NATIONAAL WINNAAR ZLU MARSEILLE - JO DE COCK

Nationaal Winnaar ZLU Marseille 2024 19-07-2024


23-07-2024

JO DE COCK UIT WIJNANDSRADE WINT 1° NATIONAAL MARSEILLE

22-07-2024

KEES EN WILLEM NIESTEN-NIEMARKT UITGEEST WINNEN INTERNATIONAAL DAX


.
Uitgeest : een dorp in de regio Kennemerland in de Provincie Noord Holland omringd door vijf prachtige molens. In vroegere tijden werd er tijdens de oorlog tegen Spanje in Uitgeest veel leed veroorzaakt . Op 16 Januari 1573 werden zestig boeren gedood door de Spaanse cavalerie en werd het halve dorp platgebrand !
Lees meer...
20-07-2024

WEDVLUCHT NARBONNE (vluchtcode Z97)

19-07-2024

Allerhand tussen Dax en Marseille 2024

19-07-2024

REX DE LEEUW UIT MADE WINT 1° NATIONAAL DAX!

16-07-2024

Nationaal Winnaar ZLU Dax - Rex de Leeuw

Nationaal Winnaar ZLU Dax 14-07-2024

17-07-2024

AANTALLEN WEDVLUCHT MARSEILLE

Wedvlucht: Internationaal - MARSEILLE
gelost: 19-07-2024, 06:45 uur
Nederland 2852  
Belgie 2082  
Duitsland 988  
Frankrijk 2516  
Engeland ---  
Luxemburg 60  
     
Internationaal 8498 Duiven
 
16-07-2024

ALLERHAND TUSSEN BARCELONA EN DAX.

15-07-2024

WEDVLUCHT MARSEILLE (vluchtcode Z96)

12-07-2024

1964 - 60 jaar Marseille -2024

.
Scherven brengen geluk, dit was mijn eerste gedachte toen de geschonken Ere-prijs van Colombe Joyeuse bij mij werd afgeleverd. De vervoerder wist schijnbaar niet wat “breekbaar “inhield
.

.
Niet getreurd zei Colombe Joyeuse, er komt een nieuwe !!
.

.

80 cm. Hoog en 5 kg. zwaar, en dit alles voor de 1e prijs ZLU Marseille 2024.
.
Hartelijk dank voor deze mooie geste !!
Hub Wetzelaer, Pr. ZLU vluchten.
12-07-2024

Barcelona 2024: 'Het Mirakel van Wezep'

Internationaal Barcelona 2024
In concours 17.109 duiven, waarvan 5.323 uit Nederland
1e, 2e, 3e Internationaal T. Koele & Zoon, Wezep
.

.
De jaarlijkse vlucht van Barcelona is al sinds mensenheugenis de grote blikvanger op de internationale duivensportkalender. Dit jaar werden op deze Koningsklassieker 17.109 duiven ingemand (ruim 500 meer dan in 2023) uit Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg en het Verenigd Koninkrijk. En ook dit jaar was de strijd ongemeen spannend: wie zou deze ultieme klassieker op zijn naam schrijven? De verrassende winnaars zijn de vader-zoon combinatie Tijmen (68) en Willem (39) Koele uit het Gelderse duivendorp Wezep. En om het verhaal maar even helemaal compleet te maken: zij winnen niet alleen de eerste plaats, maar nestelen zich tevens op de tweede en derde plaats! Bij mijn weten is het hele podium van de internationale uitslag van Barcelona nooit door dezelfde liefhebber(s) gewonnen. Vader en zoon Koele schreven met deze grandioze prestatie het afgelopen weekeinde geschiedenis!
Lees meer...
08-07-2024

Nationaal Winnaar ZLU Barcelona - Sil van Vliet

Nationaal Winnaar ZLU Barcelona 05-07-2024

10-07-2024

“Dancing Queen" wint 1° nationaal Barcelona ZLU voor de jonge Sil van Vliet uit Ter Aar!

08-07-2024

MEDEDELING BESTUUR ZUID LIMBURGSE UNIE.

Beste sportvrienden,

naar aanleiding van het bericht “ Bestuur ZLU stopt ermee “ circuleren op dit moment allerhand berichten via diverse “ kanalen “ die verre van de waarheid zijn. Een van die berichten staat in een appgroep van Albert Poulisse, portefeuillehouder ZLU in bestuur NPO.

