ZLU gaat zowel vervoer nationaal als internationaal onderbrengen bij vervoerder Johan Bauwens Olen.


.
Beste sportvrienden,

zoals reeds vermeld op de ZLU site van de ZLU op  27 aug. 2023 mag Afd. Brabant 2000 niet meer volgens de aangescherpte EU milieuregels de duiven in Nederland ophalen. Hiervoor in de plaats is nu de Fa. Bauwens uit Olen gekozen. Alle Bauwens cabine wagens vertrekken vanaf Olen/Stekene en komen na ophalen van de duiven ook weer naar Olen om de wagens bij te laden.
 
Lees meer...
14-04-2024

Definitief int. vliegprogramma KBDB 2024.

08-04-2024

ZLU ophaalschema 2024

Voor vragen over het ophaalschema kunt u terecht bij Mickel Roumans 06-13620024. Denk er aan om de manden voor Agen  vòòr 27 mei te bestellen. Deze komen met de ophaaldienst van Pau mee naar uw lokaal. Doorgeven van het aantal duiven na het inkorven en het bestellen van de manden, bij Mickel Roumans 06-13620024 (bij voorkeur via WhatsApp).

Denk eraan, dat er 18 duiven per mand ingekorfd worden. Barcelona worden 16 duiven per mand ingekorfd.

>>> Ophaalschema ZLU vluchten 2024 - Pdf <<<
28-03-2024

AFRICHTEN VOOR DE GROTE FONDVLUCHTEN 2024


.
Hierbij een overzicht van een groot aantal mogelijkheden voor iedereen die de komende maanden zijn duiven af wil richten voor de grote fond.
Lees meer...
18-03-2024

Het seizoen 2024 is in aantocht !!


.
Aangenomen KBDB voorstellen betreffende de door de ZLU mede ingerichte int. vluchten 2024. Duivenvoeder tijdens het vervoer en op de lossingsplaatsen → 80% gele cribbs mais aangevuld met verscheidenheid van granen.
 
Wat met de voeding tijdens transport?
Vanaf 2024 komt er van Dierenwelzijn in Frankrijk de verplichting om de duiven vanaf 2 nachten mand, 25 gram voer per dag te voederen. Daar komen controles op! Wanneer men bij controle niet in orde is, kan de lossingsvergunning worden ingetrokken. Daarop komt de vraag en de discussie omtrent welk voer dit moet zijn; uitsluitend maïs of een mengeling met in hoofdzaak maïs aangevuld  met kleine granen. Want er is een verschil in voederen in houtkrullen, stro of op karton als bodembedekking. Op internationale vluchten gebruiken verschillende landen andere soorten bodembedekking. Kleinere granen zijn moeilijker terug te vinden in houtkrullen. Duiven zoeken er langer naar, en kennen minder rust, leert de ervaring. Vandaar de vraag naar specificatie wat wordt verstaan onder kleinere granen. Zonnepitten en erwten zijn niet hetzelfde als fijne zaden. Finaal wordt geopteerd voor een samenstelling met 80% gele cribbs mais aangevuld met verscheidenheid van granen.
  Lees meer...
13-03-2024

Huldiging La Colombe Joyeuse 2023.
La Colombe Joyeuse vierde zijn vluchtwinnaars en kampioenen 2023.
Lees meer...
06-03-2024

Inschrijvingen marathons seizoen 2024.

04-03-2024

Duivensport fijne hobby


dit was in de 80er jaren de slogan op een door de NPO uitgegeven sticker.

In de carnavalsweek heb ik even de tijd genomen om wat meer info te krijgen inzake de vele vacatures die er in de duivensport bestaan op bestuurlijk niveau. Het is al jaren geen geheim meer dat er te weinig hulp in de eigen vereniging aanwezig is, en veel erger nog, geen bestuurlijke hulp binnen de eigen afdeling op bijna alle niveaus in Nederland die toch werkzaam zijn in het belang van onze sport. Ik heb de websites van alle afdeling bekeken en meer dan 28 vacatures geteld, de a.i. functies heb ik daarin niet meegenomen. Dus een herindeling is een mogelijkheid om weer een volledige bestuursploeg te kunnen formeren.Maar het omgekeerde kan het geval zijn, en dat is dat oudere bestuursleden gebruik maken van deze herindeling om “ goede dag “ te zeggen na vele werkzame jaren binnen het bestuur. Bij een nieuwe ploeg aan te schuiven is voor oudgedienden vaak moeilijk, en ook begrijpelijk. Andere mensen andere ideeën.
Lees meer...
01-03-2024

Duivenvoer internationale vluchten

Beste sportvrienden,

Na de vele lof uitingen en complimenten richting bestuur NPO en haar vele helpers inzake de geweldig georganiseerde postduiven Olympiade in het MECC te Maastricht kunnen we nu weer onze aandacht richten op het komende seizoen.
.

.
Op zaterdag tijdens de Olympiade werd ik toch nog aangesproken inzake de voer-problematiek die afgelopen week op Facebook werd aangekaart. Een flink aantal vraagjes, en uiteenzettingen via de FB en persoonlijk aan mij gerichte vragen wil ik dit punt toch nog eens aan de orde stellen. Bij deze mijn eerste bijdrage die door tussenkomst Olympiade niet op Facebook terecht kwam: Afgelopen seizoen 2023 werden wij tijdens de int. wedvluchten plotsklaps verrast met onderstaande mededeling door de Belgische ( Entente Belge ) inrichter van de int. vluchten Barcelona, St. Vincent en Perpignan.
Lees meer...
05-02-2024

Huldiging ZLU WEOM 2023 winnaars in het MECC te Maastricht.


.
Afgelopen zaterdag vond de huldiging plaats van de WEOM winnaars 2023. In het kader van de 38e Olympiade had de ZLU in overleg met de NPO de mogelijkheid aangegrepen om de winnaars van deze zware competitie te laten plaatsvinden in het MECC. Helaas werkte de GPS niet tot aan de plaats van huldiging waardoor vele liefhebbers en supporters niet op tijd of zelfs helemaal niet de locatie konden vinden. Tijdens het opzetten van de ereprijzen was ook NPO secr. Gerard van der Aalst aanwezig, bestuur NPO was zeer onder de indruk van de door de ZLU uit te reiken ere-prijzen, echt ZLU WEOM Olympiade waardig. Ja, we weten intussen dat de “ZLU vaasjes “ intussen materieel cultureel erfgoed zijn.
.
Lees meer...
29-01-2024

Gouden NPO erespeld voor Frans Huynen Simpelveld

Tijdens de drukbezochte 65e ZLU Sterrenshow afgelopen zaterdag in de Hanenhof te Geleen werd Frans Huynen verrast door NPO voorzitter Ben Geerink. Voor zijn vele werkzaamheden, niet alleen voor de Nederlandse Postduivenhouders Organisatie maar ook voor de Zuid Limburgse Unie, werd Frans onderscheiden met de Gouden NPO erespeld.
.

.
In bijzijn van zijn naaste familie mocht zijn dochter de erespeld opsteken. Frans was zichtbaar onder de indruk met deze voor hem onverwachte geste.
Lees meer...
22-01-2024

Sterrenshow huldiging seizoen 2023

15-01-2024

Huldiging WEOM op zaterdag 27 jan. a.s. om 11.00 uur in het MECC te Maastricht.

