64e ZLU Sterrenshow

64e ZLU Sterrenshow alweer een groot succes. Geweldige ZLU Sterrenshow waardige afsluiting van seizoen 2022.

Afgelopen zaterdag werden in de Hanenhof te Geleen de ZLU laureaten van 2022 gehuldigd, dit is al voor de 64e keer. De ZLU opgericht in 1958 huldigde in de beginjaren van haar bestaan haar kampioenen in de Burcht te Valkenburg. Daarna volgde tot 2001 de Scala Jumbo dancing eveneens te Valkenburg, in die jaren het duiven walhalla van de Nationale duiventrots. Nu nog bijna een generatie later worden deze verhalen na menig glaasje bier overal verteld. Een unieke plek voor unieke ZLU kampioenen.
.

Lees meer...
18-01-2023

Jeroen en Stijn Rans uit het Belgische Wijgmaal winnen met voorsprong de West-Europese Super Marathon


.
In de duivensport zijn er niet veel internationale kampioenschappen waarbij alle deelnemers in dezelfde concoursen tegen elkaar wedijveren. Alleen op de internationale morgenlossingen strijden liefhebbers uit Frankrijk, Duitsland, België en Nederland rechtstreeks tegen elkaar. Over de vluchten Pau, Barcelona, St. Vincent en Perpignan vervliegt de ZLU het hokkampioenschap de West-Europese Super Marathon (WESM). Voor dit kampioenschap moet een liefhebber zich vooraf inschrijven en het inleggeld wordt als prijsgeld vervlogen. Afgelopen seizoen schreven zich 370 liefhebbers (hokken) voor de WESM in. De meerderheid en wel 328 deelnemers komt uit Nederland. Uit België kwamen 42 inschrijvingen en slechts één Franse liefhebbers schreef zich in. En de deelname uit België maar vooral uit Frankrijk mag gering genoemd worden terwijl op de grote fond zoveel Franse hokken ‘outstanding‘ zijn. Maar de taalbarrière zal zeker een hobbel zijn. En waar zijn de Franse uitslagen op de internationale vluchten op internet te vinden? Internationale (hok)kampioenschappen worden verder door het Duitse Euskirchen vervlogen onder de naam Europamarathon en ook de Belgische Verstandhouding (Entente Belge) heeft internationale kampioenschappen over Barcelona en Perpigan per hok en per ploeg en de Belgische Verstandhouding organiseert deze vluchten ook en bovendien ook internationaal St. Vincent. Voor de WESM telt voor elke liefhebber per vlucht de beste internationale score van de 1e- of 2e-getekende en dat op Pau, Barcelona, St. Vincent en Perpignan. De scores van de deelnemers worden niet automatisch uit de internationale uitslagen gehaald maar moeten door de liefhebber zelf worden ingestuurd. En het blijkt geen makkelijke klus om op die vier vluchten telkens te scoren. Zo‘n 61 liefhebbers van de 370 deelnemers stuurden hun score in en slechts 28 daarvan wisten vier prijzen te scoren. In totaal 27 liefhebbers stuurden een score van drie prijzen in. En de trotse winnaars van de WESM 2022 zijn de broers Jereon en Stijn Rans uit het Belgische Wijgmaal. En het Belgische succes is compleet met op de tweede plaats het echtpaar de Smeyter-Restiaen uit Melden. En in de top-25 van de WESM staan nog vijf Belgische liefhebbers zodat gezegd mag worden dat onze zuiderburen heel sterk uit de bus zijn gekomen.
Lees meer...
29-12-2022

ZLU - Pigeoncom Auctions

29-12-2022

Sterrenshow - Ophalen en verzorgen deel 2 - 2022

Beste sportvrienden,

Vorige week sloten we af met het ophalen en verzorgen van de sublieme ZLU schenkingen 2022, deze week zijn er weer vervolghandelingen aan de orde geweest om de verkoop te doen slagen t.g.v. de ZLU. Vooral eerst het nieuwe onderkomen voor de ZLU schenkingen 2022, een aanwinst voor de Nederlandse duivensport. De behuizing voor onze toppers is hier beter verzorgd dan voor de arbeidsmigranten in Qatar. Helaas, het zij zo !!

.


Lees meer...
18-12-2022

Rondje Nederland om de geschonken duiven voor de ZLU verkoop 2022 op te halen

Beste sportvrienden,

Afgelopen week werden in 3 rondes de geschonken duiven voor de ZLU Sterrenshow 2022 door Esther opgehaald, het was alweer een helse klus, als ik de berichten op de WhatsApp moet geloven waren de gebeurtenissen die tijdens het ophalen aan de orde waren niet in een boek weer te geven.
.

