ZLU Persbericht november 2021

Beste sportvrienden,

Afgelopen week hebben wij U op de hoogte gesteld inzake het verkoopgebeuren van de ZLU Sterrenshow 2020/2021. Veel positieve reacties zowel op Facebook als bij mij privé hebben mij in deze bereikt. Het is ook ergens een gunfactor die voor menigeen bepalend is of hij iets schenkt aan de ZLU of niet. Zonder ook maar een slecht woord te zeggen over de samenwerking in het verleden met de diverse verkoopwebsites is het positief overgekomen binnen ZLU minded Nederland. Gert Jan Hendriks, namens Pigeoncom, heeft de ZLU een uitstekend aanbod gedaan, ook gericht op de toekomst van het ZLU gebeuren. Na de Sterrenshow ( hopelijk ) gaan wij als ZLU samen met Pigeoncom aan tafel zitten om deze prille samenwerking verder uit te breiden.

Afgelopen zaterdag heeft een afvaardiging van ZLU de organisatie inzake ophaling van de geschonken duiven en quarantaine mogelijkheden besproken met Esther Noorderijk van Duivendirekt. Lees meer...
22-11-2021

Persmededeling verkoop Pigeoncom

De verkoop van de ZLU Sterrenshow 2022 wordt verzorgd door:
.

.
Wie is PIGEONCOM ?
.

.
Gert Jan Hendriks, wie kent hem niet ?
Lees meer...
15-11-2021

De ZLU Sterrenshow 2022.

Beste sportvrienden,

Zoals inmiddels overal bekend is gemaakt hoopt ook de ZLU op  zondag 16 jan. 2022 haar jaarlijkse Sterrenshow te kunnen organiseren.Gezien de huidige situatie noop het ons om nu reeds aanpassingen te verrichten in de hoop dat een afgelasting of verdere aanpassing achterwege kan blijven.Na beraad met diverse instanties gaan we toch de Sterrenshow opsplitsen in 2 dagen.  De festiviteiten blijven zoals gepland in de  Hanenhof te Geleen.
.
Op zaterdagavond  15 jan. 2022 vindt de prijsuitreiking 2021 plaats.
De zaal gaat open om 18.00 uur.
Start prijsuitreikingen om 19.00 uur.

.

.
Op zondagmorgen 16 jan. 2022 vindt de prijsuitreiking  2020 plaats.
De zaal gaat open om 10.30 uur.
Start prijsuitreiking om 11.00 uur.

.
Organisatorisch gaan  wij vanaf nu alles uitwerken inzake afspraken locatie, bestellen ere-prijzen, bloemen e.d., reserveringen, uitnodigingen in de hoop dat  de show op deze datum volgens de dan heersende “covid maatregen “ kan doorgaan.Wij zullen U in ieder geval op de hoogte houden, en hopen natuurlijk van harte U als ZLU kampioen, supporter of in welke hoedanigheid dan ook hartelijk welkom te mogen heten op een of zelfs 2 van deze prachtige duiven happenings waar wij allen al ruim 2 jaar staan op  te wachten. Hopende U voorlopig voldoende duidelijkheid te hebben verschaft.

Namens bestuur ZLU,
Hub Wetzelaer, Pr. ZLU vluchten. 

 
08-11-2021

Jan Stevens wint WESM 2021

Jan Stevens uit Schinveld
West Europees Super Marathon Kampioen en
Ereplaats Podium der Grootmeesters ZLU vluchten.
.
Lees meer...
05-11-2021

ZLU internetverkoop Sterrenshow 2020-2021.


.
Beste sportvrienden,

Niet alleen onze trotse wedvluchtoverwinnaars hebben afgelopen week een verzoek tot schenking ontvangen, maar ook de vele kampioenen, Top spelers en ZLU spelers waarvan de ZLU weet dat er kwaliteit op de hokken zit. Zoals inmiddels bekend heeft de ZLU voor 2022 alle internationale vluchten op haar vluchtkalender staan. Dit alleen al is een mooie schenking Uwerzijds richting ZLU waard. Voor elke schenking zijn wij U zeer erkentelijk, zoals U heeft kunnen zien kan het een jonge duif 2021 of 2022 zijn. Het hele gebeuren rondom de verkoop komt binnen 14 dagen op de ZLU website. Zoals inmiddels ook bekend zal de ZLU Sterrenshow 2020-2021 op zondag 16 jan. 2022 plaatsvinden in de Hanenhof te Geleen. Gelieve voor zover als mogelijk ook tekst bij de te leveren schenking mee te sturen. Prestaties e.d. van de laatste 2 jaren worden t.z.t. op de verkooplijst geplaatst. Voor verdere info inzake deze internetveiling die plaats vindt in de 2e en 3e week jan. 2022 verwijzen wij U naar de site van de ZLU die U straks alle info biedt.

Gelieve afstamming e.d. voor 4 nov. a.s. toe te sturen aan:
Roy de Bresser
Langen Akker 152 - 6325 CN Berg en Terblijt
E-mail :
roydebresser@kpnmail.nl

Namens bestuur ZLU hartelijk dank voor Uw schenking.

Hub Wetzelaer, Pr. ZLU vluchten.
02-11-2021

Concept reisprogramma 2022

Vastgesteld door de KBDB d.d. 29 okt. 2021.
.

.
Alle vluchten zijn 1 week later op de kalender geplaatst, dit verspringt eens om de 7 jaar. Perpignan is steeds in het eerste weekend augustus.
Lees meer...
30-10-2021

Jaap Jongejan 2021 koninklijk onderscheiden.


