West Europese Super Marathon

WEST EUROPESE SUPER MARATHON

De West Europese Super Marathon wordt vervlogen met de 1 e of 2e getekende over de vluchten:

Pau                           25 juni,
Barcelona                  9 juli,
Perpignan                  6 augustus ,

Deelname staat open voor: alle liefhebbers uit Duitsland, België, Frankrijk, Luxemburg, Engeland en Nederland.

De eerst aankomende duif van de 1e of 2e getekende telt voor de klassering aan de hand van de INTERNATIONALE UITSLAG. Deelname bedraagt € 13,00.

Inschrijving is mogelijk tot uiterlijk 20 juni 2021. Het geld dient op 22 juni 2021 op de rekening van de Z.L.U. te zijn bijgeschreven Betaling dient te geschieden op rekening IBAN NL96 RABO 0113 2006 25 t.n.v. de Zuid Limburgse Unie te Simpelveld, onder vermelding van naam, adres en N.P.O. lidnummer (8 cijfers).

Het vermelden van uw lidnummer bij de overschrijving van het geld is zeer belangrijk. Alleen de naam vermelden is onvoldoende en kan in het ledenbestand meestal niet worden gelokaliseerd.

Ook kunt u gebruik maken van het formulieren, eenmalige machtiging of doorlopende machtiging in dit periodiek. Dit kunt u vinden op onze website www.dezlu.nl. onder inschrijvingen. Let hier wel op dat uw rekeningnummer niet is geblokkeerd voor het afschrijven van het geld door de ZLU. Inschrijvingen welke we niet kunnen afschrijven worden niet gehonoreerd. Inschrijvingen die na genoemde datum worden ontvangen, worden niet meer geaccepteerd.

Voor België:
Aanmelden via Luc van Coppenolle, Landegemstraat 33,
B - 9750 Ouwegem. Tel : 09/3845347
E-mail : lucvancoppenolle@telenet.be
Deelnamekosten kunnen worden overgemaakt op bankrekening nummer 780-5315507-17 t.n.v. Luc van Coppenolle, onder vermelding van naam, adres en W.E.S.M. IBAN BE61 7805 3155 0717

Van het inschrijfgeld zal € 3,00 worden ingehouden voor administratie- rekenkosten etc.
De rest wordt uitgekeerd in prijzen van € 500,00 - € 300,00 - € 200,00 –
€ 100,00 en verder prijzen van € 50,00 tot rest.

Naast de geldprijzen ontvangen de eerste 10 winnaars tijdens prijsuitreiking op de sterrenshow een bokaal

CHAMPIONNAT EUROPÉEN DE MARATHON

Le Z.L.U. organisé depuis 1983 un Championnat international qui est devenu un véritable Championnat Européen De Marathon.
Cette année, ce super Championnat( West Europese Super Marathon) portera sur les concours de:

Pau                          25 juin,
Barcelona                 9 juillet,
Perpignan                 6 aout

La participation est ouvert pour : L‘ Allemagne, la Belgique, La France, Luxembourg, L‘Angleterre et Pays Bas.

Le Championnat se joue avec les deux premiers passés de chaque participant et ce sera le premier classé de ceux-ci qui participera au classement international. Les frais se montent à : € 13,00.

Répartition des prix : van € 500,00 - € 300,00 - € 200,00 - € 100,00 aux quatre premiers classé dans l‘ordre, le reste en prix de € 50,00 ( il y en eut 60 l´année dernière)
Les quinze premiers classés recevront un trophée en cristal lors la distribution des prix à Kerkrade. Pour toute information complémentaire vous pouvez vous adresser à Luc van Coppenolle, Landegemstraat 33, B - 9750 Ouwegem. Tel : 09/3845347. E-mail : lucvancoppenolle@telenet.be

Inscription possible jusqu'au 20-06-2021


Vous pouvez payer les frais de participation – au plus tard – à l´en logement du 22 juin 2021
Ou en versant au compte no. 780-5315507-17 Luc van Coppenolle
IBAN: BE 61 7805 3155 0717
DER WEST EUROPÄISCHER SUPER MARATHON

Auch in diesem Jahr organisieren wir wieder den W.E.S.M. über die Weitstrecken Flüge

Pau                         25 juni,
Barcelona                9 juli,
Perpignan               6 augustus ,

Teilnahme berechtigt sind alle Züchter aus: Belgien, Frankreich, Deutschland, Engeland, Luxemburg und die Niederlande.

