MELDEN OP DE Z.L.U. WEDVLUCHTEN

18-05-2022

ZLU MELDINSTRUCTIE

18-05-2022

NEUTRALISATIETIJDEN INTERNATIONAAL. 2022

16-05-2022

WEST EUROPESE SUPER MARATHON 2022

De West Europese Super Marathon wordt vervlogen met de 1e of 2e getekende over de vluchten:
 
Pau                                      24 juni,  
Barcelona                             8 juli,
St. Vincent                          15 juli,
Perpignan                            5 augustus ,
 
Deelname staat open voor: alle liefhebbers uit Duitsland, België, Frankrijk, Luxemburg, Engeland en Nederland.
 
De eerst aankomende duif van de 1e of 2e getekende telt voor de klassering aan de hand van de INTERNATIONALE UITSLAG. Deelname bedraagt € 13,00. Inschrijving is mogelijk tot  uiterlijk 20 juni 2022. Het geld dient op 22 juni 2021 op de rekening van de Z.L.U. te zijn bijgeschreven Betaling dient te geschieden op rekening IBAN NL96 RABO 0113 2006 25  t.n.v. de Zuid Limburgse Unie te Simpelveld, onder vermelding van naam, adres en N.P.O. lidnummer (8 cijfers).  Het vermelden van uw lidnummer bij de overschrijving van het geld is zeer belangrijk. Alleen de naam vermelden is onvoldoende en kan in het ledenbestand meestal niet worden gelokaliseerd. 
  Lees meer...
16-05-2022

MARATHON ZLU-WEDVLUCHTEN 2022

De  Marathon wordt vervlogen over de volgende vluchten:
 
Agen (Bordeaux) concours oude         1 juli
Barcelona                                                 8 juli
Marseille                                                22 juli
Narbonne                                              29 juli
 
Elke deelnemer heeft twee kansen met een van de beide eerst getekende duiven van de poulebrief. De eerst aankomende duif van deze twee telt voor de klassering aan de hand van de ZLU uitslag. De deelname bedraagt per liefhebber € 13,00.
  Lees meer...
16-05-2022

Kampioenschappen ZLU 2022

16-05-2022

INKORVEN OP DE ZLU VLUCHTEN 2022.

Het komt regelmatig voor de liefhebbers de duiven niet aanbieden zoals de volgorde op de poulestaat. Conform de reglementen is de volgorde zoals de uitdraai van de klok aangeeft maatgevend. Deze gegevens komen ook na het inlezen in het wedvluchtprogramma te staan en vervolgens in het UDP. Het UDP is dus maatgevend voor de volgorde van de getekende duiven. Heeft u andere volgorde op de poulestaat dan bent u verplicht een nieuwe poulestaat in te vullen. Internationaal brengt dit verwarring. Het aanpassen van de volgorde in de UDP-bestanden is niet mogelijk. Zorg ook dat het juiste geslacht van de duiven in het klokje staat. Internationaal worden deze gegevens overgenomen voor het duivinnen concours.

>>> INKORFLOKALEN ZUID LIMBURGSE UNIE <<<
 
16-05-2022

Manden 2022 bestellen


Aan alle NIC voor de ZLU,

maandag 20 juni starten de ZLU vluchten 2022 met Pau. U kunt vanaf vandaag Uw manden bestellen voor Agen. Bestuur ZLU wil graag een aantal zaken extra onder Uw aandacht brengen......
Lees meer...
20-05-2022

Persbericht ZLU site 10 mei 2022

Overleg KBDB en Belgische hoofdinrichters internationale  vluchten 2022. (slot ) 
.

Beste sportvrienden,

De laatste 5/6 weken waren voor bestuur ZLU niet de makkelijkste, na het “overleg “ bij de KBDB te Halle, alwaar ons als ZLU,   maar ook de overige inrichters zoals ARGE Euskircen, en LCIF ( dit is de ZLU tegenhanger voor de liefhebbers uit  Noord Frankrijk)  een dikke prijsverhoging  werd aangesmeerd, is er veel vergaderd en veel overleg geweest met diverse partijen. Een afvaardiging van de Belgische hoofdinrichters vond het zelf noodzakelijk om met enkele afgevaardigden naar  Geleen te komen. Voor de ZLU een vreemde zaak dat er plotseling een woordvoerder van de inrichters uit het niets tot reddende engel van de internationale vluchten op het podium komt. Ook hij zal nog veel vragen te beantwoorden krijgen.  Op ons verzoek werd hem duidelijk gevraagd om met een onderbouwde berekening te komen inzake de verhoging. Toegezegd werd dat met alle partijen nogmaals een onderhoud zou komen. Voor zover bij ons bekend is er geen onderhoud geweest met KBDB,  en vervoerders. Alles was reeds besloten eind oktober 2021, en conform KBDB reglement geaccordeerd eind febr. 2022. Dus overleg was niet meer mogelijk.
  Lees meer...
09-05-2022

ZLU Marathon 2022 - 1

Let op, nog effe, en de instuurtermijn is voorbij !

De marathon kampioenschappen 2022.


.
Sportvrienden,
ZLU speelt weer een volledig int. programma, dus is er ook weer keus uit alle vluchten.
Lees meer...
03-05-2022

Ophaalschema ZLU vluchten 2022

Voor vragen over het ophaalschema kunt u terecht bij Ron Krijgsman 06-41015253

Denk er aan om de manden voor Agen voor 1  juni te bestellen. Deze komen met de ophaaldienst van Pau mee naar Uw lokaal. Voor het doorgeven van het aantal duiven na het inkorven en het bestellen van de manden bellen met Hub Wetzelaer, bereikbaar onder 06-49986123.

