Start 11 januari > ZLU / Herbots veiling <

TOP ZLU INTERNETVERKOOP ZONDER WEERGA!
 
>>> Verkooplijst ZLU / Herbots veiling >>>>>> ZLU / Herbots veiling >>>

Voor inlichtingen tijdens de verkoop:
Roy de Bresser GSM: 06 - 51521172 ( na 19.00 uur )
of per mail : roydebresser@kpnmail.nl
10-01-2021

Top ZLU Internetverkoop zonder weerga!

(*) Als er de laatste 10 minuten een bod uitgebracht wordt, dan wordt de verkoop op die betreffende duif met 10 minuten verlengd.
 
Top ZLU Internetverkoop
zonder weerga!

>>> ZLU / Herbots veiling >>>

Gezien de coronaperikelen heeft bestuur ZLU gekozen voor uitsluitende een internet-verkoop. Iedere liefhebber heeft de kans om tijdens deze verkoop door middel van een goed bod eigenaar te worden en om binnen enkele jaren zélf het Walhalla van de Nationale & Internationale Grote Fond binnen te stappen.
Lees meer...
04-01-2021

Aanvullende vragen verkoop ZLU


 
Sportvrienden,

Enkele vragen die ons bereiken inzake de ZLU-verkoop zijn onder meer:

A. Zijn de te koop aangeboden duiven op enig moment te bezichtigen ?
Dit is onder het huidige covid-19 regime niet mogelijk, misschien dat dit onder no-covid 19 regime in de toekomst een optie is, maar helaas. Op dit moment noppes.
Lees meer...
28-12-2020

Kerstwens 2020-2021

Beste sportvrienden,

Afgelopen week viel het ZLU kerstnummer bij U in de brievenbus. Ook de verkooplijst incl. afstammingen van de vele schenkers was in deze editie afgedrukt. Met dank aan voorzitter Piet Franssen voor output en samenstelling. Voor de abonnee houders van het periodiek was er de mededeling dat zij bij bestelling periodiek voor 2021 een korting ontvangen op hun abonnement. Lees meer...
24-12-2020

Kort verslag van de bespreking van het ZLU en NPO bestuur van 10 december 2020


In een constructief gesprek hebben het ZLU en NPO bestuur het navolgende besproken.
 1. Het NPO bestuur stelt voor om gezamenlijk een vlucht met ochtendlossing te organiseren. De ZLU staat hier niet onwelwillend tegenover maar ziet gezien de benodigde voorbereidingstijd dit meer als een optie voor 2022. In januari 2021 wordt hierover het overleg hervat.
 2. De NPO is druk doende doping controles weer in te voeren. De verwachting is dat met ingang van seizoen 2021 weer controles gaan plaatsvinden. De NPO zal over de voortgang rapporteren in Op de Hoogte en zo nodig benodigde besluiten voorleggen aan de voorjaars Ledenraad.
 3. De ZLU kan Op de Hoogte gebruiken voor communicatie. Stukken voor publicatie dienen uiterlijk donderdagmorgen aangeleverd te worden.
 4. Naast de Nationale vluchten Issoudun, St. Vincent en Bergerac kan de ZLU vlucht Barcelona ook het predicaat Nationale vlucht verkrijgen. De overige door ZLU georganiseerde vluchten krijgen geen predicaat Nationaal.
 5. Voor het opmaken van uitslagen van vluchten met ochtendlossing geldt de NFO18 regeling. Dit conform een unaniem besluit van de NPO Ledenraad van 10 maart 2018. De ZLU zal een voorstel indienen bij het NPO bestuur tot aanpassing van NFO18, zodat dit voorstel tijdens de eerstkomende ledenraad kan worden geagendeerd.
 6. De rekenaar van ZLU krijgt toegang tot het NPO ledenbestand voor het maken van de uitslagen. Het ledenbestand mag, zonder uitzondering, enkel voor dit doel worden gebruikt.
 7. De ZLU houdt toegang tot het IWB en haar informatie en adviezen.

NPO Bestuur
18-12-2020

ZLU Internetverkoop 2020-2

Sportvrienden,

Tot nu verloopt alles volgens schema, de gemaakte foto‘s en aangeleverde verslagen incl. beeldmateriaal worden conform afspraak verwerkt tot een mooi verkoopverhaal. Afgelopen weekend zijn de stamkaarten ingescand en verzonden voor verdere opmaak.
 
