Z.L.U. vluchten

                                                                                                        

Vluchten ZLU marathon 2024.                                                       Vluchten West Europese Super Marathon 2024

Agen oude,  Barcelona, Marseille, Narbonne.                                  Pau,  Barcelona,  St.Vincent,  Perpignan.
 

Agen ( Oude )

02-07-2022
Hippodrome van Beaumont de Lomagne. Agen
>  Blokmakersstraat 29 Alblasserdam
.

VOORBESCHOUWING WEDVLUCHT AGEN ( OUDEN )

.
Inmanden : maandag 27 juni
Los : vrijdag 1 juli


.
Internationaal georganiseerd door: LES AMIS DU BORDEAUX TÉLÉVIÉ

.


.
GPS Coördinaten: Noord + 435318.0 Oost + 010023.0
Losplaats : Hippodrome van Beaumont de Lomagne.


.
Bordeaux oude is zowel internationaal en ZLU alleen voor oude duiven. Oude en jaarlingen op één poulebrief is niet toegestaan. Alle duiven nemen zonder verdere kosten deel aan de internationale wedstrijd..

De vrachtkosten bedragen € 4,65 per duif. Afdracht door inrichter aan de KBDB € 0,10 per duif (verplicht) dit bedrag is niet opgenomen in de vrachtkosten.Internationale uitslag op papier € 8,00 en is niet verplicht. Alle duiven nemen zonder verdere kosten deel aan de internationale wedstrijd.

.
Op deze wedvlucht is geen dubbeling duivinnen.

.
Extra ereprijzen:
  • De eerste 25 duiven van de uitslag
  • Snelste twee eerst getekenden (1 prijs)
  • Snelste drie eerst getekenden (1 prijs)
  • Prijswinnaar met de verste afstand, prijs behaald per tiental (1 prijs)

De ZLU stelt 2 prijzen ter beschikking aan het meerjarig asduif kampioenschap over 3 en 4 jaar. Een liefhebber kan met de zelfde duif maar een prijs winnen.

Door de internationale inrichter worden drie geldprijzen beschikbaar gesteld voor:
  • 1e internationaal € 150,00
  • 2e internationaal € 100,00
  • 3e internationaal € 50,00

Voor de snelste Nederlandse duif stelt de internationale inrichten € 75,00 beschikbaar. De prijzen dienen zelf te worden afgehaald.

.


.
Weet U nog wie de winnaar was van AGEN OUDE in 2017 ?

.
GERO DIJK, UIT ALBLASSERDAM
WINT NATIONAAL EN INTERNATIONAAL AGEN OUD


.


.
Voor Agen 2017 zijn de duiven en liefhebbers qua geduld trouwens flink op de proef gesteld. De lossing was voorzien op vrijdag 30 juni en ze gingen pas dinsdag 4 juli los. Eerst was het vooral in onze contreien slecht weer en later in de regio van de lossingsplaats. Maar op dinsdagmorgen was hij daar dan die strak blauwe hemel en dus konden de duiven om 7 uur vertrekken bij een licht oostelijk windje. Al snel werd het zomers warm zodat de duiven het flink zwaar kregen. Rond Parijs draaide de wind naar westelijke richting. Rond de grens van België en Franrijk vielen de eerste duiven op de kortste afstanden van goed 700 km rond 18 uur. Snellere duiven werden daarna steeds westelijker en op grote afstanden gedraaid. En op de grens van de provincies West- en Oost-Vlaanderen vielen de snelste Belgische (oude) duiven in Ruiselede, Elene en Deurle op zo‘n 787 km. Met snelheden van 1149, 1148, 1146 voerden ze lang de internationale ranglijsten aan. In Nederland vielen de eerste Agen duiven in Zeeland en dat lag ook in de lijn van de snelste Belgische duiven. Eerst pakte Martin de Poorter in Sluis op 817 km een oude duif aan 1120 m en daarna Chris Paauwe in Kruiningen op 846 km aan 1124 m. Het leek er daarna op dat de Nederlandse Agen gangers de Belgische kopduiven niet meer konden kloppen. Totdat … de verassende melding uit Alblasserdam kwam. De naam Gero Dijk verscheen bij de melding. Om 19.54 uur werd zijn NL2014-1049775 geklokt op bijna 905 km. Aan 1169 m.p.m. wint hij ruimschoots bij de oude duiven en internationaal is het ook allemaal goud dat er blinkt daar er geen snellere overjarige of jarige duiven zijn. En op de uitslag zal men kunnen zien dat Gero Dijk slechts één oude duif korfde. Hij is bepaald geen gekende grote-fondspeler en het is nog straffer want hij korfde voor de eerste keer op een ZLU-vlucht. En met één oude duif en twee jarige weduwnaars toog hij naar het inkorfcentrum in Hendriks Ido Ambacht aan de andere kant van de rivier de Noord.

Weer Agen
De vlucht Agen was dit jaar al eerder een hoogtepunt binnen de familie Dijk want een week eerder werd de middaglossing Agen vervlogen die om 10.45 uur gelost werd en broer Michael had daarop vier duiven gekorfd. Hij kreeg met een nachtelijke aankomst te maken en kon om 4.45 uur klokken. Maar omdat zijn telefoon niet goed werkte om te melden ging hij naar huis van Gero en Evelien en bonkte daar op de deur terwijl het echtpaar van het lawaai schrok en opstond om te zien wat er was. Michael vliegt op de naam van zijn vriendin en scoorde op die Agen de 6e prijs tegen 2181 duiven met nog twee andere duiven met 4 mee op tijd. Nu heeft Alblasserdam een knappe historie op de grote fond. Gero haalde de naam van Daan de Kok voor mij aan toen ik over een bekende naam van 40 jaar geleden spraak. Later hebben de gebr. Veth, Bol en Metz ook op die discipline knap weten uit te pakken. Drie jaar terug won Ineke v.d Rhee er nationaal Pau terwijl ze met man Adrie toch de belangrijkste pijlen op de programmavluchten richten.

..

.
De 10 geboden, niet van Mozes maar van :
.
Albert Poulisse.
Wonende te: Velddriel/Kerkdriel
Provincie: Gelderland


.


.

.
Albert op wacht !
.
1. Hoe is de voorbereiding seizoen 2022 verlopen ?
Tot nu toe prima De afdeling geeft voldoende ruimte tot africhten. Samen met afdeling 2, Chris v.d.Linden, organiseren we al jaren een africhtingsprogramma in goed overleg tussen afdeling 7 en afdeling 2..Zaterdagmiddag korven en zondag los. Dit wordt door de fondspelers enorm gewaardeerd, zij komen vanuit het gehele land korven bij ons in Velddriel.

2.Verzorgt U de duiven alleen of krijgt/heeft U hulp van derden ?
Ik doe alles alleen !

3.Hoe groot is de vliegploeg die straks aan de ZLU vluchten gaat deelnemen ?
Circa 100 duiven, Ik verdeel ze in ploegen om aan alle 7 ZLU vluchten te kunnen deelnemen. Middaglossing doe ik niet meer. In principe gaan ze 2x mee.

.

.
4. In welk lokaal gaat U inkorven, welke toppers ontmoet U daar ?
Bij onszelf PV de Maasbode Kerkdriel/Velddriel. De duiven worden hierna naar Oss aangevoerd. Wekelijks ontmoet ik eigen leden allemaal ZlU toppers, Gerard van Tuyl, Gerard Schalkwijk, Gertjan Knoop,Theo de Ruiter, Jan van Brienen, Kleef- Hol, Jan Hooymans en nog vele anderen.

5. Zoekt U een speciale vlucht uit om te “pieken “ ?
Natuurlijk, liefst Barcelona !!

6. Is het aantal duiven per mand en het aantal manden per auto maatgevend voor de goede conditie waarmee de duiven thuiskomen na de vlucht ?
Zeer zeker !!

.

.
Genieten van je duifjes !
.
7. Hoe volgt U de aankomsten van de duiven tijdens de vlucht ?
Ik volg de vlucht NIET. Ik ga pas kijken als ikzelf een duif heb. Als de uitslag van een wedstrijd al bekend is, dan is de spanning er toch al vanaf. Mensen die bellen dat ze al een duif hebben, daar kan ik niet tegen en daarom staat mijn telefoon uit. Ook andere letters mogen van mijn hun telefoon niet aan laten, anders zijn ze niet welkom. Klinkt misschien hard maar ik wil het beleven.Het is maar 6 weken en daar doe ik het hele jaar mijn best voor. Ik laat het moment suprême dan ook niet door een ander vergallen.

8. Gaat Uw voorkeur uit naar Internationaal of Nationaal spel ?
Zowel Nationaal als Internationaal !!

9. Hoe ervaart U de huldiging op de ZLU Sterrenshow ?
Mooi om erbij te zijn !

.


.
10. Zijn er nog verbeter/aanpassingspunten inzake de ZLU organisatie op te noemen !
Bij de ZLU worden de prestaties nog gewaardeerd. Dat is de basis van jullie succes.Houdt dit vol. Zodra men hieraan gaat tornen is het snel gedaan, zie NPO. Jaren werd er aan geklungeld en vele switchten over naar het internationale spel van de ZLU. Beschaam dit niet. Selecteer door, ook binnen U bestuur en zorg voor een prominente stalmeester met verstand van duiven en die zich inleest over de te huldigen liefhebbers, zodat zij zich echt gewaardeerd voelen. Met weemoed denk ik terug aan de laatste goede stalmeester Dhr. Engelbert Jennekens. Hij sprak zijn talen, wist de kampioen op waardige wijze te huldigen met aandacht van de zaal en tussendoor een show orkest dat zorgde dat de dames konden dansen. En ook hij was op tijd klaar. Veel respect dwong hij hiermee af. Helaas kunnen dat er maar weinig. Mijn advies, ga op zoek naar zo‘n man en de ZLU zal zich nog lang kunnen wentelen in een grote belangstelling.
Dit is opbouwende kritiek.. Heel veel succes en hopelijk tot op het podium van de grote fond.
.
Aldus Albert .Poulisse.
===========================

.
Ja sportvrienden,
en waar doen we het allemaal voor, juist voor de erkenning van ons werk, onze hobby, en een plaats op het ZLU erepodium 2022.

.


.
Sportvrienden,

Deze reportages worden mede mogelijk gemaakt dankzij de sponsoring van:

.

..
PIGEON PIXELS FALCO EBBEN.

.

.
De Zuid Limburgse Unie,
al meer dan 63 jaar een begrip in de
Nederlandse duivensport !


.
Reporter van het verslag van Agen oud is:
.
Ad van Gils.

.

.
Dank zij de medewerking van
duivensportblad De Duif
worden de uitvoerige reportages elke week opgenomen in De Duif.


.
.
Namens bestuur ZLU,
Hub Wetzelaer. Pr. ZLU vluchten.

.

Agen 2022.
Allerlei.

.
Het idee om op woensdag in te korven kwam van de ZLU. De andere inrichters zagen hier in 1e instantie geen heil in. Ons initiatief om op woensdag in te korven, kreeg een 10. Het werd overal met lof ontvangen. Een dag later volgt de hele int. duivenwereld de ZLU. Niet te geloven, eerst kon niks, en dan kan alles.

De Limburgse duiven worden traditie getrouw opgehaald door Afd. Limburg, nu alle duiven naar Rucphen gaan, i.v.m. kostenbesparing moet de chauffeur Ralf Lemmens een ritje Rucphen maken na het ophalen in het Limburgse

Enige beelden uit het Limburgse land:

.


.

.

