Z.L.U. vluchten

                                                                                                        

Vluchten ZLU marathon 2024.                                                       Vluchten West Europese Super Marathon 2024

Agen oude,  Barcelona, Marseille, Narbonne.                                  Pau,  Barcelona,  St.Vincent,  Perpignan.
 

Agen / Bordeaux ( Oude )

02-07-2021
Hippodrome van Beaumont de Lomagne. Agen - Bordeaux
>  Bosschalaan 20 Harderwijk
.

VOORBESCHOUWING WEDVLUCHT AGEN (BORDEAUX) OUDE

.
Inmanden : maandag 28 juni
Los : vrijdag 2 juli


.
Internationaal georganiseerd door: LES AMIS DU BORDEAUX TÉLÉVIÉ


.


.
GPS Coördinaten: Noord + 435318.0 Oost + 010023.0
Losplaats : Hippodrome van Beaumont de Lomagne.
.
Hippodrome van Beaumont de Lomagne Bordeaux oude is zowel internationaal en ZLU alleen voor oude duiven. Oude en jaarlingen op één poulebrief is niet toegestaan. Alle duiven nemen zonder verdere kosten deel aan de internationale wedstrijd. De vrachtkosten bedragen € 3,80 per duif. Afdracht door inrichter aan de KBDB € 0,10 per duif (verplicht) dit bedrag is niet opgenomen in de vrachtkosten. Internationale uitslag € 8,00 en is niet verplicht. Of papieren uitslag wordt gemaakt, wacht op besluiten vergadering inrichters - KBDB

Alle duiven nemen zonder verdere kosten deel aan de internationale wedstrijd.

Op deze wedvlucht is geen dubbeling duivinnen.
Extra ereprijzen:
  • De eerste 25 duiven van de uitslag
  • Snelste twee eerst getekenden (1 prijs)
  • Snelste drie eerst getekenden (1 prijs)
  • Prijswinnaar met de verste afstand, prijs behaald per tiental (1 prijs)

De ZLU stelt 2 prijzen ter beschikking aan het meerjarig asduif kampioenschap over 3 en 4 jaar. Een liefhebber kan met de zelfde duif maar een prijs winnen.

Door de internationale inrichter worden drie geldprijzen beschikbaar gesteld voor:
1e internationaal € 150,00
2e internationaal € 100,00
3e internationaal € 50,00

Voor de snelste Nederlandse duif stelt de internationale inrichten
€ 75,00 beschikbaar. De prijzen dienen zelf te worden afgehaald.


..
GIEL JANSSENS, EPEN
PAKT HET GOUD OP AGEN VOOR OUDE DUIVEN.


.


.
Nederland bracht 12220 duiven aan de start waarvan 6642 ouden en 5578 jaarlingen. Mooi onbewolkt weer kregen de duiven tot aan Parijs en er stond hoofzakelijk een westelijke wind. De eerste Franse (oude) duif werd om 17.17 uur geklokt in Arras en op 724 km en aan 1172 m. Voor Nederland ‘begint‘ Agen met zo‘n 850 km en dat is aan deze snelheid zo‘n twee uurtjes extra vliegen. De eerste Belgische (oude) duif werd om 17.50 uur geklokt door Olivier Preud‘homme in Gesves en dat plaatsje ligt tussen Namen en Hoei. En dat is de oostkant van België. Op 787 km kwam zijn duif tot een snelheid van 1211 m. Over 18 uur volgden twee hele snelle duiven uit Oost-Vlaanderen en wel uit Aalter en Wortegem-Petegem aan 1202 en 1186 m. die in België uiteindelijk zilver en brons hebben gewonnen. Zou de eerste Nederlandse duif dan toch aan de westkant en wel in Zeeland gaan vallen? Nee, die werd toch gemeld vanuit de oostkant en om 19.07 uur viel die bij de Belg Jean-Marc Jacquemain die halverwege Eijsden en Luik in Oupeye woont. Met 934 km heeft hij de kortste afstand van alle deelnemers en hij speelt al enige jaren met Nederland mee. Hij klokte om 19.14 en 19.21 uur zijn twee andere gekorfde duiven en had toen alles thuis! Even later kwam de tweede melding en die werd om 19.06 uur feitelijk nog vroeger geklokt door Giel Janssens in Epen. Op 850 km kwam zijn vierjarige weduwnaar tot een snelheid van 1169,8 m.
Secondenwerk !


.
..
Seizoen 2021.
De 10 geboden, niet van Mozes maar van :

.
Wil & Johan Boonen
Wonende te: Buggenum


.


.
1. Hoe is de voorbereiding seizoen 2021 verlopen ?
Op dit moment van schrijven zitten we nog midden in de voorbereiding voor het nieuwe seizoen. Bij mij zijn de oude doffers nog niet buiten geweest en bij Johan slechts enkele keren. De Jaarlingen komen nu een kleine maand buiten en beginnen nu na eerst te zijn over gewend beter te trainen. De dagen beginnen nu serieus te lengen waardoor we meerdere partijen kunnen los laten na het werk.