Winnaars ontvangen deze week bericht via de ZUID LIMBURGSE UNIE. Zorg ervoor tijdig aanwezig te zijn.
.
Lees meer...
15-01-2024

Sil van Vliet uit Ter Aar wint afgetekend de West-Europese Olympische Marathon 2023


.
Sinds 1983 organiseert de ZLU jaarlijks de West-Europese Super Marathon (WESM). En dat is dus intussen alweer 40 jaar lang en dat is geen geringe tijdsspanne. Het kampioenschap is wel eens een jaartje tussenuit gevallen zoals in 2003 door de grote uitbraak van vogelpest. En afgelopen seizoen had de WESM een extra gouden randje vanwege het feit dat in januari de tweejaarlijkse Olympiade van de duivensport door Nederland wordt georganiseerd en van 26 tot en met 28 januari in de MECC-hallen in Maastricht wordt gehouden. De WESM kreeg daarom het ‘predikaat‘ olympisch in haar naamgeving en is omgedoopt tot West-Europese Olympische Marathon. De laureaten van deze competitie zullen op zaterdag 25 januari tijdens de Olympiade hun verdiende huldiging krijgen. Afgelopen seizoen is de WEOM vervlogen over de vluchten Pau, Barcelona, St. Vincent en Perpignan terwijl de Nationale Marathon over Agen oud, Barcelona, Marseille en Narbonne is vervlogen. Het ‘recept‘ op elke vlucht is simpel en eenvoudig pak de 1e of 2e getekende zo vroeg mogelijk in de prijzen. Maar simpel en eenvoudig is dat natuurlijk geenszins. Je moet er de (goeie) duiven voor hebben en ze moeten het op het goede moment doen en in vorm zijn.
Lees meer...
11-01-2024

65e ZLU Sterrenshow

Ten gunste van de Zuid Limburgse Unie,
een:

verkoop van jonge duiven 2023,
en bonnen 2024

.
>>> 65e ZLU Sterrenshow <<<


24-12-2023

Laatste werkzaamheden voor de ZLU Top verkoop 2023

Het laatste nieuws inzake de verkoop !!

Alle duiven zijn inmiddels in quarantaine voor de verkoop. Met dank aan Esther namens DUIVENDIRECT. Op dit moment worden de foto‘s e.d. bestemd voor de verkoopsite op orde gebracht en dan is deze voorbereiding ook al weer ten einde. Met dank aan de Fam. Hendriks die zich weer van hun beste kant hebben laten zien.
.
Lees meer...
22-12-2023

65e ZLU STERRENSHOW 2023.

Afgelopen week werden de top schenkingen bedoeld voor de ZLU-verkoop Sterren show in den lande opgehaald !

.
Lees meer...
20-12-2023

Voorwoord 5e periodiek

Beste sportvrienden,

voor U ligt het laatste periodiek van het seizoen 2023, voor zover U hierop geabonneerd was, dit is tevens de laatste versie die op papier naar U toe wordt verzonden. Zoals in de colofon op pagina 1 vermeld bestaat het periodiek in deze vorm dit jaar precies 40 jaar. Initiatiefnemer destijds in 1983 was Hans Havenith z.g. die als grondlegger van dit handig boekwerkje de geschiedenis ingaat, aansluitend werd Henny Dekker de opvolger en vanaf 2003 was het ruim 20 jaar de beurt aan Piet Franssen om zorg te dragen dat minimaal 5 keer per jaar alle broodnodige ZLU info op Uw deurmat viel. Vele uren onzichtbaar werk zijn in al die jaren besteed om U van alle weetjes op de hoogte te houden. Heel veel dank zijn we dan ook verschuldigd aan deze actievelingen die er voor gezorgd hebben dat wij steeds up to date waren.
.
.
Lees meer...
15-12-2023

Nico Pronk uit Mill Nationaal ZLU Marathon Kampioen

Nico Pronk uit Mill (N-Brabant)
1e ZLU Marathon Kampioen
5e Plaats op het Podium der Grootmeesters ZLU vluchten.
.


.
Mill.
In het topje van het noordoostelijke deel van Noord-Brabant ligt gemeente Land van Cuijk, waartoe ook het dorpje Mill behoort. In het duivenwereldje is het dorpje Mill welbekend om het duivensportcentrum P & P waar Nico Pronk eigenaar van was. Het bedrijf is gespecialiseerd in het maken en leveren van duivenhokken. In 2015 besloot Nico het kalmer aan te gaan doen en zou schoonzoon Valter Dos Santos Vitorino, afkomstig uit Portugal, het bedrijf voortzetten onder de naam DSV Timmerwerken. In de bestaande werkplaats maakt hij nog steeds de duivenhokken volgens het P & P principe. Momenteel is Nico er nog nauw bij betrokken als adviseur en kan men bij hem terecht voor alle vragen.Daarnaast runnen Nico en echtgenote Corry nog steeds de winkel in duivensportartikelen in Mill en verkopen ze producten zoals broedhokken, zitkasten, vloerverwarming enz. en zijn ze dealer in Nederland van de fa. Kipshagen in broedhokken met schuiflades en lopende band.
Lees meer...
08-12-2023

Verkooplijst 65e ZLU Sterrenshow

Beste sportvrienden,

Met rasse schreden  nadert de 65e ZLU Sterrenshow, het grote gros aan stamkaarten is bij de secretaris aanwezig, nog een enkeling en de lijst is compleet. Binnen 14 dagen kan alles op zijn plaats zijn, Esther kan de planning maken om  de duiven duiven op te halen en Pigeoncom.com kan de voorbereidingen treffen inzake finnisching touch  voor de verkoop promotie. Voorlopig dus nog werk zat aan de winkel. Onderstaand de voorlopige lijst van schenkingen 2023:
 .
Op korte termijn ontvangt iedere schenker een mailtje waarin de vooraankondiging staat inzake het telefoontje dat hij via Ester gaat ontvangen inzake het ophalen van de duiven.
 
Wordt  natuurlijk vervolgd,
Namens bestuur ZLU,
Hub Wetzelaer, Pr. ZLU vluchten.
30-11-2023

ZLU Sterrenshow 13 januari 2024.

29-11-2023

65e ZLU Sterrenshow


.
Beste sportvrienden,

Met rasse schreden  nadert de 65e ZLU Sterrenshow, het grote gros aan stamkaarten is bij de secretaris aanwezig, nog een enkeling en de lijst is compleet. Binnen 14 dagen kan alles op zijn plaats zijn, Esther kan de planning maken om  de duiven duiven op te halen en Pigeoncom.com kan de voorbereidingen treffen inzake finnisching touch  voor de verkoop promotie. Voorlopig dus nog werk zat aan de winkel.

Op korte termijn ontvangt iedere schenker een mailtje waarin de vooraankondiging staat inzake het telefoontje dat hij via Ester gaat ontvangen inzake het ophalen van de duiven.

Wordt  natuurlijk vervolgd,

Namens bestuur ZLU,
Hub Wetzelaer, Pr. ZLU vluchten.
 
27-11-2023

Wetenswaardigheden rondom de verkoop ZLU Sterrenshow 2023.


.
De eindstanden van het WEOM kampioenschap 2023.
.

 
Lees meer...
17-11-2023

Wetenswaardigheden inzake STERRENSHOW 2023
.
Beste sportvrienden,

de werkzaamheden inzake de ZLU verkoop zijn inmiddels in volle gang. Tal van ZLU toppers hebben reeds hun medewerking toegezegd en de vereiste gegevens aangedragen. Ook is reeds de offerte opgevraagd inzake het ophalen en verzorgen van de geschonken duiven. Duivendirekt speelt daarin evenals de vorige 2 edities een belangrijke rol. Zoals uit de woorden van Esther blijkt is zij zeer tevreden de ZLU als “ klant “ te mogen hebben.: Uiteraard ben ik er trots op dat Duivendirect jullie ( ZLU) wederom mag offreren. Lees meer...
02-11-2023

Bericht van onze penningmeester

Gisteren donderdag 26 okt. zijn alle concoursgelden van alle vluchten overgemaakt naar de penningmeesters van de diverse inkorflokalen. Vandaag  vrijdag 27 okt. zijn vervolgens alle afrekeningen t.a.v. deze verenigingen verzonden.Het waren weer vele uren noeste arbeid van Annie en Piet Franssen.

