Overleg NPO / ZLU

Afgelopen zaterdag 9 okt. l.l. vond het jaarlijks overleg in Wijchen plaats tussen deze beide organisaties waarin het totaal belang van de duivensport voorop stond. Normaal eindig ik met de slotconclusie, maar nu begin ik ermee.
.
Een streep, nee een heel dikke streep onder het verleden,
=======================
en vanaf nu met een glimlach naar de toekomst !!


Op verzoek van de NPO werd begonnen met een voorstelronde, want dit was de eerste fysieke vergadering van beide organisaties. Bestuur ZLU was voltallig aanwezig, en de NPO was met 6 bestuursleden aanwezig.

.


.
Op de agenda punten die vooral duidelijkheid moeten geven voor de toekomst, een toekomst waar beide organisaties belang bij hebben, en waarin de liefhebbers het vertrouwen in zowel NPO als ZLU niet tekort wordt gedaan.

Het reisprogramma2022 waarin de wedvlucht St. Vincent weer als 7e vlucht werd opgenomen. Na duidelijke uitleg waarom de ZLU dit heeft gedaan werd dit door de NPO aanvaard. De onduidelijkheid rondom de controles oneigenlijk gebruik stoffen werd door Hans van Dijk keurig uitgelegd, het zijn NPO leden, dus controle onder de regelgeving van de NPO. Dit zal ook bij de KBDB worden aangekaart.

.


.
De ZLU van vereniging naar stichting, uitsluitend om fiscale redenen, hetgeen niet wegneemt dat de statutaire wijziging de ZLU niet ontslaat in rechten en plichten jegens de NPO. Dus voor de verhouding NPO wijzigt niets ! Het illegaal opleren van de postduiven, merendeels fond duiven. Daar moet wijziging in komen, dat zal structureel samen met  NPO-ZLU en afdelingen aangekaart worden. Voor 2022 misschien te kort dag omdat de afdelingen hun reisprogramma reeds in concept klaar hebben Maar actie is broodnodig. NPO vraagt om voor 1 jan. 2022 de inzetlokalen voor de ZLU vluchten bij de NPO kenbaar te maken zoals ook omschreven in het NPO reglement art. 42.7 De mogelijkheid om alsnog in dit volle programma een gezamenlijk te organiseren vlucht in te plannen heeft geen meerwaarde, dus kan dit op dit moment niet aan de orde komen. Waarvan akte !

De bijdrage voor dopingonderzoek en deelname Olympiade geldt voor alle  duiven ingekorfd in Nederland, dus ook voor de ZLU. Kosten doping onderzoek zijn € 1000,= per controle, ca. 80 controles zijn uitgevoerd, gedeeltelijk in het voortraject en de overige tijdens de wedvluchten,  gelukkig allemaal negatief zodat er geen verdere handelingen die ca. € 5.000,= per geval kosten nodig zijn. Dit waren de hoofdpunten van het zeer geslaagde overleg waarmee alle argwaan t.o.v. NPO hopelijk is weggenomen. Een gezamenlijk perscommuniqué komt op korte termijn op website NPO en ZLU. Na een door de NPO aangeboden lunch ging bestuur ZLU met veel vertrouwen in de toekomst huiswaarts, bestuur NPO hartelijk dank voor Uw positieve instelling richting ZLU.
 
Namens bestuur ZLU,
Hub Wetzelaer, Pr. wedvluchten.
 
.
Tenslotte een opmerking over de inschrijving WESM,
deze inschrijvingen moet voor 15 okt. bij Piet Franssen binnen zijn.

 
 
 


Geplaatst op: 10-10-2021


« Vorige pagina
Wij vragen jouw akkoord voor het gebruik van cookies op onze website. Meer informatie over wat cookies zijn, welke cookies op onze website worden gebruikt en wat ze bijhouden is beschikbaar in het onderdeel cookies van ons privacy statement    Akkoord Niet akkoord