2. Verzorgt U de duiven alleen of ………………………
Ik verzorg in principe de kwekers en mijn eigen vliegploeg. Johan verzorgt zijn eigen vliegploeg. We spelen ieder voor zich maar doen alles samen. Zo worden de Jonge duiven uit de kwekers en beste vliegers onderling gelijk verdeeld. Op de momenten dat een van ons om een of andere reden zijn duiven niet kan verzorgen wordt dat door de ander overgenomen. Het oplaten van de duiven en het inmanden doen we ook samen. Dit betekent ook dat bij een goede of slechte prestatie de oorzaken hiervoor door ons beide worden beredeneerd. Hier geldt dan ook vaak het spreekwoord: Gedeelde vreugd is dubbele vreugd en gedeelde smart is halve smart.


.


.
3. Hoe groot is de vliegploeg die straks aan de ZLU vluchten gaat deelnemen ?
Beide hebben we ongeveer een 70 tal oude duiven van 2019 en ouder en een kleine 80 jaarlingen.
  1. Heeft U verschillende ploegen gevormd, zo ja waarom !

Ja we hebben verschillende ploegen. Bij mij heb ik een ploeg van oude doffers welke op weduwschap gespeeld gaan worden. Dan heb ik een ploegje oude duivinnen welke voor Barcelona klaar gestoomd gaan worden op nest. De ploeg van 2019 zal op totaal weduwschap gespeeld gaan worden. De doffers krijgen dan als eerste vlucht Agen en de duivinnen Barcelona. Daarna worden ze gekoppeld en de doffers en duivinnen welke nog goed zitten gaan naar Perpignan. Van de jaarlingen gaan de duivinnen op nest naar Marseille en de doffers naar Narbonne. Bij Johan gaat dat bijna hetzelfde met die uitzondering dat hij enkele zeer goede weduwnaars nog heeft voor de NPO wedvluchten, waarop zij dan zullen worden ingezet. Dit noemen we planning. Maar zoals zo vaak zal de planning niet altijd gevolgd kunnen worden. Veel is afhankelijk van het verloop van de voorvluchten, conditie van de duiven en ook de weersvoorspelling. Je probeert in ieder geval een planning te maken waarover je goed hebt nagedacht tijdens de winterperiode. Je houdt ook rekening met de jaarlingen welke als jonge duif enkel wat natour vluchten hebben afgewerkt. Doordat we beide nog werken hebben we niet echt de mogelijkheid om vroege jonge duiven mee te geven. Dit omdat het inkorven meestal op vrijdag avond is wanneer ook de duiven van de ZLU wedvluchten kunnen aankomen.


..
4. In welk lokaal gaat U inkorven, welke toppers ontmoet U daar ?
Het inkorflokaal voor de ZLU wedvluchten waar wij inkorven is het lokaal van PDV “Tot Ziens" te Neer. In welke toppers ik hier ontmoet wil ik een onderscheid maken tussen de toppers wat betreft de prestaties met de duiven en de toppers die iedere wedvlucht klaar staan om ons als duivenliefhebber met open armen te ontvangen en al het werk voor hun rekening nemen. Dit geldt zowel voor het inkorven van de duiven en het afslaan van de klokken alsook het versturen van de bestanden. Wie we ook niet mogen vergeten is de bemanning van de meldpost wat ook al diverse jaren keurig wordt verzorgd. Dit zijn voor ons ook toppers welke vaak vergeten worden. Wat betreft de toppers met serieuze prestaties welke ik daar meestal tegen kom zijn naast mijn broer Johan Boonen een behoorlijk grote groep. Ik zal er ongetwijfeld enkele vergeten maar dat moeten ze me maar vergeven. Als eerste natuurlijk Jan Theelen uit Buggenum, vervolgens de legendarische Gebr. Kuypers uit Neer, de Gebr. Frenken uit Weert, Th. Berben Haelen, Jan Nijssen Haelen, Herry Peters Panheel, Hub Joosten Grathem, Tjeu Wetemans Kelpen-Oler, Wim Gommans Echgel, John Vullers Roggel en de mannen uit Thorn Ton Vorselen en Wiel Scheijvens.

5. Zoekt U een speciale vlucht uit om te “pieken “ ?
Om te kunnen pieken moet je op voorhand een vlucht uitkiezen waar je ook een gunstige ligging voor hebt. Dit zijn voor ons Limburgers in de meeste gevallen Agen, Marseille en Barcelona. Agen is voor ons persoonlijk wat te vroeg om hier met de jaarlingen op te pieken omdat ze te weinig ervaring hebben op dat moment. We kiezen ervoor om ze wat extra midfondvluchten mee te geven om vervolgens naar een piek toe te werken. We werken wel naar die piek toe door ze 's avonds weg te brengen enkele dagen voor inkorving. Dit doen we voor bv Marseille. Voor Barcelona brengen we ze 's morgens vroeg weg ook om het ritme te behouden tot aan de dag van inkorving.