Hartelijk dank.
.

.
Alle aandacht gaat nu naar de organisatie Sterrenshow en de ZLU Sterrenshow verkoop.
 
Bestuur ZLU.
28-10-2023

De ZLU kampioenschappen galerij 2023. deel-2


.
Namens bestuur ZLU van harte gefeliciteerd.
Lees meer...
02-11-2023

De ZLU kampioenschappen galerij 2023.


.
Een van harte proficiat voor deze kampioenen.
Lees meer...
25-10-2023

Olympiade in het MECC te Maastricht

Beste sportvrienden,

Langzaam aan komt er duidelijkheid inzake de diverse huldigingen tijdens de Olympiade in het MECC te Maastricht. Inmiddels worden  de aanmeldingen voor dit kampioenschap  gecontroleerd en op korte termijn zal de voorlopige uitslag bekend worden gemaakt. Dit WEOM kampioenschap werd vervlogen over onderstaande vluchten:
.
Vluchten West Europese Olympiade Marathon 2023

Pau,  Barcelona,  St.Vincent,  Perpignan.
.

 
Lees meer...
19-10-2023

Ook toppers komen eens op rust !!

Mag het, zou ik zeggen !!
.

Lees meer...
12-10-2023

ZLU 2023 1e prijswinnaars ZLU poloshirt.

Weet U nog wie de ZLU winnaars 2023 waren ?

Met dank aan Pigeoncom.com en Falco Ebben !.

Dankzij deze sponsoren deze mooie foto‘s incl. verslagen verzorgd door Marcel Görtzen en Ad van Gils .Deze toppers hebben de Nederlandse postduif weer internationaal op de hoogste podia geplaatst.
Lees meer...
07-10-2023

Wat is charme....


.
Wat is charme, met de uitslaglijst in de hand naar het lokaal of met de ipad naar het lokaal om met je uitslag te pronken !

Duivensport leeft van info, veel info inzake de klasseringen op de wedvluchten krijgen we als uitslag onder ogen. De weinige duivensportbladen die er nog zijn, De Duif en Het Spoor der Kampioenen, doen zich alle moeite om samen met hun netwerk aan verslaggevers iedere week trouw de toppers van het afgelopen weekend de eer te geven alwaar zij recht op hebben. Dit is heden ten dage geen makkelijke klus meer. Via het internet proberen allerhand duiven web-sites nog voor de lossing , indien het mogelijk zou zijn, snelste meldingen op hun homepage te krijgen. Op het internet kan vaak onbeperkt reclame of promotie voor een bepaalde winnaar of gebeurtenis aandacht worden geschonken. Voor de duivenkranten ligt dit op dit moment geheel anders. Verslagen, foto‘s en noem maar op worden door een handvol goedwillende reporters in ijltempo klaar gestoomd om het verhaal maar tijdig te kunnen plaatsen. Duivenbladen worden dan ook afgedrukt, voorzien van adresstroken en dan naar de distributie centra gebracht in de hoop dat de vaste leesdag voor de abonnees gehaald kan worden.
  Lees meer...
13-09-2023

Mijmeringen september

Het vliegseizoen 2023 zit erop, hoe nu verder !
.

.
Beste sportvrienden,

Het vliegseizoen 2023 zit erop, alle ZLU uitslagen zijn inmiddels bij de deelnemers aanwezig. Van het Internationale spel is er nog een enkele uitslag te verwachten. Nu is het wachten op de diverse rankings en kampioenschappen die het seizoen voor menige kampioen nog meer moeten opfleuren. Het is nu tijd om bestuurlijk ook even op rust te komen na een 7 tal overdrukke weken, niet alleen onze “gevleugelde helden “ maar ook de vele honderden medewerkers die er jaarlijks paraat staan om het ZLU gebeuren te doen slagen. Allen hiervoor nogmaals onze welgemeende dank.
Lees meer...
27-08-2023

BENNIE HOMMA, BALK SLAAT OP PERPIGNAN 2023 ONGEZIEN ZIJN SLAG MET DE PRIJZEN 1, 3 EN 4 NATIONAAL EN INTERNATIONAAL!


.

.
09-08-2023

Rieks Lonsain uit Nieuwleusen wint met zijn ‘Blue Lucy‘ internationaal Marseille.
Een bijzondere vlucht is internationaal Marseille dit jaar zonder meer geweest. Lang zag er naar uit dat in de voorvlucht en wel in Noord-Frankrijk de snelste internationale duif was geklokt. Op een afstand van 730 km klokte Frank Menez in Voyenne om 18.06 uur. Zijn vierjarige doffer kwam tot een snelheid van 1095 m.p.m. En alle Belgische en Nederlandse Marseillevliegers beten zich daarna stuk op deze snelheid. Die gemaakte snelheid leek voor de overvlucht onhaalbaar. De neutralisatietijd ging in en theoretisch waren er nog kansen voor de pure overvlucht in Nederland. Maar was dat realistisch met deze snelheden? De klap op de vuurpijl kwam met een constatering om 5.16 uur op maar liefst 1038 km in het Overijsselse Nieuwleusen. Het was Rieks Lonsain die aldaar zichzelf en de hele duivenwereld deed verrassen met zijn favoriete duivin. Zo‘n 11 uur na het klokken van de Franse duif ‘gooide‘ Rieks de Fransman van zijn troon en mocht er zelf plaats op nemen. Wat is het verhaal achter de winnende duivin en de man die internationaal Marseille wint? We legden Rieks Lonsain een aantal vragen voor en via zijn antwoorden kunnen we hem en zijn winnende duivin beter leren kennen: Lees meer...
06-08-2023

Definitieve deelname na reclamatie Nat. Marathon en WEOM

Beste sportvrienden,

Voor de ZLU marathon zijn er 284 inschrijvingen, huldiging op 13 jan. 2024 in de Hanenhof te Geleen. Voor de WEOM zijn 296 inschrijvingen, en ook voor deze huldiging moet U weer naar het zuiden van het land en wel naar het MECC te Maastricht, en wel op zaterdag 27 jan. 2024.

Bestuur wenst U alsnog veel succes toe op de resterende vluchten, er zijn nog bijna 100 “ ZLU-vaasjes “ te verdelen.

Namens bestuur ZLU,
Hub Wetzelaer, Pr. ZLU vluchten.

>>> Definitieve deelname Nat. Marathon en WEOM <<<
21-07-2023

FRANS KEIJBETS UIT LANDGRAAF (Z-LIMBURG). WINT 1STE NATIONAAL NARBONNE ZLU


.

.
01-08-2023

Persverklaring KBDB EB

Op verzoek van de Franse Federatie werd er vergaderd op dinsdag 25 juli n.a.v. de schandelijke lossing te St. Vincent.

