Melden op de Z.L.U. wedvluchten

MELDEN OP DE Z.L.U. WEDVLUCHTEN

Elk inkorflokaal heeft een eigen meldpost waarbij u de duiven moet melden. Het telefoonnummer van de meldpost dient de centrumleider bij het inzetten van de duiven duidelijk zichtbaar te maken of op de poulebrief te vermelden. De duiven kunnen alleen maar gemeld worden bij de aangegeven meldpost van het inkorflokaal. Het elektronisch meldprogramma versie 2020 dient u voor aanvang van de vluchten te downloaden van www.huynen.info Hierin zijn de losplaatscodes welke tijdens de wedvluchten gebruikt worden vermeld. Bij het melden worden de duiven rechtstreeks op onze site geplaatst mits coördinaten, lidnummer etc. juist zijn en ook voorkomen in het NPO-ledenbestand. De duiven worden meteen gerangschikt op snelheid. Let vooral op de juiste datum als u de duiven meld. Heeft u een verkeerde datum dan worden deze duiven niet op de site geplaatst. Door deze onjuiste handeling worden de meldingen geblokkeerd. Mochten de gegevens niet juist zijn dan ontvangt de meldpost, na het doorzenden, hiervan bericht en wordt de betreffende duif niet opgenomen in de voorlopige meldlijst.

Wijziging

In het verleden is het meermaals voorgekomen dat het melden van de duiven niet goed functioneerde. Meestal was de oorzaak een internet storing , zoals in 2019 waardoor het melden van de duiven via e-mail onmogelijk was.

Om het melden van de duiven minder afhankelijk te maken van internet providers is door het bestuur van de ZLU besloten om naast het melden via e-mail, melden@dezlu.info het melden ook mogelijk te maken via de z.g. Peer to Peer methode. Bij het dubbelconcours op Agen, oude en jaarlingen, is het melden van de jaarlingen alleen maar mogelijk via melden@dezlu.info

Bij deze methode wordt er een rechtstreekse verbinding gemaakt tussen de meldpost van het inkorflokaal en de centrale meldpost van de ZLU. Storingen in het netwerk van providers, hebben geen invloed op deze internetverbinding .

Als er gebruik wordt gemaakt van deze Peer to Peer verbinding moet het IP-adres en poort-nummer van de centrale meldpost worden ingevoerd in het meldprogramma b.v. 84.25.232.116:4444 Het melden gebeurt dan zonder tussenkomst van een e-mail provider. Komen de meldingen via mail niet binnen, bij storingen, dan alleen melden via het Peer to Peer verbinding. Alleen met het nieuwe meldprogramma. Denk aan het aanvinken van het hokje achter meldadres.

Het actuele IP-adres van de centrale meldpost staat op de website van De ZLU. In elk meldprogramma zijn tevens een x-tal beveiligingen ingebouwd zo ook in het meldprogramma van de ZLU, af en toe komen meldingen niet op de meldlijst van de website. & nbsp;

Een van de redenen kan zijn dat:
A) De liefhebber staat niet in het UDP-bestand van de deelnemers aan deze vlucht.
B) Het juiste ringnummer staat niet in het UDP-bestand van deze vlucht. Conform afspraak zal er een testcase plaatsvinden met alle meldposten, verwijder dus tijdig alle oude meldprogramma‘s en download tijdig het nieuwe programma dat nu reeds te vinden is op DAS 2015.

Bij de eerste aankomsten moeten de volgende gegevens in de onderstaande volgorde gemeld worden.

DUIVEN MET CHIPRINGEN

Elektronisch melden aan de ZLU via het meldprogramma van de ZLU
1. NPO lidnummer (8 cijfers)
2. Jaartal en aluminium ring
3. Eventueel vleugelmerk (aangebracht door de Internationale inrichter)
4. Geslacht: doffer of duivin.
5. Kloktijd
De duiven dienen binnen 15 min. na het constateren gemeld te worden.

Duiven welke in de internationale neutralisatietijd arriveren dienen gemeld te worden 's morgens binnen 15 minuten na het verstrijken van de neutralisatietijd.
Internationale neutralisatietijden zijn vermeld achter in dit periodiek.

HET NIET MELDEN VAN UW GECONSTATEERDE DUIVEN BETEKENT GEEN OPNAME IN DE UITSLAG.

DUIVEN MET GUMMIBANDEN

Tengevolge van de Coronavirus is het niet meer mogelijk om duiven in te korven met gummibanden. In de inkorfcentra zou dit wel nog mogelijk zijn maar in de omringcentra kunnen we de duiven niet meer stempelen en voorzien van een tweede controle gummiband. Afstanden zoals vermeld in het protocol kunnen dan niet meer aangehouden worden.

(g
DUIVEN MET CHIPRING INGELEZEN IN DE COMPUTER BESTANDEN

De duiven welke voorzien zijn van een chipring mogen bij het inkorven niet meer voorzien worden van een gummiband.

In de verzamelcentra wordt geen extra groene gummiband meer aangelegd maar kunnen duiven steekproefsgewijs voorzien worden van een vleugelmerk. Bij aankomst van de duif maakt het systeem de elektronische constatering. Deze constatering geldt voor de klassering.

Duiven welke NIET worden ingelezen in de computerbestanden komen niet voor prijs in aanmerking. Handmatig ingevoerde kloktijden van duiven worden dan ook verwijderd. Liefhebbers dienen bij het inkorven er zelf op te letten dat het klokje wordt ingelezen.

Bij onregelmatigheden beslist bestuur ZLU
Wij vragen jouw akkoord voor het gebruik van cookies op onze website. Meer informatie over wat cookies zijn, welke cookies op onze website worden gebruikt en wat ze bijhouden is beschikbaar in het onderdeel cookies van ons privacy statement    Akkoord Niet akkoord