Z.L.U. vluchten

                                                                                                        

Vluchten ZLU marathon 2024.                                                       Vluchten West Europese Super Marathon 2024

Agen oude,  Barcelona, Marseille, Narbonne.                                  Pau,  Barcelona,  St.Vincent,  Perpignan.
 

Marseille

23-07-2021
Hippodrome Marseille Borély Marseille
>  Lange Akker 152 Berg en Terblijt
.

VOORBESCHOUWING WEDVLUCHT MARSEILLE

.

Inmanden : maandag 19 juli
Los : vrijdag 23 juli


.
Internationaal georganiseerd door: LA COLOMBE JOYEUSE – BRUSSEL

.


.
Nieuwe GPS Coördinaten: noord + 431528.0 Oost + 052244.0
.
De inrichter Marseille heeft voor 2021 gekozen voor een nieuwe en betere losplaats.

.


.
Hippodrome Marseille Borély


De vrachtkosten bedragen € 3,95 per duif. Afdracht door inrichter aan de KBDB € 0,10 per duif (verplicht) dit bedrag is niet opgenomen in de vrachtkosten. Internationale uitslag € 8,00 en is niet verplicht. Of papieren uitslag wordt gemaakt, wacht op besluiten vergadering inrichters - KBDB

Alle duiven nemen zonder verdere kosten deel aan de internationale wedstrijd.

Deelname met jaarlingen toegestaan in het ZLU-concours en internationale concours.

Dubbeling duivinnen: u dient een aparte poulebrief in te vullen.
- internationaal: € 0,25 per duif; uitslag in internationale uitslag.


Extra ereprijzen:
  • De eerste 25 duiven van de uitslag
  • Snelste twee eerst getekenden (1 prijs)
  • Snelste drie eerst getekenden (1 prijs)
  • Prijswinnaar met de verste afstand, prijs behaald per tiental (1 prijs)

De ZLU stelt 2 prijzen ter beschikking aan het meerjarig asduif kampioenschap over 3 en 4 jaar. Een liefhebber kan met de zelfde duif maar een prijs winnen.

.


.
In 2020 geen ZLU Marseille, dan dus de winnaar 2019.

.
NEW JANSKE‘ VAN WIL BOONEN,
BUGGENUM WINT GRANDIOOS MARSEILLE

.
Eerste duiven
In Marseille aan de Middellandse zee werden de duiven om 6.35 uur gelost bij een zuidoostelijk windje. Al snel kregen de duiven met een noordelijke wind te maken en na 150 km draaide die naar een westelijke richting en nog noordelijk werd de wind zuidwestelijk. Dat leek vooraf gunstig voor de oostkant in Frankrijk , België en Nederland. En nu eens ook voor Duitsland en dat land heeft in het internationale spel dit jaar helemaal geen potten kunnen breken en dat vooral door de ongunstige weersomstandigheden en windrichtingen. De eerste melding om 15.37 uur kwam van de Fransman Didier Crapart die in Courboin woonachtig is en dat dorpje ligt tussen Reims en Parijs. Op 649 km kwam zijn doffer tot een snelheid van 1195 m.p.m. In Frankrijk werd hij later overvleugeld door een duif die tegen de Belgische grens in Marbaix werd geklokt door Eugene Grioche. Op 768 km met een constatering om 17.15 uur kwam voor zijn duif een snelheid van 1200 m.p.m. uit de bus. Belgische duiven bleken die snelheid niet te kunnen verbeteren en de snelste werd aan 1196 m.p.m. geklokt in Thisnes tussen Brussel en Luik. Daar werd om 18.00 uur geklokt op 820 km en dan komt Nederland dicht in de buurt met 840 km voor Maastricht. Een hele grote verrassing kwam daarna uit Duitsland en wel van Cor Jacobs uit Heinsberg en die plaats ligt bij Sittard zo‘n 20 km over de grens. Hij klokte om 18.26 uur op 861 km en met een snelheid van 1209 m.p.m. ging hij de ranglijst aanvoeren. Cor Jacobs blijkt een Nederlander te zijn die eerder in Maria Hoop, Heerlen en Kerkrade-West met duiven speelde. Kort daarna volgde de eerste Nederlandse duif van Henk Looys uit Kerkrade om 18.34 uur op 842 km en een duif van Th. Daalmans in Elsloo om 18. 44 uur op 850 km. En die zitten allebei in Zuid-Limburg. De Nederlandse hoofdvogel (zoals later zou blijken) ging om 18.47 uur over de antenne in Buggenum bij Wil Boonen. Hij zit op 883 km en zijn nestduivin is tot een snelheid 1205 m.p.m. gekomen. Het leek een puur Limburg-festival te worden maar het midden en westen van het land had nog iets in petto. Henri Wittens in stad van Zoete Lieve Gerritje en dan doelen we op ‘s Hertogenbosch kreeg om 19.43 uur twee duiven tegelijk van de vijf die hij gekorfd had en op bijna 934 km komen zijn duiven tot 1184 m.p.m. en dat zal uiteindelijk goed zijn voor de prijzen 4 en 5. Even later werd zelfs helemaal aan de westkant van Nederland in Middelharnis bij Jan Polder om 19.47 uur geklokt op 944 km en zijn duif is tot 1191 m.p.m. gekomen. Jan Polder won nationaal Marseille 5 jaar terug in 2014 en gaat nu het zilver op Marseille pakken.