.
Koninklijke onderscheiding voor ZLU Centrumleider 
Jaap Jongejan uit Middelharnis
.
In het clubgebouw van Postduivenvereniging De Combinatie in Middelharnis reikte burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman zaterdagmiddag 23 oktober 2021 een Koninklijke onderscheiding uit aan Jaap Jongejan.  Voorzitter Jongejan was daar aanwezig voor het 100-jarig jubileum van de vereniging, toen de burgemeester hem verraste met zijn benoeming tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Lees meer...
25-10-2021

Zlu heeft nieuwe vluchtleider !

Piet Franssen neemt afscheid als ZLU - vluchtleider na bijna 2 decennia.

Na 2 decennia heeft de ZLU een nieuwe vluchtleider. Piet Franssen draagt dit wezenlijk onderdeel van het ZLU gebeuren over aan Mickel Roumans, hij is nu de man die vanaf 2021 over het wel en wee tijdens de aankomsten aan de pc staat. Op verzoek ZLU bestuur werd hij aangewezen om voor 2021 met een nieuw meldprogramma te komen. De eerste ervaringen heeft U dit jaar gehad. Een aantal verfijningen en printmogelijkheden zijn voor 2022 reeds in gedachten en op papier gezet. Lees meer...
21-10-2021

ZLU Sterrenshow 2020-2021

Datum en locatie ZLU Sterrenshow voor het seizoen 2020 en 2021.
Op zondag  16   januari 2022.
.

.
Herenhof 2, 6162 EB Geleen

.

.
Noteer dit reeds in Uw agenda !!
 
13-10-2021

Overleg NPO / ZLU

Afgelopen zaterdag 9 okt. l.l. vond het jaarlijks overleg in Wijchen plaats tussen deze beide organisaties waarin het totaal belang van de duivensport voorop stond. Normaal eindig ik met de slotconclusie, maar nu begin ik ermee.
.
Een streep, nee een heel dikke streep onder het verleden,
=======================
en vanaf nu met een glimlach naar de toekomst !!
Lees meer...
10-10-2021

Overleg NPO en ZLU 2021.

Beste sportvrienden,
Komende zaterdag vindt het jaarlijks gepland overleg tussen NPO en ZLU plaats. Dit overleg is conform afspraak geregeld in de statuten onder artikel 2 lid e. Na de in mijn ogen mislukte video bijeenkomst van 10 dec. 2020, wordt er nu gelukkig fysiek vergaderd in een vrij grote samenstelling. Zowel bestuur NPO als bestuur ZLU komen voor zover mogelijk voltallig bij elkaar. Dit zal zeer zeker bijdragen tot een betere onderlinge verstandhouding. De ontvangen NPO agenda is bijna een weerspiegeling van de ZLU agenda. Enkele agendapunten van zowel NPO als ZLU hebben een nadere toelichting nodig.Daar waar behoefte voor aanwezig is zal er over en weer geluisterd moeten worden om elkaars standpunten te kunnen respecteren. Enkele binnenbrandjes in duiven-minded vliegend Nederland die de schoonheidsprijs afgelopen seizoen niet verdiend hebben moeten voor 2022 voorkomen worden. Onze focus moet gericht zijn op de sportbeoefening die de ZLU de liefhebbers aanbiedt middels het int. vluchtprogramma, en niet op randzaken die niets of weinig met duivensport te maken hebben. Ook komen er punten aan de orde die in de loop der jaren iets zijn verwaterd, daarom is dit overleg meer dan noodzaak om de regels in de sport op orde te houden. Persoonlijk hoop ik dan ook van ganser harte dat de nog aanwezige argwaan inzake samenwerking in welke vorm dan ook na deze bijeenkomst tot het verleden behoort.

Namens bestuur ZLU,
Hub Wetzelaer, Pr. ZLU vluchten.


07-10-2021

Voorlopige uitslagen KAMPIOENSCHAPPEN 2021

 

01-10-2021

De Belgische Reisduif - Duivenpost - Barcelona

Bron: KBDB - RFCB

NL: De KBDB stelt alles in het werk om het transport en de lossing van duiven in goede banen te leiden. Voor de internationale vlucht uit Barcelona werken ze nauw samen met de inrichters van de vlucht en de Catalaanse duivenbond. Wij spraken met de Catalaanse voorzitter Xavier Freixas Zendrera

FR: LE RFCB fait tous ce q'il peut pour organiser le transport et la libération des pigeons. Pour faire ça, le RFCB collabore avec la liaison de Catalonie. Nous avons discuté avec le président Catalan Xavier Freixas Zendrera.

https://youtu.be/d9YVn7ZHzGw

30-09-2021

Voorwoorde 3e periodiek 2021

Beste sportvrienden,
Bij deze het 3e periodiek van het fantastische mooie seizoen 2021 Dit periodiek omvat onder meer bijna alle kampioenschappen 2021, met als kers op de taart het ZLU Marathonkampioenschap 2021. De behaalde kampioenschappen met de daarbij behorende “vaasjes “ zijn voor velen het hoogtepunt van het vluchtseizoen. Ook voor dit jaar zal het zeer zeker Uw doelstelling geweest zijn om naar het “Limburgse “te komen om Uw ereprijzen op te komen halen. Het zij U gegund. Traditiegetrouw staat de ZLU Marathonkampioen 2021 op het eerste blad, en zo zullen wij het ook maar houden.
.

.
“ Hueb ich get gewonne ? “, dit was het eerste dat Hay mij vroeg toen ik hem belde voor een mooie foto in het periodiek en straks ook in de pers. Niets vermoedende is het Ad van Gils gelukt deze opname te maken. Zeker hebben deze Toppers iets gewonnen. Op de 1e plaats: De Gebroeders van de Weerdt uit Meerssen, bestaande uit Hay en Theo, zij zijn dit seizoen de onbetwiste ZLU marathonkampioenen van 2021. Hun puntentotaal is 2.958. Harry van Wegberg en zoon Johnny uit Echt volgen op de 2e plaats met 2.939 punten. Als eervolle 3e voor dit Superkampioenschap staat Peet Solleveld & Paloma uit Maasdijk straks op het ZLU ere-podium. Hun puntentotaal is 2.924.Tussen nummer 1 en 3 zitten maar 34 punten, toppers van de bovenste plank dus !
Lees meer...
23-09-2021

ZLU nieuwe stijl van A tot Z.

