Z.L.U. vluchten

                                                                                                        

Vluchten ZLU marathon 2024.                                                       Vluchten West Europese Super Marathon 2024

Agen oude,  Barcelona, Marseille, Narbonne.                                  Pau,  Barcelona,  St.Vincent,  Perpignan.
 

Narbonne

30-07-2023
Rue de la Pinède Narbonne
>  Apollolaan 14 Landgraaf

VOORBESCHOUWING WEDVLUCHT NARBONNE

.
Inmanden: maandag 24 juli
Los : vrijdag 28 juli


.
Internationaal georganiseerd door: CUREGHEM CENTRE


.

GPS Coördinaten: Noord + 430836.0 Oost + 030000.0

.
De vrachtkosten bedragen € 4,80 per duif. Afdracht door inrichter aan de KBDB € 0,10 per duif (verplicht) dit bedrag is niet opgenomen in de vrachtkosten. Internationale uitslag € 8,00 en is niet verplicht. Alle duiven nemen zonder verdere kosten deel aan de internationale wedstrijd. Als u een uitslag wenst van de oude duiven en jarige duiven dan dient u op de poulebrief bij uitslag een 2 aan te geven, zet u een kruisje dan ontvangt u de uitslag van de oude.
.
Deelname met jaarlingen toegestaan in het ZLU- concours.

.
Internationale zijn twee aparte concoursen voor oude en jaarlingen. Indien u de jaarlingen niet wilt poelen dan kunt u internationaal volstaan met een poulebrief, oude en jarige. Wilt u op de jaarlingen wel poelen dat moet u een aparte poulebrief internationaal invullen

Dubbeling duivinnen: u dient een aparte poulebrief in te vullen. Oude en jarige duivinnen vliegen Internationaal in een concours
- internationaal: € 0,25 per duif; uitslag in internationale uitslag.


Extra ereprijzen:
  • De eerste 25 duiven van de uitslag
  • Snelste twee eerst getekenden (1 prijs)
  • Snelste drie eerst getekenden (1 prijs De ZLU stelt 2 prijzen ter beschikking aan het meerjarig asduif kampioenschap over 3 en 4 jaar. Een liefhebber kan met de zelfde duif maar een prijs winnen.
.
Ereprijs voor de eerste prijswinnaar is beschikbaar gesteld door:
.
AFDELING LIMBURG

.

.
Wist U nog wie de NARBONNE winnaar van 10 jaar geleden was ?

.


.
Adri van der Bijl (Jr) uit Woerden zegeviert op Nationaal Narbonne ZLU

.
Narbonne ZLU2013 kende weer een toename van het aantal duiven ten opzichte van 2012 toen er nationaal 4.303 duiven werden ingetekend. Dit jaar waren dit er 4.508. Nadat er de laatste weken toch zware vluchten zijn geweest weer een respectabele toename. Narbonne kon vrijdag om 7 uur worden gelost met een goed zicht en haast windstil. Op de vluchtlijn zou de wind veranderlijk worden en in de loop van de dag een stijgende temperatuur naar tropische waarden. Op de route zouden ze zeker wel een buiencluster tegen kunnen komen. De eerste melding kwam uit Criqueboef sûr Seine in de buurt van Rouen. Hier klokten moeder en zoon Coris een duif om 16 uur 01 op een afstand van 700 km. Dit gaf een snelheid van 1293 m/min. In Chapelle-Lez-Herlaimont, in zuid Oostelijk België, werd door Wargnies Didier een duif geklokt welke een snelheid behaalde van 1359 m/min op een afstand van 821 km, tijd 17 uur 04. De bakens waren gezet. De Nederlandse liefhebbers konden gaan rekenen en de verwachting was dat er even na 18 uur op de kortere afstanden moest worden geklokt om te winnen. De eerste melding kwam vanuit Maastricht en werd gedaan door Harry en Roger Wijnands, evenals verleden jaar. Geklokt om 18 uur 14 op een afstand van 879 km. De snelheid van hun duif 1304 m/min. Toen werd het wachten of er op de verdere afstanden nog snellere duiven zouden gaan vallen. Van de eerste tien meldingen kwamen er 6 uit het westen en 4 uit het oosten. Uiteindelijk zou het Adri van der Bijl Jr. uit Woerden in de provincie Utrecht zijn, die de lijst van de meldingen ging aanvoeren. Hij klokte zijn donkere kras doffer “Lex" om 19:27:15 uur nadat hij een afstand van 1003.604 km overbrugd had. Het zou de duif worden met de hoogste snelheid van 1343.06 m/min. De nationale zege voor Adri van der Bijl was een feit.

