ZLU perikelen 2022

Houdt het ZLU spel aan de Belgische grens op of …………. !
.

.
Sportvrienden,
Op 30 maart j.l. was er een overleg met KBDB en de Belgische inrichters van de internationale wedvluchten. Een overleg houdt mijns inzien in dat je samen met……………. iets bespreekt en bij overeenstemming vastlegt. Maar wat was alweer het geval, wij mochten aanschuiven, een kruisje zetten in het hokje voor akkoord, en dat was het. Wat hield het akkoord in, een te prijsverhoging van ca ¾ euro op de internationale vluchten. Dit ging de afvaardiging van de ZLU te ver, zonder enige onderbouwing, zonder enig overleg, zonder enig contact, hop ¾ euro erbij. Het overleg strandde dus op de financiën. Zonder overeenstemming werd dit overleg dus afgesloten.


Op verzoek van Geert De Clercq, namens de Belgische inrichters ging bestuur ZLU akkoord met een bijeenkomst d.d. 14 april jl op onze nieuwe vergader locatie, de Hanenhof te Geleen

.

.
v.l.n.r. Peter Gyselbrecht – Geert De Clercq – Roger Geysen – Herman Van Agtmael.

.
Als enigste agendapunt, de verhoging van de reiskosten. Duidelijk werd gemaakt dat deze de laatste 10 jaar niet meer zijn geïndexeerd, tel daarbij op de geweldige prijsverhoging van diesel en personeel gedurende deze 10 jaar. Ook kwam aan de orde de zeer slechte communicatie met de KBDB, brieven en mails worden niet beantwoord.
.
ZLU wordt bij geen overleg betrokken.
.
Nederland voelt zich toch als Hoofdsponsor van de int. vluchten gezien de deelname:
.
België 35.4 % - Nederland 33.9 % - Frankrijk 25.6 % - Duitsland 5.1 %
.
In Nederland overheerst de mening dat verhoging ook iets te maken heeft om de ophaaldiensten in België betaalbaar te houden. Dit werd ten stelligst ontkend, want voor 2022 moeten de Belgische lokalen aan een minimum van aantal duiven komen, anders worden er voorrijdkosten in rekening gebracht.

.

.
Piet Franssen - Jo Bijsmans - Ron Krijgsman

.
Al dit geven leidt terecht tot een bepaalde argwaan richting KBDB en inrichters, deze argwaan bespeurde ook de afvaardiging van de inrichters. Na ruim 1 ½ uur discussie werd het volgende vastgelegd.

Brief aan inrichters namens ZLU:

Op de eerste plaats dank voor het positieve en open gesprek met jullie gisteravond. Wij hopen dat wij in de toekomst eerder betrokken worden bij besprekingen die ook ons als Nederlandse inrichter aangaan. Gezien u uitspraken hebben wij daar alle vertrouwen in. Zoals afgesproken verwachten wij van u binnen veertien dagen een volledige specificatie van de onkosten die ten grondslag liggen aan de voorgestelde vrachtkosten per duif voor 2022. Daarna zullen wij direct een besluit nemen zodat wij dan samen in een gezamenlijk communiqué de Nederlandse ZLU spelers kunnen informeren over voorgestelde prijsontwikkelingen.

.

.
Eddy Hoedemakers – Roy De Bresser - voorzitter Michel Roumans – Piet Franssen

.
Als reactie op de slechte communicatie met KBDB komt Geert De Clercq met het volgende antwoord:

Wat me ten zeerste verwonderde was dat er t.o.v. van sommigen eerder een vorm van wan-trouwen is dan wel van ver-trouwen. Ik kan jullie op het hart drukken dat dit een van mijn werkpunten zal zijn binnen het Internationaal grote fond gebeuren. Er moet en zal een betere communicatie op poten gezet worden, daar hebben alle internationale partners recht op. Dit zal vanuit alle 4 de organisatoren op de 7 wedstrijden in 2022 dan ook zo zijn. Ook vanuit KBDB zullen er inspanningen gedaan worden (ik heb daar deze ochtend reeds met onze Voorzitter Dhr. Bodengien over gesproken).

Aldus Geert.

Wij wachten de reactie af in de hoop op betere tijden.

Namens bestuur ZLU,
Hub Wetzelaer, Pr. ZLU vluchten.


Geplaatst op: 15-04-2022


« Vorige pagina
Wij vragen jouw akkoord voor het gebruik van cookies op onze website. Meer informatie over wat cookies zijn, welke cookies op onze website worden gebruikt en wat ze bijhouden is beschikbaar in het onderdeel cookies van ons privacy statement    Akkoord Niet akkoord