Woensdag 1 sept was een heuglijke dag voor het huidige ZLU bestuur. Een eerder aangekondigde andere vorm van het aloude ZLU bestuurs systeem werd eindelijk na nog eens het voor en tegen te hebben besproken waar gemaakt. De route voor de toekomst is uitgezet, er zijn nog een aantal stations te passeren, dit kost nog even tijd, maar de uiteindelijke bestemming is vast gelegd. ZLU minded Nederland was langs onze denkbare route ruim vertegenwoordigd met correspondentie richting bestuur ZLU, spandoeken, mails, appjes en noem maar op. De vele, om het bijna onwerkelijk te noemen, praktisch alle steunbetuigingen waren positief ten aanzien van vele werk dat de ZLU voor de Nederlandse fond liefhebber verricht. De ZLU ambassadeurs hebben hun werk voortreffelijk gedaan, nu is het de beurt aan ons als ZLU bestuur.

Dit geeft een goed gevoel voor de toekomst.
Zoals ik verleden week reeds aangaf, U geeft ons Uw vertrouwen, en wij als bestuur zullen dit dan ook moeten waarmaken richting jullie.Het moge duidelijk zijn dat er veel werk aan de winkel is , werk dat op dit moment met het huidige bestuurs bestand niet op te brengen is. Hier komen wij nog nader op terug. Om duidelijk aan te geven hoe de stand van zaken is bij deze een overzicht inzake aantallen duiven van de laatste 8 jaar.
Lees meer...
09-09-2021

Dank woord Christ van der Linden

Met ingang van 1 september 2021 heeft Christ van der Linden zijn bestuursfunctie bij de ZLU neergelegd. Christ heeft vele jaren de functie commissaris vervoer op een voortreffelijke wijze ingevuld en de belangen van de ZLU altijd voorop gesteld. De goede verzorging van onze duiven is mede te danken aan de inzet van Christ . Op deze wijze willen wij Christ nogmaals hartelijk danken voor zijn inzet en vertrouwen in onze organisatie. Gelukkig blijft Christ zijn werkzaamheden voor de ZLU in verzamelcentrum Rucphen doen, hiervoor zijn wij hem zeer erkentelijk .

Christ bedankt,

Bestuur ZLU

08-09-2021

Persmededeling september 2021


Beste sportvrienden,
Het seizoen zit er al bijna 3 weken op. De meeste uitslaglijsten zijn inmiddels in Uw bezit. Wat nog rest zijn de kampioenschappen. Ook deze worden na einde reclamatie door de ZLU berekend en meteen gepubliceerd. Ondertussen wordt er achter de schermen de 1e ZLU vergadering klaar gestoomd. Langzaam aan krijgen we er de tijd voor, zeer zeker voor de kleine groep van ZLU bestuurders die bijna 6 weken lang bijna dag en nacht voor U klaarstonden. Hopelijk bent U tevreden over 2021, wij als ZLU zijn het zeer zeker wel. Met dik 40.500 duiven evenaren wij de aantallen van 2013, en dat alles ook nog met 1 vlucht minder. Dit geeft aan dat U als liefhebber alle vertrouwen heeft en geeft aan het spel dat de ZLU U biedt. Dit vertrouwen is wederzijds, van ons verwacht U dat wij U een programma 2022 voorschotelen dat aan het door U aan ons gestelde vertrouwen voldoet.
Lees meer...
31-08-2021

Het ZLU webmail programma 2021.


Het ZLU webmail programma 2021.

Zoals reeds enkele weken voor aanvang van de wedvluchten door mij omschreven was het melden via het web mail programma het zorgenkindje van de ZLU. De voorgenomen testen waren slecht bezocht door de diverse centrums, en er kwam voor de ZLU uiteindelijk te weinig actuele informatie op de proppen. Alles kwam in een plotselinge stroomversnelling toen bleek dat het doormeld - systeem niet was opgenomen in de ZLU opzet. Mede op verzoek van o.m. ondergetekende werd er meteen contact gelegd met Maarten van Urk, reeds jarenlang betrokken en bekend met deze ict materie. Er kwam crisisberaad met uiteindelijk een deskundige werkgroep die de te cancelen problemen moest oppakken en oplossen. Dit vergde in het begin veel van deze mensen, onder meer omdat de 1e vlucht voor de deur stond. Maar de moed bleef erin en Pau werd de “ Generaal Probe “.
Lees meer...
20-08-2021

De vuurdoop van Frans Heezen.

Afgelopen Perpignan moest er natuurlijk ook gecontroleerd worden via het ZLU WCS systeem. Gezien het feit dat de winnaar in het uiterste N.O. van ons landje ligt werd er een beroep gedaan op Frans Heezen, hij heeft na het overlijden van zijn broer Arie deze functie overgenomen, en waarvoor de ZLU hem zeer dankbaar is.

.
Lees meer...
11-08-2021

RUTGER JAN RITTERSMA UIT ZUIDLAREN (GRONINGEN) WINT 1STE NATIONAAL PERPIGNAN. .

