Verwarring ten top……………………..

Beste sportvrienden,
we zijn inmiddels weer 14 dagen verder.Van enig resultaat richting fondmannen is nog geen sprake, het is net als de quick stepp, twee stappen voorwaarts, 3 stappen achterwaarts ! Veel discussie inzake Nationaal vliegprogramma, puntentellingen, uitslag of aankomstlijst, al dit soort discussie staat nog ver weg van hetgeen de kilometervreters te wachten staat. Allerhande berichten vliegen ons om de oren, veel welles en nog veel meer nietes.Het covid protocol inzake poulebrieven, dubbelingen en noem maar op is nog niet op orde, of blijft het zo, dan zullen veel inkorvers problemen krijgen. Het invullen van de poulebrief ongeacht voor welke organisatiewas steeds een gezellige aangelegenheid die veelal in het lokaal aan de bar geschiedde. Maar ja, andere tijden, andere gebruiken. Ook dit dienen we te accepteren !! Het opleren zal een steeds groter probleem gaan worden. Afdelingen zullen selectief te werk gaan om een beetje normaal programma op te bouwen, niet iedereen zal volgens mij aan zijn trekken komen, duidelijke keuzes zullen gemaakt moeten worden. Lees meer...
25-05-2020

Oost West, thuis best !

Gaan we beginnen of beginnen we met …………..!!

Deze oproep hebben we meer dan 2 maanden moeten aanhoren, en terecht achteraf. Wat velen als een “griepje “ afdeden blijkt een ware nachtmerrie te zijn geworden.En we zijn er nog lang niet vanaf. Met dank aan velen is het op dit moment weer enigszins beheersbaar. Lees meer...
13-05-2020

Mededeling marathons

Sportvrienden,
Normaal bent u van ons gewend dat we begin april starten met het afschrijven van de onkosten voor periodiek en de deelname aan de marathon(s). Betreffende de marathons weten we op dit moment niet welke vluchten er vervlogen worden en de vraag is wanneer kunnen we met de duiven naar het buitenland. De hoop is er natuurlijk wel. Betreffende het periodiek zullen wij wel starten met het afschrijven van de € 10,00, maar wanneer het eerste periodiek verschijnt weten we op dit moment niet. Diverse liefhebbers hebben geld overgemaakt voor het periodiek en de marathon(s). Zodra we weten welke vluchten doorgaan, dan kunnen we een besluit nemen of de marathons vervlogen worden. Mochten de marathons niet doorgaan dat blijft het geldbedrag staan voor het volgende jaar. Wenst een liefhebber het inleggeld voor de marathons terug te ontvangen kan hij dit bij de penningmeester kenbaar maken.Inschrijvingen kunnen gewoon doorgaan.

MVG
P. Franssen
Penningmeester
08-04-2020

Corona helden overal in de wereld

Gezien de hoge gemiddelde leeftijd behoort de duivenliefhebber tot de riskante groep !

Heel veel dank zijn wij jullie verschuldigd !!
29-03-2020

Wat is goed ???????????

Realistisch zijn, of hopen op betere tijden,
tegen beter weten in n.a.v.
……………………………….

Of de kop in het zand steken !!
Op 1 dec. 2019 werd in China de 1e melding inzake het …………….. bekendgemaakt, de profeet die met deze mededeling naar buiten kwam is van de aardbodem verdwenen. Nu bijna 4 maanden later hoopt China het arbeidsproces weer te kunnen opstarten. De brandhaard die eerst de naam “ China “ had ligt nu bij ons voor de voordeur.Tot 3 april a.s. heeft o.m. de KBDB en NPO alle activiteiten in de ijskast gezet, het hoogtepunt van deze uitbraak is nog niet inzicht. Als je realistisch bent en je telt de Chinese maanden bij de aangedragen tijdlijn van ons dan blijven er niet veel mogelijkheden meer over in 2020 Programmaspelers maken een kleine kans op de sprintvluchten en de marathon…………???? Miljoenen mensen alleen al in Europa komen of zijn al in de problemen.Gezondheid, het hoogste goed dat wij hebben staat op het spel, zij die over onze gezondheid waken staan 24 op 7 voor ons klaar. Dus waar maken wij als duivenliefhebber ons zorgen over. Het aandeel Nederlanders in de duivensport bedraagt 0.06 % , leg de kaart van Europa op die van China, en vergelijk de aantallen. Duivensport is toch maar een hobby, voor velen met passie, speculeren heeft geen nut, de actualiteit spreekt boekdelen. Er zijn helaas ergere dingen die ons op dit moment bezig houden. Sterkte voor eenieder in een voor ons allen ondenkbare en voor onmogelijk gehouden situatie. Lees meer...
17-03-2020

Huldigingen Pau Internationaal 2019.


Zondag 1 maart werden de int. winnaars Pau 2019 gehuldigd in de mooie feestzaal Kattebroek te Dilbeek. In een uitstekende ambiance werden alle kampioenen onder het genot van een heerlijke feestmaaltijd op passende wijze in het zonnetje gezet. Michèle Van Bael als voorzitster en Luk Van Den Haute waren uitstekend voorbereid op hun taak.
De eerste huldiging betrof het eindklassement Europabeker of te wel, het klinkt in het Frans beter: Classement Final Coupe D‘Europa 2019.
Lees meer...
02-03-2020

De toekomst van de Euregio – vluchten !!