De waarheid is dat de aanwezige 4 “ kartrekkers “ voor het lopende seizoen 2024, te weten: Jo Bijsmans – Piet Franssen – Mickel Roumans en Hub Wetzelaer allen unaniem verklaart hebben onmiddellijk te stoppen met hun werkzaamheden voor de ZLU. Als reden de negatieve publiciteit inzake functioneren en het geen vertrouwen meer hebben in het ZLU bestuur, en daarnaast de aan ons persoonlijk gerichte aantijgingen in zaken die pertinent gelogen waren.

Na korte bedenktijd zagen wij toch in om de goedwillende ZLU spelers niet radicaal uit te sluiten van alle kampioenschappen en rankings 2024. Vandaar het unaniem besluit het seizoen in het belang van vooral de liefhebbers die ons steeds trouw zijn gebleven af te maken.

Daarnaast wordt in een “kanaal “ aandacht geschonken aan “ alle 80 jarigen “ die de ontstane situatie zoals die nu aanwezig is gebruiken als excuus om te stoppen.

Punt is, het zijn geen “ 80 jarigen “ die op de lijst van de “kartrekkers “ staan, en indien toch het geval, dan moet de schrijver zich schamen om deze uitdrukking te gebruiken voor bestuurders die al tal van jaren, en wel 40 tot 50 jaar niet alleen de Nederlandse duivensport gediend hebben maar vooral de ZLU. Wees blij met ieder bestuurslid en discrimineer vooral niet de ouderen onder ons. Ons inziens een beschamende opmerking, een portefeuillehouder ZLU onwaardig.

Wij zullen dan dus ook de “ portefeuillehouder ZLU “ voor de toekomst geen bericht meer toe zenden en wij zeggen voor de tijd dat wij nog dienstbaar zijn voor de ZLU het vertrouwen op in deze persoon.

Er is na het seizoen nog een bepaalde periode nodig zijn om alle financiële en belastingtechnische zaken af te handelen alvorens het boek gesloten wordt.

Hopende U allen in deze naar behoren te hebben ingelicht.

BESTUUR ZUID LIMBURGSE UNIE.

07-07-2024

MEDEDELING VAN BESTUUR ZLU.

Beste sportvrienden,

De afgelopen jaren en vooral de laatste weken hebben wij als Bestuur ZLU de nodige negatieve ongenuanceerde kritiek te verwerken gehad enerzijds over de snelheidsberekening van Agen en anderzijds over de gebeurtenis rond duiven van de vereniging uit Beek. Ten aanzien van de snelheidsberekening blijven wij bij ons besluit dat de NFO18A wordt toegepast en inzake de gedupeerde liefhebbers zullen wij dit op een correcte wijze afhandelen.

Negenennegentig procent van deze kritiek is in onze optiek niet terecht. Opbouwende kritiek is welkom echter is deze zeer spaarzaam.

Het Bestuur ZLU bestaat uit vrijwilligers die sinds jaar en dag pro deo, naar eer en geweten, hun nek uitsteken voor de Nederlandse duivensport. De ZLU biedt de liefhebbers die lid zijn van de NPO een nationaal concour dat ver over onze landsgrenzen heen bekendheid geniet. Vele Nederlandse liefhebbers hebben dankzij de ZLU naamgemaakt en hebben daarvan de vruchten kunnen plukken.

Helaas moeten wij nu concluderen dat het vertrouwen in de ZLU door velen is opgezegd. Wij hebben na uitvoerig intern overleg besloten om na Perpignan te stoppen met onze activiteiten. Wij realiseren ons terdege dat de liefhebbers, die ons goed gezind zijn, helaas de dupe worden van ons besluit. Wij zullen de vluchten die voor 2024 op het programma staan afwerken. Wij hopen dat de Nationale Inkorfcentra hun medewerking tot en met de laatste vlucht Perpignan blijven verlenen.

Na ruim 60 jaar ZLU komt er een einde aan ons tijdperk.

Na Perpignan zullen wij jullie nader informeren hoe wij e.e.a. afhandelen.

