Berekening W.E.O.M.

De berekening van de punten van de W.E.O.M geschiedt aan de hand van de internationale uitslag. Omdat de W.E.O.M. niet geautomatiseerd kan worden berekend, dienen alle deelnemers hun behaalde prijzen zelf in te sturen vóór 15 oktober. Dat kan per post aan Z.L.U., Huls 85, 6369 EV Simpelveld, of per e-mail aan pjgfranssen@home.nl. Datum poststempel, tijdstip e-mail is maatgevend.

Te laat ontvangen inzendingen komen niet voor klassering in aanmerking. Het formulier wordt geplaatst in een van de volgende Periodieken

Van iedere liefhebber, die zijn gewonnen prijzen heeft ingediend krijgt de eerst aankomende duif, van de beide eerst getekenden, een puntentotaal toegekend volgens de formule:

(aantal prijzen+1) - behaalde prijs
--------------------------------------------- x 1000
aantal prijzen

Van de 4 wedvluchten wordt het totaal aantal prijzen en punten opgeteld hetgeen de eindstand oplevert, waarbij eerst het aantal prijzen telt en dan het aantal punten. Bij gelijk aantal prijzen is de winnaar die liefhebber met het hoogste aantal punten.

Mocht het aantal prijzen en punten gelijk zijn dan is de grootste afstand Barcelona bepalend voor de rangschikking.
Wij vragen jouw akkoord voor het gebruik van cookies op onze website. Meer informatie over wat cookies zijn, welke cookies op onze website worden gebruikt en wat ze bijhouden is beschikbaar in het onderdeel cookies van ons privacy statement    Akkoord Niet akkoord