17-12-2020

ZLU Internetverkoop 2020

Beste sportvrienden,

mede gedwongen door de corona perikelen heeft bestuur ZLU medio 2020 diverse partijen aangeschreven hoe het beste in deze rotte tijd een verkoop te realiseren was. Er kwamen enkele reacties binnen waaronder ook van de Firma Herbots. Na uitvoerig overleg, toen nog achter de bestuurstafel, werd de verkoop aan de Fa. Herbots gegund. Het vervolgtraject werd het aanschrijven van de benodigde schenkingen, door bestuur ZLU werd een lijst van ca. 75 liefhebbers opgesteld die een verzoek tot schenking zouden ontvangen. De helft van de aangeschreven liefhebbers reageerde positief, waarvoor dan ook onze hartelijke dank. Zonder Uw steun kan de ZLU het huidige hoge peil inzake de organisatie niet blijven waarmaken. Ook waren er minder leuke geluiden, geen Sterrenshow maar wel een verkoop, geen kosten maar wel de kas spekken. Sportvrienden, op 2 plaatsen in het land heeft de ZLU ruim 1800 manden opgeslagen., en wel In Rucphen en Geleen. Daar moet ook huur betaald worden, de verzekeringen van dit spul moet ook betaald worden, en ga zo maar door !!


04-12-2020

Onze winterkampioenen 2020.

 Sportvrienden,

Onze winterkampioenen 2020. Even vliegensvlug door de tijd.  Het wordt een lange winter, zonder huldigingen, zonder gezellig samen zijn, zonder hapje, zonder drankje, zonder geouwhoer.
 


>>> Onze winterkampioenen 2020 <<<

( met dank aan de diverse org. voor de foto‘s)
 

Blijf gezond dat is belangrijkste voor iedereen !!
Hub Wetzelaer.

 
25-11-2020

ZLU - Verkoop-1

Sportvrienden,

Zoals inmiddels bekend gaat de ZLU een internetverkoop houden, en wel van 11 tot 21 jan. 2021. Het wordt bij wijze van proef dus een internetverkoop in de hoop dat wij in het kader van “ZLU nieuwe stijl “ overgaan naar diverse wijzigingen inzake Sterrenshow en verkoop duiven. ZLU heeft afgelopen seizoen diverse partijen aangeschreven om aan de weet te komen welke mogelijkheden er zijn.Herbots Imex bv organiseert op hun website
www.herbots.be voor ZLU een veiling de welke aanvangt op
11 januari en loopt tot 21 januari 2021.
 
De keuze viel uiteindelijk op Herbots. Diverse partijen in den lande kwamen daarna met verbaasde blikken en vragen hoe het een en ander tot stand is gekomen. Na uitvoerige uitleg was alles duidelijk. Gezien de corona-regelgeving blijft de ZLU niet veel meer aan mogelijkheden over. Helaas meenden een aantal liefhebbers een soort kartel te moeten vormen en niets te schenken, helaas voor deze mensen, de ZLU wil ook in de toekomst nog dit internationaal hoog aangeschreven spel in stand houden. Toch zijn er bijna een 40 tal inschrijvingen ontvangen met zeer vele hoog gekwalificeerde schenkingen 2020. Een mooiere start is nauwelijks denkbaar. Lees meer...
18-11-2020

ZLU Grootmeester Top 10

De herfst staat voor de deur, helaas geen huldigingen, helaas geen gezellig samenzijn, helaas geen …, maar gelukkig wel lekker thuis voor de ZLU site !!In Het Spoor der Kampioenen werd ook dit jaar weer veel aandacht besteed aan de ZLU vluchten, met dank hiervoor aan Gerrit Knol. Onze Limburgs reporters, de ZLU verslaggevers Marcel Görtzen en Ad van Gils hebben van de winnaars een prachtige reportage gemaakt incl. aangeleverde foto‘s. De uitslagen van deze competitie zijn berekend door Frans Huynen, huis-uitrekenaar ZLU, met dank namens de ZLU spelers voor hun geleverde werkzaamheden

Lees meer...
04-11-2020

Concept ZLU reisprogramma 2021.