Vergadering Internationale wedvlucht Saint-Vincent 16/07/2023
- Namén déél aan dé vérgadéring :
o FCF : Cailliéz Bénoit (Téams)
CIF : Béaujéan Christophé Pochollé Alain, Bialorucki Frédéric
o KBDB : Bodéngién Pascal, Sapin Dénis, Logié Wim
o ZLU : Roumans Mickél, Fransén Piét, Wétzélaér Hub
o NPO : Géérink Bén (Téams) Duitsland : Féll Joséf
- Puntén dié wérdén béhandéld :
1. Onjuisté coördinaten
2. Onvérantwoordé lossing waarvoor dé Bélgisché Vérstandhouding één médédéling zal ovérmakén.
3. Dé rol van dé WhatsApp-groép.
4. Dé génomén maatrégélén.
5. Dé toékomst op korté én langé térmijn.

Tijdéns dé vérgadéring van 25/07/2023, hébbén dé partnérs van dé organisatié van intérnationalé wédvluchtén hun vértrouwén in dé bétrokkén fédératiés béhoudén én blijvén zij waakzaam tén opzichté van hét wérk dat door dé organisatorén wordt vérricht. Voor dé koméndé vluchtén blijft hét intérn communicatiésystéém van kracht én wordt dé WhatsApp-groép voorzién van informatié omtrént allé stadia van hét transport. Ténslotté wordt ér dé koméndé maandén inhoudélijk géwérkt aan hét vérfijnén van dé toékomstigé saménwérking.

Persverklaring Entente Belge n.a.v. de schandalige lossing.

Het bestuur van de Belgische Verstandhouding betreurt en verontschuldigt zich voor de manier waarop de lossing van Saint-Vincent van 16 juli laatstleden plaats vond. Om alle insinuaties en/of misverstanden uit de wereld te helpen willen wij bij deze nog eens benadrukken dat de duiven wel degelijk gelost werden op de officiële lossingsplaats Saint-Vincent de Tyrosse - Voie Romaine, waar sedert 2018, zowel de internationale vlucht alsook de middaglossingen ingericht door de N.P.O. uit Nederland, onafgebroken plaats vonden (coörd. 43 39 33 / -01 18 05). Dit in tegenstelling met de lossingsvergunning voor ons opgemaakt door de F.C.F. die nog steeds St. Jean-de-Marsacq als losplaats vermeldt. Tevens betreuren wij dat wij vooraf niet op de hoogte gebracht werden van de nieuwe bestemming die de lossingsplaats, gelegen aan de Voie Romaine, inmiddels gekregen had.

Het bestuur van de Belgische Verstandhouding.
28-07-2023

COMB. SMEETS-PENRIS, URMOND GRIJPT GOUD OP NATIONAAL MARSEILLE MET HUN ‘SUMMERTIME PIE‘


.

.
24-07-2023

Reactie Bestuur KBDB naar aanleiding van de lossing te St.Vincent

Aan de internationale partners

Beste,
Gelieve kennis te nemen van de hierna opgenomen mededeling ingevolge de lossing van de internationale wedvlucht vanuit St Vincent van 16/07/2023.
Uiteraard komen wij nog bij jullie terug voor wat betreft de inrichting van de internationale wedvlucht vanuit Perpignan van 04/08/2023. Op deze wedvlucht zal uiteraard een afgevaardigde van de KBDB ter plaatse aanwezig zijn teneinde alles in goeie banen te leiden.

Mededeling ingevolge de internationale wedvlucht vanuit St Vincent van 16/07/2023
De nationale raad van beheer en bestuur heeft deze middag het hoofdbestuur van “de Belgische Verstandhouding" gehoord ingevolge de feiten dewelke zich hebben voorgedaan afgelopen zondag 16/07/2023 bij de lossing van de internationale wedvlucht vanuit St Vincent. Ingevolge deze auditie, heeft de nationale raad van beheer en bestuur de beslissing genomen om de nationale vluchten 2023 vanuit Libourne & Souillac en de internationale wedvlucht vanuit Perpignan, intiteel toegekend aan “de Belgische Verstandhouding, te ontnemen. De KBDB zal deze vluchten voor haar eigen rekening nemen. De onderrichtingen, overgemaakt door “de Belgische Verstandhouding" voor de nationale wedvlucht vanuit Libourne, met inkorving morgen, 19 juli 2023, blijven van toepassing.

Met vriendelijke groeten.
Voor de nationale raad van beheer en bestuur,
De nationale voorzitter,
Pascal Bodengien.

==========================================================
Voorlopig aantal duiven marseille 2023
Belgie 2590
Nederland 3200
Duitsland 886
Luxemburg 35
Frankrijk 3122
Totaal 9833 Aantal 2022 9806
18-07-2023

Jaarling duivin “Liv" van Jan en Paul Grolleman uit Landgraaf (Z-Limburg) Wint Nationaal St. Vincent ZLU.


.

.
18-07-2023

Persbericht Lossing St Vincent

Lossing St. Vincent

Helaas te constateren, is dit inderdaad de lossing van St. Vincent van vanochtend. Laat duidelijk zijn; wij betreuren dit ten zeerste en vinden dit een schandalige lossing !! Het is ons ook een raadsel, waarom dit weer heeft kunnen gebeuren. Momenteel zijn we zelf verhaal aan het halen bij alle betrokkenen, om boven water te krijgen hoe en waarom ? Onze lossingscommissie is de hele ochtend al in overleg met alle landen, en lossingverantwoordelijken om te komen tot een goede lossing en gebeurt uiteindelijk dit, zonder dat ZLU en/of andere landen op de hoogte waren dat de lossing als zodanig uitgevoerd werd.

Het was vanochtend om 7.00 uur pas bij ons bekend, dat er auto‘s in de weg stonden en dat deze verwijderd werden. Het is om die reden, dat de lossing vertraagd werd naar 8.00 uur. Pas na de lossing wordt pijnlijk duidelijk, dat auto‘s niet weg waren.
Lees meer...
16-07-2023

WALTER VAN DER MEULEN UIT SIRJANSLAND ZEGEVIERT GROOTS OP NATIONAAL BARCELONA 2023


.

.
10-07-2023

Persbericht bestuur Zuid Limburgse Unie.

Woensdagavond 5 juli om ca. 21.00 werd bestuur ZLU benaderd via Ruud Vermaat ( WCS controleur ZLU) met de mededeling dat er een duif bij de comb. T.Koele & Zn te Wezep was binnengelopen die de dag ervoor in het NIC Nieuw Leusen was ingekorfd voor Barcelona. Direct werd er contact gezocht met het Barcelona konvooi dat om ca. 22.00 op de laatste rustplaats voor Barcelona zou aankomen. Ons vast aanspreekpunt in dit konvooy is meteen bij aankomst de ZLU manden gaan controleren en stelde na gedegen controle vast dar er in mandnr. 976 slechts 15 duiven aanwezig waren. Deze mand was niet dicht gebonden en dus ook niet verzegeld. Daarna werd de inrichter Barcelona hiervan in kennis gesteld en deze heeft hierna de KBDB hiervan in kennis gesteld. Op dondermorgen is Ruud Vermaat de duif ter plekke gaan controleren in Wezep, de uitgelezen data kwamen overeen met de reeds bij bestuur ZLU opgezochte gegevens.

Conclusie: er is tijdens het transport naar de losplaats een duif ontsnapt.
Zowel bestuur ZLU, inrichter Barcelona als ook de KBDB zijn deze combinatie veel dank verschuldigd voor het melden van deze aankomst. Hun eerlijkheid en sportiviteit wordt ten zeerste op prijs gesteld. Nogmaals een hartelijk woord van dank namens alle bovengenoemde instanties. Het concours Barcelona is na de controles weer veilig gesteld.

Bestuur ZLU.
06-07-2023

Onze “ ZLU oudjes “doen het nog steeds als de besten !!