6. Is het aantal duiven per mand en het aantal manden per auto maatgevend voor de goede conditie waarmee de duiven thuiskomen na de vlucht ?
Het zal wel een oorzaak kunnen zijn, maar ik geloof meer in de conditie van de duiven op het moment van inkorven. Het weer onderweg en het tijdstip van de lossing. Wat betreft het lossen van de duiven ben ik een voorstander om alle wedvluchten zo vroeg mogelijk te lossen. Het begint al met de jonge duiven. Mijn mening is dat deze ook zo vroeg mogelijk gelost moeten worden, met of zonder inversie. Vaak zie je dat als de inversie is verdwenen de temperaturen al flink zijn opgelopen. Dit is dodelijk voor de jonge duiven. Vooral in de zomermaanden. Wat mij onlangs ook nog opviel was een uitslag van Barcelona uit 1976 waar de duiven om 6.40 uur werden gelost. Het kan dus wel.

7. Hoe volgt U de aankomsten van de duiven tijdens de vlucht ?
Wij volgen de aankomsten in eerste instantie op de meldingssite van Pipa. Daarna wordt de ZLU site in de gaten gehouden. Als hier de eerste meldingen op verschijnen kijk ik meestal niet meer naar het verloop daar dit voor mij persoonlijk geen prettige gewaarwording is als ik overal duiven zie vallen en zelf nog niets heb. Pas als ik een duif gedraaid heb ga ik een blik werpen op de meldings site van de ZLU

8. Gaat Uw voorkeur uit naar Internationaal of Nationaal spel ?
Onze voorkeur gaat uit naar het nationale spel. Ik vindt de afstanden voor onze Franse vrienden gewoon te kort voor een eerlijk verloop. Je kunt het nooit helemaal eerlijk voor iedereen krijgen maar een verschil van 400 km op een vlucht van voor de Fransen 650 km is van het goede teveel. Nu worden losplaatsen enkele tientallen kilometers zuidelijker verplaatst om meerdere deelnemers boven de minimale afstand te krijgen. Ik begrijp de organisatoren wel. Iedere duif meer is welkom en zorgt voor een beter financieel resultaat. Wat je nu al ziet is dat diverse internationale kampioenschappen al volledig door de Franssen worden gedomineerd. Daar wij als ZLU nu gekozen hebben om een wedvlucht op voorhand te laten vervallen, komen we voor deze kampioenschappen al helemaal niet meer in aanmerking.


.


.
9. Hoe ervaart U de huldiging op de ZLU Sterrenshow ?
In principe is ieder huldiging een mooie gewaarwording. Dit betekent dat je duiven ook een goede prestatie hebben geleverd. De omstandigheden waaronder dit plaats vindt geeft aan of je er meer of minder plezier aan beleeft. Wat de huldiging van de ZLU betreft zijn we steeds trots als we tussen de top 25 van een wedvlucht ons kunnen klasseren. Dit betekent dat je een mooie kristallen bokaal in ontvangst mag nemen. Wat nog mooier is dat je het podium van de top 3 mag beklimmen. De laatste 2 jaar hebben we alle 3 de treden van het podium mogen beklimmen, met 1e en 3e Nat. Marseille '19 en 2e Nat. Agen '20 , waarvan de 1e Nat. Marseille natuurlijk het mooiste was. Wat ik wel jammer vindt is dat tijdens de huldiging op zondagmorgen een heel andere sfeer hangt als op de zaterdag avond. Dat betekent dat de overwinnaars van Agen niet die aandacht krijgen die ze verdienen. Dit geldt ook voor de kampioenen van de ZLU welke op zondagmorgen gehuldigd worden. Wat de accommodatie betreft is het niet meer te vergelijken met de Scala Jumbo Dancing in Valkenburg. Als je destijds de trappen afliep naar beneden kwam je in een bomvolle in mist gehulde feestzaal. Het waren andere tijden. We waren allemaal 30 jaar jonger. De prestaties waren destijds niet beter, maar de sfeer wel.


.


.
10. Welke personen hebben tijdens jullie duivenloopbaan een positieve invloed op jullie prestaties gehad ?
Als eerste is dat natuurlijk onze vader, Loet die in eerste instantie Johan en later ook mij met de duiven bacil besmet heeft. Hij was een verenigings man in hart en nieren. Johan werd op 8 jarige leeftijd in 1981 al lid van onze vereniging PDV “Tot Ziens"te Neer. Ik volgde in 1985 op 19 jarige leeftijd. In 1984 kwam ome Jo, een broer van Loet, een gedeelte van de verzorging van de duiven op zich nemen, waarna ik het weer later van hem heb overgenomen. Onder deze Combinatie, L. Boonen & Zonen werden we in 1992 generaalkampioen van de afdeling “Phoenix". De duiven kwamen destijds voornamelijk van de voorzitter van de “Phoenix", Jan Cobben uit Nuth. Dit waren duiven die alle afstanden aankonden. Deze werden aangevuld voor het snellere werk met de “Klakken" van Wim Ververs uit Haelen. Van Wim Ververs kregen we ook het voersysteem voor de programmavluchten en Jan Cobben introduceerde ons in de medische begeleiding van Belgica de Weerd. Nadat Johan en ik naar Buggenum zijn verhuisd hebben we de keuze gemaakt om enkel en alleen nog de meerdaagse fond te gaan spelen. Voor de basis hebben we gekozen voor de duiven van het Barcelona icoon Ton Vorselen uit Thorn. Deze duiven lopen als een rode draad door onze kolonie. De laatste jaren hebben we enkel nog uit de allerbeste duiven versterking gehaald. Waar we zeer goed mee geslaagd zijn, zijn de duiven van Jos Martens uit Stein. Uit de 1e koppeling met een duif van Jos werd meteen een 1e NPO Bergerac gevlogen en met de 2e koppeling uit hetzelfde koppel de 5e Nat. Marseille. Naast dat hij in het bezit is van een topkolonie duiven is het ook een begenadigd melker. Degene die ik zeker niet mag vergeten is de levende legende good old Jan Theelen. Jan komt geregeld op huisbezoek en als er iets is weet hij meestal wel raad. Maar met 80 jaar ervaring mag je dat ook wel verwachten. Onze droom wat we beide nog hebben is om vanuit Barcelona vroeg te draaien, dit is voor ons toch de vlucht der vluchten.

