Z.L.U. vluchten

                                                                                                        

Vluchten ZLU marathon 2024.                                                       Vluchten West Europese Super Marathon 2024

Agen oude,  Barcelona, Marseille, Narbonne.                                  Pau,  Barcelona,  St.Vincent,  Perpignan.
 

Narbonne

30-07-2021
Rue de la Pinède Narbonne
>  Wassenbergerstraat 19 Huckelhoven (D)
.

VOORBESCHOUWING WEDVLUCHT NARBONNE
.

Inmanden : maandag 26 juli
Los : vrijdag 30 juli


.
Internationaal georganiseerd door: L‘INDEPENDANTE LIÈGE

.
.
GPS Coördinaten: Noord + 430836.0 Oost + 030000.0
.
De vrachtkosten bedragen € 3,95 per duif. Afdracht door inrichter aan de KBDB € 0,10 per duif (verplicht) dit bedrag is niet opgenomen in de vrachtkosten. Internationale uitslag € 8,00 en is niet verplicht. Of papieren uitslag wordt gemaakt, wacht op besluiten vergadering inrichters - KBDB Alle duiven nemen zonder verdere kosten deel aan de internationale wedstrijd.

Als u een uitslag wenst van de oude duiven en jarige duiven dan dient u op de poulebrief bij uitslag een 2 aan te geven, zet u een kruisje dan ontvangt u de uitslag van de oude.

Deelname met jaarlingen toegestaan in het ZLU- concours. Internationale zijn twee aparte concoursen voor oude en jaarlingen. Indien u de jaarlingen niet wilt poelen dan kunt u internationaal volstaan met een poulebrief, oude en jarige Wilt u op de jaarlingen wel poelen dat moet u een aparte poulebrief internationaal invullen

Dubbeling duivinnen: u dient een aparte poulebrief in te vullen. Oude en jarige duivinnen vliegen Internationaal in een concours
- internationaal: € 0,25 per duif; uitslag in internationale uitslag.

Extra ereprijzen:
  • De eerste 25 duiven van de uitslag
  • Snelste twee eerst getekenden (1 prijs)
  • Snelste drie eerst getekenden (1 prijs)
  • Prijswinnaar met de verste afstand, prijs behaald per tiental (1 prijs)

De ZLU stelt 2 prijzen ter beschikking aan het meerjarig asduif kampioenschap over 3 en 4 jaar. Een liefhebber kan met de zelfde duif maar een prijs winnen.

.
Ereprijs voor de eerste prijswinnaar is beschikbaar gesteld door:
.
AFDELING LIMBURG

.


.
Eerste aankomsten
Waar zou in Nederland de eerste duif gaan vallen? Aan de westkant waar de twee snelste Belgische duiven werden geklokt? Echter boven Gent hing op zaterdagavond echter een zwaar regen- en onweersgebied en dat leek bepaald niet gunstig te zijn voor die hoek. De eerste melding kwam van de oostkant en meer bepaald uit het Luikse. Jean-Marc Jacquemain klokte daar in Oupeye om 20.53 uur op 864 km en dat is de kortste afstand van alle Nederlandse deelnemers. Voor hem leek het een ‘eenvoudige‘ vlucht want om 21.27 uur had hij er reeds 5 van de 10 in de klok! Zijn eerste duif kreeg een snelheid van 1056 m.p.m. toegewezen.

.


.
Na 21 uur volgde al snel meer Limburgse aanmeldingen en de snelste bleek die van de familie Jacobs uit Beek (Neerbeek). Zij klokten om 21.16 uur een jaarling op 893 km en zijn snelheid van 1062 m. ging de lijst aanvoeren. In Limburg werden in totaal 12 duiven voor de neutralisatietijd geklokt die om 22.02 uur inging en eentje om 22.20 uur. De verrassing waren drie duiven in het Noord-Brabantse en wel rond Breda/Oosterhout die midden in de nacht werden geklokt en zij hebben een afstand die 60 tot 65 km verder is dan die van de familie Jacobs. Rex de Leeuw klokte in de Made om 1.03 uur op 958 km, Jan van Gils in Oosterhout op 955 km om 3.36 uur en Frank Zwiers in Terheijden om 1.15 uur op 954 km. Rekening houdende met de neutralisatietijd zouden zij snelheden van 1080 en 1076 m. krijgen toegewezen. En dus de duif van de familie Jacobs overtreffen. Echter wie van de deelnemers zal rekening hebben gehouden met de NFO2018-regeling die voor het seizoen 2018 werd aangenomen door de NPO en de ZLU? En deze regeling gaat gelden als er in de NT één of meerdere duiven worden geklokt die sneller zijn dan de snelste duif die voor de NT is geklokt. Dan krijgen alle duiven die binnen de NT zijn geklokt extra vliegtijd toegewezen via een bepaalde ‘formule‘. Zij worden geacht in de tijd van de NT te zijn doorgevlogen en daardoor die hogere snelheid hebben kunnen realiseren. Eerlijk gezegd had ik zelf het idee dat deze regeling niet meer voor de ZLU-vluchten zou gelden toen de ZLU besloot om van de nationale neutralisatietijden weer over te stappen op de internationale tijden. Echter dat blijkt niet het geval. De NFO2018-regeling geldt nationaal nog steeds en heeft zich op deze Narbonne doen gelden. De drie Noord- Brabantse duiven zakken daardoor naar snelheden van 1021, 1016 en 997 m. Internationaal zullen deze drie duiven wel aan de hogere snelheden geklasseerd worden daar op dat vlak die regeling niet geldt.