Op vrijdag 23 okt. j.l. heeft de KBDB in samenspraak met haarbestuur  het concept vluchtprogramma 2021 opgesteld. Gezien de ZLU op een 6 tal vluchten hiervan inzet zal het voorlopig ZLU programma er dan als volgt gaan uitzien.
 

 
Wijzigingen/aandachtspunten 2021:
 1.  poelebrief voor de nationale en internationale wedvluchten 2021 - Er zal een nieuwe poelbrief gebruikt worden voor 2021.
 2.  inleg voor kosten, maximum aantal duiven in de manden en minimale afstanden voor de internationale wedvluchten - Identiek aan 2020  Het maximum aantal duiven in de manden zal eveneens, in toepassing van art. 44 van het NSR, worden vermeld bij temperaturen hoger dan 25%.
Namens bestuur ZLU,
Hub Wetzelaer. Pr. wedvluchten.
 
28-10-2020

KBDB reactie uitslag int. Narbonne 2020.

Beste sportvrienden,

Veel negatieve reacties bereikten bestuur ZLU inzake de verzending en samenstelling van de internationale uitslag Narbonne. Zie onderstaande verklaring van de ZLU voorzitter. 
 
Sportvrienden,
bij deze de snelle en positieve reactie van de KBDB. De tekst spreekt voor zich ! Bedankt, Pascal Bodengien.


Aan het Bestuur van de ZLU

Geachte Heer Voorzitter, Beste leden van het bestuur,

Ik heb kennis genomen van uw mededeling, dewelke werd gepubliceerd op de website van de ZLU, aangaande de internationale uitslagen van Narbonne. Wij betreuren ten zeerste dit voorval en zullen uiteraard bij de inrichter, Indépendante de Liège, tussenkomen teneinde de liefhebbers “kwalitatieve” uitslagen, waarvoor ze hebben betaald, toe te zenden (gebonden en met een mooie cover). We spreken hier toch van een internationale uitslag waaraan, door de liefhebbers, heel veel belang wordt gehecht. Wij, als KBDB, wensen ons, in naam van Indépendante de Liège, te verontschuldigen voor dit ongemak en zullen al het nodige doen om deze situatie recht te zetten.

Met vriendelijke groeten. 
De nationale voorzitter,
Pascal Bodengien.
21-10-2020

ZLU Asduiven seizoen 2020.

21-10-2020

Al meer dan 62 jaar duivensport op het hoogste nivo !

Geachte sportvrienden:

Afgelopen donderdag 15 okt.  is bestuur ZLU weer bijeen geweest in vergadering, dit alles conform de nieuwe covid regelgeving. Het is en blijft behelpen !. Het was bijna weer een lange rit, herverdeling werkzaamheden, aanleveren prominente schenkers voor onze ZLU verkoop 2020.  Uitbesteden nieuwbouw ZLU meldprogramma enz. enz,.

 
Zoals bekend dit jaar geen Sterrenshow, wel wil de ZLU om de toekomst van onze organisatie te garanderen in nieuwe stijl een ZLU verkoop houden. Lees meer...
21-10-2020

Uitslag internationaal Narbonne 2020

Beste sportvrienden,
Veel negatieve reacties bereikten bestuur ZLU inzake de verzending en samenstelling van de internationale uitslag Narbonne. Zie onderstaande verklaring van de ZLU voorzitter.
 

 

 
Sportvrienden,
 
Door vele liefhebbers welke de internationale uitslag van Narbonne deze week hebben ontvangen heerst veel ongenoegen hoe de uitslag wordt gepresenteerd, en terecht.Normaal worden de uitslagen verzonden door de inrichter maar door corona maatregelen vanuit België  konden deze niet in Maastricht gepost worden zoals voorgaande jaren wel is gebeurt. In mijn vakantie periode krijg ik een mail of wij, de ZLU, de uitslagen konden versturen en hoeveel de porto was. Bij thuiskomst op 6 oktober heb ik gelijk een mail gestuurd met de vraag hoeveel uitslagen en het gewicht, anders kun je de porto niet bepalen. Tot heden nog geen antwoordt.Tot mijn verbazing komt op vrijdag 9 oktober de post met een doos waarin de uitslagen van Narbonne verpakt in een bruine enveloppe. Hoe de uitslagen er uitzagen wisten we niet, omdat er voor mij geen exemplaar was toegevoegd. Omdat er nog niets was afgesproken en we nog steeds geen bericht hadden, hebben ik dan toch maar postzegels gehaald en als afzender, de ZLU gestempeld, indien een uitslag niet bezorgd kon worden. Is geen afzender genoemd dan kan de post bij onjuiste adressering niet geretourneerd worden.