.
Afgelopen weekend speelde ZLU de wedvlucht Agen, een apart concours voor oude duiven en een apart concours voor jarige duiven.Bij de oude duiven een deelname van 5.527 duiven en bij de jaarlingen 5.296 duiven. Met een lossingstijdstip van 8.15 uur, gezien de ter plekke minder goede omstandigheden, zaten al tijdig vele honderden deelnemers op de Agen vlucht op de Pipa site te kijken.Bij de meldingen bleek al snel dat de snelheden niet goed waren berekend. Tegen 18.30 uur heb ik dan ook contact opgenomen met Pipa en binnen 5 minuten waren de snelheden aangepast. Met deze nieuwe gegevens kon al snel een prognose gemaakt worden inzake de Nederlandse aankomsten. De snelheden kwamen al in de loop van de avond rond de 75 tot bijna 78 km/uur te liggen. Het melden bij de ZLU verliep zeer stroef, hetgeen al vlug bleek uit de vele appjes en telefoontjes die ik kreeg.Tot overmaat van ramp, was er voor diverse meldposten geen doorkomen aan.

Tot vrij laat in de avond heeft onze voorzitter meer dan 100 meldingen vanuit o.m. het Fond Unie gebeuren handmatig verwerkt.Rond 23.00 uur zag ik nog een melding uit “Kaatsheuvel “op de Pipasite staan, ten onrechte om het maar netjes te zeggen, niemand reageert. Dus heb ik weer rond 23.10 uur bij Pipa op mijn verzoek deze melding laten verwijderen.Honderden kijken erheen, niemand doet wat ! Maar owee als je er zelf niet op staat ! Dan ga je slapen in de wetenschap dat het op zaterdagmorgen langs de kust gaat regenen. Nou, ze hebben het geweten, onvoorstelbaar. Toen ik de pc opstartte rond 06.05 uur heb ik het ook geweten, ik schrok, de complete meldsite was overspoeld met dubbele en vaak tot 6 voudige foutieve aankomsten. Hierover komt nog een nader bericht over.
Lees meer...
03-07-2023

Meldingen Agen

Langs deze weg willen wij ons ongenoegen uiten over het melden van de duiven op onze vluchten. Met name bij Agen komt dit weer pijnlijk aan het licht. Zoals gebleken, hebben de digitale systemen als geheel gefaald bij het verwerken van de meldingen van Agen. Storingen alom, ook bij onszelf !

ZLU heeft de laatste 3 jaar haar meldprogramma vernieuwd en bijgewerkt tot de laatste stand der techniek. In dit systeem, zluweb, kan elke meldpost inloggen om de duiven van hun NIC te kunnen melden. Dit zonder tussenkomst van emailmeldingen. Daarnaast is het bestaande meldsysteem van ifcinfo gekoppeld middels een zogenaamde API. Sinds dit jaar is ook Bricon Pas en Compuclub middels API gekoppeld. EC systemen melden via email of via de API met Compuclub. Het blijkt, dat er meldposten en EC systemen zijn die niet via deze routes hun meldingen proberen te doen met alle gevolgen van dien. Met name het systeem van ifcinfo wordt hierdoor zwaar (over)belast en daardoor ook het systeem van de ZLU, zluweb. Wij kregen meer meldingen binnen, dan überhaupt duiven mee waren naar Agen.

De ZLU heeft er altijd op gestaan, om alle meldingen op haar eigen meldprogramma te ontvangen opdat de controles uitgevoerd kunnen worden, die volgens de internationale regels gelden. Deze regels gelden al sinds de tijd dat er nog met de handklokken en gummibanden gewerkt werd. De internationale organisaties in België houden deze regels nog altijd voor. Dit betekent, dat er simpelweg gemeld moet worden én dat dat binnen 15 minuten na de kloktijd gebeurd moet zijn. Het zal duidelijk zijn, dat verreweg 2/3 van de meldingen van Agen aan deze regels niet voldoen.
Lees meer...
03-07-2023

John Poppeliers uit Hapert wint super verrassend Agen oud.


.

.
03-07-2023

Mark Valentijn St. Willebrord (N-Brabant) Wint 1e Nationaal Agen ZLU Jaarlingen


.

.
03-07-2023

INTRODUCTIE NIEUW DUIVENVOER

INTRODUCTIE NIEUW DUIVENVOER in de INTERNATIONALE DUIVENSPORT

Nieuwe mijlpaal in de verzorging van duiven op transport. De Belgische Verstandhouding introduceert een nieuw transportvoeder op de 3 internationale vluchten Barcelona, St.Vincent en Perpignan. Voortaan worden ALLE deelnemende duiven, tijdens de reis naar en gedurende een eventueel overzitten op de lossingsplaats, gevoederd met een door de firma Vanrobaeys uit Rekkem speciaal samengestelde sportmengeling. De Vanrobaeys-convoyeurmix is een rijkelijk samengestelde mengeling met 4 verschillende soorten mais aangevuld met tarwe, witte dari, cardy , 2 soorten rijst, kempzaad, enz Dit om de duiven met een volle batterij aan de start te krijgen van Barcelona, St. Vincent en Perpignan.
.
30-06-2023

Ad Fortuin uit Strijen (Zuid-Holland) Wint met “Joep" de 1ste Nationaal en 1ste Internationaal winnaar Pau ZLU.


.

.
26-06-2023

Kontrakt verlenging Pigeoncom.com 2023

Beste sportvrienden,

We zouden bijna het beste paard uit de ZLU stal vergeten. Afgelopen week was er weer het jaarlijks overleg met Gert Jan en Jeroen Hendriks inzake de sponsoring 2023. Piet Franssen bedankte Pigeoncom.com voor het goed verlopen seizoen 2022 en voor alle ondersteuning aan de ZLU. In een goed gesprek over en weer werd het concept “Sponsorovereenkomst 2023 “ punt voor punt besproken.De aangedragen punten vanuit het ZLU overleg werden duidelijk aangekaart zodat er nergens misverstanden over kunnen ontstaan. Aangezien dit het eerste jaar was zijn er af en toe wel eens punten waarover gepraat moet worden. Een punt van orde namens Pigeoncom.com wordt direct na het vliegseizoen op de 1e ZLU vergadering aan de agenda toegevoegd. Enkele van de agendapunten voor 2023.
Lees meer...
19-06-2023

Eendracht maakt sterk !!

Beste sportvrienden,

Het nieuwe marathonseizoen staat alweer voor de deur, het opleren, africhten of hoe jullie het ook noemen willen is verleden tijd. Nu gaar het voor de “worst “ kan men zeggen.
.

.
Onder leiding van Mickel Roumans , voorzitter ZLU zijn er door het bestuur vele tientallen uren gestoken in de voorbereiding van het seizoen 2023. Het zat ons, ook bijna een traditie, niet altijd mee. Perikelen zijn er bijna telkenjare, alleen dit jaar kwam de onmacht af en toe bovendrijven. Voor alsnog zijn alle werkzaamheden afgewerkt en de vele punten van aandacht voor zover als mogelijk afgehandeld. Wij verwachten dus een mooi seizoen en met behulp van de weergoden prachtige vluchten.
Lees meer...
09-06-2023

AANPASSING THUISAFSLAG


Na ampele overwegingen heeft het bestuur alsnog besloten om de thuisafslag toe te laten op de ZLU-wedvluchten mits aan onderstaande voorwaarden wordt voldaan.