Storm Ciara raasde over het Euregio-land !!
We zijn inmiddels 4 weken verder, de 1e winterstorm is uitgeraasd, maar nog weinig stoelen zijn getroffen door de wind. Zoals ik in mijn vorig bericht aangaf zijn nu de “ doeners “ aan zet. Vanuit elke organisatie zullen een aantal mensen de werkzaamheden die op ons afkomen moeten inventariseren en mogelijk oplossen. Bestuur ZLU heeft een werkploeg samengesteld die op het ingeslagen pad verder wil gaan. Jo Bijsmans, Sandra Deckers en Hub Wetzelaer zullen de werkgroep vormen, tevens heeft Hans Bodelier uit Echt ook toegezegd om voor de Euregiovluchten ook iets te willen betekenen. Op de eerst volgende agenda staat o.m.:
 1. Ontwerp uniek logo dat herkenbaar is voor de Euregio-vluchten, diverse ontwerpen zijn aangedragen.
 2. Flyer ten behoeve van de inzetlokalen, ook reeds toegepast in het seizoen 2007. Hierop vermeld de vluchten, huldigingen Rodahal, website‘s die de uitslagen plaatsen en last but not lease sponsoren.
 3. Hoe krijgen we alle duiven uit de Euregio met weinig moeite of investering op 1 lijst, waar een wil is moet ook een weg zijn.
 4. Uitslag wordt uitsluitend per email verzonden, scheelt 100 % in de portokosten. Deze kunnen beter en anders besteed worden.
 5. Mogelijkheid bezien of er een eigen wegsite, of aansluiting op een bestaande website mogelijk is. In België mogen geen poule-gelden op de site staan ( Hoe was dit dan bij WPROL ?? ) Eventueel een link naar de website ZLU ??
 6. Omschrijving afhandelen reportage van de winnaar Euregio-vlucht. Wie maakt reportage en waar wordt deze geplaatst. Mogelijkheden te over indien er maar tekst en foto‘s worden aangeleverd. !
 7. Aanpassing kampioenschappen, nu kosten de ereprijzen ca. € 2.000 per seizoen, verdeelsleutel is 1/3 der kosten te betalen door de 3 organisaties.
Op de 1e vergadering werd mededeling gedaan dat de poulebrieven “op “ zijn, misschien een mooie gelegenheid om deze aan te passen aan de “tijd “ incl. logo.
Sportvrienden, dit was maar een kleine opsomming van wat ons nog te wachten of te doen valt. In de volgende uitgave hoop ik een complete lijst van “doeners “op te kunnen geven. Suggesties in welke vorm dan ook zijn graag welkom.Voorlopig komt deze info op de sites van de diverse organisaties, duivensportkrant De Duif, Het Spoor der Kampioenen en tevens op ZLU site, Pipa en PITTS. Wordt vervolgd !!

Hub Wetzelaer. Pr. ZLU vluchten.
17-02-2020

Hoogtepunten ZLU Sterrenshows


Hoogtepunten ZLU Sterrenshows over de laatste 12 jaar. Seizoen 2008 tot en met seizoen 2019 !

ZLU Sterrenshow en Prijsuitreiking 2008
Op 3 en 4 januari jl. werd de ZLU Sterrenshow en Prijsuitreiking 2008 gehouden. Zoals altijd is dit een goed verzorgd evenement en de moeite waard om naar toe te gaan. Dat we het hebben over echte fondliefhebbers bleek wel want als je van Zwaagwesteinde naar Geleen moet, wat enkele reis ruim 300Km is, heb je er wel wat voor over om aanwezig te zijn. Lees meer...
03-02-2020

Keizer Grote Fond ZLU 2019

Ijsbrand Kaptein en Tijmen Soeterbroek.


Ijsbrand:
De inmiddels 60-jarige Ijsbrand Kaptein uit Akersloot is al tientallen jaren een gevestigde naam in de marathon duivenwereld. Hij won heel veel vroege prijzen op de vluchten boven de 900 km en stond onafgebroken op het podium van verschillende grote samenspelen. Ijsbrand is timmerman van beroep. Sinds enkele jaren doet hij het onderhoud bij de bekende familie Brügemann uit Assendelft, die een kaashandel hebben. Ijsbrand begon voor zijn 12e jaar al met duiven. Hij kwam in contact met de duivensport via een neef die duiven had. Ijsbrands duiven hebben altijd op het huidige adres gezeten. Hij woont nu nog op het terrein van zijn ouderlijk huis. Op de plaats waar eerst de koeienstal stond, verrees aan het begin de jaren ‘90 van de vorige eeuw zijn mooie huis. Een boerderij stond ernaast en staat er nog steeds,nu naast Ijsbrands woning. Dit huis heeft Ijsbrand samen met familie en vrienden zelf ontwikkeld en gebouwd. Op het terrein van de boerderij werd bijna 50 jaar geleden het eerste duivenhok gemaakt …
Lees meer...
23-01-2020

Europamarathon 2019.

De ARGE Euskirchen organiseert al sinds jaren de “Europa-marathon “. Zo ook vond dit jaar de jaarlijkse huldiging plaats in Bad Breisbach “ am schönen Rhein “ Bestuur ZLU was met een ruime afvaardiging op deze manifestatie aanwezig. Voorzitter Eddy Hoemakers, vluchtleider Piet Franssen met echtgenote Annie en Vervoersleider Mickel Roumans gaven acte de pressante. Onder leiding van Josef Fell verliepen de talrijke huldigingen in rap tempo. Lees meer...
13-01-2020

Concept Reisprogramma 2020De Sterrenshow 2020 is op
zaterdag 9 en zondag 10 januari 2021.


U alvast een voorspoedig en succesvol seizoen 2020 toegewenst.
Hub Wetzelaer.
Pr. ZLU vluchten.
10-01-2020

ZUID LIMBURGSE UNIE, 61 jaar maar nog altijd springlevend!!

Afgelopen weekend huldigde de ZLU haar vluchtwinnaars en kampioenen van het zware seizoen 2019. Net zoals in het jubileumjaar 2018 werden alle activiteiten in de Rodahal te Kerkrade georganiseerd.Tijdens het diner voor genodigden en kampioenen namen diverse sprekers het woord, vooral veel dank aan het ZLU bestuur voor de geweldige organisatie en de prachtige ZLU vluchten voor geheel Nederland. Lees meer...
06-01-2020

Grandioze huldiging Barcelona 2019.