Tot mijn verbazing hoor ik achteraf dat er alleen maar losse bladen in de enveloppe zaten van zowel  de uitslag oude, jarige en duivinnen. Dus geen omslag en niet gebonden. Ik heb gelijk bij de inrichter mijn ongenoegen kenbaar gemaakt, maar tot heden weer geen reactie. Uit bovenstaande blijkt dat de ZLU de uitslagen niet heeft gedrukt, maar dat de aangeleverde uitslagen door de inrichter zijn gemaakt.Voor mezelf dan ook besloten dat wij geen uitslagen internationaal meer versturen.
 
Voorzitter ZLU
P. Franssen..


 
16-10-2020

ZLU hervormingen 2021

Beste sportvrienden,

Ook de ZLU kampt op bestuurlijk nivo met onderbezetting en het ouder worden van diverse oud-gedienden. Vandaar dat er op de afgelopen jaarvergadering een aantal verschuivingen hebben plaats gevonden. Onze oud-vooritter, Eddy Hoedemakers heeft om gezondheids-redenen aangegeven als voorzitter te stoppen. Eddy heeft al een “ dienstverband “ bij de ZLU van ruim 41 jaar, waarvan de laatste 15 jaar als voorzitter. Hij was de 4e voorzitter van de nu bijna 62 jarige ZLU. Oprichter Bertie Jennekens ruim 42 jaar voorzitter, Hub Mulders 2 jaar, Math Weststraete 4 jaar, en nu is in goed overleg aan Piet Franssen de voorzittershamer overgedragen.

Lees meer...
26-09-2020

ZLU seizoen 2020

Het seizoen 2020 is weer voorbij, Het was kort, loodzwaar en bloedheet !!  Hoe gaan we nu verder ??   

Sportvrienden,
allereerst is er een dankwoord op zijn plaats voor de vele vrijwilligers die het afgelopen seizoen in de weer zijn geweest voor de ZLU. Maar ik begin bij de deelnemers aan onze vluchten, U allen heeft ervoor gezorgd dat er een geweldige deelname was aan de ZLU vluchten. Ongekende aantallen uit vervlogen tijden sierden de uitslag. Hoe nu verder inzake het  aantal vluchten, op korte termijn gaat bestuur ZLU in deze  in conclaaf!           Lees meer...
07-09-2020

Definitieve uitslag Narbonne 2020

06-09-2020

Reisverslag Narbonne 2020Narbonne is voor de ZLU de afsluiting van 2020
17-08-2020

FAMILIE JACOBS UIT BEEK ZEGEVIERT GROOTS OP NATIONAAL NARBONNE

17-08-2020

KRITIEK

SPORTVRIENDEN.

Afgelopen weekend bij het melden van de duiven verliep het niet zoals het zou moeten. Dit kan verschillende oorzaken hebben. Als we even terug gaan naar de tijd voor het seizoen, waarin wij het meldprogramma hebben aangepast, hebben we twee sessie gehad van testen. Vooraf hebben wij de meldposten c.q. inkorfleiders bericht gegeven dat ze de nieuwe update moesten downloaden omdat de update was afgestemd op inlezen van de bestanden. Bij de eerste sessie hebben niet alle inkorfcentra meegedaan, ze hadden geen tijd. Bij de tweede sessie was slechts nog een lokaal welk niets hebben doorgestuurd. Twee meldposten hebben we via teamviewer het meldprogramma ingesteld. Lees meer...
12-08-2020

Jurrian van Amerongen uit Bunnik (Utrecht) wint 1ste Nationaal Rieux-Minervois/Perpignan

10-08-2020

JELLE JELLEMA, NIJVERDAL SCHITTERT OP BARCELONA 2020 EN WINT MET ‘SILKE‘ DE 1E NATIONAAL.

