ZLU MELDINSTRUCTIEwedvluchten seizoen 2023 
 

Opgesteld door :

Mickel Roumans>>> ZLU MELDINSTRUCTIE- wedvluchten seizoen 2023- Pdf<<<

 
 
 
Datum : 24 mei 2023

 

1. Meldinstructie ZLU meldprogramma

Elk inkorflokaal heeft een eigen meldpost waarbij de duiven door elke liefhebber gemeld moeten worden. Het telefoonnummer en/of emailadres van de meldpost dient de centrumleider bij het inzetten van de duiven duidelijk zichtbaar te maken of op de poulebrief te vermelden. De meldpost dient de gemelde duiven te melden in het online meldprogramma. Elke meldpost krijgt hiervoor een eigen inlogaccount.

Bij het melden worden de duiven rechtstreeks op onze site geplaatst mits coördinaten, lidnummer etc. juist zijn en ook voorkomen in het UDP inkorfbestand. De duiven worden meteen gerangschikt op snelheid. Let vooral op de juiste duif, datum en tijd als u de duiven meldt.

Heeft u een verkeerde datum of tijd ingevuld, dan wordt de snelheid van deze duiven niet juist berekend en komen de duiven niet op de juiste plaats in de rangschikking op de site te staan. Een onjuiste handeling of vergissing kunt u zelf corrigeren, door betreffende duiven opnieuw te melden. De laatste melding overschrijft de vorige; eenzelfde duif wordt niet dubbel in de rangschikking opgenomen. Mochten de gegevens niet juist zijn dan ontvangt de meldpost hiervan bericht en wordt de betreffende duif niet opgenomen in de voorlopige meldlijst.

In elk meldprogramma zijn tevens een x-tal beveiligingen ingebouwd, zo ook in het meldprogramma van de ZLU, af en toe komen meldingen niet op de meldlijst van de website.
Een van de redenen kan zijn dat:
  • De liefhebber niet in het UDP-bestand van de deelnemers aan deze vlucht staat.
  • Het juiste ringnummer niet in het UDP-bestand van deze vlucht staat.

Diverse lokalen hebben eigen meldprogramma's ontwikkeld waarbij de meldingen worden doorgezonden naar de ZLU. Het meldsysteem van dhr. M. Van Urk (IFCinfo) en het meldsysteem van de ZLU zijn gekoppeld met elkaar, zodat gegevens met elkaar uitgewisseld kunnen worden. Op die manier kan gewaarborgd worden, dat de meldposten allen kunnen blijven melden, zoals ze dat gewend waren. Voor die meldposten, die gebruik maken van de diensten van dhr. M. Van Urk veranderd er niks. Voor die meldposten, die op de oude manier gewend zijn te melden is de meldprocedure zoals hierboven omschreven, via de inlogmogelijkheid in het meldsysteem van de ZLU.

Klokken, die automatisch melden, dienen deze meldingen te mailen naar zlumelden@mg.pigeonadmin.com.of naar melden@zluweb.nl

Indien niet juist gehandeld wordt, en de meldingen zijn te laat, dan worden de duiven op de tijd van de melding bij de ZLU geklasseerd.

HET NIET MELDEN VAN GECONSTATEERDE DUIVEN BETEKENT GEEN OPNAME IN DE UITSLAG.

Indien om technische redeneren een melding wel gedaan is door de liefhebber bij zijn of haar meldpost, of automatisch via de klok, en de melding blijkt toch niet te verschijnen op de meldlijst van de ZLU, dan is de melding concreet niet gebeurd !! Er dient dan door de meldpost en/of liefhebber contact opgenomen te worden met de centrale meldpost bij dhr. M. Roumans of dhr. H. Wetzelaer, zodat de melding alsnog handmatig uitgevoerd en toegevoegd kan worden.

Elektronisch melden aan de ZLU via het meldprogramma van de ZLU,
  1. NPO lidnummer (8 cijfers)
  2. Jaartal en aluminium ring of getekende duif
  3. Geslacht: doffer of duivin
  4. Datum en kloktijd

Eventueel vleugelmerk (aangebracht door de Internationale inrichter), dient apart gemeld te worden naar de centrale meldpost via email.

De duiven dienen binnen 15 min. na het constateren gemeld te worden.
Bij te laat melden wordt de meldtijd als kloktijd aangehouden.