09-08-2021

MICHAEL SCHMELL, HÜCKELHOVEN SCHITTERT OP NARBONNE 1E EN 2E NATIONAAL EN 1E EN 3E INTERNATIONAAL JAARLINGEN

02-08-2021

Hans en Roy De Bresser uit Berg en Terblijt winnen zowel Nationaal als Internationaal Marseille ZLU

26-07-2021

Controle duif Comb. De Bresser - Marseille 2021

.
Reeds gisterenavond is de eerst gemelde duif van Marseille gecontroleerd, om vast te stellen of deze duif reglementair gearriveerd en geconstateerd is. Reden hiervoor is, dat betreffende duif eigendom is van vader, moeder en zoon Roy de Bresser. Aangezien Roy een bestuurslid is van de ZLU, in combinatie met het feit dat lang een tweede gemelde duif op zich liet wachten, heeft ons doen besluiten deze duif zo snel als mogelijk te laten controleren, door mensen niet zijnde van de ZLU. Gisterenavond is derhalve contact gezocht met de Afdeling 4 om de controle uit te voeren. De heren Harry Roks en John Geurts in samenwerking met Frans Huynen zijn omstreeks 22.30 uur ter plaatse gegaan om deze duif te controleren.
Lees meer...
23-07-2021

Mededeling La Colombe Joyeuse


UPDATE MARSEILLE INT. 2021
Onder voorbehoud - Sous réserve !!
Slecht weer op zaterdag - Mauvais temps samedi
Mogelijke lossing op donderdag 22 juli
Possible lâcher jeudi 22 juillet
Onder voorbehoud - Sous réserve !!
19-07-2021

Deelnemerslijst WESM en NM 2021Reclameren tot 29 juli 2021.
19-07-2021

Rampspoed Valkenburg a./d. Geul treft ook ZLU bestuurslid Henk Curvers.

Alsof het nog niet genoeg is bij al deze ellende loopt in een mum van tijd de hele tuin onder bij Henk Curvers. Het tuinhok wordt incl. postduiven waaronder de nationaal winnaar Agen ZLU omhooggeduwd en vervolgend omgekiept.
.

.
Het tuinhok liggend op de voorkant dat door de waterdruk omhoog kwam en vervolgens omkiepte
Lees meer...
16-07-2021

‘Caatje‘ bezorgt Johan Boonen uit Buggenum het goud op Barcelona!

13-07-2021

Barcelona allerlei na 2 dagen uitstel

Het Barcelona convooy is op donderdagmiddag om ca. 14.00 uur op de nieuwe losplaats te Barcelona aangekomen. Onderweg geen noemenswaardige problemen. Op vrijdagmorgen werd al heel vroeg ( 06.47 uur v.l.g.s. KBDB site ) besloten om het lossen uit te stellen naar de zaterdag.

Op zaterdagmorgen alweer dezelfde procedure, om 7.52 uur meld de KBDB site uitgesteld tot morgen. In tegenstelling tot Colombe Joyeuse is het onderling overleg met de inrichter Barcelona inzake de lossingen om te huilen. Lees meer...
10-07-2021

Barcelona Toppers

ZUID LIMBURGSE UNIE.

10 Jaar Barcelona winnaars
.

Lees meer...
09-07-2021

Barcelona 2021 allerlei !

Eeuwige roem en eer voor de Barcelona winnaar !

Barcelona, de duivenwedvlucht met de meeste superlatieven, maar de laatste jaren ook met de meest negatieve incidenten. Het vorig jaar de ramp met het drinkwater bij een gedeelte van de Franse duiven, het niet stempelen van de Duitse duiven, waardoor er een rare gedachte achter de Internationale overwinning kwam. De toewijzing dit jaar aan een andere inrichter via een kort geding !! Veel vragen geen antwoorden !!

.

.
Een van de Top favorieten voor de …………………………………
Lees meer...
07-07-2021

Trio Jacques, Trudie en kleinzoon Joerie Winkens-Rothenburg uit Itteren winnen 1e Nationaal Agen ZLU Jaarlingen

05-07-2021

‘BELLA‘ DOET GIJS EN WILFRED HAMSTRA UIT HARDERWIJK SCHITTEREN OP AGEN OUD

05-07-2021

ZLU Agen 2021 van A tot Z.

De wedvlucht Agen is reeds jaren voor zowel ZLU medewerkers alsook de inzetlokalen in het land de zwaarste klus. De voortekenen gaven al aan dat er een invasie aan deelnemers zou plaatsvinden. Maar aan alles komt een grens, een grens bij het ophalen van deze massa duiven, een grens bij het inchecken van deze massa duiven, en noem maar op. Een duidelijke evaluatie direct naar einde seizoen zal duidelijkheid moeten geven hoe wij als bestuur de diverse knelpunten gaan aanpakken. Maar eerste terug naar de avond van het inkorven, op diverse sites werden inkorfschema‘s geplaatst. Lees meer...
01-07-2021

FAMILIE JACOBS UIT BEEK NATIONAAL WINNAAR UIT PAU (MONT DE MARSAN) ZLU.

28-06-2021

ZLU vB Update Meldprogramma

ZLU meldsysteem

Na de eerste vlucht kunnen we stellen, dat het nieuwe meldsysteem nog niet is wat het moet zijn. Met name vrijdagavond heeft het systeem flink gehaperd, waardoor we ook na de neutralisatie op zaterdag de naweeën hadden het systeem goed te laten werken. Daarnaast is het voor veel liefhebbers niet duidelijk geweest hoe de meldlijst te benaderen is en vervolgens welke functies zijn ingebouwd. Hierdoor lijkt het volgen van de meldingen eerder verslechterd dan verbeterd te zijn. Een duidelijke kanttekening moet daarbij gemaakt worden, dat door de misstanden in het ZLU systeem, de lijst bij IFCinfo ook niet compleet was. Daar kan IFCinfo niks aan doen en treft dan ook zeker geen blaam ! Dhr. M. van Urk helpt ons en daar zijn we blij mee !