Bestuur ZLU
05-07-2024

WEDVLUCHT DAX (vluchtcode Z95)

05-07-2024

Van alles tussen Agen en Barcelona.

05-07-2024

Nationaal Winnaar ZLU Agen (Jaarlingen) - Comb, Verhagen-Buyl

Nationaal Winnaar ZLU Agen (Jaarlingen) 28-06-2024

10-07-2024

COMB. VERHAGEN-BUYL WINNEN NATIONAAL AGEN JAARLINGEN TEGEN 5288 DUIVEN.

05-07-2024

Internationaal en Nationaal Winnaar ZLU Agen (Ouden) - TEAM VAN GINKEL

Internationaal en Nationaal Winnaar ZLU Agen (Ouden) 28-06-2024
10-07-2024

TEAM VAN GINKEL WINNEN INTERNATIONAAL AGEN 31254 DUIVEN !!

05-07-2024

AANTALLEN WEDVLUCHT BARCELONA

Wedvlucht: Internationaal - BARCELONA
gelost: 05-07-2024, 07:15 uur
Nederland 5323
Belgie 6310
Duitsland 1400
Frankrijk 3693
Engeland 350
Luxemburg 33
Internationaal 17.109 Duiven

03-07-2024

Persbericht Agen.

Maandag 24 juni jl. zijn de duiven van Agen ingemand, opgehaald in de lokalen en gebracht naar het verzamelpunt in Olen. Daar worden de volle manden overgeplaatst naar de duivenwagens van Bauwens en de restmanden samengesteld tot volle manden die dan ook in de wagens van Bauwens worden geladen.

Tot overmaat van ramp ontdekt vandaag, zondagmorgen dhr. Frank Jacobs van Afdeling Limburg dat in de wagen waarmee de duiven van Agen in Limburg zijn opgehaald vijf ZLU manden stonden met duiven erin. Op dat moment heeft dhr. Jacobs direct ons D.B. ingelicht en een dierenarts benaderd hoe de duiven het best verzorgd kunnen worden. Aan de hand van de mandenlijsten bleken de vijf manden afkomstig te zijn van vereniging 2404 uit Beek.

Onmiddellijk zijn de eigenaren van de betreffende duiven nagetrokken en geïnformeerd over hetgeen gebeurd is. Betreffende liefhebbers zijn naar de afdelingsloods in Geleen gekomen en hebben hun duiven daar afgehaald. De duiven die wij uit de manden hebben gehaald bleken in een relatief goede conditie te verkeren. Echter helaas hebben ook vijf duiven het niet overleefd.

Bij het lossen van de Limburgse vrachtwagen in Olen is klaarblijkelijk iets niet goed gegaan. Het moge duidelijk zijn dat dit nooit had mogen gebeuren en wij begrijpen de emotionele reacties van eigenaren. De ZLU betreurt de situatie ten zeerste en biedt haar oprechte excuses aan.

Een woord van dank aan dhr. Jacobs die alert heeft gereageerd en de duiven op de juiste wijze heeft verzorgd.

Bestuur ZLU.

30-06-2024

ALLERLEI TUSSEN PAU EN AGEN 2024.


.
Terwijl de duiven van Pau nog in de lucht hangen is het alweer jachten en jagen om de Agen duiven in de manden te krijgen. ZLU kreeg internationaal geen gehoor om de inkorfdag te verplaatsen. Gelukkig waren er op maandag geen aankomsten in Nederland, en dat houdt de moed erin, want duiven op de hokken vinden is het laatste wat de liefhebber wil.

Lees meer
28-06-2024

WEDVLUCHT BARCELONA (vluchtcode Z94)

28-06-2024

ZLU Periodiek 2024-2

28-06-2024

Internationaal en Nationaal Winnaar Pau - Jan.W. van Gils

Internationaal en Nationaal Winnaar ZLU Pau 24-06-2024

28-06-2024

GOUDMIJNTJE WINT VOOR JAN.W.VAN GILS, OOSTREHOUT 1° INTERNATIONAAL PAU !!!

