ALGEMENE REGELS INTERNATIONALE WEDVLUCHTEN 2020

ALGEMENE REGELS INTERNATIONALE WEDVLUCHTEN

De kosten alsmede de lossingdata staan apart vermeld bij de betreffende wedvluchten. De landen welke deelnemen zijn: België, Frankrijk, Luxemburg, Engeland, Duitsland en Nederland.
De organisatie wat betreft de wedvluchten is in handen van diverse Belgische inrichters, i.s.m. met de Zuid Limburgse Unie en ArGe Euskirchen. In de Z.L.U. poulebrief is de internationale poulebrief opgenomen. Door het invullen van de poulebrief nemen alle duiven zonder verdere kosten deel aan de internationale wedstrijd.

De poulebrief dient duidelijk ingevuld te worden om alle gegevens correct te kunnen verwerken. Zeer belangrijk is het invullen van het NPO lidnummer (8 cijfers). Voor internationaal belangrijk dat u alle gegevens op de poulebrief duidelijk invult. tevens dient de poulebrief ondertekend te worden door de deelnemer.

Wij willen u er op wijzen dat op de internationale wedvluchten het Belgische ‘Reglement ter beteugeling van het gebruik van verboden stoffen bij sportduiven‘ laatste aanpassing, van toepassing is. Verder kent de K.B.D.B. reglementering voor de controle van alle duiven die zich op de internationale wedvluchten klasseren.

De duiven dienen tenminste 5 dagen na de sluiting van de wedvlucht op het hok van de deelnemende liefhebber ter beschikking te blijven.
Wij vragen jouw akkoord voor het gebruik van cookies op onze website. Meer informatie over wat cookies zijn, welke cookies op onze website worden gebruikt en wat ze bijhouden is beschikbaar in het onderdeel cookies van ons privacy statement    Akkoord Niet akkoord