.

.
De 10 geboden, niet van Mozes maar van :
.
Jeroen van Heumen uit Oss.

.


.
1. Hoe is de voorbereiding seizoen 2021 verlopen ?
De voorbereiding voor het seizoen 2021 is volgens planning verlopen op een paar punten na. De winter trad ineens begin februari in, daardoor heb ik een week later de vastzitters en jaarlingen gekoppeld ( zodat ik de eitjes van de vastzitters over kan leggen naar de jaarlingen ). Dus 18 februari gekoppeld. De oude vliegduiven 19 maart. ( Deze hebben ca 5 dagen gebroed ) . 10 april heb ik alles gescheiden en brengen de jaarlingdoffers de jongen verder groot. Zo kan ik de duiven gescheiden inspelen en koppelen naar de vluchten toe waarop ze gespeeld worden. De ZLU vluchten worden op nest gespeeld. En omdat ik niet had verwacht ( i.v.m. corona ) dat we toch begin april zouden beginnen met het seizoen 2021 ben ik de duiven pas los gaan laten op 30 maart. In mijn gedachte wat aan de late kant om de basis conditie op te bouwen voor de op leer vluchtjes. Ze waren vanaf Narbonne 2020 niet meer buiten geweest. Maar het is nu zover, we gaan het beleven !

2. Verzorgt U de duiven alleen of ………. ?
De verzorging van mijn duiven in Oss doe ik alleen, mits ik hulp nodig moet heb kan ik altijd een beroep doen op mijn vriendin Lenny. Ik heb ook nog 13 vastzitkoppels bij mijn ouders, die mijn vader merendeel verzorgd terwijl hij geen duivenmelker is. Daar ben ik mijn vader zeer dankbaar voor.

3.Hoe groot is de vliegploeg die straks aan de ZLU vluchten gaat deelnemen ?
Mijn vliegploeg bestaat uit 109 vliegduiven incl. jaarlingen.
  1. Heeft U verschillende ploegen gevormd, zo ja waarom !
Heb geen verschillende ploegen gevormd. Heb 3 afdelingen die tijdens de marathonvluchten met elkaar in verbinding staan.
  1. Zo nee, waarom niet.
Ik vorm geen ploegen voor het gemak wat ik hier mee heb. Alles kan in 1 groep trainen en tijdens de vluchten in 2 kleppen naar binnen. Hierdoor heb ik geen vechtpartijen en hoef ik tijdens een oefenvlucht niet thuis te zijn.

4. In welk lokaal gaat U inkorven, welke toppers ontmoet U daar ?
Ik korf bij stedelijk Oss ( 2139 De blauwe duif ) mijn duiven in voor de ZLU. Daar hebben we een fondclub “ Vrienden van de Fond “ wat super gezellig onder elkaar is en iedereen het beste gunnen ! Hier korven veel gemotiveerde toppers hun duiven in. Het zijn voor mij allemaal TOPPERS waar ik geen onderscheid in kan maken. Sportiviteit staat in Oss hoog in het vaandel, dat maakt de sport in Oss ook zo mooi!

5. Zoekt U een speciale vlucht uit om te “pieken “ ?
De planning is dat ik alle ZLU vluchten inkorf, dus ook op alle 6 ( 7 ) ZLU vluchten wil pieken !

6. Is het aantal duiven per mand en het aantal manden per auto maatgevend voor de goede conditie waarmee de duiven thuiskomen na de vlucht ?
Het aantal duiven per mand en per auto is in mijn beleving zeker van belang. Vooral met warm weer is het van belang dat er zuurstof in overvloede is in de auto manden. Daarom ben ik blij met de rieten manden , die houden veel minder warmte vast vergeleken met de aluminium manden. Minder duiven in de mand drinken / eten ook makkelijker. Zeer belangrijk !

.