.
Maar desondanks waren alle schenkingen op vrijdagmiddag binnen, dank aan eenieder voor Uw medewerking in deze.
Lees meer...
12-12-2022

Wiel Schaefer uit Roermond Winnaar ZLU Marathon Kampioenschap

.
Het Nationale Marathon van de ZLU, welk al meer dan 50 jaar bestaat, werd in 2022 vervlogen over de wedvluchten Agen (oude duiven), Barcelona, Marseille en Narbonne. En dit kampioenschap werd in dit toch al zware seizoen gewonnen door een liefhebber welke met de kleine mand de strijd aanging, n.l. Wiel Schaefer uit Roermond. Hij wist voldoende punten met zijn 1ste of 2de getekende duif te behalen om in het ZLU Marathon Kampioenschap op het hoogste schavot te eindigen. Cor de Heijde uit Made was goed voor het zilver en H. Timmers uit Oostvoorne was goed voor brons. Wiel Schaefer wist naast het winnen van het marathon kampioenschap ook 2de te worden in het ZLU Marathon Kampioenschap 8 getekenden. Hier werd Martha van Geel uit Nieuw Vossemeer winnares en Gerard Griffioen uit Zevenhoven derde. Ook stond Wiel nog als 7de Kampioen Euregio (1ste en 2de getekende) en 5de Euregio Award 1ste getekende. Bij de fondvrienden Brabant-Limburg werd het 1ste Kampioenschap morgenlossing gewonnen.
  Lees meer...
30-11-2022

Sterrenshow 2022 - 1

Beste sportvrienden,

De voorbereidingen voor onze 64e ZLU Sterrenshow zijn in volle gang, draaiboek, checklijst, avondprogramma e.d. liggen al vast. Op onze site is onder het hoofdstuk >>>STERRENSHOW<<< ook reeds het avondprogramma met de vele huldigingen geplaatst. Op dit moment is alle aandacht gevestigd op onze ZLU verkoop. Een verkoop die jaarlijks nodig is om onze begroting rond te krijgen, er komt veel binnen aan euro‘s maar er gaat ook veel uit aan euro‘s. De financiële overzichten van de vluchten 2021 staan uitgebreid op onze site. Heel veel ZLU spelers zien de noodzaak van een mooie schenking dan ook in, zij steunen niet alleen de ZLU hiermee, maar tevens dragen zij er zorg voor dat hun spel, hun ideaal door de ZLU verwezenlijkt kan worden, en daardoor ook voor de toekomst gegarandeerd is. Deze week wordt de verkoop op papier op orde gebracht, de laatste mooie schenkingen komen binnen, en komende woensdag wordt de volgorde bepaalt. Er zullen een 70 tal duiven 2022, en een 25 tal schenkingen 2023 op de verkoop worden geplaatst. Er worden nog een aantal liefhebbers benaderd om een goede foto aan te leveren, aangezien de werkwijze via de verkoop bij Pigeoncom iets veranderd is.
Lees meer...
23-11-2022

Beknopt overzicht overleg KBDB en de internationale inrichters.


.
Beste sportvrienden,

Op vrijdag 4 nov. j.l. vond er overleg plaats in het KBDB gebouw te Halle. Voor het eerst kwamen alle inrichters in het voortraject van het seizoen bij elkaar om van gedachten te wisselen.Een heel goed initiatief van bestuur KBDB. Zo krijgt eenieder de kans om straks in het voorjaar zonder al te veel problematiek van start te kunnen gaan.
Lees meer...
16-11-2022

Overleg KBDB met de inrichters van de internationale vluchten


.
Beste sportvrienden.

Bestuur ZLU heeft een uitnodiging ontvangen van de KBDB om op vrijdag 4 nov. 2022 met alle inrichters van de internationale vluchten te vergaderen over het a.s. seizoen 2023. Een prachtig initiatief, nooit eerder werden de int. inrichters betrokken bij zo‘n overleg. Zodoende krijgt ook de ZLU de mogelijkheid om met de andere inrichters van gedachte te wisselen over de diverse onderwerpen die straks op tafel komen. Voorheen was het tijdens de voorjaarsvergadering uitsluitend accepteren wat reeds was vastgelegd. Een mooie kans voor iedereen om hun zienswijze kenbaar te maken, al hoewel het vaak ( zeer vaak ) moeilijk is om tegen de Franstaligen op te boksen. Maar iedereen mag zijn zegje doen toch ! Uit het verslag van de KBDB vergadering van 28 okt. blijkt dat er voor 2023 “ bijna “geen prijsverhogingen worden toegepast, positief, ook de aantallen duiven per mand blijven gelijk 2022.
Lees meer...
04-11-2022

De eerste Internationale huldingen 2022.


