Poulebrief Z.L.U.

De poulebrieven zijn in de inkorflokalen aanwezig.

Bij het invullen van de poulebrief dient u als volgt te werk te gaan:
 1. duidelijk alle persoonlijke gegevens invullen. (verplicht)
 2. met een kruisje aangeven voor welke categorie de poulebrief geldt, oude, of jaarlingen (Agen)
 3. aantal duiven vermelden bij inleg
 4. uitslag aangeven verplicht.
 5. het poulen dient vanaf boven aaneengesloten te geschieden, welke u aangeeft onder kolom aantal in de afrekenstaat en worden toegewezen aan de duiven in de volgorde zoals ze zijn ingekorfd.
 6. bij de poules 1 t/m 7 en 8 t/m 15 kunt u geen poules overslaan.
 7. poulen op de poules 1 t/m 7 of 8 t/m 15 is ter uwer keuze.
 8. de poules 16 t/m 25 zijn geheel vrij, maar worden toegewezen aan de duiven in de volgorde zoals ze zijn ingekorfd.
POULESYSTEEM Z.L.U. EN VERDELING VAN DE PRIJZEN
 • Inleg 1,00 per duif verplicht.
 • Uitslag 2,00 verplicht
 • 1:4 inleg 0,25 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 4,50 per duif.
 • 1:10 1:15 1:20 1:25: 1: 30 1:35 1:40 en 1:50 0,50 per duif.
 • Hwh inleg 0,10 per duif, prijzen van 10,00 tot rest.
 • Slag inleg 0,25 per duif, prijzen van 10,00 tot rest.
 • Ere inleg 0,25 per duif, prijzen van 10,00 tot rest.
 • Gr. Poule inleg 0,50 per duif, prijzen van 10,00 tot rest.
 • Ee inleg 0,50 per duif, prijzen van 10,00 tot rest.
 • Sup. poule inleg 1,25 per duif, prijzen 1x70,00 1x50,00
 • 1X30,00 en verder prijzen van 25,00 tot rest.
 • D.p. inleg 1,00 per duif.

Op de wedvlucht Barcelona wordt deze poule de klokkenpoule genoemd. Op deze vlucht wordt er een Mega Elektronisch kloksysteem met 3 veldantenne vervlogen.
 • Op de overige wedvluchten is de verdeling in prijzen van 1x50,00
 • 1x35,00 1x25,00 en verder prijzen van 10,00 tot rest.
 • A.p. inleg 2,50 per duif, prijzen 1x225,00 1x125,00 1x100,00 en verder prijzen van 50,00 tot rest
 • S2 inleg 0,50 per twee aangewezen duiven, prijzen van 25,00 tot rest.
 • S3 inleg 1,00 per drie aangewezen duiven, prijzen van 35,00 tot rest.Geen apart concours NATIONAAL DUIVINNEN.

Met ingang van 2018 is er geen apart concours meer voor duivinnen. Bestuur ZLU is tot dit besluit gekomen door de zeer negatieve reacties van liefhebbers, bij reclamaties. De schuld werd altijd aan de ZLU gegeven, maar de oorzaken waren voor 95% toe te schrijven aan de
inzetlokalen welke niet juist handelde zoals omschreven in de richtlijnen. Het gebruik van verschillende programma's, niet zijnde Das of Venira, waren hier ook debet aan. Ook het taalgebruik en de teksten in mails bij reclamaties aan ondergetekende en zijn echtgenote
overschreden alle normen en waarden.

Namens bestuur ZLU.
P. Franssen
Wij vragen jouw akkoord voor het gebruik van cookies op onze website. Meer informatie over wat cookies zijn, welke cookies op onze website worden gebruikt en wat ze bijhouden is beschikbaar in het onderdeel cookies van ons privacy statement    Akkoord Niet akkoord