.
7. Hoe volgt U de aankomsten van de duiven tijdens de vlucht ?
De aankomsten van een ZLU vlucht volg ik in eerste instantie Telefonisch / app met duivenvrienden. Als de eerste meldingen bekend zijn kijk ik regelmatig op de site van Pipa. Als er daarna een melding in Nederland is volg ik die verder via de ZLU site. Maar helaas, is deze de laatste 2 jaar iets minder betrouwbaar. Wordt hard aan gewerkt om dit weer in goede banen te leiden.

8. Gaat Uw voorkeur uit naar Internationaal of Nationaal spel ?
Mijn voorkeur gaat in eerste instantie uit naar zowel Internationaal als Nationaal. Maar eerst kijk ik naar het Nationale gebeuren, en pas in tweede instantie naar het Internationale gebeuren.

9. Hoe ervaart U de huldiging op de ZLU Sterrenshow ?
Mijn ervaring met de huldiging op de ZLU Sterrenshow is :De huldiging ervaar ik persoonlijk als een eer om daar op het grote podium te mogen staan. Maar vindt het ook een lastige vraag, omdat ik ook zie dat het minder druk wordt bezocht en dat er steeds minder vrouwen voortaan aanwezig zijn. Het lijkt me voor de feest commissie / bestuur ook lastig om het iedereen naar hun zin te maken. Vindt ook dat 1 dag voldoende is, in plaats van 2 dagen huldigen.

.


.
Ik geniet met volle teugen van onze mooie hobby !
De duivensport “ Fijne hobby “

.
Ik zie vooral bij de ZLU dat er veel kleine, maar ook veel meer hele grote inkorvers zijn. Dit alle moeten we vooral koesteren en iedereen in hun waarde laten, groot en klein ! Ik hoop ook voor in de toekomst dat de ZLUwaarde ten alle tijden behouden blijft! Nationale als Internationale spel en de waardering voor de vluchtwinnaars en kampioenen.
.

“ WINNEN DOE JE SAMEN"

.
Verder wens ik iedereen op Narbonne en voor de laatste vlucht Perpignan veel succes !
Duivensport, sport van de HOOP.


.
10. Eigen verhaal met Uw antwoord !!

Ik geniet met volle teugen van onze mooie hobby !
De duivensport “ Fijne hobby “
Ik zie vooral bij de ZLU dat er veel kleine, maar ook veel meer hele grote inkorvers zijn.
Dit alle moeten we vooral koesteren en iedereen in hun waarde laten, groot en klein !
Ik hoop ook voor in de toekomst dat de ZLU waarde ten alle tijden behouden blijft!
Nationale als Internationale spel en de waardering voor de vluchtwinnaars en kampioenen.
“ WINNEN DOE JE SAMEN"

Verbeter / aanpassingspunten :

Ik persoonlijk vindt dat de verslagen / foto‘s van vluchtwinnaars / kampioenen / asduiven , enz. wel wat professioneler aan gepakt kan worden voor op de ZLU site. Hoop dat de meldingen voor 2021 spoedig gaan verlopen, maar daar heb ik vertrouwen in.

.
Aldus Jeroen van Heumen.

.


.
Sportvrienden,
Deze reportages worden mede mogelijk gemaakt dankzij de sponsoring van:


.


.
HERBOTS HALLE ( B )

.


.
PIGEON PIXELS FALCO EBBEN.
.
De Zuid Limburgse Unie, al meer dan 62 jaar een begrip
in de Nederlandse duivensport !


.
Reporter van het verslag van Narbonne is:
.
Ad van Gils.
.
.
Dank zij de medewerking van duivensportblad
De Duif worden de uitvoerige reportages elke week opgenomen in De Duif.


.

Namens bestuur ZLU,
Hub Wetzelaer. Pr. ZLU vluchten.

.
Reisverslag Narbonne


.


.


.
Sportvrienden,
Met dit mooie aantal duiven luidt de ZLU haar voorlaatste vlucht van het seizoen in. Het was maandagavond ook weer volle bak in de diverse inkorflokalen. Veel gehoorde vraag waarom de poulebrief niet in het klokje zit, veel schrijfwerk, veel handelingen, merendeels inleg duiven. Internationaal is dit nog niet mogelijk, ZLU gaar er achter aan.

.


.
Elektronisch zou een stuk eenvoudiger zijn !!

.


.
De laatste hand aan het vervoers klaar malen richting Rucphen !.

.


.


.
Nog een lange route voor de boeg op vrijdag !!

.
De aantallen volgens te tellers van het WCS systeem geven een totaal aan van 4.184 duiven.

Totaal aantal van 454 manden met 18 duiven 8.172 duiven.
Restmand duivinnen met 12 duiven 12 duivinnen
Totaal aantal duiven 8.184 duiven.

.


.


.


.


.
In alle rust, wachtend op de lossing en dan naar huis !!

.


.

.


.