Op zondag 1 dec. huldigde Cureghem Centre haar kampioenen 2019. De festiviteiten vonden plaats in “ Den Boomgaard “ te Wolvertem, een toplokatie. Bestuur ZLU was aanwezig met Eddy Hoedemakers, Roy de Bresser en Hub Wetzelaer. De toppers van de dag waaronder veel Nederlanders was de huldiging van Barcelona 2019. Alweer een knoert van een vluchten, dus alleen echte knoerten op het podium. Een woordje over het podium, de ambiance en alles om de huldigingen was perfekt, alleen het podium is een aandachtspunt voor 2020. De ZLU tafel zat vol met kampioenen, van Maastricht, Roger Wijnands via Heerlen Jos Habets tot Akersloot met Ysbrand Kaptein.
Lees meer...
03-12-2019

Jan Schreurs, Nieuw-Vennep pakt de prestigieuze WESM-titel 2019

In de duivensport zijn er weinig competities waarvoor de prijzen tellen die in de internationale uitslagen van de ZLU-vluchten zijn behaald. Zo kennen we de Europabeker van de Pau-inrichter La Colombe Joyeuse en de Europa Marathon van het Duitse Euskirchen.De ZLU heeft ook een internationaal kampioenschap en wel de West-Europese Super Marathon.
Lees meer...
25-11-2019

Huldiging LFM 2019

Afgelopen zaterdag was een afvaardiging van bestuur ZLU te gast op de jaarlijkse prijsuitreiking van de BELGISCH LIMBURGSE FONDCLUB en LIMBURGSE FOND MARATHON.
Lees meer...
25-11-2019

Engelbert Jennekens trofee krijgt een nieuwe opvolger !


ZLU Ere prijs vernoemd naar de oprichter van de ZLU de Engelbert Jennekens trofee krijgt een nieuwe opvolger ! Lees meer...
11-11-2019

Bordeaux Televie huldigt haar laureaten van Agen/Bordeaux 2019.

Afgelopen zaterdag reisde bestuur ZLU af richting Batice. Daar werden de prijswinnaars van de diverse vluchten georganiseerd boor Bordeaux Televie in de bloemetjes gezet. Namens ZLU waren aanwezig Annie en Piet Franssen in gezelschap van de ZLU voorzitter Eddy Hoedemakers. Voor de Limburgers was de reisafstand ca. 52 km. Voor Tonnie Kaspers afkomstig uit Markelo was de afstand bijna 260 km. Hij was ruim 2 ½ uur onderweg om zijn gewonnen Trofee op te halen, klasse Tonnie. In de categorie Jaarlingen wist Tonnie Kaspers zich als 1e ZLU duif te klasseren op de 3e plaats Internationaal tegen 10.616 duiven, bij elkaar gebracht door 1.384 deelnemers.


ZLU voorzitter Eddy Hoemakers samen met Tonnie Kaspers.
Namens bestuur ZLU, een van harte proficiat !!

Hub Wetzelaer, PR vluchten.
28-10-2019

Voorwoord Periodiek 2019-4-1

Sportvrienden,

Voor U ligt inmiddels het voorlaatste periodiek van het uitermate zware seizoen 2019. Halverwege december ontvangt U nog ons Sterrenshow periodiek incl. uitvoerige verkooplijst, programma Sterrenshow en alle te huldigen kampioenen van het afgelopen seizoen.In deze uitgave ondermeer de Euregio kampioenschappen 2019, maar de hoofdprijs gaat natuurlijk uit met de uitslag van de Internationale vluchten verwerkt in het ( voorlopig ) WESM kampioenschap 2019. Lees meer...
26-10-2019

B. Jansen en Co, Bavel winnen de Nationale Marathon 2019


Op de internationale ochtendlossingen vervliegt de ZLU jaarlijks een aantal nationale kampioenschappen. De meest in het oog springende mag de Nationale Marathon genoemd worden. Dat kampioenschap wordt over vier vluchten verspeeld en wel Agen oud, Barcelona, Marseille en Narbonne. Op elke vlucht telt de beste prijs die door de 1e of 2e duif van de inkorflijst is behaald. Wie met die vier prijzen het hoogste puntentotaal scoort is de winnaar.
Lees meer...
13-10-2019

Ook Uw schenking krijgt alle aandacht !!

Beste sportvrienden,

Afgelopen week zijn de ZLU toppers 2019 door bestuur ZLU benaderd voor een schenking t.g.v. onze vereniging. Dit jaar was niet alleen de deelname aan onze vluchten constant te noemen de belangstelling voor onze website was alweer met 8 tot 12 % gegroeid.Door de deelname aan het int. concours zijn de prestaties zeer goed op int. nivo te volgen.Zoals bekend staan de ZLU vluchten in de picture niet alleen landelijk maar ook internationaal. Een mooie schenking Uwerzijds aan de ZLU wordt dus overal gevolgd, op dit moment vallen de 1e bonnen bij ondergetekende op de deurmat of in de mailbox.Indien U graag een foto bij de schenking geplaatst wil hebben dan is dit geen probleem. Colla Alberts heeft ook voor dit jaar weer de verkooplijst aan zijn “broek “gekregen, dan weet U bij voorbaat dat het weer een fraai leesstuk zal worden voorzien van alle in en outs.Vooral de websiteversie zal weer een stuk leesplezier op leveren. Heren schenkers, wij wachten op Uw schenking, een schenking noodzakelijk om dit ZLU spel op dit zeer hoge nivo mogelijk te blijven houden. Gelieve voor 3 okt. de gevraagde gegevens aan te leveren bij ondergetekende. Sportvrienden de eer is aan U om iets aparts voor de ZLU aan te bieden. Wij houden U op de hoogte.

