Persbericht Lossing St Vincent

Lossing St. Vincent

Helaas te constateren, is dit inderdaad de lossing van St. Vincent van vanochtend. Laat duidelijk zijn; wij betreuren dit ten zeerste en vinden dit een schandalige lossing !! Het is ons ook een raadsel, waarom dit weer heeft kunnen gebeuren. Momenteel zijn we zelf verhaal aan het halen bij alle betrokkenen, om boven water te krijgen hoe en waarom ? Onze lossingscommissie is de hele ochtend al in overleg met alle landen, en lossingverantwoordelijken om te komen tot een goede lossing en gebeurt uiteindelijk dit, zonder dat ZLU en/of andere landen op de hoogte waren dat de lossing als zodanig uitgevoerd werd.

Het was vanochtend om 7.00 uur pas bij ons bekend, dat er auto‘s in de weg stonden en dat deze verwijderd werden. Het is om die reden, dat de lossing vertraagd werd naar 8.00 uur. Pas na de lossing wordt pijnlijk duidelijk, dat auto‘s niet weg waren.


Wat te doen;
Op dit moment valt natuurlijk niet meer te veranderen wat er gebeurd is. Allereerst is nagegaan of er gewonde duiven zijn. Uit meerdere contacten, verzorgers die mee zijn, chauffeurs die mee zijn, Belgische organisatie, KBDB en nevenorganisaties in Duitsland en Frankrijk, durven we op te maken dat er één Franse duif gewond is geraakt. Verder is bij ons niets bekend over gewonde duiven.

Ten tweede zijn de verantwoordelijke mensen ter plaatse gebeld en is om opheldering gevraagd. Daarnaast ook met de Belgische organisatie, Entente Belge. Hun reactie is enigszins beteuterd, aangezien men natuurlijk niet kan ontkennen wat er gebeurd is. Onze eigen boosheid hebben we kunnen uiten, niet meer dan dat.

Ten derde is de ZLU zelf beu, om zich elke week opnieuw in te zetten en hard te maken voor goede en correcte lossingen zonder klaarblijkelijk ècht vat te hebben op wat er zich ter plaatse afspeelt. Ook de ZLU vertrouwt zaken niet meer. Hedenochtend is dit door de ZLU kenbaar gemaakt aan de KBDB en aan de NPO. De NPO geeft aan ons te ondersteunen, daar waar kan en nodig is. De KBDB geeft aan er hetzelfde in te staan als de ZLU, hetgeen hier nu opgeschreven staat. Ook voor de KBDB is de maat vol. Er wordt voor a.s. week een overleg gepland met KBDB om te bespreken wat er acuut veranderd kan worden. Op dit moment staat het internationale spel onder druk. ZLU kan op dit moment geen uitsluitsel geven hoe de a.s. vluchten zullen zijn. We overwegen om internationaal los te laten en alleen nationaal verder te gaan. Dat heeft op dit moment echter ook andere gevolgen voor liefhebbers wat betreft poules, kampioenschappen, maar ook transport, losvergunningen etc.

Het is duidelijk, dat het internationale spel ter discussie staat en de gevolgen voor de vermeende ‘ZLU‘ vluchten nog niet te overzien zijn. De aanstaande vluchten Marseille, Narbonne en Perpignan zullen doorgang hebben, waarbij we dit jaar overgeleverd blijven aan besluitvorming ter plaatse. We zullen in ieder geval steun vinden bij KBDB en NPO.

Is getekend,
Mickel Roumans
Voorzitter ZLU


Geplaatst op: 16-07-2023


« Vorige pagina
Wij vragen jouw akkoord voor het gebruik van cookies op onze website. Meer informatie over wat cookies zijn, welke cookies op onze website worden gebruikt en wat ze bijhouden is beschikbaar in het onderdeel cookies van ons privacy statement    Akkoord Niet akkoord