Het seizoen 2024 is in aantocht !!


.
Aangenomen KBDB voorstellen betreffende de door de ZLU mede ingerichte int. vluchten 2024. Duivenvoeder tijdens het vervoer en op de lossingsplaatsen → 80% gele cribbs mais aangevuld met verscheidenheid van granen.
 
Wat met de voeding tijdens transport?
Vanaf 2024 komt er van Dierenwelzijn in Frankrijk de verplichting om de duiven vanaf 2 nachten mand, 25 gram voer per dag te voederen. Daar komen controles op! Wanneer men bij controle niet in orde is, kan de lossingsvergunning worden ingetrokken. Daarop komt de vraag en de discussie omtrent welk voer dit moet zijn; uitsluitend maïs of een mengeling met in hoofdzaak maïs aangevuld  met kleine granen. Want er is een verschil in voederen in houtkrullen, stro of op karton als bodembedekking. Op internationale vluchten gebruiken verschillende landen andere soorten bodembedekking. Kleinere granen zijn moeilijker terug te vinden in houtkrullen. Duiven zoeken er langer naar, en kennen minder rust, leert de ervaring. Vandaar de vraag naar specificatie wat wordt verstaan onder kleinere granen. Zonnepitten en erwten zijn niet hetzelfde als fijne zaden. Finaal wordt geopteerd voor een samenstelling met 80% gele cribbs mais aangevuld met verscheidenheid van granen.
 


Verstrekken van 'vers water'

.


.
Een belangrijke opmerking komt omtrent het verstrekken van 'vers water'! Wanneer de brandweer komt en de citernes vervangt met vers en proper water, dan valt het de begeleiders en/of controleurs van de KBDB meteen op, dat de duiven er meteen van drinken. Een enorm verschil als wanneer ze lauw water uit de citernes krijgen, waar ze weinig tot niet van drinken. Het probleem is dat de citernes bij sommige transporteurs niet worden gereinigd en ververst, maar enkel bijgevuld.

Volgende beschikkingen dienen hieraan nog te worden toegevoegd:
- de keuze van het duivenvoeder tijdens het vervoer en op de lossingsplaats voor de nationale en internationale wedvluchten - de duiven, ingekorfd voor een nationale wedvlucht vanaf 2-nachten mand, dienen 25 gr/duif/dag te worden gevoederd - onderrichting van de FCF nl. dat het drenken dient te gebeuren met proper water uit het drinkwaternetwerk en zonder toevoegingen (bij uitzondering en na technische goedkeuring van de FCF kan een toevoeging worden uitgevoerd om de drinkbaarheid van het drinkwater te garanderen)

Transportkosten blijven gelijk in 2024
De inleg voor kosten blijft identiek aan deze van 2023.

Minimale afstanden bij de internationale wedvluchten 2024:

.


.
Voor St Vincent werd een nieuwe lossingsplaats gevonden.Op vraag van de FCF en na akkoord van de betrokken inrichter, wordt de minimale afstand voor St Vincent verlaagd van 710 km minimum naar 705 km minimum. Voor de rest blijven de minimale afstanden voor de internationale wedvluchten identiek De duiven van St Vincent zullen in 2024 worden gelost in Gaas, gelegen in het verlengde van Dax (10 km verschil ( zuidelijker ) in vogelvlucht).

De benaming van de wedvlucht zal Dax zijn in plaats van St Vincent.

.


.
Verbod voor de begeleiders om nog foto´s of filmpjes op sociale media te plaatsen. Deze foto´s en filmpjes zijn enkel bestemd voor hun lossingverantwoordelijken en de leden van de NRvB

.


.
Info van de NPO:
Ook de NPO heeft afgelopen week een bijeenkomst gehad met de lossingsverantwoordelijken inzake landelijk beleid. Het Protocol Lossingen is nog eens kritisch tegen het licht gehouden samen met de Risico Tabel Lossingen en alle bestaande deel documenten zijn samengebracht in dit vernieuwde Protocol. De Risico Tabel Lossingen is aangepast door de WOWD.Een belangrijke wijziging is een aanpassing van de kleur codering.De eerder gebruikte kleur Rood in de RTL leidde tot verwarring met de Code Rood die het IWB mag uitroepen. E.e.a. is aangepast en verduidelijkt.Ook is de samenhang tussen Hitteprotocol, RTL en Protocol Lossingen verduidelijkt. Een belangrijke andere wijziging is dat er pas mag worden gelost na akkoord van het IWB.Lossingsfunctionarissen van de afdelingen, de nationale lossingscommissie en ZLU blijven eindverantwoordelijk voor het lossen van de duiven.

Op 24 februari is e.e.a. besproken worden met de lossingscoördinatoren van de afdelingen en ZLU. Ook is er dan een trainingssessie om kennis up-to- date te houden en bij te spijkeren waar nodig.Het vernieuwde Protocol Lossingen en Risico Tabel Lossingen zijn geagendeerd voor de komende NPO Ledenraad. Het is goed om de context en samenhang te schetsen van de stappen die het NPO Bestuur zet om het welzijn van onze duiven te borgen.Dat brengt me terug bij de vragen van de RDA: ja we verbeteren het welzijn van onze duiven voortdurend en we doen dat zonder dwang van de overheid.En ja we gaan een dierenwelzijn plan opstellen.

Tot de komende week, groetjes.
Hub Wetzelaer, Pr. ZLU vluchten..


Geplaatst op: 13-03-2024


« Vorige pagina
Wij vragen jouw akkoord voor het gebruik van cookies op onze website. Meer informatie over wat cookies zijn, welke cookies op onze website worden gebruikt en wat ze bijhouden is beschikbaar in het onderdeel cookies van ons privacy statement    Akkoord Niet akkoord