.
“ Na besluit om Agen ook in Ruchpen om te vangen, is dit voor mij ( Ron Krijgsman )als persoon en een aantal mensen vanuit Ruchpen een behoorlijk spannende dag geworden in onze agenda hoe dit zou uitpakken…

.


.


.
Ron met zijn zoon Niels, de ZLU toekomst is gezekerd !

Nu ook nog eens alles is opgeschoven en een deadline van 13:00 uur boven ons pet hing, was dit een extra belasting voor mijzelf of ik de gemaakte afspraak met Johan Bauwens kon nakomen nadat hier afgelopen zondag met Bauwens flink over is gediscussieerd om op donderdag de duiven te laten komen halen.

.


.
Het stapelen is begonnen !

.
De enorme aantallen die toch weer op onze vlucht Agen bij mekaar ingekorfd zijn, is ongekend als je beseft dat NPO de mogelijkheid bood om Bordeaux te vervliegen met ook een ochtendlossing. Als we dan uiteindelijk op 12.211 duiven uitkomen is dit magnifiek te noemen als je ook de principiële liefhebbers in acht neemt die helaas niet hebben ingekorfd om geen risico te lopen met aankomsten op zondag.

.


.
Vanochtend 6:15 uur gestart en uiteindelijk waren we om 13:20 uur volledig klaar met het laden van de vijfde vrachtwagen. De vrachtwagen uit Duitsland was keurig op tijd zo tegen 10:15 uur op Ruchpen waar we op smart op stonden te wachten om de 80 lege korven in ontvangst te nemen.

.


.
Ik heb alle vrachtwagens gecontroleerd en manden geteld en gezamenlijk met de chauffeurs de dingen gecontroleerd voor vertrek. Loods volledig schoon achteregelaten en om 13:45 uur ben ik huiswaarts gekeerd. Mijn vuurdoop is geweest en hoe hahahhhaaa. Merci !! Aantal manden die we op vol hebben gehouden is 679 stuks “ aldus Ron.

.


.
Klaar voor vertrek !

.
Op donderdagnamiddag vertrokken en met een korte tussenstop doorgereden tot Vierzon. Vrijdagmorgen tijdig uit de kooi, alles verzorgt, en daarna de reis voortgezet tot Agen. Zaterdagmorgen viel al snel de beslissing voor een lossing om 6.30 uur. En dan volgt na aankomst de controle, een beleving apart, zeker bij spontane liefhebbers:

.


.
Mooie ring, welke ??

.


.

.
Dan is het ZLU poloshirt toch meer waard !!
Evelien en Gero Dijk met hun 1e oud en 2e prijsduif jarige Agen 2022
Nog nooit vertoond bij de ZLU !!
Proficiat !

.


.
Met dank aan …………………………………. !!

.

Op naar de volgende vlucht, Barcelona we komen eraan !!!

.