Jeder Teilnehmer hat gleich zwei Chancen und zwar mit den beiden ersten Einsatztauben, also die beiden Oberen der Einsatzliste. Die erst ankommende Taube dieser beiden gilt für die Platzierung die genommen wird aus der Internationalen Preisliste. Beteiligungskosten sind € 13,00. Diese werden nach Abzug der Kosten, € 3,00, ausgeflogen in Preise von € 500,00 - € 300,00 - € 200,00 - € 100,00 und weitere Preise von € 50,00 bis Rest.

Neben diese Geldpreise bekommen die ersten 10 Sieger eine Trophäe auf der Internationalen Siegerehrung in Kerkrade.
Die Beteiligungskosten können eingezahlt werden bei:

Josef Fell, Stettenerberg 13, D – 41812 Erkelenz
Tel. 00 49 2435 654276 - Fax: 0049 2435 654277
Email: joseffell@web.de

Wir hoffen das viele Deutsche Weitstreckenfreunde teilnehmen an diesen Wettbewerb. Die Einschreibung steht offen bis spätestens den 20 Juni 2021. Beteiligungskosten sollen am 22 Juni 2021 im Besitz von Josef Fell sein.

WIJZE VAN BEREKENING VAN DE W.E.S.M.

De berekening van de punten van de W.E.S.M geschiedt aan de hand van de internationale uitslag. Omdat de W.E.S.M. niet geautomatiseerd kan worden berekend, dienen alle deelnemers hun behaalde prijzen zelf in te sturen vóór 15 oktober. Dat kan per post aan Z.L.U., Huls 85, 6369 EV Simpelveld, of per e-mail aan pjgfranssen@home.nl. Datum poststempel, tijdstip e-mail is maatgevend. Te laat ontvangen inzendingen komen niet voor klassering in aanmerking. Het formulier wordt geplaatst in een van de volgende Periodieken

Van iedere liefhebber, die zijn gewonnen prijzen heeft ingediend krijgt de eerst aankomende duif, van de beide eerst getekenden, een puntentotaal toegekend volgens de formule:

(aantal prijzen+1) – behaalde prijs
--------------------------------------------- x 1000
aantal prijzen

Van de 3 wedvluchten wordt het totaal aantal prijzen en punten opgeteld hetgeen de eindstand oplevert, waarbij eerst het aantal prijzen telt en dan het aantal punten. Bij gelijk aantal prijzen is de winnaar die liefhebber met het hoogste aantal punten.

Von die 3 wedflügen eines jeden Züchters werden nach Preisen und Punkten zum Gesamtendergebnis zusammengerechnet, wobei zuerst die Anzahl der Preise, dann die Punkte zählen. Bei Preisgleichheit wird das Endergebnis nach den Punkten ermittelt; Gewinner ist der Züchter mit der höchsten Punktzahl.

Pour obtenir le classement final des 3 concours, il faut additionner le total des prix et des points. Le nombre de prix entre en considération avant le nombre de points. En cas d´égalité de prix, l´amateur avec le plus grand nombre de points est gagnant.

Voorbeeld:
Maakt uw eerst aankomende duif op Barcelona de 10e prijs in de internationale uitslag en deze uitslag heeft 1560 prijzen, dan krijgt u een puntentotaal van: ( (1561 – 10) / 1560) x 1000 = 994,23 punten. Zo wordt elke prijswinnende eerst aankomende marathonduif een puntenaantal toebedeeld waaruit de klassering wordt vastgesteld.

Het komt regelmatig voor dat liefhebbers de prijzen van niet de 1e of tweede getekende indienen. Of hier opzet of onwetendheid in het spel is, maar wees gerust alle prijzen worden gecontroleerd.
 
Wij vragen jouw akkoord voor het gebruik van cookies op onze website. Meer informatie over wat cookies zijn, welke cookies op onze website worden gebruikt en wat ze bijhouden is beschikbaar in het onderdeel cookies van ons privacy statement    Akkoord Niet akkoord