Melden op de Z.L.U. wedvluchten

 

MELDEN OP DE Z.L.U. WEDVLUCHTEN

 
Elk inkorflokaal heeft een eigen meldpost waarbij u de duiven moet melden.
Voor het telefoonnummer van de meldpost dient u zich bij het inzetten van de duiven te informeren bij de centrumleider.
De duiven kunnen alleen maar gemeld worden bij de aangegeven meldpost van het inkorflokaal.
Van de inkorflokalen welke elektronisch melden worden de duiven rechtstreeks op onze site geplaatst mits coördinaten, lidnummer etc. juist zijn en ook voorkomen in het NPO-leden bestand. De duiven worden meteen gerangschikt op snelheid.
Mochten de gegevens niet juist zijn dan ontvangt de meldpost, na het doorzenden,  hiervan bericht en wordt de betreffende duif niet opgenomen in de voorlopige meldlijst.
Bij de eerste aankomsten moeten de volgende gegevens in de onderstaande volgorde gemeld worden.
 
DUIVEN ZONDER CHIPRINGEN
 
Elektronisch melden aan de ZLU via het meldprogramma van de ZLU

1.  NPO lidnummer (8 cijfers)
2.  Kloktijd.
3.   Jaartal en aluminium ring
4.   2e gummiband ( dit is de groene gummiband om de vaste voetring welke door de Z.L.U. wordt aangebracht
5.   Vleugelmerk
6.   Geslacht: doffer of duivin.
 
DUIVEN MET CHIPRINGEN
 
Elektronisch melden aan de ZLU via het meldprogramma van de ZLU

1.    NPO lidnummer (8 cijfers)
2.    Jaartal en aluminium ring
3.    Eventueel vleugelmerk (aangebracht door de Internationale inrichter)
4.    Geslacht: doffer of duivin.
5.     Kloktijd
 
De duiven dienen binnen 15 min. na het constateren gemeld  te worden.
 
Duiven welke in de internationale neutralisatietijd arriveren dienen gemeld te worden 's morgens binnen 15 minuten na het verstrijken van de neutralisatietijd.
Internationale neutralisatietijden zijn vermeld achter in dit periodiek.
 
HET NIET MELDEN VAN UW GECONSTATEERDE DUIVEN BETEKENT    -  GEEN OPNAME IN DE UITSLAG.
 
 CONSTATEREN  DUIVEN BIJ ALLE Z.L.U. WEDVLUCHTEN.
 
Voor het zetten en aanslaan van de klok is het N.P.O. Wedvluchtreglement van toepassing. Klokken kunnen eventueel in een nationaal  inkorfcentrum worden aangeslagen mits gehandeld wordt conform NPO wedvluchtreglement.
Bij elke aankomende duif dient u als volgt te werk te gaan:
  • U legt een notitieblok gereed waar u alle gegevens van de deelnemende duiven op noteert welke later nodig zijn om de duiven te melden.
U gaat als volgt te werk:
 
DUIVEN MET GUMMIBANDEN
 
- Bij aankomst van een duif: gummiband constateren welke in
het inkorflokaal is aangebracht en onderstaande gegevens vermelden op de gereed gelegde notitieblok:
  1. het nummer van de 2e gummiband (de groene ZLU gummiband op de vaste voetring), deze heeft altijd 4 cijfers
  2. jaartal en vaste voetring
  3. het geheim vleugelmerk
De kleuren waarmee het vleugelmerk wordt gestempeld zijn:
Wedvluchten: Pau, Barcelona en Agen  : Zwart
Wedvluchten: St. Vincent en Marseille   : Rood
Wedvluchten: Narbonne en Perpignan   : Groen
 
Dan binnen 15 minuten na de eerste constatering de 2e gummiband constateren.

Van de eerste duif moet u de ringen in twee verschillende klokvakken constateren. Indien beide gummibanden van de eerste duif in één klokvak worden geconstateerd behoudt deze constatering haar geldigheid mits binnen 5 minuten een loze constatering wordt gemaakt.
Bij de volgende duiven mogen beide gummibanden in één klokvak worden geconstateerd.
 
Indien u gebruik maakt van twee klokken, een z.g controleklok, dan moet u van de eerst aankomende duif in elke klok één gummiband constateren en binnen 5 minuten gevolgd door een loze constatering. Van de volgende duiven dient u in iedere klok een gummiband te constateren. In de tweede klok mogen uitsluitend tweede constateringen worden gemaakt.


Indien een klok stilvalt dan gelden de constateringen van de tweede klok.
U bent volgens het NPO Wedvluchtreglement verplicht de stilgevallen klok in het inkorflokaal ter controle aan te bieden.
Indien u de 2e gummiband niet binnen 15 minuten na de eerste constatering constateert, dan geldt de laatste constatering van deze aankomende duif. De betreffende duif wordt geklasseerd op het tijdstip van de laatste constatering.


Sportvrienden zorg dat u alle gegevens bij het melden bij de hand heeft, hierdoor kan de melding snel en correct worden verwerkt.
 
DUIVEN MET CHIPRING INGELEZEN IN DE COMPUTER BESTANDEN
 
De duiven welke voorzien zijn van een chipring mogen bij het inkorven niet meer voorzien worden van een gummiband.
 
In de verzamelcentra wordt geen extra groene gummiband meer aangelegd maar kunnen duiven steekproefsgewijs voorzien worden van een vleugelmerk.
Bij aankomst van de duif maakt het systeem de elektronische constatering.                               
Deze constatering geldt voor de klassering.
 
Duiven welke  met chipring worden ingemand maar NIET worden ingelezen in de computerbestanden komen niet voor prijs in aanmerking.  Liefhebbers dienen bij het inmanden er zelf op te letten dat het klokje wordt ingelezen.
 
Bij onregelmatigheden besluit bestuur ZLU.
 
Wij vragen jouw akkoord voor het gebruik van cookies op onze website. Meer informatie over wat cookies zijn, welke cookies op onze website worden gebruikt en wat ze bijhouden is beschikbaar in het onderdeel cookies van ons privacy statement    Akkoord Niet akkoord