.
Hub Wetzelaer, Pr. ZLU vluchten.
No NPO-Lidnr Naam Plaats Afstand J-Aluring Dag/tijd M/Min Mee
1 17050706 GERO DIJK A ALBLASSERDAM 927985 9-1658903 02-07 18:09.00 1327,59 5
2 15369075 P.SOLLEVELD & PALOMA M MAASDIJK 928157 0-1435411 02-07 18:13.31 1319,31 14
3 17660903 TIM HAGE W WOERDEN 956413 0-1525163 02-07 18:41.11 1308,03 9
4 15369075 P.SOLLEVELD & PALOMA M MAASDIJK 2 9-1603007 02-07 18:20.09 1306,99 14
5 16339209 FAM. VAN DER BERG R RIDDERKERK 925269 9-1641536 02-07 18:19.11 1304,70 7
6 17180250 PIET VAN DE MERWE D DORDRECHT 922156 0-1500476 02-07 18:17.32 1303,34 14
7 12019232 COMB. BAAS & BERG D DE KWAKEL 970603 0-1361042 02-07 18:57.26 1298,58 14
8 17530441 SIL VAN VLIET T TER AAR 964283 0-1515934 02-07 18:54.08 1295,85 12
9 17530441 SIL VAN VLIET T TER AAR 2 0-1515933 02-07 18:54.10 1295,79 12
10 18421336 MARTIN DE POORTER S SLUIS 843250 0-1543278 02-07 17:20.54 1295,51 11
11 17561366 PETER V.SINTMAARTENS P PAPENDRECHT 924236 8-1126744 02-07 18:23.51 1294,72 28
12 18160017 J.J. LINDENBERG Y YERSEKE 874881 0-1545025 02-07 17:46.19 1293,60 19
13 17180250 PIET VAN DE MERWE D DORDRECHT 2 0-1500434 02-07 18:23.09 1293,07 14
14 19480844 JOS VAN OIRSCHOT JR P PUTTE 868450 0-2006198 02-07 17:42.03 1292,24 6
15 12649011 KAPTEIN-SOETERBROEK A AKERSLOOT 1003209 0-1382918 02-07 19:28.10 1289,20 10
16 12069338 COMB VERWEIJ-DE HAAN M MIJDRECHT 969467 0-1364856 02-07 19:03.05 1287,33 23
17 13269003 GEBR. COEVERT A ABBEKERK 1028166 8-1477227 02-07 19:49.36 1285,85 8
18 17561366 PETER V.SINTMAARTENS P PAPENDRECHT 2 0-1518980 02-07 18:29.48 1284,02 28
19 19770837 F. ZWIERS T TERHEIJDEN 907131 0-2009351 02-07 18:18.30 1280,35 8
20 16140185 A.P. OVERWATER S STRIJEN 911978 0-1461064 02-07 18:22.38 1279,73 7
21 20021411 JACK VAN DELFT D DONGEN 908863 0-1587168 02-07 18:20.45 1278,74 7
22 19350011 P. NOUS L LAGE ZWALUWE 912576 0-1585248 02-07 18:24.40 1276,93 2
23 19189003 G. KOUTERS EN ZN N NOORDHOEK 900847 9-3919463 02-07 18:15.52 1276,23 15
24 17530441 SIL VAN VLIET T TER AAR 3 0-1515942 02-07 19:05.58 1275,56 12
25 18320898 A.J. MALJAARS Z ZOUTELANDE 866341 9-1718251 02-07 17:49.26 1275,09 2
26 11390029 T. MAASSEN A AMERSFOORT 975047 0-1345900 02-07 19:14.51 1274,82 3
27 12060004 H. HENDRIKS V VINKEVEEN 970834 0-1363791 02-07 19:11.57 1274,14 14
28 19249052 MEVR.HOOGENDAM &ZN F FIJNAART 899867 0-1562695 02-07 18:17.29 1271,93 9
29 17180250 PIET VAN DE MERWE D DORDRECHT 3 0-1500454 02-07 18:35.50 1270,48 14
30 12019232 COMB. BAAS & BERG D DE KWAKEL 2 8-1749780 02-07 19:14.16 1269,98 14
31 12480007 FRED VAN PAREEN A AMSTERDAM NOORD 989585 0-1372020 02-07 19:29.22 1269,73 8
32 18261024 WIJNAND GEERS H HULST 854583 0-2026137 02-07 17:43.09 1269,53 2
33 19471234 L. KOEVOETS S STANDDAARBUITEN 898358 0-2032232 02-07 18:17.40 1269,47 4
34 21280861 A. POULISSE K KERKDRIEL 934614 0-1613583 02-07 18:46.14 1269,45 26
35 9019173 TH. & B. BURGERS W WEURT 955527 0-1298608 02-07 19:03.43 1267,75 27
36 18590158 E.BUIJZE S SLUISKIL 848411 0-1546174 02-07 17:39.16 1267,67 6
37 12560135 S. BEGOVIC P PURMEREND 1002158 0-1379443 02-07 19:40.44 1267,38 8
38 12060373 G. RIGTER A AMSTELVEEN 978765 0-1365738 02-07 19:22.39 1266,76 44
39 12020001 R. VAN DER WAL M MIJDRECHT 968312 0-1361790 02-07 19:14.42 1266,26 30
40 18630001 KO VAN DOMMELEN S ST. PHILIPSLAND 890952 0-8620115 02-07 18:13.59 1265,59 3
41 16020481 W. RIJKEN H HEERJANSDAM 922642 8-1052421 02-07 18:39.18 1265,11 8
42 19351298 R. DE LEEUW M MADE 910771 0-2003570 02-07 18:29.59 1264,99 15
43 17660270 FRANK HAGE W WOERDEN 955629 7-1311016 02-07 19:05.33 1264,81 18
44 17050706 GERO DIJK A ALBLASSERDAM 2 9-1658984 02-07 18:43.50 1264,57 5
45 15530764 AAD ZWINKELS K KWINTSHEUL 935896 0-1431032 02-07 18:50.37 1263,67 8
46 12060004 H. HENDRIKS V VINKEVEEN 2 0-1363752 02-07 19:18.19 1263,59 14
47 5060159 F.D. V.D. BRINK D DRONTEN 1021803 8-1505419 02-07 19:58.54 1263,20 10
48 18630055 ANDRE HAVERMANS O OUD VOSSEMEER 886897 9-1723939 02-07 18:12.58 1261,65 7
49 21511459 A. VAN LEUKEN N NISTELRODE 933896 0-1621938 02-07 18:50.15 1261,60 17
50 16759306 BATENBURG V.D. MERWE K KLAASWAAL 912230 0-1364924 02-07 18:33.08 1261,50 32
51 16759306 BATENBURG V.D. MERWE K KLAASWAAL 2 0-1480013 02-07 18:33.13 1261,35 32
52 17180250 PIET VAN DE MERWE D DORDRECHT 4 0-1500445 02-07 18:41.29 1260,67 14
53 10471212 A.J. VAN AMERONGEN B BUNNIK 960873 8-1721563 02-07 19:13.13 1258,98 5
54 17350301 C. MUILWIJK H HARDINXVELD-GIESSEND 928465 9-1677751 02-07 18:47.31 1258,91 4
55 15039274 COMB KOSTER-SOMMELIN D DELFT 938340 0-1419202 02-07 18:55.40 1258,39 39
56 19351298 R. DE LEEUW M MADE 2 0-2003574 02-07 18:33.46 1258,38 15
57 21130954 GEORGE SCHENK D DEN BOSCH 928541 6-4021008 02-07 18:48.15 1257,76 9
58 20069001 HOEFNAGELS-BEENS C CHAAM 896784 0-2032369 02-07 18:23.05 1257,62 7
59 18160888 CARLO DOMINICUS G GOES 873836 0-2025065 02-07 18:05.08 1257,08 13
60 17669001 THEO & SEM VISSER W WOERDEN 955799 0-1524881 02-07 19:10.33 1256,72 13
61 14259001 COR SNEEKES & ZN D DRIEHUIS NH 988903 0-1414910 02-07 19:36.59 1256,57 41
62 10209486 C.J.J. VAN WIJK & ZN B BENSCHOP 949921 0-1322030 02-07 19:06.38 1255,46 19
63 17561366 PETER V.SINTMAARTENS P PAPENDRECHT 3 0-1518822 02-07 18:46.11 1255,44 28
64 18591097 C. DE MUL P PHILIPPINE 846854 0-1546820 02-07 17:44.55 1254,75 8
65 12640047 N.B. KONIJN A ALKMAAR 1015331 0-1397298 02-07 19:59.21 1254,50 7
66 19351298 R. DE LEEUW M MADE 3 0-2003555 02-07 18:36.10 1254,22 15
67 12649010 FAM. HENDRIKS Z ZUIDERWOUDE 996600 6-1394799 02-07 19:45.13 1253,24 11
68 17460005 D.BOELHOUWER JR R ROTTERDAM 935030 9-1683526 02-07 18:56.13 1253,03 32
69 16220488 J. KOESE S SOMMELSDIJK 906786 0-1466544 02-07 18:33.44 1252,93 8
70 19959037 GEBR MAAS & ZN Z ZUNDERT 888191 0-2011106 02-07 18:18.57 1252,83 25
71 15199452 JD V EGMOND &DOCHTER K KATWIJK 958120 0-1424254 02-07 19:14.56 1252,55 11
72 18500022 JOOST CORRE K KAPELLE 873680 6-1574472 02-07 18:07.36 1252,41 3
73 20069111 COMB. AARTS B BAARLE NASSAU 890495 7-3727469 02-07 18:21.03 1252,37 12
74 13160539 P. ZUURBIER H HEILOO 1008711 0-1398146 02-07 19:55.54 1251,66 5
75 12649009 COMB BERK-ZOMERDIJK D DE RIJP 1005307 0-1401160 02-07 19:53.12 1251,63 8
76 18500811 C. PAAUWE K KRUININGEN 870313 0-1545372 02-07 18:05.38 1251,11 10
77 18590890 H. ZEGERS S SLUISKIL 848388 0-1546782 02-07 17:48.30 1250,39 4
78 12060004 H. HENDRIKS V VINKEVEEN 3 9-1532909 02-07 19:27.17 1249,01 14
79 18049002 P. DE NOOIJER & ZN. A ARNEMUIDEN 869596 0-2032887 02-07 18:06.17 1248,91 20
80 15199452 JD V EGMOND &DOCHTER K KATWIJK 2 0-1424220 02-07 19:17.20 1248,64 11
81 19401158 JAN VAN DER BURGT O OSSENDRECHT 870355 9-1744607 02-07 18:07.33 1247,73 11
82 16759306 BATENBURG V.D. MERWE K KLAASWAAL 3 9-1650858 02-07 18:41.15 1247,49 32
83 10209575 COMB A&W V/D ENGEL I IJSSELSTEIN 953155 0-1324141 02-07 19:14.20 1247,04 3
84 17530441 SIL VAN VLIET T TER AAR 4 0-1515977 02-07 19:23.22 1246,86 12
85 18591097 C. DE MUL P PHILIPPINE 2 0-1546835 02-07 17:49.24 1246,47 8
86 16269040 JAN EN TWAN NOBELS A ACHTHUIZEN 900909 0-1469996 02-07 18:32.54 1246,24 10
87 11390021 J.J. VAN DER VEER B BAARN 978854 8-1734601 02-07 19:35.47 1245,71 6
88 13160012 M. TROMP E EGMOND BINNEN 1004350 0-1397701 02-07 19:56.19 1245,60 12
89 15039274 COMB KOSTER-SOMMELIN D DELFT 2 0-1419233 02-07 19:03.38 1245,09 39
90 19189003 G. KOUTERS EN ZN N NOORDHOEK 2 8-3809968 02-07 18:34.09 1244,01 15
91 14160002 JOHN LAAN B BEVERWIJK 993882 0-1411519 02-07 19:49.53 1242,53 6
92 16269040 JAN EN TWAN NOBELS A ACHTHUIZEN 2 0-1469969 02-07 18:35.08 1242,41 10
93 15530111 RAOUL BOULAND W WATERINGEN 936644 9-1572681 02-07 19:04.08 1242,01 7
94 4330021 PIETER WOORD U URK 1033171 0-1129926 02-07 20:22.11 1241,52 14
95 12060373 G. RIGTER A AMSTELVEEN 2 0-1365741 02-07 19:38.32 1241,25 44
96 10109071 COMB STEENBEEK & ZN D DE BILT 965180 0-1316423 02-07 19:27.40 1241,12 6
97 10209486 C.J.J. VAN WIJK & ZN B BENSCHOP 2 9-1488349 02-07 19:15.33 1240,84 19
98 10019004 G&J V NIEUWAMERONGEN V VEENENDAAL 966126 0-1746080 02-07 19:28.59 1240,24 10
99 13070933 D. RUITER L LUTJEBROEK 1027200 0-1391544 02-07 20:18.33 1239,76 24
100 18049002 P. DE NOOIJER & ZN. A ARNEMUIDEN 2 0-2017262 02-07 18:11.46 1239,15 20
101 19350799 J ROVERS M MADE 910616 0-1567956 02-07 18:44.54 1239,10 4
102 16820444 I. MEERKERK Z ZUIDLAND 914757 8-1088985 02-07 18:48.26 1238,78 9
103 12060373 G. RIGTER A AMSTELVEEN 3 0-1365627 02-07 19:40.22 1238,37 44
104 17180250 PIET VAN DE MERWE D DORDRECHT 5 0-1500438 02-07 18:54.40 1238,35 14
105 15391137 A.W.M. VAN DIJK H HONSELERSDIJK 935254 0-1435941 02-07 19:05.18 1238,26 20
106 15071160 A.J.A TEN TIJE V VOORBURG 942881 0-1439878 02-07 19:11.28 1238,24 6
107 16269040 JAN EN TWAN NOBELS A ACHTHUIZEN 3 8-1071582 02-07 18:37.41 1238,05 10
108 15550002 W. PIELANEN H HAZERSWOUDE-DORP 950875 9-1617115 02-07 19:18.26 1237,42 6
109 19800246 PETER VAN ESSEN W WOUDRICHEM 929813 9-1724652 02-07 19:01.28 1237,33 14
110 7130477 J. DOPPENBERG JR. V VOORTHUIZEN 983869 0-1203636 02-07 19:46.09 1235,78 11
111 17660466 H. GERRITSEN W WOERDEN 956241 0-1515328 02-07 19:23.48 1235,77 5
112 16041352 BEN DE KEIJZER B BERKEL EN RODENRIJS 938907 0-1169340 02-07 19:09.48 1235,73 42
113 21370408 M. LOURENSSEN B BERGHEM 941071 0-4097611 02-07 19:12.10 1234,73 3
114 16269082 GEBR. HAGENS A ACHTHUIZEN 901559 0-1470139 02-07 18:40.13 1234,65 15
115 17141030 M. DE VOGEL B BODEGRAVEN 953210 9-1669021 02-07 19:22.29 1233,96 3
116 24509353 COMB. M.& R. HERMANS V VOERENDAAL 860888 0-1698986 02-07 18:08.11 1233,04 14
117 15391145 GIJS BOERS T TERHEIJDE 935442 8-1036476 02-07 19:08.50 1232,74 15
118 17660270 FRANK HAGE W WOERDEN 2 8-1132826 02-07 19:25.31 1232,25 18
119 5060159 F.D. V.D. BRINK D DRONTEN 2 9-1296589 02-07 20:19.31 1231,81 10
120 7090009 BEN HENDRIKS A APELDOORN 998151 8-1811611 02-07 20:00.20 1231,78 3
121 16301123 C.J. WIJNTJE O OUD BEIJERLAND 918292 0-1470889 02-07 18:55.31 1231,75 15
122 9371273 JOHN WILLEMS E EWIJK 954449 8-1693702 02-07 19:24.53 1231,73 33
123 16041352 BEN DE KEIJZER B BERKEL EN RODENRIJS 2 0-1767707 02-07 19:12.19 1231,65 42
