ZLU vB Protocol transport en WCS controle 11-07-2020

ZLU Protocol laden en lossen, transport van duiven
  1. Het laden van de manden in de vrachtwagen geschiedt door maximaal 4 personen, waarbij een afstand van minimaal 1,5 meter zoveel als mogelijk wordt gerespecteerd. Dit geldt ook voor het lossen van lege manden,
  2. Omdat het niet cq. niet altijd mogelijk is om minimaal 1,5 meter te kunnen respecteren, dragen de betrokkenen mondkapjes,
  3. De duiven worden vervoerd volgens de actuele regels die gelden in de (internationale) transportsector. De convoyeur mag meereizen in de cabine van de truck,
  4. Het water geven van de duiven gebeurt via het aanwezige systeem,
  5. Bij het verzorgen van de duiven wordt de 1,5 meter afstand in het gangpad gehanteerd,
  6. Betrokkenen dragen handschoenen (latexvrij) en na alle handelingen worden de handen gedesinfecteerd,ZLU Protocol WCS controle in de loodsen

  1. Per kooi maximaal 2 personen in de kooi. 1 persoon neemt de duiven uit de aangeleverde/opgehaalde manden. De andere persoon neemt de duiven aan en houdt deze op de WCS controle antenne om vervolgens de duif in de reismand te plaatsen,
  2. Na elke wisseling van de lege cq. volle manden links en rechts naast de kooi, wordt de computer en WCS controle antenne gereinigd en gedesinfecteerd,
  3. Bij elke kooi is 1 persoon aanwezig, die klaarstaat om volle cq. lege manden aan weerszijden van de kooi te kunnen aan- en afrijden met een palletwagen. Deze persoon draagt handschoenen,
  4. Na elke wisseling van de lege cq. volle manden links en rechts naast de kooi, wordt de hendel en handbediening van de palletwagen gereinigd en gedesinfecteerd,
Opgesteld door M. Roumans
Wij vragen jouw akkoord voor het gebruik van cookies op onze website. Meer informatie over wat cookies zijn, welke cookies op onze website worden gebruikt en wat ze bijhouden is beschikbaar in het onderdeel cookies van ons privacy statement    Akkoord Niet akkoord