Algemene regels Nationaal Z.L.U.

Om de uitslagen van de wedvluchten correct te kunnen afwerken en de reclames te beperken zijn er regels voor deelname aan de wedvluchten:
 
 1. Het Z.L.U. spel is altijd primair en wordt vervlogen op de Z.L.U. poulebrief, welke in dit periodiek is afgebeeld, waarbij tevens de uitleg van het poulesysteem. De poulebrieven zijn voor alle wedvluchten in het inkorflokaal aanwezig.
 2. Het invullen van uw N.P.O. lidnummer (8 cijfers) is verplicht.
 3. Naam, adres, afstand en GPS coördinaten verplicht invullen.
 4. Ondertekenen poulebrief verplicht.
 5. De verplichte inleg per duif is  € 1,20
 6. De uitslag is verplicht en kost € 2,20
 7. Nationaal Agen wordt vervlogen in twee categorieën: oude en jaarlingen in een apart concours. Dus twee poulebrieven invullen. Voor de oude en jaarlingen is een aparte uitslag.
 8. De Z.L.U. stelt per wedvlucht diverse ereprijzen ter beschikking, welke worden uitgereikt tijdens de Sterrenshow.
 9. Naast de controle die door de internationale organisatie wordt geëist, zal door de Z.L.U. controle worden uitgevoerd. Deze controle is steekproefsgewijs hetgeen betekent dat de vroegste duiven, maar ook andere duiven gecontroleerd kunnen worden.De controle geschiedt door of namens de Z.L.U. Door de controleur zal een schriftelijke rapportage worden opgesteld.Controleurs beschikken over elektronische controleapparatuur waarbij het chipring- nummer en unieke-code uitgelezen wordt. Deze gegevens worden doorgegeven aan de rekenaar waarna controle met de digitale inkorfgegevens plaatsvindt.
 10. De duiven gaan mee voor risico van de eigenaar.
 11. Aansprakelijkheidsstelling van de Z.L.U. en haar medewerkers is uitgesloten.
 12. Door deelname doet de deelnemer(s) afstand van het recht (rechts)vorderingen tot schadevergoeding tegen de Z.L.U. en tegen medewerkers van de Z.L.U. aanhangig te maken.
 13. Conform afspraak met de Internationale inrichters en KBDB is de 800 metergrens, zoals internationaal voorgeschreven, ook van toepassing voor de ZLU- wedvluchten. Eveneens zijn de internationale neutralisatietijden voor de ZLU- wedvluchten van toepassing.
 14. Door deelname aan onze wedvluchten gaat de liefhebber(s) akkoord met alle voorgeschreven aanvullende reglementeringen van de Z.L.U. op het N.P.O. wedvluchtreglement met aanvullende eisen ZLU conform c.q. de internationale organisaties.
 15. De NFO-regeling 2018 blijft voor 2020 van toepassing.
 16. Duiven voorzien van een door de liefhebber of derden aangelegde GPS- Trackerringen dienen in de lokalen geweigerd te worden. Zo niet dan worden deze in verzamelcentra verwijderd.
 17. De reglementen en condities zoals vermeld zijn van toepassing.
 18. De liefhebbers welke deelnemen aan de ZLU-wedvluchten conformeren zich met de door de ZLU vastgelegde aanpassingen en/of voorwaarden. Reclamaties in deze worden dan ook niet geaccepteerd. 
 19. Bij het niet naleven van bovengenoemde richtlijnen met aanpassingen beslist het ZLU bestuur

 
                                                                                                                                                                                                                     Bestuur ZLU
Wij vragen jouw akkoord voor het gebruik van cookies op onze website. Meer informatie over wat cookies zijn, welke cookies op onze website worden gebruikt en wat ze bijhouden is beschikbaar in het onderdeel cookies van ons privacy statement    Akkoord Niet akkoord