124 18260614 ANGELO VD VEEKEN C CLINGE 853108 0-2019041 02-07 18:03.14 1230,62 17
125 17120500 A.C. VERSLUIS L LEERDAM 940492 0-1493885 02-07 19:14.23 1230,39 6
126 17359254 COMB. DE BRUIJN S SLIEDRECHT 925697 9-1677279 02-07 19:02.50 1229,62 9
127 16041161 J. VAN DEN IJSSEL R ROTTERDAM 934349 0-1451443 02-07 19:09.53 1229,60 7
128 22010033 L. KOOLEN B BAKEL 917092 0-4090585 02-07 18:56.12 1229,02 11
129 20069111 COMB. AARTS B BAARLE NASSAU 2 9-3922815 02-07 18:34.45 1228,69 12
130 14259001 COR SNEEKES & ZN D DRIEHUIS NH 2 0-1414963 02-07 19:54.51 1228,68 41
131 21371128 J. VAN HEUMEN O OSS 935786 9-3942666 02-07 19:11.39 1228,63 9
132 16041352 BEN DE KEIJZER B BERKEL EN RODENRIJS 3 0-1767743 02-07 19:14.15 1228,53 42
133 10209486 C.J.J. VAN WIJK & ZN B BENSCHOP 3 6-1338394 02-07 19:23.15 1228,48 19
134 16041352 BEN DE KEIJZER B BERKEL EN RODENRIJS 4 0-1452512 02-07 19:14.18 1228,45 42
135 18100606 M.J. HOUTEKAMER O OUD SABBINGE 875196 0-2017946 02-07 18:22.41 1228,03 9
136 21280861 A. POULISSE K KERKDRIEL 2 9-1026244 02-07 19:11.17 1227,68 26
137 24440017 N.HAESEN M MAASTRICHT 848518 9-1148207 02-07 18:01.12 1227,60 4
138 7310409 W. KUIJT L LUNTEREN 973497 9-1372859 02-07 19:43.05 1227,48 24
139 10209290 W.H. MURK & ZN. I IJSSELSTEIN 953567 0-1321836 02-07 19:26.52 1227,45 9
140 13160539 P. ZUURBIER H HEILOO 2 0-1398119 02-07 20:11.59 1227,17 5
141 17681205 W. VAN DER VELDEN B BOSKOOP 949267 0-1529657 02-07 19:23.36 1227,08 27
142 24041019 TH. PETERS E ELSLOO 862747 6-1749583 02-07 18:13.06 1227,06 6
143 18041845 M VAN NIEULANDE N NIEUW- EN ST JOOSLAN 866401 9-3900416 02-07 18:16.17 1226,71 2
144 19351298 R. DE LEEUW M MADE 4 0-2003593 02-07 18:52.33 1226,55 15
145 6179139 COMB. SEELEN B BORNE 1027631 0-1148496 02-07 20:28.01 1226,27 8
146 19280006 MEVR M VAN GEEL N NIEUW VOSSEMEER 889200 8-3830036 02-07 18:35.09 1226,23 28
147 4100440 H. KALTER I IJSSELMUIDEN 1033324 9-1270218 02-07 20:32.52 1225,96 15
148 24259012 GEBR. VAN DE WEERDT M MEERSSEN 856028 0-1694327 02-07 18:08.15 1225,96 25
149 12410008 R. TIMMERMANS S SCHELLINGWOUDE 988939 9-1540460 02-07 19:57.12 1225,15 25
150 15390531 J. VAN DER KROGT D DE LIER 931114 9-1606753 02-07 19:10.02 1225,10 6
151 17381416 J. BOL A ALBLASSERDAM 927589 0-1507759 02-07 19:07.12 1225,03 11
152 15559002 COMB P.T.TURK Z ZOETERWOUDE 952358 9-1617169 02-07 19:27.32 1224,85 7
153 17110010 P.J. WESTERDIJK G GORINCHEM 931563 0-1492863 02-07 19:10.34 1224,83 5
154 10240899 JAY LISSENBERG U UTRECHT 964610 0-1326489 02-07 19:37.57 1224,20 16
155 20021411 JACK VAN DELFT D DONGEN 2 0-1587167 02-07 18:52.27 1224,14 7
156 10471212 A.J. VAN AMERONGEN B BUNNIK 2 8-1721521 02-07 19:35.16 1223,63 5
157 18329003 COMB F & J PROVOOST A AAGTEKERKE 871730 0-1539342 02-07 18:22.30 1223,48 3
158 18350236 J.C. HOEK M MIDDELBURG 868946 7-3707858 02-07 18:20.22 1223,24 11
159 17561366 PETER V.SINTMAARTENS P PAPENDRECHT 4 0-1518902 02-07 19:05.38 1223,13 28
160 9019173 TH. & B. BURGERS W WEURT 2 0-1298605 02-07 19:31.19 1222,97 27
161 19350411 C.J.DE HEIJDE M MADE 910841 8-3830216 02-07 18:54.53 1222,80 12
162 9119001 JANSSEN - WEIJERS G GROESBEEK 951600 0-1303928 02-07 19:28.18 1222,67 17
163 18640001 J. DE RIJKE S STAVENISSE 885430 0-2024372 02-07 18:34.17 1222,49 3
164 21301491 HARM LAMERS H HEESCH 935186 7-3736012 02-07 19:15.01 1222,44 24
165 9111127 B. VAN DER HORST G GROESBEEK 948775 9-1446045 02-07 19:26.13 1222,31 10
166 13070933 D. RUITER L LUTJEBROEK 2 0-1391537 02-07 20:30.28 1222,18 24
167 10019004 G&J V NIEUWAMERONGEN V VEENENDAAL 2 0-1206010 02-07 19:40.35 1222,04 10
168 13269003 GEBR. COEVERT A ABBEKERK 2 0-1401594 02-07 20:31.35 1221,70 8
169 17660890 A. VAN DER BIJL JR. W WOERDEN 955260 0-1524153 02-07 19:31.57 1221,64 9
170 13160539 P. ZUURBIER H HEILOO 3 9-1564940 02-07 20:16.20 1220,71 5
171 16029227 COMB W.DE BRUIN & ZN B BARENDRECHT 923932 0-1450659 02-07 19:06.59 1220,55 31
172 5069003 COMB. KRAAK-DE VRIES L LELYSTAD 1013178 0-1132714 02-07 20:20.23 1220,13 9
173 18040475 ADRIE DE NOOIJER A ARNEMUIDEN 869599 9-3900060 02-07 18:22.50 1219,92 16
174 12100891 O. PALS B BOVENKERK 976586 9-1535719 02-07 19:50.58 1219,26 24
175 21280284 P. VAN DE HURK M METEREN 942274 0-1612380 02-07 19:22.56 1219,09 10
176 20072130 GERARD SCHELLEKENS R RIEL 899040 0-2028331 02-07 18:47.36 1218,87 14
177 25810473 J. MARTENS S STEIN 864633 0-1725360 02-07 18:19.24 1218,82 21
178 25810473 J. MARTENS S STEIN 2 9-1143023 02-07 18:19.25 1218,79 21
179 17660466 H. GERRITSEN W WOERDEN 2 0-1515331 02-07 19:34.59 1218,17 5
180 13169001 J. HOMMES & ZONEN A AKERSLOOT 1002242 7-1174452 02-07 20:12.58 1217,84 13
181 17550642 P.J. VAN SCHAIK B BENSCHOP 947601 0-1517110 02-07 19:28.08 1217,79 6
182 16339209 FAM. VAN DER BERG R RIDDERKERK 2 0-1509921 02-07 19:09.49 1217,75 7
183 15530764 AAD ZWINKELS K KWINTSHEUL 2 0-1431047 02-07 19:18.41 1217,53 8
184 19280006 MEVR M VAN GEEL N NIEUW VOSSEMEER 2 0-2028616 02-07 18:40.25 1217,39 28
185 21309157 VAN SCHIJNDEL & ZNN G GEFFEN 933135 5-3542489 02-07 19:16.31 1217,37 30
186 13040037 C.G. MEIJER A ALKMAAR 1012866 0-1389619 02-07 20:22.14 1217,05 17
187 25810473 J. MARTENS S STEIN 3 0-1683543 02-07 18:20.42 1216,59 21
188 19351298 R. DE LEEUW M MADE 5 0-2003535 02-07 18:58.46 1216,36 15
189 8650383 HEIKAMP & V. DOORN Z ZETTEN 959680 0-1312530 02-07 19:39.27 1215,63 11
190 25660424 MEVR. TROISFONTAINE R REIJMERSTOK 850132 9-1140070 02-07 18:09.28 1215,40 10
191 15539275 V/D WILK & V. OOIJEN K KWINTSHEUL 935592 9-1614398 02-07 19:19.49 1215,34 9
192 20079003 COMB VD HULST & ZN T TILBURG 906116 0-2012541 02-07 18:55.34 1215,34 12
193 16759306 BATENBURG V.D. MERWE K KLAASWAAL 4 0-1479846 02-07 19:00.54 1214,85 32
194 18509007 ZEGERS-BRUGGEMAN K KAPELLE 872169 0-2019929 02-07 18:27.56 1214,83 8
195 21510534 R. KRANCHER U UDEN 930384 7-3700759 02-07 19:15.56 1214,71 9
196 18260012 FRANS BRAEM C CLINGE 852477 8-3821643 02-07 18:11.53 1214,56 21
197 19959037 GEBR MAAS & ZN Z ZUNDERT 2 0-2011156 02-07 18:41.19 1214,51 25
198 16759306 BATENBURG V.D. MERWE K KLAASWAAL 5 0-1479930 02-07 19:01.18 1214,20 32
199 18260614 ANGELO VD VEEKEN C CLINGE 2 9-3902807 02-07 18:12.42 1214,04 17
200 21519193 A. HOEVENAARS & ZN U UDEN 930235 0-1604210 02-07 19:16.24 1213,77 7
201 17140006 P. V.D. BOOGAARD K KAMERIK 959456 0-1524906 02-07 19:40.38 1213,53 4
202 25810473 J. MARTENS S STEIN 4 9-1143071 02-07 18:22.30 1213,52 21
203 25810473 J. MARTENS S STEIN 5 9-1143107 02-07 18:22.43 1213,15 21
204 25390293 A. LANCKOHR M MHEER 846346 0-1711321 02-07 18:07.39 1213,14 8
205 19280006 MEVR M VAN GEEL N NIEUW VOSSEMEER 3 0-2028561 02-07 18:43.01 1213,07 28
206 10209486 C.J.J. VAN WIJK & ZN B BENSCHOP 4 8-1709104 02-07 19:33.24 1212,56 19
207 16269082 GEBR. HAGENS A ACHTHUIZEN 2 9-7000161 02-07 18:53.36 1212,43 15
208 10240899 JAY LISSENBERG U UTRECHT 2 0-1326437 02-07 19:45.38 1212,38 16
209 20130621 R. VAN DER VELDEN K KAATSHEUVEL 916819 0-1591891 02-07 19:06.13 1212,38 25
210 19959037 GEBR MAAS & ZN Z ZUNDERT 3 0-2011132 02-07 18:42.37 1212,35 25
211 9019173 TH. & B. BURGERS W WEURT 3 0-1298636 02-07 19:38.29 1211,85 27
212 17310023 H. DE WILDE G GOUDA 943394 0-1503733 02-07 19:28.33 1211,73 5
213 13070933 D. RUITER L LUTJEBROEK 3 0-1745316 02-07 20:37.44 1211,70 24
214 19800246 PETER VAN ESSEN W WOUDRICHEM 2 0-1581996 02-07 19:17.22 1211,69 14
215 21280861 A. POULISSE K KERKDRIEL 3 8-1805120 02-07 19:21.24 1211,58 26
216 19350411 C.J.DE HEIJDE M MADE 2 9-3913406 02-07 19:02.07 1211,04 12
217 9371273 JOHN WILLEMS E EWIJK 2 8-1687437 02-07 19:38.14 1210,87 33
218 22589111 VERHAGEN V/D STEEN S ST. OEDENRODE 916795 9-3948566 02-07 19:07.11 1210,80 22
219 17460005 D.BOELHOUWER JR R ROTTERDAM 2 9-1683616 02-07 19:22.24 1210,55 32
220 22340116 A. VAN ESCH E EINDHOVEN 904624 9-1051096 02-07 18:57.17 1210,55 3
221 20131081 F. LAROS K KAATSHEUVEL 914756 9-3924698 02-07 19:06.05 1209,86 5
222 25429074 L. PALMEN EN ZN. N NUTH 862448 0-1711639 02-07 18:22.59 1209,63 2
223 15391137 A.W.M. VAN DIJK H HONSELERSDIJK 2 9-1606355 02-07 19:23.17 1209,46 20
224 9111127 B. VAN DER HORST G GROESBEEK 2 0-1303779 02-07 19:34.28 1209,45 10
225 12649127 JOS&COLINDABRUGEMANN P PURMER 995559 0-1381292 02-07 20:13.22 1209,13 1
226 12100891 O. PALS B BOVENKERK 2 0-1369107 02-07 19:57.46 1209,00 24
227 16220500 JAN POLDER M MIDDELHARNIS 905959 0-1468142 02-07 18:59.21 1208,99 6
228 16041352 BEN DE KEIJZER B BERKEL EN RODENRIJS 5 0-1452435 02-07 19:26.44 1208,79 42
229 13169001 J. HOMMES & ZONEN A AKERSLOOT 2 0-1396813 02-07 20:19.09 1208,76 13
230 12060004 H. HENDRIKS V VINKEVEEN 4 0-1363792 02-07 19:53.30 1208,26 14
231 19770837 F. ZWIERS T TERHEIJDEN 2 0-2009339 02-07 19:00.58 1207,95 8
232 23450942 W. SCHAEFER R ROERMOND 894834 9-1088454 02-07 18:50.50 1207,88 2
233 16371226 A.H.M. POT R ROTTERDAM 930455 7-1251467 02-07 19:20.27 1207,68 9
234 6539099 COMB BRUNSMAN-MENSIN L LEMELE 1033012 7-1729213 02-07 20:45.25 1207,61 5
235 18260012 FRANS BRAEM C CLINGE 2 0-2018592 02-07 18:15.58 1207,53 21
236 19280004 H DE JONG N NIEUW - VOSSEMEER 889291 9-1738708 02-07 18:46.46 1207,02 5
237 19280006 MEVR M VAN GEEL N NIEUW VOSSEMEER 4 6-3631854 02-07 18:46.49 1206,81 28
238 20069111 COMB. AARTS B BAARLE NASSAU 3 0-2011850 02-07 18:47.57 1206,72 12
239 18160713 L. DE JONGE O OVEZANDE 865383 9-1718380 02-07 18:27.10 1206,67 14
240 25810406 L.VERHEIJEN M MAASMECHELEN 866849 0-1725435 02-07 18:28.32 1206,41 1
241 18260614 ANGELO VD VEEKEN C CLINGE 3 0-2019050 02-07 18:17.13 1206,29 17
242 15039274 COMB KOSTER-SOMMELIN D DELFT 3 9-1587640 02-07 19:28.01 1206,07 39
243 22540001 CHR. WITLOX O OIRSCHOT 907057 0-2040968 02-07 19:02.09 1205,95 4
244 17630002 M.C. DE BIE N NIEUW-LEKKERLAND 930779 8-1130378 02-07 19:21.50 1205,93 4
245 16759306 BATENBURG V.D. MERWE K KLAASWAAL 6 0-1479995 02-07 19:06.28 1205,91 32
246 15039274 COMB KOSTER-SOMMELIN D DELFT 4 0-1419326 02-07 19:28.08 1205,89 39
247 23379096 COMB. BEURSKENS H HAELEN 897345 8-1292566 02-07 18:54.10 1205,84 11
248 21510925 FPP SPEED BERGMANS Z ZEELAND 936031 9-3943869 02-07 19:26.16 1205,81 17