.


.


.
Seizoen 2021.
De 10 geboden, niet van Mozes maar van :

Jan Polder
Wonende te: Middelharnis
Prov.:
Zuid Holland
GSM.nr.: 0622655423

.


.

1. Hoe is de voorbereiding seizoen 2021 verlopen ?
Buiten het feit dat een echte topper verloren is gegaan tijdens één van de voorbereidingsvluchten is het invliegen naar behoren gegaan. De duiven zijn niet verder dan 400 km mee geweest, maar wel bijna wekelijks in de mand.,

2. Verzorgt U de duiven alleen of…………….
Ik verzorg de duiven alleen.

3. Hoe groot is de vliegploeg, die straks aan de ZLU vluchten gaat deelnemen ?
Deze bestaat uit 24 weduwnaars en 24 koppels nestduiven. Daarnaast nog een paar late losse doffers. Ongeveer de helft van de ploeg bestaat uit jaarlingen en laatjes van 2019, die pas vorig najaar zijn opgeleerd.
  1. Heeft U verschillende ploegen gevormd, zo ja waarom !
Jazeker, ik heb de planning zo opgezet dat na Pau, Agen en Barcelona zo‘n beetje alle duiven een keer zijn mee geweest en dus mooi 2 keer kunnen worden ingezet. Ik vind het jammer dat St. Vincent van de kalender af is. Dit gaf mooi de gelegenheid om de duiven die geschikt zijn 3 keer te spelen en door het niet opnemen van St. Vincent op de kalender wordt ook de deelname aan een aantal aansprekende internationale competities ontnomen, zoals bijv. de Europabeker.

.


.

4. In welk lokaal gaat U inkorven, welke toppers ontmoet U daar ?
Ik korf in Middelharnis in. Toppers daar zijn bijv. Gebr. Hagens, Walter van de Meulen, Jacky de Bruine, Jan en Twan Nobels, Jac Steketee en de snel opkomende toppers Jaap en Gert Koese, (herintreders), die in korte tijd een sterk fondhok hebben opgebouwd

5. Zoekt U een speciale vlucht uit om te “pieken “ ?
Nee, voor mij zijn ze allemaal even belangrijk.

6. Is het aantal duiven per mand en het aantal manden per auto maatgevend voor de goede conditie waarmee de duiven thuiskomen na de vlucht ?
Absoluut. De duiven komen vaak, ook van de zwaarste vluchten, in een verbluffend goede conditie thuis. Dat de verzorging en het transport OK zijn blijkt ook wel uit het feit dat de duiven zeer snel zijn hersteld van hun inspanning.

.


.
7. Hoe volgt U de aankomsten van de duiven tijdens de vlucht ?
Via Het meldingsprogramma van PIPA en de ZLU.

8. Gaat Uw voorkeur uit naar Internationaal of Nationaal spel ?
Absoluut het internationale spel. Ik vind ook dat we zo veel als mogelijk de internationale spelregels moeten volgen. Wanneer je in een groot gebied tegen elkaar speelt, dan weet je dat je af en toe door de omstandigheden kansloos bent op het internationale podium. Zijn de omstandigheden je gunstig gezind, dan moet je oogsten.

.


.
9. Hoe ervaart U de huldiging op de ZLU Sterrenshow ?
Het is natuurlijk nog steeds geweldig wanneer je daar het podium mag betreden om je prijs af te halen. De Rodahal echter vind ik ongeschikt en met weemoed denk ik terug aan de tijd dat in het Scala het weekend van het jaar werd georganiseerd. De hal is te kil en te groot voor het aantal aanwezigen en de laatste jaren gaan steeds meer bezoekers om 11 uur naar huis of zoeken de gezelligheid in het hotel waar ze verblijven.