Na de wedvlucht wordt de definitieve thuisafslag gemaakt worden, mits de systemen hiervoor geschikt zijn. Een tussenafslag waarbij niet alle gegevens van het WCS worden meegezonden wordt niet geaccepteerd. Na het maken van de thuisafslag de z.g. constateringslijst mailen aan het inkorfcentra die deze mail bij de overige stukken kan toevoegen. Het maken van de thuisafslag is geheel ter verantwoording van de liefhebber(s) De gegevens welke door de inkorfcentra worden ingelezen zijn maatgevend voor het vervaardigen van de uitslag.

Aansprakelijkheidsstelling van de Z.L.U. en haar medewerkers is uitgesloten.

Zie:
ALGEMENE EN AANVULLENDE REGELS Z.L.U. WEDVLUCHTEN
Lees meer...
26-05-2023

Geen thuisafslag voor het seizoen 2023 !!


.
Beste sportvrienden,

De ZLU heeft het standpunt ingenomen om de ‘thuisafslag‘ niet te gebruiken in 2023. Het tijdverloop van de klok kan nadelig werken in de uitslag, waardoor mensen benadeeld zouden kunnen worden. Daarnaast is momenteel niet duidelijk hoe de internationale organisaties daarmee om zullen gaan. De ZLU heeft daar ook geen invloed op en kan eventueel tijdverloop niet corrigeren. Wij adviseren daarom geen ‘thuisafslag‘ te gebruiken voor de ZLU wedvluchten. Om alles gelijk te trekken, in het belang van de liefhebbers, heeft de ZLU daarom besloten de ‘thuisafslag‘ niet toe te staan in 2023.

Bestuur ZLU.
24-05-2023

ZLU Persmededeling


.
Beste sportvrienden,

De weergoden zijn nog niet met ons. Te wisselvallig, te koud. Lossingen tussen de buien door, geen gunstige omstandigheden als voorbereiding van wat er nog komen moet. Zoals U als liefhebber bezig bent met de voorbereidingen voor het seizoen 2023, zo is ook het bestuur van de ZLU in volle inzet met de voorbereidingen van 2023. De inzetlokalen hebben hun wijzigingen doorgeven en Piet Franssen kan alle wijzigingen op financieel gebied gaan verwerken zodat straks ook de afrekeningen korrekt afgehandeld kunnen worden. Speciale aandacht binnen het bestuur is er straks ook nog voor de knelpunten in de ophaaldiensten, zeer zeker de wedvlucht Agen heeft de volle aandacht.
Lees meer...
23-04-2023

ZLU Mededeling


.
Beste sportvrienden,

Het seizoen 2023 kent een zeer wisselvallige start, in Limburg heeft nog geen duif de cabinewagen van binnen gezien wil zwijgen van buiten. Overal wordt aandacht besteed aan de opleer vluchten grote fond 2023, maar de temperatuur moet omhoog.

Persverslagen 2023:
Afgelopen week zijn de eerste contacten persverslagen 2023 aan de orde geweest, Marcel Görzen en Ad van Gils zijn weer bereid gevonden om dit ook voor 2023 voor de ZLU op zich te nemen, mannen hartelijk dank hiervoor, het levert de liefhebber weer urenlang leesplezier.
Lees meer...
16-04-2023

AFRICHTEN VOOR DE GROTE FONDVLUCHTEN 2023


.
Sportvrienden,

Het weer lijkt er nog niet op, maar de voorbereidingen voor het grote fond seizoen 2023 zijn ook inmiddels opgestart. Onderstaand een overzicht van een groot aantal mogelijkheden voor iedereen die de komende maanden zijn duiven wil africhten voor de grote fond.
Lees meer...
01-04-2023

Periodiek 2023


.
.ZLU INSCHRIJVINGEN 2023
.
OPGAVE en BETALING inzake:

PERIODIEK 2023 - ZLU MARATHON - WEST EUROPESE OLYMPIADE MARATHON .

Ingaande seizoen 2023 zijn alle machtigingen inzake automatische incasso vervallen. Vanaf dit seizoen de verschuldigde bedragen meteen rechtstreeks overmaken bij opgave naar DE ZUID LIMBURGE UNIE o.v.v.:

NPO 8 cijferig lidnummer
- periodiek - ZLU marathon - WEOM. t.a.v.: rekening IBAN NL96 RABO 0113 2006 25 t.n.v. Zuid Limburgse Unie.

Sportvrienden, er komen betalingen binnen zonder NPO nummer, deze kunnen wij niet verwerken.

Voor het periodiek voor Nederland en de overige landen betaalt U :

PERIODIEK € 10,= ,
ZLU MARATHON € 13,=
WEOM € 13,=

Opgave periodiek met betaling dient binnen te zijn voor 1 juni 2023.
Opgave ZLU MARATHON en WEOM dient binnen te zijn voor 20 juni 2023.
24-03-2023

NPO stemming

Was het een circus ,of was het toch een theater, deze woorden gebruikte de NPO voorzitter tijdens de stemming op de ledenraad waarin ook het ZLU voorstel aan de orde kwam. In feite moest de uitslag zijn: “ 12 voor het ZLU voorstel, 8 tegen en 2 onthoudingen " !Waarvan akte !

Beste sportvrienden,

Het was alweer een stress week voor een gedeelte van het ZLU bestuur. Het fenomeen spelen 1 op 4 kon niet de goedkeuring van bestuur NPO krijgen. Zij stonden niet open voor de argumenten aangedragen door de ZLU. Dan maar alle registers op tafel, de brandbrief ging via de ZLU naar de afdelingen met het verzoek deze door te spelen aan de stemgerechtigden van de NPO ledenraad. Een andere werkwijze van verzending werd ons niet geboden. Daarna alle centrumleiders de brandbrief gestuurd met het verzoek hun stemgerechtigden de “ kont “uit te hangen. Alle kleine beetjes helpen. Vaak genoeg gingen de termen van hoor en wederhoor over het scherm. Al vaker gehoord. Mondelinge toelichting van een agendapunt zeker als je nergens je ei kwijtkomt komt niet ter sprake Dit zijn toch democratische grondwaarden in Nederland. De voorzitter had de pech om zich te verspreken inzake theater en circus, het verschil weet ik niet. Op de dag van stemming zaterdag wist ik het niet maar nu enkele dagen later weet ik beter.

Lees meer...
17-03-2023

De laatste huldigingen 2022.


.
Het openingswoord vanaf de kansel door Michėle van Bael,
de voorzitter van Colombe Joyeuse .
.


Lees meer...
08-03-2023

Brandbrief ZLU


Kerkrade, 02 maart 2023,
.
Aan het Bestuur van de bij de NPO aangesloten afdelingen.
Betreft: voorstel van de ZLU aan Bestuur NPO inzake spel 1:4

Geacht Bestuur,
Zoals jullie wellicht hebben gelezen, hebben wij de ZLU, een voorstel ingediend bij Bestuur NPO met het verzoek dit voorstel te voorzien van een positief advies en voor te leggen aan de ledenraad van 11 maart a.s. Enkele jaren geleden is door de ledenraad een voorstel aangenomen om de het aantal prijzen per vlucht in een verhouding 1:3 te verdelen. Ons voorstel heeft hier betrekking op en wij stellen voor om de prijzen voor de ZLU-vluchten te verdelen in een verhouding 1:4. Wij hebben daartoe een gemotiveerd voorstel ingediend. Tot onze verbazing heeft Bestuur NPO dit voorstel voorzien van een negatief advies.
Lees meer...
01-03-2023

ZLU Inschrijvingen 2023

OPGAVE en BETALING inzake:

PERIODIEK 2023 - ZLU MARATHON - WEST EUROPESE OLYMPIADE MARATHON .

