Z.L.U. vluchten

                                                                                                        

Vluchten ZLU marathon 2024.                                                       Vluchten West Europese Super Marathon 2024

Agen oude,  Barcelona, Marseille, Narbonne.                                  Pau,  Barcelona,  St.Vincent,  Perpignan.
 

Agen ( Oude )

30-06-2023
Hippodrome van Beaumont de Lomagne. Agen
>  Lijsterstraat 7 Hapert

VOORBESCHOUWING WEDVLUCHT AGEN ( OUDEN )

.
Inmanden : maandag 26 juni
Los : vrijdag 30 juni


.
Internationaal georganiseerd door: LES AMIS DU BORDEAUX TÉLÉVIÉ

.


.
GPS Coördinaten: Noord + 435318.0 Oost + 010023.0
Losplaats : Hippodrome van Beaumont de Lomagne.

.
Bordeaux jarige is zowel internationaal en ZLU alleen voor oude duiven.Oude en jaarlingen op één poulebrief is niet toegestaan. Alle duiven nemen zonder verdere kosten deel aan de internationale wedstrijd..

De vrachtkosten bedragen € 4,65 per duif. Afdracht door inrichter aan de KBDB € 0,10 per duif (verplicht) dit bedrag is niet opgenomen in de vrachtkosten. Internationale uitslag op papier € 8,00 en is niet verplicht. Alle duiven nemen zonder verdere kosten deel aan de internationale wedstrijd.

.
Op deze wedvlucht is geen dubbeling duivinnen.
.
Extra ereprijzen:
  • De eerste 25 duiven van de uitslag
  • Snelste twee eerst getekenden (1 prijs)
  • Snelste drie eerst getekenden (1 prijs)
De ZLU stelt 2 prijzen ter beschikking aan het meerjarig asduif kampioenschap over 3 en 4 jaar. Een liefhebber kan met de zelfde duif maar een prijs winnen. Door de internationale inrichter worden drie geldprijzen beschikbaar gesteld voor:

1e internationaal € 150,00
2e internationaal € 100,00
3e internationaal € 50,00

Voor de snelste Nederlandse duif stelt de internationale inrichten € 75,00 beschikbaar. De prijzen dienen zelf te worden afgehaald.

De vlucht AGEN oud telt mee voor de :
.
ZLU MARATHON

.
Wie was de BORDEAUX winnaar 10 jaar geleden ?

.


.
RUTGER. JAN. RITTERSMA - GRONINGEN
.
Winnaar nationaal en internationaal Agen (oud)

.
In Nederland kwam de eerste melding om 20.38 uur van A. Maljaars uit de Zeeuwse badplaats Zoutelande op 845 km. Gevolgd door een (ook oude) duif van Marc Hendriks uit Eys aan de andere kant van het land in Zuid-Limburg om 20.39 uur geklokt op 843 km. Met snelheden van 1177 en 1171 zouden zij uiteindelijk op een 16e en 22e plaats bij de oude duiven gaan eindigen. Een sneller duif klokte daarna Annie en Frans van Pinxteren om 21.15 uur op 913 km in Rosmalen op de middenlijn van ons land en met een snelheid van 1209 m.p.m. leken zij lange tijd bij de oude duiven te gaan zegevieren. Slechts een jaarling van Jos Pepping in Egmond aan de Hoef overtrof deze snelheid met 1216 m.p.m. en zijn duif werd om 22.12 uur geklokt op 987 km. En dat was de stand bij het ingaan van de neutralisatietijd om 22.55 uur en tot 5.03 uur stond de vliegtijd officieel stil maar niet alle duiven hebben zich aan deze regel op papier gehouden. Rutger Jan Rittersma uit Groningen had voor de eerste keer duiven op een ZLU-vlucht in de strijd staan en had zijn hele ploeg voor oude duiven voor deze vlucht 'geprepareerd'. Ze vertrokken allen op jongen van een goede week. Tot 1.50 uur bleef hij letten omdat nachtvliegerij niet uitgesloten werd. Hij besloot om 4.30 uur de wekker te laten afgaan maar om 3.30 uur stond hij weer op omdat hij toch niet de slaap kon vatten.Toen hij buiten kwam en naar het hok liep vloog er een duif van de grond op en die streek op de garage neer. Uit het zicht van de buitenlamp was ze moeilijk in beweging te krijgen en nadat Rutger Jan het gekoer van een doffer nadeed kwam ze in beweging en liet ze zich naar het hok leiden. Om 3.59 uur werd de NL08-1962728 geklokt en dat op een afstand van 1099 km. Met een snelheid van 1279 m.p.m. is de nationale en internationale zege gepakt. Als extra kers op de taart kwam om 5.46 uur de tweede duif en wel de NL08-1962771 die tegen de '728' gekoppeld staat en hij is tot een snelheid van 1218 m.p.m. gekomen. Goud en brons op de ZLU-vlucht Agen in Groningen! Zijn derde duif kon Rutger Jan om 7.09 uur klokken en de vierde duif om 9.14 uur en dat is de een duivin van 2011 en zij is een volle (jongere) zus van de winnares. Vorig jaar haalde ze als jaarling teletekst op de morgenlossing Ruffec met de 6e prijs tegen 3654 duiven in de sector noord.

.


.
Deze opnames zijn van eind 50e jaren, begin 60e jaren, nu precies 65 jaar geleden na de oprichting van de Zuid Limburgse Unie in 1958 in de Zuid Limburgse mijnstreek

.


.
Veiligheid gaat voor alles, ook ondergronds !

.

.
De 10 geboden, niet van Mozes maar van :
.
Sil van Vliet


.


.
Wonende te: Ter Aar
Provincie: Zuid-Holland
GSM.nr.: 06-41895146


.
1. Hoe bent U verzeild geraakt in de duivensport ?

Mijn vader en broers hadden al duiven en zodoende ben ik er ingerold. Ook mij opa had al duiven dus ik kon niet achter blijven. De eerste duiven die ik in een apart hokje had was ongeveer in 2010/11. Vrijwel vanaf het begin wilde ik al mee gaan doen met de marathonvluchten. Waarom ik daar ooit voor gekozen heb weet ik niet precies. Ik heb er in ieder geval geen spijt van. Ik vind het marathonspel veel mooier dan het programmaspel.
2. Hoe was Uw 1e kennismaking met de ZLU vluchten ?

In het jaar 2022 heb ik ervoor gekozen om mij te richten op de ZLU vluchten. Voorheen lag de focus op de NPO marathonvluchten. Ik heb daarvoor wel eens enkele ZLU vluchten ingekorfd, maar dat was altijd bijzaak. De paar ZLU vluchten voor 2022 gingen met wisselend succes. In het jaar 2022 ging het super, dus dat is dan natuurlijke een leuke kennismaking met de ZLU.

3. Hoe is de voorbereiding seizoen 2023 verlopen ?

Tot nu toe gaan de voorbereiding goed (op het moment van schrijven is het begin Mei). De duiven worden op weduwschap ingespeeld. Alle duiven zijn vanaf de eerste week van het seizoen mee geweest. Tot dat de 2nachtmand begint speel ik alle duiven zelfs 2 keer in de week. Ik korf ze op vrijdag in en op dinsdag. Ik hoop dat de duiven zo een betere conditie krijgen en dat vooral de jaarlingen er meer ervaring door opdoen. Verder probeer ik ook alle duiven minimaal 1 en indien mogelijk 2 dagfond vluchten mee te geven. Ik probeer de duiven zo te koppelen dat ze bij het inkorven van de eerste ZLU vlucht op jongen van ongeveer 7 dagen zitten.
4. Hoe groot is de vliegploeg die straks aan de ZLU vluchten gaat deelnemen ?

Ik ben dit jaar begonnen met 100 vliegduiven en dat vind ik een behoorlijk grote ploeg. Dit komt doordat ik veel jongen heb overgehouden door de vogelgriep en ik toch elke duif een kans wil geven om zich te bewijzen. Hoe langer ik duiven heb hoe minder goed ik aan de buitenkant van een duif kan zien of het een goede is. Ik kijk alleen naar de uitslag!

a) Heeft U verschillende ploegen gevormd, zo ja waarom !

Ik verdeel de duiven in 3 ploegen: ploeg Pau, Agen en Barcelona. Op Pau gaan de meeste overjarige mee. Op Agen zet ik alle jaarlingen en enkele ouden die met een jaarling gekoppeld zitten. Op Barcelona zet ik een klein groepje overjarige duiven waarvan ik hoop dat ze het aankunnen. Na Barcelona is in principe elke duif dus een keer mee geweest. De Pau ploeg probeer ik 3 keer te spelen en de ploegen Agen en Barcelona 2 keer.

.


.
5. In welk lokaal gaat U inkorven, welke toppers ontmoet U daar ?

Ik korf in het inkorfcentrum in Woerden.Zonder iemand te kort te doen korven hier toppers in zoals: Tim Hage, Frank Hage, Verweij- de Haan, Vincent Vork en Pieter Woord en Louw vd Berg uit Urk. Concurrentie maakt je alleen maar sterker, dus laat er nog maar een paar toppers bijkomen!

6. Zoekt U een speciale vlucht uit om te “pieken “ ?

Eigenlijk niet. Zoals de planning er nu uitziet gaat er een grote ploeg naar Agen. Als je veel duiven inkorft vind ik wel dat je ook een vroege duif moet pakken. Anders gaat er toch iets niet goed…

7. Is het aantal duiven per mand en het aantal manden per auto maatgevend voor de goede conditie waarmee de duiven thuiskomen na de vlucht ?

Of de duiven in goede conditie thuiskomen in van veel meer factoren afhankelijk dan alleen transport. Het is natuurlijk wel zo dat het transport naar de losplaats zo goed mogelijk moet zijn.Dit willen we natuurlijk zelf voor onze duiven en is ook cruciaal om elke duif een eerlijke kans te geven op een topprestatie!

.


.
8. Hoe volgt U de aankomsten van de duiven tijdens de vlucht ?

Met het inspelen van de duiven ben ik eigenlijk nooit thuis op zaterdag. Ik kijk op me telefoon hoe de duiven naar huis komen en als ik terug kom van het werk loop ik een rondje in het hok en ga ik ze scheiden. Me vader zorgt wel altijd dat de waterbakken gevuld blijven bij thuiskomst. Als de marathons thuis moeten komen ben ik wel thuis. Ik volg dan de meldingen in België en de eerste meldingen in Nederland. Zodra ik een goed beeld heb vanaf hoe laat ik een duif kan gaan pakken ga ik rustig zitten wachten.

9. Gaat Uw voorkeur uit naar Internationaal of Nationaal spel ?

Mijn voorkeur gaat uit naar het nationale spel. Het is natuurlijk prachtig om je met Belgische en Franse liefhebbers te meten, maar ik vind dat de afstandsverschillen daar over het algemeen te groot voor zijn. Hierdoor zijn de weersomstandigheden vaker bepalend dan de kwaliteit van een duif. Ook vind ik het wel eens jammer dat de inrichters grotendeels bepalen, ondanks dat Nederland een grote deelnemer is. Ik denk dat wij het in Nederland prima voor elkaar hebben qua kennis over vervoer, lossingen en het welzijn van postduiven. Dat is kennis die we in de toekomst nog hard nodig gaan hebben om sport met dieren te kunnen blijven beoefenen. Het zou mooi zijn als deze kennis gedeeld wordt met de inrichters.

10. Zijn er nog verbeter/aanpassingspunten inzake de ZLU organisatie op te noemen !

Ik hoop dat de ZLU organisatie meer in gaat zetten op samenwerking met de NPO. Hoe mooi zou het zijn als er een paar grote gezamenlijke nationale concoursen zouden zijn. Nationale vluchten met een deelname van 2500 duiven zijn financieel moeilijk vol te houden denk ik.

