Het ZLU Marathonkampioenschap 2021

Voor de Nationale marathon zijn de volgende vluchten aangewezen:
 

 
Agen oude,  Marseille, Narbonne.
 
Voor de West Europese Super Marathon zijn de volgende vluchten aangewezen:
 

 
Pau,  Barcelona,  Perpignan.
 
De inschrijvingssite is inmiddels ook aangepast zodat U met de inschrijvingen 2021 kunt starten.
Voor het periodiek is ( was ) de volgende afspraak gemaakt. De abonnees van 2020, met inhoudingsmachtiging voor de ZLU, ontvangen een korting van € 5,= op het abonnement van 2021.
 
Namens ZLU,
Hub Wetzelaer.
06-04-2021

Update meldprogramma 2021

Sportvrienden, zoals vorige week beloofd !!

Nieuw ZLU meldprogramma en online meldingen ZLU vluchten

Zoals vorig jaar na de ZLU vluchten reeds kenbaar gemaakt, is de ZLU begonnen met het ontwikkelen van een nieuw meldprogramma voor het melden en online weergeven van de gearriveerde duiven tijdens onze vluchten. De reden hiervoor is natuurlijk alom bekend en hoeft geen nadere toelichting.
Lees meer...
31-03-2021

Voorbeschouwing maart 2021.


Beste sportvrienden,

De voorbereidingen voor het komende seizoen zijn in volle gang. De voornaamste vraag is natuurlijk, hoe starten wij de inkorvingen op, kan er gestart worden na opheffing avondklok, en wanneer wordt deze opgeheven.
Lees meer...
22-03-2021

De ZLU aandachtspunten tijdens de ZLU ledenraad voorgedragen !


Tijdens de behandeling van de NPO voorstellen inzake de 2 ingediende amendementen namens de ZLU onweerde en bliksemde het boven Limburg zoals nog zelden vertoond. Het was gelukkig geen slecht voorteken aangaande uitslag van de stemming.

Onderstaande voorstellen zijn besproken in een 2 tal voorbereidende sessies, zodat alle 15 afgevaardigden zich in deze problematiek konden inleven.
Lees meer...
15-03-2021

Voorbeschouwing 3- 2021

De ruis rondom Barcelona 2022.Beste sportvrienden,

Vorige week zijn de aanvraag/bestelformulieren 2021 per mail naar de inzetlokalen 2020 verzonden, rond 15 maart moeten deze geretourneerd zijn zodat de proefdruk voor het 1e periodiek 2021 op orde kan worden gebracht. Intern is een werkgroep bezig met het concept samenwerkingsvlucht NPO – ZLU medio 2022. Bedoeling is het dat dit concept na behandeling op een fysieke ZLU-vergadering richting NPO bestuur gaat. Inzake de internationale vluchten volgt het ene bericht op het andere. Positief is dat de KBDB op onze briefwisseling reageert, we hebben wel eens anders meegemaakt. Van de KBDB ook bericht ontvangen dat zij voor toelichting wijziging inrichter Barcelona klaar staan tijdens de komende videoconferentie in maart.

Komende vrijdag 26 febr. vergadert de KBDB, hopelijk komt er dan eindelijk duidelijkheid inzake inrichter, losplaats en lossingsbeleid !!
Lees meer...
25-02-2021

Voorbeschouwing 2- 2021

Sportvrienden,

Er komen bij bestuur ZLU regelmatig vragen binnen inzake de ere-prijzen 2020. Het antwoord is simpel, we hopen op enig moment, en dat zal zeer zeker niet in 2021 zijn zoals de situatie nu is, deze “vaasjes “waar eenieder zo heftig naar verlangd fysiek te kunnen uitreiken. Wij willen deze door gewonnen ere- prijzen uitreiken zoals U van ons gewend bent. Sfeervol, en in een entourage waar elke ZLU kampioen op staat te wachten. Lees meer...
05-02-2021