249 17660903 TIM HAGE W WOERDEN 2 0-1525143 02-07 19:43.36 1205,16 9
250 17460005 D.BOELHOUWER JR R ROTTERDAM 3 9-1683588 02-07 19:25.59 1204,96 32
251 6140104 B.J.F. PELLE H HENGEVELDE 1014194 9-1307558 02-07 20:31.41 1204,96 12
252 10240899 JAY LISSENBERG U UTRECHT 3 0-1326415 02-07 19:50.35 1204,88 16
253 25660424 MEVR. TROISFONTAINE R REIJMERSTOK 2 9-1140514 02-07 18:15.38 1204,78 10
254 7130477 J. DOPPENBERG JR. V VOORTHUIZEN 2 9-1366058 02-07 20:06.40 1204,74 11
255 17070509 R.A.M. DE JONG R ROELOFARENDSVEEN 961616 9-1660435 02-07 19:48.14 1204,68 14
256 16020481 W. RIJKEN H HEERJANSDAM 2 0-1450400 02-07 19:15.54 1204,65 8
257 20130370 TH. VAN DEN VELDEN W WAALWIJK 918338 9-3924631 02-07 19:12.21 1204,62 5
258 21280043 GERARD SCHALKWIJK L LOPIK 945164 0-1525100 02-07 19:34.41 1204,52 9
259 16220992 P.A. DE VOGEL O OUDE TONGE 899952 0-1466292 02-07 18:57.09 1204,51 16
260 17460005 D.BOELHOUWER JR R ROTTERDAM 4 9-1683519 02-07 19:26.20 1204,42 32
261 13070933 D. RUITER L LUTJEBROEK 4 0-1391388 02-07 20:42.57 1204,29 24
262 17669001 THEO & SEM VISSER W WOERDEN 2 0-1524897 02-07 19:43.42 1204,23 13
263 16759306 BATENBURG V.D. MERWE K KLAASWAAL 7 0-1479854 02-07 19:07.34 1204,16 32
264 18261130 FRANK CALON C CLINGE 852326 6-3633770 02-07 18:17.52 1204,08 5
265 13070933 D. RUITER L LUTJEBROEK 5 0-1391415 02-07 20:43.07 1204,06 24
266 12100891 O. PALS B BOVENKERK 3 0-1369067 02-07 20:01.06 1204,03 24
267 15391137 A.W.M. VAN DIJK H HONSELERSDIJK 3 0-1435911 02-07 19:26.51 1203,91 20
268 20069111 COMB. AARTS B BAARLE NASSAU 4 0-2011825 02-07 18:49.50 1203,64 12
269 16041352 BEN DE KEIJZER B BERKEL EN RODENRIJS 6 0-1767702 02-07 19:30.06 1203,57 42
270 17460005 D.BOELHOUWER JR R ROTTERDAM 5 9-1683553 02-07 19:26.59 1203,41 32
271 16021363 J.M. VAN DEURSEN R ROTTERDAM 926536 0-1450160 02-07 19:20.03 1203,22 13
272 18261458 GUY FIJEN N NIEUW-NAMEN 856431 0-2018943 02-07 18:21.59 1202,88 12
273 19350799 J ROVERS M MADE 2 0-1567955 02-07 19:07.02 1202,87 4
274 24490618 FRANS KEIJBETS L LANDGRAAF 867738 0-1697636 02-07 18:31.40 1202,41 6
275 19530895 M. MEEUSEN E ESSEN 881261 8-3807912 02-07 18:42.56 1202,38 6
276 15050540 A. JANSEN N NOOTDORP 941110 9-1588530 02-07 19:32.46 1202,29 13
277 10109071 COMB STEENBEEK & ZN D DE BILT 2 0-1316409 02-07 19:53.02 1201,92 6
278 12060373 G. RIGTER A AMSTELVEEN 4 0-1365660 02-07 20:04.21 1201,90 44
279 25810473 J. MARTENS S STEIN 6 0-1725358 02-07 18:29.26 1201,83 21
280 4100962 W.J.E. DIENDER G GRAFHORST 1033107 0-1105118 02-07 20:49.37 1201,82 12
281 12060076 MIKE PEEREBOOM A AMSTELVEEN 978936 9-1531723 02-07 20:04.39 1201,67 12
282 12649007 DIRK&ELITSA VELDHUIS D DIEMEN 985091 0-1748408 02-07 20:09.47 1201,65 24
283 19471218 L. ROKS S STANDDAARBUITEN 897696 0-2005860 02-07 18:57.04 1201,63 12
284 21309157 VAN SCHIJNDEL & ZNN G GEFFEN 2 9-3939739 02-07 19:26.35 1201,59 30
285 16021363 J.M. VAN DEURSEN R ROTTERDAM 2 0-1450158 02-07 19:21.15 1201,34 13
286 15391137 A.W.M. VAN DIJK H HONSELERSDIJK 4 0-1435995 02-07 19:28.32 1201,30 20
287 22580002 W. V. BOXMEER S SINT-OEDENRODE 916160 0-2015586 02-07 19:12.41 1201,23 11
288 12060004 H. HENDRIKS V VINKEVEEN 5 9-1532979 02-07 19:58.24 1200,93 14
289 15050540 A. JANSEN N NOOTDORP 2 7-1191280 02-07 19:33.39 1200,93 13
290 19189003 G. KOUTERS EN ZN N NOORDHOEK 3 9-3919396 02-07 19:00.12 1200,81 15
291 12480007 FRED VAN PAREEN A AMSTERDAM NOORD 2 0-1372012 02-07 20:14.11 1200,69 8
292 25390293 A. LANCKOHR M MHEER 2 9-1130205 02-07 18:14.55 1200,63 8
293 25660424 MEVR. TROISFONTAINE R REIJMERSTOK 3 0-1721476 02-07 18:18.09 1200,50 10
294 13169001 J. HOMMES & ZONEN A AKERSLOOT 3 0-1396872 02-07 20:24.53 1200,46 13
295 9371273 JOHN WILLEMS E EWIJK 3 0-1309849 02-07 19:45.08 1200,36 33
296 12410008 R. TIMMERMANS S SCHELLINGWOUDE 2 9-1540441 02-07 20:14.05 1200,05 25
297 15369075 P.SOLLEVELD & PALOMA M MAASDIJK 3 0-1435413 02-07 19:23.28 1200,00 14
298 8490128 E. V. AALTEN H HUISSEN 966042 0-1281890 02-07 19:55.04 1199,95 4
299 24449058 G. HEIJNEN EN ZN. G GRONSVELD 848274 0-1696017 02-07 18:17.06 1199,65 6
300 20130621 R. VAN DER VELDEN K KAATSHEUVEL 2 9-1005671 02-07 19:14.28 1199,29 25
301 16759306 BATENBURG V.D. MERWE K KLAASWAAL 8 0-1479814 02-07 19:10.43 1199,17 32
302 16041352 BEN DE KEIJZER B BERKEL EN RODENRIJS 7 0-1452454 02-07 19:32.58 1199,17 42
303 18040475 ADRIE DE NOOIJER A ARNEMUIDEN 2 0-2017238 02-07 18:35.15 1199,03 16
304 23090081 M. VAN HEEL M MARIA HOOP 882479 9-1295919 02-07 18:46.04 1198,91 6
305 13040533 T. VEERMAN A ALKMAAR 1010269 0-1389961 02-07 20:32.42 1198,85 4
306 19520093 LEON BRASPENNING R RIJSBERGEN 892920 9-3917101 02-07 18:54.55 1198,68 9
307 23710276 L. HAMERS W WESSEM 887800 8-1305595 02-07 18:50.39 1198,68 4
308 17530010 VINCENT VORK N NOORDEN 964083 0-1515123 02-07 19:54.21 1198,59 10
309 25639066 MAASSEN GEBR. U UBACHSBERG 859372 7-1531818 02-07 18:27.01 1198,54 8
310 18160888 CARLO DOMINICUS G GOES 2 0-2018414 02-07 18:39.29 1197,88 13
311 24229062 H. PEKEL & ZOON B BRUNSSUM 868459 0-1688901 02-07 18:35.04 1197,76 5
312 23540084 JAN. STRAETEMANS T THORN 886467 0-1666319 02-07 18:50.14 1197,55 8
313 19350799 J ROVERS M MADE 3 0-2004033 02-07 19:10.25 1197,52 4
314 24490847 J. HEUTS H HEERLEN 865119 9-1113385 02-07 18:32.27 1197,48 8
315 12160442 R. LEEUWENS A AMSTERDAM 989614 0-1370749 02-07 20:16.37 1197,19 1
316 16759306 BATENBURG V.D. MERWE K KLAASWAAL 9 0-4054201 02-07 19:12.03 1197,07 32
317 9330003 M.M.G. BESET D DREUMEL 944928 0-1757464 02-07 19:39.22 1197,07 14
318 23460027 HERMAN HENDRIX B BROEKHUIZENVORST 929275 0-1654277 02-07 19:26.28 1196,80 8
319 8650383 HEIKAMP & V. DOORN Z ZETTEN 2 0-1291285 02-07 19:52.10 1196,36 11
320 24500042 J. HABETS H HEERLEN 866197 9-1115929 02-07 18:34.07 1196,21 10
321 24500042 J. HABETS H HEERLEN 2 9-1115929 02-07 18:34.07 1196,21 10
322 24499137 COMB H. BEUGELS & ZN L LANDGRAAF 863420 9-1114419 02-07 18:31.48 1196,20 5
323 23540084 JAN. STRAETEMANS T THORN 2 0-1677376 02-07 18:51.04 1196,20 8
324 25540399 H. MARTENS G GELEEN 867268 9-1133104 02-07 18:35.09 1195,98 7
325 16220003 THEO VAN DONGEN M MIDDELHARNIS 906123 0-1466260 02-07 19:07.40 1195,94 3
326 9019173 TH. & B. BURGERS W WEURT 4 0-1745721 02-07 19:49.00 1195,90 27
327 8239277 EVERS, WIM & MICHEL D DIDAM 972864 0-1267289 02-07 20:03.32 1195,85 8
328 18501230 F. SCHOEMAKER O OOSTDIJK 870672 0-2022753 02-07 18:38.25 1195,29 10
329 10109071 COMB STEENBEEK & ZN D DE BILT 3 0-1316428 02-07 19:57.30 1195,27 6
330 21130954 GEORGE SCHENK D DEN BOSCH 2 9-3938676 02-07 19:26.54 1195,19 9
331 25639066 MAASSEN GEBR. U UBACHSBERG 2 9-1135166 02-07 18:29.09 1194,98 8
332 15039274 COMB KOSTER-SOMMELIN D DELFT 5 9-1587631 02-07 19:35.23 1194,75 39
333 12060004 H. HENDRIKS V VINKEVEEN 6 7-1146698 02-07 20:02.36 1194,73 14
334 4320010 K. VAN URK U URK 1034108 0-1127694 02-07 20:55.38 1194,63 4
335 24490901 P. ARETS K KERKRADE 865545 0-1696179 02-07 18:34.33 1194,60 22
336 25630628 M. HENDRIKS E EIJS 855954 0-1715839 02-07 18:26.46 1194,19 10
337 19351298 R. DE LEEUW M MADE 6 9-3913109 02-07 19:12.48 1193,98 15
338 22209297 H & P & G DE LAU E EERSEL 890857 0-2037153 02-07 18:56.12 1193,86 3
339 13070933 D. RUITER L LUTJEBROEK 6 0-1391559 02-07 20:50.28 1193,77 24
340 21511459 A. VAN LEUKEN N NISTELRODE 2 8-4061025 02-07 19:32.25 1193,60 17
341 16130221 J. J. TORREMAN O OOSTVOORNE 920151 9-1628120 02-07 19:20.57 1193,53 16
342 25810004 HOK SMEETS-PENRIS S STEIN 864711 0-1723477 02-07 18:34.45 1193,12 8
343 15369075 P.SOLLEVELD & PALOMA M MAASDIJK 4 0-1435467 02-07 19:27.56 1193,11 14
344 18630016 RINI VERMAAS S ST. PHILIPSLAND 892905 0-2024990 02-07 18:58.24 1193,09 5
345 6530006 I MORSINK-SMALBRUGGE M MARLE 1031184 0-1645097 02-07 20:54.37 1192,65 14
346 25810473 J. MARTENS S STEIN 7 8-1351438 02-07 18:35.02 1192,54 21
347 23469031 COMB GEBR GOMMANS S SEVENUM 917445 9-1088854 02-07 19:19.20 1192,52 5
348 10209214 WIM EN BENNO KLOMP I IJSSELSTEIN 953420 9-1489710 02-07 19:49.35 1192,40 9
349 13160012 M. TROMP E EGMOND BINNEN 2 0-1397835 02-07 20:32.19 1192,37 12
350 4101178 MARK VAN DEN BERG I IJSSELMUIDEN 1031575 9-1270124 02-07 20:55.09 1192,37 4
351 21130954 GEORGE SCHENK D DEN BOSCH 3 6-3640298 02-07 19:28.49 1192,25 9
352 15400170 H.J. JORDAAN M MAASLAND 927287 9-1607603 02-07 19:27.47 1192,22 9
353 25390293 A. LANCKOHR M MHEER 3 0-1711360 02-07 18:19.54 1192,21 8
354 12100891 O. PALS B BOVENKERK 4 0-1369058 02-07 20:09.09 1192,19 24
355 25810473 J. MARTENS S STEIN 8 0-1723708 02-07 18:35.15 1192,19 21
356 21301491 HARM LAMERS H HEESCH 2 0-2041795 02-07 19:34.27 1192,16 24
357 25630628 M. HENDRIKS E EIJS 2 0-1715808 02-07 18:28.02 1192,08 10
358 8659002 DE VREUGD-VAN BEEK R RHENEN 961321 0-1325687 02-07 19:56.26 1192,07 8
359 19280006 MEVR M VAN GEEL N NIEUW VOSSEMEER 5 0-2028621 02-07 18:55.56 1192,06 28
360 18421336 MARTIN DE POORTER S SLUIS 2 0-1543203 02-07 18:17.31 1191,85 11
361 12019001 GEBR VERHEIJEN A AMSTERDAM 981635 9-1535803 02-07 20:13.38 1191,84 5
362 18260614 ANGELO VD VEEKEN C CLINGE 4 0-2019035 02-07 18:25.48 1191,83 17
363 25570039 J. STEVENS S SCHINVELD 871358 9-1134195 02-07 18:41.18 1191,52 4
364 11399433 J VD BRAKEL & DR S SOEST 974935 0-1357484 02-07 20:08.14 1191,51 14
365 18100015 SJAAK DE VOS ' 'S-HEERENHOEK 865859 0-2030871 02-07 18:36.57 1191,09 8
366 15391145 GIJS BOERS T TERHEIJDE 2 8-1036245 02-07 19:35.23 1191,06 15
367 15391145 GIJS BOERS T TERHEIJDE 3 8-1036491 02-07 19:35.27 1190,96 15
368 7130477 J. DOPPENBERG JR. V VOORTHUIZEN 3 0-1746310 02-07 20:16.09 1190,91 11
369 20130621 R. VAN DER VELDEN K KAATSHEUVEL 3 9-1005764 02-07 19:19.52 1190,88 25
370 16220992 P.A. DE VOGEL O OUDE TONGE 2 9-1636637 02-07 19:05.44 1190,83 16
371 24259012 GEBR. VAN DE WEERDT M MEERSSEN 2 9-1108661 02-07 18:28.55 1190,72 25
372 24040018 ROY ABELS P PUTH 866959 9-1110835 02-07 18:38.08 1190,66 8
373 17381359 I VAN DER RHEE A ALBLASSERDAM 927857 0-1508335 02-07 19:29.18 1190,63 8
374 18261458 GUY FIJEN N NIEUW-NAMEN 2 8-3834530 02-07 18:29.25 1190,45 12