Voor ons achter de schermen is het duidelijk waar e.e.a. aan gelegen heeft en weten we wat te doen. Deels hebben we tijdens de vlucht van Mont de Marsan, fouten te weten repareren.
In deze week, voor de vlucht van Agen, zullen we aan de slag zijn om de gebreken verder op te lossen. Ook zullen we de website aanpassen, zodat het duidelijker wordt hoe naar het meldsysteem te gaan.

Tenslotte hoop ik op ieders begrip,

M. Roumans
ZLU Wedvlucht coördinator
28-06-2021

Mededeling ZLU inzake Pau 2021

Wijziging losplaats Pau,
wegens slechte weersvooruitzichten morgenochtend in Pau, vanwege laaghangende mist en bewolking is er besloten om reeds vandaag, nu 18.00 uur, het convooy te verplaatsen naar Mont de Marsan.Reden voor deze vroege beslissing is dat de vooruitzichten voor zaterdag en zondag zeker niet beter zullen zijn. Zodra de nieuwe coördinaten bekend zijn volgen deze op de ZLU website en Facebook.

Vluchtcoördinator Mickel Roumans.
24-06-2021

Mutatie Zetten 2021


Sportvrienden,
lokaal de Lingebode Zetten is verhuisd naar:

0865 ZETTEN - P.V. DE LINGEBODE

Clubgebouw: Sportpark MFC de Haar Bredeweg 12
6668 AS Randwijk
GSM: 2006.5298 of 06-1999.3378

Centrumleider:
T. Roelofsen, Beukenlaan 40 4051 GG Ochten GSM 06-20065298

Wedvluchten:
Pau – Barcelona – Bordeaux – Marseille – Narbonne – Perpignan
Elektronische systemen: Tipes – Unikon – Mega – Bricon – Atis - MSB box
Let dus op indien U daar gaat inkorven.
Succes allen,
Bestuur P.V. de Lingebode.
15-06-2021

Het spel kan beginnen, het verstoppen is afgelopen !

Sportvrienden,

het opleren van onze fond-matadoren verliep ook dit seizoen niet vlekkeloos. Op diverse plaatsen werd de mogelijkheid aangeboden om de duiven op te leren, Hank en Nishoek waren de meest aansprekende inkorf mogelijkheden. Op enig moment werd Nishoek tot “oorlogsgebied “uitgeroepen, met alle gevolgen van dien.
Lees meer...
15-06-2021

Test case e.c. systeem 2021

Sportvrienden,

Komend weekend op de wedvlucht St. Vincent d.d. 12 juni mogen die liefhebbers die een ec met doormeldfunctie hebben hun systeem testen voor de ZLU wedvluchten. Klokken, die automatisch melden, dienen deze meldingen te mailen naar zlumelden@mg.pigeonadmin.com.

Onze “rekenmeesters “ dragen er zorg voor dat tijdig de benodigde bestanden zijn ingelezen. Houdt er rekening mee dat dit geen totaal uitslag wordt maar een lijst met meldingen van die liefhebbers met doormeld-funktie op hun constateersysteem. Hoe meer liefhebbers ermee doen hoe meer ervaring wij krijgen met de nieuwe meldwebsite. Doe er U voordeel mee !

Alvast veel succes.
M.Roumans/Hub Wetzelaer.
09-06-2021

Euregio 2021

03-06-2021

Persbericht inzake ZLU meldsysteem :


Om het mogelijk te maken, dat vanaf de eerste vlucht Pau, ook gemeld kan worden met klokken die automatisch melden en te melden via en naar derden, zoals IFCinfo.nl, e.a. heeft de ZLU contact gelegd met dhr. M. Van Urk. E.e.a. is in gang gezet om het meldsysteem van dhr. Van Urk en het meldsysteem van de ZLU te koppelen met elkaar, zodat gegevens met elkaar uitgewisseld kunnen worden. Op die manier kan gewaarborgd worden, dat de meldposten allen kunnen blijven melden, zoals ze dat gewend waren. Voor die meldposten, die reeds gebruik maakten van de diensten van dhr. Van Urk veranderd er niks. Voor die meldposten, die op de oude manier gewend waren te melden is de meldprocedure zoals eerder omschreven, via de inlogmogelijkheid in het meldsysteem van de ZLU.

De meldinstructie is aangepast en wordt verstuurd naar de meldposten.

Klokken, die automatisch melden, dienen deze meldingen te mailen naar zlumelden@mg.pigeonadmin.com.

Verder heeft de ZLU en dhr. M. Van Urk met elkaar afgesproken samen te werken en deze samenwerking verder te willen uitbreiden, nu en in de toekomst.

Succes eenieder !

Mickel Roumans / Hub Wetzelaer.

24-05-2021

ZLU - mei 2021

Beste sportvrienden,

Deze week vrijdag valt het eerste periodiek 2021 bij U op de vloermat. Een handig boekwerkje bijna onmisbaar voor de deelnemers op de ZLU vluchten. Alle nieuwtjes en wetenswaardigheden inzake het ZLU seizoen 2021 staan erin vermeld. Tot 26 mei kunt U alsnog inschrijven, voor de prijs van € 10,-

Wijzigingen inzetlokalen 2021 t.o.v. 2020 zijn ook verwerkt.
Lees meer...
19-05-2021

In memoriam Arie Heezen


Afgelopen donderdag 29 april 2021 is na een lang ziekbed toch nog vrij plotseling Arie Heezen overleden. Arie was meer dan 40 jaar het manusje van alles inzake het ZLU gebeuren voor de N.O. verenigingen van Nederland. Hij was centrumleider, meldpost, vervoerregelaar en een waardig vertegenwoordiger van de ZLU. Ook kwam hij regelmatig op voor de belangen van de liefhebbers van het Noord Oostelijk werkgebied van de ZLU. Niets, nooit was hem iets teveel. Sinds ik vanaf 1980 namens de C.L.B.v.P. belast werd met het ZLU vervoer was Arie steeds mijn aanspreekpartner, een partner op wie ik kon bouwen en vertrouwen. Daarnaast kende ik hem als ceremoniemeester op de NPO dagen, of als standhouder van Tipes. Vele telefoontjes en later mailtjes werden er onderling gepleegd alleen al om alles naar wens te laten verlopen.