>>> ophaalschema zlu vluchten 2022 <<<
 
25-04-2022

ZLU perikelen 2022

Houdt het ZLU spel aan de Belgische grens op of …………. !
.

.
Sportvrienden,
Op 30 maart j.l. was er een overleg met KBDB en de Belgische inrichters van de internationale wedvluchten. Een overleg houdt mijns inzien in dat je samen met……………. iets bespreekt en bij overeenstemming vastlegt. Maar wat was alweer het geval, wij mochten aanschuiven, een kruisje zetten in het hokje voor akkoord, en dat was het. Wat hield het akkoord in, een te prijsverhoging van ca ¾ euro op de internationale vluchten. Dit ging de afvaardiging van de ZLU te ver, zonder enige onderbouwing, zonder enig overleg, zonder enig contact, hop ¾ euro erbij. Het overleg strandde dus op de financiën. Zonder overeenstemming werd dit overleg dus afgesloten.
Lees meer...
15-04-2022

Huldiging Rutger Rittersma


.
Afgelopen weekend huldigde Entente Belge haar kampioenen van 2020 en 2021. Zie waren een van de weinigen die er een echte prijsuitreiking van maakten. Dank hiervoor namens de winnaars !!
.
Lees meer...
13-04-2022

Sponsor bijeenkomst maart 2022

Sportvrienden,

Inzake de voorbereiding van het seizoen 2022 heeft bestuur ZLU medio maart ook nauw overleg gehad met de heren Gert Jan & Jeroen Hendriks van Pigeoncom.com. Na het 1e vooroverleg betreffende de zeer succesvolle verkoop welke ook bij Pigeoncom.com plaatsvond was dit een vanzelfsprekendheid.
.

.
Jeroen Hendriks – Hub Wetzelaer – Roy de Bresser.
Lees meer...
07-04-2022

Sterrenshow 2020 en 2021. Op en Top geslaagd evenement in de Hanenhof te Geleen..
De jonge en de oude generatie ZLU voorzitters,
Mickel Roumans Eddy Hoedemakers
.
Sterrenshow 20-21
Afgelopen weekend organiseerde de ZLU voor de 62e keer haar jaarlijkse Sterrenshow. Aanvankelijk begonnen in de 60ejaren in De Burcht te Valkenburg, daarna in de 70e en 80e en begin 90e jaren de Scala Jumbo Dancing ( niet te evenaren ), vervolgens Casino Valkenburg, de ijskoude Geulhal in V.burg, Hotel Schaepkens van St. Fyth Valkenburg, Rodahal Kerkrade, Hanenhof Geleen en vanaf 2010 tot 2019 Rodahal te Kerkrade.
Lees meer...
28-03-2022

Voorbeschouwing Sterrenshow 2021-2022 staat in de steigers.

Beste ZLU vrienden,
Het kan verkeren, zei Gerbrand Adriaensz. Bredero, op het enne moment wil je een verslag maken van de bijeenkomst met onze nieuwe ZLU hoofdsponsor, Pigeoncom.com
.

.
Jeroen, Hub en Roy tijdens het geslaagde vooroverleg sponsoring 2022.

Lees meer...
25-03-2022

Ook de ZLU steunt de mensen in nood !!

12-03-2022

ZLU Persbericht maart 2022

Beste sportvrienden,

Nog een 3 tal weken en we zitten midden in de Sterrenshow 2020 en 2021. Ruim 400 uitnodigingen zijn afgelopen week in de brievenbus gevallen, Piet Franssen heeft er de handen vol aan gehad, ik neem aan dat Annie ook nog wat hand en spandiensten heeft geleverd. In elk geval eenieder die een ereprijs, vaasje of kampioenschap op zijn naam heeft staan is ingelicht. Voor meer info zie de ZLU website onder “Sterrenshow “.
.
Lees meer...
06-03-2022

“ It giet oan “!


.
Het wereldberoemde kruisje,
verdiend door Jan Polder in 1997.

.
Zo wordt het doorgaan van de Elfstedentocht aangekondigd !
.
Ook bij de ZLU gaat na 2 seizoenen de Sterrenshow 2020 en 2021 door, eindelijk, zoals ik velen al hoor roepen.

Het laatste weekend van maart, 26 en 27 maart, zal het dan moeten gebeuren. In de Hanenhof te Geleen aan de Herenhof 1 is dan alles op orde gemaakt voor de 62e ZLU Sterrenshow die dit jaar de huldigingen van 2020 en 2021 omvat. Een unicum voor de ZLU, en hopelijk ook voor de vele winnaars die er op beide dagen gehuldigd worden. Hopende dat dit geen traditie wordt !!
.

.
Zaterdag 26 maart om 19.00 uur zijn de laureaten van 2021 aan de beurt, en op zondagmorgen 27 maart om 11.00 uur de laureaten van 2020.
.
Er is door bestuur ZLU nog veel werk aan de winkel om deze mooie locatie “ Sterrenshow proof “ op orde te krijgen. Gelukkig zijn we hopelijk “verlost “ van CORONAPROOF !

Alle te huldigen winnaars van de wedvluchten, winnaars van de diverse ZLU kampioenschappen zullen medio maart 2022 de uitnodiging thuis ontvangen. Natuurlijk zijn ook de centra leiders en hun meldposten van harte welkom, eveneens onze vele vrijwilligers incl. convoyeurs en chauffeurs, in de WCS omring centra in Rucphen en Geleen die tijdens de vluchten dag en nacht klaar staan voor hun verantwoordelijke taak. Eenieder zal zoals gebruikelijk zijn uitnodiging tijdig ontvangen. Wordt vervolgd !