28-06-2024

Allerhand rondom de ZLU openingsvlucht Pau 2024


.
Beste sportvrienden,

na een voor menigeen waardeloos opleer seizoen voor de overnachtvluchten staat dan toch weer Pau als 1e vlucht voor onze liefhebbers op het programma. Velen liepen met het idee rond om van hobby te wisselen, gezien de barre weersom-standigheden !!
 
24-06-2024

WEDVLUCHT AGEN -JL (vluchtcode Z93)

21-06-2024

WEDVLUCHT AGEN - OUDEN (vluchtcode Z92)

21-06-2024

AANTALLEN WEDVLUCHT PAU

Wedvlucht: Internationaal - PAU
gelost: 24-06-2024, 08:00 uur
Nederland 4214  
Belgie 3368  
Duitsland 1181  
Frankrijk 3568  
Engeland 659  
Luxemburg 40  
     
Internationaal 13.130 Duiven
19-06-2024

WEDVLUCHT PAU (vluchtcode Z91)

14-06-2024

Losplaats Pau 2024

Internationaal Pau 2024 georganiseerd door Colombe Joyeuse zoekt ieder jaar weer naar verbeteringen.
.

..
Voor dit seizoen is er een nieuwe losplaats gekozen:

Adres: AV DU CORPS FRANC POMMIERS – BIZANOS.
+43.18.22   ----  - 00.19.22
 
Om deze losplaats te bereiken moet het convooy ca. 1.172 km afleggen. En onze noeste werkers in het luchtruim mogen voor onze liefhebbers om eeuwige roem te vergaren  tussen de 950 en 1150 km door weer en wind vliegen.
.

.
Tijdig een kaarsje aansteken want de weergoden wonen aan de andere kant van deze planeet.

Allen veel succes !
Hub Wetzelaer, Pr. ZLU vluchten.
10-06-2024

Belgische Verstandhouding 2024

INTERNATIONAAL KAMPIOENSCHAP op BARCELONA & PERPIGNAN – per PLOEG & INDIVIDUEEL
met deelname uit België, Nederland, Frankrijk, Duitsland, United Kingdom en het Gr. H. Luxemburg.

CHAMPIONNAT INTERNATIONAL sur BARCELONE & PERPIGNAN – par EQUIPE & INDIVIDUEL
avec la participation de la Belgique, la France, les Pays-Bas, l’Allemagne, l’Angleterre et le Grand Ducé du Luxembourg
Lees meer...
29-05-2024

ZLU Meldinstructies - 2024

Beste sportvrienden,

Meldinstructies voor het seizoen 2024.

Namens bestuur ZLU,
Hub Wetzelaer, Pr. ZLU vluchten

22-05-2024

ZLU Inkorfinstructies - 2024

Beste sportvrienden,

Inkorfinstructies voor het seizoen 2024.

Namens bestuur ZLU,
Hub Wetzelaer, Pr. ZLU vluchten

 

22-05-2024

ZLU Periodiek 2024-1

Beste sportvrienden,

Voor zover als mogelijk zijn alle wijzigingen t.o.v. 2023 hierin verwerkt.

Namens bestuur ZLU,
Hub Wetzelaer, Pr. ZLU vluchten

17-05-2024

Wijziging Ophaalschema ZLU vluchten 2024


 
Beste sportvrienden,

Bijgevoegd het vernieuwde ophaalschema 2024.
Hierin is in overleg met Bauwens een oplossing gevonden voor de lokalen Middelharnis, Klaaswaal en Zetten. Daarnaast is hierdoor de ophaaltijd voor Ijsselstein ook gunstiger uitgevallen. Voor Kruiningen en Hoogerheide hebben we geen oplossing kunnen vinden. Hun ophaaltijden blijven ongewijzigd.

Bestuur ZLU.

>>> Ophaalschema ZLU vluchten 2024 - Pdf <<<     
 
06-05-2024

Albert Poulisse uit Kerkdriel


.
Wie is Albert Poulisse uit Kerkdriel??

Albert is met zijn 70 jaar al vele jaren een gepassioneerd ZLU speler , vanaf 2024 is hij de opvolger van Ben Geerink als NPO portefeuille-houder inzake de ZLU aangelegenheden. Al vele jaren weet hij ook topprestaties te leveren, en is dus een Nationale Topper op de int. marathonvluchten. Zie hieronder een beperkt overzicht: Lees meer...
05-05-2024

ZLU gaat zowel vervoer nationaal als internationaal onderbrengen bij vervoerder Johan Bauwens Olen.