Hub Wetzelaer. Pr. Vluchten.
27-09-2019

EUROPABEKER - 2019

EUROPABEKER - COUPE D'EUROPE - EUROPEAN CUP - EUROPA CUP 2019


Reglement - Règlements - Rules
Deelnemingsformulier - participation - teilnahme

22-09-2019

Terug naar het Flintstones tijdperk !! Overleg KBDB en Int. inrichters !!


Dinsdag 17 sept. om 11.00 was bestuur ZLU te gast in Halle bij het geplande najaarsoverleg met de KBDB en alle Belgische inrichters. Er was van te voren de mogelijkheid te geven om evaluatiepunten aan te dragen n.a.v. het seizoen 2019. Met veel tam tam werd door bestuur KBDB o.m. grotere en meer controles aangekondigd, controles in lokalen, verzamelcentra, omlaadplaatsen en op de losplaatsen. Werkzaamheden die natuurlijk veel geld gaan kosten , geld dat moet komen door het weghalen van de ( nu nog ) rendabele vluchten georganiseerd door de vele inrichters . Lees meer...
19-09-2019

EUREGIO-WEDSTRIJDEN

KAMPIOENSCHAPPEN 2019

 • Kampioenschappen 2019
 • W.E.Super.Marathon
 • Nationale Marathon
 • Z.L.U Kampioenschappen
 • Euregio
 • Z.L.U. Ereprijzen
  • Ereprijzen Pau
  • Ereprijzen Agen (J)
  • Ereprijzen Agen (O)
  • Ereprijzen Barcelona
  • Ereprijzen St.Vincent
  • Ereprijzen Marseille
  • Ereprijzen Narbonne
  • Ereprijzen Perpignan
19-09-2019

Neutralisatietijd, NFO18 en Narbonne 2019.

Gelukkig hebben we afgelopen fondseizoen geen of weinig commotie en ‘problemen‘ gekend met duiven die in de neutralisatietijd arriveerden.Voor de middaglossingen hebben we daarvoor sinds enige tijd de NF14-regeling die zorgt voor een ‘betere‘ klassering van de duiven die vóór of in de neutralisatietijd worden geconstateerd.Voor de ochtendlossingen kwam er begin 2018 een nieuwe regeling onder de naam NFO18.En die is sinds 2018 van kracht voor ochtendlossingen van de ZLU en die van de afdelingen Tevens werden in 2018 de neutralisatietijden van de NPO en de ZLU gelijkgeschakeld en die ging in een half uur na zonsondergang en eindigde een half uur voor zonsopgang. En die gelijkschakeling gaf vorig jaar op de eerste ZLU-vlucht gelijk al een ‘ vreemde‘ uitslag. Nationaal won toen Jurriaan van Amerongen uit Bunnik en internationaal Pieter Woord uit Urk. De internationale neutralisatietijd gaat later in en loopt later af en de internationale neutralisatietijd is ook korter dan de nationale. En zo kregen in 2018 nationaal Pau en internationaal Pau twee verschillende Nederlandse winnaars. Voor 2019 besloot de ZLU weer de internationale neutralisatietijden voor haar nationale concoursen te gaan hanteren om zo niet meer ‘uit de pas‘ te lopen met het internationale spel. De NPO en de Sectie Marathon zagen dit echter liever niet...... Lees meer...
28-08-2019

Combinatie Will Beckers en Fienny Willems uit Sittard winnen Nationaal Perpignan 2019

05-08-2019

Hugo Batenburg en Anita van de Merwe uit Klaaswaal winnen 1e Nationaal Narbonne ZLU.

01-08-2019

‘New Janske‘ van Wil Boonen, Buggenum wint grandioos Marseille

22-07-2019

Mededeling bestuur Zuid Limburgse Unie.

Verslag overleg NPO - ZLU.

Beste sportvrienden,
bij deze het verslag van het overleg NPO - ZLU d.d. 25 april 2019. Volgens de aktie en besluitenlijst NPO bestuursvergadering van 6 mei is het conceptverslag NPO - ZLU sinds 3 mei beschikbaar. Vervolgstap: dit verslag als agendapunt opnemen voor de NPO bestuursvergadering van 20 mei, zodat iedereen het verslag kan doornemen en kan reageren. Het definitieve verslag gaat te zijner tijd ook naar de sectie Marathon. Gezien het feit dat wij nog geen reactie hebben ontvangen, moet bestuur ZLU aannemen het het verslag de juiste weergave is van het besprokene op deze bijeenkomst.

Lees meer...
14-08-2019

AD FORTUIN UIT STRIJEN (Z-H) WINNAAR NATIONAAL EN INTERNATIONAAL ST. VINCENT ZLU.

15-07-2019

St. Vincent - verslag WCS 2019

13-07-2019

HET BARCELONAGOUD VOOR ‘TECHNO M‘ EN ZIJN BAAS WIM MULLER UIT WILHELMIDORP

09-07-2019

Gebroeders André en Eddie Holleman uit Tienhoven aan de Lek (Z-H) Winnen 1e Nationaal Agen ZLU Jaarlingen

05-07-2019

Bert Prasing, Lelystad pakt fraai de nationale zegepalm op Agen oud

04-07-2019

COMBINATIE PAUL BAAS EN RICHARD VAN DEN BERG UIT DE KWAKEL (N-H) WINNEN ZOWEL NATIONAAL EN INTERNATIONAAL PAU ZLU

25-06-2019

AANPASSEN NEUTRALISATIETIJDEN

Sportvrienden/

Na het seizoen 2018 zou er in september een evaluatie plaatsvinden met de sectie marathon en NPO. Door allerhande toegepaste vertragingen door bovengenoemde instanties heeft in een laat stadium een bespreking plaatsgevonden op 11 februari 2019. Hier hebben we aangegeven dat de neutralisatietijden op verzoek van de Internationale inrichters aangepast zou worden zoals in de voorgaande jaren. Van de sectie marathon hebben wij bericht ontvangen dat zij hier geen gehoor aangeven. Gezien het feit dat alle aangesloten landen de internationale neutralisatietijden aanhouden en het verzoek van de internationale inrichters heeft het bestuur besloten de tijden aan te houden zoals internationaal is voorgeschreven. Ook zal de 800 meter grens gehandhaafd blijven. De NFO - regeling 2018 blijft ook van toepassing voor 2019

Bestuur ZLU
08-03-2019

Ook de ZLU houdt U op de hoogte !!!