Aldus Sil van Vliet.

.
En hier doet de ZUID LIMBURGSE UNIE het allemaal voor !

.

.
Sportvrienden,
Deze reportages worden mede mogelijk gemaakt dankzij de sponsoring van:
.
..
PIGEON PIXELS FALCO EBBEN.

.

.
De Zuid Limburgse Unie, al meer dan 64 jaar een begrip
in de Nederlandse duivensport !


..
Reporter van het verslag van Agen/Bordeaux Ouden is:
.

Ad van Gils


.
Ook deze reportage staat straks in
“ Het Spoor der Kampioenen “.


.


.
Dank zij de medewerking van duivensportblad
De Duif worden de uitvoerige reportages elke week opgenomen in De Duif.

.

.
Duivensportblad
.
.
Namens bestuur ZLU,
Hub Wetzelaer. Pr. ZLU vluchten.

Allerlei van Pau tot Agen.

.


.
Het was alweer de eer voor Ruud Vermaat die de vroege melding bij Ad Fortuin mocht gaan controleren. Volgens zijn zeggen al de 5e keer !!

.

.
Even op het controleapparaat en de uitslag geeft aan:

.


.


.
Daarna controle van de vaste voetring, alles conform controle maatregelen KBDB.

Maandag morgen kwam reeds het verzoek binnen om alle controles naar de inrichter Colombe Joyeuse te mailen .

.
Na Pau volgt Agen.
.
De aantallen internationaal:
.
BELGIQUE-BELGIE 12.530
NEDERLAND-PAYS BAS 10.743
DUITSLAND-ALLEMAGNE 795
ANGLETERRE-ENGELAND 351
FRANCE-FRANKRIJK 5.269
INTERNATIONA(A)L 2023 29.688

.
Ca. 4.100 duiven minder t.o.v. 2022.

.


.
WCS in extremes !!

.


.
Ter ondersteuning van het omvangcentrum Rucphen werd ook in Geleen ingecheckt. In Geleen waren het 4.305 duiven, in Rucphen 6.428.

.

.
Niet vergeten, de ventilatie balkjes !!

.


.


.
Water en nog eens water !!

.


.

Nieuwe brandstof voor een succesvolle thuisreis !!

.


.
Klaar voor vertrek !

.


.
Het werkverslag van Geleen:

Het omvangen van de duiven van Agen in Geleen is heel goed verlopen.Route Limburg en Route Oss is in Geleen aangeleverd en verwerkt. Omstreeks 0.30 uur gestart, dinsdag nacht. Ca. 7.00 uur hadden we het ca. 4000 duiven reeds verwerkt. Van 7.30 uur heeft de dagploeg twee vrachtwagens rustig kunnen laden en de duiven kunnen voeren en watergeven. Bauwens had reeds een trailer gebracht, waardoor we meteen de manden konden laden (140 stuks). Omstreeks 11.30 uur is de vrachtwagen vanuit Duitsland gearriveerd, waarop we de overige 100 manden hebben geladen. Omstreeks 14.30 uur is een trekker van Bauwens de eerste trailer komen ophalen. Deze beide trailers zijn naar Olen gebracht, alwaar deze daar zijn blijven staan tot vertrek naar Agen. Hier zijn onze verzorgers Ludo en Frans bij gebleven en hebben de duiven gisteravond nog van vers water voorzien.

Kooi 1, 1812 duiven 100 volle manden, 1 restmand van 12 duivinnen.
Kooi 2, 2490 duiven 138 volle manden, 1 restmand van 6 doffers.
Totaal, 4302 duiven 138 volle manden, 2 restmanden.

Aldus onze voorzitter Mickel Roumans.
========================================================

Het werkverslag van Rucphen:

Beste mensen
In Rucphen zijn 6.426 duiven gecontroleerd en geladen in 2 wagens van Bauwens.Totaal 358 manden incl. 2 restmanden van 15 doffers en 5 duivinnen. Rond 13.00 waren alle duiven gecontroleerd en alle manden geladen. Dinsdagavond zijn de drinkbakken nog een keer bijgevuld. De bedoeling was dat de wagens woensdagochtend m 5.00 vertrokken vanuit Rucphen. Patrick van den Hurk is de chauffeur van de camion met remorque. Verder geen bijzonderheden.