.
Beste sportvrienden,

zoals reeds vermeld op de ZLU site van de ZLU op 27 aug. 2023 mag Afd. Brabant 2000 niet meer volgens de aangescherpte EU milieuregels de duiven in Nederland ophalen. Hiervoor in de plaats is nu de Fa. Bauwens uit Olen gekozen. Alle Bauwens cabine wagens vertrekken vanaf Olen/Stekene en komen na ophalen van de duiven ook weer naar Olen om de wagens bij te laden.
Lees meer...
14-04-2024

Definitief int. vliegprogramma KBDB 2024.

08-04-2024

ZLU ophaalschema 2024

Voor vragen over het ophaalschema kunt u terecht bij Mickel Roumans 06-13620024. Denk er aan om de manden voor Agen vòòr 27 mei te bestellen. Deze komen met de ophaaldienst van Pau mee naar uw lokaal. Doorgeven van het aantal duiven na het inkorven en het bestellen van de manden, bij Mickel Roumans 06-13620024 (bij voorkeur via WhatsApp).

Denk eraan, dat er 18 duiven per mand ingekorfd worden. Barcelona worden 16 duiven per mand ingekorfd.

>>> Ophaalschema ZLU vluchten 2024 - Pdf <<<
28-03-2024

AFRICHTEN VOOR DE GROTE FONDVLUCHTEN 2024


.
Hierbij een overzicht van een groot aantal mogelijkheden voor iedereen die de komende maanden zijn duiven af wil richten voor de grote fond.
Lees meer...
18-03-2024

Het seizoen 2024 is in aantocht !!


.
Aangenomen KBDB voorstellen betreffende de door de ZLU mede ingerichte int. vluchten 2024. Duivenvoeder tijdens het vervoer en op de lossingsplaatsen 80% gele cribbs mais aangevuld met verscheidenheid van granen.

Wat met de voeding tijdens transport?
Vanaf 2024 komt er van Dierenwelzijn in Frankrijk de verplichting om de duiven vanaf 2 nachten mand, 25 gram voer per dag te voederen. Daar komen controles op! Wanneer men bij controle niet in orde is, kan de lossingsvergunning worden ingetrokken. Daarop komt de vraag en de discussie omtrent welk voer dit moet zijn; uitsluitend maïs of een mengeling met in hoofdzaak maïs aangevuld met kleine granen. Want er is een verschil in voederen in houtkrullen, stro of op karton als bodembedekking. Op internationale vluchten gebruiken verschillende landen andere soorten bodembedekking. Kleinere granen zijn moeilijker terug te vinden in houtkrullen. Duiven zoeken er langer naar, en kennen minder rust, leert de ervaring. Vandaar de vraag naar specificatie wat wordt verstaan onder kleinere granen. Zonnepitten en erwten zijn niet hetzelfde als fijne zaden. Finaal wordt geopteerd voor een samenstelling met 80% gele cribbs mais aangevuld met verscheidenheid van granen.
Lees meer...
13-03-2024

Huldiging La Colombe Joyeuse 2023.
La Colombe Joyeuse vierde zijn vluchtwinnaars en kampioenen 2023.
Lees meer...
06-03-2024

Inschrijvingen marathons seizoen 2024.

04-03-2024

Duivensport fijne hobby


dit was in de 80er jaren de slogan op een door de NPO uitgegeven sticker.

In de carnavalsweek heb ik even de tijd genomen om wat meer info te krijgen inzake de vele vacatures die er in de duivensport bestaan op bestuurlijk niveau. Het is al jaren geen geheim meer dat er te weinig hulp in de eigen vereniging aanwezig is, en veel erger nog, geen bestuurlijke hulp binnen de eigen afdeling op bijna alle niveaus in Nederland die toch werkzaam zijn in het belang van onze sport. Ik heb de websites van alle afdeling bekeken en meer dan 28 vacatures geteld, de a.i. functies heb ik daarin niet meegenomen. Dus een herindeling is een mogelijkheid om weer een volledige bestuursploeg te kunnen formeren.Maar het omgekeerde kan het geval zijn, en dat is dat oudere bestuursleden gebruik maken van deze herindeling om “ goede dag “ te zeggen na vele werkzame jaren binnen het bestuur. Bij een nieuwe ploeg aan te schuiven is voor oudgedienden vaak moeilijk, en ook begrijpelijk. Andere mensen andere ideeën.
Lees meer...
01-03-2024