Namens bestuur Zuid Limburgse Unie,
Hub Wetzelaer, Pr. ZLU vluchten.

25-02-2022

Vrachtkosten int. vluchten gaan( ?) omhoog.


Vrachtkosten int. vluchten gaan( ?) met € 0,85 per duif omhoog, is dat reëel ??

.
Lees meer...
14-02-2022

Inschrijvingen Periodiek / WESM / ZLU Marathon / Concept KBDB

Sportvrienden,
vergeet vooral het periodiek niet, een bijna onmisbaar boekwerkje dat 5 x per seizoen bij U op de mat valt. Alle wetenswaardigheden worden erin vermeld. Handig maar ook verstandig om U er op de abonneren.
.
Lees meer...
10-02-2022

Reportage Gebr. vd Weerdt Meerssen

Gebr. van de Weerdt, Meerssen
winnen de Nationale Marathon 2021

.

.

De winnaars van de Nationale Marathon 2021:
Theo en Hai van de Weerdt.

.
De Nationale Marathon van de ZLU mogen we het oudste nationale kampioenschap noemen dat op jaarlijks de grote fond wordt vervlogen. In 1971 werd dit kampioenschap voor de eerste keer vervlogen en de ‘strijd‘ ging over drie vluchten en wel Barcelona en de nationale middaglossingen St. Vincent en Dax. En op elke vlucht telde de beste prestatie van de 1e of 2e duif van de lijst. Lang is die reeks van St. Vincent, Barcelona en Dax gebleven. Later werd de middaglossing Bergerac de vierde vlucht van de Nationale Marathon. Vervolgens moesten Dax en Bergerac hun plaatsje inleveren voor andere internationale ochtendlossingen. Tot en met 2012 bleef de nationale middaglossing St. Vincent onderdeel van de Nationale Marathon maar in 2013 kwam Agen oud daarvoor in de plaats. Over de reeks Agen oud, Barcelona, Marseille en Narbonne is de Nationale Marathon de nodige jaren daarna vervlogen.
Lees meer...
04-02-2022

ZLU persbericht jan. 2022


Beste sportvrienden,

De wintermaanden zijn normaliter bestemd voor de huldigingen van onze kampioenen. Veel werk wordt er dan besteed aan de voorbereidingen zoals bestellen ere- prijzen, afspraken met zaalbeheerder, perspublicaties, bloemstukken en noem maar op. Maar op dit moment zijn we ondanks een gedeeltelijke “ lockdown “ omringd uitsluitend alleen met cijfers en aantallen. Aantallen, schrikbarend hoog maar gelukkig met in verhouding minder ziekenhuisopnames dan eerder verwacht. Dit alles klinkt hoopvol.Desondanks worstelt Marc Rutte met zijn kompanen hoe nu verder in dit aantallen land. Het aangekondigde tijdstip voor het organiseren van feesten van 05.00 uur tot 22.00 uur komt ons wel gelegen. Tot 8 maart geld deze regeling met een weegmoment half februari. En dan zijn het weer de aantallen die de doorslag geven in een verruiming van de maatregelen om een Sterrenshow fatsoenlijk te kunnen organiseren. Wordt zeer zeker vervolgd. Ook de duivensport werkt met aantallen, aantallen vluchten die te hoog zijn, aantallen inzetlokalen met te weinig duiven, liefhebbers met te grote aantallen duiven op de wedvlucht en noem maar op. ZLU heeft voor 7 vluchten gekozen, een aantal dat niet was voorzien, maar voortgekomen uit de wens van grote aantallen liefhebbers. Ook het vliegprogramma heeft zijn aantallen liefhebbers op de vluchten, en aantallen duiven per vlucht. En daarbij het aantal duiven voordat de prijzen verdiend zijn ! Voor de Sterrenshow zijn ook de aantallen bekend, al zijn het maar de aantallen ere-prijzen die van eigenaar moeten verwisselen. Voor het vliegseizoen 2020 liggen er nog 165 bekers “ ter afhandeling “ ! Voor het net voorbije seizoen 2021, schrik niet, ruim 266 bekers, ook aantallen waar bestuur ZLU nu al van wakker ligt. Hoe krijgen wij deze aantallen fatsoenlijk aan de vrouw of man !

Namens bestuur ZLU,
Hub Wetzelaer. Pr. ZLU vluchten.
31-01-2022

Bedankt Pigeoncom.comBedankt Gert Jan !


Beste sportvrienden,

Indien het resultaat van de ZLU veiling welke in het afgelopen weekend een indicatie moet zijn voor de samenwerking die voor komend jaar gepland is, dan staan ons mooie tijden te wachten.Met een superopbrengst, met natuurlijk dank aan schenkers en kopers, werd de eerste stap richting seizoen 2022 gezet. De eerste klap is een daalder waard, de eerste klap is aangekomen, en we hopen op korte termijn, op het moment dat we weer fysiek aan tafel kunnen alle sponsor mogelijkheden in te kunnen brengen zodat zowel Pigeoncom alsook ZLU aan hun trekken komen. Het zullen vooral de ZLU spelers zijn die voor 100 % zullen gaan genieten van de nu ontstane mogelijkheden. Nieuwe mensen hebben nieuwe ideeën, we zullen er als ZLU gebruik van gaan moeten maken. De ZLU vluchten en verkopingen zijn boeiend voor vele liefhebbers maar ook voor geïnteresseerden, alleen al tijdens de verkoop van de duiven waren er op zaterdag bijna 2.900 bezoekers op de site van Pigeoncom, en op zondag , tijdens de bonnenverkoop ruim 2.000. Wie doet je wat ! Lees meer...
17-01-2022

ZLU 5 Sterren verkoop

.
Beste sportvrienden,

Nog effe en de ZLU 5 Sterren verkoop staat op de site. U heeft het al gezien het nieuwe logo dat de samenwerking voorstelt van Pigeoncom en ZLU voor de toekomst. Op het moment dat de winteractiviteiten van de ZLU achter de rug zijn gaan wij samen de mogelijkheden niet alleen voor 2022 maar ook voor de toekomst bespreken. Alle opties komen op tafel, samen zetten wij er onze schouders onder, samen worden we sterker.
Lees meer...
28-12-2021

Bestuur Zuid Limburgse Unie wenst U allen :


.
Kijk begin van het nieuwe jaar ook regelmatig
op de ZLU en Pigeoncom site:

.