Aldus Christ.
========================================================

Namens ZLU,
Hub Wetzelaer, Pr. ZLU vluchten
No NPO-Lidnr Naam Plaats Afstand J-Aluring Dag/tijd M/Min Mee
1 22470683 J. POPPELIERS H HAPERT 890208 1-4007711 30-06 19:51.55 1277.35 8
2 13169001 J. HOMMES & ZONEN A AKERSLOOT 1002242 9-1566070 30-06 21:21.01 1275.09 13
3 6530007 W. TUTEN D DALMSHOLTE 1032490 0-1165224 30-06 21:49.46 1267.22 5
4 17469003 GEBR. DE VREEDE B BERKENWOUDE 940277 0-1512402 30-06 20:40.57 1260.51 5
5 7440882 BERT EIKELBOOM H HEERDE 1015722 0-7023544 30-06 21:41.16 1259.78 3
6 17050706 GERO DIJK A ALBLASSERDAM 927985 1-1703192 30-06 20:35.34 1253.07 5
7 12649165 DEKKER-V.D. HERIK K KROMMENIE 997568 1-1085168 30-06 21:31.16 1252.81 12
8 25810210 L. MARTENS S STEIN 864173 0-1724152 30-06 19:45.34 1251.40 12
9 10479194 COMB. VAN DEN BERG U UTRECHT 959383 1-1038732 30-06 21:01.43 1251.29 2
10 19390335 J.W. VAN GILS O OOSTERHOUT 909021 1-2113218 30-06 20:23.35 1247.66 15
11 24490009 J.G. KEULAARTS H HEERLEN 864030 9-1116198 30-06 19:47.51 1247.07 7
12 15039274 COMB KOSTER-SOMMELIN D DELFT 938340 1-1118866 30-06 20:48.39 1245.06 27
13 12060373 G. RIGTER A AMSTELVEEN 978765 1-1068743 30-06 21:21.45 1244.06 21
14 23540084 JAN. STRAETEMANS T THORN 886467 0-1677377 30-06 20:08.50 1241.84 4
15 25810004 HOK SMEETS-PENRIS S STEIN 864711 0-1723491 30-06 19:53.53 1237.28 4
16 22010662 JOHAN MEULENDIJKS B BAKEL 917205 1-2141628 30-06 20:36.28 1237.01 8
17 11150611 J. VAN 'T LAND N NAARDEN 985131 1-1082049 30-06 21:32.05 1235.92 6
18 21280284 P. VAN DE HURK M METEREN 942274 0-1612361 30-06 20:58.02 1234.91 14
19 21309001 COMB VOS-VAN WANROOI G GEFFEN 933432 1-2137846 30-06 20:50.53 1234.89 31
20 21430878 W. VAN OOIJEN R ROSMALEN 928919 1-2140122 30-06 20:47.57 1233.71 2
21 18059001 COMB ASANI & NOLET A AXEL 848656 1-2129601 30-06 19:43.54 1231.90 5
22 5060637 B.G. PRASING L LELYSTAD 1014316 1-1054369 30-06 21:58.25 1231.84 22
23 24490910 J.L. HANSSEN K KERKRADE 864635 0-1696306 30-06 19:56.59 1231.70 5
24 23290428 MARC GIELEN M MAASBREE 910794 1-1357294 30-06 20:35.13 1230.44 12
25 19390335 J.W. VAN GILS O OOSTERHOUT 2 0-2004716 30-06 20:33.51 1230.32 15
26 15391137 A.W.M. VAN DIJK H HONSELERSDIJK 935254 1-1135561 30-06 20:55.35 1229.65 30
27 10209486 C.J.J. VAN WIJK & ZN B BENSCHOP 949921 1-1024977 30-06 21:07.56 1228.98 20
28 4330021 PIETER WOORD U URK 1033171 1-1554628 30-06 22:15.54 1228.65 11
29 4330021 PIETER WOORD U URK 2 1-1554628 30-06 22:15.54 1228.65 11
30 4330021 PIETER WOORD U URK 3 1-1554628 30-06 22:15.54 1228.65 11
31 4330021 PIETER WOORD U URK 4 1-1554628 30-06 22:15.54 1228.65 11
32 4330021 PIETER WOORD U URK 5 1-1554628 30-06 22:15.54 1228.65 11
33 4330021 PIETER WOORD U URK 6 1-1554628 30-06 22:15.54 1228.65 11
34 4330021 PIETER WOORD U URK 7 1-1554628 30-06 22:15.54 1228.65 11
35 4330021 PIETER WOORD U URK 8 1-1554628 30-06 22:15.54 1228.65 11
36 4330021 PIETER WOORD U URK 9 1-1554628 30-06 22:15.54 1228.65 11
37 19790460 KEES DE GRAAF E EETHEN 922738 0-6241500 30-06 20:46.43 1227.51 9
38 7130477 J. DOPPENBERG JR. V VOORTHUIZEN 983869 1-1625697 30-06 21:36.44 1227.18 25
39 16041352 BEN DE KEYZER B BERKEL EN RODENRIJS 938907 0-1452532 30-06 21:00.14 1226.96 14
40 23379037 GEBR KUYPERS N NEER 900786 1-1360826 30-06 20:29.37 1226.20 4
41 21289010 TEAM DE PATAGOON H HERWIJNEN 934283 1-1295748 30-06 20:56.58 1226.15 8
42 24499137 COMB H. BEUGELS & ZN L LANDGRAAF 863420 1-1389233 30-06 19:59.26 1225.69 6
43 23710608 J.G.J.M. JOOSTEN W WESSEM 887712 1-1374063 30-06 20:19.22 1225.50 13
44 23090707 MICHAEL SCHMELL H HUCKELHOVEN 890188 1-1346433 30-06 20:21.34 1225.20 17
45 21670002 NICO PRONK M MILL 936828 1-2141056 30-06 21:01.09 1222.77 14
46 12050007 PETER HOMAN Z ZWANENBURG 983757 1-1733577 30-06 21:39.32 1222.77 28
47 23710136 MARTIEN DENEER W WESSEM 887833 0-1682175 30-06 20:21.10 1222.63 6
48 22209297 H & P & G DE LAU E EERSEL 890857 1-2142662 30-06 20:24.06 1221.86 4
49 13160012 M. TROMP E EGMOND BINNEN 1004350 1-1100252 30-06 21:57.13 1221.52 18
50 13160012 M. TROMP E EGMOND BINNEN 2 1-1100252 30-06 21:57.13 1221.52 18
51 24499137 COMB H. BEUGELS & ZN L LANDGRAAF 2 1-1389254 30-06 20:01.52 1221.48 6
52 8030003 N.J. KOENDERS W WESTERVOORT 970651 1-1680477 30-06 21:29.48 1221.25 10
53 24440038 JOHN ABELS M MARGRATEN 851778 1-1420520 30-06 19:53.00 1220.31 10
54 25779035 COMB FEITER P & A G GELEEN 866074 1-1411718 30-06 20:04.49 1220.14 13
55 4100440 H. KALTER I IJSSELMUIDEN 1033324 1-1532618 30-06 22:22.02 1219.93 22
56 4100440 H. KALTER I IJSSELMUIDEN 2 1-1532618 30-06 22:22.02 1219.93 22
57 4100440 H. KALTER I IJSSELMUIDEN 3 1-1532618 30-06 22:22.02 1219.93 22
58 12410643 HENK BOS P PURMEREND 1001072 0-1371939 30-06 21:55.46 1219.68 11
59 8600006 TEAM PIEPER R RHEDEN 976669 1-1709125 30-06 21:35.50 1219.57 2
60 15369075 P.SOLLEVELD & PALOMA M MAASDIJK 928157 1-1134860 30-06 20:56.05 1219.52 15
61 25810004 HOK SMEETS-PENRIS S STEIN 2 0-1723473 30-06 20:04.12 1219.28 4
62 7429418 G. HAMSTRA EN ZOON H HARDERWIJK 999807 1-1639465 30-06 21:55.36 1218.39 16
63 24049055 FAM. JACOBS B BEEK 864356 1-1375868 30-06 20:04.27 1218.35 9
64 18700024 PWA V/D MEULEN S SIRJANSLAND 894904 1-2108930 30-06 20:29.41 1218.08 33
65 17189445 GEBR. BRAS D DORDRECHT 921368 1-1197202 30-06 20:51.47 1217.48 18
66 8650383 HEIKAMP & V. DOORN Z ZETTEN 959680 1-1712823 30-06 21:23.22 1217.30 14
67 23090707 MICHAEL SCHMELL H HUCKELHOVEN 2 0-1655308 30-06 20:26.18 1217.27 17
68 12060373 G. RIGTER A AMSTELVEEN 2 9-1532105 30-06 21:39.06 1217.22 21
69 12060373 G. RIGTER A AMSTELVEEN 3 1-1068775 30-06 21:39.07 1217.19 21
70 24820909 T. JACOBS H HEERLEN 862787 1-1393683 30-06 20:03.55 1217.05 11
71 18329201 COMB. VERHAGEN-BUYL W WESTKAPELLE 868569 0-2020155 30-06 20:08.56 1216.60 3
72 13079070 VERTELMAN EN ZNN H HOOGKARSPEL 1026986 1-1095215 30-06 22:19.34 1215.99 14
73 23710314 H. JOOSTEN G GRATHEM 889540 0-1681783 30-06 20:26.46 1215.61 8
74 21670002 NICO PRONK M MILL 2 1-2141023 30-06 21:05.47 1215.42 14
75 22470683 J. POPPELIERS H HAPERT 2 1-4007702 30-06 20:27.28 1215.36 8
76 19479001 COMB DE PIJPER H HOEVEN 896143 1-1750384 30-06 20:32.49 1214.59 17
77 24509003 H. PEKEL & ZOON B BRUNSSUM 868459 1-1382220 30-06 20:10.15 1214.20 4
78 8389089 J. MEIJER EN ZOON H HENGELO 990024 1-1695891 30-06 21:50.31 1213.98 8
79 26180025 J. QUADEN L LANDGRAAF 869377 0-1691378 30-06 20:11.12 1213.88 11
80 21370008 N VD HURK - 938838 9-3942952 30-06 21:08.27 1213.83 7
81 18260013 JAC VAN DE BOSCH H HENGSTDIJK 858434 1-2101183 30-06 20:02.21 1213.59 101
82 17640009 GERARD GRIFFIOEN Z ZEVENHOVEN 964802 1-1220174 30-06 21:30.02 1213.54 5
83 21670002 NICO PRONK M MILL 3 1-2141029 30-06 21:07.20 1212.98 14
84 10209290 W.H. MURK & ZN. I IJSSELSTEIN 953567 1-1177619 30-06 21:21.18 1212.73 5
85 19280004 H DE JONG N NIEUW - VOSSEMEER 889291 9-1738708 30-06 20:28.19 1212.70 3
86 21519193 A. HOEVENAARS & ZN U UDEN 930235 1-4004151 30-06 21:02.15 1212.43 7
87 24040015 MYRON MESTRINI B BEEK 864281 0-1685150 30-06 20:08.02 1212.12 3
88 16379211 KOOTKAR P. EN ZN R ROTTERDAM 931449 1-1173121 30-06 21:03.51 1211.48 10
89 17660903 TIM HAGE W WOERDEN 956413 1-1221736 30-06 21:24.39 1211.19 13
90 12649010 FAM. HENDRIKS Z ZUIDERWOUDE 996600 0-1372879 30-06 21:57.52 1211.13 30
91 17630091 W.G. GRIFFIOEN S STREEFKERK 936572 1-1217862 30-06 21:08.31 1210.80 5
92 22580003 A.V. SINTEN S ST. OEDENRODE 917324 0-1644995 30-06 20:52.40 1210.72 2
93 17359254 COMB. DE BRUIJN S SLIEDRECHT 925697 9-1677279 30-06 20:59.35 1210.72 5
94 18260013 JAC VAN DE BOSCH H HENGSTDIJK 2 1-2101231 30-06 20:04.03 1210.68 101
95 24449058 G. HEIJNEN EN ZN. G GRONSVELD 848274 0-1696068 30-06 19:56.04 1209.98 6
96 17660002 D. VAN DAM Z ZEGVELD 957938 1-1221286 30-06 21:26.50 1209.77 15
97 15340044 A V BERGENHENEGOUWEN P POELDIJK 935388 1-1489967 30-06 21:08.18 1209.61 7
98 11050005 MARTIJN SCHUERINK A AMERSFOORT 979508 1-1555683 30-06 21:44.52 1209.47 3
99 11050005 MARTIJN SCHUERINK A AMERSFOORT 2 1-1555683 30-06 21:44.52 1209.47 3
100 11050005 MARTIJN SCHUERINK A AMERSFOORT 3 1-1555683 30-06 21:44.52 1209.47 3
101 11050005 MARTIJN SCHUERINK A AMERSFOORT 4 1-1555683 30-06 21:44.52 1209.47 3
102 11050005 MARTIJN SCHUERINK A AMERSFOORT 5 1-1555683 30-06 21:44.52 1209.47 3
103 11050005 MARTIJN SCHUERINK A AMERSFOORT 6 1-1555683 30-06 21:44.52 1209.47 3
104 8650383 HEIKAMP & V. DOORN Z ZETTEN 2 0-1312530 30-06 21:28.29 1209.45 14
105 24499137 COMB H. BEUGELS & ZN L LANDGRAAF 3 0-1697414 30-06 20:08.55 1209.41 6
106 19530025 FR. BELLETER N NISPEN 881632 9-3935254 30-06 20:24.02 1209.32 5
107 10579002 G&J V NIEUWAMERONGEN V VEENENDAAL 966126 1-1020076 30-06 21:33.57 1209.25 9
108 23090081 M. VAN HEEL M MARIA HOOP 882479 9-1295919 30-06 20:24.49 1209.18 3
109 21511459 A. VAN LEUKEN N NISTELRODE 933896 1-1314408 30-06 21:07.27 1209.01 7
110 10240899 JAY LISSENBERG U UTRECHT 964610 1-1029691 30-06 21:32.59 1208.81 9
111 22591471 W. VERBAAL V VALKENSWAARD 894998 0-1645312 30-06 20:35.33 1208.56 3
112 24509353 COMB. M.& R. HERMANS V VOERENDAAL 860888 1-1391035 30-06 20:07.34 1208.15 32
113 4100440 H. KALTER I IJSSELMUIDEN 4 1-1532457 30-06 22:30.42 1207.58 22
114 4100440 H. KALTER I IJSSELMUIDEN 5 1-1532457 30-06 22:30.42 1207.58 22
115 4100440 H. KALTER I IJSSELMUIDEN 6 1-1532457 30-06 22:30.42 1207.58 22
116 4100440 H. KALTER I IJSSELMUIDEN 7 1-1532457 30-06 22:30.42 1207.58 22
117 16221246 R. VAN DEN BOS S STAD A/H HARINGVLIET 905329 1-2104373 30-06 20:44.50 1207.37 2
118 24041019 TH. PETERS E ELSLOO 862747 1-1376611 30-06 20:09.46 1207.03 6
119 19351298 R. DE LEEUW M MADE 910771 1-2112442 30-06 20:49.34 1207.01 12
120 25810001 TONY BOLLEN M MAASMECHELEN 859803 9-1143339 30-06 20:07.28 1206.80 4
121 24049225 DEMANDT & ZN. E ELSLOO 862907 1-1374224 30-06 20:10.15 1206.44 10
122 19351298 R. DE LEEUW M MADE 2 1-2112435 30-06 20:49.56 1206.43 12
123 8539123 COMB. VD BOVENKAMP R RENKUM 965155 1-1706134 30-06 21:35.03 1206.37 6