Duivenvoer internationale vluchten

Beste sportvrienden,

Na de vele lof uitingen en complimenten richting bestuur NPO en haar vele helpers inzake de geweldig georganiseerde postduiven Olympiade in het MECC te Maastricht kunnen we nu weer onze aandacht richten op het komende seizoen.
.

.
Op zaterdag tijdens de Olympiade werd ik toch nog aangesproken inzake de voer-problematiek die afgelopen week op Facebook werd aangekaart. Een flink aantal vraagjes, en uiteenzettingen via de FB en persoonlijk aan mij gerichte vragen wil ik dit punt toch nog eens aan de orde stellen. Bij deze mijn eerste bijdrage die door tussenkomst Olympiade niet op Facebook terecht kwam: Afgelopen seizoen 2023 werden wij tijdens de int. wedvluchten plotsklaps verrast met onderstaande mededeling door de Belgische ( Entente Belge ) inrichter van de int. vluchten Barcelona, St. Vincent en Perpignan.
Lees meer...
05-02-2024

Gouden NPO erespeld voor Frans Huynen Simpelveld

Tijdens de drukbezochte 65e ZLU Sterrenshow afgelopen zaterdag in de Hanenhof te Geleen werd Frans Huynen verrast door NPO voorzitter Ben Geerink. Voor zijn vele werkzaamheden, niet alleen voor de Nederlandse Postduivenhouders Organisatie maar ook voor de Zuid Limburgse Unie, werd Frans onderscheiden met de Gouden NPO erespeld.
.

.
In bijzijn van zijn naaste familie mocht zijn dochter de erespeld opsteken. Frans was zichtbaar onder de indruk met deze voor hem onverwachte geste.
Lees meer...
22-01-2024

Nico Pronk uit Mill Nationaal ZLU Marathon Kampioen

Nico Pronk uit Mill (N-Brabant)
1e ZLU Marathon Kampioen
5e Plaats op het Podium der Grootmeesters ZLU vluchten.
.


.
Mill.
In het topje van het noordoostelijke deel van Noord-Brabant ligt gemeente Land van Cuijk, waartoe ook het dorpje Mill behoort. In het duivenwereldje is het dorpje Mill welbekend om het duivensportcentrum P & P waar Nico Pronk eigenaar van was. Het bedrijf is gespecialiseerd in het maken en leveren van duivenhokken. In 2015 besloot Nico het kalmer aan te gaan doen en zou schoonzoon Valter Dos Santos Vitorino, afkomstig uit Portugal, het bedrijf voortzetten onder de naam DSV Timmerwerken. In de bestaande werkplaats maakt hij nog steeds de duivenhokken volgens het P & P principe. Momenteel is Nico er nog nauw bij betrokken als adviseur en kan men bij hem terecht voor alle vragen.Daarnaast runnen Nico en echtgenote Corry nog steeds de winkel in duivensportartikelen in Mill en verkopen ze producten zoals broedhokken, zitkasten, vloerverwarming enz. en zijn ze dealer in Nederland van de fa. Kipshagen in broedhokken met schuiflades en lopende band.
Lees meer...
08-12-2023

Wetenswaardigheden inzake STERRENSHOW 2023
.
Beste sportvrienden,

de werkzaamheden inzake de ZLU verkoop zijn inmiddels in volle gang. Tal van ZLU toppers hebben reeds hun medewerking toegezegd en de vereiste gegevens aangedragen. Ook is reeds de offerte opgevraagd inzake het ophalen en verzorgen van de geschonken duiven. Duivendirekt speelt daarin evenals de vorige 2 edities een belangrijke rol. Zoals uit de woorden van Esther blijkt is zij zeer tevreden de ZLU als “ klant “ te mogen hebben.: Uiteraard ben ik er trots op dat Duivendirect jullie ( ZLU) wederom mag offreren. Lees meer...
02-11-2023

Bericht van onze penningmeester

Gisteren donderdag 26 okt. zijn alle concoursgelden van alle vluchten overgemaakt naar de penningmeesters van de diverse inkorflokalen. Vandaag vrijdag 27 okt. zijn vervolgens alle afrekeningen t.a.v. deze verenigingen verzonden.Het waren weer vele uren noeste arbeid van Annie en Piet Franssen.

