ZLU MELDINSTRUCTIEwedvluchten seizoen 2022Opgesteld door :

Mickel Roumans
Hub Wetzelaer>>> ZLU MELDINSTRUCTIE- wedvluchten seizoen 2022- Pdf<<<

Datum : 09 mei 2022

1. Meldinstructie ZLU meldprogramma

Elk inkorflokaal heeft een eigen meldpost waarbij de duiven door elke liefhebber gemeld moeten worden. Het telefoonnummer en/of emailadres van de meldpost dient de centrumleider bij het inzetten van de duiven duidelijk zichtbaar te maken of op de poulebrief te vermelden. De meldpost dient de gemelde duiven te melden in het online meldprogramma. Elke meldpost krijgt hiervoor een eigen inlogaccount.

Bij het melden worden de duiven rechtstreeks op onze site geplaatst mits coördinaten, lidnummer etc. juist zijn en ook voorkomen in het UDP inkorfbestand. De duiven worden meteen gerangschikt op snelheid. Let vooral op de juiste duif, datum en tijd als u de duiven meldt.

Heeft u een verkeerde datum of tijd ingevuld, dan wordt de snelheid van deze duiven niet juist berekend en komen de duiven niet op de juiste plaats in de rangschikking op de site te staan. Een onjuiste handeling of vergissing kunt u zelf corrigeren, door betreffende duiven opnieuw te melden. De laatste melding overschrijft de vorige; eenzelfde duif wordt niet dubbel in de rangschikking opgenomen. Mochten de gegevens niet juist zijn dan ontvangt de meldpost hiervan bericht en wordt de betreffende duif niet opgenomen in de voorlopige meldlijst.

In elk meldprogramma zijn tevens een x-tal beveiligingen ingebouwd, zo ook in het meldprogramma van de ZLU, af en toe komen meldingen niet op de meldlijst van de website.
Een van de redenen kan zijn dat:
  • De liefhebber niet in het UDP-bestand van de deelnemers aan deze vlucht staat.
  • Het juiste ringnummer niet in het UDP-bestand van deze vlucht staat.

Diverse lokalen hebben eigen meldprogramma's ontwikkeld waarbij de meldingen worden doorgezonden naar de ZLU. Het meldsysteem van dhr. M. Van Urk (IFCinfo) en het meldsysteem van de ZLU zijn gekoppeld met elkaar, zodat gegevens met elkaar uitgewisseld kunnen worden. Op die manier kan gewaarborgd worden, dat de meldposten allen kunnen blijven melden, zoals ze dat gewend waren. Voor die meldposten, die gebruik maken van de diensten van dhr. M. Van Urk veranderd er niks. Voor die meldposten, die op de oude manier gewend zijn te melden is de meldprocedure zoals hierboven omschreven, via de inlogmogelijkheid in het meldsysteem van de ZLU.

Klokken, die automatisch melden, dienen deze meldingen te mailen naar zlumelden@mg.pigeonadmin.com.

Indien niet juist gehandeld wordt, en de meldingen zijn te laat, dan worden de duiven op de tijd van de melding bij de ZLU geklasseerd.

HET NIET MELDEN VAN GECONSTATEERDE DUIVEN BETEKENT GEEN OPNAME IN DE UITSLAG.


Elektronisch melden aan de ZLU via het meldprogramma van de ZLU,
  1. NPO lidnummer (8 cijfers)
  2. Jaartal en aluminium ring of getekende duif
  3. Geslacht: doffer of duivin
  4. Datum en kloktijd

Eventueel vleugelmerk (aangebracht door de Internationale inrichter), dient apart gemeld te worden naar de centrale meldpost via email.

De duiven dienen binnen 15 min. na het constateren gemeld te worden.
Bij te laat melden wordt de meldtijd als kloktijd aangehouden.


Duiven welke in de internationale neutralisatietijd arriveren dienen gemeld te worden 's morgens binnen 15 minuten na het verstrijken van de internationale neutralisatietijd.
Internationale neutralisatietijden zijn vermeld achter in het periodiek.


DUIVEN MET CHIPRING INGELEZEN IN DE COMPUTER BESTANDEN

De duiven welke bij het inkorven zijn voorzien van een chipring, mogen bij het inkorven niet meer voorzien worden van een gummiband. Deze voorschriften zijn vastgelegd in de reglementen van de KBDB en NPO. In de verzamelcentra wordt geen extra groene ZLU gummiband meer aangebracht. Wel zullen steekproefsgewijs duiven voorzien worden van een vleugelmerk. Bij aankomst van de duif maakt het systeem de elektronische constatering. Deze constatering geldt voor de klassering. Conform de KBDB reglementen Art. 98 NSR waarin vermeld dat Indien het elektronische systeem faalt bij thuiskomst van de duif bestaat de mogelijkheid om de chipring (transponder) in een mechanische klok te klokken. Hiervoor kunnen b.v. twee klokken geregeld worden welke bij de centrumleider voorhanden zijn. De afslag in deze klok is pas maatgevend voor de constatagetijd mits de chipring uitleesbaar is en de unieke code overeenkomt met de gegevens van de inkorving en controle in de omvangcentrum. Alvorens de duif in de uitslag wordt opgenomen dient u de chipring op te sturen aan de wedvlucht coördinator. Deze zal de chip controleren.

Bij onregelmatigheden beslist het bestuur ZLU


NB. Voor de centra waar geen calamiteitennummer is doorgegeven is de centrumleider verantwoordelijk voor de afhandeling.