.
Klaar voor de lossing !!

.


.
Wachten op de lossing !!

.


.
Los om 8.00 uur. Succes allen !

.
Hub Wetzelaer.
Pr. ZLU vluchten.
No NPO-Lidnr Naam Plaats Afstand J-Aluring Dag/tijd M/Min Mee
1 23090707 MICHAEL SCHMELL H HUCKELHOVEN 915050 0-1655207 30-07 19:13.00 1359,591 15
2 23090707 MICHAEL SCHMELL H HUCKELHOVEN 2 0-1655229 30-07 19:32.00 1320,482 15
3 25630822 HELMUT-GEERT SCHMITZ E EIJS 882591 8-1346130 30-07 19:09.00 1317,989 36
4 24501431 J. KALKWARF H HEERLEN 894384 8-1324610 30-07 19:20.00 1314,401 6
5 24220021 J. QUADEN L LANDGRAAF 894749 8-1323752 30-07 19:28.00 1300,066 12
6 24259002 WINKENS & ROTHENBURG I ITTEREN 886072 0-1705761 30-07 19:22.00 1298,686 20
7 24820909 T. JACOBS H HEERLEN 888985 9-1120032 30-07 19:28.00 1291,566 10
8 23710608 J.G.J.M. JOOSTEN W WESSEM 917682 9-1098436 30-07 19:51.00 1290,601 4
9 21371128 J. VAN HEUMEN O OSS 974418 9-3942616 30-07 20:36.00 1288,401 18
10 13269001 COMB. M. & R. TEKIN M MEDEMBLIK 1080592 8-1787469 30-07 22:02.00 1282,018 46
11 21371128 J. VAN HEUMEN O OSS 2 0-2045112 30-07 20:43.00 1275,555 18
12 21371128 J. VAN HEUMEN O OSS 3 0-2045117 30-07 20:44.00 1275,055 18
13 24490618 FRANS KEIJBETS L LANDGRAAF 893795 0-1697678 30-07 19:42.00 1272,548 13
14 17110459 E. VAN BRUGGEN M MEERKERK 987480 9-1664071 30-07 20:57.00 1269,799 2
15 25790466 S.A. DECKERS M MEERS 893749 9-1141931 30-07 19:43.00 1269,770 12
16 24490545 M.T.C. POETH H HEERLEN 891625 9-1113492 30-07 19:43.00 1267,563 7
17 25810473 J. MARTENS S STEIN 894706 9-1143074 30-07 19:46.00 1266,721 12
18 24490009 J.G. KEULAARTS H HEERLEN 890873 9-1116216 30-07 19:43.00 1265,594 4
19 22160812 A. VAN DIJK D DEURNE 947514 8-1249893 30-07 20:29.00 1263,886 7
20 13260020 K.DROOG A ANDIJK 1080429 9-1566633 30-07 22:14.00 1263,709 38
21 21309001 COMB VOS-VAN WANROOI G GEFFEN 972607 9-3939377 30-07 20:49.00 1263,153 62
22 2260119 BENNIE HOMMA B BALK 1101243 9-4202082 31-07 05:20.00 1262,893 16
23 18500811 C. PAAUWE K KRUININGEN 926430 9-1331279 30-07 20:13.00 1262,654 30
24 10000316 P.J. WESTERLAKEN V VEENENDAAL 1007199 9-1476786 30-07 21:18.00 1261,074 9
25 21430339 T. VAN ROSMALEN R ROSMALEN 969369 0-2045661 30-07 20:49.00 1259,875 14

NPO Inkorf Lokaal Plaatsnaam DuivenGezet DuivenGemeld Percentage
0429 NIEUWLEUSEN 118 47 39,8
0617 BORNE 217 100 46,1
0751 LOCHEM 82 31 37,8
0763 PUTTEN (GLD) 106 56 52,8
0803 DIDAM 49 12 24,5
0850 LICHTENVOORDE 19 6 31,6
0865 ZETTEN 248 90 36,3
1139 SOEST 244 82 33,6
1264 WORMERVEER 598 222 37,1
1536 MAASDIJK 94 24 25,5
1539 NAALDWIJK 218 45 20,6
1542 NOORDWIJKERHOUT 265 74 27,9
1614 KLAASWAAL 176 45 25,6
1622 MIDDELHARNIS 198 54 27,3
1738 HENDRIK IDO AMBACHT 586 207 35,3
1766 WOERDENSE VERLAAT 374 143 38,2
1850 KRUININGEN 416 139 33,4
1859 HOEK 425 167 39,3
1980 WERKENDAM 345 138 40,0
1983 HOOGERHEIDE 597 243 40,7
2021 TILBURG 211 97 46,0
2128 VELDDRIEL 284 63 22,2
2139 OSS 392 134 34,2
2201 HELMOND 190 48 25,3
2259 VALKENSWAARD 201 67 33,3
2312 ECHT 249 88 35,3
2337 NEER 171 47 27,5
2404 BEEK LB 399 169 42,4
2444 GRONSVELD 150 38 25,3
2449 HEERLEN 286 114 39,9
2563 SIMPELVELD 281 91 32,4
Totaal - 8189 2881 35,2
Aantal prijzen - 2047 2047 110,2

.