375 18370016 CALON-HA H HOOFDPLAAT 855026 7-3708703 02-07 18:28.32 1189,96 10
376 10201164 HENK RENES B BENSCHOP 950018 0-1322064 02-07 19:48.22 1189,95 5
377 14169021 COMB VAN DER AAR H HEEMSKERK 995214 9-1580115 02-07 20:26.40 1189,50 5
378 15391137 A.W.M. VAN DIJK H HONSELERSDIJK 5 7-1210076 02-07 19:36.17 1189,46 20
379 25639147 W. KICKEN & ZN. S SIMPELVELD 857962 0-1717584 02-07 18:31.30 1189,14 14
380 25639005 W. SINTZEN EN ZOON V VOERENDAAL 860895 8-1346530 02-07 18:34.00 1189,08 7
381 16041352 BEN DE KEIJZER B BERKEL EN RODENRIJS 8 0-1452467 02-07 19:39.45 1188,87 42
382 15039274 COMB KOSTER-SOMMELIN D DELFT 6 7-1190327 02-07 19:39.38 1188,32 39
383 17350301 C. MUILWIJK H HARDINXVELD-GIESSEND 2 0-1505428 02-07 19:31.26 1188,16 4
384 17460005 D.BOELHOUWER JR R ROTTERDAM 6 8-1066270 02-07 19:37.01 1188,07 32
385 24040015 MYRON MESTRINI B BEEK 864281 0-1685150 02-07 18:37.32 1187,96 5
386 21309001 COMB VOS-VAN WANROOI G GEFFEN 933432 8-3845657 02-07 19:35.47 1187,90 27
387 19280009 R DE BRUIJN S STEENBERGEN 889451 6-1860687 02-07 18:58.52 1187,73 3
388 19100016 MARC DE WEERD B BREDA 896992 9-1729651 02-07 19:05.16 1187,65 30
389 16759306 BATENBURG V.D. MERWE K KLAASWAAL 10 0-1479819 02-07 19:18.15 1187,41 32
390 25390293 A. LANCKOHR M MHEER 4 8-1340918 02-07 18:22.46 1187,41 8
391 14250012 C.K. NIESTEN U UITGEEST 997701 0-1412547 02-07 20:30.15 1187,39 13
392 25810004 HOK SMEETS-PENRIS S STEIN 2 0-1723473 02-07 18:38.18 1187,30 8
393 19280006 MEVR M VAN GEEL N NIEUW VOSSEMEER 6 8-3830145 02-07 18:58.59 1187,21 28
394 19959037 GEBR MAAS & ZN Z ZUNDERT 4 0-2011112 02-07 18:58.08 1187,21 25
395 16029227 COMB W.DE BRUIN & ZN B BARENDRECHT 2 0-1450642 02-07 19:28.22 1187,01 31
396 6140104 B.J.F. PELLE H HENGEVELDE 2 9-1307515 02-07 20:44.25 1187,00 12
397 9019002 JANSEN & SPAAN E EWIJK 955369 0-1745897 02-07 19:54.58 1186,84 3
398 18649002 GEBRAAD-DE WILDE S ST. MAARTENSDIJK 881691 0-2024388 02-07 18:52.58 1186,72 12
399 22010662 JOHAN MEULENDIJKS B BAKEL 917205 0-1619161 02-07 19:22.57 1186,63 7
400 18040475 ADRIE DE NOOIJER A ARNEMUIDEN 3 9-3900070 02-07 18:42.50 1186,63 16
401 8239277 EVERS, WIM & MICHEL D DIDAM 2 0-1267246 02-07 20:09.53 1186,59 8
402 24259101 CORTENRAAD-SLANGEN M MEERSSEN 856778 9-1108825 02-07 18:32.04 1186,56 5
403 15420312 L. BERKHOUT N NOORDWIJKERHOUT 965062 6-1490489 02-07 20:03.21 1186,53 2
404 23710314 H. JOOSTEN G GRATHEM 889540 0-1681731 02-07 18:59.46 1186,42 15
405 21309001 COMB VOS-VAN WANROOI G GEFFEN 2 9-3939324 02-07 19:36.58 1186,11 27
406 12019232 COMB. BAAS & BERG D DE KWAKEL 3 0-1361027 02-07 20:08.28 1185,88 14
407 9019173 TH. & B. BURGERS W WEURT 5 0-1298615 02-07 19:55.54 1185,66 27
408 12100891 O. PALS B BOVENKERK 5 7-1131936 02-07 20:13.40 1185,66 24
409 17460005 D.BOELHOUWER JR R ROTTERDAM 7 8-1066279 02-07 19:38.44 1185,48 32
410 14259001 COR SNEEKES & ZN D DRIEHUIS NH 3 0-1414929 02-07 20:24.12 1185,45 41
411 22209287 VAN HAM-BARTELS W WINTELRE 900607 0-2040369 02-07 19:09.44 1185,43 5
412 22161061 H .V. VENROOIJ JR. D DEURNE 915182 9-3946133 02-07 19:22.02 1185,42 16
413 24509353 COMB. M.& R. HERMANS V VOERENDAAL 2 9-1115857 02-07 18:36.14 1185,42 14
414 17380821 P.J. WESTERLAKEN A ALBLASSERDAM 927552 0-1509166 02-07 19:32.30 1185,37 3
415 24259012 GEBR. VAN DE WEERDT M MEERSSEN 3 0-1694317 02-07 18:32.16 1185,20 25
416 16759306 BATENBURG V.D. MERWE K KLAASWAAL 11 0-1479823 02-07 19:19.42 1185,18 32
417 21130003 CEES BROK ' 'S-HERTOGENBOSCH 924621 0-2041255 02-07 19:30.13 1185,08 8
418 7310409 W. KUIJT L LUNTEREN 2 9-1372879 02-07 20:11.32 1184,98 24
419 20072130 GERARD SCHELLEKENS R RIEL 2 0-2028408 02-07 19:08.59 1184,53 14
420 16149044 A. SAARLOOS & ZN K KLAASWAAL 913589 8-1062393 02-07 19:21.41 1183,89 16
421 16041352 BEN DE KEIJZER B BERKEL EN RODENRIJS 9 0-1452429 02-07 19:43.14 1183,65 42
422 19280006 MEVR M VAN GEEL N NIEUW VOSSEMEER 7 9-3930189 02-07 19:01.17 1183,58 28
423 15530811 P.J. BAAS H HONSELERSDIJK 934264 0-1446542 02-07 19:39.32 1183,31 3
424 24501431 J. KALKWARF H HEERLEN 867317 9-1116380 02-07 18:43.11 1182,95 3
425 24440015 J.DAENEN M MAASTRICHT 849612 0-1706531 02-07 18:28.14 1182,92 14
426 23710314 H. JOOSTEN G GRATHEM 2 9-1097554 02-07 19:02.06 1182,74 15
427 18329003 COMB F & J PROVOOST A AAGTEKERKE 2 9-3904409 02-07 18:47.23 1182,19 3
428 20131138 MARNO LENSVELT K KAATSHEUVEL 914804 0-2013067 02-07 19:23.51 1182,15 3
429 15429001 TEAM VOLLEBREGT W WASSENAAR 951850 9-1609129 02-07 19:55.18 1181,98 12
430 11281021 G.J.A DE KLERK A ALMERE 997205 0-1352990 02-07 20:33.43 1181,92 5
431 16751345 J.J. HOLLAAR S STRIJENSAS 910384 9-1652228 02-07 19:20.22 1181,75 15
432 10019004 G&J V NIEUWAMERONGEN V VEENENDAAL 3 0-1317045 02-07 20:07.35 1181,69 10
433 17660903 TIM HAGE W WOERDEN 3 0-1525156 02-07 19:59.23 1181,66 9
434 10311379 R. VAN MOORSELAAR W WADENOIJEN 944449 0-1330408 02-07 19:49.42 1181,00 10
435 17140006 P. V.D. BOOGAARD K KAMERIK 2 0-1524942 02-07 20:02.27 1180,94 4
436 18281048 LEX THIJS S ST. JANSTEEN 850782 0-2019790 02-07 18:30.32 1180,77 9
437 16140304 H. HEEZEN P POORTUGAAL 921733 9-1630779 02-07 19:30.57 1180,27 7
438 16220992 P.A. DE VOGEL O OUDE TONGE 3 0-1777391 02-07 19:12.34 1180,16 16
439 19180018 R. OOMEN S ST. WILLEBRORD 892617 0-1578621 02-07 19:06.23 1180,11 5
440 12069338 COMB VERWEIJ-DE HAAN M MIJDRECHT 2 0-1364873 02-07 20:11.32 1180,07 23
441 15400170 H.J. JORDAAN M MAASLAND 2 0-1438149 02-07 19:35.55 1179,88 9
442 22580227 JOHAN VAN BOXMEER S ST. OEDENRODE 915801 0-2039547 02-07 19:26.11 1179,88 4
443 17140006 P. V.D. BOOGAARD K KAMERIK 3 0-1525039 02-07 20:03.14 1179,80 4
444 23370810 J. NIJSSEN H HAELEN 897807 8-1293704 02-07 19:11.06 1179,62 4
445 20069001 HOEFNAGELS-BEENS C CHAAM 2 9-3910896 02-07 19:10.16 1179,57 7
446 25810392 Y VAN BRIEL M MEESWIJK 867671 0-1724689 02-07 18:45.42 1179,38 22
447 16220008 J.C. WAGNER S STAD A/H HARINGVLIET 905617 0-1467043 02-07 19:17.59 1179,21 6
448 24440023 ERIC CAUBERGH M MAASTRICHT 847973 0-1706652 02-07 18:29.07 1179,19 4
449 25790466 S.A. DECKERS M MEERS 863455 0-1722219 02-07 18:42.26 1178,89 10
450 11390029 T. MAASSEN A AMERSFOORT 2 9-1514088 02-07 20:17.30 1178,31 3
451 18299177 COMB. ZEGERS-BREEN K KAPELLE 873200 0-1537377 02-07 18:51.04 1178,30 9
452 13140442 L.A. PRONK B BREEZAND 1041330 0-1393733 02-07 21:13.54 1178,11 19
453 17380132 H.P. VERHEIJ H HENDRIK IDO AMBACHT 924059 0-1510137 02-07 19:34.22 1178,10 20
454 25570233 MEVR. HENDRIKS S SCHINVELD 871857 0-1714713 02-07 18:50.06 1178,03 4
455 15039274 COMB KOSTER-SOMMELIN D DELFT 7 0-1419246 02-07 19:46.43 1177,76 39
456 16041352 BEN DE KEIJZER B BERKEL EN RODENRIJS 10 0-1452494 02-07 19:47.13 1177,73 42
457 19351298 R. DE LEEUW M MADE 7 0-2003519 02-07 19:23.41 1177,19 15
458 24440010 V VAN BOGAERT M MARGRATEN 852098 0-1694670 02-07 18:34.14 1176,55 2
459 4100440 H. KALTER I IJSSELMUIDEN 2 9-1270161 02-07 21:08.23 1176,39 15
460 20069001 HOEFNAGELS-BEENS C CHAAM 3 9-3910871 02-07 19:12.23 1176,29 7
461 17359254 COMB. DE BRUIJN S SLIEDRECHT 2 0-1506032 02-07 19:37.21 1175,71 9
462 18421336 MARTIN DE POORTER S SLUIS 3 0-1543173 02-07 18:27.20 1175,53 11
463 16269082 GEBR. HAGENS A ACHTHUIZEN 3 9-7000158 02-07 19:17.00 1175,44 15
464 21280044 RAYMOND SCHALKWIJK L LEERDAM 941539 8-1708424 02-07 19:51.09 1175,23 3
465 13070933 D. RUITER L LUTJEBROEK 7 9-1558066 02-07 21:04.07 1175,13 24
466 16759306 BATENBURG V.D. MERWE K KLAASWAAL 12 0-4157137 02-07 19:26.19 1175,08 32
467 4100440 H. KALTER I IJSSELMUIDEN 3 5-1258110 02-07 21:09.24 1175,03 15
468 13001526 N.C. VOLKENS B BERGEN 1013281 9-1555655 02-07 20:52.31 1174,80 13
469 23710136 MARTIEN DENEER W WESSEM 887833 0-1682175 02-07 19:05.54 1174,54 5
470 25810004 HOK SMEETS-PENRIS S STEIN 3 0-1723491 02-07 18:46.15 1174,48 8
471 18261458 GUY FIJEN N NIEUW-NAMEN 3 0-2018934 02-07 18:39.16 1174,37 12
472 16759306 BATENBURG V.D. MERWE K KLAASWAAL 13 0-4157134 02-07 19:27.01 1174,02 32
473 4100962 W.J.E. DIENDER G GRAFHORST 2 9-1271018 02-07 21:10.01 1173,96 12
474 12100891 O. PALS B BOVENKERK 6 9-1535715 02-07 20:21.53 1173,95 24
475 23370593 WIL BOONEN B BUGGENUM 897700 0-1668813 02-07 19:14.43 1173,90 11
476 25810392 Y VAN BRIEL M MEESWIJK 2 0-1724674 02-07 18:49.10 1173,85 22
477 22340116 A. VAN ESCH E EINDHOVEN 2 8-1258432 02-07 19:20.43 1173,74 3
478 18329201 COMB. VERHAGEN-BUYL W WESTKAPELLE 868569 0-2020196 02-07 18:50.00 1173,74 4
479 15039274 COMB KOSTER-SOMMELIN D DELFT 8 0-1419225 02-07 19:49.28 1173,71 39
480 12060004 H. HENDRIKS V VINKEVEEN 7 0-1363724 02-07 20:17.18 1173,50 14
481 12060373 G. RIGTER A AMSTELVEEN 5 0-1365724 02-07 20:24.08 1173,39 44
482 12069338 COMB VERWEIJ-DE HAAN M MIJDRECHT 3 0-1364838 02-07 20:16.24 1173,12 23
483 16149044 A. SAARLOOS & ZN K KLAASWAAL 2 0-1459579 02-07 19:28.47 1173,10 16
484 23370810 J. NIJSSEN H HAELEN 2 9-1086273 02-07 19:15.22 1173,04 4
485 25810333 TH. DAALMANS E ELSLOO 862653 0-1723609 02-07 18:45.29 1172,91 5
486 25639147 W. KICKEN & ZN. S SIMPELVELD 2 9-1136058 02-07 18:41.30 1172,88 14
487 10010003 CORNE VAN OEVEREN O OVERBERG 966098 0-1317895 02-07 20:13.50 1172,69 23
488 19770837 F. ZWIERS T TERHEIJDEN 3 9-3919782 02-07 19:23.46 1172,36 8
489 17381774 H. DE JONG P PAPENDRECHT 924307 9-1680114 02-07 19:38.28 1172,28 20
490 23251330 G. DE RENET S STRAMPROY 886055 0-1663753 02-07 19:05.54 1172,19 14
491 16250233 A. REIJERKERK N NUMANSDORP 910158 0-1468983 02-07 19:26.32 1172,08 14
492 16149004 COMB D. BAKKER EN ZN P POORTUGAAL 921502 0-1477114 02-07 19:36.13 1172,07 4
493 17380132 H.P. VERHEIJ H HENDRIK IDO AMBACHT 2 0-1510138 02-07 19:38.43 1171,60 20
494 9119001 JANSSEN - WEIJERS G GROESBEEK 2 9-1467364 02-07 20:02.23 1171,37 17
495 18040475 ADRIE DE NOOIJER A ARNEMUIDEN 4 0-2017231 02-07 18:52.28 1171,23 16
496 24449082 GEBR. SAYA M MAASTRICHT 850142 0-1695352 02-07 18:35.54 1171,16 4
497 24500109 M.J.M. DEGENS H HEERLEN 865685 0-1766902 02-07 18:49.11 1171,14 13
498 4100440 H. KALTER I IJSSELMUIDEN 4 9-1270202 02-07 21:12.28 1170,95 15
499 24500042 J. HABETS H HEERLEN 3 0-1698085 02-07 18:49.49 1170,83 10

