Internationale Poulebrief

UITLEG INTERNATIONALE POULEBRIEF:

Onderstaand de uitleg van het internationale poulesysteem:
  • Miezen (M): Worden vervlogen per duif. Prijs 4x uw inleg.
  • Poulen (P) : Worden vervlogen per duif. Prijs 8x uw inleg.
  • Specials ( SP): Worden vervlogen per duif. Prijs 12x uw inleg.
  • Belles (B): Worden vervlogen per duif. Prijs 20x uw inleg.
  • Uniques (U): Worden vervlogen per duif. Prijs 32x uw inleg.
  • Hourraies (H): Worden vervlogen per duif. Prijs 48x uw inleg.
  • Lingot (L): Worden vervlogen per duif. Prijs 100x uw inleg.
  • Onaangeduide series (OAS)
Worden vervlogen per 2 duiven. Prijs 8x uw inleg.
  • Aangeduide series (AS) - Worden vervlogen per 2 duiven (1e en 2e) get. (3e en 4e get.) enz. Prijs 20x uw inleg
  • Pot - Wordt vervlogen per duif. Er wordt uitgegaan van het aantal duiven dat hiervoor ingetekend wordt.
25 % van de inleg gaat naar de 1e duif die voor de POT vliegt.
25 % van de inleg wordt verdeeld in prijzen van € 10,00
25 % van de inleg wordt verdeeld in prijzen van € 5,00
25 % van de inleg wordt verdeeld in prijzen van € 2,00

VOORBEELD

Een liefhebber korft 20 duiven in. (zie voorbeeld poulebrief)
Wat heeft hij gezet.
Zijn 1e getekende duif vliegt tot € 20,00 in de M (miezen) . Hiervoor betaalt hij € 50,00. Hij kan dus max. (50x4) = € 200,00 winnen.
Zij vliegt in de P (Poulen) tot € 8,00. Hiervoor betaalt hij € 18,00 Hij kan dus max. (18x8) = € 144 winnen.
Zij vliegt tot € 4,00 in de SP (Speciales) Hij betaalt hiervoor € 10,00. Hij kan dus max. (10x12) = € 120,00 winnen
Zij vliegt tot € 2,00 in de B (Belles). Hij betaalt hiervoor € 6,00. Hij kan dus max. ( 6x20) = € 120,00 winnen
Zij vliegt tot € 1,50 in de U (Uniques). Hij betaalt hiervoor € 4,00. Hij kan dus max. (4x32) = € 128,00 winnen
Zij vliegt tot € 1,00 in de H (Hourraies) Hij betaalt hiervoor € 2,50. Hij kan dus max. (2,50x48) = € 120,00 winnen.
Zij vliegt tot € 2,00 in de L (Lingot). Hij betaalt hiervoor € 6,00. Hij kan dus max.
(6x100) = € 600,00 winnen.
Zijn 2e en 3e getekende duiven vliegen tot € 8,00 in de M.
Zijn 4e, 5e en 6e getekende duiven vliegen tot € 2,00 in de M.
Zijn 7e, 8e en 9e getekende duiven vliegen tot € 1,00 in de M.
Zijn 10e, 11e, 12e, 13e, 14e, 15e en 16e getekende duiven vliegen tot € 0,50 in de M.
Zijn 17e en 18e getekende duiven vliegen tot € 0,25 in de M.
Zijn 19e en 20e zijn niet gezet in de M, kunnen hier dus ook geen geld winnen.
In de M (Miezen) kunnen zij dus 4 x de inleg winnen, voorzover er voldoende duiven gepouled zijn.
Bijvoorbeeld de 1e getekende duif vliegt tot € 20,00. Er zijn slechts 3 duiven gepouled tot € 20,00. Dan kan zij dit bedrag slecht 4x winnen. (Indien zij de eerste van deze 3 duiven is)

Wat betreft de POT
Slechts de eerste 15 getekende duiven vliegen hiervoor.

Wat betreft OAS
De 1e , 2e, 3e, 4e, 5e en 6e getekende duiven vliegen tot € 2,00
De 7e, 8e, 9e, en 10e getekende duiven vliegen toto € 1,00
De 11e en 12e getekende duiven vliegen tot € 0,75
De 13e, 14e, 15e, 16e, 17e en 18e getekende duiven vliegen tot € 0,25
De 19e en 20e getekende duiven zijn niet gezet voor OAS (onaangeduide series.

Wat betreft AS
De 1e en 2e getekende duiven vliegen tot € 2,00
De 3e en 4e getekende duiven vliegen tot € 2,00
De 5e en 6e getekende duiven vliegen tot € 1,00
De 7e en 8e getekende duiven vliegen tot € 0,50
De 9e en 10e getekende duiven vliegen toto € 0,50
De 11e en 12e getekende duiven vliegen tot € 0,50

Stel dat de duiven in deze volgorde bestatigd worden.

De 5e, 8e, 4e, 19e, 17e, 2e en 3e getekende.

Wat geeft dit voor het te winnen geld OAS.
De 5e getekende is de eerste duif (trekt niets). 1 duif kan geen serie winnen.
De 8e getekende: daar slechts de 6 eerst getekende duiven vliegen tot € 2,00 kan de liefhebber met zijn 8e getekende niet tot € 2,00 winnen. Hij wint dus max. tot € 1,00 (2,50x8) = € 20,00
De 4e getekende: daar de liefhebber met zijn 8e getekende duif getrokken heeft tot € 1,00 zal hij met zijn 4e getekende het verschil winnen tussen € 2,00 en € 1,00. Dus 1,50 + 2,00 = 3,50 x 8 = € 28,00.
De 19e getekende: Is niet gezet voor OAS. Wint dus niets.

De 17e getekende: staat slechts tot € 0,25. Maakt serie met 4e getekende. Wint max. (0,25x8) = € 2,00
De 2e getekende: staat tot € 2,00. Deze duif wint (0,50 + 0,75 + 1,00) = 2,25 x 8 = € 18,00 (daar 4e getekende serie heeft gewonnen met 5e getekende 1,50 + 2,00 en met de 17e getekende 0,25
De 3e getekende: staat tot € 2,00. Zij wint max. (0,25 + 1,50 + 2,00) = 3,75 x 8 = € 30,00

Wat geeft dit voor AS
Slechts de 4e en 3e getekende maken een aangeduide serie. De 3e getekende duif kan dus max. (6,00x20) = € 120,00 winnen.

Bons: Dit is voor een eventuele extra prijs waar je bonnen voor moet kopen.


Wij vragen jouw akkoord voor het gebruik van cookies op onze website. Meer informatie over wat cookies zijn, welke cookies op onze website worden gebruikt en wat ze bijhouden is beschikbaar in het onderdeel cookies van ons privacy statement    Akkoord Niet akkoord