.
Afgelopen zaterdag 29 okt. vond de 1e Internationale huldiging plaats van Agen, inmiddels met de grootste deelname van alle int. vluchten. Bordeaux Televie als inrichter had een uitstekende gevulde zaal gezorgd voor een eveneens uitstekend diner. Op passende wijze werden de kampioenen uit Frankrijk – België – Nederland voorzien van ereprijs of enveloppe. Namens bestuur ZLU waren Annie en Piet Franssen en Netty en Hub Wetzelaer aanwezig. Hieronder enkele foto‘s van dit gebeuren.
Lees meer...
01-11-2022

ZLU periodiek 4-2022

Beste sportvrienden,
Bij deze het 4e periodiek 2022, met als hoofdmoot de ( voorlopige ) winnaars van de WEST EUROPESE SUPER MARATHON 2022. Er waren voor dit kampioenschap totaal 370 inschrijvingen. Het heeft weer enkele jaren geduurt alvorens Belgie de winnaar kon afleveren, de laatste winnaar was De Smeyter – Restian uit Meldem in 2015. Voor 2022 komen de Toppers uit Wijgmaal Belgie. Na een schitterend seizoen 2021 komt nu de kers op de taart voor deze supers met de titel van WESM kampioen 2022.
Lees meer...
28-10-2022

Baten en lasten overzicht van de ZLU vluchten 2021.


.
Sportvrienden,
Bij deze een compleet overzicht 2021 inzake  baten en lasten van alle vluchten. Om een vlucht rendabel te houden hebben wij een minimale deelname nodig van ca. 5.200 duiven. Dit  gold t./m. 2021, nu de dieselprijs ook naar ongekende hoogte gaan zal dit aantal ook stijgen. Daarom weten wij nu reeds dat 2022 de ZLU geld gaat kosten. Over alle vluchten blijft 7 cent over per duif. dus voor 2021  is dat ca. 3000,00 euro. Uit de geproduceerde gegevens ziet U dus ook dat wij zonder verkoop van de duiven elk jaar de kas moeten aanspreken. Dit houdt de ZLU dus niet lang vol. Komende week is er weer vooroverleg met de KBDB incl. inrichters, we laten ons verrassen.

>>> kosten overzicht ALLE VLUCHTEN 2021 -Pdf <<<

Namens bestuur ZLU,
Hub Wetzelaer.
  Lees meer...
26-10-2022

Overleg NPO-ZLU 15 okt. 2022 te Wijchen.


.
Jaarlijks overleg NPO – ZLU d.d. 15 okt. 2022 te Wijchen.

Aanwezig namens NPO: Dhr. B.Geerink, dhr. G. van de Aast, dhr. H.van Dijk, Mevr. A.  Espeldoorn en dhr. Wim Konter.
Aanwezig namens ZLU:  dhr. M.Roumans, dhr.P.Franssen, dhr.J.Bijsmans, dhr. H.Wetzelaer en dhr. R.Krijgsman.

Sportvrienden,
Afgelopen zaterdag vond het  jaarlijks overleg plaats tussen beide organisaties. Een greep uit de voornaamste punten, zonder op de details in te gaan. Diverse punten worden nog uitgewerkt.
  Lees meer...
18-10-2022

Olympiade - ZLU


.
Beste sportvrienden,
Zoals inmiddels bekend gaat de NPO de 38e editie van de Olympiade organiseren. Dit fantastisch evenement zal plaats vinden op 26-27 en 28 januari 2024. Plaats van deze activiteiten, het MECC te Maastricht, bij de ZLU in de achtertuin. Bestuur NPO vraagt dan ook bij deze aan alle afdelingen en organisaties , en dus ook aan ZLU om activiteiten te organiseren die deze Olympiade nog meer onder de aandacht te brengen.

Bestuur ZLU gaat de door de NPO georganiseerde Olympiade als volgt promoten: Mede door het feit de ZLU in 2023 voor de 40e keer de WESM organiseert, wordt de WESM voor het Olympiadejaar omgedoopt tot: “ WEST EUROPESE OLYMPIADE MARATHON “ Het is de bedoeling dat er straks 15 prijswinnaars  gehuldigd worden op zaterdag  27 januari 2024 in het MECC te Maastricht. Dit houd in geen WEOM huldiging tijdens de ZLU Sterrenshow 2023. Tevens zal de promotieflyer in elk periodiek en elke uitslag van de ZLU komend jaar worden opgenomen. Dit voorstel is afgelopen zaterdag 15-10-2022  tijdens ons overleg met bestuur  NPO overhandigd en  is in dank aanvaard. Namens bestuur ZLU,
Hub Wetzelaer, PR. ZLU vluchten.
 
17-10-2022

ZLU First FLYGHTWINNERS Project.