Arie we zullen je missen

Ons medeleven gaat uit naar zijn echtgenote Joke, zijn kinderen en naaste familie. Mogen zij allen de broodnodige sterkte vinden om dit gemis te kunnen verwerken.
Namens bestuur Zuid Limburgse Unie,
Hub Wetzelaer.
04-05-2021

Koninklijke onderscheiding Piet Meesters


Afgelopen maandag, 26 april 2021, dat dag dat vele Nederlanders verrast werden met een koninklijke onderscheiding was het ook de “ beurt “ aan Piet Meesters uit Hoogerheide om geridderd te worden voor zijn vele verdiensten voor de duivensport. Vooral de ZLU nam een bijzondere plaats in het hart van Piet in.

In zijn aanvraag “ tot verlenen van een koninklijke onderscheiding “ stond onder meer:

Lees meer...
30-04-2021

Laatste nieuws ZLU april 2021

Afgelopen donderdag is gedeelte bestuur ZLU voor overleg, conform covid-regels, bij elkaar geweest, alle lopende zaken zijn besproken. Voor de resterende punten zijn er voorstellen richting het voltallig bestuur opgesteld, zodat deze op het 1e volgende “ fysieke “ overleg afgehandeld kunnen worden. De nieuwe ophaalschema‘s 2021 zijn inmiddels op de site geplaatst. We moeten verder, alleen het gaat traag, bijzonder traag. Voor het completeren van het ZLU info boekje hebben wij alle gegevens van de KBDB nodig. Deze ontbreken tot nu toe. De “ rechts zaak in kort geding “ die bestuur Cureghem Centre als voormalig inrichter Barcelona tegen de KBDB heeft aangespannen moet juridisch binnen 30 dagen afgehandeld zijn. Deze termijn is op dit moment ruimschoots overschreden. Ook ging afgelopen week onze aandacht naar het “KBDB hittegolfplan 2021 “. Dit gaat natuurlijk een wezenlijk onderdeel vormen inzake besluitvorming welzijn postduiven. Hoofddoel van het “Hittegolfplan “is het welzijn van onze duiven, die zo comfortabel mogelijk aan de start van iedere vlucht moeten komen, aldus KBDB. Ook de NPO beschikt inmiddels over een “Hitteprotocol duivensport “ bij hoge temperaturen. De scherpe kantjes zullen gecommuniceerd en vertaald moeten worden naar de praktijk.

Lees meer...
26-04-2021

Nationale Concoursen 2021 Kalender

Dit was de kop waarmee NPO de nationale vluchten 2021 aankondigde.

Een pracht initiatief, echte Nationale concoursen die weer de aandacht moeten krijgen in binnen en buitenland. Een 8 tal vluchten verdeeld over de diverse spelsoorten, 2 marathon vluchten, te weten St.Vincent en Bergerac. Een 2 tal dagfondvluchten, Issoudun en een 3 tal te verspelen in 3 sectoren, Monlucon, Bourges en Lorris. Een 2 tal midfondvluchten, waarvan 1 onderverdeeld over 6 afdelingen, en de2e verdeeld over 7 afdelingen. Ten slotte een 2 tal vluchten voor de “ jonge talenten “ waarvan 1 verdeeld over 6 afdelingen en de 2e verdeeld over 5 afdelingen. Dit noemt de NPO in 2021 Nationale vluchten. Neem daarbij het handboek inzake de titel welke de vlucht mag krijgen, en de schrijvende pers is in zijn nopjes.
Lees meer...
14-04-2021

Het ZLU Marathonkampioenschap 2021

Voor de Nationale marathon zijn de volgende vluchten aangewezen:

Agen oude, Marseille, Narbonne.

Voor de West Europese Super Marathon zijn de volgende vluchten aangewezen:

Pau, Barcelona, Perpignan.

De inschrijvingssite is inmiddels ook aangepast zodat U met de inschrijvingen 2021 kunt starten.
Voor het periodiek is ( was ) de volgende afspraak gemaakt. De abonnees van 2020, met inhoudingsmachtiging voor de ZLU, ontvangen een korting van € 5,= op het abonnement van 2021.

Namens ZLU,
Hub Wetzelaer.
06-04-2021

Update meldprogramma 2021

Sportvrienden, zoals vorige week beloofd !!

Nieuw ZLU meldprogramma en online meldingen ZLU vluchten

Zoals vorig jaar na de ZLU vluchten reeds kenbaar gemaakt, is de ZLU begonnen met het ontwikkelen van een nieuw meldprogramma voor het melden en online weergeven van de gearriveerde duiven tijdens onze vluchten. De reden hiervoor is natuurlijk alom bekend en hoeft geen nadere toelichting.
Lees meer...
31-03-2021

Voorbeschouwing maart 2021.


Beste sportvrienden,

De voorbereidingen voor het komende seizoen zijn in volle gang. De voornaamste vraag is natuurlijk, hoe starten wij de inkorvingen op, kan er gestart worden na opheffing avondklok, en wanneer wordt deze opgeheven.
Lees meer...
22-03-2021

De ZLU aandachtspunten tijdens de ZLU ledenraad voorgedragen !


Tijdens de behandeling van de NPO voorstellen inzake de 2 ingediende amendementen namens de ZLU onweerde en bliksemde het boven Limburg zoals nog zelden vertoond. Het was gelukkig geen slecht voorteken aangaande uitslag van de stemming.