.
Volg de verkoop van de ZLU.


24-12-2021

Persmededeling december 2021

Beste sportvrienden,

Nog een 2 tal weken en de ZLU internetverkoop 2021 staat op de duivenverkoopsite van:

.


Lees meer...
17-12-2021

Persbericht verschuiving ZLU Sterrenshow 2020-2021

.
Beste sportvrienden,

In de zomer hebben we het lossingsprotocol, in coronatijd het corona protocol. En zo is er steeds wat, en gezien de hele corona ellende heeft het DB in overleg besloten de ZLU Sterrenshow 2020/2021 te verplaatsen naar zaterdag 26 en zondag 27 maart 2022.

Nadere info volgt nog !
01-12-2021

ZLU Persbericht november 2021

Beste sportvrienden,

Afgelopen week hebben wij U op de hoogte gesteld inzake het verkoopgebeuren van de ZLU Sterrenshow 2020/2021. Veel positieve reacties zowel op Facebook als bij mij privé hebben mij in deze bereikt. Het is ook ergens een gunfactor die voor menigeen bepalend is of hij iets schenkt aan de ZLU of niet. Zonder ook maar een slecht woord te zeggen over de samenwerking in het verleden met de diverse verkoopwebsites is het positief overgekomen binnen ZLU minded Nederland. Gert Jan Hendriks, namens Pigeoncom, heeft de ZLU een uitstekend aanbod gedaan, ook gericht op de toekomst van het ZLU gebeuren. Na de Sterrenshow ( hopelijk ) gaan wij als ZLU samen met Pigeoncom aan tafel zitten om deze prille samenwerking verder uit te breiden.

Afgelopen zaterdag heeft een afvaardiging van ZLU de organisatie inzake ophaling van de geschonken duiven en quarantaine mogelijkheden besproken met Esther Noorderijk van Duivendirekt. Lees meer...
22-11-2021

Persmededeling verkoop Pigeoncom

De verkoop van de ZLU Sterrenshow 2022 wordt verzorgd door:
.

.
Wie is PIGEONCOM ?
.

.
Gert Jan Hendriks, wie kent hem niet ?
Lees meer...
15-11-2021

Jan Stevens wint WESM 2021

Jan Stevens uit Schinveld
West Europees Super Marathon Kampioen en
Ereplaats Podium der Grootmeesters ZLU vluchten.
.
Lees meer...
05-11-2021

Concept reisprogramma 2022

Vastgesteld door de KBDB d.d. 29 okt. 2021.
.

.
Alle vluchten zijn 1 week later op de kalender geplaatst, dit verspringt eens om de 7 jaar. Perpignan is steeds in het eerste weekend augustus.
Lees meer...
30-10-2021

Jaap Jongejan 2021 koninklijk onderscheiden.


.
Koninklijke onderscheiding voor ZLU Centrumleider
Jaap Jongejan uit Middelharnis
.
In het clubgebouw van Postduivenvereniging De Combinatie in Middelharnis reikte burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman zaterdagmiddag 23 oktober 2021 een Koninklijke onderscheiding uit aan Jaap Jongejan. Voorzitter Jongejan was daar aanwezig voor het 100-jarig jubileum van de vereniging, toen de burgemeester hem verraste met zijn benoeming tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Lees meer...
25-10-2021

Zlu heeft nieuwe vluchtleider !

Piet Franssen neemt afscheid als ZLU - vluchtleider na bijna 2 decennia.

Na 2 decennia heeft de ZLU een nieuwe vluchtleider. Piet Franssen draagt dit wezenlijk onderdeel van het ZLU gebeuren over aan Mickel Roumans, hij is nu de man die vanaf 2021 over het wel en wee tijdens de aankomsten aan de pc staat. Op verzoek ZLU bestuur werd hij aangewezen om voor 2021 met een nieuw meldprogramma te komen. De eerste ervaringen heeft U dit jaar gehad. Een aantal verfijningen en printmogelijkheden zijn voor 2022 reeds in gedachten en op papier gezet. Lees meer...
21-10-2021

ZLU Sterrenshow 2020-2021

Datum en locatie ZLU Sterrenshow voor het seizoen 2020 en 2021.
Op zondag 16 januari 2022.
.

.
Herenhof 2, 6162 EB Geleen

.

.
Noteer dit reeds in Uw agenda !!
13-10-2021

Overleg NPO / ZLU

Afgelopen zaterdag 9 okt. l.l. vond het jaarlijks overleg in Wijchen plaats tussen deze beide organisaties waarin het totaal belang van de duivensport voorop stond. Normaal eindig ik met de slotconclusie, maar nu begin ik ermee.
.
Een streep, nee een heel dikke streep onder het verleden,
=======================
en vanaf nu met een glimlach naar de toekomst !!
Lees meer...
10-10-2021

Overleg NPO en ZLU 2021.

