Z.L.U. vluchten

                                                                                                        

Vluchten ZLU marathon 2024.                                                       Vluchten West Europese Super Marathon 2024

Agen oude,  Barcelona, Marseille, Narbonne.                                  Pau,  Barcelona,  St.Vincent,  Perpignan.
 

Narbonne

27-07-2018
Rue de la Pinède Narbonne
>  Tasdijk 6 Kloosterzande

WEDVLUCHT NARBONNE (vluchtcode Z97)
__________________________________________________
Inmanden : maandag 23 juli
Los : vrijdag 27 juli
Internationaal georganiseerd door: L‘INDEPENDANTE LIÈGE

Voorzitter Francine Lageot.
==========================================================


GPS Coördinaten: Noord + 430836.0 Oost + 030000.0
De vrachtkosten bedragen € 3,50 per duif.


Alle duiven nemen zonder verdere kosten deel aan de internationale wedstrijd. Internationale uitslag € 6,00 en is niet verplicht.

Deelname met jaarlingen toegestaan in het nationale concours. Internationale zijn twee aparte concoursen voor oude en jaarlingen. Indien u de jaarlingen niet wilt poelen dan kunt u internationaal volstaan met een poulebrief, oude en jarige Wilt u op de jaarlingen wel poelen dat moet u een aparte poulebrief internationaal invullen Dubbeling duivinnen: u dient een aparte poulebrief in te vullen. Oude en jarige duivinnen vliegen Internationaal in een concours - internationaal: € 0,25 per duif; uitslag in internationale uitslag.

Extra ereprijzen:
De eerste 25 duiven van de uitslag
Snelste twee eerst getekenden (1 prijs)
Snelste drie eerst getekenden (1 prijs)
Prijswinnaar met de verste afstand, prijs behaald per tiental (1 prijs)


De ZLU stelt 2 horloges ter beschikking aan het meerjarig asduif kampioenschap over 3 en 4 jaar. Een liefhebber kan met dezelfde duif maar een horloge winnen.

Ereprijs voor de eerste prijswinnaar is beschikbaar gesteld door:

AFDELING LIMBURG.


Nico van den Hurk uit Oss
Zegeviert op Nationaal Narbonne ZLU en Int. winnaar in de categorie “Jaarlingen"


De verwachtingen waren dat de eerste duiven in Limburg zouden aankomen en dit gebeurde dan ook. Na een uurtje stonden er 75 meldingen uit Limburg op de lijst doch de snelste duif zat inmiddels bij Hugo en Anita Batenburg-van de Merwe uit Klaaswaal die op een afstand van 963 km om 19.31 klokte. Amper een minuut later had Nico van den Hurk uit het Oost Brabantse Oss een jaarling duivin geklokt. Zijn afstand 977 km. Snelheid 1273 m/min. Op het einde van de avond kon aan de Dr. v.d. Steenlaan de vlag al gehesen worden en kon het feest al beginnen. De nationale zege uit Narbonne was voor Nico. Nico had 16 duiven mee waaronder 14 jaarlingen en van elk geslacht de helft.

Het einde van het vervoer van postduiven met de trein.

1. Wettelijke beschikkingen.
Uittreksel van het K.B. van 26.03.04 tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 23 september 1998 betreffende de bescherming van dieren bij wedstrijden. Overwegende dat de beslissing van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen om vanaf 2004 geen duiventransporten meer uit te voeren en de nakende start van het seizoen van de wedvluchten een onmiddellijke opheffing van het verbod om duiven over de weg te vervoeren over een afstand van meer dan 450 km noodzakelijk maken. Op voordracht van onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Hebben wij besloten en besluiten wij :

Artikel 1.
  • §1. Punt 1° van § 2 van artikel 4 van het Koninklijk Besluit van 23 september 1998 betreffende de bescherming van dieren bij wedstrijden wordt opgeheven.
  • §2. Aan punt 2° van artikel 4 van hetzelfde besluit wordt volgende bepaling toegevoegd : “De Koninklijke Belgische Duivenliefhebbersbond (KBDB) stelt een reglement op waarin de voorwaarden waaraan het vervoer van duiven over de weg moet voldoen en de sancties in geval van overtreding ervan worden vastgelegd. Dit reglement wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de Minister bevoegd voor het dierenwelzijn.
  • §3. Aan artikel 4 van hetzelfde besluit wordt volgende paragraaf toegevoegd :“§3. De KBDB bezorgt de Dienst Dierenwelzijn van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (bevoegde regionale diensten) jaarlijks voor het begin van het wedstrijdseizoen alle informatie aangaande de voorziene wedstrijden, lossingsplaatsen en transporten. Eventuele wijzigingen worden onmiddellijk aan de voornoemde Dienst gemeld."

Wedvluchtverslaggeving 1e Prijswinnaars ZLU vluchten wordt
mogelijk gemaakt door sponsoring Top Pigeons en ZLU.Uitvoerige reportage van de winnaar 2018 is te vinden op de site van
Top Pigeons en de ZLU, en duivensportblad De Duif,
reportage is gemaakt door Marcel Görtzen.