Op vrijdag 21 sept. vond het jaarlijks overleg in Halle plaats tussen KBDB en de inrichters van de internationale vluchten.

De voornaamste punten:
 • Vluchtprogramma 2019 is gelijk programma 2018.
Lees meer...
07-02-2019

ZLU Reisprogramma 2019.


De data voor de Sterrenshow in 2020 en 2021 zijn:

2020: zaterdag 4 en zondag 5 januari 2020.
2021: zaterdag 9 en zondag 10 januari 2021.
04-02-2019

Fantastische jubileum Sterrenshow 2018
Fantastische jubileum Sterrenshow ter afsluiting
van het 60 jarig bestaan van de ZLU
Lees meer...
14-01-2019

Jos Martens, Stein wint afgetekend de West-Europese Super Marathon 2018Jos en Jacqueline Martens
winnen glansrijk de West-Europese Super Marathon.

Zo‘n 403 liefhebbers uit West-Europa schreven zich vooraf in voor de competitie West-Europese Super Marathon 2018 van de ZLU. De wedstrijd is internationaal maar de grote meerderheid van de deelnemers komt uit ons eigen kikkerlandje. Drie inschrijvingen kwamen uit Frankrijk, 12 uit Duitsland en 44 uit België en al we dat optellen en aftrekken van 403 dan komen we op 344 Nederlandse hokken die geprobeerd hebben voor WESM 2018 zo goed mogelijk te scoren. De ‘strijd‘ ging over de vluchten Pau, Barcelona, St. Vincent en Perpignan en per vlucht telt de beste score van de 1e of 2e duif van de inkorflijst oftewel de 1 e- of 2e-getekende. Lees meer...
26-11-2018

Ronald Geerdink, Hoogerheide vlamt ongenadig op de grote fond in 2018

- winnaar Nationale Marathon 2018 -


Om de revelatie van het fondseizoen 2018 te ontmoeten moesten naar de rand van de Brabantse Wal. En dat is het gebied in het westelijk deel van Noord- Brabant alwaar hoger zandgronden overgaan in de lager gelegen polders met kleigronden in de provincie Zeeland.
Lees meer...
31-10-2018

Club De Fond Wallonie huldigde de Internationale winnaars Marseille 2018.

Afgelopen weekend verkaste een afvaardiging van het ZLU besuuur vanuit het Zuid Limburgse naar Obaix, een plaatsje onder Brussel. Na een rit van ca. 160 km. leidde de navigatie ons, Annie en Piet Franssen, Mickel Roumans en Hub Wetzelaer, nog even over een kassei- strook die nog zeer goed zou passen als een 5 sterren strook in Parijs – Roubaix.


Het bordje langs de “ weg “ vergeet niet Uw helm op te zetten
hebben we in de consternatie over het hoofd gezien.
Lees meer...
22-10-2018

Derbykampioen ZLU 2018.In het kader van het zestig jarig jubileum van de ZLU heeft de Jubileumcommissie een extra Derby-kampioenschap georganiseerd. Slechts 91 Liefhebbers hebben zich ingeschreven, een gemiste kans dus voor de kleine liefhebber. Inleg is dus 91 x 5 euro.

De prijsverdeling is als volgt:
1. Ronald Geerdink Ere-prijs en 250 euro
2. John van Kan Ere-prijs en 200 euro
3. Gerard Schellekens, Ere-prijs en 5 euro.
4. J.C.M. Post Ere-prijs
5. J.W. van Gils Ere-prijs.
De ere-prijzen zijn gesponsord door Vera de Kruik.

12-09-2018

Toeval of ...... uniek !!!

>>> Op de foto gezet (door de ZLU) in PERPIGNAN ... mijn duivinnetje genaamd "DE 203 van AP" <<<

Onlangs zat ik het reisverslag te lezen op de site van de ZLU.
En stomverbaasd was ik om mijn duivin de NL16-1484203 te zien op een foto.

Het onderschrift was als volgt: 'een deelneemster uit Nederland vlak voor de lossing'. Deze duivin is dit jaar een toppertje bij mij op het hok en vloog maar liefst 3 prijzen oftewel een full pull!!! Ze begon op Agen met een 276e Nat. ZLU, daarna een 66e Nat. ZLU op St. Vincent en ze sloot op Perpignan af met een 332e Nat. ZLU. Als jaarling vloog ze ook al prijs 1045 op Agen ZLU. Een aantal van mijn basis topduiven kom je tegen in haar afstamming zoals: Turbo Barcelona, Turbo Platinum, De Kleine Dure, De As 710, De Super As, De Dure, Rinée enzovoort.

Hier kun je het reisverslag van de ZLU zien met dus de foto van mijn duivin (De 203 van AP):

https://www.dezlu.nl/…/wedstr…/2018/03-08-2018/perpignan/93

Mooi toch ?!!!

