West Europese Super Marathon 2022

De West Europese Super Marathon wordt vervlogen met de 1e of 2e getekende over de vluchten:


Pau 24 juni,
Barcelona 8 juli,
St. Vincent 15 juli,
Perpignan 5 augustus ,

Deelname staat open voor: alle liefhebbers uit Duitsland, België, Frankrijk, Luxemburg, Engeland en Nederland.

De eerst aankomende duif van de 1e of 2e getekende telt voor de klassering aan de hand van de INTERNATIONALE UITSLAG. Deelname bedraagt € 13,00. Inschrijving is mogelijk tot uiterlijk 20 juni 2022. Het geld dient op 22 juni 2021 op de rekening van de Z.L.U. te zijn bijgeschreven Betaling dient te geschieden op rekening IBAN NL96 RABO 0113 2006 25 t.n.v. de Zuid Limburgse Unie te Simpelveld, onder vermelding van naam, adres en N.P.O. lidnummer (8 cijfers). Het vermelden van uw lidnummer bij de overschrijving van het geld is zeer belangrijk. Alleen de naam vermelden is onvoldoende en kan in het ledenbestand meestal niet worden gelokaliseerd.
Ook kunt u gebruik maken van het formulieren, eenmalige machtiging of doorlopende machtiging in dit periodiek. Dit kunt u vinden op onze website www.dezlu.nl. onder inschrijvingen. Let hier wel op dat uw rekeningnummer niet is geblokkeerd voor het afschrijven van het geld door de ZLU. Inschrijvingen welke we niet kunnen afschrijven worden niet gehonoreerd. Inschrijvingen die na genoemde datum worden ontvangen, worden niet meer geaccepteerd.

Voor België:
Aanmelden via Luc van Coppenolle, Landegemstraat 33,
B - 9750 Ouwegem. Tel : 09/3845347
E-mail : lucvancoppenolle@telenet.be
Deelnamekosten kunnen worden overgemaakt op bankrekening nummer 780-5315507-17 t.n.v. Luc van Coppenolle, onder vermelding van naam, adres en W.E.S.M. IBAN BE61 7805 3155 0717

Van het inschrijfgeld zal € 3,00 worden ingehouden voor administratie- rekenkosten etc.
De rest wordt uitgekeerd in prijzen van € 500,00 - € 300,00 - € 200,00 € 100,00 en verder prijzen van € 50,00 tot rest. Naast de geldprijzen ontvangen de eerste 10 winnaars tijdens prijsuitreiking op de sterrenshow een bokaal

WIJZE VAN BEREKENING VAN DE W.E.S.M.

De berekening van de punten van de W.E.S.M geschiedt aan de hand van de internationale uitslag. Omdat de W.E.S.M. niet geautomatiseerd kan worden berekend, dienen alle deelnemers hun behaalde prijzen zelf in te sturen vóór 15 oktober. Dat kan per post aan Z.L.U., Huls 85, 6369 EV Simpelveld, of per e-mail aan pjgfranssen@home.nl. Datum poststempel, tijdstip e-mail is maatgevend. Te laat ontvangen inzendingen komen niet voor klassering in aanmerking. Het formulier wordt geplaatst in een van de volgende Periodieken

Van iedere liefhebber, die zijn gewonnen prijzen heeft ingediend krijgt de eerst aankomende duif, van de beide eerst getekenden, een puntentotaal toegekend volgens de formule:

(aantal prijzen+1) behaalde prijs
--------------------------------------------- x 1000
aantal prijzen

Van de 4 wedvluchten wordt het totaal aantal prijzen en punten opgeteld hetgeen de eindstand oplevert, waarbij eerst het aantal prijzen telt en dan het aantal punten. Bij gelijk aantal prijzen is de winnaar die liefhebber met het hoogste aantal punten. Mocht het aantal prijzen en punten gelijk zijn dan is de grootste afstand Barcelona bepalend voor de rangschikking.

Voorbeeld:
Maakt uw eerst aankomende duif op Barcelona de 10e prijs in de internationale uitslag en deze uitslag heeft 1560 prijzen, dan krijgt u een puntentotaal van: ( (1561 10) / 1560) x 1000 = 994,23 punten. Zo wordt elke prijswinnende eerst aankomende marathonduif een puntenaantal toebedeeld waaruit de klassering wordt vastgesteld.

Het komt regelmatig voor dat liefhebbers de prijzen van niet zijnde de 1e of tweede getekende indienen. Of hier opzet of onwetendheid in het spel is, maar wees gerust alle prijzen worden gecontroleerd.

Wij vragen jouw akkoord voor het gebruik van cookies op onze website. Meer informatie over wat cookies zijn, welke cookies op onze website worden gebruikt en wat ze bijhouden is beschikbaar in het onderdeel cookies van ons privacy statement    Akkoord Niet akkoord