Hub Wetzelaer.
No NPO-Lidnr Naam Plaats Afstand J-Aluring Dag/tijd M/Min Mee
1 18261504 WIM KOOREMAN K KLOOSTERZANDE 916519 3/3304325 27-07 22:30.02 1025,19 6
2 13180684 KEES DROOG A ANDIJK 1080429 6/1422648 28-07 09:05.48 0969,17 22
3 18070590 P. OELE O OUDELANDE 921216 6/3607413 28-07 06:50.30 0940,50 6
4 17660903 TIM HAGE W WOERDEN 1004799 5/1741247 28-07 08:24.18 0936,18 8
5 19129111 HOEFNAGELS-BEENS C CHAAM 942511 7/3726381 28-07 07:35.19 0920,14 12
6 10000316 P.J. WESTERLAKEN V VEENENDAAL 1007199 3/1003584 28-07 08:49.57 0916,51 4
7 25540399 H. MARTENS G GELEEN 896344 5/1113066 28-07 06:51.00 0914,64 5
8 25810783 J. DRIESSEN S STEIN 895241 4/1349888 28-07 06:59.59 0905,21 5
9 13330186 YSBR. KAPTEIN A AKERSLOOT 1055249 5/1600432 28-07 10:15.52 0890,61 14
10 12509124 COMB VAN TILBURG N NIEUW-VENNEP 1021781 7/1141369 28-07 09:38.51 0890,17 9
11 24250030 B. STHEINS L LKENBURG A/D GEUL 884905 6/1755851 28-07 07:13.49 0882,42 3
12 16220500 JAN POLDER M MIDDELHARNIS 961519 6/1491785 28-07 08:42.29 0880,93 5
13 12640136 F.S. KRAMER W WORMER 1049386 6/1406014 28-07 10:23.40 0879,87 7
14 15199452 JD V EGMOND &DOCHTER K KATWIJK 1012272 4/1910561 28-07 09:43.27 0878,37 10
15 23540084 JAN. STRAETEMANS T THORN 917043 6/1739014 28-07 07:55.29 0877,99 8
16 15030438 N. KEIJZER D DELFT 991797 5/1616748 28-07 09:23.21 0875,87 1
17 17520471 VINCENT VORK N NOORDEN 1013039 5/1729701 28-07 09:48.30 0875,20 17
18 18320898 A.J. MALJAARS Z ZOUTELANDE 929758 5/3505634 28-07 08:13.40 0874,93 9
19 16220992 P.A. DE VOGEL O OUDE TONGE 954783 6/1490660 28-07 08:43.02 0874,32 14
20 15050540 A. JANSEN N NOOTDORP 995028 1/1639506 28-07 09:30.26 0873,27 9
21 24490642 J. QUADEN L LANDGRAAF 894749 6/1763414 28-07 07:37.52 0871,34 8
22 15399122 COMB. P.&S. VERBEEK N NAALDWIJK 988159 6/1461654 28-07 09:29.59 0867,58 6
23 18160888 CARLO DOMINICUS G GOES 931961 6/1490833 28-07 08:27.26 0865,79 10
24 23040504 R. STEVENS R REUVER 934790 6/1711229 28-07 08:31.07 0865,45 7
25 17660890 A. VAN DER BIJL JR. W WOERDEN 1003604 6/1558376 28-07 09:50.43 0865,39 7
26 19280006 MEVR M VAN GEEL N NIEUW VOSSEMEER 943475 6/3631848 28-07 08:42.31 0864,37 12
27 24049110 KLINKERS-MERTENS B BEEK 892383 7/1493816 28-07 07:44.17 0863,64 3
28 24259012 GEBR. VAN DE WEERDT M MEERSSEN 885548 3/1498587 28-07 07:36.23 0863,63 5
29 16810475 C. VAN DER VELDEN Z ZUID BEIJERLAND 962791 5/1691537 28-07 09:05.53 0863,58 7
30 19071304 J. VAN MEER W WOUW 937405 6/3617248 28-07 08:37.39 0862,66 3
31 18160329 JOS VAN BELZEN C COLIJNSPLAAT 942077 6/3607667 28-07 08:43.35 0862,25 6
32 18160478 S. DE VOS ' 'S-HEERENHOEK 925402 4/3435528 28-07 08:25.09 0861,52 6
33 13180684 KEES DROOG A ANDIJK 2 6/1423524 28-07 11:25.39 0861,14 22
34 18260614 ANGELO VD VEEKEN C CLINGE 907721 5/3504395 28-07 08:05.14 0861,02 7
35 10109071 COMB STEENBEEK & ZN D DE BILT 1009967 6/4431093 28-07 10:04.02 0860,99 4
36 18500811 C. PAAUWE K KRUININGEN 926430 6/3605994 28-07 08:27.18 0860,75 4
37 10200738 GERARD SCHALKWIJK L LOPIK 992141 7/1082801 28-07 09:43.54 0860,56 10
38 17660001 P. V.D. BOOGAARD K KAMERIK 1007716 6/1508436 28-07 10:02.30 0860,19 5
39 16140185 A.P. OVERWATER S STRIJEN 963031 7/1236682 28-07 09:11.22 0859,57 34
40 18421336 MARTIN DE POORTER S SLUIS 907319 6/3613263 28-07 08:07.19 0858,95 8
41 12640136 F.S. KRAMER W WORMER 2 6/1406089 28-07 10:53.10 0858,63 7
42 23540084 JAN. STRAETEMANS T THORN 2 5/1062938 28-07 08:19.51 0857,97 8
43 16140258 W.L. VAN NEDERPELT K KLAASWAAL 965070 6/1483432 28-07 09:15.59 0857,85 7
44 12540898 H. KOOPMAN A ALMERE 1039250 4/1816976 28-07 10:44.13 0856,61 9
45 17381416 J. BOL A ALBLASSERDAM 977514 6/1541168 28-07 09:34.56 0854,52 6
46 10209290 W.H. MURK & ZN. I IJSSELSTEIN 999432 7/1083008 28-07 10:01.35 0853,79 15
47 18109052 C. HERMES & ZN L LEWEDORP 930133 3/1285656 28-07 08:40.47 0853,50 3
48 14250344 J. SNEEKES D DRIEHUIS 1041712 4/1863237 28-07 10:53.05 0852,41 4
49 19770837 F. ZWIERS T TERHEIJDEN 954778 6/1626632 28-07 09:12.08 0851,62 7
50 19600442 F. KNETSCH R ROOSENDAAL 937744 6/3625156 28-07 08:53.04 0850,90 3
51 10200738 GERARD SCHALKWIJK L LOPIK 2 5/1504178 28-07 09:57.20 0850,65 10
52 15390361 F. VAN DER MEULEN N NAALDWIJK 988012 6/1460765 28-07 09:53.57 0849,57 6
53 04100440 H. KALTER I IJSSELMUIDEN 1071999 6/1099541 28-07 11:33.25 0849,16 8
54 04100440 H. KALTER I IJSSELMUIDEN 2 6/1099599 28-07 11:33.28 0849,13 8
55 13339037 J. HOMMES & ZONEN A AKERSLOOT 1054305 6/1432481 28-07 11:13.03 0848,84 8
56 15320497 HAROLD V.D. KRUIJK M MONSTER 991979 6/1839515 28-07 10:00.29 0848,22 6
57 16379423 GEBR. VOETS R ROTTERDAM 984801 3/1209043 28-07 09:52.56 0847,55 6
58 15390344 J.C.M. POST N NAALDWIJK 989006 6/1461184 28-07 09:58.19 0847,25 7
59 10000316 P.J. WESTERLAKEN V VEENENDAAL 2 4/1733476 28-07 10:20.25 0846,80 4
60 12111512 R. TIMMERMANS S SCHELLINGWOUDE 1037581 5/1557689 28-07 10:57.13 0846,16 10
61 17381416 J. BOL A ALBLASSERDAM 2 5/1721964 28-07 09:47.51 0844,98 6
62 12060373 G. RIGTER A AMSTELVEEN 1027839 5/1553039 28-07 10:49.01 0843,86 7
63 16140827 J.P. VAN NEDERPELT K KLAASWAAL 964077 7/1238078 28-07 09:33.38 0843,73 17
64 13180684 KEES DROOG A ANDIJK 3 6/1423543 28-07 11:51.57 0843,46 22
65 18720963 CORRY WALPOT S SINT PHILIPSLAND 946314 6/1591406 28-07 09:13.25 0843,10 4
66 21281336 TEAM OPIJNEN O OPIJNEN 980766 6/1666198 28-07 09:55.02 0842,56 5
67 16820622 A. MEERKERK G GEERVLIET 973845 5/1693292 28-07 09:48.22 0841,43 1
68 18160888 CARLO DOMINICUS G GOES 2 6/1490737 28-07 08:58.46 0841,30 10
69 19800246 PETER VAN ESSEN W WOUDRICHEM 975535 4/3430295 28-07 09:51.47 0840,41 5
70 06540115 JELLE JELLEMA N NIJVERDAL 1055701 7/4063175 28-07 11:27.31 0840,18 20
71 23710314 H. JOOSTEN G GRATHEM 920050 6/1745081 28-07 08:46.46 0839,64 10
72 17180047 C. VAN DE GRAAF D DORDRECHT 971748 2/1621144 28-07 09:48.41 0839,39 4
73 18329242 HENGST-PROVOOST A AAGTEKERKE 933977 4/3412062 28-07 09:03.52 0839,25 5
74 18040475 ADRIE DE NOOIJER A ARNEMUIDEN 930597 5/3500615 28-07 09:00.16 0838,93 5
75 21309258 COMB.F&J V.SCHIJNDEL N NULAND 973418 6/1666570 28-07 09:51.59 0838,44 6
76 24370728 ROY ABELS M MUNSTERGELEEN 896663 7/1504580 28-07 08:20.51 0838,12 24
77 25790466 S.A. DECKERS M MEERS 893749 3/1539445 28-07 08:17.39 0837,90 6
78 10320768 C.G.A. KOETZE U UTRECHT 1008645 5/1754533 28-07 10:35.03 0837,71 5
79 18500901 J.J. LINDENBERG Y YERSEKE 931000 6/1584669 28-07 09:02.31 0837,59 8
80 11289024 COMB. HARTOG L LAREN 1026310 6/1373470 28-07 10:56.23 0837,54 5
81 13330186 YSBR. KAPTEIN A AKERSLOOT 2 5/1600495 28-07 11:32.06 0836,77 14
82 18500978 H. LINDENBERG Y YERSEKE 932252 6/1584588 28-07 09:05.11 0836,71 12
83 18720963 CORRY WALPOT S SINT PHILIPSLAND 2 6/1591410 28-07 09:22.12 0836,56 4
84 15570416 AAD BENSCHOP Z ZOETERWOUDE 1003976 4/1368802 28-07 10:31.45 0836,12 3
85 25810309 M. COX S STEIN 894797 1/1064673 28-07 08:21.24 0835,95 5
86 19129111 HOEFNAGELS-BEENS C CHAAM 2 7/3714313 28-07 09:18.32 0835,91 12
87 07549091 COMB.FOPPEN-VLIJM H HARDERWIJK 1040720 6/1230373 28-07 11:17.53 0834,66 9
88 17630091 W.G. GRIFFIOEN S STREEFKERK 985009 6/1523240 28-07 10:11.21 0834,51 4
89 12160005 M. KOK R RANSDORP 1039062 6/1387975 28-07 11:16.42 0834,12 6
90 04290637 W. MULDERIJ V VINKENBUURT 1078436 4/1514134 28-07 12:04.02 0834,04 8
91 04290637 W. MULDERIJ V VINKENBUURT 2 5/1277736 28-07 12:04.09 0833,96 8
92 16220992 P.A. DE VOGEL O OUDE TONGE 2 5/1672886 28-07 09:36.22 0833,60 14
93 19280006 MEVR M VAN GEEL N NIEUW VOSSEMEER 2 5/3530666 28-07 09:22.55 0833,52 12
94 21281263 G.A. KNOOP E EST 983690 7/1409468 28-07 10:13.16 0832,04 10
95 14019001 COR SNEEKES & ZN D DRIEHUIS NH 1041587 4/1860752 28-07 11:23.07 0831,86 4
96 24490715 J.M.H. BIJSMANS K KERKRADE WEST 888190 4/1314339 28-07 08:19.42 0831,09 4
97 12540898 H. KOOPMAN A ALMERE 2 6/1402457 28-07 11:21.37 0830,99 9
98 15390003 CINTH VOGELS D DEN HAAG 993009 5/1674574 28-07 10:26.25 0830,68 2
99 16379423 GEBR. VOETS R ROTTERDAM 2 6/1517477 28-07 10:16.39 0830,60 6
100 16759306 BATENBURG V.D. MERWE K KLAASWAAL 963872 6/1509118 28-07 09:52.05 0830,15 16
101 13180684 KEES DROOG A ANDIJK 4 6/1423734 28-07 12:12.44 0829,99 22
102 10209290 W.H. MURK & ZN. I IJSSELSTEIN 2 7/1082250 28-07 10:35.49 0829,53 15
103 18261504 WIM KOOREMAN K KLOOSTERZANDE 2 5/3503624 28-07 08:55.59 0829,44 6
104 18421158 E. ULIJN W WATERLANDKERKJE 910342 6/3613360 28-07 08:48.39 0829,36 5
105 19959037 GEBR MAAS & ZN Z ZUNDERT 936624 6/3629683 28-07 09:21.15 0828,69 22
106 18320618 JO MELIS Z ZOUTELANDE 929829 6/1575484 28-07 09:13.52 0828,08 5
107 13339037 J. HOMMES & ZONEN A AKERSLOOT 2 5/1600233 28-07 11:44.14 0828,05 8
108 16269082 GEBR. HAGENS A ACHTHUIZEN 955369 3/1202010 28-07 09:44.49 0828,01 6
109 15191548 A. KUYT K KATWIJK AAN ZEE 1012550 6/1451643 28-07 10:54.02 0827,90 4
110 19391187 H. VAN DEN BOOM B BREDA 947033 7/3718547 28-07 09:35.00 0827,83 18
111 13180684 KEES DROOG A ANDIJK 5 6/1884535 28-07 12:16.13 0827,78 22
112 16140185 A.P. OVERWATER S STRIJEN 2 7/1236684 28-07 09:54.43 0827,55 34
113 18500129 J.S. DE KOEYER Y YERSEKE 930452 6/3614194 28-07 09:15.35 0827,37 8
114 15570416 AAD BENSCHOP Z ZOETERWOUDE 2 1/1620953 28-07 10:44.29 0827,35 3
115 15390441 B. DE KONING H HOEK VAN HOLLAND 985510 6/1461909 28-07 10:23.13 0826,62 11
116 20129090 NIEUWENHUIZEN & ZN S SPRANG-CAPELLE 960335 6/1640192 28-07 09:53.31 0826,08 11
117 10479194 COMB. VAN DEN BERG U UTRECHT 1004766 6/1353444 28-07 10:47.52 0825,70 3
118 18130666 PWA V/D MEULEN S SIRJANSLAND 951850 6/1493860 28-07 09:43.53 0825,63 5
119 17660002 D. VAN DAM Z ZEGVELD 1006861 6/1548931 28-07 10:50.33 0825,60 25
120 04100440 H. KALTER I IJSSELMUIDEN 3 6/1099585 28-07 12:09.28 0825,59 8
121 04100440 H. KALTER I IJSSELMUIDEN 4 6/1099547 28-07 12:09.30 0825,57 8
122 17660001 P. V.D. BOOGAARD K KAMERIK 2 6/1524721 28-07 10:51.44 0825,50 5
123 13160423 N.B. KONIJN A ALKMAAR 1067559 7/1163704 28-07 12:04.58 0825,03 21
124 13140442 L.A. PRONK B BREEZAND 1093983 5/1587454 28-07 12:37.15 0824,87 3