Zijn er nog verbeter/aanpassingspunten inzake de ZLU organisatie op te noemen !
In eerste instantie zou ik het periodiek in zijn geheel op jullie site vermelden, zoals in 2020 ook gebeurd is. Niet meer per post naar de liefhebbers.


..
Dan een week voor inkorving van de eerste vlucht tellende voor een kampioenschap WESM of de Nat. Marathon de deelnemers met lidnummer vermelden op jullie site. Dan kunnen de liefhebbers nog reclameren zodat op de dag van lossing iedereen kan zien wie deelnemer is aan de betreffende kampioenschappen. Na iedere wedvlucht de tussenstanden van de diverse kampioenschappen vermelden bij de uitslaglijst. Dit kan voor alle kampioenschappen behalve de WESM daar deze over de internationale uitslag wordt vervlogen.De huldiging van de ZLU naar 1 dag brengen. De verkoop zoals in 2020 enkel via internet aanhouden. Dit was zeker een succes. Als je het eten om 12.00 uur met de overwinnaars en sponsoren en organisatoren in tact wil houden zou je om 15.00 de zaal kunnen openen, en om 16.00 uur met de eerste huldiging kunnen beginnen. Je zou van 19.00 – 20.30 voor het eten kunnen reserveren en daarna verder gaan met de huldigingen. Je hebt dan een vollere zaal en meer waardering voor de kampioenen.

.
Aldus : Wil & Johan Boonen .

.
Sportvrienden,
Deze reportages worden mede mogelijk gemaakt dankzij de sponsoring van:


.


.
HERBOTS HALLE ( B)


.
PIGEON PIXELS FALCO EBBEN.

.
.
De Zuid Limburgse Unie, al meer dan 62 jaar een begrip
in de Nederlandse duivensport !


.
Reporter van het verslag van Agen oude duiven is:
.
Ad van Gils.

.
Dank zij de medewerking van duivensportblad
De Duif worden de uitvoerige reportages elke week opgenomen in De Duif.


.

.


Namens bestuur ZLU,
Hub Wetzelaer. Pr. ZLU vluchten.
No NPO-Lidnr Naam Plaats Afstand J-Aluring Dag/tijd M/Min Mee
1 7429418 G. HAMSTRA EN ZOON H HARDERWIJK 999807 8-1594130 02-07 20:36.00 1224,778 10
2 25540399 H. MARTENS G GELEEN 867268 9-1133104 02-07 18:54.00 1213,500 11
3 25810473 J. MARTENS S STEIN 864633 9-1143135 02-07 18:52.00 1212,867 10
4 25819065 SMEETS & PENRIS U URMOND 867064 9-1143658 02-07 18:57.00 1208,676 9
5 25639147 W. KICKEN & ZN. S SIMPELVELD 857962 9-1136058 02-07 18:50.00 1207,632 19
6 16260121 MARISKA V.D. MADE A ACHTHUIZEN 900775 6-1494350 02-07 19:27.00 1204,728 7
7 21371128 J. VAN HEUMEN O OSS 935786 9-3942616 02-07 19:59.00 1200,495 17
8 22161061 H .V. VENROOIJ JR. D DEURNE 915182 9-1078973 02-07 19:43.00 1198,457 28
9 24509230 COMB MERKENS & REESI H HEERLEN 865476 7-1509887 02-07 19:04.00 1195,244 25
10 18530004 P.D. PLADDET H HOEK 851278 7-1337497 02-07 18:52.00 1194,497 15
11 21309001 COMB VOS-VAN WANROOI G GEFFEN 933432 9-3939436 02-07 20:02.00 1192,427 34
12 24499137 COMB H. BEUGELS & ZN L LANDGRAAF 863420 9-1114419 02-07 19:04.00 1190,952 4
13 25540399 H. MARTENS G GELEEN 2 7-1529122 02-07 19:08.00 1190,648 11
14 24490009 J.G. KEULAARTS H HEERLEN 864030 8-1325018 02-07 19:05.00 1190,343 7
15 24040018 ROY ABELS P PUTH 866959 9-1126014 02-07 19:09.00 1188,864 16
16 25390293 A. LANCKOHR M MHEER 846346 9-1130205 02-07 18:52.00 1187,215 8
17 24041019 TH. PETERS E ELSLOO 862747 7-1491928 02-07 19:07.00 1185,581 6
18 19351298 R. DE LEEUW M MADE 910771 8-3804339 02-07 19:48.00 1185,128 14
19 24041019 TH. PETERS E ELSLOO 2 7-1491924 02-07 19:08.00 1184,197 6
20 25660424 MEVR. TROISFONTAINE R REIJMERSTOK 850132 9-1140070 02-07 18:58.00 1183,863 9
21 19280006 MEVR M VAN GEEL N NIEUW VOSSEMEER 889200 6-3631854 02-07 19:31.00 1183,286 31
22 19189003 G. KOUTERS EN ZN N NOORDHOEK 900847 8-3829658 02-07 19:41.00 1182,938 6
23 24259002 WINKENS & ROTHENBURG I ITTEREN 855684 9-1125227 02-07 19:04.00 1181,503 17
24 24040018 ROY ABELS P PUTH 2 9-1110844 02-07 19:14.00 1180,285 16