10. Samenwerking NPO/ZLU .
Ik vind dat de ZLU zijn eigen koers moet blijven varen. Dit wordt gewaardeerd door de liefhebbers. Het is niet voor niks dat deelname aan de ZLU-vluchten blijft stijgen, tegen de tendens van het aantal afnemende liefhebbers in. Ik heb sterk de indruk dat de NPO nu bezig is het laken naar zich toe te trekken en meer zeggenschap gaat opeisen over de ZLU-vluchten. Ik vind dit een onwenselijke ontwikkeling. Binnen de NPO-organisatie wordt er onvoldoende rekening mee gehouden hoe wij onze sport willen beleven en vaak worden wij niet begrepen. Dit ligt niet zo zeer aan personen, maar veel meer aan de beslisstructuur binnen de NPO, waar de collega‘s van het programmaspel bepalen wat goed voor ons is. Dat dit desastreus is voor de marathon fondsport blijkt wel uit de wijze waarop nationaal St. Vincent, ooit het vlaggenschip van de Nederlandse marathonsport, om zeep is geholpen.

.


.
Zijn er nog verbeter/aanpassingspunten inzake de ZLU organisatie op te noemen !

Het lijkt mij verstandig wanneer het ZLU-bestuur initiatieven neemt om een klankbordgroep op te richten van 1 of 2 vertegenwoordigers van de inkorfcentra en deze 1 of 2 keer per jaar (in ieder geval een keer kort na het seizoen) bijeen te roepen. Op deze wijze krijgt het ZLU-bestuur meer en betere informatie van wat er leeft bij de liefhebbers en is niet het geluid van de hardste schreeuwers op social media beeldbepalend.

Aldus Jan Polder !

.
Sportvrienden,
Deze reportages worden mede mogelijk gemaakt dankzij de sponsoring van:


.


.
HERBOTS HALLE ( B)


.
PIGEON PIXELS FALCO EBBEN.

.
.
De Zuid Limburgse Unie, al meer dan 62 jaar een begrip
in de Nederlandse duivensport !


.
Reporter van het verslag van Marseille is:
.
Marcel Görtzen.

.
Dank zij de medewerking van duivensportblad
De Duif worden de uitvoerige reportages elke week opgenomen in De Duif.


.

.

Namens bestuur ZLU,
Hub Wetzelaer. Pr. ZLU vluchten.

.
Reisverslag Marseille


.


.
De werkzaamheden in Geleen !.

.


.
De “voorraad “ staat klaar voor op de wagen !

.


.
Stapels op de juiste plaats, 7 hoog met 16 duiven per mand !

.


.
Wagen gezien van de binnenkant !

.
Beste bestuursleden,

De werkzaamheden in Geleen heeft heel goed verlopen, We waren vannacht gestart om 00:00. Met de Limburgse duiven rond de klok van 3:30/4:00 was de vrachtwagen vanuit Rucphen aan gekomen met de rest van de duiven. Deze werden geleverd met de remork van de firma Bauwens.

Om 9:00 is de nachtploeg voor het grootste gedeelte gestopt op, en naar huis gegaan, Toen waren er ongeveer ± 3700 duiven al omgevangen, tevens was er ook al gestart met de remork te laden om 13:00 waren de wagens ingeladen en alles opgeruimd.

In totaal zijn er 4310 duiven over de wcs-controle systeem gegaan waarvan 268 manden a 16 stuks en een rest mand doffers van 12 stuks en een restmand van 10 duivinnen. In totaal zijn er nu 270 manden onderweg. Er staan een aantal manden op 8 hoog omdat er 20 manden meer waren dan geladen kon worden. Deze zijn verdeeld over de twee wagens. Er was geen andere mogelijkheid.

Rond de klok van 14:00 zijn de chauffeurs van Bauwens gearriveerd en zijn ze langzaam vertrokken richting Marseille.

Met vriendelijke groet Roy de Bresser

.


.


.


.
Gevoerd en verzorgd met vers water !!

.


.
Woensdagmorgen 8.00 uur !

Tegen 18.00 uur op woensdagmiddag is het convooy volgens planning aangekomen op de fantastisch mooie losplaats. Verder geen noemenswaardig heden, met dank aan de gehele crew !
Een vroege lossing op donderdagmorgen is de verwachting, toestemming is er van alle fronten.

Nu nog wachten op moeder natuur !

.


.
De nieuwe losplaats 2021

SOCIETE HIPPIQUE DE MARSEILE - Hippodrome Borély

MARSEILLE INTERNATIONAL(E) 2021
Nieuw - Nouveau - New - Neu
Lossingsplaats - Lieu de lâcher - Place of release

Lossing om 7.00 uur,

.
Veel succes !
Alle werk, moeite en inzet zijn niet voor niets geweest !