Sportvrienden,
het vluchtseizoen is inmiddels alweer dik 2 maanden voorbij, de kampioenschappen zijn op  1 na ( WESM ) allemaal bekend, dus wordt het nu tijd voor de winteractiviteiten. ZLU First FLYGHTWINNERS Project. De winnaars van de vluchten zijn allemaal bezocht door Ron Krijgsman en  Gert Jan Hendriks, de bloemen staan in de vazen, en de taart is inmiddels verdeeld. De gemaakte foto‘s voor zover nog niet geplaatst op Facebook komen op korte termijn in een overzicht op de website ZLU en Pigeoncom.com. Hopelijk was een ieder tevreden met deze geste.Ron en Gert Jan in ieder geval hartelijk bedankt.
  Lees meer...
05-10-2022

ZLU herberekening kampioenschappen 2022

Beste sportvrienden,

Bij deze de definitieve kampioenschappen  2022, met helaas een aantal gewijzigde kampioenschappen. De tekst, gewijzigd ,  achter het betreffende kampioenschap zegt meer dan voldoende. Onze verontschuldigingen voor dit gebeuren, na het berekenen van het marathonkampioenschap is de matrix-berekening helaas niet aangepast. Onze welgemeende excuses hiervoor. Leuk is anders ! Ter controle van de marathon zijn de betreffende vluchten ook in deze uitgave opgenomen. Mochten er na deze herberekening nog ergens problemen zijn, mail mij dan even. Mailadres: hubwetzelaer@home.nl 

Hopende U allen in deze naar behoren te hebben ingelicht.

Namens bestuur ZLU,
Hub Wetzelaer, Pr. ZLU vluchten.

>>>ZLU MARATHON<<<
19-09-2022

Topprestatie van Nederlandse liefhebber op Internationaal Perpignan 2022.

Inmiddels zijn ook de laatste uitslagen internationaal binnen. Een pracht prestatie staat nog te vermelden voor de Batenburg – Van De Merwe combinatie uit Klaaswaal. Op Perpignan Int. Duivinnen werd de 1e internationaal gespeeld, tegen ruim 3.509 duivinnen.
.

.
Van harte proficiat met deze mooie prestatie !

Lees meer...
11-09-2022

Topprestaties van Nederlandse liefhebbers op Internationaal St. Vincent ( Tarbes ) 2022.

.
Langzaamaan druppelen ook de uitslagen van de internationale vluchten binnen. Wat een verschil met een 3 tal jaren geleden toen WPROL  nog aan de “macht “was. KBDB heeft gelukkig tijdig ingegrepen, zodat het de laatste jaren al veel sneller gaat met het uitbrengen van de int. uitslagen. St. Vincent was voor John Hardebol ui Castricum de topper van 2022. De 1e prijs internationaal tegen 10.246 duiven, ingekorfd door 1774 liefhebbers. Proficiat met deze unieke prestatie.

Sander Dijkema uit Wemeldinge, de topper van 2022 doet het dunnetjes over met de 1e Internationaal bij de duivinnen. Totaal zijn er 2.318 duivinnen ingekorfd door 617 deelnemers. Ook voor Sander een van harte proficiat met deze prestatie.

Namens bestuur ZLU,
Hub Wetzelaer, Pr. ZLU vluchten,
05-09-2022

Onze ZLU toppers 2022.

.
Met dank aan o.m.:

.

Falco Ebben,
dank zij zijn klasse medewerking en ondersteuning,
bedankt !

.
Onze vaste reporters
Marcel Görtzen en Ad van Gils !
.
Onze controleurs,
Dirk Dekkers en Ruud Vermaat.

.
En natuurlijk onze winnaars 2022.

Lees meer...
29-08-2022

Ad Fortuin, Strijen vlamt met goud en brons op nationaal Perpignan!


.

.
08-08-2022

Chris Paauwe uit Kruiningen, Zeeland. Wint 1ste Nationaal Narbonne ZLU en 1ste Internationaal Narbonne Jaarlingen.

01-08-2022

‘Triomphe‘ laat Jeroen van Heumen uit Oss op Marseille triomferen!


.
.
26-07-2022

John Hardebol uit Castricum (Noord-Holland) Winnaar 1ste Nationaal en 1ste Internationaal Tarbes (St. Vincent) ZLU.


.

.
17-07-2022

Pieter Goeree uit driewegen wint met ‘CATALANA‘ NATIONAAL BARCELONA

11-07-2022

Dennis en Sandra Verhagen Buyl uit Westkapelle (Zeeland) winnen 1e Nationaal Agen ZLU Jaarlingen

04-07-2022

Gero en Evelien Dijk krijgen op nationaal Agen oud het goud omgehangen

04-07-2022

Ferry van Vianen uit Monster (Z-Holland) Nationaal Winnaar Bordeaux (Pau) ZLU.

