Marathon ZLU-Wedvluchten

MARATHON  ZLU-WEDVLUCHTEN
 
De  Marathon wordt vervlogen over de volgende vluchten:
 
Agen (Bordeaux) concours oude         02 juli
Marseille                                                  23 juli
Narbonne                                                30 juli
 
Elke deelnemer heeft twee kansen met een van de beide eerst getekende duiven van de poulebrief. De eerst aankomende duif van deze twee telt voor de klassering aan de hand van de ZLU uitslag. De deelname bedraagt per liefhebber € 13,00.
 
Inschrijving is mogelijk tot uiterlijk 20 juni 2021. Het geld dient op  22 juni 2021 op de rekening van de Z.L.U. te zijn bijgeschreven. Betaling dient te geschieden op rekening IBAN NL96 RABO 0113 2006 25  t.n.v. de Zuid Limburgse Unie te Simpelveld, onder vermelding van naam, adres en N.P.O. lidnummer (8 cijfers)
 
Het vermelden van uw lidnummer bij de overschrijving van het geld is zeer belangrijk. Alleen de naam vermelden is onvoldoende en kan in het ledenbestand meestal niet worden gelokaliseerd.
 
Ook kunt u gebruik maken van de formulieren, eenmalige machtiging of doorlopende machtiging in dit periodiek. Dit kunt u ook vinden op onze website www.dezlu.nl. onder inschrijvingen. Let hier wel op dat uw rekeningnummer niet is geblokkeerd voor het afschrijven van het geld door de ZLU.
Inschrijvingen die na genoemde datum worden ontvangen, worden niet meer geaccepteerd.
 
Van het inschrijfgeld zal € 3,00 worden ingehouden voor administratie- rekenkosten etc.
Het resterende bedrag wordt uitgekeerd in prijzen van € 500 - € 300 -
€ 200 - € 100 en verder in prijzen van € 50 tot rest.
 
Naast de geldprijzen ontvangen de eerste 10 winnaars tijdens prijsuitreiking op de sterrenshow een bokaal.
 
 
Wijze van berekenen ZLU- Marathon
 
  1. Aan de hand van de lidnummers van de deelnemende liefhebbers wordt een lijst opgesteld, welke dient om de deelnemers te selecteren uit de nationale uitslagen, welke de basis vormen voor de ZLU-Marathon.
  2. De prijsspelende marathonduiven, eerste en tweede getekende, worden geselecteerd uit de Z.L.U.-uitslagen.
  3. Op basis van hun snelheid worden alle prijs-spelende marathon-duiven op volgorde geselecteerd.
  4. Alle marathonduiven van deze rangschikking krijgen punten toebedeeld en wel verdeeld over alle marathonduiven: 1000 punten voor de eerste, en verder met aftrekgetal 1.
  5. Uit deze rangschikking wordt voor elke deelnemer het aantal punten van zijn eerste duif geselecteerd, de z.g. deelnemerspunten.
  6. Na elke wedvlucht worden de deelnemerspunten samengeteld.
  7. Na de drie wedvluchten wordt het totaal punten opgeteld hetgeen de eindstand oplevert, waarbij eerst het aantal prijzen telt en dan het aantal punten. Bij gelijk aantal prijzen is de winnaar, die liefhebber met het hoogste aantal punten.
 
 
Wij vragen jouw akkoord voor het gebruik van cookies op onze website. Meer informatie over wat cookies zijn, welke cookies op onze website worden gebruikt en wat ze bijhouden is beschikbaar in het onderdeel cookies van ons privacy statement    Akkoord Niet akkoord