Nationale en WESM MarathonNATIONALE MARATHON:

De Nationale Marathon wordt vervlogen over de volgende vluchten:
Agen (Bordeaux) concours oude 29 juni Barcelona 6 juli
Marseille 20 juli Narbonne 287 juli

Elke deelnemer heeft twee kansen met een van de beide eerst getekende duiven van de poulebrief. De eerst aankomende duif van deze twee telt voor de klassering aan de hand van de nationale uitslag. De deelname bedraagt per liefhebber €
13,00.
Inschrijving is mogelijk tot uiterlijk 18 juni 2018.

Het geld dient op 20 juni 2018 op de rekening van de Z.L.U. te zijn bijgeschreven. Betaling dient te geschieden op rekening IBAN NL96 RABO 0113 2006 25 t.n.v. de Zuid Limburgse Unie te Simpelveld, onder vermelding van naam, adres en N.P.O.
lidnummer (8 cijfers) ; Het vermelden van uw lidnummer bij de overschrijving van het geld is zeer belangrijk. Alleen de naam vermelden is onvoldoende en kan in het ledenbestand meestal niet worden gelokaliseerd. Ook kunt u gebruik maken van de formulieren,
eenmalige machtiging of doorlopende machtiging in dit periodiek. Dit kunt u ook vinden op onze website www.dezlu.nl. onder inschrijvingen.Let hier wel op dat uw rekeningnummer niet is geblokkeerd voor het afschrijven van het geld door de ZLU. Inschrijvingen die na genoemde
datum worden ontvangen, worden niet meer geaccepteerd. Van het inschrijfgeld zal € 3,00 worden ingehouden voor administratie rekenkosten etc. Het resterende bedrag wordt uitgekeerd in prijzen van € 500 - € 300 - € 200 - € 100 en verder in
prijzen van € 50 tot rest. Naast de geldprijzen ontvangen de eerste 15 winnaars een bokaal op de prijsuitreiking tijdens de sterrenshow.


Wijze van berekenen Nationale Marathon
  1. Aan de hand van de lidnummers van de deelnemende liefhebbers wordt een lijst opgesteld, welke dient om de deelnemers te selecteren uit de nationale uitslagen, welke de basis vormen voor de Nationale Marathon.
  2. De prijsspelende marathonduiven, eerste en tweede getekende, worden geselecteerd uit de nationale Z.L.U.-uitslagen.
  3. Op basis van hun snelheid worden alle prijsspelende marathonduiven op volgorde geselecteerd.
  4. Alle marathonduiven van deze rangschikking krijgen punten toebedeeld en wel verdeeld over alle marathonduiven: 1000 punten style="color:rgb(51, 51, 51)">voor de eerste, en verder met aftrekgetal 1
  5. Uit deze rangschikking wordt voor elke deelnemer het aantal punten
    van zijn eerste duif geselecteerd, de zg. deelnemerspunten.
  6. Na elke wedvlucht worden de deelnemerspunten samengeteld.
  7. Na de vier wedvluchten wordt het totaal punten opgeteld hetgeen de eindstand oplevert, waarbij eerst het aantal prijzen telt en dan het aantal punten. Bij gelijk aantal prijzen is de winnaar die liefhebber met het hoogste aantal punten.

WEST EUROPESE SUPER MARATHON

De West Europese Super Marathon wordt vervlogen met de 1e of 2e getekende over
de vluchten:
Pau 22 juni, Barcelona 6 juli, St. Vincent 13 juli, Perpignan 3 augustus .

 

Deelname staat open voor: alle liefhebbers uit Duitsland, België, Frankrijk, Luxemburg, Engeland en Nederland. De eerst aankomende duif van de 1e of 2e getekende telt voor de klassering aan de hand van de INTERNATIONALE UITSLAG. Deelname bedraagt € 13,00.

Inschrijving is mogelijk tot uiterlijk 18 juni 2018 .

