Laatste nieuws ZLU april 2021

Afgelopen donderdag is gedeelte bestuur ZLU voor overleg, conform covid-regels, bij elkaar geweest, alle lopende zaken zijn besproken. Voor de resterende punten zijn er voorstellen richting het voltallig bestuur opgesteld, zodat deze op het 1e volgende “ fysieke “ overleg afgehandeld kunnen worden. De nieuwe ophaalschema‘s 2021 zijn inmiddels op de site geplaatst. We moeten verder, alleen het gaat traag, bijzonder traag. Voor het completeren van het ZLU info boekje hebben wij alle gegevens van de KBDB nodig. Deze ontbreken tot nu toe. De “ rechts zaak in kort geding “ die bestuur Cureghem Centre als voormalig inrichter Barcelona tegen de KBDB heeft aangespannen moet juridisch binnen 30 dagen afgehandeld zijn. Deze termijn is op dit moment ruimschoots overschreden. Ook ging afgelopen week onze aandacht naar het “KBDB hittegolfplan 2021 “. Dit gaat natuurlijk een wezenlijk onderdeel vormen inzake besluitvorming welzijn postduiven. Hoofddoel van het “Hittegolfplan “is het welzijn van onze duiven, die zo comfortabel mogelijk aan de start van iedere vlucht moeten komen, aldus KBDB. Ook de NPO beschikt inmiddels over een “Hitteprotocol duivensport “ bij hoge temperaturen. De scherpe kantjes zullen gecommuniceerd en vertaald moeten worden naar de praktijk.Aantal duiven per mand.
Op de int. Vluchten zijn er maar 16 tot 18 duiven per mand toegestaan, dus bij temperatuur boven 25 graden 10 % minder duiven wordt dan 16 duiven. Deze maatregel is de laatste jaren regelmatig toegepast. Inzake de voorgeschreven 25 graden weten wij uit ervaring dat in de periode van de internationale vluchten deze temperatuur op zeker 45 van de 50 dagen aanwezig is, dus waar praten we over !! Minder hoog laden wordt ook geopperd, dus minder duiven per wagen, minder opbrengst voor de inrichter. Blijft alles wel betaalbaar !!


Verzorging onderweg en losplaats:
Het drinken onderweg moet op een korter tijdstip dan de 4 uur van het rijtijdenbesluit. ZLU heeft tonnen gevuld met water op de wagens staan, deze worden voor vertrek in Stekene gevuld. Onderweg bestaat af en toe de mogelijkheid om bij te vullen. Op de losplaats hebben de plaatselijke “pompiers “ van de brandweer vaak genoeg voor verversing en aanvoer van fris water gezorgd. Waarvoor dan ook onze hartelijke dank ! Convooy moet bij voorkeur niet voor 20.00 uur op de losplaats aanwezig zijn, voeren en drinken gaat toch geen nachtwerk worden. De reistijd is beperkt, en het personeel heeft al via het rijtijdenbesluit weinig alternatieven.


De afstand en lossing van de wedvlucht:
De afstand zou ook een probleem kunnen worden, dit is alleen maar op te lossen door een noordelijkere losplaats te kiezen. En bij een kortere afstand komt het lossingstijdstip weer in de knel. Tot 2020 was de afspraak, Barcelona los niet voor 10.00 uur. Misschien nu in 2021, lostijd zo vroeg als mogelijk, gelijk als alle andere internationale vluchten, dus op het eerste uur !!

Personeel:
Chauffeurs en convoyeurs dienen lid te zijn van de KBDB, dus ook erkend door de KBDB. ZLU gaat er prat op dat zij eigen mensen inzet voor de verzorging van de ZLU duiven. Hoe lossen we/ze dit op ?? Een zaak is duidelijk aldus de KBDB, het “Hittegolfplan 2021 “ is duidelijk gericht op dierenwelzijn. Zowel inrichters als vervoerders en de verenigingen dragen hierin een grote verantwoordelijkheid, en die begint bij de liefhebber zelf. Samen moeten wij ervoor zorgen dat onze duiven op de best mogelijke manier aan de start komen van de vluchten.

We houden U op de hoogte.

Namens bestuur ZLU,
Hub Wetzelaer, Pr. wedvluchten.


Geplaatst op: 26-04-2021


« Vorige pagina
Wij vragen jouw akkoord voor het gebruik van cookies op onze website. Meer informatie over wat cookies zijn, welke cookies op onze website worden gebruikt en wat ze bijhouden is beschikbaar in het onderdeel cookies van ons privacy statement    Akkoord Niet akkoord