Onderstaande voorstellen zijn besproken in een 2 tal voorbereidende sessies, zodat alle 15 afgevaardigden zich in deze problematiek konden inleven.
Lees meer...
15-03-2021

Voorbeschouwing 3- 2021

De ruis rondom Barcelona 2022.Beste sportvrienden,

Vorige week zijn de aanvraag/bestelformulieren 2021 per mail naar de inzetlokalen 2020 verzonden, rond 15 maart moeten deze geretourneerd zijn zodat de proefdruk voor het 1e periodiek 2021 op orde kan worden gebracht. Intern is een werkgroep bezig met het concept samenwerkingsvlucht NPO – ZLU medio 2022. Bedoeling is het dat dit concept na behandeling op een fysieke ZLU-vergadering richting NPO bestuur gaat. Inzake de internationale vluchten volgt het ene bericht op het andere. Positief is dat de KBDB op onze briefwisseling reageert, we hebben wel eens anders meegemaakt. Van de KBDB ook bericht ontvangen dat zij voor toelichting wijziging inrichter Barcelona klaar staan tijdens de komende videoconferentie in maart.

Komende vrijdag 26 febr. vergadert de KBDB, hopelijk komt er dan eindelijk duidelijkheid inzake inrichter, losplaats en lossingsbeleid !!
Lees meer...
25-02-2021

Voorbeschouwing 2- 2021

Sportvrienden,

Er komen bij bestuur ZLU regelmatig vragen binnen inzake de ere-prijzen 2020. Het antwoord is simpel, we hopen op enig moment, en dat zal zeer zeker niet in 2021 zijn zoals de situatie nu is, deze “vaasjes “waar eenieder zo heftig naar verlangd fysiek te kunnen uitreiken. Wij willen deze door gewonnen ere- prijzen uitreiken zoals U van ons gewend bent. Sfeervol, en in een entourage waar elke ZLU kampioen op staat te wachten. Lees meer...
05-02-2021

Voorbeschouwing 2021

Beste sportvrienden,

Na onze zeer goed verlopen verkoop via Herbots, met een gemiddelde van € 568 per duif, het verkoopplaatje dat de 38 geschonken duiven verkocht zijn over 8 landen, te weten Nederland ( 21), België ( 7) , Taiwan ( 4 ), Japan ( 2 ), en naar Frankrijk-Duitsland- Polen – Estland elk 1 duif. Na een korte pauze begint bestuur ZLU met de voorbereidingen van 2021. Het ziet er nog niet al te best uit. Hopelijk leveren de toegepaste maatregelen het broodnodige effect op zodat wij straks weer duivensport kunnen beleven. Duivensport in de breedste zin des woords zal er voor 2021 wel niet inzitten. Maar hoop doet leven. Medio februari worden de aanvraagformulieren inzetlokalen 2021 verstuurd, gelieve daar waar gevraagd uitsluitend de wijzigingen op te geven. Op het moment dat er fysiek vergaderd kan worden, ik hoop medio maart, ligt er een ellenlange agenda op tafel die afgehandeld moet worden. Veel punten zijn hamerslag punten, maar we willen toch eenieders mening horen alvorens afgeslagen wordt. Uit België komen geen al te rooskleurige berichten inzake toekenning vluchten aan andere inrichters dan gewend. Deze week zal het DB van de KBDB haar mandatarissen inlichten inzake haar ingenomen standpunten en daarna zal de publicatie in de pers verschijnen, eigenlijk de omgekeerde wereld. Misschien komen er uit deze hoek nog meer verassingen, weten doe je met deze gasten maar nooit. Wil je iets veranderen neem dit dan eerst door met je achterban, en indien er dan behoefte aan is , ga dan in gesprek met de inrichters alvorens de hele zaak op de schop te gooien. Onnodige stress, onnodige speculatie in de pers en op Facebook !! De mails, apps en sms-jes en posts vliegen mij om de oren. Merendeels speculatief !! Automatiserings- ploeg is volop bezig met het meldprogramma 2021, straks meer nieuws. Herinrichting Sterrenshow incl. daarbij behorende locatie is een zwaar punt van de agenda, en hoe willen wij dit alles betaalbaar houden voor het heden en de toekomst. Het Pr. gebeuren moet nader besproken worden, het 1e Prijswinnaars project zal daarin een grote rol spelen.

Dus sportvrienden voorlopig werk genoeg aan de ZLU-winkel.

Groetjes,
Hub Wetzelaer, Pr. ZLU.
25-01-2021

Kort verslag van de bespreking van het ZLU en NPO bestuur van 10 december 2020


In een constructief gesprek hebben het ZLU en NPO bestuur het navolgende besproken.
  1. Het NPO bestuur stelt voor om gezamenlijk een vlucht met ochtendlossing te organiseren. De ZLU staat hier niet onwelwillend tegenover maar ziet gezien de benodigde voorbereidingstijd dit meer als een optie voor 2022. In januari 2021 wordt hierover het overleg hervat.
  2. De NPO is druk doende doping controles weer in te voeren. De verwachting is dat met ingang van seizoen 2021 weer controles gaan plaatsvinden. De NPO zal over de voortgang rapporteren in Op de Hoogte en zo nodig benodigde besluiten voorleggen aan de voorjaars Ledenraad.
  3. De ZLU kan Op de Hoogte gebruiken voor communicatie. Stukken voor publicatie dienen uiterlijk donderdagmorgen aangeleverd te worden.
  4. Naast de Nationale vluchten Issoudun, St. Vincent en Bergerac kan de ZLU vlucht Barcelona ook het predicaat Nationale vlucht verkrijgen. De overige door ZLU georganiseerde vluchten krijgen geen predicaat Nationaal.
  5. Voor het opmaken van uitslagen van vluchten met ochtendlossing geldt de NFO18 regeling. Dit conform een unaniem besluit van de NPO Ledenraad van 10 maart 2018. De ZLU zal een voorstel indienen bij het NPO bestuur tot aanpassing van NFO18, zodat dit voorstel tijdens de eerstkomende ledenraad kan worden geagendeerd.
  6. De rekenaar van ZLU krijgt toegang tot het NPO ledenbestand voor het maken van de uitslagen. Het ledenbestand mag, zonder uitzondering, enkel voor dit doel worden gebruikt.
  7. De ZLU houdt toegang tot het IWB en haar informatie en adviezen.

