Z.L.U. vluchten

                                                                                                        

Vluchten ZLU marathon 2024.                                                       Vluchten West Europese Super Marathon 2024

Agen oude,  Barcelona, Marseille, Narbonne.                                  Pau,  Barcelona,  St.Vincent,  Perpignan.
 

Bordeaux (Jarige)

30-06-2012
Avenue François Mitterrand, 47550 Boe Bordeaux
>  Vogelweg 6 Hengstdijk

 Voorbeschouwing ( Agen ) Bordeaux 2012

Deze in samenwerking met de ZLU georganiseerde vlucht is in 1978 op de wedvluchtagenda geplaatst door inrichter Les Amis Du Bordeaux Televie, dit jaar dus voor de 34 keer .

  Les Amis Du Bordeaux-Télévie 
 
Tot 2010 waren het oorspronkelijk alleen liefhebbers uit Oostelijk België, Duitsland, Nederland en Luxemburg die aan deze wedvlucht mochten deelnemen. Op verzoek KBDB zijn vanaf 2011 ook de Engelsen en Westelijk België van harte welkom . Vandaar de toename in aantal duiven.Bestuur Les Amis Du Bordeaux Televie en Bestuur ZLU hebben een uitstekende vriendschappelijke verhouding met elkaar, een van de weinige inrichters die elk jaar met bestuur van beide organisatie aan tafel gaan zitten om problemen, indien die er zijn, op te lossen. Ook de wensen van de ZLU zijn er bespreekbaar en overal wordt een oplossing voor gezocht en gevonden.

De deelname van de laatste 2 jaar geeft het volgende beeld:
 
  2011   2010  
  Oude Jarige Oude Jarige
Nederland 4504 3971 3980 3835
Belgie 4921 6249 2380 2306
Duitsland 658 977 272 540
Luxemburg 0 0 62 5
Engeland 525 525 0 0
  10.608 11.315 6694 6686

Deze Bordeaux is een echte aanrader om jarige duiven de kans te geven in een concours uitsluitend met leeftijdgenoten te presteren.

 

Winnaar Bordeaux Jarige Geert Schmitz - Simpelveld


 

Winnaar Bordeaux Oude - P. Oele - Oudelande


 

Wie wordt in 2012 de glorieuze opvolger van Geert Schmitz Simpelveld Jarige en P. Oele uit Oudelande Oude.Hopelijk weten wij zaterdagavond meer. De weersvooruitzichten zijn niet slecht. Hoop doet leven !Uitvoerige reportage van beide winnaars incl. foto‘s op Toppigeons , ZLU site en in het Duivensportblad De Duif.

Leen van Pelt & Zn Transportbedrijf
Willem van Gentsvaart 1
5161AT Sprang-Capelle

 
Eenieder veel succes op deze vlucht.
 
Hub Wetzelaer.
Sekr. ZLU.

 


 


Reisverslag Bordeaux-Agen 2012.

Op 27 juni thuis om 3. 05 uur vertrokken, aankomst GELEEN  3.20 UUR. Om 9.20 uur vertrek met de 1e wagen naar Olen, om ca. 18.30 uur zijn alle duiven verzameld op deze verzamelplaats voor vertrek naar Agen. Op 28 juni om 05.30 opgestaan, duiven goed verzorgt en vertrek om 09.10 uur.Na diverse stops om 20.00 uur in Chateauroux, daar komt het hele konvooi bij elkaar. Totaal  7 wagens. 29 juni, vertrek om 7.25 , na diverse stops aankomst in Agen 15.15 uur.Losplaats is voor 7 wagens , ca. 20.000 duiven, niet geschikt. Op de lossings foto staan 6 wagens te zien, 1 oplegger staat buiten camera zicht voor de 2 rijen opleggers buiten beeld. Zaterdag 30 juni om 5.30 uur alles klaar gezet voor de lossing. Lossing om 07. 00 uur.  Goed vertrek, geen opmerkingen.


Hoge bewolking, geen zon te zien. Geen achterblijvers te melden. Terug reis loopt voorspoedig en ik ben op zondag om 13.40 uur weer bij moeder de vrouw.

Groetjes,
Hein Vanderheyden.