21-08-2018

ZLU - WCS systeem

De controle werkzaamheden via het WCS systeem:Uit het overzicht blijkt dat er weer ca. 2 % minder gechipte duiven zijn ingekorfd. Nog effe en de gummiband is historie !! Lees meer...
04-07-2018

60 jarig jubileum ZLU

2018 is het 60 jarig jubileum jaar van de ZLU en het belooft een mooi jubileum jaar voor de ZLU liefhebbers met een tweetal bijzondere competities! Vandaag heeft TopPigeons de jaarlijkse meeting gehad met het ZLU bestuur. Toppigeons vindt als partner van de ZLU (oa sponsor van het 1e prijswinnaarsproject) dat we dit heuglijke feit niet onopgemerkt voorbij moesten laten gaan en dat we de fondliefhebbers in kader van dit 60 jarig jubileum iets moois moeten gaan bieden.

Lees meer...
23-03-2018

Het laatste nieuws van de KBDB

Minimale afstanden bij (inter)nationale wedvluchten 2018. Problematiek van de minimumafstanden voor deelname: Agen (700 Km) en Marseille (675 Km) Minimumafstanden behouden. Voor Agen zoekt men een lossingsplaats ongeveer 25 à 30 Km meer zuidwaarts dan de huidige losplaats, en dit voor 1 jaar op proef. Marseille wordt gelost in Mucem (= ongeveer 25 Km korter), met behoud van de liefhebbers die in 2017 hebben mogen deelnemen. Op aanraden van het Vlaamse Ministerie van Dierenwelzijn mogen er geen jaarse duiven ingekorfd worden op de zware fondvluchten uit: St. Vincent, Marseille en Perpignan (dus enkel jaarlingen op Agen en Narbonne). Uitsluitend voor Belgie. De lossing Barcelona moet zo vroeg mogelijk gebeuren zodat de duiven voor de hitte het zuiden van Frankrijk voorbij zijn.

Hub Wetzelaer, secr.
01-03-2018

Marlon Kok, Ransdorp - Winnaar West-Europese Super Marathon 2017De ZLU heeft met haar West-Europese Super Marathon een waarlijk internationaal kampioenschap op de grote fond waaraan deelname openstaat voor liefhebbers uit Frankrijk, Luxemburg, Engeland, België en Nederland. De internationale uitslagen op Pau (werd Mont de Marsan in 2017), Barcelona, St. Vincent en Perpignan tellen voor dit kampioenschap en per vlucht de 1e of 2e duif van de inkorflijst. Kan het simpeler? Nee, zou ik zeggen! Is het moeilijk om op de vier vluchten een tellende prijsduif te maken? Absoluut want van 438 deelnemers staan er 46 liefhebbers met 4 prijzen in de uitslag. Dus 392 liefhebbers moesten van een klein steekje tot grote gaten laten vallen. Lees meer...
22-01-2018

Mededeling ZLU - Veenendaal, 19 januari 2018

Gezamenlijk persbericht van de besturen van de NPO, ZLU, Fondunie 2000, Fiante, SNZH, SMN en de Fondclubs van de afdelingen 5 t/11.Naar aanleiding van de bijeenkomst op 9 december 2017 met de NPO-NT commissie te Rosmalen, waarin voorstellen zijn toegelicht ter verbetering van een aannemelijkere klassering op de ochtendlossingen van duiven die binnen de neutralisatietijd worden geconstateerd, zijn door de Noordelijke samenspelen en Fondclubs een aantal wijzigingsvoorstellen en aanvullingen gepresenteerd om recht te doen aan deze gewenste verbeterde klasseringen.
Deze voorstellen zijn op donderdag 18 januari met afgevaardigden van bovengenoemde besturen besproken en waar nodig nader toegelicht. Binnen alle geledingen bestaat er consensus dat de huidige toegepaste rekenmethode met daarin het in alle gevallen het volledig in mindering brengen van de neutralisatietijd op de vliegtijd, in sommige gevallen geen juiste weergave geeft van de werkelijk behaalde snelheid van de geklasseerde duif. Eveneens heeft de NPO-NT commissie aangegeven dat aan alle belanghebbende partijen ruimte wordt geboden om, voorafgaande aan de ledenvergadering van de NPO op 10 maart aanstaande, voorstellen ter verbetering van het nu voorliggende voorstel in te brengen. Deze wijzigingsvoorstellen zullen door genoemde commissie worden beoordeeld in samenspraak met de indieners hiervan. De door de Noordelijke samenspelen en clubs ter tafel gebrachte wijzigingen zullen in onderling overleg in de komende twee weken inhoudelijk worden doorgerekend en beoordeeld en daar waar mogelijk binnen het voorstel van de NT- commissie worden opgenomen. Alle betrokken partijen hechten eraan om aan de deelnemers van deze vluchten een door hen breed gedragen rekenmethode te kunnen voorleggen. U zult zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld van de vorderingen van dit nader overleg.

Namens de besturen NPO, ZLU, Fondunie 2000, Fiante, SNZH, SMN en de gezamenlijke Fondclubs
19-01-2018

Paula van Dongen en Joke de Jong "Bedankt"

Zeg het met bloemen.


Tijdens de huldingen seizoen 2017 was er ook ruimte ingevuld voor 2 dames die samen meer dan 50 jaar voor de ZLU werk hebben verricht. Na het seizoen 2016 stopte Paula van Dongen o.m. wegens minder goede gezondheid met haar werkzaamheden als centrumleider en meldpost van De Postduif Wernhout. 25 Seizoenen lang was zij samen met Bart Baelemans het aanspreekpunt van de inkorvers rondom Wernhout. Inzake het ict gebeuren kregen zij veel ondersteuning van Corrie enb Piet Meester, hiervoor dan ook onze dank. Het seizoen 2017 was het laatste seizoen voor Joke de Jong, centrumleidster en meldpost voor PDV Vliegsport Steenbergen en later De Heen. Samen met Piet was Joke het gezicht voor de inkorvers rondom Steenbergen, 26 jaar alle mogelijke scenario‘s wat de duivensport betreft meegemaakt, maar ook daar kwam een einde aan. “Ik heb dit altijd met plezier gedaan maar na 25 jaar vond ik het genoeg, Het is heel jammer dat er voor onze Piet en mij geen opvolgers waren voor zo een groot inkorfcentrum “‘ aldus Joke. Een mooie bosbloemen, een horloge met inscriptie en een daverend applaus vanuit de zaal was de dank voor 2 vrouwen die steeds voor de ZLU klaar stonden.