29-06-2022

Overleg Pigeoncom.com

Beste sportvrienden,

Nog net op tijd alvorens het ZLU gebeuren een aanvang neemt zijn de laatste loodjes inzake sponsoring 2022 vast gelegd. Op hetzelfde moment dat ZLU ( Piet Franssen en Hub Wetzelaer) en Pigeoncom. com ( Gert Jan en Jeroen Hendriks) in Motel Eindhoven bij elkaar zaten heeft Ron Krijgsman de felbegeerde ZLU shirts inzake het Firstflightwinners project aan de WCS controleurs verzonden. Inzake de sponsoring zal het een mooi project worden ter meerde eer en glorie van de ZLU toppers 2022.
Lees meer...
17-06-2022

Het seizoen 2022. ZLU allerlei !

Beste sportvrienden,

Nog even en het vliegseizoen 2022 kan beginnen. Op maandag 20 juni start de ZLU met de wedvlucht Pau, in 2021 op veler verzoek weer opgenomen in het ZLU programma. Met 4.255 duiven werd er gestart in 2020, afgelopen jaar 4.584, een stijging van ca. 7 %. Een vlucht die dus ook positief aanslaat bij de liefhebber. Vele jaren waren de ZLU spelers ook de internationale winnaar, afwachten geblazen voor 2022.
Lees meer...
10-06-2022

ZLU Inkorfinstructies 2022

06-06-2022

MELDEN OP DE Z.L.U. WEDVLUCHTEN

18-05-2022

ZLU MELDINSTRUCTIE

18-05-2022

NEUTRALISATIETIJDEN INTERNATIONAAL. 2022

16-05-2022

WEST EUROPESE SUPER MARATHON 2022

De West Europese Super Marathon wordt vervlogen met de 1e of 2e getekende over de vluchten:

Pau 24 juni,
Barcelona 8 juli,
St. Vincent 15 juli,
Perpignan 5 augustus ,

Deelname staat open voor: alle liefhebbers uit Duitsland, België, Frankrijk, Luxemburg, Engeland en Nederland.

De eerst aankomende duif van de 1e of 2e getekende telt voor de klassering aan de hand van de INTERNATIONALE UITSLAG. Deelname bedraagt € 13,00. Inschrijving is mogelijk tot uiterlijk 20 juni 2022. Het geld dient op 22 juni 2021 op de rekening van de Z.L.U. te zijn bijgeschreven Betaling dient te geschieden op rekening IBAN NL96 RABO 0113 2006 25 t.n.v. de Zuid Limburgse Unie te Simpelveld, onder vermelding van naam, adres en N.P.O. lidnummer (8 cijfers). Het vermelden van uw lidnummer bij de overschrijving van het geld is zeer belangrijk. Alleen de naam vermelden is onvoldoende en kan in het ledenbestand meestal niet worden gelokaliseerd.
Lees meer...
16-05-2022

MARATHON ZLU-WEDVLUCHTEN 2022

De Marathon wordt vervlogen over de volgende vluchten:

Agen (Bordeaux) concours oude 1 juli
Barcelona 8 juli
Marseille 22 juli
Narbonne 29 juli

Elke deelnemer heeft twee kansen met een van de beide eerst getekende duiven van de poulebrief. De eerst aankomende duif van deze twee telt voor de klassering aan de hand van de ZLU uitslag. De deelname bedraagt per liefhebber € 13,00.
Lees meer...
16-05-2022

Kampioenschappen ZLU 2022

16-05-2022

INKORVEN OP DE ZLU VLUCHTEN 2022.

Het komt regelmatig voor de liefhebbers de duiven niet aanbieden zoals de volgorde op de poulestaat. Conform de reglementen is de volgorde zoals de uitdraai van de klok aangeeft maatgevend. Deze gegevens komen ook na het inlezen in het wedvluchtprogramma te staan en vervolgens in het UDP. Het UDP is dus maatgevend voor de volgorde van de getekende duiven. Heeft u andere volgorde op de poulestaat dan bent u verplicht een nieuwe poulestaat in te vullen. Internationaal brengt dit verwarring. Het aanpassen van de volgorde in de UDP-bestanden is niet mogelijk. Zorg ook dat het juiste geslacht van de duiven in het klokje staat. Internationaal worden deze gegevens overgenomen voor het duivinnen concours.

>>> INKORFLOKALEN ZUID LIMBURGSE UNIE <<<
16-05-2022

Manden 2022 bestellen


Aan alle NIC voor de ZLU,

maandag 20 juni starten de ZLU vluchten 2022 met Pau. U kunt vanaf vandaag Uw manden bestellen voor Agen. Bestuur ZLU wil graag een aantal zaken extra onder Uw aandacht brengen......
Lees meer...
20-05-2022

Persbericht ZLU site 10 mei 2022

Overleg KBDB en Belgische hoofdinrichters internationale vluchten 2022. (slot )
.