 
No NPO-Lidnr Naam Plaats Afstand J-Aluring Dag/tijd M/Min
Er zijn nog geen gegevens bekend

NPO Inkorf Lokaal Plaatsnaam DuivenGezet DuivenGemeld Percentage
Er zijn nog geen gegevens bekend

Jac van de Bosch - Hengstdijk 
Alle vooruitzichten om een vroege lossing te kunnen uitvoeren van de duiven welke in Bordeaux stonden waren prima. Een kalme ZZW wind en zonnige hemel met een hoog en open wolkendek. Storingen zouden een mooi verloop niet in de weg staan. Ten minste zo werd verwacht. Doch helaas gooide een snel opkomende storing vanuit het westen roet in het eten en veel duiven uit het oosten van het land zouden in de regen hun hok bereiken en daardoor werden de aankomsten vertraagd en konden de concoursen voor ouden en jaarlingen pas in de loop van de volgende ochtend worden gesloten. Gelukkig kwamen ze toen heel snel na. Om 7.00 gingen de manden open. Gezien het verloop van diverse andere vluchten in de loop van die dag, werd er gerekend op snelheden tussen de 1300 en 1400 m/min. Om 16.50 werd de eerste duif gemeld in Pipaix in de Belgische provincie Henegouwen en dit op een afstand van 746 km. Snelheid 1263 m/min. In het verdere verloop zag men de meldingen tussen Brussel en Antwerpen groeien. Dit gaf aan dat de duiven in de richting van Zeeland en West Brabant koersten.
 

 
Aankomst in de regen
In het knusse wachthuis ten huize van Jac en Alida van de Bosch aan de Vogelweg in Hengstdijk in Oost Zeeuws Vlaanderen, hadden zich inmiddels een 17 tal duivensjarels verzameld om de duiven van Jac en Alida op te wachten. In het wachthuis, welk boven de hokken uit is gebouwd, kan men over alle hokken heenkijken en de duiven van ver al zien arriveren. Even voor 18 uur kwamen er plots twee duiven aanzetten in de regen en vielen op de hokken. Een ervan liep direct binnen en werd geregistreerd om 17.51.44. Doch de tweede duif bleef op het hok zitten en daar ze flink nat was zat er weinig beweging in. Door het grote aantal duiven welke Jac en Alida mee hadden, wist men niet direct waar op welk hok de duif thuishoorde. Ze werd pas om 18.14.05 geregistreerd en is toch nog goed voor een 8e plaats. Jac en Alida hadden 338 duiven ingemand, waarvan 160 jaarlingen. De volgende aankomsten gingen nogal stroef en ’s avonds hadden ze er in totaal 75 thuis. De volgende ochtend meldde zich de eerste duif al om 4 uur 45 en daarna kwamen ze snel af. Rond de klok van 9 uur waren er ca. 200 thuis en tijdens het interview meldden zich steeds weer duiven. Bij de eerste 250 nationale meldingen stonden er zowel bij de jaarlingen als bij de oude duiven 5 duiven gemeld van Jac en Alida.
 

 
De start
Jac is in de duivensport eigenlijk een laatbloeier. In de periode dat meester Bertus Wijnacker er de scepter zwaaide was hij er vaker op bezoek en kon meegenieten van de gezelligheid als er duiven thuis moesten komen van de zware vluchten. Hij liet zich toen meermalen ontvallendat “als hij wat meer tijd zou gaan krijgen, hij met duiven zou beginnen". Als ondernemer van o.a.de camping “De Vogel" in Hengstdijk was zijn vrije tijd zeer schaars. Doch uiteindelijk werd er in 1995 een start gemaakt en verrezen er hokken aan de Vogelweg. Zijn eerste aankopen waren deduiven van Jan Theelen en o.a. de wereldberoemde “Vale Marathon" verhuisde naar Hengstdijk. Net gestart, sloeg het noodlot toe en een ziekte onder de duiven deed hem pas op de plaats maken. Later werd de duiven geruimd en moest hij weer helemaal vooraan beginnen. Doch hij wilde alleen van het beste om een herstart te maken. Er werd gekeken naar liefhebbers welke de toon aanvoerden in het fondwereldje. De eerste aanschaf werd gedaan op de verkoop van Harry en Roger Wijnands uit Maastricht. Hier werden 12 bewezen duiven uit de beste lijnen van Wijnands aangeschaft. Hij slaagde vooral uit duiven van de “Blauwe Vanoppen" lijn. Ook kwamen er een dertig tal duiven van Hugo en Anita Batenburg- van der Merwe uit Klaaswaal aangeschaft en dan weten we dat we hier praten over de lijn van de legendarische “Wittenbuik" van vader en zoon Batenburg. Last but not least een dertigtal uit het edele fondbloed van zijn vriend Geert en Anton Kouters uit Noordhoek. Deze drie basislijnen zorgden meteen al voor succes en menige topuitslag werd er behaald en kampioenschappen gewonnen. Het kweekhok bestaat momenteel uit 75 kweekparen uit voornoemde soorten. Ze worden onderling gekruist.
 