NPO Inkorf Lokaal Plaatsnaam DuivenGezet DuivenGemeld Percentage
429 Nieuwleusen 137 27 19,7
617 Borne 140 30 21,4
713 Voorthuizen 71 40 56,3
751 Lochem 70 6 8,6
823 Didam 70 28 40,0
850 Lichtenvoorde 70 7 10,0
865 Zetten 262 140 53,4
1020 IJsselstein (UTR) 111 37 33,3
1139 Soest 179 65 36,3
1264 Wormerveer 462 155 33,5
1536 Maasdijk 130 51 39,2
1539 Naaldwijk 242 80 33,1
1542 Noordwijkerhout 279 135 48,4
1614 Klaaswaal 180 61 33,9
1622 Middelharnis 134 41 30,6
1738 Hendrik ido ambacht 453 162 35,8
1766 Woerdense verlat 273 127 46,5
1850 Kruiningen 274 114 41,6
1859 Hoek 326 198 60,7
1980 Werkendam 167 92 55,1
1983 Hoogerheide 284 152 53,5
2021 Tilburg 103 63 61,2
2128 Velddriel 164 49 29,9
2139 Oss 287 92 32,1
2201 Helmond 85 28 32,9
2259 Valkenswaard 125 51 40,8
2312 Echt 164 84 51,2
2337 Neer 169 49 29,0
2404 Beek (LB) 247 144 58,3
2444 Gronsveld 94 52 55,3
2449 Heerlen 233 109 46,8
2563 Simpelveld 161 55 34,2
Totaal - 6146 2524 41,1