Voorbeschouwing 2021

Beste sportvrienden,

Na onze zeer goed verlopen verkoop via Herbots, met een gemiddelde van € 568 per duif, het verkoopplaatje dat de 38 geschonken duiven verkocht zijn over 8 landen, te weten Nederland ( 21), België ( 7) , Taiwan ( 4 ), Japan ( 2 ), en naar Frankrijk-Duitsland- Polen – Estland elk 1 duif. Na een korte pauze begint bestuur ZLU met de voorbereidingen van 2021. Het ziet er nog niet al te best uit. Hopelijk leveren de toegepaste maatregelen het broodnodige effect op zodat wij straks weer duivensport kunnen beleven. Duivensport in de breedste zin des woords zal er voor 2021 wel niet inzitten. Maar hoop doet leven. Medio februari worden de aanvraagformulieren inzetlokalen 2021 verstuurd, gelieve daar waar gevraagd uitsluitend de wijzigingen op te geven. Op het moment dat er fysiek vergaderd kan worden, ik hoop medio maart, ligt er een ellenlange agenda op tafel die afgehandeld moet worden. Veel punten zijn hamerslag punten, maar we willen toch eenieders mening horen alvorens afgeslagen wordt. Uit België komen geen al te rooskleurige berichten inzake toekenning vluchten aan andere inrichters dan gewend. Deze week zal het DB van de KBDB haar mandatarissen inlichten inzake haar ingenomen standpunten en daarna zal de publicatie in de pers verschijnen, eigenlijk de omgekeerde wereld. Misschien komen er uit deze hoek nog meer verassingen, weten doe je met deze gasten maar nooit. Wil je iets veranderen neem dit dan eerst door met je achterban, en indien er dan behoefte aan is , ga dan in gesprek met de inrichters alvorens de hele zaak op de schop te gooien. Onnodige stress, onnodige speculatie in de pers en op Facebook !! De mails, apps en sms-jes en posts vliegen mij om de oren. Merendeels speculatief !! Automatiserings- ploeg is volop bezig met het meldprogramma 2021, straks meer nieuws. Herinrichting Sterrenshow incl. daarbij behorende locatie is een zwaar punt van de agenda, en hoe willen wij dit alles betaalbaar houden voor het heden en de toekomst. Het Pr. gebeuren moet nader besproken worden, het 1e Prijswinnaars project zal daarin een grote rol spelen.

Dus sportvrienden voorlopig werk genoeg aan de ZLU-winkel.

Groetjes,
Hub Wetzelaer, Pr. ZLU.
25-01-2021

Kort verslag van de bespreking van het ZLU en NPO bestuur van 10 december 2020


In een constructief gesprek hebben het ZLU en NPO bestuur het navolgende besproken.
  1. Het NPO bestuur stelt voor om gezamenlijk een vlucht met ochtendlossing te organiseren. De ZLU staat hier niet onwelwillend tegenover maar ziet gezien de benodigde voorbereidingstijd dit meer als een optie voor 2022. In januari 2021 wordt hierover het overleg hervat.
  2. De NPO is druk doende doping controles weer in te voeren. De verwachting is dat met ingang van seizoen 2021 weer controles gaan plaatsvinden. De NPO zal over de voortgang rapporteren in Op de Hoogte en zo nodig benodigde besluiten voorleggen aan de voorjaars Ledenraad.
  3. De ZLU kan Op de Hoogte gebruiken voor communicatie. Stukken voor publicatie dienen uiterlijk donderdagmorgen aangeleverd te worden.
  4. Naast de Nationale vluchten Issoudun, St. Vincent en Bergerac kan de ZLU vlucht Barcelona ook het predicaat Nationale vlucht verkrijgen. De overige door ZLU georganiseerde vluchten krijgen geen predicaat Nationaal.
  5. Voor het opmaken van uitslagen van vluchten met ochtendlossing geldt de NFO18 regeling. Dit conform een unaniem besluit van de NPO Ledenraad van 10 maart 2018. De ZLU zal een voorstel indienen bij het NPO bestuur tot aanpassing van NFO18, zodat dit voorstel tijdens de eerstkomende ledenraad kan worden geagendeerd.
  6. De rekenaar van ZLU krijgt toegang tot het NPO ledenbestand voor het maken van de uitslagen. Het ledenbestand mag, zonder uitzondering, enkel voor dit doel worden gebruikt.
  7. De ZLU houdt toegang tot het IWB en haar informatie en adviezen.

NPO Bestuur
18-12-2020

Onze winterkampioenen 2020.

