Overleg NPO-ZLU 15 okt. 2022 te Wijchen.


.
Jaarlijks overleg NPO – ZLU d.d. 15 okt. 2022 te Wijchen.

Aanwezig namens NPO: Dhr. B.Geerink, dhr. G. van de Aast, dhr. H.van Dijk, Mevr. A. Espeldoorn en dhr. Wim Konter.
Aanwezig namens ZLU: dhr. M.Roumans, dhr.P.Franssen, dhr.J.Bijsmans, dhr. H.Wetzelaer en dhr. R.Krijgsman.

Sportvrienden,
Afgelopen zaterdag vond het jaarlijks overleg plaats tussen beide organisaties. Een greep uit de voornaamste punten, zonder op de details in te gaan. Diverse punten worden nog uitgewerkt.


A) De controle over de ZLU concoursen.
Er was vooral veel aandacht over de erbarmelijke lossing te Narbonne, aangezien deze bijna gelijktijdig plaatsvond met het jaarlijks overleg NPO - RDA ( Raad voor Dieren-aangelegenheden) en LNV (Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ) Het is onacceptabel dat acties van een Belgische inrichter de marathon ( duivensport ) in Nederland in gevaar brengt. Mickel Roumans als ZLU voorzitter, wist de vele vragen die op hem afkwamen duidelijk uit te leggen. Daar waar het nodig mocht zijn was er nog steeds Piet Franssen met meer dan 20 jaar ervaring als ZLU lossing coördinator. Ook op de vraag of de ZLU, indien genoodzaakt door slechte weersvooruitzichten , niet akkoord te gaan met een eventuele totale lossing werd met een volmondig “ nee “ beantwoord. Ook over de daardoor ontstane technische en sportieve problemen werd zondermeer verder gediscussieerd. Welzijn duif gaat altijd voor rankings of andere kampioenschappen.De NPO gaatde KBDB verzoeken om meer transparantie te krijgen inzake de diverse afspraken, zowel inzake lossingen, prijsafspraken en vervoer. Ook werd de ZLU aangeboden advies in te winnen bij het IWB, en Wedvluchtbegeleiding Portal te gaan gebruiken. Hiervoor werden meteen de 2 afgevaardigden Mickel Roumans en Piet Franssen ingeschreven.

B) De rol betekenis NPO ledenraad.
Bestuur ZLU heeft er moeite mee dat er vaker voorstellenin de ledenraad worden gelanceerd die niet in het ZLU beeld passen, ZLU kan zich hier niet tegen verdedigen, vandaar deze opmerking.Indien ZLU ook vertegenwoordigd wil worden in dit gremium is daar zeer zeker een mogelijkheid voor. De bal ligt nu bij de ZLU, dien Uw voorstel in ! Duidelijk werd gesteld door de NPO secretaris Gerard van de Aast dat zowel leden van de NPO als zowel verenigingen van de NPO zich te houden hebben aan de gemaakte afspraken welke door de ledenraad NPO zijn vast gesteld.Daarnaast werd nogmaals een uiteenzetting gegeven hoe de ledenraad werkt.

C) Het door de ledenraad aangenomen spel 1 : 3.
Bestuur ZLU ziet hier niets in om reden dat:
  1. Internationaal wordt 1 op 4 gespeeld in alle landen.
  2. De kwaliteit van de postduif word bij 1 op 3 beduidend minder, gezien de “ ruimere “selectie die daaruit ontstaat.
  3. De uitslaglijst word beduidend duurder, aangezien deze 1/3 zwaarder wordt.
  4. De prijzen gaan veel langer staan, met de mogelijkheid dat er tijdens het inkorven voor de volgende vlucht nog geklokt moet worden van de eerdere vlucht.
  5. Meldposten moeten veel langer op hun post blijven, deze vrijwilligers moeten ook werken.
  6. Bescheiden komen dagen later binnen dan nu gebruikelijk met alle consequenties van dien.
  7. Misschien valt ons t.z.t. nog meer in.
Er gaat een voorstel naar de voorjaarsvergadering NPO ledenraad om 1 op 4 te handhaven gelijk 2022.

.

.
D) De Olympiade georganiseerd door de NPO.
Aan bestuur NPO werd het ZLU voorstel overhandigd hetgeen in dank als 1e invulling voor deze dagen werd aanvaard. Zie verder op de ZLU site en in “Op de Hoogte“ van de NPO.

E) De Regelgeving KBDB en NPO.
Bestuur ZLU ziet zich vaak heen en weer getrokken tussen de regelgeving NPO en/of KBDB. Ook dit punt krijgtde aandacht tijdens de gesprekken KBDB en NPO.

Ten slotte: Het was een hartelijk sportief en constructief overleg, waarin ook door de NPO diverse mogelijkheden voor meer toenadering en beter overleg via ledenraad werden aangedragen.Ik ken de reacties al uit het land, ik ben ervan overtuigd dat alles wel gemeend is.

Namens bestuur ZLU,
Hub Wetzelaer, Pr. ZLU vluchten.


Geplaatst op: 18-10-2022


« Vorige pagina
Wij vragen jouw akkoord voor het gebruik van cookies op onze website. Meer informatie over wat cookies zijn, welke cookies op onze website worden gebruikt en wat ze bijhouden is beschikbaar in het onderdeel cookies van ons privacy statement    Akkoord Niet akkoord