Michael Schmell, Hückelhoven schittert op Narbonne
1e en 2e nationaal en 1e en 3e internationaal jaarlingen


.


.
We zijn het in de duivensport niet meer gewend maar op Narbonne is het overduidelijk wel aan de hand. En dan hebben we het over stijgende aantallen duiven in concours. Dit jaar zijn internationaal maar liefst 28.876 duiven aan de start gekomen waarvan 8.189 stuks uit ons koninkrijk Nederland. Internationaal waren dat 21.394 duiven in 2020 en 18.094 duiven in 2019. Vanaf 2017 waren dat in Nederland achtereenvolgens 4.566, 3.082, 3.829 en 6.725 duiven. En daarbij de aantekening dat in 2020 Narbonne de afsluitende internationale vlucht was en de vlucht werd toen op 15 augustus vervlogen en dat is toch twee weken later dan nu. En dan wordt Narbonne in België en internationaal nog vervlogen als Agen en wel met aparte concoursen voor ouden en jaarlingen. Via de coördinaten kunnen we op Google Maps zicht krijgen op de lossingsplaats en daar zien we dat even zuidelijk van Narbonne wordt gelost en wel aan de rand van een lagune of kustmeer dat een ‘etang‘ wordt genoemd. Een pracht plaats om te lossen zo dicht bij de Middellandse Zee. Zo‘n 40 kilometer zuidelijker ligt Perpignan en weer 25 km zuidelijker van hier is de grens met Spanje aan de uiterst oostkant.

.


.
Op vrijdag 30 juli werden de duiven om 8 uur in Narbonnen gelost en dat was een uurtje later dan beoogd door even minder goed weer ter plaatse. Al snel kregen de duiven te maken met een westenwind en die draaide na een paar honderd kilometer naar zuidwestelijke richting. In het begin van de vlucht kregen de duiven nog wel te maken met een lichte regenzone. Met de gematigde temperaturen en veelal zuidwestelijke wind die richting Nederland in kracht toenam leek Narbonne niet al te zwaar te gaan worden. Maar het aantal kilometers dat gevlogen moet worden blijft hoog en 11 of 13 uur vliegen is geen sinecure. De eerste meldingen kwamen begrijpelijk van de kortste afstanden in Frankrijk. Om 17.58 uur kwam de eerste Franse melding op 721 km en die reikte tot 1205 m.p.m. maar die werd al snel overvleugeld door duiven die uiterst noordoostelijk in Frankrijk werd geklokt en de snelste werd om 18.10 uur geklokt in Restchwiller op 747 km. En 1224 m. bleek de top in Frankrijk en de westelijke kant kwam er totaal niet aan te pas. In het Duitse Saarland haalde de snelste duif 1232 m. Maar dat bleek allemaal niet lang niet snel genoeg om internationaal de kop te pakken. Snellere duiven mochten op grotere afstanden aan de oostkant verwacht worden. Maar waar en wie? Op een bepaald moment zaten de vier snelste internationale duiven allemaal rond Luik en wel in Ouffet, Francorchamps, Nadrin en Ans. En op afstanden van 832 tot en met 857 km haalden die vier duiven snelheden van 1284 tot en met 1307 m.p.m. Zou dat de top van de snelheden zijn? En nu zou Nederland en meer bepaald Zuid- Limburg aan de beurt moeten komen! En de eerste Nederlandse duif viel in Eys bij Helmut-Geert Schmitz en die klokte om 19.09 uur op 882 km. Goed voor een snelheid van 1317 m.p.m. En deze duif werd al rap overvleugeld door een jaarling van Michael Schmell uit het Duitse Huckelhoven die om 19.13 uur op 915 km werd geklokt en maar liefst tot 1359 m.p.m. wist te komen. En bijna 20 minuten later kreeg Michael Schmell zijn tweede duif om 19.32 uur en deze jaarling haalde een snelheid van 1320 m.p.m. John Kalkwarf in Heerlen klokte tussen de twee voornoemde duiven om 19.20 uur op 894 km en zijn duif heeft 1314 m.p.m. toegewezen gekregen. Mochten met de wind in de overvlucht nog snellere duiven verwacht worden? Het leek puur aan de oostkant of in Duitsland nog mogelijk te zijn gezien de lijn van de snelste duiven.

.