NPO Inkorf Lokaal Plaatsnaam DuivenGezet DuivenGemeld Percentage
0429 NIEUWLEUSEN 78 31 39,7
0617 BORNE 152 63 41,4
0751 LOCHEM 143 49 34,5
0763 PUTTEN (GLD) 260 130 50,0
0803 DIDAM 51 18 35,3
0850 LICHTENVOORDE 41 3 7,3
0865 ZETTEN 213 96 45,3
1139 SOEST 226 80 35,4
1264 WORMERVEER 458 195 42,6
1536 MAASDIJK 143 41 28,7
1539 NAALDWIJK 234 46 19,7
1542 NOORDWIJKERHOUT 240 60 25,0
1614 KLAASWAAL 203 54 26,3
1622 MIDDELHARNIS 157 46 29,3
1738 HENDRIK IDO AMBACHT 565 188 33,3
1766 WOERDENSE VERLAAT 133 55 48,2
1850 KRUININGEN 352 153 43,5
1859 HOEK 329 165 50,8
1980 WERKENDAM 260 157 60,4
1983 HOOGERHEIDE 312 153 49,0
2021 TILBURG 104 34 33,0
2128 VELDDRIEL 181 58 32,0
2139 OSS 307 90 29,3
2201 HELMOND 162 50 30,9
2259 VALKENSWAARD 140 45 32,1
2312 ECHT 283 95 33,6
2337 NEER 249 65 26,1
2404 BEEK LB 282 168 59,4
2444 GRONSVELD 124 53 42,7
2449 HEERLEN 286 99 34,6
2563 SIMPELVELD 228 106 46,5
Totaal - 6896 2646 38,5
Aantal prijzen - 1724 1724 110,3

.
‘Bella‘
doet Gijs en Wilfred Hamstra uit Harderwijk
schitteren op Agen oud


.


.
De dubbelvlucht Agen ( voor ouden en jaarlingen) is al vele decennia de grootste vlucht van de ZLU qua aantal duiven en deelnemers. Dit jaar kreeg de ZLU op de twee vluchten totaal 13.600 duiven in de manden zoals valt af te lezen van het internationale overzicht dat de Belgische inrichter verstrekte. Kijken we naar de twee meldingslijsten van de ZLU dan zien we daar staan dat er 6873 oude duiven aan de start kwamen en 6760 jaarlingen. En dat geeft een totaal van13.833 duiven. En er waren inkorfcentra die buitengewoon veel duiven ter inkorving aangeboden kregen. Zo hadden Hoogerheide en Hendrik Ido Ambacht elke meer dan 600 jaarlingen in de manden met resp. 623 en 619 duiven en Hendrik Ido Ambacht was met de ouden de grootste met 563 duiven. Gelukkig kon er op vrijdag 2 juli om 7 uur in Agen gelost worden en ter plaatse was het onbewolkt en stond er een noordwestelijk windje. De eerste honderden kilometers waaide de wind uit veranderlijke richtingen en meer naar het noorden werd die puur zuidwestelijk. En er kwam toenemende bewolking vanuit het westen aan. Zoals gebruikelijk moet Pipa gevolgd worden om te zien wat de voorvlucht in Frankrijk, België en Duitsland doet. De eerste duiven werden juist voor 17 uur vanuit de noordpunt van Frankrijk gemeld en dat is puur aan de westkant. Snel er na viel de eerste duif in België en wel in Dadizele, een dorp in West- Vlaanderen dat tussen Ieper, Roeselare en Kortrijk gelegen is. Daar klokte het echtpaar Ameel-Vanlake om 17 uur rond en hun blauwe doffer moest hemelsbreed 789 km overbruggen en liet 1314 m.p.m. voor zich noteren. Terwijl alle vroege duiven aan de westkant werden geklokt was de jaarling van Gunther Ceulemans uit Emblem een grote verrassing. Hij klokte om 17.48 uur op 853 km en zijn jaarling vloog ook 1314 m.p.m. met iets lagere cijfers achter komma. Emblem ligt oostelijk van Antwerpen en dus in het midden van België. Het dorp ligt dicht bij de plaatsen als Nijlen, Berlaar en Kessel al waar gekende liefhebbers wonen. Emblem was vroeger van de woonplaats van Stan Raeymaekers die sterk met duiven speelde en een gekende verkoopleider was. Deze twee duiven bleken zich later echt hebben losgevlogen als we zien dan de 3e snelste duif van de lossing aan 1263 m.p.m. staat geklasseerd. De eerste duif aan de oostkant van België klokte Jean-Marc Caro in Verviers om 18.18 uur en zijn duif scoorde op 830 km 1223 m.p.m.