125 12100891 O. PALS B BOVENKERK 1026359 6/1389616 28-07 11:15.24 0824,78 12
126 10109071 COMB STEENBEEK & ZN D DE BILT 2 7/1073625 28-07 10:56.44 0823,97 4
127 23710608 J.G.J.M. JOOSTEN W WESSEM 917682 6/1745330 28-07 09:04.44 0823,97 4
128 18100657 I. VERMEULEN L LEWEDORP 930013 6/1566977 28-07 09:19.59 0823,76 6
129 18509144 COMB. KRIJGER & ZN S SCHORE 926214 6/1583453 28-07 09:15.34 0823,62 8
130 10200738 GERARD SCHALKWIJK L LOPIK 3 7/1082715 28-07 10:35.49 0823,48 10
131 17520471 VINCENT VORK N NOORDEN 2 6/1548404 28-07 11:01.58 0822,96 17
132 23370810 J. NIJSSEN H HAELEN 927478 4/1279590 28-07 09:18.36 0822,52 3
133 18261130 FRANK CALON C CLINGE 906800 5/3504447 28-07 08:54.43 0821,59 4
134 24041019 TH. PETERS E ELSLOO 892664 6/1749581 28-07 08:37.41 0821,46 3
135 15390344 J.C.M. POST N NAALDWIJK 2 1/1664074 28-07 10:35.22 0821,18 7
136 16810475 C. VAN DER VELDEN Z ZUID BEIJERLAND 2 1/1724951 28-07 10:03.31 0821,13 7
137 10009196 TEAM VAN GINKEL V VEENENDAAL 1004271 3/4415685 28-07 10:54.13 0821,01 5
138 16759306 BATENBURG V.D. MERWE K KLAASWAAL 2 6/1508960 28-07 10:05.05 0820,96 16
139 18050916 JAC VAN DE BOSCH H HENGSTDIJK 914611 5/3501416 28-07 09:05.16 0820,82 40
140 13180684 KEES DROOG A ANDIJK 6 6/1884538 28-07 12:27.33 0820,65 22
141 18421336 MARTIN DE POORTER S SLUIS 2 6/3613280 28-07 08:56.38 0820,63 8
142 18430750 J. DU PUY B BIERVLIET 908979 5/1764763 28-07 08:59.01 0820,37 5
143 13001291 ED MAAT L LIMMEN 1056131 5/1588075 28-07 11:58.39 0820,20 5
144 18130437 J. VAN POPERING B BRUINISSE 950483 3/1286760 28-07 09:50.16 0819,90 11
145 15300830 W. VAN WIERINGEN L LISSE 1020543 6/1456778 28-07 11:15.56 0819,76 4
146 04140029 HERMAN BRINKMAN T TUK 1097999 5/1263702 28-07 12:50.27 0819,74 6
147 15399001 J.M. DE WIJS & ZN D DEN HOORN 990148 6/1462423 28-07 10:39.16 0819,48 8
148 15390441 B. DE KONING H HOEK VAN HOLLAND 2 5/1640269 28-07 10:33.39 0819,45 11
149 18130666 PWA V/D MEULEN S SIRJANSLAND 2 5/3503017 28-07 09:52.35 0819,44 5
150 04330021 PIETER WOORD U URK 1076062 6/1124740 28-07 12:25.55 0818,35 4
151 13180684 KEES DROOG A ANDIJK 7 6/1423472 28-07 12:31.25 0818,25 22
152 18500004 PIETER GOEREE D DRIEWEGEN 926145 7/1336362 28-07 09:23.00 0818,15 31
153 18500004 PIETER GOEREE D DRIEWEGEN 2 7/1335214 28-07 09:23.39 0817,68 31
154 15390344 J.C.M. POST N NAALDWIJK 3 4/1890533 28-07 10:40.39 0817,60 7
155 04330803 S. STAVASIUS E EMMELOORD 1083802 5/1871563 28-07 12:36.50 0817,45 5
156 13040517 P. HUIBERTS A ALKMAAR 1063448 6/1413676 28-07 12:12.13 0817,27 14
157 19831313 RONALD GEERDINK H HOOGERHEIDE 927063 2/1485408 28-07 09:25.36 0817,08 10
158 04100440 H. KALTER I IJSSELMUIDEN 5 6/1099544 28-07 12:23.01 0817,06 8
159 18630001 KO VAN DOMMELEN S ST. PHILIPSLAND 945957 6/3616634 28-07 09:48.55 0816,95 8
160 21309157 VAN SCHIJNDEL & ZNN G GEFFEN 972340 6/3640130 28-07 10:22.00 0816,41 15
161 18591097 C. DE MUL S SAS VAN GENT 905127 6/1586568 28-07 08:59.44 0816,36 7
162 16220992 P.A. DE VOGEL O OUDE TONGE 3 7/1245194 28-07 10:00.37 0816,32 14
163 18130666 PWA V/D MEULEN S SIRJANSLAND 3 6/3608378 28-07 09:57.05 0816,28 5
164 21280861 A. POULISSE K KERKDRIEL 975649 4/1210505 28-07 10:26.26 0816,15 6
165 18500978 H. LINDENBERG Y YERSEKE 2 6/1583437 28-07 09:33.17 0816,13 12
166 15070156 BART KOEVOET L LEIDSCHENDAM 999488 6/1447111 28-07 10:55.59 0815,92 8
167 13160539 P. ZUURBIER H HEILOO 1061065 4/1838015 28-07 12:11.31 0815,88 3
168 08490128 E. V. AALTEN H HUISSEN 1000945 6/1269391 28-07 10:58.05 0815,71 5
169 18590890 H. ZEGERS S SLUISKIL 906456 5/1769485 28-07 09:02.15 0815,71 8
170 17660512 T. VISSER W WOERDEN 1004169 7/1310991 28-07 11:02.16 0815,56 11
171 16130629 H. TIMMERS O OOSTVOORNE 978212 7/1235494 28-07 10:30.36 0815,45 8
172 18630730 ADRIE VAN LUIJK S ST. MAARTENSDIJK 938140 5/1771752 28-07 09:41.34 0815,37 4
173 18329201 COMB. VERHAGEN-BUYL W WESTKAPELLE 932633 7/3707291 28-07 09:35.11 0815,11 2
174 22550552 M. LOOYMANS S SOMEREN 938570 5/4004555 28-07 09:42.39 0814,98 3
175 19959037 GEBR MAAS & ZN Z ZUNDERT 2 7/1382516 28-07 09:40.49 0814,59 22
176 13160423 N.B. KONIJN A ALKMAAR 2 7/1163679 28-07 12:21.40 0814,52 21
177 13330186 YSBR. KAPTEIN A AKERSLOOT 3 5/1600522 28-07 12:06.38 0814,47 14
178 18329201 COMB. VERHAGEN-BUYL W WESTKAPELLE 2 7/3707302 28-07 09:36.15 0814,35 2
179 07020501 D.D.H. VAN GERREVINK A APELDOORN 1031884 5/1351826 28-07 11:38.11 0814,31 2
180 13330186 YSBR. KAPTEIN A AKERSLOOT 4 5/1600430 28-07 12:07.30 0813,92 14
181 16379211 KOOTKAR P. EN ZN R ROTTERDAM 984487 6/1498035 28-07 10:40.36 0813,89 12
182 10209486 C.J.J. VAN WIJK & ZN B BENSCHOP 996689 6/1338370 28-07 10:55.54 0813,69 7
183 17660001 P. V.D. BOOGAARD K KAMERIK 3 5/1705579 28-07 11:10.17 0813,14 5
184 17381171 HENRY VISSER N NDRIK IDO AMBACHT 974486 4/1075826 28-07 10:29.26 0813,13 20
185 17660903 TIM HAGE W WOERDEN 2 5/1741181 28-07 11:07.12 0812,81 8
186 17381774 H. DE JONG P PAPENDRECHT 973835 2/1651057 28-07 10:29.13 0812,74 10
187 12160004 DUIVENDOKTER M MONNICKENDAM 1046281 5/1565905 28-07 11:58.46 0812,48 2
188 21371128 J. VAN HEUMEN O OSS 974418 6/3642536 28-07 10:30.39 0812,25 9
189 16140827 J.P. VAN NEDERPELT K KLAASWAAL 2 7/1238151 28-07 10:18.11 0812,07 17
190 15399181 TRIO VOLLEBREGT P POELDIJK 991646 6/1660284 28-07 10:52.21 0811,93 4
191 18040006 L. VAN SCHOUWEN N NW. & ST. JOOSLAND 928418 7/3702845 28-07 09:34.29 0811,92 3
192 18639020 COMB.KLEIJN &DE JONG T THOLEN 937927 7/3711631 28-07 09:46.17 0811,86 21
193 13339037 J. HOMMES & ZONEN A AKERSLOOT 3 6/1432562 28-07 12:09.51 0811,72 8
194 19280004 H DE JONG N NIEUW - VOSSEMEER 943494 7/1374129 28-07 09:53.21 0811,71 8
195 18630730 ADRIE VAN LUIJK S ST. MAARTENSDIJK 2 7/1340326 28-07 09:46.46 0811,70 4
196 16220008 J.C. WAGNER S STAD A/H HARINGVLIET 960180 6/1492599 28-07 10:13.59 0811,66 7
197 17071016 J.A.M.DE JONG R ROELOFARENDSVEEN 1013470 6/1518800 28-07 11:19.56 0811,47 7
198 17660067 WIEBE BENSCHOP W WOERDEN 1003763 4/1096234 28-07 11:08.01 0811,44 4
199 19680581 J. CLARIJS Z ZEGGE 942859 5/1807878 28-07 09:53.10 0811,29 6
200 19831313 RONALD GEERDINK H HOOGERHEIDE 2 4/1837380 28-07 09:33.48 0811,22 10
201 18639020 COMB.KLEIJN &DE JONG T THOLEN 2 5/3510356 28-07 09:47.15 0811,18 21
202 15199291 COMB. VAN DER PLAS R RIJNSBURG 1010926 6/1399078 28-07 11:17.43 0810,87 3
203 16371226 A.H.M. POT R ROTTERDAM 983500 5/1681010 28-07 10:44.09 0810,70 3
204 16269040 JAN EN TWAN NOBELS A ACHTHUIZEN 954753 6/1493808 28-07 10:08.46 0810,65 4
205 17660890 A. VAN DER BIJL JR. W WOERDEN 2 3/1276461 28-07 11:09.02 0810,64 7
206 04330129 K. VAN URK U URK 1076900 3/1002181 28-07 12:39.28 0810,63 6
207 10491155 J. VAN STRATEN U UTRECHT 1008351 4/1763974 28-07 11:14.58 0810,59 7
208 17380132 H.P. VERHEIJ H HENDRIK IDO AMBACHT 974227 6/1538869 28-07 10:33.05 0810,45 8
209 10200738 GERARD SCHALKWIJK L LOPIK 4 5/1504066 28-07 10:55.12 0810,44 10
210 18109052 C. HERMES & ZN L LEWEDORP 2 4/3408401 28-07 09:38.47 0810,37 3
211 19260001 A. TEUNS H HEERLE 937780 7/1351098 28-07 09:48.27 0810,21 5
212 18500901 J.J. LINDENBERG Y YERSEKE 2 5/1765873 28-07 09:40.10 0810,15 8
213 12111512 R. TIMMERMANS S SCHELLINGWOUDE 2 6/1392259 28-07 11:51.45 0810,14 10
214 10471212 A.J. VAN AMERONGEN B BUNNIK 1005347 6/1352445 28-07 11:12.02 0810,09 8
215 16140185 A.P. OVERWATER S STRIJEN 3 7/1236718 28-07 10:20.00 0809,95 34
216 10009196 TEAM VAN GINKEL V VEENENDAAL 2 5/1489242 28-07 11:11.16 0809,72 5
217 17660002 D. VAN DAM Z ZEGVELD 2 6/1548948 28-07 11:14.32 0809,68 25
218 19280006 MEVR M VAN GEEL N NIEUW VOSSEMEER 3 5/3530665 28-07 09:56.45 0809,33 12
219 18100649 H.F. VERMEULEN H HEINKENSZAND 928396 7/1319901 28-07 09:38.44 0808,90 5
220 15190593 H. KNETSCH LZ K KATWIJK A/D RIJN 1011688 6/1453162 28-07 11:22.20 0808,49 5
221 13180587 J. SWAGERMAN B BOVENKARSPEL 1075382 5/1590866 28-07 12:41.18 0808,38 9
222 16149036 HAMSTRA - ALDUS P POORTUGAAL 974575 5/1006079 28-07 10:36.46 0808,26 3
223 17359254 COMB. DE BRUIJN S SLIEDRECHT 974161 6/1538151 28-07 10:36.41 0807,97 6
224 08650383 P. HEIKAMP & V.DOORN Z ZETTEN 997232 6/1298813 28-07 11:06.17 0807,29 9
225 18329242 HENGST-PROVOOST A AAGTEKERKE 2 5/3505906 28-07 09:48.11 0807,11 5
226 09111143 J.W.H. JANSSEN G GROESBEEK 985371 5/1478144 28-07 10:52.14 0806,87 11
227 17561366 PETER V.SINTMAARTENS P PAPENDRECHT 973746 5/1735506 28-07 10:37.52 0806,84 10
228 17070509 R.A.M. DE JONG R ROELOFARENDSVEEN 1013362 6/1519671 28-07 11:27.18 0806,62 16
229 12640136 F.S. KRAMER W WORMER 3 5/1573808 28-07 12:12.02 0806,58 7
230 20072130 GERARD SCHELLEKENS R RIEL 942873 2/5209883 28-07 10:00.45 0806,05 19
231 13180684 KEES DROOG A ANDIJK 8 6/1884557 28-07 12:51.33 0805,96 22
232 17660512 T. VISSER W WOERDEN 2 7/1310996 28-07 11:17.18 0805,72 11
233 17350824 W. MUDDE S SLIEDRECHT 974505 6/1537275 28-07 10:40.32 0805,69 2
234 17381774 H. DE JONG P PAPENDRECHT 2 9/1226317 28-07 10:39.59 0805,50 10
235 12509124 COMB VAN TILBURG N NIEUW-VENNEP 2 4/1815252 28-07 11:40.11 0805,07 9
236 18050461 B. LIPLIJN S SPUI 908992 3/3301316 28-07 09:20.12 0804,99 6
237 04290637 W. MULDERIJ V VINKENBUURT 3 6/1118636 28-07 12:51.00 0804,80 8
238 16149036 HAMSTRA - ALDUS P POORTUGAAL 2 5/1898185 28-07 10:42.42 0804,30 3
239 12100891 O. PALS B BOVENKERK 2 6/1389542 28-07 11:47.17 0804,18 12
240 18421158 E. ULIJN W WATERLANDKERKJE 2 4/1118180 28-07 09:23.15 0804,01 5
241 13001291 ED MAAT L LIMMEN 2 5/1580570 28-07 12:24.47 0803,89 5
242 16140185 A.P. OVERWATER S STRIJEN 4 7/1236683 28-07 10:29.01 0803,85 34
243 21309258 COMB.F&J V.SCHIJNDEL N NULAND 2 7/4043402 28-07 10:42.02 0803,79 6
244 18500811 C. PAAUWE K KRUININGEN 2 6/1583995 28-07 09:43.42 0803,70 4
245 15390441 B. DE KONING H HOEK VAN HOLLAND 3 5/1640225 28-07 10:57.51 0803,28 11
246 08180308 ARNOLD JANSEN ' 'S-HEERENBERG 1001113 6/1286262 28-07 11:17.18 0803,27 7
247 13180684 KEES DROOG A ANDIJK 9 4/1839896 28-07 12:56.17 0803,12 22
248 19319050 COMB DE PIJPER H HOEVEN 945703 7/3716244 28-07 10:08.36 0803,08 12
249 12060373 G. RIGTER A AMSTELVEEN 2 5/1552973 28-07 11:51.00 0803,00 7