Paula, Joke, alsnog bedankt.
12-01-2018

Overhandiging Certificaat Evert Diepenveen


Op zondag 10 dec. 2017 was het dan eindelijk zover, Hub Wetzelaer secr. ZLU, was ooit de initiatiefnemer voor de aanvraag van de duivensport op de inventaris Immaterieel erfgoed, en op deze 10e december werd de postduiven sport officieel erkend als immaterieel erfgoed. De NPO heeft als landelijke organisatie de aanvraag medio 2015 samen met de ZLU ingediend, wisseling van de wacht binnen bestuur NPO, en daarnaast een gewijzigde aanvraag procedure, waardoor een flinke vertraging ontstond in de afhandeling van de aanvraag, is debet aan deze lange verwerkingstijd.Door de bijschrijving van de duivensport op de erfgoedlijst gaat de Nederlandse Postduivenhouders Organisatie ook de verplichting aan zich bewust en actief in te zetten om haar immaterieel erfgoed levend te houden en toekomst te geven. Er is door de NPO een erfgoed zorgplan gemaakt . De organisatie NPO heeft een jaar geleden het traject GPS 2021 gestart.Dit met het idee dat de duivensport nog lang niet tot de geschiedenis behoort.Door de sport te vernieuwen, hoe raar het ook klinkt, is het een traditie die in een nieuw jasje nog een lang leven voor zich heeft. De eerste stappen zijn door de inschrijving op de erfgoedlijst hierin gezet.
Dhr. Evert Diepenveen overreikte tijdens het diner het certificaat aan de vereniging ZLU , met dank voor de inzet van de ZLU secretaris Hub Wetzelaer.
De ondertekening tijdens de Nationale Manifestatie in Rosmalen vond plaats door NPO voorzitter Maurice van der Kruk, en ZLU secretaris Hub Wetzelaer. Tevens zijn zowel NPO als ZLU gerechtigd om vanaf nu het logo behorende bij de certificering als blijk van erkenning op hun briefhoofd te plaatsen, U mag dit zien als waardering en erkenning voor de inzet om de duivensport levend te houden.In feite dus een onderscheiding voor beide organisaties.
12-01-2018

Postduivensport op Inventaris bijgeschreven.

De Postduivensport is zondag 10 december bijgeschreven op de Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland. Op hun eigen pagina komt meer informatie en lees je er meer over. Afgelopen zondag vond in het Autotron te Rosmalen de bijschrijving plaats van de postduivensport op de Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland.De Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland brengt het immaterieel erfgoed in kaart en helpt gemeenschappen om hun traditie door te geven aan de volgende generaties. Lees meer...
12-12-2017

Oranje boven tijdens jaarlijkse hulding Barcelona 2017


Afgelopen zondag huldigde Cureghem Centre, de hoofdinrichter Barcelona haar kampioenen en vluchtwinnaars in het Constant Vanden Stock stadion te Brussel. In zijn openingswoord memoreerde Patrick de Muylder de memorabele wedvlucht Barcelona en de amateuristische wijze waarop de uitslag tot stand kwam. De afrekeningen zijn er nu nog niet. Hopelijk worden deze problemen tijdig geëvolueerd om herhaling te voorkomen.....
Lees meer...
04-12-2017

Europabeker Inschrijving / Reglementen

Na de opstelling van deze drie klassementen, wordt het klassement van de EUROPABEKER opgesteld. In dit klassement worden enkel de liefhebbers gerangschikt die in de 3 voornoemde klassementen voorkomen. Winnaar van de EUROPABEKER wordt de liefhebber met het kleinste puntenaantal (optelling van de verschillende behaalde plaatsen).Alle in de EUROPABEKER gerangschikte liefhebbers worden uitgenodigd op de huldiging die later wordt medegedeeld.

Europabeker Inschrijving NL-FR 2017
Europabeker Reglement NL-FR 2017

>>> A retourner avant le 20 janvier 2018! <<<
>>> Terug te zenden vóór 20 januari 2018 !! <<<

Geysen Roger
Bosschaertlaan 18
2960 Sint Job in ‘t Goor
Belgium
30-11-2017

Ere wie ere toekomt !!!!

Afgelopen maandag werd ik benaderd door een zeer betrokken liefhebber inzake het ZLU gebeuren. Onze mededeling op de site dat er een nieuwe fotograaf de ZLU winnaars zou gaan fotograferen had hem doen schrikken. Fred Kruidbos , van Pixeon, die het gehele traject van de ZLU winnaars, foto‘s en filmpjes had opgestart was er niet meer bij !! Voor deze liefhebber en nog vele anderen een verlies, aldus deze bezorgde liefhebber. Helaas, verschil in inzichten en mogelijkheden hebben tot deze stap geleid waardoor iemand anders is benaderd. Toch willen wij als bestuur ZLU Fred hartelijk dank zeggen voor zijn inzet en inbreng. Fred was met zijn inbreng ver vooruit voor menigeen in de duivensport, maar dit is zijn goed recht. Stil staan betekent achteruitgang. Maar de tijd van duivensport apps en alle verdere mogelijkheden in dit computertijdperk, zal er zeer zeker komen.
Fred bedankt voor alles, laat het jouw en je gezin goed gaan.