Het geld dient op 20 juni 2018 op de rekening van de Z.L.U. te zijn bijgeschreven Betaling dient te geschieden op rekening IBAN NL96 RABO 0113 2006 25 t.n.v. de Zuid Limburgse Unie te Simpelveld, onder vermelding van naam, adres en
N.P.O. lidnummer (8 cijfers). Het vermelden van uw lidnummer bij de overschrijving

van het geld is zeer belangrijk. Alleen de naam vermelden is onvoldoende en kan in het ledenbestand meestal niet worden gelokaliseerd. Ook kunt u gebruik maken van het formulieren, eenmalige machtiging of doorlopende machtiging in dit periodiek. Dit kunt u vinden op onze
website www.dezlu.nl. onder inschrijvingen. Let hier wel op dat uw rekeningnummer niet is geblokkeerd voor het afschrijven van het geld door de ZLU. Inschrijvingen welke we niet
kunnen afschrijven worden niet gehonoreerd. Inschrijvingen die na genoemde datum worden ontvangen, worden niet meer geaccepteerd.

Voor België:
Aanmelden via Luc van Coppenolle,
Landegemstraat 33,
B - 9750 Ouwegem.
Tel : 09/3845347
E-mail : lucvancoppenolle@telenet.be
Deelnamekosten kunnen worden overgemaakt op bankrekening nummer 780-
5315507-17 t.n.v. Luc van Coppenolle, onder vermelding van naam, adres en
W.E.S.M. IBAN BE61 7805 3155 0717

Van het inschrijfgeld zal € 3,00 worden ingehouden voor administratie- rekenkosten etc. De rest wordt uitgekeerd in prijzen van € 500,00 - € 300,00 - € 200,00 – € 100,00 en verder prijzen van € 50,00 tot rest. Naast de geldprijzen
ontvangen de eerste 15 winnaars een bokaal op de prijsuitreiking tijdens de sterrenshow.

 

CHAMPIONNAT EUROPÉEN DE MARATHON

Le Z.L.U. organisé depuis 1983 un Championnat international qui est devenu un véritable Championnat Européen De Marathon. Cette année, ce
super Championnat( West Europese Super Marathon) portera sur les concours de:

Pau 22 juin, Barcelona 6 juillet, St. Vincent 13 juillet, Perpignan 3 aout


La participation est ouvert pour : L‘ Allemagne, la Belgique, La France, Luxembourg, L‘Angleterre et Pays Bas. Le Championnat se joue avec les deux premiers passés de chaque participant et ce sera le premier classé de
ceux-ci qui participera au classement international. Les frais se montent à : € 13,00. Répartition des prix : van € 500,00 - € 300,00 - € 200,00 - € 100,00 aux quatre premiers classé dans l‘ordre, le reste en prix de €
50,00 ( il y en eut 60 l‘année dernière) Les quinze premiers classés recevront un trophée en cristal lors la distribution des prix à Kerkrade.

Pour toute information complémentaire vous pouvez vous adresser à Luc van Coppenolle,
Landegemstraat 33,

B - 9750 Ouwegem. Tel : 09/3845347
E-mail : lucvancoppenolle@telenet.be
Inscription possible jusqu'au 18-06-2018
Vous pouvez payer les frais de participation – au plus tard – à l‘en logement du 20 juin 2018
Ou en versant au compte no. 780-5315507-17 Luc van Coppenolle
IBAN: BE 61 7805 3155 0717

DER WEST EUROPÄISCHER SUPER MARATHON

Auch in diese Jahr organisieren wir wieder den W.E.S.M. über die Weitstrecken Flüge
Pau 22 juni, Barcelona 6 juli, St. Vincent 13 juli, Perpignan 3 augustus ,


Teilnahme berechtigt sind alle Züchter aus: Belgien, Frankreich, Deutschland, Engeland, Luxemburg und die Niederlande. Jeder Teilnehmer hat gleich zwei Chancen und zwar mit den beiden ersten Einsatztauben, also die beiden Oberen der
Einsatzliste. Die erst ankommende Taube dieser beiden gilt für die Platzierung die genommen wird aus der Internationalen Preisliste. Beteiligungskosten sind € 13,00. Diese werden nach Abzug der Kosten, € 3,00, ausgeflogen in Preise von € 500,00 - €
300,00 - € 200,00 - € 100,00 und weitere Preise von € 50,00 bis Rest. Neben diese Geldpreise bekommen die ersten 15 Sieger eine Trophäe auf der Internationalen Siegerehrung in Kerkrade.