250 19394345 J. VAN DE LEUR O OOSTERHOUT 955318 6/3623142 28-07 10:20.53 0802,87 3
251 16220500 JAN POLDER M MIDDELHARNIS 2 6/5167217 28-07 10:28.57 0802,64 5
252 17260820 B BOEIJINK G GORINCHEM 978280 6/1531982 28-07 10:49.50 0802,64 4
253 16220500 JAN POLDER M MIDDELHARNIS 3 5/1672171 28-07 10:28.57 0802,64 5
254 21309001 COMB VOS-VAN WANROOI G GEFFEN 972607 6/3640008 28-07 10:42.58 0802,50 10
255 22599427 KLESSENS-DE LEPPER V VALKENSWAARD 931571 6/3649280 28-07 09:52.06 0802,32 5
256 19390335 J.W. VAN GILS O OOSTERHOUT 955216 4/3424582 28-07 10:21.54 0802,10 5
257 18630001 KO VAN DOMMELEN S ST. PHILIPSLAND 2 7/3712281 28-07 10:10.50 0801,77 8
258 17630091 W.G. GRIFFIOEN S STREEFKERK 2 6/1541864 28-07 10:59.41 0801,68 4
259 18160888 CARLO DOMINICUS G GOES 3 6/1490753 28-07 09:53.48 0801,48 10
260 06540115 JELLE JELLEMA N NIJVERDAL 2 7/1732414 28-07 12:28.38 0801,21 20
261 10319002 MEVR WOUTERSE & ARIE V VARIK 982243 7/1408409 28-07 10:57.55 0800,58 17
262 10319002 MEVR WOUTERSE & ARIE V VARIK 2 7/1408381 28-07 10:58.01 0800,51 17
263 17660002 D. VAN DAM Z ZEGVELD 3 6/1548933 28-07 11:28.51 0800,46 25
264 18100541 MARCEL V.D.KLOOSTER N NIEUWDORP 927448 6/3608246 28-07 09:49.59 0800,23 3
265 19391187 H. VAN DEN BOOM B BREDA 2 7/3718562 28-07 10:14.47 0800,01 18
266 16810475 C. VAN DER VELDEN Z ZUID BEIJERLAND 3 1/1725058 28-07 10:35.21 T082651 7
267 17660002 D. VAN DAM Z ZEGVELD 4 6/1548936 28-07 11:31.01 T082726 25
268 21281328 G. VAN TUYL H HELLOUW 979301 6/1665128 28-07 10:56.50 T082742 10
269 19110534 P. SCHELLEKENS B BAVEL 946580 0/3014341 28-07 10:16.27 T082813 4
270 15390361 F. VAN DER MEULEN N NAALDWIJK 2 6/1460723 28-07 11:08.22 T082821 6
271 16820444 I. MEERKERK Z ZUIDLAND 969461 2/1602823 28-07 10:45.12 T082822 6
272 18630001 KO VAN DOMMELEN S ST. PHILIPSLAND 3 7/3712298 28-07 10:16.21 T082854 8
273 18070590 P. OELE O OUDELANDE 2 6/1566560 28-07 09:45.31 T082859 6
274 18500004 PIETER GOEREE D DRIEWEGEN 3 7/1336368 28-07 09:52.11 T082930 31
275 24440881 L. VAN BOGAERT M MAASTRICHT 881416 5/1087724 28-07 08:56.31 T082944 5
276 15400510 D.W. DEN ENGELSMAN M MAASSLUIS 980561 6/1462772 28-07 11:00.32 T082949 1
277 17119041 GEBR. HOLLEMAN T TIENHOVEN 990471 7/1275403 28-07 11:13.12 T083006 5
278 18421336 MARTIN DE POORTER S SLUIS 3 5/3507662 28-07 09:29.18 T083009 8
279 19350799 J ROVERS M MADE 957938 4/1147114 28-07 10:32.50 T083024 4
280 16759306 BATENBURG V.D. MERWE K KLAASWAAL 3 6/1509047 28-07 10:40.46 T083055 16
281 16149044 A. SAARLOOS & ZN K KLAASWAAL 965741 6/1484628 28-07 10:43.12 T083101 7
282 16759306 BATENBURG V.D. MERWE K KLAASWAAL 4 6/1509055 28-07 10:40.53 T083102 16
283 19150270 C. HANEGRAAF H HANK 966170 7/3714793 28-07 10:43.56 T083113 4
284 17380965 WALTER VERHEIJ H HENDRIK IDO AMBACHT 975530 4/1074601 28-07 10:55.54 T083129 6
285 19790460 KEES DE GRAAF E EETHEN 967114 6/1627500 28-07 10:45.56 T083202 8
286 17189445 GEBR. BRAS D DORDRECHT 970382 7/1283550 28-07 10:50.13 T083214 16
287 10319002 MEVR WOUTERSE & ARIE V VARIK 3 5/1851081 28-07 11:05.15 T083226 17
288 17119041 GEBR. HOLLEMAN T TIENHOVEN 2 7/1275417 28-07 11:15.35 T083229 5
289 13160539 P. ZUURBIER H HEILOO 2 5/1588051 28-07 12:43.59 T083239 3
290 18620418 D. SCHEELE T TERNEUZEN 910101 3/3310963 28-07 09:35.26 T083248 4
291 18500978 H. LINDENBERG Y YERSEKE 3 6/1584589 28-07 10:03.17 T083258 12
292 17630091 W.G. GRIFFIOEN S STREEFKERK 3 6/1537891 28-07 11:09.45 T083329 4
293 15399122 COMB. P.&S. VERBEEK N NAALDWIJK 2 6/1461117 28-07 11:15.26 T083514 6
294 12100891 O. PALS B BOVENKERK 3 6/1708854 28-07 12:03.13 T083516 12
295 15199452 JD V EGMOND &DOCHTER K KATWIJK 2 6/1452332 28-07 11:45.41 T083520 10
296 18260614 ANGELO VD VEEKEN C CLINGE 2 5/3504397 28-07 09:35.00 T083520 7
297 12111512 R. TIMMERMANS S SCHELLINGWOUDE 3 6/1392265 28-07 12:17.30 T083531 10
298 19280008 C. SUIJKERBUIJK L LEPELSTRAAT 939724 7/3748102 28-07 10:15.12 T083532 4
299 10319002 MEVR WOUTERSE & ARIE V VARIK 4 7/1408379 28-07 11:08.32 T083543 17
300 15039274 COMB KOSTER-SOMMELIN D DELFT 992644 6/1837552 28-07 11:22.09 T083620 7
301 17520471 VINCENT VORK N NOORDEN 3 6/1548446 28-07 11:47.54 T083636 17
302 17530564 L.PH. HOOGERVORST V VROUWENAKKER 1018071 6/1549749 28-07 11:54.25 T083649 4
303 19390335 J.W. VAN GILS O OOSTERHOUT 2 6/1612221 28-07 10:35.55 T083653 5
304 12110738 JAN VEERMAN V VOLENDAM 1051017 8/1356771 28-07 12:35.46 T083659 14
305 17381171 HENRY VISSER N NDRIK IDO AMBACHT 2 5/1721548 28-07 11:00.16 T083709 20
306 10471212 A.J. VAN AMERONGEN B BUNNIK 2 4/1765201 28-07 11:39.01 T083720 8
307 17520471 VINCENT VORK N NOORDEN 4 6/1548440 28-07 11:49.17 T083759 17
308 15050540 A. JANSEN N NOOTDORP 2 0/1581555 28-07 11:27.44 T083856 9
309 17520471 VINCENT VORK N NOORDEN 5 6/1548458 28-07 11:50.21 T083903 17
310 16810475 C. VAN DER VELDEN Z ZUID BEIJERLAND 4 5/1691533 28-07 10:47.52 T083922 7
311 17630002 M.C. DE BIE N NIEUW-LEKKERLAND 980433 6/1550623 28-07 11:10.00 T083927 6
312 18509001 COMB. FRANSE - -HEER ARENDSKERKE 931320 3/3302334 28-07 10:08.46 T083937 6
313 17660890 A. VAN DER BIJL JR. W WOERDEN 3 3/1276505 28-07 11:39.36 T084005 7
314 12540898 H. KOOPMAN A ALMERE 3 6/1402443 28-07 12:24.14 T084010 9
315 18320898 A.J. MALJAARS Z ZOUTELANDE 2 6/1576128 28-07 10:07.24 T084012 9
316 18500811 C. PAAUWE K KRUININGEN 3 6/1584151 28-07 10:03.28 T084025 4
317 08690009 H. ELSWEYER B BORKEN-BURLO 1013594 3/0281749 28-07 11:52.34 T084034 4
318 15390441 B. DE KONING H HOEK VAN HOLLAND 4 5/1640242 28-07 11:17.29 T084035 11
319 16269082 GEBR. HAGENS A ACHTHUIZEN 2 7/1247416 28-07 10:39.59 T084046 6
320 18500004 PIETER GOEREE D DRIEWEGEN 4 7/1336304 28-07 10:03.49 T084108 31
321 19280006 MEVR M VAN GEEL N NIEUW VOSSEMEER 4 6/3631876 28-07 10:25.31 T084110 12
322 17189445 GEBR. BRAS D DORDRECHT 2 7/1283543 28-07 10:59.13 T084114 16
323 19831313 RONALD GEERDINK H HOOGERHEIDE 3 5/1813215 28-07 10:05.17 T084127 10
324 16130629 H. TIMMERS O OOSTVOORNE 2 6/1483115 28-07 11:09.15 T084129 8
325 18639020 COMB.KLEIJN &DE JONG T THOLEN 3 7/3711651 28-07 10:19.14 T084149 21
326 18500004 PIETER GOEREE D DRIEWEGEN 5 7/1336326 28-07 10:04.36 T084155 31
327 21400401 N. VAN DEN HURK O OSS 977465 7/3739475 28-07 11:08.47 T084157 6
328 18261504 WIM KOOREMAN K KLOOSTERZANDE 3 2/3206469 28-07 09:52.44 T084205 6
329 19280004 H DE JONG N NIEUW - VOSSEMEER 2 7/1374187 28-07 10:26.35 T084213 8
330 10209125 P.J. V.D. BERG & ZN. B BENSCHOP 996771 5/1503277 28-07 11:33.30 T084232 4
331 10471212 A.J. VAN AMERONGEN B BUNNIK 3 4/1765145 28-07 11:44.16 T084235 8
332 19129111 HOEFNAGELS-BEENS C CHAAM 3 7/3714312 28-07 10:25.46 T084237 12
333 10471212 A.J. VAN AMERONGEN B BUNNIK 4 0/2058861 28-07 11:44.24 T084243 8
334 17189445 GEBR. BRAS D DORDRECHT 3 6/1528422 28-07 11:01.05 T084306 16
335 18290151 JOOST CORRE K KAPELLE 930724 6/1574472 28-07 10:12.49 T084424 6
336 15369075 P.SOLLEVELD & PALOMA M MAASDIJK 984016 5/1637023 28-07 11:19.40 T084438 8
337 18500129 J.S. DE KOEYER Y YERSEKE 2 6/3614203 28-07 10:12.45 T084441 8
338 16140185 A.P. OVERWATER S STRIJEN 5 7/1236732 28-07 10:53.35 T084447 34
339 18100649 H.F. VERMEULEN H HEINKENSZAND 2 7/1319905 28-07 10:10.20 T084450 5
340 09019173 TH. & B. BURGERS W WEURT 991307 6/1307080 28-07 11:29.18 T084510 11
341 17059110 FAM. TOOM A ALBLASSERDAM 977587 6/1516805 28-07 11:12.36 T084537 8
342 15391137 A.W.M. VAN DIJK H HONSELERSDIJK 991147 4/1891827 28-07 11:29.40 T084544 6
343 17630309 LEEN STOUT G GROOT AMMERS 985539 6/1537946 28-07 11:22.55 T084559 2
344 19719010 G. KOUTERS & ZN N NOORDHOEK 951357 4/3429038 28-07 10:40.56 T084644 4
345 22599437 VERBAANDERT-HABRAKEN V VELDHOVEN 937520 4/3405618 28-07 10:23.50 T084656 2
346 18130801 J L DE BRUINE N NIEUWERKERK 948360 4/3408776 28-07 10:37.25 T084658 23
347 18500004 PIETER GOEREE D DRIEWEGEN 6 7/1326474 28-07 10:09.47 T084706 31
348 15390107 A. BRANSEN JR N NAALDWIJK 987864 5/1639523 28-07 11:26.58 T084708 2
349 19520093 LEON BRASPENNING R RIJSBERGEN 940445 4/3426169 28-07 10:27.50 T084716 8
350 18350236 J.C. HOEK M MIDDELBURG 930527 6/3612945 28-07 10:15.30 T084720 2
351 12100891 O. PALS B BOVENKERK 4 5/1556912 28-07 12:15.18 T084721 12
352 15369075 P.SOLLEVELD & PALOMA M MAASDIJK 2 6/1458321 28-07 11:22.57 T084755 8
353 18509144 COMB. KRIJGER & ZN S SCHORE 2 7/1334343 28-07 10:10.43 T084757 8
354 20072130 GERARD SCHELLEKENS R RIEL 2 6/3600813 28-07 10:32.04 T084828 19
355 21281336 TEAM OPIJNEN O OPIJNEN 2 6/1666142 28-07 11:19.26 T084828 5
356 17381171 HENRY VISSER N NDRIK IDO AMBACHT 3 5/1721502 28-07 11:11.37 T084830 20
357 18500358 S.J. OP 'T HOF K KRUININGEN 926924 6/3614149 28-07 10:12.10 T084830 3
358 20131081 F. LAROS K KAATSHEUVEL 959127 6/3601328 28-07 10:52.37 T084842 6
359 18351355 FRED VAN HERK V VLISSINGEN 925835 6/1540550 28-07 10:11.31 T084913 7
360 21371128 J. VAN HEUMEN O OSS 2 6/3603808 28-07 11:12.25 T084923 9
361 17070509 R.A.M. DE JONG R ROELOFARENDSVEEN 2 4/1051796 28-07 12:01.07 T084924 16
362 21309157 VAN SCHIJNDEL & ZNN G GEFFEN 2 3/3346469 28-07 11:10.10 T084944 15
363 16041271 M.V.D.HELM P PIJNACKER 991547 4/1007296 28-07 11:34.33 T085007 5
364 13169074 DUO DE GROOT- LEIJEN E EGMOND AAN DE HOEF 1060798 6/1421312 28-07 13:01.18 T085018 5
365 17359254 COMB. DE BRUIJN S SLIEDRECHT 2 5/1718566 28-07 11:13.03 T085020 6
366 18160329 JOS VAN BELZEN C COLIJNSPLAAT 2 6/3608725 28-07 10:33.07 T085031 6
367 18130801 J L DE BRUINE N NIEUWERKERK 2 6/1568373 28-07 10:41.34 T085107 23
368 21280764 J. HOOYMANS K KERKDRIEL 976684 4/1208286 28-07 11:17.03 T085111 16
369 17381774 H. DE JONG P PAPENDRECHT 3 3/1269573 28-07 11:14.06 T085148 10
370 12509124 COMB VAN TILBURG N NIEUW-VENNEP 3 7/1141361 28-07 12:14.07 T085153 9
371 16759306 BATENBURG V.D. MERWE K KLAASWAAL 5 6/1508987 28-07 11:01.48 T085157 16
372 19280006 MEVR M VAN GEEL N NIEUW VOSSEMEER 5 5/3530556 28-07 10:36.22 T085201 12
373 17660890 A. VAN DER BIJL JR. W WOERDEN 4 5/1740262 28-07 11:52.31 T085300 7