NPO Bestuur
18-12-2020

Onze winterkampioenen 2020.

Sportvrienden,

Onze winterkampioenen 2020. Even vliegensvlug door de tijd. Het wordt een lange winter, zonder huldigingen, zonder gezellig samen zijn, zonder hapje, zonder drankje, zonder geouwhoer.


>>> Onze winterkampioenen 2020 <<<

( met dank aan de diverse org. voor de foto‘s)

Blijf gezond dat is belangrijkste voor iedereen !!
Hub Wetzelaer.

25-11-2020

ZLU Grootmeester Top 10

De herfst staat voor de deur, helaas geen huldigingen, helaas geen gezellig samenzijn, helaas geen …, maar gelukkig wel lekker thuis voor de ZLU site !!In Het Spoor der Kampioenen werd ook dit jaar weer veel aandacht besteed aan de ZLU vluchten, met dank hiervoor aan Gerrit Knol. Onze Limburgs reporters, de ZLU verslaggevers Marcel Görtzen en Ad van Gils hebben van de winnaars een prachtige reportage gemaakt incl. aangeleverde foto‘s. De uitslagen van deze competitie zijn berekend door Frans Huynen, huis-uitrekenaar ZLU, met dank namens de ZLU spelers voor hun geleverde werkzaamheden

Lees meer...
04-11-2020

KBDB reactie uitslag int. Narbonne 2020.

Beste sportvrienden,

Veel negatieve reacties bereikten bestuur ZLU inzake de verzending en samenstelling van de internationale uitslag Narbonne. Zie onderstaande verklaring van de ZLU voorzitter.
Sportvrienden,
bij deze de snelle en positieve reactie van de KBDB. De tekst spreekt voor zich ! Bedankt, Pascal Bodengien.


Aan het Bestuur van de ZLU

Geachte Heer Voorzitter, Beste leden van het bestuur,

Ik heb kennis genomen van uw mededeling, dewelke werd gepubliceerd op de website van de ZLU, aangaande de internationale uitslagen van Narbonne. Wij betreuren ten zeerste dit voorval en zullen uiteraard bij de inrichter, Indépendante de Liège, tussenkomen teneinde de liefhebbers “kwalitatieve" uitslagen, waarvoor ze hebben betaald, toe te zenden (gebonden en met een mooie cover). We spreken hier toch van een internationale uitslag waaraan, door de liefhebbers, heel veel belang wordt gehecht. Wij, als KBDB, wensen ons, in naam van Indépendante de Liège, te verontschuldigen voor dit ongemak en zullen al het nodige doen om deze situatie recht te zetten.

Met vriendelijke groeten.
De nationale voorzitter,
Pascal Bodengien.
21-10-2020

Al meer dan 62 jaar duivensport op het hoogste nivo !

Geachte sportvrienden:

Afgelopen donderdag 15 okt. is bestuur ZLU weer bijeen geweest in vergadering, dit alles conform de nieuwe covid regelgeving. Het is en blijft behelpen !. Het was bijna weer een lange rit, herverdeling werkzaamheden, aanleveren prominente schenkers voor onze ZLU verkoop 2020. Uitbesteden nieuwbouw ZLU meldprogramma enz. enz,.


Zoals bekend dit jaar geen Sterrenshow, wel wil de ZLU om de toekomst van onze organisatie te garanderen in nieuwe stijl een ZLU verkoop houden. Lees meer...
21-10-2020

ZLU hervormingen 2021

Beste sportvrienden,

Ook de ZLU kampt op bestuurlijk nivo met onderbezetting en het ouder worden van diverse oud-gedienden. Vandaar dat er op de afgelopen jaarvergadering een aantal verschuivingen hebben plaats gevonden. Onze oud-vooritter, Eddy Hoedemakers heeft om gezondheids-redenen aangegeven als voorzitter te stoppen. Eddy heeft al een “ dienstverband “ bij de ZLU van ruim 41 jaar, waarvan de laatste 15 jaar als voorzitter. Hij was de 4e voorzitter van de nu bijna 62 jarige ZLU. Oprichter Bertie Jennekens ruim 42 jaar voorzitter, Hub Mulders 2 jaar, Math Weststraete 4 jaar, en nu is in goed overleg aan Piet Franssen de voorzittershamer overgedragen.

Lees meer...
26-09-2020

Onze vrijwilligers en de duivensport:

Ooit een sticker gezien:
Zonder onze vrijwilligers geen duivensport.


Dit geld niet alleen voor de duivensport maar elke organisatie heeft er mee te maken. Haal de corona perikelen bij en het is duidelijk dat de grote groep vrijwilligers nog kleiner wordt. Onderstaand een kort werkverslag van onze ZLU vrijwillgers:
Lees meer...
29-07-2020
Wij vragen jouw akkoord voor het gebruik van cookies op onze website. Meer informatie over wat cookies zijn, welke cookies op onze website worden gebruikt en wat ze bijhouden is beschikbaar in het onderdeel cookies van ons privacy statement    Akkoord Niet akkoord