Beste sportvrienden,

De laatste 5/6 weken waren voor bestuur ZLU niet de makkelijkste, na het “overleg “ bij de KBDB te Halle, alwaar ons als ZLU, maar ook de overige inrichters zoals ARGE Euskircen, en LCIF ( dit is de ZLU tegenhanger voor de liefhebbers uit Noord Frankrijk) een dikke prijsverhoging werd aangesmeerd, is er veel vergaderd en veel overleg geweest met diverse partijen. Een afvaardiging van de Belgische hoofdinrichters vond het zelf noodzakelijk om met enkele afgevaardigden naar Geleen te komen. Voor de ZLU een vreemde zaak dat er plotseling een woordvoerder van de inrichters uit het niets tot reddende engel van de internationale vluchten op het podium komt. Ook hij zal nog veel vragen te beantwoorden krijgen. Op ons verzoek werd hem duidelijk gevraagd om met een onderbouwde berekening te komen inzake de verhoging. Toegezegd werd dat met alle partijen nogmaals een onderhoud zou komen. Voor zover bij ons bekend is er geen onderhoud geweest met KBDB, en vervoerders. Alles was reeds besloten eind oktober 2021, en conform KBDB reglement geaccordeerd eind febr. 2022. Dus overleg was niet meer mogelijk.
Lees meer...
09-05-2022

ZLU Marathon 2022 - 1

Let op, nog effe, en de instuurtermijn is voorbij !

De marathon kampioenschappen 2022.


.
Sportvrienden,
ZLU speelt weer een volledig int. programma, dus is er ook weer keus uit alle vluchten.
Lees meer...
03-05-2022

Ophaalschema ZLU vluchten 2022

Voor vragen over het ophaalschema kunt u terecht bij Ron Krijgsman 06-41015253

Denk er aan om de manden voor Agen voor 1 juni te bestellen. Deze komen met de ophaaldienst van Pau mee naar Uw lokaal. Voor het doorgeven van het aantal duiven na het inkorven en het bestellen van de manden bellen met Hub Wetzelaer, bereikbaar onder 06-49986123.

>>> ophaalschema zlu vluchten 2022 <<<
25-04-2022

ZLU perikelen 2022

Houdt het ZLU spel aan de Belgische grens op of …………. !
.

.
Sportvrienden,
Op 30 maart j.l. was er een overleg met KBDB en de Belgische inrichters van de internationale wedvluchten. Een overleg houdt mijns inzien in dat je samen met……………. iets bespreekt en bij overeenstemming vastlegt. Maar wat was alweer het geval, wij mochten aanschuiven, een kruisje zetten in het hokje voor akkoord, en dat was het. Wat hield het akkoord in, een te prijsverhoging van ca ¾ euro op de internationale vluchten. Dit ging de afvaardiging van de ZLU te ver, zonder enige onderbouwing, zonder enig overleg, zonder enig contact, hop ¾ euro erbij. Het overleg strandde dus op de financiën. Zonder overeenstemming werd dit overleg dus afgesloten.
Lees meer...
15-04-2022

Huldiging Rutger Rittersma


.
Afgelopen weekend huldigde Entente Belge haar kampioenen van 2020 en 2021. Zie waren een van de weinigen die er een echte prijsuitreiking van maakten. Dank hiervoor namens de winnaars !!
.
Lees meer...
13-04-2022

Sponsor bijeenkomst maart 2022

Sportvrienden,

Inzake de voorbereiding van het seizoen 2022 heeft bestuur ZLU medio maart ook nauw overleg gehad met de heren Gert Jan & Jeroen Hendriks van Pigeoncom.com. Na het 1e vooroverleg betreffende de zeer succesvolle verkoop welke ook bij Pigeoncom.com plaatsvond was dit een vanzelfsprekendheid.
.

.
Jeroen Hendriks – Hub Wetzelaer – Roy de Bresser.
Lees meer...
07-04-2022

Ook de ZLU steunt de mensen in nood !!

12-03-2022

Vrachtkosten int. vluchten gaan( ?) omhoog.


Vrachtkosten int. vluchten gaan( ?) met € 0,85 per duif omhoog, is dat reëel ??

.
Lees meer...
14-02-2022

Inschrijvingen Periodiek / WESM / ZLU Marathon / Concept KBDB

Sportvrienden,
vergeet vooral het periodiek niet, een bijna onmisbaar boekwerkje dat 5 x per seizoen bij U op de mat valt. Alle wetenswaardigheden worden erin vermeld. Handig maar ook verstandig om U er op de abonneren.
.
Lees meer...
10-02-2022

Reportage Gebr. vd Weerdt Meerssen

Gebr. van de Weerdt, Meerssen
winnen de Nationale Marathon 2021

.