Hub Wetzelaer, Pr. ZLU vluchten.
No NPO-Lidnr Naam Plaats Afstand J-Aluring Dag/tijd M/Min Mee
1 25639003 COMB. DE BRESSER B BERG EN TERBLIJT 845812 8-1310735 22-07 19:45.00 1105,588 3
2 10471212 A.J. VAN AMERONGEN B BUNNIK 979277 9-1502459 23-07 05:46.00 1018,259 12
3 16220500 JAN POLDER M MIDDELHARNIS 949175 9-1637075 23-07 05:08.00 1008,688 14
4 20070009 DAAN BESSELING T TILBURG 927536 9-1004435 23-07 01:59.00 985,692 8
5 25810392 Y VAN BRIEL M MEESWIJK 861614 9-1142504 22-07 21:42.00 976,038 20
6 23370593 WIL BOONEN B BUGGENUM 887679 7-1476679 22-07 22:13.00 971,752 21
7 9039227 COMB. KROON & ERREN V VEN-ZELDERHEIDE 941421 9-1463878 23-07 06:18.00 947,437 20
8 19770837 F. ZWIERS T TERHEIJDEN 934080 9-3919769 23-07 06:20.00 937,878 8
9 25639147 W. KICKEN & ZN. S SIMPELVELD 843252 9-1136008 22-07 21:59.00 937,120 15
10 24259012 GEBR. VAN DE WEERDT M MEERSSEN 848359 7-1502425 22-07 22:06.00 935,707 11
11 19351298 R. DE LEEUW M MADE 936885 9-3913143 23-07 06:26.00 935,560 3
12 25630512 GEERT SCHMITZ S SIMPELVELD 844707 9-1134914 22-07 22:03.00 934,600 18
13 25810392 Y VAN BRIEL M MEESWIJK 2 9-1142565 22-07 22:25.00 931,005 20
14 25790466 S.A. DECKERS M MEERS 857006 8-1349850 22-07 22:21.00 930,247 8
15 10200738 GERARD SCHALKWIJK L LOPIK 969268 0-1323498 23-07 07:10.00 927,485 12
16 25660424 MEVR. TROISFONTAINE R REIJMERSTOK 839015 9-1140096 22-07 22:12.00 919,032 8
17 17380132 H.P. VERHEIJ H HENDRIK IDO AMBACHT 955502 9-1681148 23-07 07:07.00 916,358 5
18 25810004 HOK SMEETS-PENRIS S STEIN 857892 9-1143755 23-07 04:58.00 911,681 4
19 2260216 J. VINK B BALK 1071830 9-1201001 23-07 09:22.00 910,568 10
20 10209486 C.J.J. VAN WIJK & ZN B BENSCHOP 973422 9-3936568 23-07 07:44.00 901,832 10
21 25630512 GEERT SCHMITZ S SIMPELVELD 2 9-1135017 22-07 22:37.00 901,021 18
22 18590890 H. ZEGERS S SLUISKIL 899158 9-3907677 23-07 06:26.00 898,230 3
23 16759306 BATENBURG V.D. MERWE K KLAASWAAL 947157 9-1650963 23-07 07:23.00 894,430 22
24 18160888 CARLO DOMINICUS G GOES 923630 7-1323006 23-07 07:00.00 892,109 12
25 22010662 JOHAN MEULENDIJKS B BAKEL 916262 9-3944632 23-07 06:52.00 892,029 10

NPO Inkorf Lokaal Plaatsnaam DuivenGezet DuivenGemeld Percentage
0429 NIEUWLEUSEN 99 23 23,2
0617 BORNE 134 36 26,9
0751 LOCHEM 102 30 29,4
0763 PUTTEN (GLD) 95 26 27,4
0803 DIDAM 40 10 25,0
0850 LICHTENVOORDE 39 7 17,9
0865 ZETTEN 146 42 28,8
1139 SOEST 121 38 31,4
1264 WORMERVEER 264 82 31,1
1536 MAASDIJK 99 35 35,4
1539 NAALDWIJK 130 24 18,5
1542 NOORDWIJKERHOUT 117 31 26,5
1614 KLAASWAAL 90 24 26,7
1622 MIDDELHARNIS 127 41 32,3
1738 HENDRIK IDO AMBACHT 277 74 26,7
1766 WOERDENSE VERLAAT 201 71 35,3
1850 KRUININGEN 151 59 39,1
1859 HOEK 123 48 39,0
1980 WERKENDAM 53 13 24,5
1983 HOOGERHEIDE 195 83 42,6
2013 KAATSHEUVEL 18 3 16,7
2021 TILBURG 40 15 37,5
2128 VELDDRIEL 130 51 39,2
2139 OSS 164 53 32,3
2201 HELMOND 75 24 32,0
2259 VALKENSWAARD 119 31 26,1
2312 ECHT 198 62 31,3
2337 NEER 196 50 25,5
2404 BEEK LB 298 109 36,6
2444 GRONSVELD 92 33 35,9
2449 HEERLEN 203 55 27,1
2563 SIMPELVELD 166 48 28,9
Totaal - 4302 1331 30,9
Aantal prijzen - 1075 1075 105,9

.
Hans en Roy De Bresser uit Berg en Terblijt
winnen zowel Nationaal alsInternationaal
Marseille ZLU


.