374 12019232 COMB. BAAS & BERG D DE KWAKEL 1020506 5/1552582 28-07 12:14.15 T085337 3
375 17070509 R.A.M. DE JONG R ROELOFARENDSVEEN 3 5/1700014 28-07 12:05.27 T085344 16
376 09111119 E.L.T.HENDRIKS G GROESBEEK 984649 4/1720972 28-07 11:29.44 T085355 4
377 15070156 BART KOEVOET L LEIDSCHENDAM 2 6/1447066 28-07 11:48.23 T085401 8
378 18130801 J L DE BRUINE N NIEUWERKERK 3 7/1321170 28-07 10:44.30 T085403 23
379 18639020 COMB.KLEIJN &DE JONG T THOLEN 4 7/3711644 28-07 10:31.35 T085410 21
380 09019173 TH. & B. BURGERS W WEURT 2 6/1307043 28-07 11:38.35 T085427 11
381 12019232 COMB. BAAS & BERG D DE KWAKEL 2 5/1552520 28-07 12:15.28 T085450 3
382 18100657 I. VERMEULEN L LEWEDORP 2 6/1566757 28-07 10:22.32 T085501 6
383 04100440 H. KALTER I IJSSELMUIDEN 6 6/1099582 28-07 13:20.04 T085504 8
384 18500978 H. LINDENBERG Y YERSEKE 4 6/1584598 28-07 10:25.34 T085515 12
385 18160314 WIM MULLER W WILHELMINADORP 936093 6/1878125 28-07 10:30.35 T085528 5
386 12060373 G. RIGTER A AMSTELVEEN 3 6/1881043 28-07 12:25.29 T085541 7
387 18509001 COMB. FRANSE - -HEER ARENDSKERKE 2 3/3302342 28-07 10:24.53 T085544 6
388 18130801 J L DE BRUINE N NIEUWERKERK 4 7/1321114 28-07 10:46.15 T085548 23
389 17660002 D. VAN DAM Z ZEGVELD 5 5/1730288 28-07 11:59.40 T085605 25
390 18639020 COMB.KLEIJN &DE JONG T THOLEN 5 7/3711633 28-07 10:33.30 T085605 21
391 13001291 ED MAAT L LIMMEN 3 5/1580568 28-07 13:01.33 T085623 5
392 19831852 PH. GEERDINK H HOOGERHEIDE 925710 6/1630190 28-07 10:19.04 T085655 6
393 17181751 GER DE WIT D DORDRECHT 970168 4/1063283 28-07 11:14.45 T085702 2
394 19351298 R. DE LEEUW M MADE 958081 7/3717041 28-07 11:00.27 T085750 4
395 18500004 PIETER GOEREE D DRIEWEGEN 7 7/1336282 28-07 10:20.42 T085801 31
396 18299142 ZEGERS-BRUGGEMAN K KAPELLE 929291 6/3610439 28-07 10:25.17 T085840 4
397 19394345 J. VAN DE LEUR O OOSTERHOUT 2 6/3623141 28-07 10:58.07 T085858 3
398 16379211 KOOTKAR P. EN ZN R ROTTERDAM 2 6/1497962 28-07 11:34.53 T085916 12
399 19280011 P. DE JONG GZN D DE HEEN 945687 5/3522137 28-07 10:46.37 T085930 4
400 17380132 H.P. VERHEIJ H HENDRIK IDO AMBACHT 2 6/1540203 28-07 11:22.19 T085932 8
401 16140827 J.P. VAN NEDERPELT K KLAASWAAL 3 7/1238109 28-07 11:09.40 T085934 17
402 10209290 W.H. MURK & ZN. I IJSSELSTEIN 3 7/1083036 28-07 11:53.55 T085937 15
403 23710314 H. JOOSTEN G GRATHEM 2 5/1069649 28-07 10:14.44 T085940 10
404 15191548 A. KUYT K KATWIJK AAN ZEE 2 5/1625460 28-07 12:10.24 T085942 4
405 17561366 PETER V.SINTMAARTENS P PAPENDRECHT 2 3/1270146 28-07 11:22.00 T085949 10
406 15070156 BART KOEVOET L LEIDSCHENDAM 3 6/1449369 28-07 11:54.16 T085954 8
407 10000316 P.J. WESTERLAKEN V VEENENDAAL 3 4/1733445 28-07 12:03.56 T085956 4
408 13330186 YSBR. KAPTEIN A AKERSLOOT 5 5/1600516 28-07 13:04.48 T090044 14
409 13339037 J. HOMMES & ZONEN A AKERSLOOT 4 5/1600908 28-07 13:04.08 T090115 8
410 16750218 AD FORTUIN S STRIJEN 962088 7/1261230 28-07 11:09.04 T090127 16
411 18639020 COMB.KLEIJN &DE JONG T THOLEN 6 6/3615529 28-07 10:38.55 T090130 21
412 16379211 KOOTKAR P. EN ZN R ROTTERDAM 3 5/1892192 28-07 11:37.29 T090152 12
413 17701581 I.ROOBOL Z ZWIJNDRECHT 971825 1/1788761 28-07 11:21.45 T090158 1
414 16750218 AD FORTUIN S STRIJEN 2 7/1262038 28-07 11:09.35 T090158 16
415 06530221 J.T.E. MORSINK M MARLE 1062867 5/1319551 28-07 13:15.39 T090204 4
416 10169188 COMB. VAN BEKKUM G GELDERMALSEN 987207 6/1335717 28-07 11:41.08 T090207 6
417 09039201 GEBR. JANSSEN G GENNEP 976301 7/3701714 28-07 11:27.36 T090213 11
418 18290046 J.H.M. ALLEMEKINDERS K KAPELLE 930485 4/1111918 28-07 10:30.32 T090225 3
419 18100541 MARCEL V.D.KLOOSTER N NIEUWDORP 2 6/3608243 28-07 10:27.31 T090312 3
420 17070509 R.A.M. DE JONG R ROELOFARENDSVEEN 4 7/1272181 28-07 12:14.58 T090315 16
421 13330186 YSBR. KAPTEIN A AKERSLOOT 6 6/1432672 28-07 13:07.21 T090317 14
422 24140194 J. HOPPENER B BOCHOLTZ 882822 4/1302529 28-07 09:32.18 T090346 6
423 24501392 J.H. STEIJNS D DOENRADE 897491 6/1765717 28-07 09:51.39 T090447 13
424 18620451 J.F.J. COOPS K KLOOSTERZANDE 918087 5/1754522 28-07 10:17.31 T090454 8
425 07130752 JOHAN METHORST B BARNEVELD 1018435 5/1359608 28-07 12:23.01 T090458 2
426 17071016 J.A.M.DE JONG R ROELOFARENDSVEEN 2 3/1232324 28-07 12:17.08 T090517 7
427 19719010 G. KOUTERS & ZN N NOORDHOEK 2 6/3627194 28-07 10:59.40 T090528 4
428 18500004 PIETER GOEREE D DRIEWEGEN 8 7/1336327 28-07 10:28.29 T090548 31
429 18379160 S V.D VELDE & ZN. B BRESKENS 918656 6/3612791 28-07 10:19.18 T090558 5
430 19509010 GEBR V/D KIEBOOM R RAAMSDONKSVEER 961337 6/3624057 28-07 11:13.07 T090626 4
431 12160005 M. KOK R RANSDORP 2 6/1387971 28-07 12:50.20 T090630 6
432 11289024 COMB. HARTOG L LAREN 2 5/1540232 28-07 12:34.44 T090650 5
433 20131081 F. LAROS K KAATSHEUVEL 2 6/3601309 28-07 11:11.20 T090725 6
434 17660001 P. V.D. BOOGAARD K KAMERIK 4 5/1705617 28-07 12:12.13 T090734 5
435 18720963 CORRY WALPOT S SINT PHILIPSLAND 3 6/1591403 28-07 10:55.36 T090742 4
436 08650383 P. HEIKAMP & V.DOORN Z ZETTEN 2 6/1299878 28-07 11:59.19 T090746 9
437 25950271 MARIO OFFERMANN A AACHEN 874402 4/1354650 28-07 09:25.50 T090749 6
438 14160200 JOHN HARDEBOL C CASTRICUM 1052089 6/1441859 28-07 13:07.57 T090750 2
439 12111512 R. TIMMERMANS S SCHELLINGWOUDE 4 5/1557700 28-07 12:50.12 T090813 10
440 21400401 N. VAN DEN HURK O OSS 2 7/3739483 28-07 11:35.20 T090830 6
441 21309157 VAN SCHIJNDEL & ZNN G GEFFEN 3 6/3640134 28-07 11:29.03 T090837 15
442 20072130 GERARD SCHELLEKENS R RIEL 3 6/3600839 28-07 10:52.22 T090846 19
443 17380132 H.P. VERHEIJ H HENDRIK IDO AMBACHT 3 5/1721383 28-07 11:31.46 T090859 8
444 12160005 M. KOK R RANSDORP 3 6/1388055 28-07 12:52.56 T090906 6
445 19391187 H. VAN DEN BOOM B BREDA 3 6/3621786 28-07 10:58.13 T090925 18
446 18351355 FRED VAN HERK V VLISSINGEN 2 5/3506180 28-07 10:32.14 T090956 7
447 21309157 VAN SCHIJNDEL & ZNN G GEFFEN 4 5/3542408 28-07 11:30.33 T091007 15
448 17381171 HENRY VISSER N NDRIK IDO AMBACHT 4 6/1540721 28-07 11:33.25 T091018 20
449 20129090 NIEUWENHUIZEN & ZN S SPRANG-CAPELLE 2 5/1824385 28-07 11:15.49 T091023 11
450 24250587 WIM JANISSEN M MEERSSEN 885479 7/1502385 28-07 09:42.21 T091030 5
451 15369075 P.SOLLEVELD & PALOMA M MAASDIJK 3 4/1889089 28-07 11:45.38 T091036 8
452 12540898 H. KOOPMAN A ALMERE 4 4/1817006 28-07 12:54.59 T091055 9
453 10209125 P.J. V.D. BERG & ZN. B BENSCHOP 2 5/1503239 28-07 12:02.17 T091119 4
454 17381416 J. BOL A ALBLASSERDAM 3 6/1541182 28-07 11:38.17 T091123 6
455 18639020 COMB.KLEIJN &DE JONG T THOLEN 7 7/3711642 28-07 10:48.51 T091126 21
456 22599427 KLESSENS-DE LEPPER V VALKENSWAARD 2 6/1705520 28-07 10:41.07 T091139 5
457 12160005 M. KOK R RANSDORP 4 6/1388077 28-07 12:55.37 T091147 6
458 18421336 MARTIN DE POORTER S SLUIS 4 6/3613281 28-07 10:10.57 T091148 8
459 19831313 RONALD GEERDINK H HOOGERHEIDE 4 4/1169682 28-07 10:36.00 T091210 10
460 18500846 E. DEK K KRUININGEN 926323 5/1765670 28-07 10:35.37 T091242 6
461 19509010 GEBR V/D KIEBOOM R RAAMSDONKSVEER 2 6/1615846 28-07 11:19.32 T091251 4
462 09019173 TH. & B. BURGERS W WEURT 3 6/1307040 28-07 11:57.16 T091308 11
463 16379423 GEBR. VOETS R ROTTERDAM 3 6/1497768 28-07 11:49.27 T091326 6
464 16260001 J. MELAARD O OOLTGENSPLAAT 955110 6/1492345 28-07 11:12.44 T091350 7
465 18290348 F.H. JANSSENS K KAPELLE 930181 6/3610623 28-07 10:41.36 T091352 9
466 18500004 PIETER GOEREE D DRIEWEGEN 9 7/1336342 28-07 10:36.42 T091401 31
467 18261024 WIJNAND GEERS H HULST 909726 4/3410578 28-07 10:16.27 T091417 3
468 21371128 J. VAN HEUMEN O OSS 3 7/3739101 28-07 11:37.20 T091418 9
469 19129111 HOEFNAGELS-BEENS C CHAAM 4 7/3714353 28-07 10:57.49 T091440 12
470 17550405 K. CLUISTRA P POLSBROEK 994357 5/1733354 28-07 12:02.49 T091452 2
471 21511459 A. VAN LEUKEN N NISTELRODE 971805 5/4013828 28-07 11:34.40 T091454 8
472 16140185 A.P. OVERWATER S STRIJEN 6 5/1665221 28-07 11:23.46 T091458 34
473 18130801 J L DE BRUINE N NIEUWERKERK 5 4/3408787 28-07 11:05.59 T091532 23
474 17660002 D. VAN DAM Z ZEGVELD 6 6/1548951 28-07 12:19.32 T091557 25
475 10320768 C.G.A. KOETZE U UTRECHT 2 4/1764792 28-07 12:21.54 T091605 5
476 18130801 J L DE BRUINE N NIEUWERKERK 6 5/3537578 28-07 11:06.34 T091607 23
477 18040006 L. VAN SCHOUWEN N NW. & ST. JOOSLAND 2 4/3412858 28-07 10:41.40 T091608 3
478 18070409 JAN FRANSE N NIEUWDORP 926627 6/3607768 28-07 10:39.26 T091609 4
479 08659188 COMB LENTJES R RANDWIJK 1000247 7/1043420 28-07 12:11.38 T091619 2
480 10209486 C.J.J. VAN WIJK & ZN B BENSCHOP 2 7/1083285 28-07 12:07.16 T091624 7
481 16820444 I. MEERKERK Z ZUIDLAND 2 5/1692915 28-07 11:33.41 T091651 6
482 10200991 J. DEN UIJL L LOPIKERKAPEL 995187 4/1749900 28-07 12:05.56 T091657 1
483 18500935 A.C. VAN DE LINDE R RILLAND 924174 6/3614176 28-07 10:37.21 T091708 3
484 18260614 ANGELO VD VEEKEN C CLINGE 3 6/3609251 28-07 10:16.58 T091718 7
485 18500004 PIETER GOEREE D DRIEWEGEN 10 7/1336295 28-07 10:40.12 T091731 31
486 18500846 E. DEK K KRUININGEN 2 6/1584529 28-07 10:40.31 T091736 6
487 19959037 GEBR MAAS & ZN Z ZUNDERT 3 3/3327255 28-07 10:53.24 T091737 22
488 16140827 J.P. VAN NEDERPELT K KLAASWAAL 4 7/1238058 28-07 11:27.53 T091747 17
489 18591097 C. DE MUL S SAS VAN GENT 2 6/1586595 28-07 10:14.17 T091752 7
490 10000316 P.J. WESTERLAKEN V VEENENDAAL 4 3/1003603 28-07 12:22.09 T091809 4
491 18130801 J L DE BRUINE N NIEUWERKERK 7 3/3303058 28-07 11:09.26 T091859 23
492 18130801 J L DE BRUINE N NIEUWERKERK 8 7/1321127 28-07 11:09.28 T091901 23
493 18050461 B. LIPLIJN S SPUI 2 6/3606968 28-07 10:20.24 T091909 6
494 17070509 R.A.M. DE JONG R ROELOFARENDSVEEN 5 5/1700026 28-07 12:30.52 T091909 16
495 17180047 C. VAN DE GRAAF D DORDRECHT 2 5/1709672 28-07 11:39.09 T091927 4
496 16759306 BATENBURG V.D. MERWE K KLAASWAAL 6 6/1509093 28-07 11:30.02 T092011 16
497 09039201 GEBR. JANSSEN G GENNEP 2 7/3701770 28-07 11:45.38 T092015 11
498 18320898 A.J. MALJAARS Z ZOUTELANDE 3 5/1758486 28-07 10:47.38 T092026 9
499 24501392 J.H. STEIJNS D DOENRADE 2 4/1317160 28-07 10:07.30 T092038 13
500 23120572 ALB. BEUNEN O OHE EN LAAK 911880 5/1041828 28-07 10:26.13 T092122 4

