Vrachtkosten int. vluchten gaan( ?) omhoog.


Vrachtkosten int. vluchten gaan( ?) met € 0,85 per duif omhoog, is dat reëel ??

.


De ZLU bereiken geruchten, voor mij niet, want ze komen uit zeer betrouwbare bron, dat er bij bestuur KBDB een voorstel op tafel ligt, ingediend door de vervoerders Martens – Lathouwers en Bauwens, om de vrachtkosten van de internationale vluchten drastisch te verhogen. De geruchten wijzen naar 2 kanten, een verhoging voor alle deelnemers of een verhoging uitsluitend voor de Belgische ophaaldiensten. Ik schat gezien de aantallen inkorflokalen dat er in België een 6/7 tal ophaalroutes gecreëerd zijn !

Een oude gezegde zegt dan: Waar rook is, is ook vuur!
.


.
Dit alles komt vooral door de hoge kosten die de Belgische vervoerders dienen te maken om de duiven in Belgenland op te halen Centraliseren is hier een vreemd woord ! In Nederland doet dit de ZLU met medewerking van Brabant 2000 en Afd. 4 Limburg. De ZLU betaalt de ophaalkosten zelf in Nederland d.m.v.verhoging inleg/vracht KBDB. In onderstaand overzicht heb ik een 3 tal vluchten, waarvan de gedetailleerde gegevens nog raadpleegbaar waren opgenomen, om een kosten-vervoersplaatje op papier te krijgen, en de cijfers vergelijkbaar worden.

Aantal Inkorflokalen:
Om te beginnen het aantal inkorf lokalen, Nederland, groot 41.543 vierkante kilometer, heeft 27 ophaalpunten. Dat is 1 ophaalpunt per 1.538 vierkante kilometer. De Nederlandse liefhebber rijdt ca. 40 km. om te kunnen inzetten. In Nederland zijn totaal 27 ophaalpunten, alwaar de leden terecht kunnen, een 5 tal verenigingen buiten de route of te weinig duiven leveren aan.Totaal zijn er 32 inzetlokalen waar de leden terecht kunnen. In België zijn gem. 62 ophaalpunten, alwaar de leden terecht kunnen, over centraliseren of aanleveren lees ik niks. België is groot 30.528 vierkante kilometer, dus ca. ¾ van Nederland, heeft wel meer dan 2x zoveel lokalen als Nederland. 62 Voor België t.o.v. 27 voor Nederland !!

Dit is voor België 1 lokaal op elke 492 vierkante kilometer. De Belgische liefhebber rijdt ca. 22 km. om te kunnen inkorven.

.

.
Inzake het centraliseren van de Belgische ophaaldiensten waren al goede afspraken gemaakt met de provincies, dit zou een vermindering van ca. 30 % van de ophaaldiensten opleveren. Helaas, bij het scheiden van de markt ging het resultaat van urenlang vergaderen in het ronde archief!

Sportvrienden,
het wordt alweer een moeilijke taak van de KBDB om hieruit te komen, de liefhebber en tenslotte de organisatie wordt alweer de dupe van dit soort machtsvertoon van de vervoerders. Natuurlijk is de diesel duurder, natuurlijk zijn de loonkosten omhoog gegaan, maar niet met de exorbitante bedragen waarmee de transportondernemingen hun eisen op tafel leggen.
.
Conclusie:
We mogen dus niet altijd de Zwarte Piet toeschuiven aan de inrichter, ook de vervoerder treft enige blaam ! Misschien moeten de vervoerders de poot stijfhouden en zeggen dat ze maar een x-tal lokalen gaan ophalen binnen de door de KBDB aangegeven tijdblokken. Dan hebben ze geen keuze meer. Nu moet West Europa opdraaien voor tegenstribbelende Belgische 1 manszaken die de goed willende de wil opleggen. De KBDB heeft daar echter mijn inziens ook een taak in, het is onverantwoord met de aantallen in te korven duiven onder de 25 of 50 per lokaal. Ik zou het als liefhebber niet durven !.

Vrijdag 18 febr. staat de KBDB alweer een moeilijke vergadering te wachten. Sterkte Pascal !

Namens bestuur ZLU,
Hub Wetzelaer, Pr. ZLU vluchten.


Geplaatst op: 14-02-2022


« Vorige pagina
Wij vragen jouw akkoord voor het gebruik van cookies op onze website. Meer informatie over wat cookies zijn, welke cookies op onze website worden gebruikt en wat ze bijhouden is beschikbaar in het onderdeel cookies van ons privacy statement    Akkoord Niet akkoord