Beste sportvrienden,
Komende zaterdag vindt het jaarlijks gepland overleg tussen NPO en ZLU plaats. Dit overleg is conform afspraak geregeld in de statuten onder artikel 2 lid e. Na de in mijn ogen mislukte video bijeenkomst van 10 dec. 2020, wordt er nu gelukkig fysiek vergaderd in een vrij grote samenstelling. Zowel bestuur NPO als bestuur ZLU komen voor zover mogelijk voltallig bij elkaar. Dit zal zeer zeker bijdragen tot een betere onderlinge verstandhouding. De ontvangen NPO agenda is bijna een weerspiegeling van de ZLU agenda. Enkele agendapunten van zowel NPO als ZLU hebben een nadere toelichting nodig.Daar waar behoefte voor aanwezig is zal er over en weer geluisterd moeten worden om elkaars standpunten te kunnen respecteren. Enkele binnenbrandjes in duiven-minded vliegend Nederland die de schoonheidsprijs afgelopen seizoen niet verdiend hebben moeten voor 2022 voorkomen worden. Onze focus moet gericht zijn op de sportbeoefening die de ZLU de liefhebbers aanbiedt middels het int. vluchtprogramma, en niet op randzaken die niets of weinig met duivensport te maken hebben. Ook komen er punten aan de orde die in de loop der jaren iets zijn verwaterd, daarom is dit overleg meer dan noodzaak om de regels in de sport op orde te houden. Persoonlijk hoop ik dan ook van ganser harte dat de nog aanwezige argwaan inzake samenwerking in welke vorm dan ook na deze bijeenkomst tot het verleden behoort.

Namens bestuur ZLU,
Hub Wetzelaer, Pr. ZLU vluchten.


07-10-2021

De Belgische Reisduif - Duivenpost - Barcelona

Bron: KBDB - RFCB

NL: De KBDB stelt alles in het werk om het transport en de lossing van duiven in goede banen te leiden. Voor de internationale vlucht uit Barcelona werken ze nauw samen met de inrichters van de vlucht en de Catalaanse duivenbond. Wij spraken met de Catalaanse voorzitter Xavier Freixas Zendrera

FR: LE RFCB fait tous ce q'il peut pour organiser le transport et la libération des pigeons. Pour faire ça, le RFCB collabore avec la liaison de Catalonie. Nous avons discuté avec le président Catalan Xavier Freixas Zendrera.

https://youtu.be/d9YVn7ZHzGw

30-09-2021

Voorwoorde 3e periodiek 2021

Beste sportvrienden,
Bij deze het 3e periodiek van het fantastische mooie seizoen 2021 Dit periodiek omvat onder meer bijna alle kampioenschappen 2021, met als kers op de taart het ZLU Marathonkampioenschap 2021. De behaalde kampioenschappen met de daarbij behorende “vaasjes “ zijn voor velen het hoogtepunt van het vluchtseizoen. Ook voor dit jaar zal het zeer zeker Uw doelstelling geweest zijn om naar het “Limburgse “te komen om Uw ereprijzen op te komen halen. Het zij U gegund. Traditiegetrouw staat de ZLU Marathonkampioen 2021 op het eerste blad, en zo zullen wij het ook maar houden.
.

.
“ Hueb ich get gewonne ? “, dit was het eerste dat Hay mij vroeg toen ik hem belde voor een mooie foto in het periodiek en straks ook in de pers. Niets vermoedende is het Ad van Gils gelukt deze opname te maken. Zeker hebben deze Toppers iets gewonnen. Op de 1e plaats: De Gebroeders van de Weerdt uit Meerssen, bestaande uit Hay en Theo, zij zijn dit seizoen de onbetwiste ZLU marathonkampioenen van 2021. Hun puntentotaal is 2.958. Harry van Wegberg en zoon Johnny uit Echt volgen op de 2e plaats met 2.939 punten. Als eervolle 3e voor dit Superkampioenschap staat Peet Solleveld & Paloma uit Maasdijk straks op het ZLU ere-podium. Hun puntentotaal is 2.924.Tussen nummer 1 en 3 zitten maar 34 punten, toppers van de bovenste plank dus !
Lees meer...
23-09-2021

ZLU nieuwe stijl van A tot Z.

Woensdag 1 sept was een heuglijke dag voor het huidige ZLU bestuur. Een eerder aangekondigde andere vorm van het aloude ZLU bestuurs systeem werd eindelijk na nog eens het voor en tegen te hebben besproken waar gemaakt. De route voor de toekomst is uitgezet, er zijn nog een aantal stations te passeren, dit kost nog even tijd, maar de uiteindelijke bestemming is vast gelegd. ZLU minded Nederland was langs onze denkbare route ruim vertegenwoordigd met correspondentie richting bestuur ZLU, spandoeken, mails, appjes en noem maar op. De vele, om het bijna onwerkelijk te noemen, praktisch alle steunbetuigingen waren positief ten aanzien van vele werk dat de ZLU voor de Nederlandse fond liefhebber verricht. De ZLU ambassadeurs hebben hun werk voortreffelijk gedaan, nu is het de beurt aan ons als ZLU bestuur.