.
Maar dat bleek in toch niet mogelijk te zijn. Michael Schmell wint dus 1e en 2e nationaal Narbonne en zo‘n dubbele zege is buitengewoon te noemen. Twee ‘echt‘ Duitse duiven wisten zich tussen de twee duiven van Micheal Schmell te nestelen. De eerste werd om 19.10 uur door Nina Tellschow in Eschweiler geklokt op 886 km en aan 1321 m.p.m. weet deze jaarling zich juist tussen de twee jaarling van Michael Schmell te klasseren. De snelste oude duif van het hele konvooi klokte Detlef Devers in Wesel om 20.17 uur en hij zit op 987 km en met 1338 m.p.m. wint hij nationaal en internationaal bij de ouden. Achter de jaarling van Nina en Wilfried Tellschow zit nog een apart verhaal. Wifried en Michael zijn namelijk al jaren goed bevriend en ze ruilen ook regelmatig duiven en gingen ook geregeld met elkaar op hokbezoek bij andere liefhebbers. Zo is de vader van de jaarling van Nina en Wilfried een doffer van Winken-Rothenburg uit Itteren en de nestmaat van deze doffer zit bij Michael Schmell zelf op de kweek.

.


.
Eerste keer?
Is het al eens gebeurd dat een liefhebber die in Duitsland woont en met Nederland meespeelt een nationale (ZLU-)vlucht weet te winnen? Bij mijn weten niet. Met liefhebbers die in België wonen of woonden en met Nederland meespelen is dat wel eerder het geval geweest. De bekendste was zeker Hein Eussen uit het Belgische ‘s Gravenvoeren die Bordeaux ZLU en München nationaal in Nederland wist te winnen. Recenter won Ide Hoefs uit het Belgische Rekem in 2019 de nationale dagfondvlucht Vierzon over heel Nederland. Trouwens die Hein Eussen was in zijn goede jaren wel een waar fenomeen op de verste en zwaarste dagfondvluchten. Net over de grens had hij een boerenbedrijf en had de uitstraling van een ruwe bonk die vleeskoeien hield. Onze hoofpersoon Michael speelt sinds 2016 met Nederland mee en toen is hij lid geworden van de p.v.Beatrix in Maria Hoop en daar spelen de nodige liefhebbers de grote fond en daar zit men op een steenworp afstand van de Duitse grens. Met zijn gezin woont Michael in een voorstadje van Hückelhoven en wel in Kleingladbach. Hückelhoven heeft lang een grote mijn gehad met de naam Sophia-Jacoba en vanaf 1917 was die eigendom van de Nederlandse firma SHV van de gekende familie Fentener van Vlissingen. In 2003 werd begonnen met de bouw van een nieuw huis voor het (jonge) gezin Schmell en bij de bouw hebben de twee vaders een belangrijke rol gehad. Michael is afkomstig uit Wassenberg en zijn vrouw uit Erkelenz en in Kleingladbach wonen ze bijna precies tussen die twee plaatsen in. Bij de nieuwbouw werd gelijk een duivenhok betrokken en achter in de tuin werd een stenenhok gebouwd met flink dikke muren terwijl het een stukje van de grond staat zodat nu kippen daar mede hun (overdekte) ren hebben. De duivensport begon voor Michael op het ouderlijke erf. Vader Franz Schmell was zelf een bevlogen duivenmelker en op 14-jarige leeftijd kreeg Michael in 1982 ook grote interesse in de duivensport. En dat bleef zo totdat Michael in Köln ging studeren en hij meer van huis was en daardoor de duivensport meer op afstand gevolgd werd. In Wassenberg was er ook contact met de Nederlandse duivensport via plaatsgenoot Gert Kraft. Deze had in Wassenberg een grote drukkerij en was ook een fervent duivenmelker. De duivensport werd door hem groot(s) aangepakt en indertijd nam hij ook een Nederlandse liefhebber als verzorger in dienst en wel Marinus van de Laar uit Helmond (Mierlo-Hout) die in de jaren ‘70 zelf geweldig presteerde. In Kleingladbach begon Michaell met duiven van het eigen ouderlijke erf maar de ambitie reikte verder en het oog werd gericht op betere duiven van topkolonies. En bij die zoektocht werd vooral over de grens gegaan. Een compagnon bij die zoektocht vond Michael al snel in Wilfried Tellschow uit Eschweiler die zijn duiven in 2005 totaal verkocht en Michael kocht van hem een paar beste vliegers en van toen zijn ze gaan samenwerken en –kweken.

.