Sportvrienden,

Onze winterkampioenen 2020. Even vliegensvlug door de tijd. Het wordt een lange winter, zonder huldigingen, zonder gezellig samen zijn, zonder hapje, zonder drankje, zonder geouwhoer.


>>> Onze winterkampioenen 2020 <<<

( met dank aan de diverse org. voor de foto‘s)

Blijf gezond dat is belangrijkste voor iedereen !!
Hub Wetzelaer.

25-11-2020

ZLU Grootmeester Top 10

De herfst staat voor de deur, helaas geen huldigingen, helaas geen gezellig samenzijn, helaas geen …, maar gelukkig wel lekker thuis voor de ZLU site !!In Het Spoor der Kampioenen werd ook dit jaar weer veel aandacht besteed aan de ZLU vluchten, met dank hiervoor aan Gerrit Knol. Onze Limburgs reporters, de ZLU verslaggevers Marcel Görtzen en Ad van Gils hebben van de winnaars een prachtige reportage gemaakt incl. aangeleverde foto‘s. De uitslagen van deze competitie zijn berekend door Frans Huynen, huis-uitrekenaar ZLU, met dank namens de ZLU spelers voor hun geleverde werkzaamheden

Lees meer...
04-11-2020

KBDB reactie uitslag int. Narbonne 2020.

Beste sportvrienden,

Veel negatieve reacties bereikten bestuur ZLU inzake de verzending en samenstelling van de internationale uitslag Narbonne. Zie onderstaande verklaring van de ZLU voorzitter.
Sportvrienden,
bij deze de snelle en positieve reactie van de KBDB. De tekst spreekt voor zich ! Bedankt, Pascal Bodengien.


Aan het Bestuur van de ZLU

Geachte Heer Voorzitter, Beste leden van het bestuur,

Ik heb kennis genomen van uw mededeling, dewelke werd gepubliceerd op de website van de ZLU, aangaande de internationale uitslagen van Narbonne. Wij betreuren ten zeerste dit voorval en zullen uiteraard bij de inrichter, Indépendante de Liège, tussenkomen teneinde de liefhebbers “kwalitatieve" uitslagen, waarvoor ze hebben betaald, toe te zenden (gebonden en met een mooie cover). We spreken hier toch van een internationale uitslag waaraan, door de liefhebbers, heel veel belang wordt gehecht. Wij, als KBDB, wensen ons, in naam van Indépendante de Liège, te verontschuldigen voor dit ongemak en zullen al het nodige doen om deze situatie recht te zetten.

Met vriendelijke groeten.
De nationale voorzitter,
Pascal Bodengien.
21-10-2020

ZLU Asduiven seizoen 2020.

21-10-2020

Al meer dan 62 jaar duivensport op het hoogste nivo !

Geachte sportvrienden:

Afgelopen donderdag 15 okt. is bestuur ZLU weer bijeen geweest in vergadering, dit alles conform de nieuwe covid regelgeving. Het is en blijft behelpen !. Het was bijna weer een lange rit, herverdeling werkzaamheden, aanleveren prominente schenkers voor onze ZLU verkoop 2020. Uitbesteden nieuwbouw ZLU meldprogramma enz. enz,.


Zoals bekend dit jaar geen Sterrenshow, wel wil de ZLU om de toekomst van onze organisatie te garanderen in nieuwe stijl een ZLU verkoop houden. Lees meer...
21-10-2020

ZLU hervormingen 2021

Beste sportvrienden,

Ook de ZLU kampt op bestuurlijk nivo met onderbezetting en het ouder worden van diverse oud-gedienden. Vandaar dat er op de afgelopen jaarvergadering een aantal verschuivingen hebben plaats gevonden. Onze oud-vooritter, Eddy Hoedemakers heeft om gezondheids-redenen aangegeven als voorzitter te stoppen. Eddy heeft al een “ dienstverband “ bij de ZLU van ruim 41 jaar, waarvan de laatste 15 jaar als voorzitter. Hij was de 4e voorzitter van de nu bijna 62 jarige ZLU. Oprichter Bertie Jennekens ruim 42 jaar voorzitter, Hub Mulders 2 jaar, Math Weststraete 4 jaar, en nu is in goed overleg aan Piet Franssen de voorzittershamer overgedragen.