NPO Inkorf Lokaal Plaatsnaam DuivenGezet DuivenGemeld Percentage
0256 DRACHTEN 19 1 5,3
0429 NIEUWLEUSEN 9 3 33,3
0433 URK 15 3 20,0
0617 BORNE 32 3 9,4
0763 PUTTEN (GLD) 33 13 39,4
0803 GIESBEEK 24 4 16,7
0850 LICHTENVOORDE 12 1 8,3
0865 ZETTEN 83 29 34,9
1020 IJSSELSTEIN UTR 78 21 26,9
1139 SOEST 27 8 29,6
1216 AMSTERDAM 29 6 20,7
1300 ALKMAAR 155 43 27,7
1536 MAASDIJK 36 10 27,8
1539 NAALDWIJK 81 20 24,7
1542 NOORDWIJKERHOUT 100 26 26,0
1604 BERKEL EN RODENRIJS 39 10 25,6
1622 MIDDELHARNIS 102 35 34,3
1681 ZUID BEIJERLAND 130 36 27,7
1738 HENDRIK IDO AMBACHT 165 42 25,5
1766 WOERDENSE VERLAAT 99 30 30,3
1850 KRUININGEN 297 112 37,7
1859 HOEK 171 52 30,4
1980 WERKENDAM 92 24 26,1
1983 HOOGERHEIDE 182 86 47,3
2021 TILBURG 91 23 25,3
2128 VELDDRIEL 71 12 16,9
2139 OSS 110 28 25,5
2201 HELMOND 46 11 23,9
2259 VALKENSWAARD 51 14 27,5
2303 BEESEL 35 9 25,7
2312 ECHT 55 18 32,7
2337 NEER 80 24 30,0
2404 BEEK LB 175 52 29,7
2444 GRONSVELD 134 34 25,4
2450 HEERLEN 123 35 28,5
2563 SIMPELVELD 101 32 31,7
Totaal - 3082 910 29,5
Aantal prijzen - 770 910 118,1