 
Veel hokken en duiven
Op het ruime erf van Jac en Alida staan 32 duivenhokken waarop ongeveer 250 koppels oude en jarige duiven op nest worden gespeeld. De hokken zijn eigenlijk licht bevolkt. Er worden een 300 tal jonge duiven gekweekt. In het begin had Jac hulp van een verzorger, doch sinds een jaar is hij gepensioneerd en neemt hij alle werkzaamheden op de hokken voor zijn rekening en Alida helpt waar het nodig is. Alle hokken zijn voorzien van woonbakken met een transport afvoer van de mest. De vloeren worden wel dagelijks gekuist. Op elk hok is een kleine radiator aangebracht om bij kilte te zorgen voor een aangenaam klimaat. De vliegduiven worden zodanig gekoppeld dat ze op de eerste overnachting vlucht St. Vincent op eitjes zitten. De oudere duiven worden veelal op drie vluchten ingemand, ofwel op het nationale fondprogramma ofwel de ZLU vluchten. Hij tracht zoveel mogelijk de duiven in te manden als ze op eitjes zitten. Hiertoe worden de neststanden na een vlucht verbroken en mogen ze weer aan een nieuw nest beginnen. Op deze eerste vlucht werden 32 nestduiven ingemand en in de Afdeling Zeeland won hij tegen 1.722 duiven 14 prijzen, te beginnen met 51-54 etc. Nationaal tegen 22.229 duiven werden 16 prijzen gewonnen en werd begonnen met de prijzen 910 en 933 etc. Doch voor Jac was dit niet vroeg goed genoeg en werden de duiven voordat ze werden ingemand op Bordeaux nog gecontroleerd door Henk de Weerd. De uitslag was negatief dus werd er
verder niets ondernomen. Het resultaat is inmiddels bekend. Jac en Alida houden veel duiven en korven ook veel duiven in. Voor hen is het arriveren van de duiven de grote belevenis van de sport. En vooral als er vroeg wordt gepakt. Het geeft telkens weer die kick.


 
Eenvoudige verzorging
In de verzorging is Jac eigenlijk vrij eenvoudig. Gezien zijn toch nog schaarse tijd vliegen de duiven soms maar om de twee dagen uit voor een training. Hierbij wordt dan wel een luchtzak gebruikt die ze dwingt een uurtje te trainen. De voeding bestaat uit een mix van diverse mengelingen van het merk Mariman en de duiven krijgen er elke maaltijd genoeg van, net geen volle bak. Een kuurtje tegen tricho wordt er voor het begin van het seizoen gegeven en daarna niets meer. Geregelde controle bij de dierenarts Henk de Weerd of een lokale dierenarts geeft aan of er wel dan niet gehandeld dient te worden.
 

De Bordeaux winnaar
De geschelpte jaarling doffer welke Bordeaux met verve wist te winnen tegen 4.228 duiven, draagt ringnummer Nl11-3007654 en stamt uit de “193" van ’02 welke een zoon is van de “Thunder" (Wijnands en Zoon) x het “242" van ’95 een dochter uit de “Blauwe Vanoppen" van Wijnands en Zoon. De moeder is de “123" duivin van ’08 een kruising Ludo Verstraeten/Ernest/Kouters. De “123" duivin wist al diverse prijzen te winnen op de nationale vluchten waarbij o.a. 101e Nat. Tarbes ’10 (7.487 d.), 277e Nat. St. Vincent ’11 (12.992 d.), 552e Nat. Tarbes ’11 (9.304 d.)
 
Initiatiefnemer
Jac is naast duivenliefhebber ook een verwoed paardenliefhebber en maakt vaker tochtjes met paard en koets. Toen er behoefte was aan het wekelijks africhten van de duiven en zeker de fondduiven nam hij het initiatief om in Terneuzen het opleidingscentrum voor duiven in “Het Keldertje" op te richten waar inmiddels duivenliefhebbers van heinde en verre duiven komen inmanden voor een wekelijkse vlucht vanuit Angerville. Een prachtig initiatief waar velen bij gebaad zijn.
 
Schenking
Jac en Alida doen t.b.v. de ZLU een schenking van een jonge duif 2012 uit hun nationale Bordeaux jaarlingen winnaar.
 
Tenslotte
Bij Jac en Alida is duivensport een hobby waar beiden toch wel fanatiek mee bezig zijn. Gaan voor het beste is steeds hun motto geweest, doch ook de gezelligheid en het sociale contact is voor hen een belevenis. Nu ze op deze moeilijke Bordeaux de nationale zege bij de jaarlingen hebben behaald zijn ze er meer dan trots op. Jac en Alida van harte gefeliciteerd met deze overwinning.
 

 
 

ZLU - Marcel Görtzen


 
Wedvlucht: Internationaal - Bordeaux
gelost: 30-06-2012, 07:00 uur

 
Nederland 42  
België 5629  
Duitsland 779  
Luxemburg 94  
Engeland --  
totaal 10.730 duiven


MELDINGEN - NATIONAAL

 
Wij vragen jouw akkoord voor het gebruik van cookies op onze website. Meer informatie over wat cookies zijn, welke cookies op onze website worden gebruikt en wat ze bijhouden is beschikbaar in het onderdeel cookies van ons privacy statement    Akkoord Niet akkoord