Ingaande seizoen 2023 zijn alle machtigingen inzake automatische incasso vervallen. Vanaf dit seizoen de verschuldigde bedragen meteen rechtstreeks overmaken bij opgave naar DE ZUID LIMBURGE UNIE o.v.v.: NPO 8 cijferig lidnummer - periodiek - ZLU marathon - WEOM. t.a.v.: rekening IBAN NL96 RABO 0113 2006 25 t.n.v. Zuid Limburgse Unie.

Voor het periodiek voor Nederland en de overige landen betaalt U :

PERIODIEK € 10,= ,
ZLU MARATHON € 13,=
WEOM € 13,=

Opgave periodiek met betaling dient binnen te zijn voor 1 juni 2023.
Opgave ZLU MARATHON en WEOM dient binnen te zijn voor 20 juni 2023. Lees meer...
10-02-2023

Het gaat niet om des keizersbaard,maar om des keizerskroon

Een waar gebeurd verhaal anno 2023 ……………….. !
.

.
Na de huldiging van het ZLU Keizerkampioenschap, gewonnen door Frank Hage uit Woerden, werd de bijbehorende keizerskroon na afloop van de huldiging in ontvangst genomen door ons ZLU bestuurslid Ron Krijgsman. Deze plaatste het kroonjuweel terug op het podium. Op zondagmorgen toen de opruimploeg o.l.v. onze voorzitter Mickel Roumans alles ging inventariseren alvorens het opruimwerk begon mistte men plotsklaps de keizerskroon. In alle mogelijke hoeken kasten en dozen werd speurwerk verricht, geen resultaat.
Lees meer...
06-02-2023

64e ZLU Sterrenshow

64e ZLU Sterrenshow alweer een groot succes. Geweldige ZLU Sterrenshow waardige afsluiting van seizoen 2022.

Afgelopen zaterdag werden in de Hanenhof te Geleen de ZLU laureaten van 2022 gehuldigd, dit is al voor de 64e keer. De ZLU opgericht in 1958 huldigde in de beginjaren van haar bestaan haar kampioenen in de Burcht te Valkenburg. Daarna volgde tot 2001 de Scala Jumbo dancing eveneens te Valkenburg, in die jaren het duiven walhalla van de Nationale duiventrots. Nu nog bijna een generatie later worden deze verhalen na menig glaasje bier overal verteld. Een unieke plek voor unieke ZLU kampioenen.
.

Lees meer...
18-01-2023

Jeroen en Stijn Rans uit het Belgische Wijgmaal winnen met voorsprong de West-Europese Super Marathon


.
In de duivensport zijn er niet veel internationale kampioenschappen waarbij alle deelnemers in dezelfde concoursen tegen elkaar wedijveren. Alleen op de internationale morgenlossingen strijden liefhebbers uit Frankrijk, Duitsland, België en Nederland rechtstreeks tegen elkaar. Over de vluchten Pau, Barcelona, St. Vincent en Perpignan vervliegt de ZLU het hokkampioenschap de West-Europese Super Marathon (WESM). Voor dit kampioenschap moet een liefhebber zich vooraf inschrijven en het inleggeld wordt als prijsgeld vervlogen. Afgelopen seizoen schreven zich 370 liefhebbers (hokken) voor de WESM in. De meerderheid en wel 328 deelnemers komt uit Nederland. Uit België kwamen 42 inschrijvingen en slechts één Franse liefhebbers schreef zich in. En de deelname uit België maar vooral uit Frankrijk mag gering genoemd worden terwijl op de grote fond zoveel Franse hokken ‘outstanding‘ zijn. Maar de taalbarrière zal zeker een hobbel zijn. En waar zijn de Franse uitslagen op de internationale vluchten op internet te vinden? Internationale (hok)kampioenschappen worden verder door het Duitse Euskirchen vervlogen onder de naam Europamarathon en ook de Belgische Verstandhouding (Entente Belge) heeft internationale kampioenschappen over Barcelona en Perpigan per hok en per ploeg en de Belgische Verstandhouding organiseert deze vluchten ook en bovendien ook internationaal St. Vincent. Voor de WESM telt voor elke liefhebber per vlucht de beste internationale score van de 1e- of 2e-getekende en dat op Pau, Barcelona, St. Vincent en Perpignan. De scores van de deelnemers worden niet automatisch uit de internationale uitslagen gehaald maar moeten door de liefhebber zelf worden ingestuurd. En het blijkt geen makkelijke klus om op die vier vluchten telkens te scoren. Zo‘n 61 liefhebbers van de 370 deelnemers stuurden hun score in en slechts 28 daarvan wisten vier prijzen te scoren. In totaal 27 liefhebbers stuurden een score van drie prijzen in. En de trotse winnaars van de WESM 2022 zijn de broers Jereon en Stijn Rans uit het Belgische Wijgmaal. En het Belgische succes is compleet met op de tweede plaats het echtpaar de Smeyter-Restiaen uit Melden. En in de top-25 van de WESM staan nog vijf Belgische liefhebbers zodat gezegd mag worden dat onze zuiderburen heel sterk uit de bus zijn gekomen.
Lees meer...
29-12-2022

Wiel Schaefer uit Roermond Winnaar ZLU Marathon Kampioenschap

.
Het Nationale Marathon van de ZLU, welk al meer dan 50 jaar bestaat, werd in 2022 vervlogen over de wedvluchten Agen (oude duiven), Barcelona, Marseille en Narbonne. En dit kampioenschap werd in dit toch al zware seizoen gewonnen door een liefhebber welke met de kleine mand de strijd aanging, n.l. Wiel Schaefer uit Roermond. Hij wist voldoende punten met zijn 1ste of 2de getekende duif te behalen om in het ZLU Marathon Kampioenschap op het hoogste schavot te eindigen. Cor de Heijde uit Made was goed voor het zilver en H. Timmers uit Oostvoorne was goed voor brons. Wiel Schaefer wist naast het winnen van het marathon kampioenschap ook 2de te worden in het ZLU Marathon Kampioenschap 8 getekenden. Hier werd Martha van Geel uit Nieuw Vossemeer winnares en Gerard Griffioen uit Zevenhoven derde. Ook stond Wiel nog als 7de Kampioen Euregio (1ste en 2de getekende) en 5de Euregio Award 1ste getekende. Bij de fondvrienden Brabant-Limburg werd het 1ste Kampioenschap morgenlossing gewonnen.
Lees meer...
30-11-2022

Beknopt overzicht overleg KBDB en de internationale inrichters.


.
Beste sportvrienden,

Op vrijdag 4 nov. j.l. vond er overleg plaats in het KBDB gebouw te Halle. Voor het eerst kwamen alle inrichters in het voortraject van het seizoen bij elkaar om van gedachten te wisselen.Een heel goed initiatief van bestuur KBDB. Zo krijgt eenieder de kans om straks in het voorjaar zonder al te veel problematiek van start te kunnen gaan.
Lees meer...
16-11-2022

Overleg KBDB met de inrichters van de internationale vluchten


.
Beste sportvrienden.