Dit geeft een goed gevoel voor de toekomst.
Zoals ik verleden week reeds aangaf, U geeft ons Uw vertrouwen, en wij als bestuur zullen dit dan ook moeten waarmaken richting jullie.Het moge duidelijk zijn dat er veel werk aan de winkel is , werk dat op dit moment met het huidige bestuurs bestand niet op te brengen is. Hier komen wij nog nader op terug. Om duidelijk aan te geven hoe de stand van zaken is bij deze een overzicht inzake aantallen duiven van de laatste 8 jaar.
Lees meer...
09-09-2021

Dank woord Christ van der Linden

Met ingang van 1 september 2021 heeft Christ van der Linden zijn bestuursfunctie bij de ZLU neergelegd. Christ heeft vele jaren de functie commissaris vervoer op een voortreffelijke wijze ingevuld en de belangen van de ZLU altijd voorop gesteld. De goede verzorging van onze duiven is mede te danken aan de inzet van Christ . Op deze wijze willen wij Christ nogmaals hartelijk danken voor zijn inzet en vertrouwen in onze organisatie. Gelukkig blijft Christ zijn werkzaamheden voor de ZLU in verzamelcentrum Rucphen doen, hiervoor zijn wij hem zeer erkentelijk .

Christ bedankt,

Bestuur ZLU

08-09-2021

Persmededeling september 2021


Beste sportvrienden,
Het seizoen zit er al bijna 3 weken op. De meeste uitslaglijsten zijn inmiddels in Uw bezit. Wat nog rest zijn de kampioenschappen. Ook deze worden na einde reclamatie door de ZLU berekend en meteen gepubliceerd. Ondertussen wordt er achter de schermen de 1e ZLU vergadering klaar gestoomd. Langzaam aan krijgen we er de tijd voor, zeer zeker voor de kleine groep van ZLU bestuurders die bijna 6 weken lang bijna dag en nacht voor U klaarstonden. Hopelijk bent U tevreden over 2021, wij als ZLU zijn het zeer zeker wel. Met dik 40.500 duiven evenaren wij de aantallen van 2013, en dat alles ook nog met 1 vlucht minder. Dit geeft aan dat U als liefhebber alle vertrouwen heeft en geeft aan het spel dat de ZLU U biedt. Dit vertrouwen is wederzijds, van ons verwacht U dat wij U een programma 2022 voorschotelen dat aan het door U aan ons gestelde vertrouwen voldoet.
Lees meer...
31-08-2021

Het ZLU webmail programma 2021.


Het ZLU webmail programma 2021.

Zoals reeds enkele weken voor aanvang van de wedvluchten door mij omschreven was het melden via het web mail programma het zorgenkindje van de ZLU. De voorgenomen testen waren slecht bezocht door de diverse centrums, en er kwam voor de ZLU uiteindelijk te weinig actuele informatie op de proppen. Alles kwam in een plotselinge stroomversnelling toen bleek dat het doormeld - systeem niet was opgenomen in de ZLU opzet. Mede op verzoek van o.m. ondergetekende werd er meteen contact gelegd met Maarten van Urk, reeds jarenlang betrokken en bekend met deze ict materie. Er kwam crisisberaad met uiteindelijk een deskundige werkgroep die de te cancelen problemen moest oppakken en oplossen. Dit vergde in het begin veel van deze mensen, onder meer omdat de 1e vlucht voor de deur stond. Maar de moed bleef erin en Pau werd de “ Generaal Probe “.
Lees meer...
20-08-2021

De vuurdoop van Frans Heezen.

Afgelopen Perpignan moest er natuurlijk ook gecontroleerd worden via het ZLU WCS systeem. Gezien het feit dat de winnaar in het uiterste N.O. van ons landje ligt werd er een beroep gedaan op Frans Heezen, hij heeft na het overlijden van zijn broer Arie deze functie overgenomen, en waarvoor de ZLU hem zeer dankbaar is.

.
Lees meer...
11-08-2021

Deelnemerslijst WESM en NM 2021Reclameren tot 29 juli 2021.
19-07-2021

Rampspoed Valkenburg a./d. Geul treft ook ZLU bestuurslid Henk Curvers.

Alsof het nog niet genoeg is bij al deze ellende loopt in een mum van tijd de hele tuin onder bij Henk Curvers. Het tuinhok wordt incl. postduiven waaronder de nationaal winnaar Agen ZLU omhooggeduwd en vervolgend omgekiept.
.

.
Het tuinhok liggend op de voorkant dat door de waterdruk omhoog kwam en vervolgens omkiepte
Lees meer...
16-07-2021

Barcelona Toppers

ZUID LIMBURGSE UNIE.

10 Jaar Barcelona winnaars
.

Lees meer...
09-07-2021

Barcelona 2021 allerlei !

Eeuwige roem en eer voor de Barcelona winnaar !

Barcelona, de duivenwedvlucht met de meeste superlatieven, maar de laatste jaren ook met de meest negatieve incidenten. Het vorig jaar de ramp met het drinkwater bij een gedeelte van de Franse duiven, het niet stempelen van de Duitse duiven, waardoor er een rare gedachte achter de Internationale overwinning kwam. De toewijzing dit jaar aan een andere inrichter via een kort geding !! Veel vragen geen antwoorden !!

.

.
Een van de Top favorieten voor de …………………………………
Lees meer...
07-07-2021

ZLU vB Update Meldprogramma

ZLU meldsysteem

Na de eerste vlucht kunnen we stellen, dat het nieuwe meldsysteem nog niet is wat het moet zijn. Met name vrijdagavond heeft het systeem flink gehaperd, waardoor we ook na de neutralisatie op zaterdag de naweeën hadden het systeem goed te laten werken. Daarnaast is het voor veel liefhebbers niet duidelijk geweest hoe de meldlijst te benaderen is en vervolgens welke functies zijn ingebouwd. Hierdoor lijkt het volgen van de meldingen eerder verslechterd dan verbeterd te zijn. Een duidelijke kanttekening moet daarbij gemaakt worden, dat door de misstanden in het ZLU systeem, de lijst bij IFCinfo ook niet compleet was. Daar kan IFCinfo niks aan doen en treft dan ook zeker geen blaam ! Dhr. M. van Urk helpt ons en daar zijn we blij mee !