.
Het weer blijft ook de duivenwereld in haar grillige ban houden. We hebben afgelopen weken in de media kunnen lezen en zien waartoe water in staat is. Het water eiste in België en Duitsland veel slachtoffers en het zal zeker nog een hele tijd gaan duren eer de getroffen gebieden weer toegankelijk en bewoonbaar zijn en de schade hersteld. Hopelijk blijven we van dergelijke rampen verder bespaard. In het weekend van 24 juli waren de weersvooruitzichten op de vluchtlijn ook niet echt goed te noemen. Zware bewolking, regen en zelfs onweer zouden de duiven op weg naar huis parten kunnen gaan spelen. Hierdoor liet de inrichter, “La Colombe Joyeuse" te Brussel, weten de duiven onder voorbehoud één dag eerder te gaan lossen, n.l. op donderdag. Donderdag morgen verscheen er op de site van de ZLU dat de inrichter in overleg met de ZLU had besloten de duiven te gaan lossen. Om 7.00 uur klonk het startsignaal op de Hippodrome Marseille Borély.

In Marseille was het zicht goed en was er geen bewolking met een temperatuur van ca. 23°. Op de vluchtlijn zou de wind overwegend uit oost- tot noordoostelijke richting komen, met een kracht van ca. 10 tot 15 km/h. De temperatuur kon die dag oplopen tot 30° in de middag. Marseille, liggend aan de Middellandse zee is de meest oostelijks gelegen losplaats en de duiven moeten dan, afhankelijk van de wind, geheel of gedeeltelijk door de Rhône vallei. Hier waren de vooruitzichten voor donderdag heel goed. Zonnig weer en temperaturen van ca. 18° C in de ochtend en oplopend de rond de 32°C in de middag. De wind was hier noordelijk.

Internationaal werden 10.740 duiven ingekorfd. Hiervan waren 4.302 Nederlandse duiven. Terugkijkend naar de laatste 10 jaar is dit op een na het hoogste aantal ingekorfde duiven. In 2014 waren dit er toen 4.899. In 2020 stond Marseille niet op het ZLU-programma. Wel werd Marseille toen internationaal vervlogen. Voor de ZLU was de deelname er net een teveel van het goede. En als we dan terugkijken naar 2019 zien we dat er nationaal 2.735 duiven werden ingekorfd. T.o.v. van dat jaar nu een forse toename van 1.567 duiven. Ook zien we in deze 10 jaar dat de nationale overwinning vijf keer naar Limburg ging, twee keer naar Zeeland en twee keer naar Zuid-Holland. Bij waar en bij wie zou de nationale zege in 2021 gaan vallen?

Eerste meldingen in Frankrijk en Duitsland
De eerste melding kwam om 17.44 uur van de Fransman Jean-Claude Cadot uit de gemeente Challans aan de westkust van Frankrijk even ten zuiden van Nantes. Gelegen in het departement Vendée. Op 697 km kwam zijn duif tot een snelheid van 1083 m/min. Een kwartiertje later zat zijn tweede duif in de klok en haalde een snelheid van 1055 m/min. De stilte was verbroken en iedereen sloeg aan het rekenen. Hoe laat er geklokt moest worden om de snelheid van 1083 m/min te overklassen. In Duitsland werden snel na elkaar drie duiven aangemeld, de eerste en ook de snelste in Duitsland werd gemeld door Schlaggemeinschaft Zoller uit Zweibrücken in de deelstaat Rijnland-Palts. Zij klokten hun eerste duif om 19.01 uur en hun tweede om 19.08 uur. Hun afstand was 684 km. Dit gaf snelheden van 953 en 938 m/min. In het nabijgelegen Massweiler klokte de familie Maurer om 19.09 uur op 688 km de tweede Duitse duif. Snelheid 942 m/min. In België waren het George Wauthy en G. Seleck uit het plaatsje Attert aan de gelijknamige rivier in de Provincie Luxemburg, welke als eerste een duif melden. Ze klokten om 19.36 uur op een afstand van 717 km. Dit gaf een snelheid van 953 m/min. De snelste Belgische duif zou geklokt worden door Kristof Mortelmans uit Ranst, nabij Antwerpen. Om 22.06 uur zat hun eerst-getekende in de klok en behaalde een snelheid van 972 m/min. Afstand 881 km.

.


