Algemene en aanvullende regels Z.L.U. Wedvluchten

ALGEMENE EN AANVULLENDE REGELS  Z.L.U. WEDVLUCHTEN


   Om de uitslagen van de wedvluchten correct te kunnen afwerken en de reclames te beperken zijn er regels voor deelname aan de wedvluchten:
 
  1. Het Z.L.U. spel is altijd primair en wordt vervlogen op de Z.L.U. poulebrief, welke in dit periodiek is afgebeeld, waarbij tevens de uitleg van het poulesysteem. De poulebrieven zijn voor alle wedvluchten in het inkorflokaal aanwezig.
  2. Het invullen van uw N.P.O. lidnummer (8 cijfers) is verplicht.
  3. Naam, adres, afstand en GPS coördinaten verplicht invullen.
  4. Ondertekenen poulebrief verplicht.
  5. De verplichte inleg per duif is  € 1,20
  6. De uitslag is verplicht en kost € 2,20
  7. Nationaal Agen wordt vervlogen in twee categorieën: oude en jaarlingen in een apart concours. Dus twee poulebrieven invullen. Voor de oude en jaarlingen is een aparte uitslag.

Tevens twee UDP-bestanden indienen voor oude en jaarlingen apart.

       8. De Z.L.U. stelt per wedvlucht diverse ereprijzen ter beschikking, welke worden uitgereikt tijdens de Sterrenshow.
       9. Naast de controle die door de internationale organisatie wordt geëist, zal door de Z.L.U. controle worden uitgevoerd.
          Deze controle is steekproefsgewijs hetgeen betekent dat de vroegste duiven, maar ook andere duiven gecontroleerd
          kunnen worden. De controle geschiedt door of namens de Z.L.U. Door de controleur zal een schriftelijke rapportage
          worden opgesteld. Controleurs beschikken over elektronische controleapparatuur waarbij het chipring- nummer
          en unieke-code uitgelezen wordt.
Deze gegevens worden doorgegeven aan de rekenaar waarna controle met de
          digitale inkorfgegevens plaatsvindt.
    10. De duiven gaan mee voor risico van de eigenaar. 
    11. Aansprakelijkheidsstelling van de Z.L.U. en haar medewerkers is uitgesloten.
    12. Door deelname doet de deelnemer(s) afstand van het recht (rechts)vorderingen tot schadevergoeding tegen de Z.L.U.
          en tegen medewerkers van de Z.L.U. aanhangig te maken.
    13. Voor de Z.L.U. wedvlucht uitslagen zijn de internationale neutralisatietijden van  toepassing
    14. Door deelname aan onze wedvluchten gaat de liefhebber akkoord met alle voorgeschreven aanvullende
          reglementeringen van de Z.L.U. op het N.P.O. wedvluchtreglement met aanvullende eisen ZLU conform c.q. KBDB. 
    15. De NFO18 wordt toegepast als er een of meerdere duiven  in de neutralisatietijd arriveren waarvan een sneller is als de
          snelste duif voor het ingaan van de neutralisatie. Worden geen duiven voor aanvang van de neutralisatie geklokt maar
          wel duiven in de neutralisatie dan blijft de standaard rekenmethode van toepassing.
    16. Duiven voorzien van een door de liefhebber of derden  aangelegde GPS- Trackerringen dienen in de lokalen geweigerd
          te worden. Zo niet dan worden deze in verzamelcentra verwijderd.
    17. De reglementen en condities zoals vermeld zijn van toepassing.
    18. De liefhebbers welke deelnemen aan de ZLU-wedvluchten conformeren zich met de door de ZLU vastgelegde
          aanpassingen en/of voorwaarden. Reclamaties in deze worden dan ook niet geaccepteerd.
    19. Bij het niet naleven van bovengenoemde richtlijnen met aanpassingen beslist het ZLU bestuur.

 
Wij vragen jouw akkoord voor het gebruik van cookies op onze website. Meer informatie over wat cookies zijn, welke cookies op onze website worden gebruikt en wat ze bijhouden is beschikbaar in het onderdeel cookies van ons privacy statement    Akkoord Niet akkoord