Internationaal duivinnen

Naast het internationale concours is er ook een dubbeling mogelijk voor internationaal duivinnen op de wedvluchten:         
                                                    
Pau – Barcelona – St. Vincent – Marseille – Narbonne en Perpignan.
 
Alle duivinnen moeten eerst in het internationale concours worden gezet, voordat ze gedubbeld kunnen worden. Dubbeling duivinnen: u dient een aparte poulebrief in te vullen.
- inleg internationaal: € 0,25 per duif;
Basisafstanden nationaal en internationaal concoursen Van toepassing zodra de duiven een lagere snelheid dan 800 m/min. behalen.
 
Pau   910000 meter
Barcelona  1065000 meter
Agen    805000 meter
St. Vincent    905000 meter
Marseille   860000 meter
Narbonne   860000 meter
Perpignan   920000 meter

 
DUIVEN MET CHIPRING INGELEZEN IN DE COMPUTER BESTANDEN
De duiven welke voorzien zijn van een chipring mogen bij het inmanden niet meer voorzien worden van een gummiband. In de verzamelcentra wordt geen extra groene gummiband meer aangelegd maar kunnen duiven steekproefsgewijs voorzien worden van een vleugelmerk. Bij aankomst van de duif maakt het systeem de elektronische constatering. Deze constatering geldt voor de klassering. Duiven welke met chipring worden ingemand maar NIET worden ingelezen in de computerbestanden komen niet voor prijs in aanmerking. Liefhebbers dienen bij het inmanden er zelf op te letten dat het klokje wordt ingelezen. Bij onregelmatigheden besluit bestuur ZLU.
 
 
LICHTEN KLOKKEN EN UITLEZEN ELEKTRONISCHE CONSTATEER SYSTEMEN BIJ WEDVLUCHTEN DIE MEER DAN ÉÉN DAG OPEN STAAN.
 
Conform artikel 128 en 163 NPO wedvluchtreglement kunnen klokken waarin gummiringen zijn geconstateerd desgewenst op iedere wedvluchtdag worden veiliggesteld middels een afslag met controleafslag. Van elektronische constateersystemen waarin geconstateerd is, kan desgewenst een tussentijdse afslag met print worden gemaakt. Indien een liefhebber geen afslag of print laat maken is dit ter eigen verantwoording als klok stilvalt of dergelijke.
  
 
ALGEMENE REGELS INTERNATIONALE WEDVLUCHTEN:
 
De kosten alsmede de lossingdata staan apart vermeld bij de betreffende wedvluchten. De landen welke deelnemen zijn: België, Frankrijk, Luxemburg, Engeland, Duitsland en Nederland. De organisatie wat betreft de wedvluchten is in handen van diverse Belgische inrichters, i.s.m. met de Zuid Limburgse Unie en ArGe Euskirchen.
 
In de Z.L.U. poulebrief is de internationale poulebrief opgenomen. Door het invullen van de poulebrief nemen alle duiven zonder verdere kosten deel aan de internationale wedstrijd. De poulebrief dient duidelijk ingevuld te worden om alle gegevens correct te kunnen
verwerken. Zeer belangrijk is het invullen van het NPO lidnummer (8 cijfers). Voor internationaal belangrijk dat u alle gegevens op de poulebrief duidelijk invult.
 
Wij willen u er op wijzen dat op de internationale wedvluchten het Belgische ‘Reglement ter beteugeling van het gebruik van verboden stoffen bij sportduiven’ laatste aanpassing, van toepassing is.   
 
Verder kent de K.B.D.B. reglementering voor de controle van alle duiven die zich op de internationale wedvluchten klasseren. De duiven dienen tenminste 5 dagen na de sluiting van de wedvlucht op het hok van de deelnemende liefhebber ter beschikking te blijven.
 
P.S. :  De volledige regelgeving  betreffende deelname aan de ZLU vluchten is opgenomen in het ZLU periodiek van 18 mei 2018, jaargang 35. Nr. 1, dit i.v.m. het gegeven dat nog niet iedereen met internet werkt.
Wij vragen jouw akkoord voor het gebruik van cookies op onze website. Meer informatie over wat cookies zijn, welke cookies op onze website worden gebruikt en wat ze bijhouden is beschikbaar in het onderdeel cookies van ons privacy statement    Akkoord Niet akkoord