ZLU hervormingen 2021

Beste sportvrienden,

Ook de ZLU kampt op bestuurlijk nivo met onderbezetting en het ouder worden van diverse oud-gedienden. Vandaar dat er op de afgelopen jaarvergadering een aantal verschuivingen hebben plaats gevonden. Onze oud-vooritter, Eddy Hoedemakers heeft om gezondheids-redenen aangegeven als voorzitter te stoppen. Eddy heeft al een “ dienstverband “ bij de ZLU van ruim 41 jaar, waarvan de laatste 15 jaar als voorzitter. Hij was de 4e voorzitter van de nu bijna 62 jarige ZLU. Oprichter Bertie Jennekens ruim 42 jaar voorzitter, Hub Mulders 2 jaar, Math Weststraete 4 jaar, en nu is in goed overleg aan Piet Franssen de voorzittershamer overgedragen.



Eddy, bestuur ZLU is jouw veel dank verschuldigd, de laatste 15 jaar was jij het uithangbord van de Zuid Limburgse Unie, tal van huldigingen heb jij op je genomen, ook het bezoeken van de vele winter activiteiten alwaar de duivensport toch al een kampioen is, werden door jouw en de diverse andere bestuurders telkenmale bezocht. Marathon Noord, Fond Unie 2000 , ARGE Euskirchen, NPO manifestatie en noem maar op, Eddy en Mia waren er steeds.






Op tientallen huldigingen zowel in binnenland als buitenland gaf je voor zover als mogelijk met je medebestuursleden acte de presente. Niets was je teveel, ik herinner me nog vaak genoeg dat wij van de NPO vergadering, Noordwaarts trokken richting Fond Unie 2000 of Marathon Noord.






Ook de broodnodige vergaderingen met KBDB incl. inrichters, en NPO stonden steeds op jouw agenda. Het vervoer van onze duiven was je hart en ziel, menige harde noot moest er vaak gekraakt worden om het ZLU vervoer op stro en met rieten manden in ere te houden. Tot vaak in treurens toe moest er verteld worden dat wij niet van ons standpunt afgingen, niet de ZLU heeft per slot van rekening de rieten korven verbrand, maar wel alle overige organisaties. Ook was je steeds een trouwe bezoeker van de NPO ALV, tot het moment waarop geen medewerking meer mogelijk was. Hopelijk veranderd dit onder de “nieuwe “ploeg. Eddy, namens de vele liefhebbers in binnen en buitenland hartelijk dank voor je inzet. Mede dank ook namens je medebestuursleden, en hopelijk knap je weer snel op, zodat de “ energie “ weer terugkomt om nog wat jaren van de duivensport te genieten.






Onze “nieuwe “voorzitter, Piet Franssen, is ook al geen onbekende meer in de duivensport, al meer dan 22 jaar hakt hij ook binnen bestuur ZLU met het bekende bijltje. Mede grondlegger o.m. van het ZLU meldprogramma, WCS systeem en noem maar op. Ook de organisatie van de Sterrenshow is in zijn handen op de juiste plaats, Piet was en is een duizendpoot, ook met dank aan zijn echtgenote Annie. Piet, bij deze dan ook proficiat !! Hopelijk blijven er met de diverse verschuivingen binnen het bestuur niet teveel koffers met werk naast hem staan.






Mickel Roumans, voorheen vervoerscoördinator en aanspreekpunt int. vervoer, word als automatisering deskundige de nieuwe wedvluchtcoördinator. Mickel succes ermee !!






Sandra Deckers, ons enigste vrouwelijk bestuurslid, wordt de nieuwe “schat bewaarder “ van ons clubje. Per1 april 2021, omreden afsluiting fiscaal boekjaar, zal zij uiteindelijk verantwoordelijk worden voor de ZLU euro‘s. Roy de Bresser, neemt in Limburg de taken van Mickel Roumans over als vervoers-coördinator Geleen. De overige bestuursleden blijven op hun vaste stek om de continuïteit van het ZLU beleid te blijven garanderen.






Hoe wil je het noemen, hervormingen of verbeterpunten, gebruik de term maar zoals het je uitkomt:

Vluchtprogramma 2021.
Het vluchtprogramma 2021, bestuur ZLU is van mening, en zij niet alleen , om bij de KBDB en NPO kenbaar te maken, dat 6 vluchten meer dan voldoende zijn. Onze voorkeur is:
Pau – Agen – Barcelona – weekje vrij – Marseille – Narbonne – Perpignan.

Sterrenshow 2020.
Er zal geen Sterrenshow plaatsvinden met betrekking tot het seizoen 2020. Inzake prijsuitreiking 2020 zal de ZLU zich aanpassen aan de mogelijkheden die in 2021 geboden worden.

Melden van de duiven 2021.
Ingaande seizoen 2021 zullen alle meldingen via de ZLU site te volgen zijn. Inzake de meld-problemen ( vlek op het ZLU blazoen ) zal er overleg komen met diverse partijen.

ZLU verkoop 2020.
Deze zal in een andere vorm worden opgezet, verzocht zal worden aan de schenkers uitsluitend jonge duiven 2020 die via internet verkocht zullen worden. Besprekingen met diverse partijen worden de komende weken opgestart. Intern is de route bepaald, nu in het vervolgtraject met de betrokken partijen aan tafel, zoals bestuur NPO, Top Pigeons, Het Spoor der Kampioenen en Euregio. Er is helaas geen Sterrenshow en dus ook geen tijdsdruk. 15 okt. is de volgende actiedag van ons bestuur.

Zie ook de bestuurswijzigingen op de ZLU homepage !!
Verdere info in deze medio oktober als iedereen weer van vakantie terug is.
Voor zover.

Hub Wetzelaer, Pr. Zuid Limburgse Unie.



Geplaatst op: 26-09-2020


« Vorige pagina
Wij vragen jouw akkoord voor het gebruik van cookies op onze website. Meer informatie over wat cookies zijn, welke cookies op onze website worden gebruikt en wat ze bijhouden is beschikbaar in het onderdeel cookies van ons privacy statement    Akkoord Niet akkoord