.
Eerste Nederlandse melding
Nederland volgde al heel snel met een eerste melding. Het was de combinatie Hans en Roy de Bresser uit het Limburgse Berg en Terblijt gelegen tussen Valkenburg en Maastricht. Om 19.45 uur melden zij hun duif aan. Op een afstand van 845 km zou dit een snelheid geven van 1105 m/min. Hiermee haalden ze een hogere snelheid dan de Fransman Jean Claude Cadot. Zou het weer gaan lukken!!!! Hans en zoon Roy wisten in 2018 zowel Nationaal als Internationaal Marseille te winnen. Toen klokten ze hun winnaar “Franciscus" om 20.40 uur. De spanning aan de Langen Akker in Berg en Terblijt steeg met het verstrijken van de tijd. Zou er die avond of in aller vroegte van de volgende ochtend nog een snellere duif worden gepakt.

.


.
In Limburg bereikten in totaal 10 duiven hun hok op de vluchtdag. Naast deze van De Bresser klokte Yves van Briel uit Meeswijk, nabij Maasmechelen in België, er twee welke geklokt werden om 21.42 en 22.25 uur. Wil Boonen uit Buggenum, winnaar nationaal Marseille in 2019, klokte om 22.13 uur. Wiel en Philip Kicken uit Simpelveld pakten om 21.59 uur en plaatsgenoot Geert Schmitz kreeg er twee thuis om 22.03 en 22.37 uur. De gebroeders Theo en Hai De Weerd uit Meerssen klokten om 22.06. Sandra en Antoon Deckers uit Meers zat om 22.21 uur en Mevr. Troisfontaine uit Reijmerstok om 22.12 uur.

Nu was het voor Hans en Roy nog wachten op de eerste aankomende duiven in de volgende ochtend op de verdere afstanden. De eerste melding kwam de volgende ochtend van fond virtuoos Jurrian Van Amerongen uit het Utrechtse plaatsje Bunnik. Hij klokte om 5.46 uur op een afstand van 979 km. Dit gaf een snelheid van 1018 m/min. Goed voor het Zilver. Jan Polder uit Middelharnis ging voor het brons met een duif om 5.08 uur op een afstand van 949 km. Snelheid 1008 m/min. Samen met de duif van Hans en Roy De Bresser waren dit de enige duiven welke een snelheid van meer dan 1000 m/min behaalden.

Opnieuw de nationale en internationale overwinning.
Bij het verloop van de aankomsten in de oostelijke regio‘s zagen de liefhebbers in de Nederlandse provincie Limburg de kansen op een vroege duif toenemen.
Op de achterplaats aan de Langen Akker 152 in het Zuid-Limburgse Berg en Terblijt hadden vader Hans, moeder Anita en zoon Roy en zijn partner Judith in de vroege avond plaats genomen om hun drie ingezette duiven van Marseille op te wachten. Ze hadden de aankomsten op PIPA gevolgd en uitgerekend dat ze voor achten een duif moesten klokken om een vroege duif te hebben.

.


.
Het rekensommetje was net gemaakt toen er een duif vanuit het zuiden kwam aanzetten, op het dak landde en snel naar het hok toe vloog en binnenliep. Het was even schrikken. Er was nog geen duif gemeld was en in België en Duitsland vielen ze ook niet dik. “Zou het weer lukken ……" flitste het door hun hoofden. Spannende uren braken aan. Diezelfde avond werd er, in opdracht van de ZLU, door een onafhankelijk team een uitgebreide controle uitgeoefend en alles werd correct bevonden. De volgende ochtend kregen ze officieel te horen dat ze zowel nationaal als internationaal de overwinning hadden behaald. En weer kwamen ze in de sfeer zoals ze die in 2018 al een keer hadden beleefd toen ze eveneens Marseille nationaal als internationaal hadden gewonnen. Het werden weer drukke dagen. Van alle kanten felicitaties via telefoontjes, berichtjes, Appjes enz. en uiteraard de bloemen.

“De Petrus" winnaar nationaal en internationaal Marseille.
De doffer welke voor deze nieuwe triomf zorgde is een Donker Geschelpte Witpen met ringnummer Nl18-1310735. Hij kreeg de naam “De Petrus" en het is een van der Wegen doffer van het zuiverste water.
Vader is “Der Joseph" van ‘16. Deze vloog zelf een 1214de Nat. Agen als jaarling en verder nog een 534ste Nat. Agen ‘18 en 448ste Nat. Agen in ‘19. Het is een zoon van hun “D‘Artagnan" (lijn “Turbo" van der Wegen) toen gekoppeld het “95" een dochter van “De Deur" van Math Duijkers x duivin “Barcelona" lijn van der Wegen.

