Overleg KBDB met de inrichters van de internationale vluchten


.
Beste sportvrienden.

Bestuur ZLU heeft een uitnodiging ontvangen van de KBDB om op vrijdag 4 nov. 2022 met alle inrichters van de internationale vluchten te vergaderen over het a.s. seizoen 2023. Een prachtig initiatief, nooit eerder werden de int. inrichters betrokken bij zo‘n overleg. Zodoende krijgt ook de ZLU de mogelijkheid om met de andere inrichters van gedachte te wisselen over de diverse onderwerpen die straks op tafel komen. Voorheen was het tijdens de voorjaarsvergadering uitsluitend accepteren wat reeds was vastgelegd. Een mooie kans voor iedereen om hun zienswijze kenbaar te maken, al hoewel het vaak ( zeer vaak ) moeilijk is om tegen de Franstaligen op te boksen. Maar iedereen mag zijn zegje doen toch ! Uit het verslag van de KBDB vergadering van 28 okt. blijkt dat er voor 2023 “ bijna “geen prijsverhogingen worden toegepast, positief, ook de aantallen duiven per mand blijven gelijk 2022.


Enkele belangrijke punten uit de dagorde van deze bijeenkomst:

A) Vluchtprogramma 2023.
B) Kosten voor deelname aan de vluchten.2023. Verantwoording kosten 2022.
C) Whatsappgroep voor alle inrichters inzake de lossingen 2023.
D) Doping controles, hoe gaan we om met de NPO reglementen.NPO zal in deze nog in overleg treden met de KBDB.
E) Hitteprotocol, is ook een heet hangijzer. Ook hier komt overleg NPO - KBDB
F) Lossingsbeleid 2022, en hoe verder in 2023 ?Aangezien bestuur ZLU tijdens het overleg met de NPO geïnformeerd is dat ookde RDA en het ministerie van LNV inzake Narbonne vragen hebben gesteld en het feit dat ZLU in 2023 gebruik gaat maken van het IWB kan de situatie ontstaan dat het IWB zegt “niet lossen “.Wat gebeurt dan, de eventuele sportieve en technische consequenties zijn duidelijk in dit overleg besproken. We kunnen ons geen miskleun meer veroorloven want de toekomst van de internationale marathon vluchten staat op het spel.

Voorop staat: “ Welzijn duif gaat voor rankings “.


Verder een groot aantal vragen n.a.v. ……………………!!
Het zal in ieder geval een novum zijn dat er vooraf gepraat wordt, zeer positief zonder meer ! Met dank aan de KBDB.

Wij houden U op de hoogte.

Namens bestuur ZLU,
Hub Wetzelaer, Pr. ZLU vluchten.


Geplaatst op: 04-11-2022


« Vorige pagina
Wij vragen jouw akkoord voor het gebruik van cookies op onze website. Meer informatie over wat cookies zijn, welke cookies op onze website worden gebruikt en wat ze bijhouden is beschikbaar in het onderdeel cookies van ons privacy statement    Akkoord Niet akkoord