.

.
Deze opnames zijn van eind 50e jaren, begin 60e jaren, nu precies 65 jaar geleden na de oprichting van de Zuid Limburgse Unie in 1958 in de Zuid Limburgse mijnstreek

.


.
Ook ondergronds is er communicatie noodzakelijk !!

.

.
De 10 geboden, niet van Mozes maar van :

Mevr. Troisfontaine (Twan Troisfontaine)

Wonende te: Reijmerstok
Provincie: Limburg
GSM.nr.: (+0031) (0)620701202


.


.
1. Hoe bent U verzeild geraakt in de duivensport ?

De duivensport heb ik (Twan) met de paplepel ingegeven. Vanaf vijf jaar was ik al “besmet" met het duivensport virus. Vroeger speelde ik samen met mijn vader en oom onder de naam Trio Troisfontaine. Later heb ik ook mijn vrouw kennis laten maken met de wereld van duivensport. Zes jaar geleden zijn wij verhuisd naar het dorpje Reijmerstok en zijn we gestart met de fondduiven. Ook deel ik mijn liefde voor duiven samen met mijn oudste broer Guus Troisfontaine. Hij is iedere dag met de verzorging bezig.

.


.
2. Hoe was Uw 1e kennismaking met de ZLU vluchten ?

Mijn eerste kennismaking met ZLU vluchten was ongeveer 6 jaar geleden. Het prettige aan ZLU vluchten vind ik dat de duiven in de ochtend gelost worden. Ik ben zelf geen fan van lossen in de middag.
3. Hoe is de voorbereiding seizoen 2023 verlopen ?
De voorbereiding voor seizoen 2023 verliep erg stroef. We hadden veel last van roofvogels. Daardoor heb ik de duiven weinig kunnen laten trainen.
4. Hoe groot is de vliegploeg die straks aan de ZLU vluchten gaat deelnemen ?
Onze vliegploeg bestaat op dit moment uit 80 duiven. Er zullen 40 deelnemen aan de ZLU vluchten. Ik heb ze niet in ploegen gesplitst. Ik mix mijn ploeg van verschillende hokken. Ze zitten allemaal door elkaar en dat werkt goed voor ons.
5. In welk lokaal gaat U inkorven, welke toppers ontmoet U daar ?
Wij korven in bijL‘Hirondelle te Gronsveld Als je hart voor de duivensport hebt, dan ben je in mijn ogen al een topper.

.


.
6. Zoekt U een speciale vlucht uit om te “pieken “ ?

Mijn lievelingsvluchten waar ik ieder jaar naar uit kijk zijn: Agen, Barcelona en Marseille. Maar ik probeer bij iedere vlucht wat duiven mee te zetten.
7. Is het aantal duiven per mand en het aantal manden per auto maatgevend voor de goede conditie waarmee de duiven thuiskomen na de vlucht ?

Absoluut. Vooral de rieten manden van de ZLU vind ik geweldig. De duiven zitten ruim en dat geeft ze net wat meer comfort.

.

.
Foto uit de bekende “oude doos “!

8. Hoe volgt U de aankomsten van de duiven tijdens de vlucht ?

Via de ZLU site.

.

.
9. Gaat Uw voorkeur uit naar Internationaal of Nationaal spel ?

Eerst nationaal en dan kijken we wel verder
10. Ik wens iedereen veel plezier in de duivensport en een goed seizoen!

Aldus deze combinatie.
.
En waar doet de ZUID LIMBURGSE UNIE dit allemaal voor, goed geraden, voor jullie kampioenen !

.


.
En hier doet de “ZUID LIMBURGSE UNIE “het voor !

.
Sportvrienden,
Deze reportages worden mede mogelijk gemaakt dankzij de sponsoring van:
.
..
PIGEON PIXELS FALCO EBBEN.

.

.
De Zuid Limburgse Unie, al meer dan 64 jaar een begrip
in de Nederlandse duivensport !


..
Reporter van het verslag van Narbonne is:
.
Marcel Görtzen..
Ook deze reportage staat straks in
“ Het Spoor der Kampioenen “.


.


.
Dank zij de medewerking van duivensportblad
De Duif worden de uitvoerige reportages elke week opgenomen in De Duif.

.

.
Duivensportblad
.
.
Namens bestuur ZLU,
Hub Wetzelaer. Pr. ZLU vluchten.

Allerlei van Marseille tot Narbonne.


.