Moeder is het “124" van ‘17 en zij is uit de “633" van ‘15 welke ook weer een zoon is van de “D‘Artagnan" x “Het Splintje" eveneens van Math Duijkers. De “633" zat toen gekoppeld tegen eerder vernoemde “95" uit de “Deur" van Duijkers-Offermans. “De Petrus is dus uit een halfbroer x halfzus koppeling langs moederskant en langs vaderskant ingeteeld naar de “D‘Artagnan"
Zie verder stamkaart.

.


.
Het roer om met Van der Wegen duiven.
Vader Hans (62) is geboren in het Brabantse Vught en getogen in het kerkdorpje in het Zuid-Limburgse Eys, gelegen in het Beekdal van de Eyserbeek. Hier begon hij zo‘n 45 jaar geleden met de duivensport en speelde mee in het samenspel Simpelveld-Bocholtz-Eys. In 1985 verhuisde hij naar de Langen Akker, aan de rand van Berg en Terblijt en al snel werd er weer een hokje gebouwd op de bovenverdieping van de garage. Hij beproefde zijn geluk op de programmavluchten. Hij beoefende het slagersvak in het slachthuis doch door onregelmatige diensten ontstond er een gebrek aan tijd en werd de duivensport even op een zijspoor gezet. Zoon Roy (32) had als hobby het houden van dwerg-papagaaitjes en die vonden hun onderdak in het duivenhok van vader. Roy kreeg ook interesse in het houden van duiven en in 2009 werden de papagaaitjes geruild tegen postduiven. In de tuin werden in de loop dat jaren twee hokken bijgebouwd. Samen met vader zouden ze hun vizier alleen gaan richten op de fondvluchten. Doch alle begin is moeilijk. Met de eerste aangeschafte duiven lukte het niet zoals ze verwacht hadden. Zouden ze dan toch het verkeerde pad hebben gekozen. De animo voor de fond nam dan ook snel af. In 2011 kwamen ze in contact met Math Duijkers uit Eijsden. Math had het voornemen om met de duivensport te gaan stoppen. Doch voor dit definitief zou zijn wilde hij vader en zoon De Bresser gaan helpen om hun weg te vinden in het fondspel. Math Duijkers bezat een zeldzame verzameling duiven van Antoon en Lucie van der Wegen uit Steenbergen. Duiven uit de lijnen van het “Oud Doffertje", “62-Barcelona", “De Beer", “De Euro", “Turbo", “Indurain" en meer van dit kaliber. Math was jarenlang een uitblinker op de middaglossingen en ZLU vluchten. Ze kregen 12 zuivere Van der Wegen duiven van hem en hieruit werden 6 kweekkoppels gevormd. Een jaar later kwamen er nog eens een aantal eitjes van Duijkers en uit een van hen sproot hun beste duif van toen, n.l. hun “D‘Artagnan" van ‘12, die in 2014 de 85e Agen en 11e Marseille vloog. In 2015 scoorde hij de 401e Agen en 129e Marseille en in 2016 de 553e Agen en 250e Marseille. Met zijn drie Marseilleprijzen werd hij in 2016 3e nationale Asduif Marseille over 2014-2016. Op de totale verkoop van Antoon en Lucie van der Wegen in September 2020 werden nog een aantal duiven uit de hoofdlijnen aangekocht om hun basis uit te breiden en te versterken. “Wij zijn Math Duijkers en ook Antoon en Lucie van der Wegen dan ook zeer erkentelijk voor hun goede raad en duiven" laat Roy weten. We hebben met Antoon en Lucie altijd een leuk contact gehad en Lucie belde nog om haar gelukwensen over te brengen. Ook voor haar was het even een emotioneel moment.

.


.
Al snel kwamen dan ook al de eerste resultaten en in 2014 konden ze hun eerste test doen met nakomelingen van de Van der Wegen duiven van Math Duijkers en slaagden er heel goed mee. Zo wonnen ze vanaf 2014 op Nationaal Agen ZLU o.a. een 3e – 46e - 85e – 87e- 169e – 184e enz. en een 11e – 89e - 129e – 160e Nat. Marseille. In 2016 hadden ze de 3e Nat. Asduif Marseille over drie jaar, 7e Nat. Asduif Marseille over vier jaar, 7e Nat. Asduif Agen over vier jaar en in 2017 o.a. 15e Nat. Asduif Marseille over vier jaar. Het hoogtepunt werd 2018 toen ze de 1e Nationaal en 1e Internationaal Marseille wonnen met hun “Franciscus". Ze kweekten hem uit de “Le Mazarin" een beste vlieger met o.a. een 89e Nat. Marseille (2.528 d), gekoppeld an de “737" een kleindochter van “De Perseus" met o.a. een 90e Prov. Agen in ‘14. Het rijke van der Wegen bloed vloeit door zijn aderen.

