Duivenvoer internationale vluchten

Beste sportvrienden,

Na de vele lof uitingen en complimenten richting bestuur NPO en haar vele helpers inzake de geweldig georganiseerde postduiven Olympiade in het MECC te Maastricht kunnen we nu weer onze aandacht richten op het komende seizoen.
.

.
Op zaterdag tijdens de Olympiade werd ik toch nog aangesproken inzake de voer-problematiek die afgelopen week op Facebook werd aangekaart. Een flink aantal vraagjes, en uiteenzettingen via de FB en persoonlijk aan mij gerichte vragen wil ik dit punt toch nog eens aan de orde stellen. Bij deze mijn eerste bijdrage die door tussenkomst Olympiade niet op Facebook terecht kwam: Afgelopen seizoen 2023 werden wij tijdens de int. wedvluchten plotsklaps verrast met onderstaande mededeling door de Belgische ( Entente Belge ) inrichter van de int. vluchten Barcelona, St. Vincent en Perpignan.


INTRODUCTIE NIEUW DUIVENVOER in de
INTERNATIONALE DUIVENSPORT

Nieuwe mijlpaal in de verzorging van duiven op transport.

De Belgische Verstandhouding introduceert een nieuw transportvoeder op de 3 internationale vluchten Barcelona, St.Vincent en Perpignan.

Voortaan worden ALLE deelnemende duiven, tijdens de reis naar en gedurende een eventueel overzitten op de lossingsplaats, gevoederd met een door de firma Vanrobaeys uit Rekkem speciaal samengestelde sportmengeling. De Vanrobaeys-convoyeurmix is een rijkelijk samengestelde mengeling met 4 verschillende soorten mais aangevuld met tarwe, witte dari, cardy , 2 soorten rijst, kempzaad, enz ........Dit om de duiven met een volle batterij aan de start te krijgen van Barcelona, St. Vincent en Perpignan.

Medio dec. 2023 ontvingen wij als bestuur ZLU een uitnodiging om deel te nemen aan een overleg samen met KBDB, de Belgische en de Internationale inrichters. Ook aan bestuur ZLU werd gevraagd om agendapunten aan te dragen. Onderstaande ZLU punten werden dan ook op de agenda geplaatst en uiteraard ook behandeld.

Wij ( Bestuur ZLU ) zouden de volgende punten graag inbrengen voor dit overleg:
  • Welk voer er gebruikt wordt. De gebruikte transportmengeling wordt niet volledig opgegeten door de duiven !
  • Wie organiseert welke vluchten + contactpersonen in 2024.
  • Vooraf de juiste coördinaten.
  • Perikelen in media St.Vincent en Perpignan.

Toelichting onzerzijds tijdens de vergadering.
Tijdens dit overleg werd dit agendapunt, welk voer tijdens het vervoer naar de losplaats uitvoerig aan de orde. Er waren zelfs 2 deskundigen, van 2 verschillende leveranciers, die tijdens dit agendapunt een duidelijk standpunt naar voren wilden brengen inzake de voor en/of nadelen van een bepaald product. Ook was er een lange en vaak onduidelijke discussie tussen alle afgevaardigden hetgeen niet tot een eenduidig standpunt leidde.

Onderstaand het “ intermezzo “ dat door de KBDB afgelopen week op Facebook ( beperkt leesbaar alleen voor FB leden ) werd geplaatst:

Tijdens de laatste vergadering met de ( inter)nationale inrichters van 13 dec. 2023 werd geen eensgezindheid gevonden aangaande de samenstelling van het duiveneten op de ( inter ) nationale wedvluchten. De inrichters lieten de beslissing over aan het oordeel van de KBDB.

Een 3 tal weken geleden verschijnt plotsklap onderstaande poll op Facebook van de KBDB. Poll aangaande de samenstelling van het duiveneten tijdens het vervoer en op de lossingsplaatsen. Wij ( KBDB) wensen echter de knoop niet door te hakken zonder het advies van onze leden ( alleen KBDB leden dus- Hub Wetzelaer) te vragen. Daarom vragen wij al onze liefhebbers (KBDB liefhebbers dus ) om hun mening te geven aangaande het hierna opgenomen voorstel.

.
a) Ofwel 100 % gele kribs mais

.


.
b) Ofwel 60 % - 70 % gele cribs mais aangevuld
met andere kleine geselecteerde zaden.

.


.
We hechten veel belang aan de mening van onze duiven liefhebbers. Maak a.u.b. Uw keuze duidelijk en dit in het belang van de verzorging van onze duiven.
Alvast bedankt,

Met vriendelijke groeten. De nationale voorzitter, Pascal Bodengien.

Gezien het feit dat uitsluitend KBDB leden om hun mening wordt gevraagd leidt deze poll alweer tot een ongevraagde discussie op Facebook. Ook het feit dat België over meer dan de helft van de internationale vluchten beduidend minder duiven inkorft dan de overige deelnemende landen wordt aangekaart. Inspraak zonder overleg met …………….., levert dus alweer uitspraken op waar wij niet op staan te wachten. De poll is inmiddels gesloten, 514 liefhebbers hebben hun mening kunnen geven. Ca. 78 verhalen van voor en tegenstanders die voor veel roering zorgden. Duivensport eigen ! Niet te controleren is welk soort stemmers dit waren en of deze “stemmers “ überhaupt deelnemen aan de int. vluchten.

.


.
De uitslag is duidelijk, helaas, bestuur ZLU brengt het punt in de vergadering en wordt zoals weer zo vaak niet gekend in de totstandkoming van het resultaat.
Alweer een gemiste kans.

Wordt gegarandeerd vervolgd.

Groetjes,
Hub Wetzelaer, Pr. ZLU vluchten.


Geplaatst op: 05-02-2024


« Vorige pagina
Wij vragen jouw akkoord voor het gebruik van cookies op onze website. Meer informatie over wat cookies zijn, welke cookies op onze website worden gebruikt en wat ze bijhouden is beschikbaar in het onderdeel cookies van ons privacy statement    Akkoord Niet akkoord