.
Met de nachtelijke aankomsten op Marseille trad ook het NFO18 rekensysteem in werking. Dit leidde tot een andere klassering voor de “nachtelijke “aankomsten.

.


.
Rieks Lonsain uit Nieuwleusen klokte op zaterdagmorgen om 05-16-43 op een afstand van 1038.874 km. Met deze konstatage zal hij de 1e Internationaal gaan scoren.

.


.
Frans Heezen uit viel de eer te beurt om de Internationale winnaar te mogen controleren via het WCS systeem

.


.
In Nieuwleusen ook regen tijdens de aankomsten !!

.
Op verzoek van de Franse Federatie werd er vergaderd op dinsdag 25 juli n.a.v. de schandelijke lossing te St. Vincent.

Vergadering Internationale wedvlucht Saint-Vincent 16/07/2023
- Namén déél aan dé vérgadéring :
o FCF : Cailliéz Bénoit (Téams) CIF : Béaujéan Christophé Pochollé Alain Bialorucki Frédéric
o KBDB : Bodéngién Pascal Sapin Dénis Logié Wim
o ZLU : Roumans Mickél Fransén Piét Wétzélaér Hub
o NPO : Géérink Bén (Téams) Duitsland : Féll Joséf

- Puntén dié wérdén béhandéld :
1. Onjuisté coördinaten
2. Onvérantwoordé lossing waarvoor dé Bélgisché Vérstandhouding één médédéling zal ovérmakén.
3. Dé rol van dé WhatsApp-groép.
4. Dé génomén maatrégélén.
5. Dé toékomst op korté én langé térmijn.

Tijdéns dé vérgadéring van 25/07/2023, hébbén dé partnérs van dé organisatié van intérnationalé wédvluchtén hun vértrouwén in dé bétrokkén fédératiés béhoudén én blijvén zij waakzaam tén opzichté van hét wérk dat door dé organisatorén wordt vérricht. Voor dé koméndé vluchtén blijft hét intérn communicatiésystéém van kracht én wordt dé WhatsApp-groép voorzién van informatié omtrént allé stadia van hét transport. Ténslotté wordt ér dé koméndé maandén inhoudélijk géwérkt aan hét vérfijnén van dé toékomstigé saménwérking.

.


.


.
Verzorgeng van de duiven op Narbonne. Zie ook de tussenhoekstukken tussen de plastic manden, dit ter wille van meer ventilatie !

.


.
Bij de ZLU manden zijn dit de houten balkjes van ca. 4 cm die tussen de manden geplaatst worden

.


.


.
Op weg naar Narbonne, aankomst donderdag middag !!

.
Persverklaring Entente Belge n.a.v. de schandalige lossing.

Het bestuur van de Belgische Verstandhouding betreurt en verontschuldigt zich voor de manier waarop de lossing van Saint-Vincent van 16 juli laatstleden plaats vond. Om alle insinuaties en/of misverstanden uit de wereld te helpen willen wij bij deze nog eens benadrukken dat de duiven wel degelijk gelost werden op de officiële lossingsplaats Saint-Vincent de Tyrosse - Voie Romaine, waar sedert 2018, zowel de internationale vlucht alsook de middaglossingen ingericht door de N.P.O. uit Nederland, onafgebroken plaats vonden (coörd. 43 39 33 / -01 18 05). Dit in tegenstelling met de lossingsvergunning voor ons opgemaakt door de F.C.F. die nog steeds St. Jean-de-Marsacq als losplaats vermeldt. Tevens betreuren wij dat wij vooraf niet op de hoogte gebracht werden van de nieuwe bestemming die de lossingsplaats, gelegen aan de Voie Romaine, inmiddels gekregen had.

Het bestuur van de Belgische Verstandhouding.
.
=======================================================
.
Van onze voorzitter: Na lang aandringen en telefoneren, nu eindelijk na 48 uur onderstaand, het officiële bericht van Entente Belge, betreffende de lossing van St.Vincent.
We kunnen de nationale uitslag nu definitief opmaken met genoemd coördinaat,
coörd. 43 39 33 / -01 18 05
.
=======================================================

.

.
.
Toppers anno 2023.

.


.
NARBONNE UITGESTELD NAAR ZATERDAG!