03-08-2020

Naar Barcelona via Borne en Klaaswaal !!

Sportvrienden,
de duiven naar Barcelona zijn inmiddels ingekorfd. Leuk om op de diverse media de belevenis van deze vlucht te kunnen volgen. Bij deze een sfeer impressie van de eerste dagen.
.
30-07-2020

Onze vrijwilligers en de duivensport:

Ooit een sticker gezien:
Zonder onze vrijwilligers geen duivensport.


Dit geld niet alleen voor de duivensport maar elke organisatie heeft er mee te maken. Haal de corona perikelen bij en het is duidelijk dat de grote groep vrijwilligers nog kleiner wordt. Onderstaand een kort werkverslag van onze ZLU vrijwillgers:
Lees meer...
29-07-2020

Marc Gielen uit Maasbree in Limburg Wint 1e Nationaal Agen ZLU Jaarlingen

26-07-2020

GIEL JANSSENS, UIT EPEN PAKT HET GOUD OP AGEN VOOR OUDE DUIVEN

26-07-2020

ZLU werkzaamheden loods - Agen 21-07-2020

21-07-2020

WEDVLUCHT AGEN (BORDEAUX)

Internationaal georganiseerd door:

LES AMIS DU BORDEAUX TÉLÉVIÉGPS Coördinaten: Noord + 435318.0 Oost + 010023.0
Internationaal tussen de 31.000 en 32.000 duiven !!
De duivensport leeft weer, ook in corona tijden.
Lees meer...
21-07-2020

HARRIE KALTER UIT IJSSELMUIDEN WINNAAR VAN ZOWEL NATIONAAL ALS INTERNATIONAAL PAU ZLU

20-07-2020

Meldlijst Pau

Sportvrienden:

In de proefperiode kwamen alle mail binnen, hetgeen nu ook het geval was, maar de doorvermelding naar de site liep niet zoals het moest. Verkeerde snelheden, rangschikking et cetera. We hebben nog een txt-bestand geplaats van de voorlopige eerste 500 duiven, met de bedoeling om na de wedvlucht nog een nieuw txt-bestand te plaatsen. Helaas moeten we dat schuldig blijven omdat momenteel het programma niet doet wat wij zouden willen. Daarom heb ik de webbeheerder alles laten verwijderen. Of het misschien alleen bij ons was betwijfel ik omdat bij verschillende meldprogramma's ook niet alles verliep zoals bedoeld was. We zullen echter alles in het werk stellen om toch de eerste 500 duiven te kunnen plaatsen.

In de hoop dat u hiervoor begrip kunt opbrengen, tekent

Wedvlucht coördinator
P. Franssen

19-07-2020

Barcelona 2020


Beste sportvrienden.

Naar aanleiding van de vele telefoontje bij ons, ZLU en de internationale inrichter Cureghem Centre, aangaande de wedvlucht Barcelona kunnen wij u mededelen dat er op dit moment geen aanleiding is dat Barcelona niet wordt vervlogen.Momenteel is het in Catalonie wel verplicht dat er mondkapjes worden gedragen zodra je buitenshuis komt.

Houdt de website in de gaten, wordt vervolgd.

Bestuur ZLU.
16-07-2020

Verslag Pau inzake WCS controle te Rucphen

Sportvrienden,

na maandagavond de duiven voor Pau mede opgehaald te hebben is vandaag door een flinke groep vrijwilligers de WCS controle toegepast. De eerder opgegeven aantallen duiven stemmen niet geheel overeen met de werkelijkheid. De opgeheven aantallen duiven leverde een totaal op van 4.266 duiven.Na de controles in de verzamelloods in Rucphen blijken het feitelijk 4.252 duiven te zijn.NIC Werkendam heeft vandaag keurig laten weten dat hun opgegeven aantal duiven 10 duiven lager had moeten zijn. Lees meer...
15-07-2020

Het Spoor der Kampioen,


Voorbeschouwing ZLU seizoen 2020.