.

De winnaars van de Nationale Marathon 2021:
Theo en Hai van de Weerdt.

.
De Nationale Marathon van de ZLU mogen we het oudste nationale kampioenschap noemen dat op jaarlijks de grote fond wordt vervlogen. In 1971 werd dit kampioenschap voor de eerste keer vervlogen en de ‘strijd‘ ging over drie vluchten en wel Barcelona en de nationale middaglossingen St. Vincent en Dax. En op elke vlucht telde de beste prestatie van de 1e of 2e duif van de lijst. Lang is die reeks van St. Vincent, Barcelona en Dax gebleven. Later werd de middaglossing Bergerac de vierde vlucht van de Nationale Marathon. Vervolgens moesten Dax en Bergerac hun plaatsje inleveren voor andere internationale ochtendlossingen. Tot en met 2012 bleef de nationale middaglossing St. Vincent onderdeel van de Nationale Marathon maar in 2013 kwam Agen oud daarvoor in de plaats. Over de reeks Agen oud, Barcelona, Marseille en Narbonne is de Nationale Marathon de nodige jaren daarna vervlogen.
Lees meer...
04-02-2022

Jan Stevens wint WESM 2021

Jan Stevens uit Schinveld
West Europees Super Marathon Kampioen en
Ereplaats Podium der Grootmeesters ZLU vluchten.
.
Lees meer...
05-11-2021

Jaap Jongejan 2021 koninklijk onderscheiden.


.
Koninklijke onderscheiding voor ZLU Centrumleider
Jaap Jongejan uit Middelharnis
.
In het clubgebouw van Postduivenvereniging De Combinatie in Middelharnis reikte burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman zaterdagmiddag 23 oktober 2021 een Koninklijke onderscheiding uit aan Jaap Jongejan. Voorzitter Jongejan was daar aanwezig voor het 100-jarig jubileum van de vereniging, toen de burgemeester hem verraste met zijn benoeming tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Lees meer...
25-10-2021

Overleg NPO / ZLU

Afgelopen zaterdag 9 okt. l.l. vond het jaarlijks overleg in Wijchen plaats tussen deze beide organisaties waarin het totaal belang van de duivensport voorop stond. Normaal eindig ik met de slotconclusie, maar nu begin ik ermee.
.
Een streep, nee een heel dikke streep onder het verleden,
=======================
en vanaf nu met een glimlach naar de toekomst !!
Lees meer...
10-10-2021

Overleg NPO en ZLU 2021.

Beste sportvrienden,
Komende zaterdag vindt het jaarlijks gepland overleg tussen NPO en ZLU plaats. Dit overleg is conform afspraak geregeld in de statuten onder artikel 2 lid e. Na de in mijn ogen mislukte video bijeenkomst van 10 dec. 2020, wordt er nu gelukkig fysiek vergaderd in een vrij grote samenstelling. Zowel bestuur NPO als bestuur ZLU komen voor zover mogelijk voltallig bij elkaar. Dit zal zeer zeker bijdragen tot een betere onderlinge verstandhouding. De ontvangen NPO agenda is bijna een weerspiegeling van de ZLU agenda. Enkele agendapunten van zowel NPO als ZLU hebben een nadere toelichting nodig.Daar waar behoefte voor aanwezig is zal er over en weer geluisterd moeten worden om elkaars standpunten te kunnen respecteren. Enkele binnenbrandjes in duiven-minded vliegend Nederland die de schoonheidsprijs afgelopen seizoen niet verdiend hebben moeten voor 2022 voorkomen worden. Onze focus moet gericht zijn op de sportbeoefening die de ZLU de liefhebbers aanbiedt middels het int. vluchtprogramma, en niet op randzaken die niets of weinig met duivensport te maken hebben. Ook komen er punten aan de orde die in de loop der jaren iets zijn verwaterd, daarom is dit overleg meer dan noodzaak om de regels in de sport op orde te houden. Persoonlijk hoop ik dan ook van ganser harte dat de nog aanwezige argwaan inzake samenwerking in welke vorm dan ook na deze bijeenkomst tot het verleden behoort.

Namens bestuur ZLU,
Hub Wetzelaer, Pr. ZLU vluchten.


07-10-2021

ZLU nieuwe stijl van A tot Z.

