Melden op de Z.L.U. wedvluchtenElk inkorflokaal heeft een eigen meldpost waarbij u de duiven moet melden. Voor het telefoonnummer van de meldpost dient u zich bij het inzetten van de duiven te informeren bij de centrumleider. De duiven kunnen alleen maar gemeld worden bij de aangegeven meldpost van
het inkorflokaal. Van de inkorflokalen welke elektronisch melden worden de duiven rechtstreeks op onze site geplaatst mits coördinaten, lidnummer etc. juist zijn en ook voorkomen in het NPO-ledenbestand. De duiven worden meteen gerangschikt op snelheid. Mochten de
gegevens niet juist zijn dan ontvangt de meldpost, na het doorzenden, hiervan bericht en wordt de betreffende duif niet opgenomen in de voorlopige meldlijst. Bij de eerste aankomsten moeten de volgende gegevens in de onderstaande volgorde gemeld worden.DUIVEN ZONDER CHIPRINGEN

Elektronisch melden aan de ZLU via het meldprogramma van de ZLU :
 1. NPO lidnummer (8 cijfers)
 2. Kloktijd.
 3. Jaartal en aluminium ring
 4. 2e gummiband ( dit is de groene gummiband om de vaste voetring welke door de Z.L.U. wordt aangebracht
 5. Vleugelmerk
 6. Geslacht: doffer of duivin.

DUIVEN MET CHIPRINGEN

Elektronisch melden aan de ZLU via het meldprogramma van de ZLU :
 1. NPO lidnummer (8 cijfers)
 2. Jaartal en aluminium ring
 3. Eventueel vleugelmerk (aangebracht door de Internationale inrichter)
 4. Geslacht: doffer of duivin.
 5. Kloktijd
De duiven dienen binnen 15 min. na het constateren gemeld te worden. Duiven welke in de internationale neutralisatietijd arriveren dienen gemeld te worden 's morgens binnen 15 minuten na het verstrijken van de neutralisatietijd. Internationale neutralisatietijden zijnvermeld achter in het periodiek.


HET NIET MELDEN VAN UW GECONSTATEERDE DUIVEN BETEKENT GEEN OPNAME IN DE UITSLAG.


CONSTATEREN DUIVEN BIJ ALLE Z.L.U. WEDVLUCHTEN.Voor het zetten en aanslaan van de klok is het N.P.O. Wedvluchtreglement van toepassing. Klokken kunnen eventueel in een nationaal inkorfcentrum worden aangeslagen mits gehandeld wordt conform NPO wedvluchtreglement. Bij elke aankomende duif dient u als volgt te werk
te gaan:
- U legt een notitieblok gereed waar u alle gegevens van de deelnemende duiven op noteert welke later nodig zijn om de duiven te melden. U gaat als volgt te werk:


DUIVEN MET GUMMIBANDEN

- Bij aankomst van een duif: gummiband constateren welke in het inkorflokaal is aangebracht en onderstaande gegevens vermelden op de gereed gelegde notitieblok:
 1. het nummer van de 2e gummiband (de groene ZLU gummiband op de vaste voetring), deze heeft altijd 4 cijfers
 2. jaartal en vaste voetring
 3. het geheim vleugelmerk
De kleuren waarmee het vleugelmerk wordt gestempeld zijn:
 • Wedvluchten: Pau, Barcelona en Agen : Zwart
 • Wedvluchten: St. Vincent en Marseille : Rood
 • Wedvluchten: Narbonne en Perpignan : Groen
Dan binnen 15 minuten na de eerste constatering de 2e gummiband constateren.

Van de eerste duif moet u de ringen in twee verschillende klokvakken constateren. Indien beide gummibanden van de eerste duif in één klokvak worden geconstateerd behoudt deze constatering haar geldigheid mits binnen 5 minuten een loze constatering wordt
gemaakt. Bij de volgende duiven mogen beide gummibanden in één klokvak worden geconstateerd. Indien u gebruik maakt van twee klokken, een z.g controleklok, dan moet u van de eerst aankomende duif in elke klok één gummiband constateren
en binnen 5 minuten gevolgd door een loze constatering. Van de volgende duiven dient u in

iedere klok een gummiband te constateren. In de tweede klok mogen uitsluitend tweede constateringen worden gemaakt. Indien een klok stilvalt dan gelden de constateringen van de tweede klok. U bent volgens het NPO Wedvluchtreglement verplicht de stilgevallen klok in het
inkorflokaal ter controle aan te bieden. Indien u de 2e gummiband niet binnen 15 minuten na de eerste constatering constateert, dan geldt de laatste constatering van deze aankomende duif. De betreffende duif wordt geklasseerd op het tijdstip van de laatste constatering.
Sportvrienden zorg dat u alle gegevens bij het melden bij de hand heeft, hierdoor kan de melding snel en correct worden verwerkt.

Wij vragen jouw akkoord voor het gebruik van cookies op onze website. Meer informatie over wat cookies zijn, welke cookies op onze website worden gebruikt en wat ze bijhouden is beschikbaar in het onderdeel cookies van ons privacy statement    Akkoord Niet akkoord