.


.
Nederland
Gezien de meldingen mocht de eerste Nederlandse Agenduif aan de westkant verwacht worden. De kortste afstand in Zeeuws-Vlaanderen is zo‘n 844 km. Maar het duurde relatief lang voor de eerste Nederlandse duif werd gemeld. Gingen de meerkilometers toch veel zwaarder wegen dan gedacht? Konden de duiven op grotere afstanden niet profiteren van de zuidwestelijke wind waarvan ze langer ‘gebruik‘ konden maken? Op Pipa leken de rode bolletjes voor de Nederlandse grens te worden tegengehouden! En de eerste Nederlandse meldingen kwamen niet vanuit de westkant maar vanuit de oostkant en dan natuurlijk Zuid- Limburg alwaar de kortste vliegafstand ook zo rond de 845 km is. De 1e en 3e duif in tijd werden om 18.45 en 18.49 uur op 855 km geklokt door Winkens-Rothenburg in Itteren. En dat bleken twee jaarlingen evenals de duif die Nico Haesen in Maastricht om 18.47 uur op 848 km klokte. Aan 1213 m.p.m. bleef de duif van opa Jacques en kleinzoon Joeri de snelste duif van het concours. De eerste oude duif werd om 18.50 geklokt door W. Kicken en zn in Simpelveld maar die werd in snelheid al snel geklopt door een duif van J. Marten uit Stein die om 18.52 uur werd gedraaid. En heel snel wipte H. Martens in Geleen daar overheen met een constatering om 18.54 uur op 867 km. Aan 1213 m.p.m. leek Harrie Martens lang de winnaar te gaan worden. En op een gegeven moment leek het onwaarschijnlijk dat de overvlucht nog zou gaan verrassen. Alhoewel bij de jaarlingen Daan Besseling in Tiburg en Frank Zwiers in Terheijden nog dichtbij kwamen met een snelheid van 1210 m.p.m. Maar die verrassing kwam wel en wel hoe! In huize Hamstra in Harderwijk had men uitgerekend dat men rond 20.45 uur zou moeten klokken om voor het nationale goud te gaan. Gezien de meldingen was de verwachting bij vader Gijs en zoon Wilfred niet echt dat dat zou kunnen gaan gebeuren. Ze zitten op Agen immers op bijna 1000 km en dat geeft een overvlucht van 130 km op Geleen en 145 km op Itteren. Met een snelheid van 1200 m.p.m. (72 km per uur) is dat twee uur of wat minder extra vliegen. De familie Hamstra was rond 20.30 uur niet aan het letten maar was de wedstrijd Zwitserland tegen Spanje aan het bekijken. De beslissing in die match viel uiteindelijk met strafschoppen. De Spanjaard Busquets nam de eerste strafschop en nadat Wilfred die op de paal had zien schieten wierp hij een blik op het hok en zag daar tot zijn verrassing een duif op de nok zitten. “Wat is dit!" spookte door zijn hoofd. Zou het een jonge duif zijn of een duif van Agen?

.


.

Wilfred vloog naar buiten en liet de duivin binnen. Ja, het moet een duif van Agen zijn maar dat betekent een supervroege duif. Wilfred begon aan zichzelf te twijfelen of dat wel echt kon. Hij pakte de inkorflijst erbij en zag de ringnummer van de duif er toch echt opstaan. Om 20.36 uur was de driejarige duivin geklokt en aan 1223 m.p.m. ging ze meldingslijst trots aanvoeren en die stond ze niet meer af! De meldingslijst van Fondunie 2000 had Wilfred niet in de gaten gehouden om te zien wie boven de rivieren de vroegste meldingen hadden. En daar zag hij twee duiven staan die zo‘n kleine 10 minuten eerder waren geklokt in Kerkdriel en Geldermalsen maar hun vliegafstand was 65 en 55 km korter en hun duif kwam daar ruim boven te staan.

.


.


