ZLU DERBY KAMPIOENSCHAP MET VOORINTEKENING

I.v.m. het 60 jarig bestaan wordt er dit jaar ook een derby kampioenschap vervlogen over alle 8 de ZLU wedvluchten. Elke liefhebber of combinatie kan zich inschrijven om mee te doen aan dit derbykampioenschap.
 
U gaat als volgt te werk:
- u schrijft zich in met lidnummer en ringnummer met jaartal van de duif. Combinatie kunnen maar deelnemen met een duif, 
- u maakt € 5,00 over op de bankrekening IBAN NL96 RABO 0113 2006 25 t.n.v. Zuid Limburgse Unie, onder vermelding van naam, NPO-lidnummer (8 cijfers) en het ringnummer van de duif.
 
 Geld dient voor 18 juni te zijn overgemaakt
Inschrijven is mogelijk tot 15 juni a.s. via het inschrijfformulier in periodiek of via het formulier op onze website www.dezlu.nl onder inschrijvingen. Inschrijvingen en betalingen na datum worden niet meer geaccepteerd. Afhankelijk van de totale inleg worden prijzen uitgekeerd van:

1 x € 250,00 eerste derbyduif
1 x € 200,00 tweede derbyduif
1 x € 150,00 derde derbyduif
1 x € 75,00 vierde derbyduif
1 x € 75,00 vijfde derbyduif
6e t/m 25e prijs € 20,00 per derbyduif
Restante van € 10,00
 
Naast de geldprijzen, indien voltekend, ontvangen de eerste 5 geklasseerde een bokaal welke op de sterrenshow wordt uitgereikt.
 
Wijze van berekening:
  1. Aan de hand van lidnummer en ringnummer van de deelnemend liefhebbers wordt een lijst opgesteld.
  2. De prijsspelende derbyduiven worden geselecteerd uit de nationale uitslagen met de daarin vermelde behaalde punten.
  3. De duif moet minimaal twee prijzen behalen.
  4. Bij meer dan twee behaalde prijzen, worden de punten van de 2 hoogste scores opgeteld.
  5. De duif met de meeste punten en 2 prijzen wordt als hoogste geklasseerd. Mochten er door toeval duiven eindigen met 2 prijzen en evenveel punten dan zal de hoogste snelheid samen van die twee wedvluchten waarop de prijzen behaald bepalend zijn. Een duif met drie prijzen is dan niet maatgevend.
  6. De mogelijk bestaat dat er geen enkele derbyduif 2 prijzen behaald. Dan is de duif met de hoogste score de winnaar. Bij gelijk aantal punten de snelheid
 
INSCHRIJFFORMULIER VOOR Z.L.U. (voor Nederland)
 
DERBY KAMPIOENSCHAP 2018
 
Naam:    
Straat :    
Postcode:    
Woonplaats:    
E-mail:    
Lidnummer NPO:
8 cijfers
   
Volledig ringnr.           Inclusief  jaartal    
 
Datum: .................................................................
 
Formulier Derby Kampioenschap inzenden voor 15 juni a.s.
 
Registratie vindt plaats na betaling van het verschuldigde bedrag. Geld overmaken voor 18 juni op bankrekening IBAN NL96 RABO 0113 2006 25 t.n.v. Zuid Limburgse Unie, met vermelding van lidnummer en ringnummer van de derbyduif. Betalingen na data worden niet meer geaccepteerd.

 
Wij vragen jouw akkoord voor het gebruik van cookies op onze website. Meer informatie over wat cookies zijn, welke cookies op onze website worden gebruikt en wat ze bijhouden is beschikbaar in het onderdeel cookies van ons privacy statement    Akkoord Niet akkoord