Voor ons achter de schermen is het duidelijk waar e.e.a. aan gelegen heeft en weten we wat te doen. Deels hebben we tijdens de vlucht van Mont de Marsan, fouten te weten repareren.
In deze week, voor de vlucht van Agen, zullen we aan de slag zijn om de gebreken verder op te lossen. Ook zullen we de website aanpassen, zodat het duidelijker wordt hoe naar het meldsysteem te gaan.

Tenslotte hoop ik op ieders begrip,

M. Roumans
ZLU Wedvlucht coördinator
28-06-2021

Het spel kan beginnen, het verstoppen is afgelopen !

Sportvrienden,

het opleren van onze fond-matadoren verliep ook dit seizoen niet vlekkeloos. Op diverse plaatsen werd de mogelijkheid aangeboden om de duiven op te leren, Hank en Nishoek waren de meest aansprekende inkorf mogelijkheden. Op enig moment werd Nishoek tot “oorlogsgebied “uitgeroepen, met alle gevolgen van dien.
Lees meer...
15-06-2021

Test case e.c. systeem 2021

Sportvrienden,

Komend weekend op de wedvlucht St. Vincent d.d. 12 juni mogen die liefhebbers die een ec met doormeldfunctie hebben hun systeem testen voor de ZLU wedvluchten. Klokken, die automatisch melden, dienen deze meldingen te mailen naar zlumelden@mg.pigeonadmin.com.

Onze “rekenmeesters “ dragen er zorg voor dat tijdig de benodigde bestanden zijn ingelezen. Houdt er rekening mee dat dit geen totaal uitslag wordt maar een lijst met meldingen van die liefhebbers met doormeld-funktie op hun constateersysteem. Hoe meer liefhebbers ermee doen hoe meer ervaring wij krijgen met de nieuwe meldwebsite. Doe er U voordeel mee !

Alvast veel succes.
M.Roumans/Hub Wetzelaer.
09-06-2021

Persbericht inzake ZLU meldsysteem :


Om het mogelijk te maken, dat vanaf de eerste vlucht Pau, ook gemeld kan worden met klokken die automatisch melden en te melden via en naar derden, zoals IFCinfo.nl, e.a. heeft de ZLU contact gelegd met dhr. M. Van Urk. E.e.a. is in gang gezet om het meldsysteem van dhr. Van Urk en het meldsysteem van de ZLU te koppelen met elkaar, zodat gegevens met elkaar uitgewisseld kunnen worden. Op die manier kan gewaarborgd worden, dat de meldposten allen kunnen blijven melden, zoals ze dat gewend waren. Voor die meldposten, die reeds gebruik maakten van de diensten van dhr. Van Urk veranderd er niks. Voor die meldposten, die op de oude manier gewend waren te melden is de meldprocedure zoals eerder omschreven, via de inlogmogelijkheid in het meldsysteem van de ZLU.

De meldinstructie is aangepast en wordt verstuurd naar de meldposten.

Klokken, die automatisch melden, dienen deze meldingen te mailen naar zlumelden@mg.pigeonadmin.com.

Verder heeft de ZLU en dhr. M. Van Urk met elkaar afgesproken samen te werken en deze samenwerking verder te willen uitbreiden, nu en in de toekomst.

Succes eenieder !

Mickel Roumans / Hub Wetzelaer.

24-05-2021

ZLU - mei 2021

Beste sportvrienden,

Deze week vrijdag valt het eerste periodiek 2021 bij U op de vloermat. Een handig boekwerkje bijna onmisbaar voor de deelnemers op de ZLU vluchten. Alle nieuwtjes en wetenswaardigheden inzake het ZLU seizoen 2021 staan erin vermeld. Tot 26 mei kunt U alsnog inschrijven, voor de prijs van € 10,-

Wijzigingen inzetlokalen 2021 t.o.v. 2020 zijn ook verwerkt.
Lees meer...
19-05-2021

Koninklijke onderscheiding Piet Meesters


Afgelopen maandag, 26 april 2021, dat dag dat vele Nederlanders verrast werden met een koninklijke onderscheiding was het ook de “ beurt “ aan Piet Meesters uit Hoogerheide om geridderd te worden voor zijn vele verdiensten voor de duivensport. Vooral de ZLU nam een bijzondere plaats in het hart van Piet in.

In zijn aanvraag “ tot verlenen van een koninklijke onderscheiding “ stond onder meer:

Lees meer...
30-04-2021

Laatste nieuws ZLU april 2021

Afgelopen donderdag is gedeelte bestuur ZLU voor overleg, conform covid-regels, bij elkaar geweest, alle lopende zaken zijn besproken. Voor de resterende punten zijn er voorstellen richting het voltallig bestuur opgesteld, zodat deze op het 1e volgende “ fysieke “ overleg afgehandeld kunnen worden. De nieuwe ophaalschema‘s 2021 zijn inmiddels op de site geplaatst. We moeten verder, alleen het gaat traag, bijzonder traag. Voor het completeren van het ZLU info boekje hebben wij alle gegevens van de KBDB nodig. Deze ontbreken tot nu toe. De “ rechts zaak in kort geding “ die bestuur Cureghem Centre als voormalig inrichter Barcelona tegen de KBDB heeft aangespannen moet juridisch binnen 30 dagen afgehandeld zijn. Deze termijn is op dit moment ruimschoots overschreden. Ook ging afgelopen week onze aandacht naar het “KBDB hittegolfplan 2021 “. Dit gaat natuurlijk een wezenlijk onderdeel vormen inzake besluitvorming welzijn postduiven. Hoofddoel van het “Hittegolfplan “is het welzijn van onze duiven, die zo comfortabel mogelijk aan de start van iedere vlucht moeten komen, aldus KBDB. Ook de NPO beschikt inmiddels over een “Hitteprotocol duivensport “ bij hoge temperaturen. De scherpe kantjes zullen gecommuniceerd en vertaald moeten worden naar de praktijk.