Wim Kooreman uit Kloosterzande
zegeviert op Nationaal Narbonne ZLU.


Kloosterzande. Twee jaar geleden werd er een akkoord gesloten tussen de internationale organisaties dat indien bij ongunstige weersomstandigheden met een mistralwind op de vrijdag van het lossen in Narbonne, men met de vrachtwagen met duiven op donderdag zou uitwijken naar hem meer landinwaarts gelegen Bram, bij Carcassonne, om alsdan daar te gaan lossen. In 2016 was men genoodzaakt uit te wijken daar toen een droge, koude en sterke wind in de regio waaide, de zo genaamde ‘tramontane‘ (aan gene zijde van de bergen). Hierin kunnen windvlagen voorkomen van meer dan 150 km per uur. Toen blies deze wind om het hardst en mede hierdoor was men gedwongen om zelfs twee dagen uit te stellen en naar de kortere losplaats Bram uit te wijken.

Gelukkig kon dit jaar het internationale konvooi regulair op vrijdag 27 juli op tijd en stond gelost worden in Narbonne. De manden gingen open om 7.15 uur.
Op de losplaats waren de weersomstandigheden goed. Er werd gewacht totdat de zon volledig op was. De temperatuur was ca. 21 graden en er blies een kalme zuid tot zuidwestenwind. Gaandeweg de vluchtlijn draaide de wind van noord naar oost doch bleef vrij zwak. De temperaturen stegen overdag naar waarden boven de 30 graden. Het zou weer een zware opgave worden voor het grote peloton duiven.