Nog voordat er maar één duif ingekorfd is mag het komende vliegseizoen als memorabel beschouwd worden, vogelpest en vogelgriep waren reeds bekend, mond en klauwzeer was ook bekend maar corona was alleen bekend als een Mexicaans biermerk van de brouwerij Grupo Modelo.
Lees meer...
08-07-2020

Testcase 2, ZLU melden van de duiven.


Dame, heren.

Dringend verzoek, licht Uw meldpost in d.m.v. deze mail en een telefoontje !

Vandaag donderdag 2 juli hebben Piet Franssen en Frans Huynen nog aan het meldprogramma gewerkt. Frans heeft nog enkele aanpassingen gedaan en het nieuwe meldprogramma op zijn site gezet. 13 meldposten hebben niets gedaan.

Komende dinsdag 7 juli a.s. wil ik dan een nieuwe testdag houden van 14.00 tot 20.00 uur onder de zelfde voorwaarden.

Hiervoor wordt wedvlucht Pau genomen. Vluchtcode Z91.

Het is de bedoeling is dat alle lokalen 2 duiven melden.
 1. Een via melden@dezlu.info zoals in het verleden. Hier moeten ze een duif melden ouder dan 2019.
 2. Een via IP. dit moet een duif zijn van 2019.

Als dit correct wordt gedaan kunnen we nagaan via welk kanaal de melding is binnengekomen.

Let op !! Er is nog iets. Turven kan alleen via de mail.
07-07-2020

Wie o wie valt zich geroepen ??????????????

Beste sportvrienden,

De eerste voorbeschouwingen zijn reeds ter beoordeling naar de diverse belangstellenden verzonden. De eerste reacties zijn weer positief. Nu er geen 1e prijswinnaarproject is missen wij ter verfraaiing van de foto‘s en natuurlijk de website een foto-shopper. Een hobbyist die genegen is de diverse foto‘s van de winnaars in een ZLU jasje te gieten. Wie weet er in zijn vrienden of kennissenkring iemand die genegen is om ons te ondersteunen. Het betreft maximaal een 12 tal foto‘s over 6 uitslagen. Voorbeschouwing wordt in het seizoen 2020 geplaatst op de website ZLU en met goedvinden NPO ook in de nieuwsbrief NPO “ Op de Hoogte “.

Mocht U iemand weten of kennen gaarne reactie.
Hub Wetzelaer, 06-49986123,
hubwetzelaer@home.nl.
02-07-2020

Het nieuwe seizoen is in aantocht !!

PostNL en de mailbox maakten deze week overuren !
Inkorf instructie, meldinstructie, testpagina melden kwamen via de mailbox bij de betrokkenen binnen,  het 1e periodiek 2020 komt op 2 juli. Het  postduivensportblad De Duif, Het Spoor der Kampioenen komen wekelijks  en als verassing een uitnodiging tot betalen aan de massale onderhoudskosten van “ Vadertje Staat “!
 


 
Lees meer...
30-06-2020

Algemene en aanvullende regels Z.L.U. Wedvluchten

25-06-2020

OPHAALSCHEMA ZLU VLUCHTEN 2020.

>>> Ophaalschema ZLU vluchten 2020 <<<

Voor vragen over het ophaalschema kunt u terecht bij Christ van der Linden 06-53339819

Denk er aan om de manden voor Agen voor 1 juli te bestellen. Voor het doorgeven van het aantal duiven na het inkorven en het bestellen van de manden graag bellen met Wim Donks bereikbaar onder nummer 0416-315191 of 06-31530911.
18-06-2020

ZLU Reisprogramma 2020

Beste sportvrienden,

de wedvlucht Pau is alsnog op veler verzoek opgevoerd als ZLU vlucht internationaal voor 2020.

Wij wensen eenieder nu reeds veel succes !


Op dit moment starten alle voorbereidende werkzaamheden. De vluchten zijn bekend, en komende week zullen de schema‘s ophalen op de ZLU site vermeld worden. Doe er Uw voordeel mee en kijk wat vaker op onze website.

Hub Wetzelaer, Pr. ZLU vluchten.
17-06-2020
Wij vragen jouw akkoord voor het gebruik van cookies op onze website. Meer informatie over wat cookies zijn, welke cookies op onze website worden gebruikt en wat ze bijhouden is beschikbaar in het onderdeel cookies van ons privacy statement    Akkoord Niet akkoord