De vader van “De Petrus", winnaar Nat. en Intern. Marseille 2021 en de vader van “Franciscus", winnaar Nat. en Intern. Marseille 2018 zijn broer van elkaar en stammen uit de
“D‘Artagnan" x het “95". De appel valt dus niet zo ver van de boom.

.


.
Spel op de marathonvluchten
Na Marseille 2018 werd de oude hokken afgebroken en kwam er een heel nieuw hok in de plaats met een lengte van 9 meter en een diepte van drie meter. Aan de voorzijde voorzien van een gang die toegang geeft tot de drie afdelingen. De jonge duiven zitten op de zolder van de garage. Er werd dit seizoen met 21 doffers gestart en zij werden einde maart gekoppeld. Dit jaar mochten ze enkel 10 dagen broeden en werden daarna op weduwschap gezet. In het begin van het seizoen komen ze eenmaal daags los en omstreeks einde mei mogen ze er tweemaal daags uit. De klep gaat dan dicht en mogen ze vrij trainen

Alle duiven gaan de mand in vanaf de eerste vlucht en indien mogelijk tot en met de eendaagse fond vluchten. Drie weken voor de eerste ZLU vlucht blijven de doffers welke naar een vlucht toe gaan, thuis. De doffers welke op een ZLU vlucht worden ingezet mogen op maandagochtend samen en worden de doffers nog even gelapt in Eijsden. De oude duiven gaan twee keer mee op een ZLU vlucht. De jaarlingen gaan na hun invliegperiode mee naar Agen en aansluitend nog naar Narbonne.

In het vliegseizoen voeren Hans en Roy een mix van Mariman mengelingen zoals kweek – en ruimengeling en na de eerste dagfond vlucht voegen ze er een vliegmengeling aan toe.
Medische aspecten worden begeleid door Vincent Schroeder en gebruiken ze de producten en supplementen van Schroeder en De Weerd. Regelmatig gaan ze op controle bij Schroeder.

.


.
Opnieuw feest
De meeste liefhebbers dromen in hun duivenmelkers-loopbaan ooit een duif op het hok te mogen hebben welke een grootse overwinning heeft behaald. Om er dan in de loop van drie jaar twee te bezitten die zowel een nationale als internationale zege hebben behaald, dan is men koning te rijk. Voor Hans en Roy kwam deze droom uit. Een dag om niet snel meer te vergeten. De kurk van de champagnefles mag er weer af. Van harte gefeliciteerd.

Marcel Görtzen


.
WCS-controle Z95 Marseille 2021

.

.Wedvlucht: Internationaal - MARSEILLE

gelost: 22-07-2021, 07:00 uur
Nederland 4314
Belgie 1845
Duitsland 1411
Frankrijk 3170
Engeland ---
Luxemburg ---
Internationaal 10.740 Duiven


.
Lossing Marseille om 07.00 uur

.

Controle duif Comb. De Bresser - Marseille 2021


.
Reeds gisterenavond is de eerst gemelde duif van Marseille gecontroleerd, om vast te stellen of deze duif reglementair gearriveerd en geconstateerd is. Reden hiervoor is, dat betreffende duif eigendom is van vader, moeder en zoon Roy de Bresser. Aangezien Roy een bestuurslid is van de ZLU, in combinatie met het feit dat lang een tweede gemelde duif op zich liet wachten, heeft ons doen besluiten deze duif zo snel als mogelijk te laten controleren, door mensen niet zijnde van de ZLU. Gisterenavond is derhalve contact gezocht met de Afdeling 4 om de controle uit te voeren. De heren Harry Roks en John Geurts in samenwerking met Frans Huynen zijn omstreeks 22.30 uur ter plaatse gegaan om deze duif te controleren.

.


.De heren Harry Roks en John Geurts in samenwerking met Frans Huynen
zijn omstreeks 22.30 uur ter plaatse gegaan om deze duif te controleren.


.


.
Uit deze controle is gebleken, dat de duif van 8-1310735 Comb. De Bresser reglementair en correct is. De duif had zichtbaar gevlogen en de ringnummer alsmede de geheimcode in de chipring waren juist, aldus de heren Harry en John.

De ZLU wil op deze manier eventuele schijn cq. verkeerde beeldvorming op een transparante manier tegengaan, ongeacht de definitieve uitslag van de vlucht.

Is getekend,
Mickel Roumans


.


.
WCS-controle Z95 Marseille 2021
Wij vragen jouw akkoord voor het gebruik van cookies op onze website. Meer informatie over wat cookies zijn, welke cookies op onze website worden gebruikt en wat ze bijhouden is beschikbaar in het onderdeel cookies van ons privacy statement    Akkoord Niet akkoord