Waren er vorig jaar in Nederland nog 4.589 duiven ingemand voor Narbonne, nu was de deelname weer iets verder teruggelopen en wel naar 3.082 duiven. De L‘Independante de Liège die het internationale concours organiseerde zag ook haar deelname dalen naar 15.503 duiven. Het abnormale zware fondseizoen met tropische temperaturen en veelal kopwind zal hier wel een grote bijdrage aan hebben geleverd.

De eerste Franse melding kwam van de bekende Gerard Ledoux en Zn. uit Rollot, noordwestelijk van Compiègne. Zij hadden om 18.48 uur geklokt op 717 km. Snelheid 1034 m/min.
Snel volgde de eerste Belgische melding van De Smeijter-Restiaens uit Melden. Zij klokten op 853 km een duif om 20.09 en dit gaf een snelheid van 1102 m/min. Zij zouden internationaal winnaar gaan worden. De alom bekende Emile Denys uit Tielt zou internationaal jaarlingen gaan winnen met een duif om 20.54 op een afstand van 875 km Snelheid 1068 m/min.

Aanvankelijk leek het dat men in Nederland tot de volgende ochtend zou moeten wachten. Doch plots verscheen er toch nog een melding op de meldlijst van de ZLU en wel deze van Wim Kooreman uit Kloosterzande in Zeeuws-Vlaanderen. Wim klokte zijn donkere duivin Nl13-3304325 om 22.30 op een afstand van 916 km. De snelheid van zijn duif was 1025 m/min. Verder verscheen er die avond geen duif meer op de lijst en voor Wim werd het een slapeloze nacht. Hoe zouden de meldingen in de achtervlucht verlopen de volgende ochtend. Doch geen enkele gemelde duif zou een snelheid boven de 1000 m grens gaan behalen. Ze werd nationaal winnaar. Internationaal staat zij op een voorlopige 23e plaats.

Al behoorlijk donker
Wim had 6 duiven ingemand, twee doffers en vier duivinnen. De duivinnen hadden de zorg over een jong van ca. 6 dagen terwijl de twee doffers op grotere jongen meegingen. De forme bij het inmanden was prima en Wim had dan ook hoge verwachtingen. Alles werd vrijdagavond in gereedheid gebracht om toch niet verrast te worden. Echtgenote Ria hield hem gezelschap tot even na 22 uur. Ze zouden naar binnen gaan, want het was al aardig donker en dat er een duif zou arriveren was toch klein. Ria bleef nog even zitten en riep even later naar Wim dat ze meende een duif op de spoetnik waar te nemen. Wim ging kijken en jaar hoor, er zat een duif. Toen Wim riep, “kom, kom" draaide ze zich om en wipte binnen. Via het nationale inkorfcentrum in Terneuzen verscheen even later de eerste duif van Wim Kooreman op de meldlijst. Het bleef bij deze ene melding in Nederland. Het werd nu afwachten op de eerste meldingen de volgende ochtend. Het duurde tot even voor 7 uur eer er weer meldingen werden toegevoegd doch geen duif was sneller als deze van Wim. De nationale zege werd een feit en al snel bleef de telefoon niet meer stil en kwamen er felicitaties van alle kanten. Het werd een drukte van jewelste. Wim klokte verder nog twee duiven om 8.55 uur en 9.52 uur.

“Red Moon"
Het duivinnetje welke voor Wim een onvergetelijke dag bezorgde kreeg van echtgenote Ria de naam “Red Moon" naar aanleiding van de maansverduistering in hetzelfde weekend. Ze draagt ringnummer Nl13-3304325. Het is een heel laat jong van 2013 en ging als tweejaarse pas de mand in voor haar eerste fondvlucht. Ze won tot nu 5 prijzen en steeds in verhouding 1:10 nationaal, zoals 416e Bergerac, 191e Agen ZLU, 309e Perpignan en dit seizoen won ze op Pau (3551 d) de 244e en om nu te schitteren met 1e Nationaal en 23e Internationaal Narbonne. Wim kweekte haar uit de “Donkerkras 574" van ‘05 een doffer welke hij aanschafte bij wijlen Cees Schouw en is sterk ingeteeld naar de “Dolle" van Marijn van Geel. Hij is inmiddels vader van diverse prima vliegduiven. Verdere afstamming is niet bekend. Moeder is het “Krasbont 433" van ‘07 en is uit de Aardenstal van de Gebr. Brügemann uit Assendelft. Lijn “Pasha", “Soraya" en “Marilla". De moeder van het “Krasbont 433" is ook de moeder van “Miss Pau" welke acht prijzen op rij vloog op Pau. Zij werd in 2015 bij de Fondspiegel : 1e Internationale Asduif Pau over vijf jaar. In 2015 en 2016 werd ze ook 1e Asduif Pau ZLU over drie en vier jaar. Op de grote fond won “Miss Pau" 20 prijzen. (soort Hein Oostenrijk/ Gebr. Brügemann).

Een leven met duiven.
Wim, thans 73 jaar, zit vanaf zij 11de jaar al tussen de duiven. Hij is geboren in Leiden en hier behoorde er al snel tot de regionale en provinciale kampioenen. In 1996 verhuisde hij naar een kleine boerderij in Ossenisse in Zeeuws-Vlaanderen. Naast zijn beroep als vertegenwoordiger voor een groot farmaceutisch bedrijf had hij samen met zijn echtgenote nog een hobby, n.l. Friese paarden. Later verhuisde hij naar zijn huidige woonplaats Kloosterzande om er verder te gaan genieten van zijn vrije tijd en zijn grote hobby, de duiven. In de aanvang van zijn duiven carrière vloog hij hoofdzakelijk mee op de programma vluchten om eind der 70er jaren over te stappen naar de grote fond. Wim heeft steeds een grote voorliefde gehad voor het oude Steenbergse fondras (Jan Aarden) en zijn eerste echte fonddduiven kwamen van de legendarische fondliefhebbers Antoon Ligtenberg uit Steenbergen (de lijn van de “10" van ‘52") en van Piet Lazeroms uit Zegge. Later kwamen er nog Steenbergse soort bij van Jac Stekete uit Bruinisse en de Gebroeders Brügeman uit Assendelft. Hiermee kweekte hij zijn eigen stammetje welk al vele jaren aan de top van de uitslagen staat en kampioenschappen wint op alle niveaus. En als hij meent iets nieuws nodig te hebben zullen het altijd duiven zijn welke het Steenbergs fondbloed in hun aderen voeren.

Nestspel
In de ruime tuin staan een tuinhok van 17 meter en is verdeeld in 7 afdelingen. Op vier afdelingen zitten max. 50 koppels vliegduiven. Bij deze vliegduiven zitten ook een 15-tal laatjes en enkele oudere duiven welke niet meer gespeeld worden. De overige drie afdelingen zijn beschikbaar voor de jonge duiven. Voor het gehele hok is een ren gebouwd van ca. 1,5 m diep en verdeeld in compartimenten evenredig met de afdelingen. Bij goed weer gaan de ramen open en kunnen de duiven buiten zitten. Op dat moment zijn de schuiven in het plafond dicht om zo tocht te voorkomen. ‘s Nachts gaan de ramen naar de rennen weer dicht. Zijn vlieghokken worden dagelijks gekuist zonder overdrevenheid. Hij houdt van gezelligheid op de hokken en her en der staan er ook kistjes. Wim speelt alleen duiven op nest en dit op alle fondvluchten van de afdeling Zeeland, nationale NPO en ZLU vluchten. Per vlucht tracht hij steeds het hele koppel in te manden. De duiven op de afdeling- en NPO vluchten gaan veelal drie keer mee op eitjes of jongen. Onervaren duiven zet hij maar twee keer in op deze vluchten. De ZLU-duiven gaan twee keer mee en eveneens op standen van eitjes of jonge duiven. “Eigenlijk maakt de neststand niet zoveel uit, zegt Wim, “op alle standen is er al goed gepresteerd".
Alle vliegduiven gaan vanaf het begin van het seizoen de mand in mits het weer het toelaat en dit tot afstanden van 350 km.

De ca. 15 kweekkoppels, welke op een afzonderlijk hok wonen, en de vliegduiven worden einde maart/begin april gekoppeld en de eitjes van de kweekduiven legt Wim over naar de jaarling vliegduiven. Ook de eitjes van enkele goede vliegduiven verlegt hij naar de jaarlingen. Hij kweekt een 70-tal jonge duiven in twee rondes voor eigen gebruik. Na het vliegseizoen kweekt hij ook nog graag een koppel jongen uit de beste vliegduiven van het seizoen. Deze laatjes en overigens alle duiven komen in het najaar en winterperiode zo veel mogelijk los als het weer het toelaat en scheiden doet hij ze pas einde december. De jonge duiven worden in hun geboortejaar alleen geleerd. De ouderen tot ca. 350 km en de latere tot ca. 250 km. Alles een beetje afhankelijk van het verloop van het seizoen.

In het begin van het seizoen gaan de nestduiven eenmaal daags los en neemt hij alles van het nest af en moeten ze naar buiten. Hij hanteert dan ook vaak de vlag om de training te intensiveren. Als de fondvluchten voor de deur staan gaan ze tweemaal daags los en ook nu weer gaat alles naar buiten. Soms moet hij de vlag te hulp roepen.

Vitaliteit ondersteunende producten.
Wim hanteert het hele jaar door een goede standaard mengeling als basisvoer. In de winterperiode voegt hij er 50 % gerst aan toe. Tot en met de opleiding zit er steeds 30% gerst in. In de vliegperiode krijgen de duiven welke thuiskomen van de vlucht twee dagen goed voer (basismengeling en energierijk voer) in hun nestbak. Daarna gaan ze weer op rantsoen met 30% gerst. Er wordt dan gevoerd in een voerbak op de vloer. Vier tot vijf dagen voor de vlucht krijgen de duiven welke ingezet worden de basismengeling + energierijk voer in hun eigen nestbak.
Hierbij krijgen ze ook snoepzaad. Diverse soorten grit, roodsteen en mineralen staan steeds ter beschikking. Wim is geen voorstander van medicatie, doch heeft het wel middelen voor het geel en luchtwegen ter beschikking als hij denkt te moeten ingrijpen. Zonder medicatie gaat het heden ten dage niet, is zijn mening, doch wel gebruiken met verstand. Gezien zijn farmaceutische achtergrond weet hij waar hij over praat. Wel is hij voorstander van natuurlijke producten zoals thee waar hij dan ook weegbree en/of brandnetel en/of boerenworm kruid of andere kruiden aan toevoegt. Zo gebruikt hij ook voor en na de vlucht een oog/neusdruppel op natuurlijke basis om de traankanaaltjes open te houden. Het ondersteunen en onderhouden van de weerstand bij de duiven vindt hij erg belangrijk, maar dan wel op een natuurlijke basis.

Tot slot
Wim heeft met zijn stammetje Aarden duiven al heel wat toppen geschoren, zowel op provinciaal, nationaal als internationaal niveau. Toch blijft een nationale overwinning steeds weer een heel aparte belevenis die lang haar uitstraling zal hebben.

Wim en Ria proficiat.

Marcel Görtzen
Wedvlucht: Internationaal - Narbonne
gelost: 27-07-2018, 07:15 uur
Nederland 3080
België 6487
Duitsland 909
Frankrijk 4854
Engeland 105
Luxemburg 66
totaal

15.501

duiven

MELDINGEN - NATIONAAL
Lossing Narbonne om 07.15 uur


Wij vragen jouw akkoord voor het gebruik van cookies op onze website. Meer informatie over wat cookies zijn, welke cookies op onze website worden gebruikt en wat ze bijhouden is beschikbaar in het onderdeel cookies van ons privacy statement    Akkoord Niet akkoord