Hub wetzelaer, secr. ZLU
27-06-2017

De ZLU lossingen 2017 of de “toelating tot lossen “ zoals de KBDB dit noemt in haar instructie aan de inrichters.

Naar aanleiding van de ontvangen mails van “bezorgde ZLU spelers “ is er in aug. 2016 overleg geweest met de NPO, en in dec. 2016 overleg met KBDB en alle inrichters. Op deze laatste bijeenkomst zijn er nadere afspraken gemaakt inzake de lossing problematiek.
Lees meer...
22-06-2017

Op bezoek bij …. en Uitleg inzake het ZLU WCS

Iedereen van ons krijgt wel eens bezoek, kinderen, kleinkinderen, buren, duivenvrienden en noem maar op.Het kan ook zijn als U vroeg bent op een ZLU vlucht dat er mensen van de ZLU langskomen, zij kondigen dit bezoek tijdig bij U aan zodat U op de hoogte bent van wat U kunt verwachten, en de koffie met vla reeds klaar kunt zetten. ( Lekker toch !!) Ook kan het zijn dat U onaangekondigd bezoek krijgt, dit kan wel eens de ene keer goed overkomen en de andere keer slecht. Onaangekondigd is ook het bezoek van de dopingcontroleur. U weet wel dat U vroeg zit op de vlucht, maar meestel komt dit bezoek als een “verrassing “. Wat komt die man hier doen, wat staat mij nu te wachten. Om te weten wat deze controleur komt doen heeft bestuur ZLU ( n.a.v !!!! ) diverse brieven naar het NPO bestuur gestuurd, uiteindelijk hebben wij afgelopen week van Jeffrey Voorn vernomen dat de NPO de instructies nog een keer goed aan het licht zou houden en daar waar nodig aan te passen. Wanneer de NPO van mening is dat deze aangepast moeten worden, ontvangen de controleurs en dus ook andere betrokken partijen ( ZLU), deze ververste instructie. Wij zullen deze dan direct publiceren .Ook de NPO voorzitter Maurice van der Kruk is op bezoek geweest, ik moet aannemen aangekondigd, en wel bij Kees Droog. Goed zo na al die ellende !!

De voorzitter ging huiswaarts met de opmerking dat de reglementen verbeterd moeten worden. Waarvan akte !!!!
De eerste ZLU vlucht al komende week !!!...........
Lees meer...
11-06-2017

De invoering van het nieuwe rekenmodel ZLU NT 2017 gaat voor het seizoen 2017 niet door.

Beste sportvrienden,

De invoering van het nieuwe rekenmodel ZLU NT 2017 gaat voor het seizoen 2017 niet door. Velen zullen zich afvragen waarom niet ? Hieronder in het kort de chronologische volgorde van de feiten.Te beginnen in aug. 2016, op ons jaarlijks overleg d.d. 150816 met de NPO was als agendapunt het neutralisatie probleem, bij ochtendlossingen opgevoerd, na over en weer discussie en uitleg enz. werd ons al snel duidelijk gemaakt dat de NPO geen aanleiding zag tot aktie, het is een ZLU probleem, dus zal de ZLU ook de kar dienen te trekken om dit tot een oplossing te brengen. Dit werd zo genotuleerd. ( tekst in rood ) Deze notulen werden d.d. 18082016 ter hand gesteld per mail aan bestuur NPO. Met andere woorden“ ZLU het is jullie probleem, los het dan ook maar zelf op “. Vervolgens werd er weer contact gelegd met de NPO – NT commissie om met een nieuw voorstel te komen dat ook draagkracht van de KBDB en de inrichters kon vinden.Diverse malen waren er in klein en groot comité bijeenkomsten om de standpunten uit te wisselen. Helaas zonder succes.
Op ons jaarlijks overleg met de KBDB op 28122016 was ook het agendapunt Neutralisatie opgevoerd. Aan de KBDB werd gezien het feit dat er in Nederland nog geen overeenstemming was op het gebied van het rekenmodel, verteld dat Nederland ( NPO incl. ZLU ) voor medio sept. 2017 met een nieuw voorstel zou komen...... Lees meer...
14-05-2017

ZLU neutralisatie rekenmethode 2017

In de voorbije jaren is er regelmatig , Nationaal en Internationaal, commotie ontstaan over wedvluchtuitslagen die door aankomsten in de nacht duidelijk een vertekend beeld gaven van de klassering.Immers duiven, die in de neutralisatietijd worden geconstateerd, worden in de huidige rekenmethode op afstand geklasseerd, waarbij de duif met grootste afstand als eerste geklasseerd wordt. In het verleden zijn verschillende rekenmethoden ontwikkeld die klassering op afstand van de duiven geconstateerd in de neutralisatietijd moeten voorkomen.
De meeste hiervan zijn gebaseerd op het berekenen van een klassering zonder neutralisatietijd waarbij de berekende snelheid in en voor de neutralisatietijd zodanig wordt opgehoogd dat deze naadloos aansluit bij de snelheid van de duiven welke geconstateerd worden na het sluiten van de neutralisatietijd. Een voorbeeld hiervan is de NF14 methode die door de NPO gehanteerd wordt voor de wedvluchten met middaglossing.De NF14 methode is onbruikbaar voor nationale en internationale wedvluchten met morgenlossing, de grote afstanden zijn dan praktisch kansloos v.w.b. kopprijzen....... Lees meer...
14-05-2017
Wij vragen jouw akkoord voor het gebruik van cookies op onze website. Meer informatie over wat cookies zijn, welke cookies op onze website worden gebruikt en wat ze bijhouden is beschikbaar in het onderdeel cookies van ons privacy statement    Akkoord Niet akkoord