124 12100891 O. PALS B BOVENKERK 976586 9-1535732 30-06 21:44.54 1205.81 28
125 25630822 HELMUT-GEERT SCHMITZ E EIJS 856043 1-1407742 30-06 20:04.56 1205.81 51
126 23370241 P. KUYPERS N NEER 901228 9-1086595 30-06 20:42.32 1205.60 5
127 10209290 W.H. MURK & ZN. I IJSSELSTEIN 2 1-1024746 30-06 21:26.03 1205.45 5
128 16269040 JAN EN TWAN NOBELS A ACHTHUIZEN 900909 8-1071582 30-06 20:42.27 1205.31 9
129 16260121 MARISKA V.D. MADE A ACHTHUIZEN 900775 1-1168433 30-06 20:42.24 1205.21 8
130 20079003 COMB VD HULST & ZN T TILBURG 906116 1-2122594 30-06 20:47.05 1204.81 8
131 8650383 HEIKAMP & V. DOORN Z ZETTEN 3 1-1712860 30-06 21:31.45 1204.49 14
132 12060004 H. HENDRIKS V VINKEVEEN 970834 1-1066972 30-06 21:41.02 1204.46 5
133 17050706 GERO DIJK A ALBLASSERDAM 2 1-1184334 30-06 21:05.41 1204.11 5
134 23010308 P. WUSTMANS L LULLINGEN 934318 1-1341384 30-06 21:11.08 1203.81 5
135 25390293 A. LANCKOHR M MHEER 846346 9-1130205 30-06 19:58.05 1203.76 6
136 24509003 H. PEKEL & ZOON B BRUNSSUM 2 1-1382226 30-06 20:16.42 1203.35 4
137 19530895 M. MEEUSEN E ESSEN 881261 0-2007178 30-06 20:27.22 1203.31 9
138 25040576 B. DURLINGER S SITTARD 870326 1-1395847 30-06 20:18.24 1203.11 6
139 25040576 B. DURLINGER S SITTARD 2 1-1395847 30-06 20:18.24 1203.11 6
140 25040576 B. DURLINGER S SITTARD 3 1-1395847 30-06 20:18.24 1203.11 6
141 13070933 D. RUITER L LUTJEBROEK 4 0-1391403 30-06 22:29.18 1202.39 3
142 13070933 D. RUITER L LUTJEBROEK 1027200 0-1391403 30-06 22:29.18 1202.39 3
143 13070933 D. RUITER L LUTJEBROEK 2 0-1391403 30-06 22:29.18 1202.39 3
144 13070933 D. RUITER L LUTJEBROEK 3 0-1391403 30-06 22:29.18 1202.39 3
145 19839003 COMB.LEIJS-GEERINGS O OSSENDRECHT 870636 1-2119749 30-06 20:19.06 1202.37 8
146 15369075 P.SOLLEVELD & PALOMA M MAASDIJK 2 1-1134954 30-06 21:07.02 1202.22 15
147 25810210 L. MARTENS S STEIN 2 1-1413304 30-06 20:14.06 1201.74 12
148 20021411 JACK VAN DELFT D DONGEN 908863 1-1281335 30-06 20:51.20 1201.67 6
149 24490011 H. CROMBACH H HEERLEN 863662 1-6009551 30-06 20:13.48 1201.53 4
150 24250960 MIKE SMEETS M MEERSSEN 855857 1-1383092 30-06 20:07.36 1201.03 6
151 25810783 J. DRIESSEN S STEIN 865122 9-1143510 30-06 20:15.24 1200.89 8
152 13079070 VERTELMAN EN ZNN H HOOGKARSPEL 7 1-1095143 30-06 22:30.26 1200.55 14
153 13079070 VERTELMAN EN ZNN H HOOGKARSPEL 2 1-1095143 30-06 22:30.26 1200.55 14
154 13079070 VERTELMAN EN ZNN H HOOGKARSPEL 3 1-1095143 30-06 22:30.26 1200.55 14
155 13079070 VERTELMAN EN ZNN H HOOGKARSPEL 4 1-1095143 30-06 22:30.26 1200.55 14
156 13079070 VERTELMAN EN ZNN H HOOGKARSPEL 5 1-1095143 30-06 22:30.26 1200.55 14
157 13079070 VERTELMAN EN ZNN H HOOGKARSPEL 6 1-1095143 30-06 22:30.26 1200.55 14
158 24509353 COMB. M.& R. HERMANS V VOERENDAAL 2 9-1115857 30-06 20:12.05 1200.54 32
159 8659002 DE VREUGD-VAN BEEK R RHENEN 961321 0-1325681 30-06 21:35.47 1200.48 3
160 25630008 G. JANSSENS E EPEN 850052 0-1716666 30-06 20:03.11 1200.33 10
161 22591293 A. VAN LIESHOUT V VALKENSWAARD 893807 1-1337656 30-06 20:39.40 1200.28 3
162 22599427 KLESSENS-DE LEPPER V VALKENSWAARD 894819 1-1319405 30-06 20:40.31 1200.27 4
163 25810783 J. DRIESSEN S STEIN 2 1-1414441 30-06 20:15.49 1200.20 8
164 15369075 P.SOLLEVELD & PALOMA M MAASDIJK 3 1-1134892 30-06 21:08.21 1200.18 15
165 23370089 J. BOUTEN N NEER 901084 1-1360032 30-06 20:45.54 1200.01 8
166 20072130 GERARD SCHELLEKENS R RIEL 899040 1-2128598 30-06 20:44.14 1199.95 34
167 8389089 J. MEIJER EN ZOON H HENGELO 8 1-1674185 30-06 22:00.06 1199.88 8
168 8389089 J. MEIJER EN ZOON H HENGELO 2 1-1674185 30-06 22:00.06 1199.88 8
169 8389089 J. MEIJER EN ZOON H HENGELO 3 1-1674185 30-06 22:00.06 1199.88 8
170 8389089 J. MEIJER EN ZOON H HENGELO 4 1-1674185 30-06 22:00.06 1199.88 8
171 8389089 J. MEIJER EN ZOON H HENGELO 5 1-1674185 30-06 22:00.06 1199.88 8
172 8389089 J. MEIJER EN ZOON H HENGELO 6 1-1674185 30-06 22:00.06 1199.88 8
173 8389089 J. MEIJER EN ZOON H HENGELO 7 1-1674185 30-06 22:00.06 1199.88 8
174 20130621 R. VAN DER VELDEN K KAATSHEUVEL 916819 1-1286871 30-06 20:59.11 1199.74 23
175 24441071 PRISCILLA MEIJER M MAASTRICHT 849526 8-1320898 30-06 20:03.08 1199.67 5
176 23370089 J. BOUTEN N NEER 2 1-1360061 30-06 20:46.17 1199.39 8
177 23120912 RUUD BEUNEN O OHE EN LAAK 881194 0-1657861 30-06 20:29.56 1199.01 10
178 25630822 HELMUT-GEERT SCHMITZ E EIJS 2 1-1407747 30-06 20:08.59 1198.97 51
179 17070004 K.J. TROOST N NIEUW VENNEP 969797 1-1079309 30-06 21:43.54 1198.91 5
180 8131178 E. PEPERKAMP A ARNHEM 969193 8-1639463 30-06 21:43.29 1198.78 8
181 25810210 L. MARTENS S STEIN 3 1-1413368 30-06 20:15.56 1198.69 12
182 15039274 COMB KOSTER-SOMMELIN D DELFT 2 1-1118875 30-06 21:17.53 1198.57 27
183 18100015 SJAAK DE VOS ' 'S-HEERENHOEK 865859 1-2130762 30-06 20:17.29 1198.45 16
184 8151167 J. PETERS B BEMMEL 961081 0-1263294 30-06 21:37.12 1198.06 10
185 7429418 G. HAMSTRA EN ZOON H HARDERWIJK 2 1-1639357 30-06 22:09.32 1198.04 16
186 15320497 HAROLD V.D. KRUIJK M MONSTER 935473 1-1129955 30-06 21:15.56 1197.89 10
187 23370593 WIL BOONEN B BUGGENUM 897700 9-1085510 30-06 20:44.31 1197.71 5
188 23719135 COMB P. STAMMEN EN Z H HORN 893997 0-1682535 30-06 20:41.30 1197.59 6
189 20130621 R. VAN DER VELDEN K KAATSHEUVEL 2 9-1005671 30-06 21:00.48 1197.20 23
190 20130621 R. VAN DER VELDEN K KAATSHEUVEL 3 1-1286808 30-06 21:00.48 1197.20 23
191 23370810 J. NIJSSEN H HAELEN 897807 1-1361840 30-06 20:45.04 1196.97 4
192 19800003 JOHAN PIETERSE A ANDEL 928170 1-2114986 30-06 21:10.30 1196.87 10
193 17110010 P.J. WESTERDIJK G GORINCHEM 931563 1-1190752 30-06 21:13.40 1196.36 5
194 17460008 HENRY VISSER L LEKKERKERK 933164 0-1513296 30-06 21:15.09 1196.13 14
195 17530010 VINCENT VORK N NOORDEN 964083 1-1213085 30-06 21:41.03 1196.06 6
196 12160005 M. KOK R RANSDORP 990635 1-1073956 30-06 22:03.15 1196.06 24
197 25810210 L. MARTENS S STEIN 4 1-1413327 30-06 20:17.38 1195.87 12
198 18260013 JAC VAN DE BOSCH H HENGSTDIJK 3 0-2028714 30-06 20:12.56 1195.70 101
199 25570035 MEVR. PAPPERS H HEERLEN 867322 1-1391151 30-06 20:20.23 1195.67 4
200 5060637 B.G. PRASING L LELYSTAD 3 0-1132610 30-06 22:23.21 1195.63 22
201 5060637 B.G. PRASING L LELYSTAD 2 0-1132610 30-06 22:23.21 1195.63 22
202 19800003 JOHAN PIETERSE A ANDEL 2 9-3920617 30-06 21:11.22 1195.53 10
203 7599001 GEBR. VAN DEUTEKOM E ELBURG 1016769 0-1236325 30-06 22:25.29 1195.52 9
204 16041352 BEN DE KEYZER B BERKEL EN RODENRIJS 2 0-1452467 30-06 21:20.23 1195.48 14
205 19530895 M. MEEUSEN E ESSEN 2 1-1267871 30-06 20:32.12 1195.42 9
206 18700024 PWA V/D MEULEN S SIRJANSLAND 2 1-2108906 30-06 20:43.47 1195.14 33
207 23090707 MICHAEL SCHMELL H HUCKELHOVEN 3 1-1346585 30-06 20:39.51 1195.12 17
208 20139001 NIEUWENHUIZEN & ZN. S SPRANG-CAPELLE 915767 1-2123677 30-06 21:01.16 1195.10 17
209 21670002 NICO PRONK M MILL 4 1-2141018 30-06 21:18.56 1195.04 14
210 25429112 BOIJEN & DOCHTER N NUTH 862546 0-1711825 30-06 20:16.55 1194.80 3
211 15390009 F. VAN VIANEN M MONSTER 935564 1-1136856 30-06 21:18.04 1194.74 5
212 6540115 JELLE JELLEMA N NIJVERDAL 1024324 0-1165728 30-06 22:32.32 1194.50 27
213 23099004 DAMEN - HILKENS E ECHT 883075 8-1278077 30-06 20:34.26 1194.26 11
214 2260119 BENNIE HOMMA B BALK 1056841 1-4223083 30-06 23:21.24 1194.17 35
215 25630822 HELMUT-GEERT SCHMITZ E EIJS 3 1-1407760 30-06 20:11.54 1194.09 51
216 16169050 MUDDE - HERPST K KRIMPEN AAN DEN IJSS 930703 0-1462621 30-06 21:14.28 1194.03 10
217 20139001 NIEUWENHUIZEN & ZN. S SPRANG-CAPELLE 2 1-2123614 30-06 21:02.00 1193.96 17
218 21309001 COMB VOS-VAN WANROOI G GEFFEN 2 0-2043908 30-06 21:16.54 1193.80 31
219 25639005 W. SINTZEN EN ZOON V VOERENDAAL 860895 8-5104165 30-06 20:16.15 1193.62 10
220 20072130 GERARD SCHELLEKENS R RIEL 2 1-2128589 30-06 20:48.14 1193.57 34
221 12020001 R. VAN DER WAL M MIJDRECHT 968312 1-1064535 30-06 21:46.21 1193.46 20
222 8389089 J. MEIJER EN ZOON H HENGELO 9 1-1590378 30-06 22:04.35 1193.40 8
223 8389089 J. MEIJER EN ZOON H HENGELO 10 1-1590378 30-06 22:04.35 1193.40 8
224 8389089 J. MEIJER EN ZOON H HENGELO 11 1-1590378 30-06 22:04.35 1193.40 8
225 20072130 GERARD SCHELLEKENS R RIEL 3 1-2128719 30-06 20:48.33 1193.07 34
226 11150611 J. VAN 'T LAND N NAARDEN 2 1-1052233 30-06 22:00.48 1192.94 6
227 11150611 J. VAN 'T LAND N NAARDEN 3 1-1052233 30-06 22:00.48 1192.94 6
228 15349029 COMB V VLIET-MEURS M MONSTER 934832 9-1601509 30-06 21:18.39 1192.92 2
229 18700024 PWA V/D MEULEN S SIRJANSLAND 3 1-2108926 30-06 20:45.17 1192.76 33
230 23710314 H. JOOSTEN G GRATHEM 2 1-1373123 30-06 20:40.51 1192.65 8
231 18700024 PWA V/D MEULEN S SIRJANSLAND 4 1-2108916 30-06 20:45.21 1192.65 33
232 23290428 MARC GIELEN M MAASBREE 2 9-1080988 30-06 20:58.43 1192.58 12
233 8030025 D. ALTENAAR G GIESBEEK 976481 1-1662177 30-06 21:53.52 1192.48 11
234 15191696 G. VAN EGMOND J.D ZN K KATWIJK 959755 0-1426260 30-06 21:39.53 1192.42 5
235 15191696 G. VAN EGMOND J.D ZN K KATWIJK 2 0-1426260 30-06 21:39.53 1192.42 5
236 16759306 BATENBURG V.D. MERWE K KLAASWAAL 912230 1-1177238 30-06 21:00.03 1192.38 35
237 16220003 THEO VAN DONGEN M MIDDELHARNIS 906123 0-1466260 30-06 20:55.11 1191.98 4
238 23120001 J. NEVELS T THORN 886747 8-1278348 30-06 20:38.57 1191.94 8
239 25630822 HELMUT-GEERT SCHMITZ E EIJS 4 0-1717294 30-06 20:13.16 1191.82 51
240 21670002 NICO PRONK M MILL 5 1-2141046 30-06 21:21.03 1191.82 14
241 8230537 JAC KOSTER D DIDAM 972779 1-1689206 30-06 21:51.16 1191.74 4
242 26180025 J. QUADEN L LANDGRAAF 2 0-1691356 30-06 20:24.31 1191.72 11
243 15400170 H.J. JORDAAN M MAASLAND 927287 9-1607603 30-06 21:13.18 1191.43 6
244 22010662 JOHAN MEULENDIJKS B BAKEL 2 1-2141518 30-06 21:04.59 1191.20 8
245 15179002 ED & NICK DE VROOME R RIJSWIJK 941940 9-1589320 30-06 21:25.50 1191.07 8
246 20072130 GERARD SCHELLEKENS R RIEL 4 1-2128623 30-06 20:49.50 1191.04 34
247 24140023 W. BREEMEN H HEERLEN 862220 1-1338985 30-06 20:19.07 1190.72 9
248 13160031 ED MAAT L LIMMEN 4 9-1555560 30-06 22:17.46 1190.68 6
249 13160031 ED MAAT L LIMMEN 1003465 9-1555560 30-06 22:17.46 1190.68 6