Lees meer...
26-09-2020

FAMILIE JACOBS UIT BEEK ZEGEVIERT GROOTS OP NATIONAAL NARBONNE

17-08-2020

Jurrian van Amerongen uit Bunnik (Utrecht) wint 1ste Nationaal Rieux-Minervois/Perpignan

10-08-2020

JELLE JELLEMA, NIJVERDAL SCHITTERT OP BARCELONA 2020 EN WINT MET ‘SILKE‘ DE 1E NATIONAAL.

03-08-2020

Onze vrijwilligers en de duivensport:

Ooit een sticker gezien:
Zonder onze vrijwilligers geen duivensport.


Dit geld niet alleen voor de duivensport maar elke organisatie heeft er mee te maken. Haal de corona perikelen bij en het is duidelijk dat de grote groep vrijwilligers nog kleiner wordt. Onderstaand een kort werkverslag van onze ZLU vrijwillgers:
Lees meer...
29-07-2020

GIEL JANSSENS, UIT EPEN PAKT HET GOUD OP AGEN VOOR OUDE DUIVEN

26-07-2020

Marc Gielen uit Maasbree in Limburg Wint 1e Nationaal Agen ZLU Jaarlingen

26-07-2020

ZLU werkzaamheden loods - Agen 21-07-2020

21-07-2020

WEDVLUCHT AGEN (BORDEAUX)

Internationaal georganiseerd door:

LES AMIS DU BORDEAUX TÉLÉVIÉGPS Coördinaten: Noord + 435318.0 Oost + 010023.0
Internationaal tussen de 31.000 en 32.000 duiven !!
De duivensport leeft weer, ook in corona tijden.
Lees meer...
21-07-2020

HARRIE KALTER UIT IJSSELMUIDEN WINNAAR VAN ZOWEL NATIONAAL ALS INTERNATIONAAL PAU ZLU

20-07-2020

Verslag Pau inzake WCS controle te Rucphen

Sportvrienden,

na maandagavond de duiven voor Pau mede opgehaald te hebben is vandaag door een flinke groep vrijwilligers de WCS controle toegepast. De eerder opgegeven aantallen duiven stemmen niet geheel overeen met de werkelijkheid. De opgeheven aantallen duiven leverde een totaal op van 4.266 duiven.Na de controles in de verzamelloods in Rucphen blijken het feitelijk 4.252 duiven te zijn.NIC Werkendam heeft vandaag keurig laten weten dat hun opgegeven aantal duiven 10 duiven lager had moeten zijn. Lees meer...
15-07-2020

Het Spoor der Kampioen,


Voorbeschouwing ZLU seizoen 2020.

Nog voordat er maar één duif ingekorfd is mag het komende vliegseizoen als memorabel beschouwd worden, vogelpest en vogelgriep waren reeds bekend, mond en klauwzeer was ook bekend maar corona was alleen bekend als een Mexicaans biermerk van de brouwerij Grupo Modelo.
Lees meer...
08-07-2020

Wie o wie valt zich geroepen ??????????????

Beste sportvrienden,

De eerste voorbeschouwingen zijn reeds ter beoordeling naar de diverse belangstellenden verzonden. De eerste reacties zijn weer positief. Nu er geen 1e prijswinnaarproject is missen wij ter verfraaiing van de foto‘s en natuurlijk de website een foto-shopper. Een hobbyist die genegen is de diverse foto‘s van de winnaars in een ZLU jasje te gieten. Wie weet er in zijn vrienden of kennissenkring iemand die genegen is om ons te ondersteunen. Het betreft maximaal een 12 tal foto‘s over 6 uitslagen. Voorbeschouwing wordt in het seizoen 2020 geplaatst op de website ZLU en met goedvinden NPO ook in de nieuwsbrief NPO “ Op de Hoogte “.

Mocht U iemand weten of kennen gaarne reactie.
Hub Wetzelaer, 06-49986123,
hubwetzelaer@home.nl.
02-07-2020

Algemene en aanvullende regels Z.L.U. Wedvluchten

25-06-2020
Wij vragen jouw akkoord voor het gebruik van cookies op onze website. Meer informatie over wat cookies zijn, welke cookies op onze website worden gebruikt en wat ze bijhouden is beschikbaar in het onderdeel cookies van ons privacy statement    Akkoord Niet akkoord