.
Hub Wetzelaer, Pr. ZLU vluchten.
No NPO-Lidnr Naam Plaats Afstand J-Aluring Dag/tijd M/Min Mee
1 24490618 FRANS KEIJBETS L LANDGRAAF 893795 0-1697636 30-07 20:12.33 1220.12 2
2 18260013 JAC VAN DE BOSCH H HENGSTDIJK 914611 0-2031582 30-07 20:30.57 1217.94 150
3 2260119 BENNIE HOMMA B BALK 1101243 1-4223099 31-07 06:14.30 1210.82 23
4 25810783 J. DRIESSEN S STEIN 895241 1-1414441 30-07 20:23.51 1203.52 14
5 12160005 M. KOK R RANSDORP 1039062 1-1073967 31-07 05:28.32 1191.59 20
6 19530025 FR. BELLETER N NISPEN 932274 1-2132653 30-07 21:02.40 1191.15 5
7 18269150 GEBR.V.BEVEREN& KIDS N NIEUW-NAMEN 910209 1-2131912 30-07 20:47.16 1186.30 11
8 25810473 J. MARTENS S STEIN 894706 1-1414883 30-07 20:39.06 1178.64 21
9 25790466 S.A. DECKERS M MEERS 893749 9-1141954 30-07 20:38.19 1178.60 7
10 24250161 H. NIJSTEN G GEULLE 889651 1-1382861 30-07 20:37.15 1174.85 4
11 25810783 J. DRIESSEN S STEIN 2 7-1537746 30-07 20:47.47 1166.01 14
12 19831313 RONALD GEERDINK H HOOGERHEIDE 927063 2-2218609 30-07 21:18.17 1161.32 19
13 2260119 BENNIE HOMMA B BALK 2 1-4223037 31-07 06:56.00 1157.98 23
14 18260013 JAC VAN DE BOSCH H HENGSTDIJK 2 1-2101105 30-07 21:10.26 1157.10 150
15 10471212 A.J. VAN AMERONGEN B BUNNIK 1005347 0-1335314 31-07 05:35.34 1152.92 18
16 8650383 HEIKAMP & V. DOORN Z ZETTEN 997232 1-1712964 30-07 22:24.58 1152.91 60
17 23719135 COMB P. STAMMEN EN Z H HORN 923576 1-1373066 30-07 21:22.07 1151.42 5
18 24509004 GROLLEMAN&GROLLEMAN L LANDGRAAF 893128 2-8669543 30-07 20:55.44 1151.33 41
19 18100015 SJAAK DE VOS ' 'S-HEERENHOEK 925403 0-2030880 30-07 21:25.16 1149.19 10
20 25630512 GEERT SCHMITZ S SIMPELVELD 885343 2-8656616 30-07 20:51.02 1148.26 32
21 24490618 FRANS KEIJBETS L LANDGRAAF 2 8-1324020 30-07 21:00.46 1144.77 2
22 18281048 LEX THIJS S ST. JANSTEEN 905874 1-2103729 30-07 21:14.37 1140.01 8
23 18049318 GEBR. DINGEMANSE A ARNEMUIDEN 930637 1-1227376 30-07 21:36.34 1139.70 8
24 25630822 HELMUT-GEERT SCHMITZ E EIJS 882591 1-1407721 30-07 20:54.37 1139.39 58
25 26150087 H. SMEETS M MECHELEN 879480 1-1421626 30-07 20:52.10 1138.98 5
26 23120912 RUUD BEUNEN O OHE EN LAAK 911697 7-1464176 30-07 21:20.39 1138.70 7
27 24509003 H. PEKEL & ZOON B BRUNSSUM 895719 2-8632705 30-07 21:07.02 1138.10 10
28 9019173 TH. & B. BURGERS W WEURT 991307 0-1298613 31-07 03:36.14 1136.82 12
29 24490545 M.T.C. POETH H HEERLEN 891625 6-1762305 30-07 21:04.46 1136.17 5
30 25540305 JOHN VAN KAN G GELEEN 896581 1-1404805 30-07 21:09.25 1135.75 3
31 25630008 G. JANSSENS E EPEN 876475 0-1716666 30-07 20:52.08 1135.13 23
32 23370810 J. NIJSSEN H HAELEN 927478 1-1361864 30-07 21:37.32 1134.48 3
33 25630822 HELMUT-GEERT SCHMITZ E EIJS 2 2-8656770 30-07 20:58.47 1133.30 58
34 18620021 LUC VAN DER GUCHT H HULST 908991 1-2102865 30-07 21:22.52 1132.18 5
35 24490715 J.M.H. BIJSMANS K KERKRADE WEST 888190 0-1696261 30-07 21:04.33 1132.10 7