250 13160031 ED MAAT L LIMMEN 2 9-1555560 30-06 22:17.46 1190.68 6
251 13160031 ED MAAT L LIMMEN 3 9-1555560 30-06 22:17.46 1190.68 6
252 17070509 R.A.M. DE JONG R ROELOFARENDSVEEN 961616 8-1093928 30-06 21:42.50 1190.36 14
253 24490847 J. HEUTS H HEERLEN 865119 0-1697733 30-06 20:21.55 1190.12 8
254 17561366 PETER V.SINTMAARTENS P PAPENDRECHT 924236 1-1215597 30-06 21:11.37 1190.08 25
255 25819065 SMEETS & PENRIS U URMOND 867064 9-1143634 30-06 20:23.58 1189.44 6
256 24250188 J.J.H.H. RAMAEKERS M MEERSSEN 856886 1-1384936 30-06 20:15.59 1188.50 2
257 17141030 M. DE VOGEL B BODEGRAVEN 953210 9-1669037 30-06 21:37.05 1188.42 1
258 21309001 COMB VOS-VAN WANROOI G GEFFEN 3 9-3944654 30-06 21:20.34 1188.23 31
259 26180025 J. QUADEN L LANDGRAAF 3 1-1380327 30-06 20:26.40 1188.22 11
260 16269040 JAN EN TWAN NOBELS A ACHTHUIZEN 2 1-1167883 30-06 20:53.14 1188.17 9
261 19280006 MEVR M VAN GEEL N NIEUW VOSSEMEER 889200 1-2129741 30-06 20:43.26 1188.08 24
262 11281021 G.J.A DE KLERK A ALMERE 5 9-1790273 30-06 22:14.34 1187.76 10
263 11281021 G.J.A DE KLERK A ALMERE 997205 9-1790273 30-06 22:14.34 1187.76 10
264 11281021 G.J.A DE KLERK A ALMERE 2 9-1790273 30-06 22:14.34 1187.76 10
265 11281021 G.J.A DE KLERK A ALMERE 3 9-1790273 30-06 22:14.34 1187.76 10
266 11281021 G.J.A DE KLERK A ALMERE 4 9-1790273 30-06 22:14.34 1187.76 10
267 19790460 KEES DE GRAAF E EETHEN 2 1-1275002 30-06 21:11.58 1187.62 9
268 10000316 P.J. WESTERLAKEN V VEENENDAAL 967325 9-1476786 30-06 21:49.46 1187.24 11
269 24040018 ROY ABELS P PUTH 866959 9-1126014 30-06 20:25.20 1187.07 5
270 12649010 FAM. HENDRIKS Z ZUIDERWOUDE 2 0-1372981 30-06 22:14.38 1186.95 30
271 12649010 FAM. HENDRIKS Z ZUIDERWOUDE 3 0-1372981 30-06 22:14.38 1186.95 30
272 25810473 J. MARTENS S STEIN 864633 1-1414847 30-06 20:23.34 1186.76 12
273 14259001 COR SNEEKES & ZN D DRIEHUIS NH 988903 0-1414910 30-06 22:08.22 1186.64 33
274 14259001 COR SNEEKES & ZN D DRIEHUIS NH 2 0-1414910 30-06 22:08.22 1186.64 33
275 14259001 COR SNEEKES & ZN D DRIEHUIS NH 3 0-1414910 30-06 22:08.22 1186.64 33
276 14259001 COR SNEEKES & ZN D DRIEHUIS NH 4 0-1414910 30-06 22:08.22 1186.64 33
277 14259001 COR SNEEKES & ZN D DRIEHUIS NH 5 0-1414910 30-06 22:08.22 1186.64 33
278 14259001 COR SNEEKES & ZN D DRIEHUIS NH 6 0-1414910 30-06 22:08.22 1186.64 33
279 23669089 GEBR. LENAERS W WEERT 893712 1-1371740 30-06 20:48.09 1186.63 9
280 14259001 COR SNEEKES & ZN D DRIEHUIS NH 7 1-1114861 30-06 22:08.26 1186.54 33
281 14259001 COR SNEEKES & ZN D DRIEHUIS NH 8 1-1114861 30-06 22:08.26 1186.54 33
282 14259001 COR SNEEKES & ZN D DRIEHUIS NH 9 1-1114861 30-06 22:08.26 1186.54 33
283 14259001 COR SNEEKES & ZN D DRIEHUIS NH 10 1-1114861 30-06 22:08.26 1186.54 33
284 14259001 COR SNEEKES & ZN D DRIEHUIS NH 11 1-1114861 30-06 22:08.26 1186.54 33
285 14259001 COR SNEEKES & ZN D DRIEHUIS NH 12 1-1114861 30-06 22:08.26 1186.54 33
286 14259001 COR SNEEKES & ZN D DRIEHUIS NH 13 1-1114861 30-06 22:08.26 1186.54 33
287 14259001 COR SNEEKES & ZN D DRIEHUIS NH 14 1-1114861 30-06 22:08.26 1186.54 33
288 14259001 COR SNEEKES & ZN D DRIEHUIS NH 15 1-1114861 30-06 22:08.26 1186.54 33
289 14259001 COR SNEEKES & ZN D DRIEHUIS NH 16 1-1114861 30-06 22:08.26 1186.54 33
290 14259001 COR SNEEKES & ZN D DRIEHUIS NH 17 1-1114861 30-06 22:08.26 1186.54 33
291 24440038 JOHN ABELS M MARGRATEN 2 0-1729723 30-06 20:12.58 1186.38 10
292 23090707 MICHAEL SCHMELL H HUCKELHOVEN 4 1-1346560 30-06 20:45.24 1186.29 17
293 25630822 HELMUT-GEERT SCHMITZ E EIJS 5 1-1407829 30-06 20:16.40 1186.20 51
294 25630628 M. HENDRIKS E EIJS 855954 1-1406382 30-06 20:16.44 1185.97 11
295 9019173 TH. & B. BURGERS W WEURT 955527 1-1681161 30-06 21:40.45 1185.89 11
296 24441071 PRISCILLA MEIJER M MAASTRICHT 2 1-1386543 30-06 20:11.29 1185.69 5
297 25570035 MEVR. PAPPERS H HEERLEN 2 1-1391170 30-06 20:26.44 1185.30 4
298 25660424 MEVR. TROISFONTAINE R REIJMERSTOK 850132 1-1410848 30-06 20:12.21 1185.10 8
299 17460008 HENRY VISSER L LEKKERKERK 2 8-1117040 30-06 21:22.36 1184.82 14
300 16149044 A. SAARLOOS & ZN K KLAASWAAL 913589 1-1159199 30-06 21:06.22 1184.38 8
301 26180024 R.J. VAN OS H HEERLEN 863760 1-1406616 30-06 20:24.26 1184.15 10
302 22010662 JOHAN MEULENDIJKS B BAKEL 3 1-2141597 30-06 21:09.39 1184.03 8
303 24820925 H. PADSCHUDA U UBACH-PALENBERG 871397 1-1394021 30-06 20:31.02 1183.91 9
304 19350411 C.J.DE HEIJDE M MADE 910841 0-2032636 30-06 21:04.23 1183.86 6
305 25810783 J. DRIESSEN S STEIN 3 7-1537746 30-06 20:25.58 1183.53 8
306 16041352 BEN DE KEYZER B BERKEL EN RODENRIJS 3 0-1169340 30-06 21:28.41 1182.97 14
307 17460005 D.BOELHOUWER JR R ROTTERDAM 935030 1-1210286 30-06 21:25.25 1182.96 31
308 18109006 COMB. R. & L. TRAAS L LEWEDORP 869941 1-1231122 30-06 20:30.32 1182.74 17
309 15039274 COMB KOSTER-SOMMELIN D DELFT 3 1-1118847 30-06 21:28.24 1182.68 27
310 18160017 J.J. LINDENBERG Y YERSEKE 874881 1-1232674 30-06 20:34.54 1182.43 32
311 17660002 D. VAN DAM Z ZEGVELD 2 1-1221255 30-06 21:45.11 1182.37 15
312 18700024 PWA V/D MEULEN S SIRJANSLAND 5 1-2108933 30-06 20:51.54 1182.33 33
313 25570039 J. STEVENS S SCHINVELD 871358 9-1134195 30-06 20:32.06 1182.14 4
314 24490847 J. HEUTS H HEERLEN 2 9-1113365 30-06 20:27.01 1181.83 8
315 20130621 R. VAN DER VELDEN K KAATSHEUVEL 4 1-1286953 30-06 21:10.59 1181.49 23
316 18100015 SJAAK DE VOS ' 'S-HEERENHOEK 2 9-3931085 30-06 20:27.53 1181.44 16
317 8389089 J. MEIJER EN ZOON H HENGELO 12 1-1012167 30-06 22:13.18 1180.99 8
318 8389089 J. MEIJER EN ZOON H HENGELO 13 1-1012167 30-06 22:13.18 1180.99 8
319 8389089 J. MEIJER EN ZOON H HENGELO 14 1-1012167 30-06 22:13.18 1180.99 8
320 8389089 J. MEIJER EN ZOON H HENGELO 15 1-1012167 30-06 22:13.18 1180.99 8
321 8389089 J. MEIJER EN ZOON H HENGELO 16 1-1012167 30-06 22:13.18 1180.99 8
322 8389089 J. MEIJER EN ZOON H HENGELO 17 1-1012167 30-06 22:13.18 1180.99 8
323 8389089 J. MEIJER EN ZOON H HENGELO 18 1-1012167 30-06 22:13.18 1180.99 8
324 8389089 J. MEIJER EN ZOON H HENGELO 19 1-1012167 30-06 22:13.18 1180.99 8
325 8389089 J. MEIJER EN ZOON H HENGELO 20 1-1012167 30-06 22:13.18 1180.99 8
326 18700024 PWA V/D MEULEN S SIRJANSLAND 6 1-2108956 30-06 20:52.46 1180.98 33
327 12060886 C. MULDER O OUDERKERK A/D AMSTEL 978454 0-1364616 30-06 22:03.32 1180.95 6
328 17070509 R.A.M. DE JONG R ROELOFARENDSVEEN 2 1-1186344 30-06 21:49.19 1180.89 14
329 7130017 CORNE VAN OEVEREN O OVERBERG 966098 1-1016034 30-06 21:53.09 1180.83 24
330 18261491 TOON POUWELS K KLOOSTERZANDE 862033 0-1536472 30-06 20:25.03 1180.79 19
331 19831852 PH. GEERDINK H HOOGERHEIDE 873574 8-1196995 30-06 20:34.52 1180.72 7
332 8030003 N.J. KOENDERS W WESTERVOORT 2 1-1680502 30-06 21:57.23 1180.29 10
333 8030003 N.J. KOENDERS W WESTERVOORT 3 1-1680502 30-06 21:57.23 1180.29 10
334 8030003 N.J. KOENDERS W WESTERVOORT 4 1-1680502 30-06 21:57.23 1180.29 10
335 8030003 N.J. KOENDERS W WESTERVOORT 5 1-1680502 30-06 21:57.23 1180.29 10
336 8030003 N.J. KOENDERS W WESTERVOORT 6 1-1680502 30-06 21:57.23 1180.29 10
337 21309001 COMB VOS-VAN WANROOI G GEFFEN 4 0-2043951 30-06 21:25.52 1180.27 31
338 23719135 COMB P. STAMMEN EN Z H HORN 2 1-1373486 30-06 20:52.36 1180.04 6
339 18350767 ARIE COPPOOLSE M MIDDELBURG 869261 1-2104936 30-06 20:31.46 1179.83 11
340 18260013 JAC VAN DE BOSCH H HENGSTDIJK 4 0-2031564 30-06 20:22.54 1179.33 101
341 24049110 KLINKERS-MERTENS B BEEK 863008 1-1376001 30-06 20:26.53 1179.16 1
342 25810333 TH. DAALMANS E ELSLOO 862653 1-1413445 30-06 20:26.35 1179.16 10
343 19280006 MEVR M VAN GEEL N NIEUW VOSSEMEER 2 1-2129687 30-06 20:49.07 1179.13 24
344 25380029 J. BACHUS E ELEN 874981 6-1715759 30-06 20:37.12 1178.90 10
345 15570416 AAD BENSCHOP Z ZOETERWOUDE 951021 9-1617563 30-06 21:41.46 1178.81 4
346 25630822 HELMUT-GEERT SCHMITZ E EIJS 6 0-1717244 30-06 20:21.13 1178.77 51
347 7130477 J. DOPPENBERG JR. V VOORTHUIZEN 2 1-1625641 30-06 22:09.41 1178.73 25
348 7130477 J. DOPPENBERG JR. V VOORTHUIZEN 3 1-1625641 30-06 22:09.41 1178.73 25
349 25810473 J. MARTENS S STEIN 2 1-1414927 30-06 20:28.36 1178.62 12
350 10209486 C.J.J. VAN WIJK & ZN B BENSCHOP 2 9-1743625 30-06 21:41.03 1178.49 20
351 12649007 DIRK&ELITSA VELDHUIS D DIEMEN 4 0-1748409 30-06 22:11.06 1178.20 12
352 12649007 DIRK&ELITSA VELDHUIS D DIEMEN 985091 0-1748409 30-06 22:11.06 1178.20 12
353 12649007 DIRK&ELITSA VELDHUIS D DIEMEN 2 0-1748409 30-06 22:11.06 1178.20 12
354 12649007 DIRK&ELITSA VELDHUIS D DIEMEN 3 0-1748409 30-06 22:11.06 1178.20 12
355 13040016 N.C. VOLKENS B BERGEN 1013281 1-1091111 30-06 22:35.10 1178.01 14
356 17189445 GEBR. BRAS D DORDRECHT 2 1-1197255 30-06 21:17.23 1177.64 18
357 23090707 MICHAEL SCHMELL H HUCKELHOVEN 5 0-1655347 30-06 20:50.59 1177.52 17
358 24509353 COMB. M.& R. HERMANS V VOERENDAAL 3 0-1698952 30-06 20:26.08 1177.47 32
359 23120912 RUUD BEUNEN O OHE EN LAAK 2 0-1657848 30-06 20:43.26 1177.39 10
360 24820925 H. PADSCHUDA U UBACH-PALENBERG 2 1-1394028 30-06 20:35.08 1177.35 9
361 21130954 GEORGE SCHENK D DEN BOSCH 928541 1-4001897 30-06 21:23.41 1177.33 15
362 22580201 B. GIEBELS S ST. OEDENRODE 916282 0-2039809 30-06 21:13.18 1177.29 17
363 24500320 J.F. DE COCK W WIJNANDSRADE 861964 8-5146280 30-06 20:27.10 1177.28 23
364 15530111 RAOUL BOULAND W WATERINGEN 936644 1-1144745 30-06 21:30.45 1177.06 16
365 24049055 FAM. JACOBS B BEEK 2 1-1375803 30-06 20:29.29 1176.82 9
366 17460005 D.BOELHOUWER JR R ROTTERDAM 2 1-1210274 30-06 21:30.09 1175.92 31
367 12649010 FAM. HENDRIKS Z ZUIDERWOUDE 4 9-1539949 30-06 22:22.38 1175.74 30
368 12649010 FAM. HENDRIKS Z ZUIDERWOUDE 5 9-1539949 30-06 22:22.38 1175.74 30
369 12649010 FAM. HENDRIKS Z ZUIDERWOUDE 6 9-1539949 30-06 22:22.38 1175.74 30
370 12649010 FAM. HENDRIKS Z ZUIDERWOUDE 7 9-1539949 30-06 22:22.38 1175.74 30
371 12649010 FAM. HENDRIKS Z ZUIDERWOUDE 8 9-1539949 30-06 22:22.38 1175.74 30
372 12649010 FAM. HENDRIKS Z ZUIDERWOUDE 9 9-1539949 30-06 22:22.38 1175.74 30
373 21309157 VAN SCHIJNDEL & ZNN G GEFFEN 933135 0-2042144 30-06 21:28.48 1175.53 30