Die Beteiligungskosten können eingezahlt werden bei: Josef Fell,
Stettenerberg 13,
D – 41812 Erkelenz
Tel. 00 49 2435 654276 - Fax: 0049 2435 654277
Email: joseffell@web.de
Wir hoffen das viele Deutsche Weitstreckenfreunde teilnehmen an diesen Wettbewerb. Die Einschreibung steht offen bis spätestens den 20 Juni 2017. Beteiligungskosten sollen am 20 Juni 2017 im Besitz von Josef Fell sein.

SCHENKINGEN EXTRA EREPRIJZEN WESM in het kader van het

60 jarig jubileum ZLU:

Gemeente Valkenburg: 1e Nederlandse liefhebber
FederationColombophile Francaise: 1e Franse liefhebber
Verband Deutschen Brieftaubenzuchter: 1e Duitse liefhebber
Koninklijke Belgische Duivenliefhebbersbond: 1e Belgische liefhebber.

WIJZE VAN BEREKENING VAN DE W.E.S.M.

De berekening van de punten van de W.E.S.M geschiedt aan de hand van de internationale uitslag. Omdat de W.E.S.M. niet geautomatiseerd kan worden berekend, dienen alle deelnemers hun behaalde prijzen zelf in te sturen vóór
15 oktober. Dat kan per post aan Z.L.U., Huls 85, 6369 EV Simpelveld, of per e-mail aan pjgfranssen@home.nl. Datum poststempel, tijdstip e-mail is maatgevend. Te laat ontvangen inzendingen komen niet voor klassering in aanmerking. Het formulier wordt geplaatst in een van
de volgende Periodieken Van iedere liefhebber, die zijn gewonnen prijzen heeft ingediend krijgt de eerst aankomende duif, van de beide eerst getekenden, een puntentotaal toegekend volgens de formule:

(aantal prijzen+1) – behaalde prijs

--------------------------------------------- x 1000

aantal prijzen

Van de vier wedvluchten wordt het totaal aantal prijzen en punten opgeteld hetgeen de eindstand oplevert, waarbij eerst het aantal prijzen telt en dan het aantal punten. Bij gelijk aantal prijzen is de winnaar die liefhebber met het hoogste aantal punten.

Von die vier wedflügen eines jeden Züchters werden nach Preisen und Punkten zum Gesamtendergebnis zusammengerechnet, wobei zuerst die Anzahl der Preise, dann die Punkte zählen. Bei Preisgleichheit wird das Endergebnis nach den Punkten ermittelt;
Gewinner ist der Züchter mit der höchsten Punktzahl.

Pour obtenir le classement final des 4 concours, il faut additionner le total des prix et des points. Le nombre de prix entre en considération avant le nombre de points. En cas d‘égalité de prix, l‘amateur avec le plus grand nombre de points est
gagnant.

Voorbeeld:
Maakt uw eerst aankomende duif op Barcelona de 10e prijs in de internationale uitslag en deze uitslag heeft 1560 prijzen, dan krijgt u een puntentotaal van: ( (1561 – 10) / 1560) x 1000 = 994,23 punten. Zo wordt elke prijswinnende eerst aankomende marathonduif een
puntenaantal toebedeeld waaruit de klassering wordt vastgesteld.

 

Wij vragen jouw akkoord voor het gebruik van cookies op onze website. Meer informatie over wat cookies zijn, welke cookies op onze website worden gebruikt en wat ze bijhouden is beschikbaar in het onderdeel cookies van ons privacy statement    Akkoord Niet akkoord