.
Nieuwe duiven
Een topaankoop werd in 2006 gedaan bij Jos Hooybergs in het Belgische Mol en nazaten deden Michael uitblinken op de Duitse programmavluchten. Een goede kweekduif is ook de ‘Belgier‘ geweest die via Peter Windeln uit Effeld op zijn hok kwam en deze kweker had soort van Gunter Prange in zich. In 2006 was het oog van Michaell Schmell gevallen op vader en zoon Verkerk uit (toen nog) Alphen aan de Rijn. Toppers in de Nederlandse duivensport en dat met duiven op totaal weduwschap. Michael speelt zelf ook totaal weduwschap en ziet het als een voordeel om bij liefhebbers duiven te halen die ook met hun duivinnen spelen omdat die minder snel onderling paren. In 2008 kwamen jonge duivinnen uit ‘Benji‘, ‘Taylor‘ en ‘Oprah‘ naar Kleingladbach en die Verkerkduiven waren in 2006 de top van Nederland als asduif. . Rond 2012 ging Michael ook naar de gebroeders Freddy en Jacques Vandenheede in het Oost- Vlaamse Zingem en ook van hen kwamen er duiven uit toppers zoals ‘Triggerfinger‘ van 2009. Een knappe kweekploeg werd over de jaren geformeerd en dat leverde ook zijn vruchten op met regionale en nationale toppers in het Duitse spel. Rond 2013 vond Michael het steeds moelijker worden om zich lang vol op de duivensport te ‘storten‘ met twee opgroeiende kinderen (van 2003 en 2005) die meer en meer aandacht en tijd voor zich opeisten en dat naast zijn drukke baan bij de gemeente Selfkant in Duitsland. Michael besloot daarop de grote fond te gaan spelen en voor dat spel zijn er in zijn ogen meer mogelijkheden in Nederland en vandaar de ‘verhuizing‘ naar ons land. En duiven voor dat spel werden in 2015 gehaald bij o.a. Jacques Winkens (Winkens-Rothenburg) in Itteren en bij Jos van Olmen in het Belgische Broechem..

Successen
In 2016 ging Michael dus met de afdeling Limburg meevliegen en als men de kaart bekijkt dan ziet men dat hij de meest oostelijk wonende liefhebber van deze afdeling is. Op de dagfond en de eigen morgenlossingen van de afdeling werden de Schmellduiven gekorfd en met succes. Knappe prijzen werden met oude weduwnaars gescoord die al op de Duitse vluchten waren gespeeld. Een jaarling en wel de ‘218‘ van 2015 plaatste zich in 2016 tussen de beste vliegers van de afdeling met een 4e duifkampioenschap over de vluchten Valence, Limoges en Bergerac. Michael kweekte hem uit een doffer van 2009 die zelf top op het Duitse programma was en zijn moeder is een dochter van ‘Oprah‘ van Gerard en Bas Verkerk die in 2008 werd aangekocht en zij is een hele beste kweekduivin gebleken. De moeder van de jaarling is van 2014 en is bij de gebr. Vandenheede in Belgie gehaald. Twee broers van 2014 en wel de ‘305‘ en de ‘275‘ bleken ook beste vliegers op de morgenlossingen. De ‘275‘ was in 2018 9e duifkampioen grote fond en hij was toen vroeg op Bordeaux en Bergerac. De twee broers stammen uit de eigen ‘Oprah‘ van 2008 en de vader is een zoon van haar en die was zelf in 2013 top als jonge duif. .De grootste uitblinker kweekte Michael in 2016 en dat is zijn ‘475‘ en vanaf dat jaar kregen de duiven Nederlandse ringen om. Deze ‘475‘ vloog als jaarling de 9e Cahors van 1735 duiven. In 2018 piekte hij met de 5e Bordeaux tegen 1463 duiven en in 2019 zelfs twee keer in de top-10 met de 10e Limoges tegen 2934 duiven en de 2e Bressols tegen 1569 duiven. De tweede ochtendlossing ging in 2019 ging niet door en er was geen vierde vlucht. De ‘475‘ werd met zijn twee prijzen duifkampioen van de afdeling. De ‘475‘ stamt uit een zoon van de ‘Oprah‘ en een zus van hem is de vader van de ‘299‘ en een broer is de vader van de ‘218‘. En die drie kinderen waren zelf prestatieduiven. De moeder van 475 (van 2016) kwam in 2015 van Jos van Olmen uit Broechem en zij heeft de naam ‘Ezelke ‘.

.


.
Franz
De winnende jaarling heeft ringnummer NL20-1655207 en hij heeft na zijn verrassende zege de naam ‘Franz‘ gekregen en Michael heeft hem de naam van zijn vader gegeven die in 2015 is overleden. De vader van ‘Franz‘ is voornoemde ‘275‘ van 2014 die zo geweldig presteerde op de voormalige morgenlossingen van de afdeling Limburg zelf. Dit jaar heeft de afdeling Limburg die vluchten niet meer en in 2020 werd één van de twee verre ochtendlossingen nog vervlogen. Op Narbonne korfde Michael Schmell in totaal 15 duiven en wel 13 jaarlingen en 2 ouden. En de jaarlingen waren hoofdzakelijk doffers en de vijf duiven die hij ‘s avonds door kreeg waren ook allemaal jarige doffers. Een jarige duivin om 5.48 uur geklokt was de eerste duif op de tweede vliegdag. De jaarlingen heeft Michael dit jaar eerder op de middaglossingen Bordeaux en Agen van de afdeling gespeeld.