2. Handleiding Meldprogramma

2.1 Inloggen via inlogaccount voor meldposten


www.zluweb.nl of via website www.dezlu.nl onder de kop Meldpost

gebruikersnaam : verkregen via email en als bijlage bij deze instructie
wachtwoord : verkregen via email en als bijlage bij deze instructie

2.2 Handleiding


Ga naar het meldprogramma via bovenstaande internetadressen, en u ziet onderstaand scherm. Dit scherm is hetzelfde als de liefhebbers zienU wordt nu automatisch ingelogd in het meldprogramma.

U ziet nu weer hetzelfde als voordat u in deed loggen, met het verschil, dat u rechts boven ziet dat u als meldpost bent ingelogd.

Rechts kunt u de vlucht selecteren, die u op dat moment nodig heeft. U ziet links in de kolom een “button" extra met Meldpost. Zodra u hierop klikt, verschijnt een nieuw scherm, met alle liefhebbers, die bij uw inkorfcentrum hebben ingekorfd


Als u een duif wilt melden, kunt u bij betreffende liefhebber aan de rechter kant op de “button" edit klikken. Vervolgens kunt u bij betreffende duif wederom op de “button" edit klikken.


Vervolgens verschijnt een invulscherm waar u de klokdatum en kloktijd van betreffende duif kunt invullen. Heeft u dat gedaan, dan klikt u op Ok.


De betreffende duif is nu gemeld. U kunt nu via de “button" terug (links boven onder de naam van de liefhebber) weer terugkeren naar het overzicht van liefhebbers in uw inkorfcentrum. Daar kunt u aan de linkerkant op de “button" Home klikken, om terug te keren naar het beginscherm, de actuele meldlijst van de duiven. U ziet daar de zojuist gemelde duif in de rangschikking opgenomen.


Als u na de vlucht wilt afsluiten, dient u uit te loggen door rechts boven in het scherm te klikken op “Log out".


Vervolgens verschijnt onderstaand scherm. U dient op uw account te klikken om definitief uit te loggen.


Tenslotte kunt u uw internetbrowser afsluiten.


4. Overzicht Meldposten

Nr. Naam vereniging. Naam meldpost. Calamiteiten nummer Meldnr.
Liefhebber
0429 PV Nieuw Leussen Appie Schra 06-13586125 06-13586125
0617 Reisduif Borne Jelle Jellema & nbsp; 06-12602494 06-46034235
0751 P.V. Pax/Snelpost J.F. Eggink 06-12616129 06-12616129
0713 PV Voor de Vliegers Voorthuizen Wouter van de Hoek 0341-356266 06-20199101
0823 Vredesbode Didam G. Tiemes 06-53968859 0316-225170
0850 PDV Blauwe Doffer lichtenvoorde Frans Heezen 06-4926.0008 0544-481829
0865 Lingebode Zetten Marco van Doorn 06-20065298 06-53292392 06-19993378
1020 PV Groene Olijftak IJsselstein Coos van Houten 06-40519362 030-6888734
1139 De Vriendschap Soest Erik van den Brakel 06-20603271 06-20603271
1264 Zaanstreek Noord Jos Brugemann 06-51152843 06-51152843
1536 PV De Eendracht Maasdijk Peet Solleveld 06-28137844 06-28137844
1539 De Reisduif Naaldwijk Toos van Dijk 06-12592573 06-25526598
1542 De Duinklievers Noordwijkerhout Gerard Dobbe 06-47149106 06-47149106
1614 Pv Snelvliegers Klaaswaal Erica Saarloos 06-23306519 06-42158615
1622 De Combinatie Middelharnis Marlien v.d. Bos 06-23094185 0187-486220
1738 De Luchtbode Hen. Ido-Ambacht Susan de Wit 06-14884407 06-13376228
1766 Gevl. Vrienden Woerden Peter Verburg 06-15895218 06-33107065
1850 Duivencentrum Nishoek Simon op ‘t Hof ; 0113-382846 06-31302455
1859 IFC Nieuwe Stijl Terneuzen Lida van den Bosch 0115-491000 0114-681306
1980 Wilhelminabode Werkendam Peter van Essen 06-10345597 06-19417233
1983 Luchtklievers Hoogerheide Philippe Geerdink 06-11421718 06-11421718
2021 C.C. Tilburg Tilburg J. Robbe 06-20564108 06-14767847
2128 Maasbode Velddriel Koos van Houten 06-54324649 030-6888734
2139 PD De Blauwe Duif Oss Ad van Breugel 06-48852906 06-28403988
2201 PV Stiphout Stiphout L. Koolen 06-18630126 0492-776347
2259 DV Valkenswaard Jan Habraken 06-22250273 06-30556482
2312 De Liefde Echt Andre Paulussen 06-34142152 06-40355035
2337 Tot Ziens Neer A. Vullers 0475-492639 06-43109115
2404 Olijftak Beek Willy Lemmens 06-29318287 046-4372638
2444 L‘Hirondelle Gronsveld George Vaessen 06-42490182 06-42490182
2449 PV Snelvliegende Duif Heerlen Jos Habets
Jo Bijsmans

06-25252194
045-5227500
06-25252194
2563 Bergvliegers Simpelveld Hub Wetzelaer 06-49986123 06-12047458


Functie Naam Telefoonnummer Email Mobiel
Alle inlichtingen : Mickel Roumans - mr@dq-control.nl
06-13620024
Centrale meldpost: Hub Wetzelaer 045-5720231 hubwetzelaer@home.nl
06-49986123


Wij vragen jouw akkoord voor het gebruik van cookies op onze website. Meer informatie over wat cookies zijn, welke cookies op onze website worden gebruikt en wat ze bijhouden is beschikbaar in het onderdeel cookies van ons privacy statement    Akkoord Niet akkoord