374 21309001 COMB VOS-VAN WANROOI G GEFFEN 5 1-2137820 30-06 21:29.25 1174.99 31
375 21309001 COMB VOS-VAN WANROOI G GEFFEN 6 1-2137820 30-06 21:29.25 1174.99 31
376 12060373 G. RIGTER A AMSTELVEEN 4 1-1068731 30-06 22:08.05 1174.87 21
377 23290428 MARC GIELEN M MAASBREE 3 1-1357122 30-06 21:10.17 1174.79 12
378 25810210 L. MARTENS S STEIN 5 0-1724142 30-06 20:30.37 1174.76 12
379 24500042 J. HABETS H HEERLEN 866197 0-1698050 30-06 20:32.24 1174.66 6
380 15190002 C.A. VAN DER POEL N NOORDWIJK 9 1-1126322 30-06 21:54.55 1174.53 13
381 15190002 C.A. VAN DER POEL N NOORDWIJK 963018 1-1126322 30-06 21:54.55 1174.53 13
382 15190002 C.A. VAN DER POEL N NOORDWIJK 2 1-1126322 30-06 21:54.55 1174.53 13
383 15190002 C.A. VAN DER POEL N NOORDWIJK 3 1-1126322 30-06 21:54.55 1174.53 13
384 15190002 C.A. VAN DER POEL N NOORDWIJK 4 1-1126322 30-06 21:54.55 1174.53 13
385 15190002 C.A. VAN DER POEL N NOORDWIJK 5 1-1126322 30-06 21:54.55 1174.53 13
386 15190002 C.A. VAN DER POEL N NOORDWIJK 6 1-1126322 30-06 21:54.55 1174.53 13
387 15190002 C.A. VAN DER POEL N NOORDWIJK 7 1-1126322 30-06 21:54.55 1174.53 13
388 15190002 C.A. VAN DER POEL N NOORDWIJK 8 1-1126322 30-06 21:54.55 1174.53 13
389 8030025 D. ALTENAAR G GIESBEEK 3 1-1532497 30-06 22:06.23 1174.53 11
390 8030025 D. ALTENAAR G GIESBEEK 2 1-1532497 30-06 22:06.23 1174.53 11
391 9019002 JANSEN & SPAAN E EWIJK 955369 1-1712918 30-06 21:48.28 1174.44 5
392 24490715 J.M.H. BIJSMANS K KERKRADE WEST 862392 1-1388101 30-06 20:29.19 1174.41 11
393 15390107 A. BRANSEN JR N NAALDWIJK 931876 1-1136751 30-06 21:28.31 1174.36 10
394 17530441 SIL VAN VLIET T TER AAR 964283 1-1212950 30-06 21:56.08 1174.33 8
395 17140006 P. V.D. BOOGAARD K KAMERIK 959456 1-1221405 30-06 21:52.03 1174.29 7
396 17180047 C. VAN DE GRAAF D DORDRECHT 922434 0-1500801 30-06 21:20.37 1174.15 6
397 6540115 JELLE JELLEMA N NIJVERDAL 2 1-1589562 30-06 22:47.33 1173.94 27
398 19831313 RONALD GEERDINK H HOOGERHEIDE 874758 9-1757737 30-06 20:40.17 1173.73 7
399 21511459 A. VAN LEUKEN N NISTELRODE 2 0-1621930 30-06 21:30.45 1173.61 7
400 24440028 M. HAESEN M MAASTRICHT 848221 9-1126328 30-06 20:17.45 1173.60 6
401 10109071 COMB STEENBEEK & ZN D DE BILT 965180 0-1316409 30-06 21:57.26 1173.57 8
402 23189042 COMB J. VULLERS EN Z R ROGGEL 899313 1-1352533 30-06 21:01.24 1173.43 5
403 25810309 M. COX S STEIN 864616 1-1414355 30-06 20:31.54 1173.32 5
404 23090707 MICHAEL SCHMELL H HUCKELHOVEN 6 1-1346530 30-06 20:53.42 1173.31 17
405 15429001 TEAM VOLLEBREGT W WASSENAAR 951850 8-1041297 30-06 21:46.18 1173.24 13
406 24500002 E. HOENJET V VOERENDAAL 861056 1-1390474 30-06 20:28.56 1173.21 5
407 15429003 COMB VAN TILBURG N NIEUW-VENNEP 969671 0-1376650 30-06 22:01.31 1173.20 8
408 15429003 COMB VAN TILBURG N NIEUW-VENNEP 2 0-1376650 30-06 22:01.31 1173.20 8
409 15429003 COMB VAN TILBURG N NIEUW-VENNEP 3 0-1376650 30-06 22:01.31 1173.20 8
410 6540115 JELLE JELLEMA N NIJVERDAL 3 1-1589147 30-06 22:48.13 1173.05 27
411 23460027 HERMAN HENDRIX B BROEKHUIZENVORST 929275 1-1345364 30-06 21:27.15 1172.96 7
412 15390344 J.C.M. POST N NAALDWIJK 933381 9-1606062 30-06 21:31.00 1172.59 5
413 18160017 J.J. LINDENBERG Y YERSEKE 2 0-1545018 30-06 20:41.07 1172.58 32
414 25639147 W. KICKEN & ZN. S SIMPELVELD 857962 1-1406726 30-06 20:26.50 1172.35 8
415 24040007 P. THISSEN B BEEK 862198 1-1374780 30-06 20:30.42 1171.94 4
416 19071304 J. VAN MEER W WOUW 885624 7-3713180 30-06 20:50.44 1171.87 4
417 7429418 G. HAMSTRA EN ZOON H HARDERWIJK 3 7-1787877 30-06 22:28.15 1171.76 16
418 22581044 P. VAN BREUGEL S ST. OEDENRODE 916789 1-1336384 30-06 21:17.25 1171.74 6
419 16301123 C.J. WIJNTJE O OUD BEIJERLAND 918292 1-1169756 30-06 21:18.43 1171.71 6
420 15391137 A.W.M. VAN DIJK H HONSELERSDIJK 2 1-1752926 30-06 21:33.16 1171.61 30
421 24449082 GEBR. SAYA M MAASTRICHT 850142 1-1386972 30-06 20:20.40 1171.53 3
422 25810210 L. MARTENS S STEIN 6 0-1724190 30-06 20:32.43 1171.42 12
423 24259012 GEBR. VAN DE WEERDT M MEERSSEN 856028 1-1385467 30-06 20:25.48 1171.36 27
424 16759306 BATENBURG V.D. MERWE K KLAASWAAL 2 1-1177284 30-06 21:13.54 1171.18 35
425 16750006 JAAP HUIZER R RHOON 921470 1-1174213 30-06 21:21.52 1171.06 8
426 17660270 FRANK HAGE W WOERDEN 955629 1-1221001 30-06 21:51.04 1171.02 14
427 12050007 PETER HOMAN Z ZWANENBURG 10 0-1409008 30-06 22:15.20 1170.68 28
428 12050007 PETER HOMAN Z ZWANENBURG 2 0-1409008 30-06 22:15.20 1170.68 28
429 12050007 PETER HOMAN Z ZWANENBURG 3 0-1409008 30-06 22:15.20 1170.68 28
430 12050007 PETER HOMAN Z ZWANENBURG 4 0-1409008 30-06 22:15.20 1170.68 28
431 12050007 PETER HOMAN Z ZWANENBURG 5 0-1409008 30-06 22:15.20 1170.68 28
432 12050007 PETER HOMAN Z ZWANENBURG 6 0-1409008 30-06 22:15.20 1170.68 28
433 12050007 PETER HOMAN Z ZWANENBURG 7 0-1409008 30-06 22:15.20 1170.68 28
434 12050007 PETER HOMAN Z ZWANENBURG 8 0-1409008 30-06 22:15.20 1170.68 28
435 12050007 PETER HOMAN Z ZWANENBURG 9 0-1409008 30-06 22:15.20 1170.68 28
436 18620021 LUC VAN DER GUCHT H HULST 853482 1-2102854 30-06 20:24.04 1170.65 6
437 25630512 GEERT SCHMITZ S SIMPELVELD 859065 8-1345656 30-06 20:28.55 1170.52 12
438 10000316 P.J. WESTERLAKEN V VEENENDAAL 2 0-1746039 30-06 22:01.28 1170.43 11
439 10000316 P.J. WESTERLAKEN V VEENENDAAL 3 0-1746039 30-06 22:01.28 1170.43 11
440 10000316 P.J. WESTERLAKEN V VEENENDAAL 4 0-1746039 30-06 22:01.28 1170.43 11
441 10000316 P.J. WESTERLAKEN V VEENENDAAL 5 0-1746039 30-06 22:01.28 1170.43 11
442 25810473 J. MARTENS S STEIN 3 1-1414884 30-06 20:33.47 1170.35 12
443 18700024 PWA V/D MEULEN S SIRJANSLAND 7 1-2108907 30-06 20:59.49 1170.09 33
444 25429074 L. PALMEN EN ZN. N NUTH 862448 1-1401708 30-06 20:32.09 1169.98 3
445 25810210 L. MARTENS S STEIN 7 0-1724137 30-06 20:33.39 1169.94 12
446 22010033 L. KOOLEN B BAKEL 917092 1-4005802 30-06 21:18.54 1169.91 4
447 18590158 E.BUIJZE S SLUISKIL 848411 0-2017621 30-06 20:20.24 1169.58 7
448 23450942 W. SCHAEFER R ROERMOND 894834 9-1088454 30-06 21:00.09 1169.49 4
449 21309001 COMB VOS-VAN WANROOI G GEFFEN 7 1-2137909 30-06 21:33.16 1169.32 31
450 8151167 J. PETERS B BEMMEL 2 1-1684466 30-06 21:57.00 1169.20 10
451 8151167 J. PETERS B BEMMEL 3 1-1684466 30-06 21:57.00 1169.20 10
452 8151167 J. PETERS B BEMMEL 4 1-1684466 30-06 21:57.00 1169.20 10
453 24049225 DEMANDT & ZN. E ELSLOO 2 1-1374249 30-06 20:33.12 1168.93 10
454 24490715 J.M.H. BIJSMANS K KERKRADE WEST 2 0-1696228 30-06 20:32.56 1168.66 11
455 21670002 NICO PRONK M MILL 6 9-3944205 30-06 21:36.39 1168.63 14
456 17660270 FRANK HAGE W WOERDEN 2 1-1221026 30-06 21:53.07 1168.08 14
457 19280006 MEVR M VAN GEEL N NIEUW VOSSEMEER 3 0-2028616 30-06 20:56.32 1167.64 24
458 25630008 G. JANSSENS E EPEN 2 0-1716659 30-06 20:23.06 1167.49 10
459 25630512 GEERT SCHMITZ S SIMPELVELD 2 9-1134914 30-06 20:30.55 1167.34 12
460 25630512 GEERT SCHMITZ S SIMPELVELD 3 1-1407890 30-06 20:30.55 1167.34 12
461 23090081 M. VAN HEEL M MARIA HOOP 2 7-1459607 30-06 20:51.04 1167.20 3
462 18320618 JO MELIS Z ZOUTELANDE 866434 0-1540001 30-06 20:37.33 1166.84 6
463 19471218 L. ROKS S STANDDAARBUITEN 897696 1-2114988 30-06 21:04.21 1166.82 5
464 15429003 COMB VAN TILBURG N NIEUW-VENNEP 4 1-1079543 30-06 22:06.10 1166.64 8
465 15429003 COMB VAN TILBURG N NIEUW-VENNEP 5 1-1079543 30-06 22:06.10 1166.64 8
466 15429003 COMB VAN TILBURG N NIEUW-VENNEP 6 1-1079543 30-06 22:06.10 1166.64 8
467 15429003 COMB VAN TILBURG N NIEUW-VENNEP 7 1-1079543 30-06 22:06.10 1166.64 8
468 22580201 B. GIEBELS S ST. OEDENRODE 2 0-2039797 30-06 21:20.26 1166.59 17
469 18160017 J.J. LINDENBERG Y YERSEKE 3 0-1544967 30-06 20:45.00 1166.51 32
470 24440010 V VAN BOGAERT M MARGRATEN 852098 1-1386393 30-06 20:25.32 1166.41 2
471 19399006 B JANSEN & CO - 900668 0-2001139 30-06 21:07.14 1166.32 4
472 20021411 JACK VAN DELFT D DONGEN 2 0-1587168 30-06 21:14.16 1166.31 6
473 19790460 KEES DE GRAAF E EETHEN 3 1-1275028 30-06 21:26.14 1166.20 9
474 25810001 TONY BOLLEN M MAASMECHELEN 2 9-1143373 30-06 20:32.18 1166.15 4
475 24449058 G. HEIJNEN EN ZN. G GRONSVELD 2 0-1695994 30-06 20:22.26 1166.12 6
476 24509353 COMB. M.& R. HERMANS V VOERENDAAL 4 0-1698962 30-06 20:33.18 1166.04 32
477 16379211 KOOTKAR P. EN ZN R ROTTERDAM 2 1-1173221 30-06 21:33.50 1166.01 10
478 17110076 ABR. VAN GELDEREN A AMEIDE 944427 1-1190165 30-06 21:44.59 1165.98 2
479 15530111 RAOUL BOULAND W WATERINGEN 2 9-1572654 30-06 21:38.21 1165.92 16
480 7130477 J. DOPPENBERG JR. V VOORTHUIZEN 4 0-1205230 30-06 22:18.55 1165.84 25
481 7130477 J. DOPPENBERG JR. V VOORTHUIZEN 5 0-1205230 30-06 22:18.55 1165.84 25
482 7130477 J. DOPPENBERG JR. V VOORTHUIZEN 6 0-1205230 30-06 22:18.55 1165.84 25
483 7130477 J. DOPPENBERG JR. V VOORTHUIZEN 7 0-1205230 30-06 22:18.55 1165.84 25
484 7130477 J. DOPPENBERG JR. V VOORTHUIZEN 8 0-1205230 30-06 22:18.55 1165.84 25
485 22590013 J. DE TURCK L LEENDE 895012 1-1338047 30-06 21:02.43 1165.81 2
486 7720197 WILFRED PASMAN E EMPE 2 1-1670916 30-06 22:28.29 1165.74 8
487 7720197 WILFRED PASMAN E EMPE 994937 1-1670916 30-06 22:28.29 1165.74 8
488 25639005 W. SINTZEN EN ZOON V VOERENDAAL 2 1-1360966 30-06 20:33.30 1165.74 10
489 17460005 D.BOELHOUWER JR R ROTTERDAM 3 1-1210277 30-06 21:37.09 1165.66 31
490 7130477 J. DOPPENBERG JR. V VOORTHUIZEN 9 0-1203616 30-06 22:19.20 1165.26 25
491 7130477 J. DOPPENBERG JR. V VOORTHUIZEN 10 0-1203616 30-06 22:19.20 1165.26 25
492 7130477 J. DOPPENBERG JR. V VOORTHUIZEN 11 0-1203616 30-06 22:19.20 1165.26 25
493 7130477 J. DOPPENBERG JR. V VOORTHUIZEN 12 0-1203616 30-06 22:19.20 1165.26 25
494 24500002 E. HOENJET V VOERENDAAL 2 1-1390483 30-06 20:33.57 1165.24 5
495 11390021 J.J. VAN DER VEER B BAARN 978854 8-1734612 30-06 22:15.03 1165.23 8
496 18620451 J.F.J. COOPS K KLOOSTERZANDE 862148 0-1547810 30-06 20:34.55 1165.20 10
497 19400004 MARION GEERINGS O OSSENDRECHT 868450 1-2115437 30-06 20:40.20 1165.18 6
498 16759306 BATENBURG V.D. MERWE K KLAASWAAL 3 1-1177224 30-06 21:17.59 1165.07 35
499 9370034 B.A.J. VAN DER HORST G GROESBEEK 948775 0-1713425 30-06 21:49.29 1164.88 11