.
Bella
Vader Gijs en zoon Wilfred Hamstra spelen sinds 1996 puur de grote fond en dat is intussen al 25 jaar. Vader Gijs is al sinds de jaren ‘60 actief in de duivensport en in zijn zoon Wilfred heeft hij een jonge, actieve en ambitieuze compagnon. En in 1996 toen de omschakeling plaats vond was Wilfred (geboren in 1979) 17 jaar oud. Op deze Agen hadden ze 10 nestduiven gekorfd en wel vier hele koppels en twee duivinnen. De NL18-1594130 ging als 4e- getekende op reis en op jongen van 5 dagen. Na haar glorieuze zege hebben ze haar de naam ‘Bella‘ gegeven en de Italiaanse naam werd ook ingegeven door het feit dat Italië die avond de kwartfinales van EK wist te halen. Mooi was het, is het en blijft het natuurlijk. Afgelopen weekeinde hadden Gijs en Wilfred ook duiven op de middaglossing Cahors mee en jaarlingen op de dagfondvlucht Issoudun. Op Agen pakte ze ‘s avonds nog een knappe prijsduif en de volgende morgen nog een paar prijsduiven. Op Cahors pakten ze ook de pure kop en in de afdeling 8 beginnen met de 2e prijs tegen 1170 duiven en op de meldingslijst staan ze verder op de plaatsen 29, 64 en 79 en dat met 7 mee! De jaarlingen worden in Harderwijk niet op de grote fond gespeeld maar mogen afsluitend één of twee dagfondvluchten vliegen. Gijs en Wilfred spelen met 25 koppels overjarige duiven de grote fond en hebben aldus 50 vliegduiven. De vliegers werden begin februari gekoppeld en ze mogen de eieren van de kwekers grootbrengen. Als de jongen 12 tot 14 dagen zijn dan worden de geslachten gescheiden. En gescheiden worden de duiven in april en tot de derde week van mei ingespeeld. En naar gelang de vlucht waarop de duiven gekorfd gaan worden wordt er herkoppeld. Het liefst korven ze hun duiven op kleine jongen op de grote fond. De vliegers worden flink ingespeeld en dit jaar hebben ze ook een keer hun duiven in Oosterhout gekorfd voor een trainingsvlucht op zondag. In het weekeinde voor inkorving krijgen de duiven doorgaans nog een lapvluchtje maar dat is dit jaar minder vaak en serieus gedaan dan andere jaren. Dit jaar deden vader en zoon Hamstra voor afgelopen weekeinde mee aan drie grote-fondvluchten. Limoges sloegen ze over en naar St. Vincent gingen ze met 5 duiven waarmee 2 prijzen werden gescoord. Op Perigueux korfden ze 7 duiven en klokten ze drie duiven in de neutralisatietijd die in de afdeling 8 de prijzen 13, 28 en 31 wonnen tegen 2585 duiven. Met totaal 4 van de 7 als prijsduif werden ze op Perigueux tweede grootmeester in de sector 3. Op Pau hadden ze 11 duiven gekorfd en hebben ze nationaal 2 prijsduiven en regionaal eentje meer.

Nationaal kampioen
Een waar hoogtepunt voor Gijs en Wilfred was in 2013 het winnen van het nationaal kampioenschap marathon. In dat jaar was dat op een optelling van een aangewezen en een onaangewezen competitie. Een aantal buitengewone uitslagen zorgde voor de nationale zege! Op Orange wonnen ze zo de prijzen 3 en 45 tegen 1980 duiven met de 2e en 1e duif van de lijst en dat met 3 mee. Op Bergerac wonnen ze dat jaar de prijzen 28 en 31 tegen 3703 duiven met de 3e en 2e duif van de lijst en weer met 3 mee. Op Cahors hadden ze dat jaar al eerder sterk met de getekende gescoord met de prijzen 18 en 289 tegen 2602 duiven met de 2e en 1e duif van de lijst en toen hadden 26 mee met totaal 4 prijzen. En over de jaren hebben Gijs en Wilfred vaak weten te pieken op de middag- en ochtendlossingen en het zijn vooral kopduiven die voor hen tellen. & nbsp; &n bsp; &nbs p; Als we kijken naar de afstamming van ‘Bella‘ dan zien we dat haar vader van 2007 is. Hij was dus 11 jaar oud toen ‘Bella‘ werd geboren en anno 2021 bevrucht hij nog steeds op 14-jarige leeftijd. Deze vale doffer is rechtstreeks afkomstig van de comb. Reedijk-Jongekrijg uit Puttershoek. In 2007 klopten Gijs en Wilfred bij het echtpaar Gerard en Elly aan om iets uit hun Theelenduiven te verkrijgen. Drie koppels jongen werden aangekocht en een zevende kregen ze gratis mee. En Wilfred vertelde dat ze met vijf van die jongen succes in de kweek hebben gehad. De moeder van ‘Bella‘ is een duivin van 2015 en zij werd uit een duivin van 2007 van Reedijk- Jongekrijg gekweekt. De vader van ‘Bella‘ is trouwens ook de vader van de 1e nationaal Pau 2015 en de winnende doffer gaf de ‘Vale‘ toen hij een jaarling was. ‘Bella‘ is dus driekwart Reedijk- Jongekrijg en de vader van de moeder stamt uit een doffer van Jaap van der Velden (Zuid-Beijerland) en een duivin van First Prize Pigeons. En die laatste duivin is een dochter van het ‘Fenomeen‘ die in 2009 nationaal Bordeaux oud wist te winnen. En zij deed dat bij de gebr. Helsdingen in Nijkerkerveen en dat dorp tussen Amersfoort en Nijkerk ligt in dezelfde regio als Harderwijk. ‘Bella‘ is dus een achterkleindochter van het ‘Fenomeen‘en ze hebben allebei dezelfde vlucht weten te winnen in 2009 en 2021. De moeder van ‘Bella‘ is trouwens vorig jaar van het kweekhok verwijderd en zij heeft de zege van haar dochter niet meer mogen meemaken om het dramatisch te stellen. In 2019 werd ‘Bella‘ als jaarling ingevlogen en in 2020 vloog ze op Periqueux prijs 348 tegen 3389 duiven in de afdeling 8. En zij was op die vlucht de 6e duif van Gijs en Wilfred Hamstra uit Harderwijk en met 7 van de 10 in de prijzen en beginnend met de prijzen 12, 18 en 72 hadden ze een ijzersterke uitslag met de tweejarigen. In 2020 is ze verder niet meer gespeeld en op de haar tweede fondvlucht Agen oud wist ze haar bazen op een ongelofelijke wijze te verbazen en te verblijden.