Duiven welke in de internationale neutralisatietijd arriveren dienen gemeld te worden 's morgens binnen 15 minuten na het verstrijken van de internationale neutralisatietijd.
Internationale neutralisatietijden zijn vermeld achter in het periodiek.


DUIVEN MET CHIPRING INGELEZEN IN DE COMPUTER BESTANDEN

De duiven welke bij het inkorven zijn voorzien van een chipring, mogen bij het inkorven niet meer voorzien worden van een gummiband. Deze voorschriften zijn vastgelegd in de reglementen van de KBDB en NPO. In de verzamelcentra wordt geen extra groene ZLU gummiband meer aangebracht. Wel zullen steekproefsgewijs duiven voorzien worden van een vleugelmerk. Bij aankomst van de duif maakt het systeem de elektronische constatering. Deze constatering geldt voor de klassering. Conform de KBDB reglementen Art. 98 NSR waarin vermeld dat Indien het elektronische systeem faalt bij thuiskomst van de duif bestaat de mogelijkheid om de chipring (transponder) in een mechanische klok te klokken. Hiervoor kunnen b.v. twee klokken geregeld worden welke bij de centrumleider voorhanden zijn. De afslag in deze klok is pas maatgevend voor de constatagetijd mits de chipring uitleesbaar is en de unieke code overeenkomt met de gegevens van de inkorving en controle in de omvangcentrum. Alvorens de duif in de uitslag wordt opgenomen dient u de chipring op te sturen aan de wedvlucht coördinator. Deze zal de chip controleren.

Bij onregelmatigheden beslist het bestuur ZLU


NB. Voor de centra waar geen calamiteitennummer is doorgegeven is de centrumleider verantwoordelijk voor de afhandeling.
 

2. Handleiding Meldprogramma

2.1 Inloggen via inlogaccount voor meldposten


www.zluweb.nl of via website www.dezlu.nl onder de kop Meldpost 

gebruikersnaam :            verkregen via email
wachtwoord :                   verkregen via email
 
ondersteunende webbrowsers zijn :
  • Google Chrome,
  • Microsoft Edge,
Mocht u uw inloggegevens van uw meldpost niet meer weten en/of kwijt zijn geraakt, dan kunt u een nieuwe inlog aanvragen bij dhr. M. Roumans. Doe dit via email, mr@dq-control.nl
U krijgt dan uw nieuwe inloggegevens via email toegestuurd.
 

2.2 Handleiding


Ga naar het meldprogramma via bovenstaande internetadressen, en u ziet onderstaand scherm. Dit scherm is hetzelfde als de liefhebbers zien
 


 
 
U wordt nu automatisch ingelogd in het meldprogramma.
 
U ziet nu weer hetzelfde als voordat u in deed loggen, met het verschil, dat u rechts boven ziet dat u als meldpost bent ingelogd.
 
Rechts kunt u de vlucht selecteren, die u op dat moment nodig heeft. U ziet links in de kolom een “button" extra met Meldpost. Zodra u hierop klikt, verschijnt een nieuw scherm, met alle liefhebbers, die bij uw inkorfcentrum hebben ingekorfd

 
Als u een duif wilt melden, kunt u bij betreffende liefhebber aan de rechter kant op de “button" edit klikken. Vervolgens kunt u bij betreffende duif wederom op de “button" edit klikken.


Vervolgens verschijnt een invulscherm waar u de klokdatum en kloktijd van betreffende duif kunt invullen. Heeft u dat gedaan, dan klikt u op Ok.


De betreffende duif is nu gemeld. U kunt nu via de “button" terug (links boven onder de naam van de liefhebber) weer terugkeren naar het overzicht van liefhebbers in uw inkorfcentrum. Daar kunt u aan de linkerkant op de “button" Home klikken, om terug te keren naar het beginscherm, de actuele meldlijst van de duiven. U ziet daar de zojuist gemelde duif in de rangschikking opgenomen.


Als u na de vlucht wilt afsluiten, dient u uit te loggen door rechts boven in het scherm te klikken op “Log out".


Vervolgens verschijnt onderstaand scherm. U dient op uw account te klikken om definitief uit te loggen.

 
Tenslotte kunt u uw internetbrowser afsluiten.


 
 
Wij vragen jouw akkoord voor het gebruik van cookies op onze website. Meer informatie over wat cookies zijn, welke cookies op onze website worden gebruikt en wat ze bijhouden is beschikbaar in het onderdeel cookies van ons privacy statement    Akkoord Niet akkoord