Woensdag 1 sept was een heuglijke dag voor het huidige ZLU bestuur. Een eerder aangekondigde andere vorm van het aloude ZLU bestuurs systeem werd eindelijk na nog eens het voor en tegen te hebben besproken waar gemaakt. De route voor de toekomst is uitgezet, er zijn nog een aantal stations te passeren, dit kost nog even tijd, maar de uiteindelijke bestemming is vast gelegd. ZLU minded Nederland was langs onze denkbare route ruim vertegenwoordigd met correspondentie richting bestuur ZLU, spandoeken, mails, appjes en noem maar op. De vele, om het bijna onwerkelijk te noemen, praktisch alle steunbetuigingen waren positief ten aanzien van vele werk dat de ZLU voor de Nederlandse fond liefhebber verricht. De ZLU ambassadeurs hebben hun werk voortreffelijk gedaan, nu is het de beurt aan ons als ZLU bestuur.

Dit geeft een goed gevoel voor de toekomst.
Zoals ik verleden week reeds aangaf, U geeft ons Uw vertrouwen, en wij als bestuur zullen dit dan ook moeten waarmaken richting jullie.Het moge duidelijk zijn dat er veel werk aan de winkel is , werk dat op dit moment met het huidige bestuurs bestand niet op te brengen is. Hier komen wij nog nader op terug. Om duidelijk aan te geven hoe de stand van zaken is bij deze een overzicht inzake aantallen duiven van de laatste 8 jaar.
Lees meer...
09-09-2021

Dank woord Christ van der Linden

Met ingang van 1 september 2021 heeft Christ van der Linden zijn bestuursfunctie bij de ZLU neergelegd. Christ heeft vele jaren de functie commissaris vervoer op een voortreffelijke wijze ingevuld en de belangen van de ZLU altijd voorop gesteld. De goede verzorging van onze duiven is mede te danken aan de inzet van Christ . Op deze wijze willen wij Christ nogmaals hartelijk danken voor zijn inzet en vertrouwen in onze organisatie. Gelukkig blijft Christ zijn werkzaamheden voor de ZLU in verzamelcentrum Rucphen doen, hiervoor zijn wij hem zeer erkentelijk .

Christ bedankt,

Bestuur ZLU

08-09-2021

Koninklijke onderscheiding Piet Meesters


Afgelopen maandag, 26 april 2021, dat dag dat vele Nederlanders verrast werden met een koninklijke onderscheiding was het ook de “ beurt “ aan Piet Meesters uit Hoogerheide om geridderd te worden voor zijn vele verdiensten voor de duivensport. Vooral de ZLU nam een bijzondere plaats in het hart van Piet in.

In zijn aanvraag “ tot verlenen van een koninklijke onderscheiding “ stond onder meer:

Lees meer...
30-04-2021

De ZLU aandachtspunten tijdens de ZLU ledenraad voorgedragen !


Tijdens de behandeling van de NPO voorstellen inzake de 2 ingediende amendementen namens de ZLU onweerde en bliksemde het boven Limburg zoals nog zelden vertoond. Het was gelukkig geen slecht voorteken aangaande uitslag van de stemming.

Onderstaande voorstellen zijn besproken in een 2 tal voorbereidende sessies, zodat alle 15 afgevaardigden zich in deze problematiek konden inleven.
Lees meer...
15-03-2021

ZLU hervormingen 2021

Beste sportvrienden,

Ook de ZLU kampt op bestuurlijk nivo met onderbezetting en het ouder worden van diverse oud-gedienden. Vandaar dat er op de afgelopen jaarvergadering een aantal verschuivingen hebben plaats gevonden. Onze oud-vooritter, Eddy Hoedemakers heeft om gezondheids-redenen aangegeven als voorzitter te stoppen. Eddy heeft al een “ dienstverband “ bij de ZLU van ruim 41 jaar, waarvan de laatste 15 jaar als voorzitter. Hij was de 4e voorzitter van de nu bijna 62 jarige ZLU. Oprichter Bertie Jennekens ruim 42 jaar voorzitter, Hub Mulders 2 jaar, Math Weststraete 4 jaar, en nu is in goed overleg aan Piet Franssen de voorzittershamer overgedragen.

Lees meer...
26-09-2020

Onze vrijwilligers en de duivensport:

Ooit een sticker gezien:
Zonder onze vrijwilligers geen duivensport.


Dit geld niet alleen voor de duivensport maar elke organisatie heeft er mee te maken. Haal de corona perikelen bij en het is duidelijk dat de grote groep vrijwilligers nog kleiner wordt. Onderstaand een kort werkverslag van onze ZLU vrijwillgers:
Lees meer...
29-07-2020
Wij vragen jouw akkoord voor het gebruik van cookies op onze website. Meer informatie over wat cookies zijn, welke cookies op onze website worden gebruikt en wat ze bijhouden is beschikbaar in het onderdeel cookies van ons privacy statement    Akkoord Niet akkoord