NPO Inkorf Lokaal Plaatsnaam DuivenGezet DuivenGemeld Percentage
429 Nieuwleusen 170 25 14.7
617 Borne 136 9 6.6
713 Voorthuizen 167 23 13.8
751 Lochem 79 5 6.3
823 Didam 49 2 4.1
850 Lichtenvoorde 59 6 10.2
865 Zetten 187 30 16.0
1020 IJsselstein (UTR) 101 10 9.9
1139 Soest 118 16 13.6
1264 Wormerveer 531 45 8.5
1536 Maasdijk 122 32 26.2
1539 Naaldwijk 188 69 36.7
1542 Noordwijkerhout 185 18 9.7
1614 Klaaswaal 59 18 30.5
1622 Middelharnis 170 43 25.3
1738 Hendrik ido ambacht 291 99 34.0
1766 Woerdense verlat 174 27 15.5
1850 Kruiningen 298 135 45.3
1859 Hoek 267 133 49.8
1980 Werkendam 75 22 29.3
1983 Hoogerheide 266 132 49.6
2013 Kaatsheuvel 150 42 28.0
2128 Velddriel 126 15 11.9
2139 Oss 296 95 32.1
2201 Helmond 101 31 30.7
2259 Valkenswaard 74 25 33.8
2312 Echt 132 69 52.3
2337 Neer 139 52 37.4
2404 Beek (LB) 218 117 53.7
2444 Gronsveld 84 55 65.5
2449 Heerlen 240 152 63.3
2563 Simpelveld 207 100 48.3
Totaal - 5459 1652 30.3