Hartelijk dank.
.

.
Alle aandacht gaat nu naar de organisatie Sterrenshow en de ZLU Sterrenshow verkoop.

Bestuur ZLU.
28-10-2023

De ZLU kampioenschappen galerij 2023. deel-2


.
Namens bestuur ZLU van harte gefeliciteerd.
Lees meer...
02-11-2023

De ZLU kampioenschappen galerij 2023.


.
Een van harte proficiat voor deze kampioenen.
Lees meer...
25-10-2023

Ook toppers komen eens op rust !!

Mag het, zou ik zeggen !!
.

Lees meer...
12-10-2023

Reactie Bestuur KBDB naar aanleiding van de lossing te St.Vincent

Aan de internationale partners

Beste,
Gelieve kennis te nemen van de hierna opgenomen mededeling ingevolge de lossing van de internationale wedvlucht vanuit St Vincent van 16/07/2023.
Uiteraard komen wij nog bij jullie terug voor wat betreft de inrichting van de internationale wedvlucht vanuit Perpignan van 04/08/2023. Op deze wedvlucht zal uiteraard een afgevaardigde van de KBDB ter plaatse aanwezig zijn teneinde alles in goeie banen te leiden.

Mededeling ingevolge de internationale wedvlucht vanuit St Vincent van 16/07/2023
De nationale raad van beheer en bestuur heeft deze middag het hoofdbestuur van “de Belgische Verstandhouding" gehoord ingevolge de feiten dewelke zich hebben voorgedaan afgelopen zondag 16/07/2023 bij de lossing van de internationale wedvlucht vanuit St Vincent. Ingevolge deze auditie, heeft de nationale raad van beheer en bestuur de beslissing genomen om de nationale vluchten 2023 vanuit Libourne & Souillac en de internationale wedvlucht vanuit Perpignan, intiteel toegekend aan “de Belgische Verstandhouding, te ontnemen. De KBDB zal deze vluchten voor haar eigen rekening nemen. De onderrichtingen, overgemaakt door “de Belgische Verstandhouding" voor de nationale wedvlucht vanuit Libourne, met inkorving morgen, 19 juli 2023, blijven van toepassing.

Met vriendelijke groeten.
Voor de nationale raad van beheer en bestuur,
De nationale voorzitter,
Pascal Bodengien.

==========================================================
Voorlopig aantal duiven marseille 2023
Belgie 2590
Nederland 3200
Duitsland 886
Luxemburg 35
Frankrijk 3122
Totaal 9833 Aantal 2022 9806
18-07-2023

INTRODUCTIE NIEUW DUIVENVOER

INTRODUCTIE NIEUW DUIVENVOER in de INTERNATIONALE DUIVENSPORT

Nieuwe mijlpaal in de verzorging van duiven op transport. De Belgische Verstandhouding introduceert een nieuw transportvoeder op de 3 internationale vluchten Barcelona, St.Vincent en Perpignan. Voortaan worden ALLE deelnemende duiven, tijdens de reis naar en gedurende een eventueel overzitten op de lossingsplaats, gevoederd met een door de firma Vanrobaeys uit Rekkem speciaal samengestelde sportmengeling. De Vanrobaeys-convoyeurmix is een rijkelijk samengestelde mengeling met 4 verschillende soorten mais aangevuld met tarwe, witte dari, cardy , 2 soorten rijst, kempzaad, enz Dit om de duiven met een volle batterij aan de start te krijgen van Barcelona, St. Vincent en Perpignan.
.
30-06-2023
Wij vragen jouw akkoord voor het gebruik van cookies op onze website. Meer informatie over wat cookies zijn, welke cookies op onze website worden gebruikt en wat ze bijhouden is beschikbaar in het onderdeel cookies van ons privacy statement    Akkoord Niet akkoord