Persbericht ZLU site 10 mei 2022

Overleg KBDB en Belgische hoofdinrichters internationale vluchten 2022. (slot )
.

Beste sportvrienden,

De laatste 5/6 weken waren voor bestuur ZLU niet de makkelijkste, na het “overleg “ bij de KBDB te Halle, alwaar ons als ZLU, maar ook de overige inrichters zoals ARGE Euskircen, en LCIF ( dit is de ZLU tegenhanger voor de liefhebbers uit Noord Frankrijk) een dikke prijsverhoging werd aangesmeerd, is er veel vergaderd en veel overleg geweest met diverse partijen. Een afvaardiging van de Belgische hoofdinrichters vond het zelf noodzakelijk om met enkele afgevaardigden naar Geleen te komen. Voor de ZLU een vreemde zaak dat er plotseling een woordvoerder van de inrichters uit het niets tot reddende engel van de internationale vluchten op het podium komt. Ook hij zal nog veel vragen te beantwoorden krijgen. Op ons verzoek werd hem duidelijk gevraagd om met een onderbouwde berekening te komen inzake de verhoging. Toegezegd werd dat met alle partijen nogmaals een onderhoud zou komen. Voor zover bij ons bekend is er geen onderhoud geweest met KBDB, en vervoerders. Alles was reeds besloten eind oktober 2021, en conform KBDB reglement geaccordeerd eind febr. 2022. Dus overleg was niet meer mogelijk.


Ook de zeer slechte communicatie kwam aan de orde, nooit krijgt de ZLU antwoord op brieven gericht aan KBDB of inrichters.

Tekst van de woordvoerder: “Tevens zullen we er ook op toezien dat we er een goede communicatie op na houden tijdens het komende internationaal duivenseizoen 2022. Slechts door als één gemeenschappelijke groep naar buiten treden in onze wedstrijdcommunicatie zullen we ook minder "last" hebben van valse/foute berichtgeving op bv. sociale media. Wat de prijsaanpassing 2022 betreft zullen we jullie zo snel als mogelijk in samenspraak met KBDB en onze transportsector een overzicht bezorgen zodat jullie de leden/liefhebbers gepast kunnen informeren “.

Beterschap werd beloofd, maar vanaf 18-04-2022 is men bezig met het verwerken van de notulen van 30 maart, die we nu nog niet hebben. De woordvoerder van de inrichters moet zich nu toch wel als een roepende in de woestijn voelen, want aan mijn verzoek aan de inrichters om info aan te leveren alwaar de aantallen ingekorfde duiven moesten worden doorgegeven na het inkorven inzake planning vervoer, mededingen Pipa e.d. werd minimaal beantwoord, uitsluitend Roger Geysen kwam binnen 24 uur met antwoord. Henry Hanlet Bordeaux Televie, geen reactie.Francine Lageot Inpendante Liège, geen reactie, Yvan Eeckhout , inrichter van 3 int. vluchten, geen reactie.Daarop heb ik Alex Rans gemaild, binnen 1 uur alles keurig retour, dat noem ik dus goed communiceren. En dan de mond vol hebben over 1 woordvoerder, en 1 persverklaring namens alle belanghebbenden.

Een goede raad aan de KBDB, nodig alle belanghebbenden medio oktober 2022 gezamenlijk uit om aan tafel te gaan zitten. Dan hebben allen in goedoverleg de mogelijkheid om problemen aan te kaarten en mogelijk op te lossen, alvorens wij weer mogen slikken en stikken.

Want denk eraan: de deelnemende landen om België heen, vertegenwoordigen bijna 2/3 van het aantal deelnemende duiven.

Nederland 33.9 % ---- Frankrijk 25.6 % -- Duitsland --5.1 % -- België 35.4 %

======================================================================

Sportvrienden,

een dikke streep onder bovenstaande want daar komen wij voorlopig niet onderuit, en we informeren U over hetgeen wel van belang is. Waar praten we over ?? Over hetgeen waarvoor U als ZLU speler al jaren de moeite voor doet. Over het geen dat wij van onze sport de komende maanden mogen gaan genieten. Over mooie vluchten, mooie aankomsten en uiteindelijk een mooie coronavrije huldiging in januari 2023. Het lijkt nog lang, maar met 7 vluchten en 8 uitslagen gedurende 6 weken is het seizoen bijzonder kort.

Wat staat er nog op de rol:
  • Deze week vastleggen fotosessie ZLU wedvluchtwinnaars met Falco Ebben.
  • de poloshirts voor de ZLU winnaars en overige geïnteresseerden zijn aan verwerking toe. De borduurster zal het er maar druk mee krijgen.

.

.
Als je zo‘n poloshirt mag aantrekken dan heb je
een fantastisch seizoen 2022 .

  • Eind van de week valt het periodiek in de brievenbus.
  • Test van het nieuw opgebouwde ZLU meldprogramma. Meld instructies volgen daarop zo vlug als mogelijk.
  • Bestellijst manden gaan naar de centrumleiders en website.
  • De deelnemers aan het Mozes project leveren teksten en foto‘s aan !
  • Vastleggen sponsorovereenkomst met Pigeoncom.com
  • Het wachten is op het winst en verliesoverzicht, dat na accordering van de accountant op de ZLU site verschijnt. Voor het periodiek was het te kort dag.
.

.
Wij houden U verder op de hoogte,

Groetjes.
Hub Wetzelaer, Pr. ZLU vluchten.


Geplaatst op: 09-05-2022


« Vorige pagina
Wij vragen jouw akkoord voor het gebruik van cookies op onze website. Meer informatie over wat cookies zijn, welke cookies op onze website worden gebruikt en wat ze bijhouden is beschikbaar in het onderdeel cookies van ons privacy statement    Akkoord Niet akkoord