Lees meer...
26-04-2021

Het ZLU Marathonkampioenschap 2021

Voor de Nationale marathon zijn de volgende vluchten aangewezen:

Agen oude, Marseille, Narbonne.

Voor de West Europese Super Marathon zijn de volgende vluchten aangewezen:

Pau, Barcelona, Perpignan.

De inschrijvingssite is inmiddels ook aangepast zodat U met de inschrijvingen 2021 kunt starten.
Voor het periodiek is ( was ) de volgende afspraak gemaakt. De abonnees van 2020, met inhoudingsmachtiging voor de ZLU, ontvangen een korting van € 5,= op het abonnement van 2021.

Namens ZLU,
Hub Wetzelaer.
06-04-2021

Update meldprogramma 2021

Sportvrienden, zoals vorige week beloofd !!

Nieuw ZLU meldprogramma en online meldingen ZLU vluchten

Zoals vorig jaar na de ZLU vluchten reeds kenbaar gemaakt, is de ZLU begonnen met het ontwikkelen van een nieuw meldprogramma voor het melden en online weergeven van de gearriveerde duiven tijdens onze vluchten. De reden hiervoor is natuurlijk alom bekend en hoeft geen nadere toelichting.
Lees meer...
31-03-2021

De ZLU aandachtspunten tijdens de ZLU ledenraad voorgedragen !


Tijdens de behandeling van de NPO voorstellen inzake de 2 ingediende amendementen namens de ZLU onweerde en bliksemde het boven Limburg zoals nog zelden vertoond. Het was gelukkig geen slecht voorteken aangaande uitslag van de stemming.

Onderstaande voorstellen zijn besproken in een 2 tal voorbereidende sessies, zodat alle 15 afgevaardigden zich in deze problematiek konden inleven.
Lees meer...
15-03-2021

Al meer dan 62 jaar duivensport op het hoogste nivo !

Geachte sportvrienden:

Afgelopen donderdag 15 okt. is bestuur ZLU weer bijeen geweest in vergadering, dit alles conform de nieuwe covid regelgeving. Het is en blijft behelpen !. Het was bijna weer een lange rit, herverdeling werkzaamheden, aanleveren prominente schenkers voor onze ZLU verkoop 2020. Uitbesteden nieuwbouw ZLU meldprogramma enz. enz,.


Zoals bekend dit jaar geen Sterrenshow, wel wil de ZLU om de toekomst van onze organisatie te garanderen in nieuwe stijl een ZLU verkoop houden. Lees meer...
21-10-2020

ZLU hervormingen 2021

Beste sportvrienden,

Ook de ZLU kampt op bestuurlijk nivo met onderbezetting en het ouder worden van diverse oud-gedienden. Vandaar dat er op de afgelopen jaarvergadering een aantal verschuivingen hebben plaats gevonden. Onze oud-vooritter, Eddy Hoedemakers heeft om gezondheids-redenen aangegeven als voorzitter te stoppen. Eddy heeft al een “ dienstverband “ bij de ZLU van ruim 41 jaar, waarvan de laatste 15 jaar als voorzitter. Hij was de 4e voorzitter van de nu bijna 62 jarige ZLU. Oprichter Bertie Jennekens ruim 42 jaar voorzitter, Hub Mulders 2 jaar, Math Weststraete 4 jaar, en nu is in goed overleg aan Piet Franssen de voorzittershamer overgedragen.

Lees meer...
26-09-2020

Onze vrijwilligers en de duivensport:

Ooit een sticker gezien:
Zonder onze vrijwilligers geen duivensport.


Dit geld niet alleen voor de duivensport maar elke organisatie heeft er mee te maken. Haal de corona perikelen bij en het is duidelijk dat de grote groep vrijwilligers nog kleiner wordt. Onderstaand een kort werkverslag van onze ZLU vrijwillgers:
Lees meer...
29-07-2020

RUTGER JAN RITTERSMA UIT ZUIDLAREN (GRONINGEN) WINT 1STE NATIONAAL PERPIGNAN. .

09-08-2021

MICHAEL SCHMELL, HÜCKELHOVEN SCHITTERT OP NARBONNE 1E EN 2E NATIONAAL EN 1E EN 3E INTERNATIONAAL JAARLINGEN

02-08-2021

Hans en Roy De Bresser uit Berg en Terblijt winnen zowel Nationaal als Internationaal Marseille ZLU

26-07-2021

‘Caatje‘ bezorgt Johan Boonen uit Buggenum het goud op Barcelona!

13-07-2021

Trio Jacques, Trudie en kleinzoon Joerie Winkens-Rothenburg uit Itteren winnen 1e Nationaal Agen ZLU Jaarlingen

05-07-2021

‘BELLA‘ DOET GIJS EN WILFRED HAMSTRA UIT HARDERWIJK SCHITTEREN OP AGEN OUD

05-07-2021

FAMILIE JACOBS UIT BEEK NATIONAAL WINNAAR UIT PAU (MONT DE MARSAN) ZLU.

28-06-2021
Wij vragen jouw akkoord voor het gebruik van cookies op onze website. Meer informatie over wat cookies zijn, welke cookies op onze website worden gebruikt en wat ze bijhouden is beschikbaar in het onderdeel cookies van ons privacy statement    Akkoord Niet akkoord