Meldingen Agen

Langs deze weg willen wij ons ongenoegen uiten over het melden van de duiven op onze vluchten. Met name bij Agen komt dit weer pijnlijk aan het licht. Zoals gebleken, hebben de digitale systemen als geheel gefaald bij het verwerken van de meldingen van Agen. Storingen alom, ook bij onszelf !

ZLU heeft de laatste 3 jaar haar meldprogramma vernieuwd en bijgewerkt tot de laatste stand der techniek. In dit systeem, zluweb, kan elke meldpost inloggen om de duiven van hun NIC te kunnen melden. Dit zonder tussenkomst van emailmeldingen. Daarnaast is het bestaande meldsysteem van ifcinfo gekoppeld middels een zogenaamde API. Sinds dit jaar is ook Bricon Pas en Compuclub middels API gekoppeld. EC systemen melden via email of via de API met Compuclub. Het blijkt, dat er meldposten en EC systemen zijn die niet via deze routes hun meldingen proberen te doen met alle gevolgen van dien. Met name het systeem van ifcinfo wordt hierdoor zwaar (over)belast en daardoor ook het systeem van de ZLU, zluweb. Wij kregen meer meldingen binnen, dan überhaupt duiven mee waren naar Agen.

De ZLU heeft er altijd op gestaan, om alle meldingen op haar eigen meldprogramma te ontvangen opdat de controles uitgevoerd kunnen worden, die volgens de internationale regels gelden. Deze regels gelden al sinds de tijd dat er nog met de handklokken en gummibanden gewerkt werd. De internationale organisaties in België houden deze regels nog altijd voor. Dit betekent, dat er simpelweg gemeld moet worden én dat dat binnen 15 minuten na de kloktijd gebeurd moet zijn. Het zal duidelijk zijn, dat verreweg 2/3 van de meldingen van Agen aan deze regels niet voldoen.


De ZLU heeft besloten van Agen niemand uit te sluiten, omdat gedurende de ‘cyberaanval‘ van meldingen door derden bij Agen, ook zluweb gefaald heeft. Wat de internationale organisatie, voor de internationale uitslag, zal beslissen is op dit moment nog niet duidelijk. De duiven hebben voor een behaalde prijs gevlogen; we zullen er ons daarom hard voor maken dat er geen consequenties volgen internationaal.

Naar aanleiding van Agen, heeft de ZLU de volgende maatregelen genomen;
  • Er is nog een stap opgeschaald in technische zin, met Compuclub. Met ingang van Barcelona dienen de udp inkorfbestanden ook toegestuurd te worden naar Compuclub, zodat er nog een ingang meer is om de meldingen te doen. Dat betekent, dat wanneer ifcinfo overbelast raakt ofwel zluweb overbelast raakt er nog een plek is waar meldingen gedaan kunnen worden,
  • Het is de verantwoording van de meldpost van betreffende NIC, dat meldingen via één van de aangegeven kanalen gedaan wordt. Elke andere route wordt niet meer getolereerd. Indien de gebruikelijke manier van melden voor een meldpost of liefhebber niet functioneert, is het de verantwoording van de meldpost en liefhebber één van de andere kanalen te gebruiken om de meldingen te doen,
  • Incorrecte meldingen worden met ingang van Barcelona geblokkeerd en niet verwerkt,
  • Met ingang van Barcelona worden de inkorf- en meldinstructies gehandhaafd, die elk NIC vooraf aan het seizoen ontvangen heeft. Dit betekent, dat wanneer geklokte duiven niet gemeld worden of niet via de aangegeven kanalen op de meldlijst van de ZLU verschijnen ook daadwerkelijk niet opgenomen worden in de uitslag.

Voor de duidelijkheid; meldingen kunnen gedaan worden door gebruik te maken van;
Wij hopen van harte, dat de laatste maatregel niet nodig hoeft te zijn.

Is getekend,

Mickel Roumans
Voorzitter ZLU


Geplaatst op: 03-07-2023


« Vorige pagina
Wij vragen jouw akkoord voor het gebruik van cookies op onze website. Meer informatie over wat cookies zijn, welke cookies op onze website worden gebruikt en wat ze bijhouden is beschikbaar in het onderdeel cookies van ons privacy statement    Akkoord Niet akkoord