.


.
Op Bordeaux had hij er 9 van de 16 in met 3 vroege prijzen en op Agen 5 van de 15 met één vroege prijs. Zijn 3e en 4e duif op deze Narbonne die om 20.26 en 20.46 uur werden geklokt wonnen allebei op beide vluchten prijs. De ‘207‘ alias ‘Franz‘ vloog echter op Narbonne zijn eerste grote-fondvlucht. Hij ging echter wel als 2e-getekende de mand in na een oude duif omdat hij op de programmavluchten al zo goed was afgekomen en Michael speelde hem tot de dagfondvlucht Issoudun. De moeder van ‘Franz‘ is een duivin van 2017 die rechtstreeks afkomstig is van Jos Martens uit Stein. En de vader van zijn tweede duif van Narbonne is ook een duif van 2017 die ook van Jos Martens gekomen is. Dat is wel bijzonder en Jos Martens was zelf de eerste om Michael Schmell telefonisch te feliciteren met zijn nationale en internationale zege. Nu heeft Jos zelf al drie internationale zeges ‘op zak‘ die in 2010, 2015 en 2018 werden behaald op achtereenvolgens Tarbes, Marseille en Perpignan. De moeder van de twee Narbonneduif is een duivin van de gebr. Vandenheede uit het Belgische Zingem van 2014 en zij is eerder aangehaald als moeder van een jaarling die in 2016 4e duifkampioen grote fond van de afdeling Limburg werd.

.

.
Totaal weduwschap
In Huckelhoven wordt totaal weduwnschap gespeeld en de vliegers hebben voor het seizoen geen jongen groot gebracht. De kweekploeg is groot genoeg om zelf voor de nieuwe aanwas te zorgen. Uitgezonderd Barcelona doet Michael aan alle ZLU-vluchten mee en goed soort voor die vluchten heef hij de laatste jaren bijgehaald bij Winkens-Rothenburg (Itteren), Jos Martens (Stein), Wijnands en zn. (Maastricht), Jos van Olmen (Broechem) en S. en A. Deckers (Meers). In 2022 hoopt Michael voor de eerste keer aan Barcelona deel te nemen. Succes op de ZLU-vluchten was er al eerder en een hoogtepunt was zeker de beste ZLU-uitslag van het jaar voor de Grootmeestercompetiotie van het Spoor der Kampioenen in 2019. Michael behaalde die op Marseille en op die vlucht won hij in 2019 de prijzen 52, 63, 82 en 273 tegen 2725 duiven met vier duiven mee.

.

.
Een dik uurtje en alles was thuis en in de klok. Dat moet genieten zijn geweest. Maar Narbonne 2021 zal voor Michael Schmell nog zoeter hebben gesmaakt met het winnen van de 1e en 2e nationaal en de 1e en 3e internationaal jaarlingen. Zo‘n succes zal hij vooraf toch niet hebben kunnen voorzien! Zoiets komt in dromen voor en die kunnen dus weldegelijk uitkomen! Een dikke proficiat voor Michael Schmell. De 3e prijs nationaal is gewonnen door de NL18-1346130 van Helmut-Geert Schmitz uit Eys en die was ook de vroegste geklokte duif. Deze ‘130‘ is wel een echte topper want eerder won hij de 16e Mont de Marsan (i.p.v. Pau) dit jaar. Vorig jaar had Helmut-Geert Schmitz een andere duiif die ook twee keer bomvroeg was met de 20e Agen oud en 3e Narbonne. En dus pakt de man uit Eys twee keer nationaal brons op Narbonne de laatste twee jaar! En twee echt fondtoppers wisten dat neer te zetten en dat is razend knap!

Ad van Gils
Wedvlucht: Internationaal - NARBONNE
gelost: 30-07-2021, 08:00 uur
Nederland 8188
Belgie 11.777
Duitsland 839
Frankrijk 8011
Engeland ---
Luxemburg 63
Internationaal 28.878 DuivenLossing Narbonne om 08,00 uur
Wij vragen jouw akkoord voor het gebruik van cookies op onze website. Meer informatie over wat cookies zijn, welke cookies op onze website worden gebruikt en wat ze bijhouden is beschikbaar in het onderdeel cookies van ons privacy statement    Akkoord Niet akkoord