.

.
Racingpigeons
Wilfred Hamstra is met Wulfert ter Beek uit Biddinghuizen al geruime tijd een samenwerking aangegaan en de mannen bleken een zelfde visie op de duivensport te hebben en ze hebben gezamenlijke kweekduiven. Ze hebben een eigen website onder de naam ‘racingpigeons‘ en daar lezen we dat hun motto binnen de duivensport is: kweken, spelen, selecteren maar bovenal genieten. Wulfert ter Beek speelt samen met zijn verder Peter onder de naam comb. ter Beek. Vader en zoon ter Beek wonnen in 2020 nationaal Bergerac in de sector 3. Wilfred en Wulfert zijn allebei lid van de p.v. de Eendracht in Hardewijk. En deze club heeeft de nodige leden die op de middaglossingen weten uit te blinken. Voor de ZLU-vluchten kan er in het naburige Putten worden ingekorfd en de p.v. Woudvliegers aldaar is al heel lang een gekend inkorflokaal voor de (meeste) ZLU-vluchten. Ja, ‘Bella‘ heeft op Agen oud Gijs en Wilfred Hamstra het mooiste duivensportsucces in hun fondloopbaan weten te ‘schenken‘. Wat moet het een genot zijn om zo‘n duivin in je hok te hebben zitten en dan gaat er door hoofd:"Jij hebt dat toch maar mooi weten te flikken voor ons". Je hield het niet voor mogelijk maar dan is het plots werkelijkheid! Dan is de duivensport schitterend.

Ad van Gils
Wedvlucht: Internationaal - Agen (Oude)
gelost: 02-07-2021, 07:00 uur
Nederland 6896
Belgie 6939
Frankrijk ---
Duitsland ---
Luxemburg ---
Engeland ---
Internationaal 18.056 Duiven
.
Lossing Agen om 07.00 uur

.

ZLU AGEN 2021 VAN A TOT Z.


.
Onderstaand het inkorfschema van NIC 1264 Wormerveer, met 3 ploegen wordt er vanaf 19.00 uur ingekorfd, resultaat 915 duiven. Klasse “ dames en heren “!!

.


.


.
In Hendrik Ido Ambacht, een inzetlokaal alwaar ik reeds een 6 tal jaren de
ZLU kampioenen mag huldigen spande de kroon op deze Agen met1.184 duiven,
bijna 50 manden om te laden
!

.
Begonnen met inkorven om 19.00 uur en 21.30 klaar, en om 22.00 de administratie afgesloten.
Resultaat 565 oude en 619 jarige duiven,
Top Top !!

.


.
In Simpelveld alwaar Piet en Annie Franssen het inkorven organiseren 430 duiven.

.
.
Laden van de rieten manden( en bij heel veel duiven ook metalen manden )
in wagens die uitsluitend voor metalen manden zijn ingericht,
met als resultaat veel te veel verlies aan laadruimte. Aandachtspunt nr. 1.


.


.
Zowel in Rucphen als Geleen moesten ca. 14.700 duiven over de WCS antenne !

.


.
In Rucphen zijn 7.907 verwerkt door het WCS systeem. De duiven in Rucphen zijn in 439 manden met 18 duiven gegaan en een restmand. Blijven over 5.776 die in Geleen over de antenne zullen zijn gegaan, dit zijn 319 volle manden en 2 restmanden. Om 14.00 uur waren alle duiven verwerkt en geladen en de vermoeidheid was duidelijk te zien bij de ongeveer 25 vrijwilligers waaronder (natuurlijk) Ron Krijgsman.

.
.
Rusten voor de lange reis naar Agen, en dan klaar voor de start huiswaarts !!

.
.
Ook de ZLU voorzitter draagt zijn “steentje “ bij om de organisatie ten dienste te zijn !!

.


.
Na noeste arbeid lekker een ijsje, ook dat moet kunnen !

.


.
Het WCS gebeuren in Rucphen !!

.


.
Ook deze schoonheid gaat naar Agen !!

.


.
Het palletmaatje van Ron !!

.


.
Ik heb me laten vertellen dat er zelfs discussie avonden worden georganiseerd om de wachttijd voor de komende Agen door te komen, met de actuele discussiepunten – NFO-regeling- neutralisatietijden- nachtvliegers en noem maar op !! Ik hoop dat de duiven eerder arriveren dan men denkt, dan is er ook minder tijd voor discussie !!

.


.
Wij vragen jouw akkoord voor het gebruik van cookies op onze website. Meer informatie over wat cookies zijn, welke cookies op onze website worden gebruikt en wat ze bijhouden is beschikbaar in het onderdeel cookies van ons privacy statement    Akkoord Niet akkoord