.

Gero en Evelien Dijk krijgen op nationaal Agen oud
het goud omgehangen

.


.
Na de lossing van een internationale vlucht is het voor Nederlandse deelnemers en andere geïnteresseerde liefhebbers altijd de vraag hoe hard zullen de snelste duiven gaan. We kijken naar de wind op de vliegroute en de eventuele bewolkings- en regenzones. Is de wind gunstig voor de voorvlucht of juist voor de overvlucht? Zullen in Zeeland de eerste duiven gaan vallen of gaan die juist in Zuid-Limburg gepakt worden? We kijken uit naar de eerste meldingen vanuit de voorvlucht in Frankrijk. Wat maken die voor een snelheid? Loopt de gemaakte snelheid op naar mate de afstand toeneemt? En kan België Frankrijk overvleugelen met hogere snelheden zodat Nederland dat ook kan overtreffen? En op Agen 2022 leken de kansen van de Nederlandse duiven in het internationale veld aardig gunstig te liggen. Eerst kregen de duiven te maken met een zacht oostelijk windje en na zo‘n 200 km ging de wind uit een zuidelijke hoek waaien. En de kracht van die wind leek meer naar noorden toe te nemen. Op midfondvluchten wisten de kopduiven langs de kust zelfs snelheden van boven de 1600 m.p. m. te halen. De eerste melding kwam in Frankrijk uit de uiterste noordpunt en daarna volgden Belgische duiven uit West-Vlaanderen. De vlieglijn naar de kust toe bleek de meest gunstige. De eerste Franse melding bleek later de tweede snelste duif van de lossing en in België reikten de twee snelste duiven tot 1353 en 1350 m.p.m. in Klerken en Wevelgem. De eerste duif in Nederland werd in Westkapelle geklokt door de comb. Verhagen-Buyl om 17.17 uur op 868 km. Hun jaarling kwam tot 1341 m.p.m. en dat bleek later de snelste Nederlandse Agenvlieger te zijn. Drie kwartier later konden Gero en Evelien Dijk in Alblasserdam hun eerste Agenganger verwelkomen en dat was ook een jaarling. Op 927 km kwam die tot 1337 m.p.m. Na 18.04 klokte het echtpaar om 18.09 uur hun tweede duif en dat was nu een oude. Aan 1327 m.p.m. is deze duivin de 3e snelste van alle Nederlandse Agenvliegers en wint ze de 1e nationaal tegen 6162 oude duiven. En Gero en Evelien Dijk kunnen nu zeggen: "We winnen de 1e nationaal met onze tweede duif en met onze eerste duif winnen we de 2e nationaal". Wie de situatie met twee aparte Agenconcoursen niet zou kennen mag gerust denken dat hier totale abracadabra wordt gesproken. Maar dat is niet zo. Trouwens met 5 oude duiven mee is aan prijs 44 nog een pure kopduif door hen gepakt en bij de jaarlingen is het echt een Dijkfestival geworden met 34 mee en aan prijs 46 nationaal al de 7de eigen duif!

.


.
Sprookje
Vijf jaar geleden wisten Gero en Evelien Dijk al eerder nationaal Agen oud te winnen met hun ‘Theo‘. Toen hadden ze maar één oude duif. ‘Theo‘ is vernoemd naar de vader van Gero die zelf ook een fervent liefhebber was en ten tijde van de Agenzege in 2017 was hij al ernstig ziek en later dat jaar overleed hij. ‘Theo‘ is en doffer van 2014 en werd gekweekt uit een doffer van Kees Bosua (Dordrecht) en een duivin van Arie Dijkstra (Oudwoude). Een klepper van sterk dagfondsoort dus. En laat deze ‘Theo‘ nu de vader zijn van de jarige duivin die nu de 2e nationaal Agen jaarlingen wint. Haar moeder is de NL19-1658903 en laat dat nu de duivin zijn die nationaal Agen oud wint! In een sprookje kunt je zoiets verzinnen maar in Alblasserdam is die dus duidelijk werkelijkheid geworden! Liz wint de 1e nationaal Agen oud 2022, haar dochter ‘Charlotte‘ wint de 2e nationaal Agen jaarlingen 2022 en de vader van ‘Charlotte en wel ‘Theo‘ won de 1e internationaal Agen in 2017. Nog nooit korfden Gero en Evelien Dijk zo‘n grote ploeg als nu op Agen. Bij inkorving in Hendrik Ido Ambacht viel het Piet van de Merwe uit Dordrecht ook al op dat ze zoveel jaarlingen meehadden. Maar alle kaarten zijn op de ZLU-vluchten gezet en ze voorspelden goed weer voor afgelopen weekeinde dus de jaarlingen moesten eraan geloven. Het seizoen werd in Alblasserdam begonnen met 25 koppels. Alle duiven van deze Agen werden gekorfd op eieren van zo‘n 8 tot 12 dagen en dat was hun eerste nestje van dit jaar. Gero liet de koppels zo lang mogelijk bij elkaar totdat de duivinnen toch begonnen te leggen. Zo‘n 6 weken geleden werden ze gescheiden en zo ook ingevlogen. Met het oog op de eerste fondvlucht werden ze gekoppeld om ze op eieren te kunnen korven. Vorige week korfde het echtpaar 7 duiven op Bordeaux (i.p.v. Pau) en wonnen ze nationaal twee knappe prijzen aan de prijzen 37 en 183 tegen 4891 duiven. Wel is een duif achtergebleven die vorig jaar nog vroeg van Narbonne was met de 136e nationaal en die was toen hun tweede duif. Een kleiner ploegje zit nu nog St. Vincent (ZLU) klaar.

.


.


.
Nieuw hok
In 2017 is er op het erf in Alblasserdam een nieuw hok gekomen van 8 meter lang na de internatioale zege op Agen. Evelien wilde graag een hok met een loopgang voor de verblijven en dat is toen neergezet. Het hok is gebouwd door Eef van Aalten uit het Gelders Huissen en die is zelf ook een fervent liefhebber en hij speelt alle vluchten. Vorig jaar zat Eef een keer bomvroeg met een duif rechtstreeks van Gero en uit hetzelfde koppel heeft de comb. de Ruiter uit Alblasserdam een koppel jongen verkregen en eentje daarvan vloog in 2021 (als jaarling) een 11e NPO op de dagfond en dit jaar was het ook al een keer raak met 9e Issoudun tegen 9293 duiven. Gertjan en zijn dochter Elena de Ruiter nog maar kort actief in de duivensport en hebben dus wel een echte topduif onder de pannen! Voor de oude duiven hebben ze drie afdelingen en verder eentje voor de jongen en in de schuur is een verblijf voor kwekers waarvan het grootste deel waaronder ‘Theo‘ elders is ondergebracht. Broer Michael gaat op eigen adres ook weer met de jongen van start en hij was gestopt nadat vader Theo was komen te overlijden en de duiven van het ouderlijke erf verdwenen.

.


.


.


.
Liz
De winnares ‘Liz‘ is volgens Gero een plaatje van een duivin en dat was voor hem aanleiding om in 2021 op het kweekhok te koppelen aan ‘Theo‘. Daarna ging ze weer terug naar het vlieghok en dat ze de voorgaande jaren al knap naar huis kwam bewijzen de prijzen op de dagfond met de 1e Issoudun van 552 duiven, 33e Blois van 11.576 duiven en de 91e Chateauroux tegen 4973 duiven. Haar vader is ‘het Verheytje‘ van vader en zonen Verhey uit Hardinxveld-Giessendam die zelf een topper op de dagfond was. Hij stamt uit duiven van Braad-de Joode (Woudrichem) en Martin van Zon (Krimpen a.d. IJssel). De moeder van ‘Liz‘ was in 2019 een jarige duivin die van Peter Crans uit Den Helder is gekomen en in afstamming zien we best dagfondsoort van A. Dijkstra, Braad-de Joode en Rens v.d. Zijde (Den Helder). En evenals bij ‘Theo‘ zien we dus bij ‘Liz‘ geen specifieke soorten voor de grote fond maar meer voor de dagfond. Nu zijn ochtendlossingen ook verlengde dagfondvluchten en op deze Agen hing ‘Liz‘ ruim 11,5 uur in de lucht om 928 km te overbruggen en ze vloog bijna 80 km per uur.

.


.


.
Grote fond
De laatste jaren hebben Gero en Evelien het duivensportgeweer wel van schouder verwisseld. Specifieke duiven voor de grote fond zijn bijgehaald en wel zodat dat de huidige vliegploeg voor bijna drie kwart uit dat soort bestaat. Om dit soort duiven te verkrijgen hebben ze aan geklopt bij Louis Vollebregt in Wassenaar, Wim Muller (nu Goes), Leon Roks (Standdaarbuiten) en fam. Rans in het Belgische Wijgmaal. En die kruising heeft zich op deze Agen best getoond met zoveel jaarlingen die heel knap op tijd de thuishaven wisten te bereiken. Geen liefhebber in Nederland wist met een grote ploeg jaarlingen zo uit te pakken! De 10de jaarling is aan prijs 160 op de meldingslijst al binnen! De tweede oude duif stamt uit een samenkweek met Peter van Sintmaartendijk uit Papendrecht en die zal prijs 44 gaan winnen terwijl Peter zelf aan de prijzen 11 en 18 in de meldingslijst staat en Piet v.d. Merwe met de prijzen 6, 13 en 29 met 14 mee.

.


.
Evelien
Al heel vroeg in de morgen vertrekt Gero Dijk elke (werk)dag van huis om voor zijn boterham te gaan ‘arbeiden‘. Gero heeft een eigen bedrijf onder de naam ‘Gietvloeren BY Gero‘ en hij werkt als zelfstandige en brengt allerlei soort afwerkvloeren aan in woningen, instellingen en bedrijven. Op de eigen website zag ik de mooie naam ‘kunststof-applicateur‘ staan om zijn werk te duiden als aanbrenger van kunststof, coating- en troffelvloeren. Vanwege zijn werk is de hand van echtgenote Evelien in de duivensport onmisbaar. Zij laat vliegduiven in de ochtend uit en als ze op nest zitten is dat een verplichte training voor alle duiven. Als ze gescheiden zitten dan trainen de geslachten begrijpelijk apart. De jonge duiven laat Evelien ook uit. Bij thuiskomst van zijn werk laat Gero de vliegers voor een tweede keer trainen. Het voeren wordt zo makkelijk mogelijk gemaakt en uit een grote bak verstrekt Evelien het voer en de duiven krijgen volle bak en als alles op is dan wordt die aangevuld. Op het medische vlak wordt kort op de bal gespeeld zoals de Vlamingen dat zeggen. In het vliegseizoen worden de duiven regelmatig nagekeken. En dat gebeurt zeker op de woensdag voor korving en als de duiven dan niet goed en top zijn dan wordt er niet gekorfd. Dat nakijken gebeurt bij de dierenartsen Stefan Göbel en Fernand Mariën. Dat bepaalde duiven in goeden doen waren kon Gero een keer eerder aflezen uit de aankomsten van een oefenvlucht die door ‘Hank‘ gehouden werd. Moeder en dochter waren daarvan ook al vroeg. Maar had Gero kunnen bevroeden dat zij later de 1e en 2e nationaal zouden kunnen gaan vliegen? Een liefhebber kan er vooraf van dromen maar meestal komen die duivensportdromen niet uit. Maar op Agen 2022 wel in Alblasserdam bij Gero en Evelien Dijk. Schitterend toch! Een duivendag om nooit te vergeten en die altijd een zoete herinnering zal blijven.

Ad van Gils
Wedvlucht: Internationaal - Agen (Oude)
gelost: 02-07-2022, 06:30 uur
Nederland 6146
Belgie ---
Frankrijk ---
Duitsland ---
Luxemburg ---
Engeland ---
Internationaal ---- Duiven
.

.
Lossing Agen om 06.30 uur

.


.


.


.


.
Wij vragen jouw akkoord voor het gebruik van cookies op onze website. Meer informatie over wat cookies zijn, welke cookies op onze website worden gebruikt en wat ze bijhouden is beschikbaar in het onderdeel cookies van ons privacy statement    Akkoord Niet akkoord