Bestuur ZLU heeft een uitnodiging ontvangen van de KBDB om op vrijdag 4 nov. 2022 met alle inrichters van de internationale vluchten te vergaderen over het a.s. seizoen 2023. Een prachtig initiatief, nooit eerder werden de int. inrichters betrokken bij zo‘n overleg. Zodoende krijgt ook de ZLU de mogelijkheid om met de andere inrichters van gedachte te wisselen over de diverse onderwerpen die straks op tafel komen. Voorheen was het tijdens de voorjaarsvergadering uitsluitend accepteren wat reeds was vastgelegd. Een mooie kans voor iedereen om hun zienswijze kenbaar te maken, al hoewel het vaak ( zeer vaak ) moeilijk is om tegen de Franstaligen op te boksen. Maar iedereen mag zijn zegje doen toch ! Uit het verslag van de KBDB vergadering van 28 okt. blijkt dat er voor 2023 “ bijna “geen prijsverhogingen worden toegepast, positief, ook de aantallen duiven per mand blijven gelijk 2022.
Lees meer...
04-11-2022

ZLU periodiek 4-2022

Beste sportvrienden,
Bij deze het 4e periodiek 2022, met als hoofdmoot de ( voorlopige ) winnaars van de WEST EUROPESE SUPER MARATHON 2022. Er waren voor dit kampioenschap totaal 370 inschrijvingen. Het heeft weer enkele jaren geduurt alvorens Belgie de winnaar kon afleveren, de laatste winnaar was De Smeyter – Restian uit Meldem in 2015. Voor 2022 komen de Toppers uit Wijgmaal Belgie. Na een schitterend seizoen 2021 komt nu de kers op de taart voor deze supers met de titel van WESM kampioen 2022.
Lees meer...
28-10-2022

Baten en lasten overzicht van de ZLU vluchten 2021.


.
Sportvrienden,
Bij deze een compleet overzicht 2021 inzake baten en lasten van alle vluchten. Om een vlucht rendabel te houden hebben wij een minimale deelname nodig van ca. 5.200 duiven. Dit gold t./m. 2021, nu de dieselprijs ook naar ongekende hoogte gaan zal dit aantal ook stijgen. Daarom weten wij nu reeds dat 2022 de ZLU geld gaat kosten. Over alle vluchten blijft 7 cent over per duif. dus voor 2021 is dat ca. 3000,00 euro. Uit de geproduceerde gegevens ziet U dus ook dat wij zonder verkoop van de duiven elk jaar de kas moeten aanspreken. Dit houdt de ZLU dus niet lang vol. Komende week is er weer vooroverleg met de KBDB incl. inrichters, we laten ons verrassen.

>>> kosten overzicht ALLE VLUCHTEN 2021 -Pdf <<<

Namens bestuur ZLU,
Hub Wetzelaer.
Lees meer...
26-10-2022

Overleg NPO-ZLU 15 okt. 2022 te Wijchen.


.
Jaarlijks overleg NPO – ZLU d.d. 15 okt. 2022 te Wijchen.

Aanwezig namens NPO: Dhr. B.Geerink, dhr. G. van de Aast, dhr. H.van Dijk, Mevr. A. Espeldoorn en dhr. Wim Konter.
Aanwezig namens ZLU: dhr. M.Roumans, dhr.P.Franssen, dhr.J.Bijsmans, dhr. H.Wetzelaer en dhr. R.Krijgsman.

Sportvrienden,
Afgelopen zaterdag vond het jaarlijks overleg plaats tussen beide organisaties. Een greep uit de voornaamste punten, zonder op de details in te gaan. Diverse punten worden nog uitgewerkt.
Lees meer...
18-10-2022

Olympiade - ZLU


.
Beste sportvrienden,
Zoals inmiddels bekend gaat de NPO de 38e editie van de Olympiade organiseren. Dit fantastisch evenement zal plaats vinden op 26-27 en 28 januari 2024. Plaats van deze activiteiten, het MECC te Maastricht, bij de ZLU in de achtertuin. Bestuur NPO vraagt dan ook bij deze aan alle afdelingen en organisaties , en dus ook aan ZLU om activiteiten te organiseren die deze Olympiade nog meer onder de aandacht te brengen.

Bestuur ZLU gaat de door de NPO georganiseerde Olympiade als volgt promoten: Mede door het feit de ZLU in 2023 voor de 40e keer de WESM organiseert, wordt de WESM voor het Olympiadejaar omgedoopt tot: “ WEST EUROPESE OLYMPIADE MARATHON “ Het is de bedoeling dat er straks 15 prijswinnaars gehuldigd worden op zaterdag 27 januari 2024 in het MECC te Maastricht. Dit houd in geen WEOM huldiging tijdens de ZLU Sterrenshow 2023. Tevens zal de promotieflyer in elk periodiek en elke uitslag van de ZLU komend jaar worden opgenomen. Dit voorstel is afgelopen zaterdag 15-10-2022 tijdens ons overleg met bestuur NPO overhandigd en is in dank aanvaard. Namens bestuur ZLU,
Hub Wetzelaer, PR. ZLU vluchten.
17-10-2022

ZLU First FLYGHTWINNERS Project.

Sportvrienden,
het vluchtseizoen is inmiddels alweer dik 2 maanden voorbij, de kampioenschappen zijn op 1 na ( WESM ) allemaal bekend, dus wordt het nu tijd voor de winteractiviteiten. ZLU First FLYGHTWINNERS Project. De winnaars van de vluchten zijn allemaal bezocht door Ron Krijgsman en Gert Jan Hendriks, de bloemen staan in de vazen, en de taart is inmiddels verdeeld. De gemaakte foto‘s voor zover nog niet geplaatst op Facebook komen op korte termijn in een overzicht op de website ZLU en Pigeoncom.com. Hopelijk was een ieder tevreden met deze geste.Ron en Gert Jan in ieder geval hartelijk bedankt.
Lees meer...
05-10-2022

Topprestatie van Nederlandse liefhebber op Internationaal Perpignan 2022.

Inmiddels zijn ook de laatste uitslagen internationaal binnen. Een pracht prestatie staat nog te vermelden voor de Batenburg – Van De Merwe combinatie uit Klaaswaal. Op Perpignan Int. Duivinnen werd de 1e internationaal gespeeld, tegen ruim 3.509 duivinnen.
.

.
Van harte proficiat met deze mooie prestatie !

Lees meer...
11-09-2022

Topprestaties van Nederlandse liefhebbers op Internationaal St. Vincent ( Tarbes ) 2022.

.
Langzaamaan druppelen ook de uitslagen van de internationale vluchten binnen. Wat een verschil met een 3 tal jaren geleden toen WPROL nog aan de “macht “was. KBDB heeft gelukkig tijdig ingegrepen, zodat het de laatste jaren al veel sneller gaat met het uitbrengen van de int. uitslagen. St. Vincent was voor John Hardebol ui Castricum de topper van 2022. De 1e prijs internationaal tegen 10.246 duiven, ingekorfd door 1774 liefhebbers. Proficiat met deze unieke prestatie.

Sander Dijkema uit Wemeldinge, de topper van 2022 doet het dunnetjes over met de 1e Internationaal bij de duivinnen. Totaal zijn er 2.318 duivinnen ingekorfd door 617 deelnemers. Ook voor Sander een van harte proficiat met deze prestatie.

Namens bestuur ZLU,
Hub Wetzelaer, Pr. ZLU vluchten,
05-09-2022

Onze vrijwilligers en de duivensport:

Ooit een sticker gezien:
Zonder onze vrijwilligers geen duivensport.


Dit geld niet alleen voor de duivensport maar elke organisatie heeft er mee te maken. Haal de corona perikelen bij en het is duidelijk dat de grote groep vrijwilligers nog kleiner wordt. Onderstaand een kort werkverslag van onze ZLU vrijwillgers:
Lees meer...
29-07-2020
Wij vragen jouw akkoord voor het gebruik van cookies op onze website. Meer informatie over wat cookies zijn, welke cookies op onze website worden gebruikt en wat ze bijhouden is beschikbaar in het onderdeel cookies van ons privacy statement    Akkoord Niet akkoord