John Poppeliers uit Hapert
wint super verrassend Agen oud.


.


.
De uiteindelijke winnaars van de twee aparte Agenvluchten kwamen al snel bovenaan de twee meldingslijsten te staan. Vanaf 18.45 uur werden op de kortste afstanden in Zeeland en vooral Limburg de eerste duiven gemeld. Om 18.51 uur wist John Poppeliers in het Oost-Brabantse Hapert te klokken op 890 km en aan 1277 m.p.m. bleek zijn oude duif de nationale winnaar nadat enige uren de verrichtingen van de overvlucht waren afgewacht. In het West-Brabantse Sint Willebrord wist M. Valentijn een jaarling om 18.59 uur te klokken en op een bijna gelijke afstand van 892 km en aan 1266 m.p.m. bleek die klepper later de snelste van alle jaarlingen. Bij de oude duiven stond geruime tijd een andere winnaar uit Kaatsheuvel bovenaan de lijst maar bij die melding zal een fout(je) gemaakt zijn. Bij de oude duiven lukte het een aantal duiven in de overvlucht om de 1277 m.p.m van John Poppeliers te benaderen en heel dicht bij kwam een duif van J. Hommes en zonen uit het Noord-Hollandse Akersloot die op 1002 km tot 1275 m.p.m . wist te komen. Nee, uiteindelijk is het goud van John Poppeliers en we mogen toch stellen dat een volkomen outsider met de zegepalm vandoor is gegaan en dat is prachtig voor de duivensport. Van hoeveel duiven wint hij nationaal? Onder aan de meldingslijst vonden we het aantal gekorfde duiven. Bij de oude duiven leverde de optelsom van alle inkorfcentra 5459 duiven op. Bij de jaarlingen zien we daar het getal van 4192 duiven terwijl de ZLU officieel 5296 jaarlingen opgeeft. Totaal geeft dat 10.755 duiven en bij Pipa lezen we over een getal van 10.743 duiven dat de (internationale) organisatie opgeeft. Wie telt er goed en wie minder goed?

.


.
John Poppeliers was die vrijdagavond aan het letten van twee vluchten en wel van Bordeaux (NPO) en Agen oud. Op Bordeaux had hij er vijf mee en op Agen oud acht stuks. Toen hij om 18.51 uur een duif zag aankomen dacht hij allereerst aan een Bordeauxganger waarvan toen al een redelijk aantal duiven in de omgeving waren geklokt. De doffer viel na een rondje direct op de klep en bij het zien van hen dacht John ook nog aan Bordeaux omdat hij een aantal duiven van dezelfde kleur heeft. Pas toen hij op zijn ‘klok‘ keek zag hij Agen staan en een snelheid van 1277 m. Op Pipa had hij juist daarvoor de snelste duif tot dan toe zien staan aan 1285 m. Dus dit moest een vroege Agenduif duif zijn. Nog niet denkend aan de 1e nationaal en de snelste van alle Nederlandse Agenvliegers. Voor zeven van de acht duiven die naar Agen oud gingen was dit de eerste echte grote-fondvlucht.

Hapert
In de zuidwesthoek van de afdeling Oost-Brabant is bij mijn weten nog nooit een nationale zege op een ZLU-vlucht gepakt. Hapert ligt op de lijn Reusel, Bladel, Duizel en Eersel en die streek wordt ook wel de Acht Zaligheden genoemd met andere dorpen zoals Netersel, Knegsel en Steensel en Hulsel die allen op ‘sel‘ eindigen. Van oudsher was/is de streek bekend door de goede programmaduiven en het soort van de ‘Mannekes‘ uit Arendonk zal daar zeker debet aan zijn. Arendonk ligt bij Reusel juist aan de andere kant van de grens in België en via mannen als Jos van Limpt (alias de Klak) en de gebr. Borgmans is dat Janssensoort mede in Nederland verder uitgevlogen. Echte grote-fondspelers zitten er in die hoek niet veel maar de 53-jarige John Poppeliers is al wel geruime tijd puur gefocust op de grote fond. Afgelopen week heeft hij op Pau en op Agen en Bordeaux al zijn oude duiven gekorfd. Jaarlingen speelt John niet op de grote fond maar speelt die in op het programma tot en met één of twee vluchten op de dagfond. Op Pau had John 6 duiven mee en scoort hij de prijzen 361, 688 en 877 tegen 3934 duiven. Vijf duiven heeft hij terug van Pau en warempel de moeder van de Agen-winnaar NL21-4007711 is de enige duif die (nog) niet terugkwam.

.


.
Op Agen oud korfde John acht en na 18.52 uur klokt hij om 20.27 uur nog een tweede duif en die duivin is ook knap op tijd. Op zaterdag kreeg hij nog drie andere duiven van Agen oud thuis. De duiven werden gekorfd op jongen van 5 tot 9 dagen en de winnaar had jongen van 8 dagen in schotel toen die werd gekocht. Naar Bordeaux gingen vijf Poppeliersduiven. En vier stuks staan op de uitslag en de eerste werd om 19.13 uur geklokt en ze winnen de prijzen 232, 378, 643 en 669 tegen 2129 duiven in de afdeling. En volgens John is de laatste uitslag kenmerkend voor zijn presteren (voor Agen!) en wel beginnen met een prijs 1 op 10 en genoeg prijsduiven maar nooit echt vroege. Maar Agen oud 2023 heeft alles veranderd!
Hokbestand

.


.


.
John Poppeliers woont op het ouderlijk erf met zijn moeder en hij is vrijgezel. Lang heeft hij daar in combinatie met zijn vader gevlogen die zo‘n 15 jaar terug is overleden. Voor zijn oude duiven heeft hij twee afdelingen die elk 12 bakken bevatten. In principe begint hij elk seizoen met 24 nestkoppels waarvan alleen de oude duiven naar de grote fond gaan. Dit jaar heeft John de voorbereiding anders aangepakt en wel door de duiven gescheiden in te spelen. Pas eind mei werden de vliegers gekoppeld met het oog op een de gewenste neststand van jongen rond de 5-8 dagen bij inkorving. De laatste keer met de grote mand gingen ze naar Melun van Hank en wel op 17 juni. De week voor inkorving heeft John zijn vliegers wel drie keer gelapt van zo‘n 20 km in België. Aan huis trainen de duiven normaal van 6 tot 7 in de morgen en ‘s avonds gaan ze verplicht een uur op de vleugels. Zoals gezegd is de moeder van de ‘Agen 711‘ op Pau verspeeld en zijn vader is twee jaar terug op een fondvlucht achtergebleven.

.


.


.
Beide ouders hadden wel een aantal prijzen op de grote fond gescoord voordat ze werden verspeeld. In 2013 haalde John een aantal duiven bij Wim Verbaal in Valkenswaard en de laatste jaren is er bij Piet de Vogel in Oude Tonge aangeklopt. In de winnaar zit veel soort van Jelle Jellema via Aat en Pé Laan uit Westwoud alwaar hij in 2014 en 2015 duiven heeft gehaald.. In het verleden kwamen er ook duiven van Harrie Winkens (Itteren) en Rob Hoekstra (Riethoven).

.


.
Dezelfde hoek Sinds dit jaar gaat John Poppeliers voor de ZLU-vluchten korven in Stiphout (Helmond) en dat komt door het feit dat leden van de zustervereniging de Luchtreizigers uit Eersel en andere ‘buurtgenoten‘ ook daar korven. Will Geudens uit Knegsel had zo een vroege jaarling op deze Agen en andere mannen zijn Harrie van Ham(-Bartels) uit Wintelre en Fr. v.d. Zanden uit Duizel. John zelf is lid van de p.v. de Witpen in Hapert en gekende sterke programmaspelers van de club zijn Ton van de Put en Harrie Kennis. Auke van der Deen is een clubgenoot die de laatste jaren op het programmaspel ook weet te pieken en hij speelt ook niet onverdienstelijk de middaglossingen. Als we kijken naar de snelste duiven op internationaal Agen dan is het wel frappant om te zien dat de snelste oude duif in Mol is geklokt en de snelste jaarling in Oud-Turnhout en deze Belgische plaatsen liggen niet ver van Hapert aan de andere kant van de grens. In de pure overvlucht in België zijn de snelste Agenduiven geklokt en ook de tweede snelste jaarling die in het Belgische Bocholt is geklokt zit aan de grens met Nederland en dus ook grenzend aan Oost-Brabant. De nationale winnaar van John is internationaal de tweede oude duif en scoort over beide categorieën prijs 5.

UPS
Al zo‘n 29 jaar werkt John Poppeliers voor UPS en dat is een Amerikaanse koeriersdienst die voluit United Parcel Service heet en de grootste en oudste in de wereld is. Toen John 29 jaar terug voor dat bedrijf begon te werken waren ze nieuw in Nederland met 20 werknemers. Intussen heeft UPS in Nederland 1100 mensen voor zich werken. John werkt op vliegveld Eindhoven en het bedrijf heeft grote loodsen in Venlo en Roermond. John heeft bij UPS een verantwoordelijke financiële functie en sinds corona kan John ook deels vanuit huis werken en daardoor kan hij wat meer tijd aan zijn duiven besteden. Op ‘normale‘ werkdagen is hij van 7 tot 6 uur van huis en dan is het niet eenvoudig om met de duiven alles rond te breien op een dag. En zeker omdat John alles alleen moet doen en niet een helpende hand zaken kan doen als hij zelf van huis is. Stijn Rans Gelijktijdig met de paramyxo-enting van de jonge duiven heeft John de mest van zijn oude duiven een vijftal weken terug laten nakijken. Dierenarts Stijn Rans is daarvoor geconsulteerd en in het lokaal van de p.v. de Luchtbode uit Reusel houdt hij geregeld spreekuur. . Er werd in de mest ‘niets‘ gevonden zodat er ook niet iets gedaan moest worden. De producten van Giantel gebruikt John wel (via en op advies van Stijn Rans)en dit bedrijf is door Henk van Limpt uit Reusel opgericht. De duiven krijgen het voer van Mariman en naar een vlucht toe wordt ‘Variamax‘ gevoerd en krijgen de duiven extra snoepzaad, pinda‘s en Tovo. Door het water worden dan ook elektrolyten gedaan. John Poppeliers mogen we een sympathieke kerel karakteriseren. Hij staat met beide benen op de grond en praat over zijn duiven frank en vrij. Heeft in zijn praten ook volop aandacht voor zijn eigen omgeving (eigen club en die in de buurt) en andere liefhebbers. En dat is heerlijk om aan te horen. Grote fondsuccessen heeft hij voor deze Agen nog niet weten te boeken. Een goede prijs 1 op 10 was volgens zijn eigen zeggen tot nu toe de max. Maar de ‘Agen 711‘ heeft op 30 juni alles veranderd. Heerlijk toch! Een tweejarige die voor de eerste keer naar de grote fond gaat en dan alles en iedereen het nakijken geeft! Met een heel andere blik zal John hem vanaf nu bekijken. Een dikke proficiat met deze zege, John! Voor zijn eigen gemoedsrust heeft John de ‘Agen 711‘ elders ondergebracht om daar met hem aan samenkweek te gaan doen.

Ad van Gils
Wedvlucht: Internationaal - Agen (Ouden)
gelost: 30-06-2023, 08:15 uur
Nederland 5459
Belgie 5851
Frankrijk 3082
Duitsland ---
Luxemburg ---
Engeland ---
Internationaal --- Duiven
.

.
Lossing Agen om 08.15 uur

.


.

Ruim 29.000 duiven gelost om 8.15 uur, succes Allen.

.


.
In verband met technische problemen ( browser of mailbox ) kan ik niet alle berichten voorzien van foto‘s op de ZLU site plaatsen.
Komende week oplossing zoeken !

Namens bestuur ZLU;
Hub Wetzelaer Pr. ZLU vluchten.
Wij vragen jouw akkoord voor het gebruik van cookies op onze website. Meer informatie over wat cookies zijn, welke cookies op onze website worden gebruikt en wat ze bijhouden is beschikbaar in het onderdeel cookies van ons privacy statement    Akkoord Niet akkoord