De Zuid Limburgse Unie 2013.

Elke organisatie in den lande beschikt over vrijwilligers, mensen die op ieder moment in het belang van de verenigingen werkzaamheden verrichten. Ook de ZLU beschikt gelukkig over dit soort mensen die bij nacht en ontij duivenmanden inladen, uitladen, repareren, schoonmaken, en noem maar op.

De rieten manden en de stromatten.
De ZLU stelt hoge prioriteiten aan het vervoer van de duiven, daarom blijft men vasthouden aan de rieten manden met stro-matten als vloer bedekking. Dat dit een zeer kostbare aangelegenheid is mag voor zich spreken.De rieten manden die meegaan naar de losplaats zijn voorzien van stromatten, stromatten die door Wim Donks en zijn kompanen uitsluitend voor de ZLU worden gemaakt.

De produktie van de stromatten:
Tot medio 2000 bestond de vloerbedekking in de manden hoofdzakelijk uit stromatten , ribkarton en houtkrullen. Vooral de houtkrullen waren een probleem op veel losplaatsen , maar ook een probleem in de drinkgoten Je wist niet vooraf van welk hout de krullen afkomstig waren en was het vergiftigingsgevaar van het drinkwater vlug geboren. Op enig moment werden er geen stromatten meer gemaakt, stro was zogenaamd niet meer te krijgen. Verenigingen gingen over op alternatieven, draden vloerroosters werden gemaakt, heuga felt tegels, en nog wat alternatieven. Afdeling Limburg liet zelfs in India matten maken van olifanten gras, deze werden per container aangevoerd in de haven van Rotterdam. Bij aankomst in Geleen was 60 % van de matten reeds weg gesmeuld. Het olifantenstro was bij verwerking te vochtig geweest waardoor hooi broei in de container was ontstaan met alle gevolgen van dien. Ook de ZLU raakte door de voorraad stromatten heen. Toen de stromatten opwaren werd er een soort viltplaat in 2 maten in de manden gelegd bestemd voor vervoer naar de losplaats. Dat dit op den duur niet de juiste oplossing was bleek al snel. Begin 2004 ging de ZLU op zoek naar de stikmachine die decennia lang de matten had gemaakt. Zij kwamen uiteindelijk terecht bij de Firma Baets uit Kelpen Oler, dit bedrijf maakte destijds nog de stromatten voor geheel Nederland, totdat er op een enig moment geen stro meer te krijgen was om deze matten te fabriceren.De stikmachine verhuisde bij de Fa. Baets naar een afgelegen shop op de boerderij. Eddy Hoedemakers en Wim Donks gingen toen op zoek naar de voormalige maker/leverancier van de stromatten, de Fa. Baets uit Kelpen Oler, na lang onderhandelen met de “oude “ baas Baets sr. mocht de ZLU de stikmachine kopen voor een vriendenprijs van € 450. Verder werd er een snijmachine en nietmachine bijgekocht. Tevens werden ca. 1300 verluchtingslatten gekocht voor tussen de manden voor het transport naar de losplaats. Ook de verluchting schotten voor in de opleggers werden aangekocht. De gehele opstart inzake vervoer en stro- matten kostte ca. € 3.000.Het addertje in de koop !!
Eddy en Wim dachten dat ze er waren. Het aangekochte “museumstuk “ uit het jaar 1905 moest echter wel geheel gereviseerd worden. Wim Donks en Louis van de Kieboom werden gecharterd en na vele uren ploeteren was het museumstuk veranderd in een pronkstuk dat de ZLU uit de nood hielp. Maar er kwam nog een probleem bovendrijven. De ZLU dacht het stro hier in de buurt bij een plaatselijke boer te kunnen kopen, maar dat bleek dus niet mogelijk. In Noord Duitsland in Twistinger, een klein dorpje onder Hamburg was nog een landbouwer die het gevraagde stro oogstte. Het is “ Dachstro “ en het is ook nog eens “gekamt “. Meteen werd er een bestelling geplaatst voor ca. 1080 kg. Stro, hiervan werden destijds ca. 1200 matten gemaakt. Onder leiding van Dhr. Baerts Sr, op dat moment al ouder dan 80 jaar werden de instructies gegeven inzake het hoe en wat er gedaan moest worden om de matten te maken.

Om de 4 jaar wordt hier stro gehaald, komend voorjaar is het weer zover, bijna 1100 km. moet er gereden worden om deze bulk stro in Rucphen te krijgen, de prijs was voor 4 jaar ca. € 1.25 per kg. ZLU heeft destijds een berekening gemaakt, de totale kostprijs per mat komt neer op € 7.50 gedurende de gehele periode dat deze gebruikt wordt, ca. 2 jaar, en dan is de stromat op.Dus moeten er komend voorjaar weer nieuwe gemaakt worden.

De kostprijs van deze matten is in feite te hoog, maar de ZLU heeft deze hoge kosten ervoor over om de duiven optimaal aan de start van de Internationale duivenklassiekers te brengen. Per seizoen, we nemen 2013 als voorbeeld, worden er ruim 2.300 manden ( ca. 36.000 duiven ) verzonden naar de losplaats, hiervoor zijn dan ook ca .2300 stromatten nodig.


Op de stikmachine werd in 2012 nog een nieuwe motor geplaatst voorzien van een snelheids begrenzer, om het zodoende mogelijk te maken het productie proces op een “geregelde “ wijze te laten verlopen.
Het onderhoud/schoonmaken van de stromatten.
Ruim 2.200 manden zijn er afgelopen seizoen 2013 door het land afgeleverd op de ZLU adressen, allemaal voorzien van ribkarton.


Zie in deze bijgaand het overzicht elders in de reportage.
Uitsluitend de manden bestemd voor vervoer naar de losplaats zijn voorzien van stro matten.Na de 1e vlucht worden de stromatten goed uitgeklopt en daarna eventueel gedraaid, voor her gebruik op de 2e , resp. 3e vlucht. Indien nodig worden ze na de 3e vlucht schoongespoten met de hoge druk reiniger. Dan worden alle vuile matten van Rucphen getransporteerd naar s~Gravenmoer. Met behulp van een hogedruk reiniger worden dan de matten van beide kanten goed schoon gemaakt.


In 5 sessies werden er dit jaar 670 matten in s‘Gravenmoer schoongemaakt.

En daar doen wij het uiteindelijk voor, het welzijn van onze duiven op weg naar de losplaats.
Nadat de stromatten zijn gereinigd zullen ze ook moeten drogen, hieronder een inpressie van de zelf gebouwde “ droogmolen “ op het erf van Wim Donks.Ook dit is weer uitsluitend handwerk, afgelopen weken hadden zij het geluk dat het dagen achter elkaar bloedwarm was waardoor de matten sneller opdroogden.


Ook deze werkzaamheden horen erbij, niet alleen op het eind van het seizoen,
maar ook tijdens het seizoen.

Uit dit artikel blijkt maar al te zeer hoe veel werk er verricht dient te worden in het welzijn van het vervoer van de duiven, vervoer heeft de hoogste prioriteit, daarom is het ZLU vervoer zo duur nog niet. Een woord van welgemeende dank aan deze vrijwilligers is dan ook op zijn plaats.

Hub Wetzelaer, sekr. ZLU.

Wij vragen jouw akkoord voor het gebruik van cookies op onze website. Meer informatie over wat cookies zijn, welke cookies op onze website worden gebruikt en wat ze bijhouden is beschikbaar in het onderdeel cookies van ons privacy statement    Akkoord Niet akkoord