Voorwoorde 3e periodiek 2021

Beste sportvrienden,
Bij deze het 3e periodiek van het fantastische mooie seizoen 2021 Dit periodiek omvat onder meer bijna alle kampioenschappen 2021, met als kers op de taart het ZLU Marathonkampioenschap 2021. De behaalde kampioenschappen met de daarbij behorende “vaasjes “ zijn voor velen het hoogtepunt van het vluchtseizoen. Ook voor dit jaar zal het zeer zeker Uw doelstelling geweest zijn om naar het “Limburgse “te komen om Uw ereprijzen op te komen halen. Het zij U gegund. Traditiegetrouw staat de ZLU Marathonkampioen 2021 op het eerste blad, en zo zullen wij het ook maar houden.
.

.
“ Hueb ich get gewonne ? “, dit was het eerste dat Hay mij vroeg toen ik hem belde voor een mooie foto in het periodiek en straks ook in de pers. Niets vermoedende is het Ad van Gils gelukt deze opname te maken. Zeker hebben deze Toppers iets gewonnen. Op de 1e plaats: De Gebroeders van de Weerdt uit Meerssen, bestaande uit Hay en Theo, zij zijn dit seizoen de onbetwiste ZLU marathonkampioenen van 2021. Hun puntentotaal is 2.958. Harry van Wegberg en zoon Johnny uit Echt volgen op de 2e plaats met 2.939 punten. Als eervolle 3e voor dit Superkampioenschap staat Peet Solleveld & Paloma uit Maasdijk straks op het ZLU ere-podium. Hun puntentotaal is 2.924.Tussen nummer 1 en 3 zitten maar 34 punten, toppers van de bovenste plank dus !


Het ZLU kampioenschap 6 getekende kent de volgende Top 3:
Op 1, Twan Huynen uit Heerlen, 6 scores met 5.415 punten. J.C. ( Jan Kees ) Hoek uit Middelburg is goed voor de 2e plaats ook met een score van 6 en 5.270 punten. De Gebroeders van de Weerdt uit Meerssen hier op de 3e plaats, score van 5 met 4.814 punten.
Niet alleen voor deze kampioenen maar ook de vele andere Toppers een van harte proficiat voor de door U geleverde prestaties. U mag er trots op wezen om bij de ZLU kampioenen 2021 te zijn !

Het vliegseizoen 2021:
Een record aantal duiven sierde het ZLU programma van afgelopen jaar. Meer dan 40. 000 duiven hebben dit jaar deelgenomen aan het ZLU gebeuren. In onderstaand overzicht ziet U de aantallen van dit seizoen. De laatste keer dat wij boven de 40.000 duiven zaten was in 2013. Ook het aantal deelnemende liefhebbers groeide dit jaar gestaag op alle vluchten. Om onder meer kostenbesparende redenen was voor 2021 St. Vincent afgevoerd, vluchten onder de 3.000 duiven kosten de ZLU handen vol geld, en dan toch nog dit aantal duiven.
.

.
ZLU nieuwe stijl.
De ZLU is een nieuwe weg ingeslagen zoals U inmiddels via de internet berichtgeving heeft vernomen. Op 1 sept heeft bestuur ZLU het besluit genomen om van vereniging over te gaan tot een stichting. De afhandeling ligt op dit moment bij de notaris ! Gewijzigde wetgeving in de loop der jaren inzake verenigingsrecht e.d. noopte ons tot deze wijziging. Ook is het de bedoeling, dat wij gezien de vrij hoge kosten, de Sterrenshow in de toekomst op 1 middag te gaan houden. Kosten huur en inrichting rijzen de pan uit, deze bedragen kunnen wij niet meer vrijmaken om de Sterrenshow op de oude manier met 2 dagen te handhaven. Helaas, het zij zo !

Het vliegprogramma 2022:
Bijna het gehele seizoen 2021 werden wij als bestuur ZLU achtervolgd door het feit dat wij St. Vincent van het programma hadden verwijderd. Vele liefhebbers zagen hun int. kampioenschappen in rook en mist opgaan, zelfs de KBDB vroeg ons als bestuur ZLU voor een passende oplossing. Moeilijk als er geen inkorving is ! St. Vincent heeft namelijk bij de diverse internationale rankings een A status, dit wil zeggen, deze vlucht staat bij elk gerenommeerd kampioenschap vermeld. Enkele weken geleden publiceerde PIPA de internationale rankings marathonduif 2021. Wie ontbraken, juist de beste duiven, juist de Nederlandse marathonduif, daarom dat St. Vincent voor 2022 weer in het concept programma dat de KBDB medio jan. 2022 bekend maakt wordt opgenomen.

.


.
Samenwerking ZLU-NPO:
Een zeer heikel onderwerp, in eerste instantie hebben wij positief gereageerd op het 1e verzoek NPO. Bestuur ZLU had tijdig een concept voorstel t.a.v. bestuur NPO ingediend en wel op 11 febr. 2021. Helaas tot op heden geen reactie. Daarna kwam bestuur NPO via de pers met alternatieve voorstellen richting ZLU bestuur en spelers, en dit was de druppel die een mogelijke samenwerking fataal werd. Vanaf dat moment “ brandde" bij ons bijna dag en nacht de mailbox af. Meer dan 350 reacties kwamen er bij de diverse bestuursleden binnen. Gezien de deelname aan de ZLU vluchten, gezien het vertrouwen dat door deze deelname in ons werd gesteld wordt het bijna onmogelijk om op enige vorm van samenwerking met de NPO te kunnen rekenen. Een vlucht inleveren zal in geen geval gebeuren, dit betekent het einde van internationale competities !

De ZLU verkoop 2022.
De verkoop is ook onder de aandacht van het bestuur, en het wachten is nog op de juiste locatie inzake het onderbrengen van de te schenken duiven. Wordt zeker vervolgd !!

De Sterrenshow 2020 en 2021.
Ook is er vanzelfsprekende de nodige aandacht voor de organisatie van een mogelijke Sterrenshow 2020 en 2021. Er zijn een aantal alternatieve kosten besparende locaties benaderd waarvan de kosten door ons als beheersbaar worden genoemd. Dit scheelt al een heel stuk in onze nieuwe begroting voor de toekomst. De bekende ZLU-vaasjes, waarvoor ik een plaats op de werelderfgoed ga aanvragen zijn onlosmakelijk aan het ZLU gebeuren gekoppeld en dus onvervangbaar. Op het moment dat de covidregelgeving inzake evenementen ons duidelijkheid verschaft zal er mededeling worden gedaan wat er gebeurt.

Plan A, Sterrenshow met prijsuitreiking op 1 middag van zowel 2020 als 2021.
Plan B, alternatieve prijsuitreiking op een 4 tal locaties in den lande.


Uiterste activiteitendatum maart 2022. ( wordt vervolgd )

Namens bestuur ZLU,
Hub Wetzelaer, Pr. ZLU vluchten.
Geplaatst op: 23-09-2021


« Vorige pagina
Wij vragen jouw akkoord voor het gebruik van cookies op onze website. Meer informatie over wat cookies zijn, welke cookies op onze website worden gebruikt en wat ze bijhouden is beschikbaar in het onderdeel cookies van ons privacy statement    Akkoord Niet akkoord