NPO stemming

Was het een circus ,of was het toch een theater, deze woorden gebruikte de NPO voorzitter tijdens de stemming op de ledenraad waarin ook het ZLU voorstel aan de orde kwam. In feite moest de uitslag zijn: “ 12 voor het ZLU voorstel, 8 tegen en 2 onthoudingen " !Waarvan akte !

Beste sportvrienden,

Het was alweer een stress week voor een gedeelte van het ZLU bestuur. Het fenomeen spelen 1 op 4 kon niet de goedkeuring van bestuur NPO krijgen. Zij stonden niet open voor de argumenten aangedragen door de ZLU. Dan maar alle registers op tafel, de brandbrief ging via de ZLU naar de afdelingen met het verzoek deze door te spelen aan de stemgerechtigden van de NPO ledenraad. Een andere werkwijze van verzending werd ons niet geboden. Daarna alle centrumleiders de brandbrief gestuurd met het verzoek hun stemgerechtigden de “ kont “uit te hangen. Alle kleine beetjes helpen. Vaak genoeg gingen de termen van hoor en wederhoor over het scherm. Al vaker gehoord. Mondelinge toelichting van een agendapunt zeker als je nergens je ei kwijtkomt komt niet ter sprake Dit zijn toch democratische grondwaarden in Nederland. De voorzitter had de pech om zich te verspreken inzake theater en circus, het verschil weet ik niet. Op de dag van stemming zaterdag wist ik het niet maar nu enkele dagen later weet ik beter.De stemming op zich heeft mij doen schrikken, ZLU opgericht in Limburg werd als zodanig niet erkend door de Limburgers, de vele reacties die ik hierover ontving zijn niet te tellen, onbegrijpelijk, voor de vele app-schrijvers, velen vragen zich af of er een slechte verhouding is tussen beide besturen. Integendeel, ZLU en afd. Limburg ondersteunen elkaar op vele vlakken. Noord Holland ZLU Top-bolwerk, wat doen die mensen daar verkeerd, ik weet het niet.

Nu een vijftal dag later blijkt de stemming toch iets weg te hebben van een theater, wat blijkt de woordvoerder van afdeling 6 , heeft zijn stemadvies gekregen van zijn afdeling na onderling verkeerd overgebracht, Afd. 6 was voor 1 op 4 en niet voor op 1 op 3.

Dus dit brengt de stemverhouding voor het ZLU standpunt op 12 voor, 1 op 4, en 8 tegen 1 op 4 , met 2 onthoudingen. Het werd dus toch een theater, onbewust kan men niet zondigen zei de pastoor vroeger! Bij deze dank ik dan ook de vele bestuurders die zich de moeite hebben getroost om bij hun afdeling het ZLU probleem aan te kaarten. Frappant detail, ik heb meer telefoontjes na de stemming ontvangen dan dat ik voor de stemming heb gepleegd. We hebben Neerland weer leren kennen en dat is ook een goede zaak, succes met het seizoen 2023.

*****************************************************************
Ondertussen beginnen de voorbereidende werkzaamheden voor 2023 weer voorrang te krijgen, tijdens de bijeenkomst met organisatie Agen werden 2 extra ere prijzen aangeboden voor de 1e oude en 1e jarige duif van deze vlucht.

.


.
Voorzitter Gilber Wauthlier met de Ere-prijs Agen 2023.

.


.

Deze prijs is niet te missen, voor wie wordt deze ???????????

.
De convoyeurs die onze duiven begeleiden en tevens goed verzorgen zijn inmiddels ook bekend, komende week onderhoud bij Johan Bauwens inzake vervoer en ook dit heikel thema is geregeld.

We houden U verder op de hoogte.

Hub Wetzelaer, Pr. ZLU vluchten.


Geplaatst op: 17-03-2023


« Vorige pagina
Wij vragen jouw akkoord voor het gebruik van cookies op onze website. Meer informatie over wat cookies zijn, welke cookies op onze website worden gebruikt en wat ze bijhouden is beschikbaar in het onderdeel cookies van ons privacy statement    Akkoord Niet akkoord