36 9379006 JANSSEN - WEIJERS G GROESBEEK 985371 1-1007937 30-07 23:01.00 1130.01 11
37 17630091 W.G. GRIFFIOEN S STREEFKERK 985009 1-1217862 31-07 04:41.04 1129.60 6
38 17460005 D.BOELHOUWER JR R ROTTERDAM 984988 1-1210285 31-07 05:31.25 1129.57 11
39 16379423 GEBR. VOETS R ROTTERDAM 984801 1-1118705 31-07 00:12.51 1129.36 3
40 16371226 A.H.M. POT R ROTTERDAM 983500 1-1170543 31-07 03:48.26 1127.87 6
41 18260614 ANGELO VD VEEKEN C CLINGE 907721 1-2102977 30-07 21:27.41 1123.86 10
42 26180025 J. QUADEN L LANDGRAAF 894749 9-1113712 30-07 21:16.49 1122.90 10
43 18421336 MARTIN DE POORTER S SLUIS 907319 1-1239966 30-07 21:30.51 1118.97 18
44 12069338 COMB VERWEIJ-DE HAAN M MIJDRECHT 1018588 9-1531730 31-07 06:15.19 1118.94 32
45 24259012 GEBR. VAN DE WEERDT M MEERSSEN 885548 2-8637494 30-07 21:12.11 1117.86 31
46 26170122 L. OLISCHLAGER N NIJSWILLER 880894 1-1421826 30-07 21:08.23 1117.34 4
47 18261504 WIM KOOREMAN K KLOOSTERZANDE 916519 1-2102677 30-07 21:40.25 1117.14 8
48 17561366 PETER V.SINTMAARTENS P PAPENDRECHT 973746 1-1215574 31-07 05:27.32 1116.68 18
49 21309001 COMB VOS-VAN WANROOI G GEFFEN 972607 8-3845657 31-07 05:05.03 1115.38 71
50 18370014 H.M. CALON H HOOFDPLAAT 916505 2-2230879 30-07 21:41.49 1115.22 20
51 21309157 VAN SCHIJNDEL & ZNN G GEFFEN 972340 2-2236146 31-07 02:13.08 1115.07 81
52 25630008 G. JANSSENS E EPEN 2 9-1135218 30-07 21:06.03 1115.04 23
53 21670002 NICO PRONK M MILL 972208 1-2141053 31-07 05:32.54 1114.92 14
54 21670002 NICO PRONK M MILL 2 1-2141032 31-07 05:37.26 1114.36 14
55 18260012 FRANS BRAEM C CLINGE 907063 1-2103287 30-07 21:34.13 1114.03 29
56 17180250 PIET VAN DE MERWE D DORDRECHT 971150 0-1500476 31-07 03:09.07 1113.70 7
57 17350301 C. MUILWIJK H HARDINXVELD GIESSEND 975926 0-1505470 31-07 05:42.01 1112.78 20
58 18500846 E. DEK K KRUININGEN 926323 1-7055065 30-07 21:53.16 1111.68 13
59 21280043 GERARD SCHALKWIJK L LOPIK 992141 9-1488018 31-07 05:58.58 1109.82 18
60 25810392 Y VAN BRIEL M MEESWIJK 898254 1-1414067 30-07 21:30.05 1108.84 12
61 18421336 MARTIN DE POORTER S SLUIS 2 9-1716356 30-07 21:38.35 1108.40 18
62 23450942 W. SCHAEFER R ROERMOND 923484 9-1088454 30-07 21:53.36 1107.83 4
63 24509353 COMB. M.& R. HERMANS V VOERENDAAL 887975 0-1698952 30-07 21:21.43 1107.59 15
64 23120912 RUUD BEUNEN O OHE EN LAAK 2 1-1349016 30-07 21:45.44 1104.11 7
65 16750218 AD FORTUIN S STRIJEN 962088 2-8443535 31-07 01:13.40 1103.31 39
66 16750218 AD FORTUIN S STRIJEN 2 2-8299520 31-07 05:30.41 1103.31 39
67 16220003 THEO VAN DONGEN M MIDDELHARNIS 961623 1-1166977 31-07 05:27.55 1102.78 4
68 18260012 FRANS BRAEM C CLINGE 2 1-2103330 30-07 21:42.47 1102.43 29
69 18280010 R.C. VAN KERKHOVEN H HULST 905204 2-8680428 30-07 21:41.19 1102.14 12
70 24829004 CROMBACH-TROMPETTER K KERKRADE 887321 1-1394121 30-07 21:25.29 1101.60 23
71 11280688 A. DE JONG B BLARICUM 1029056 8-1740697 31-07 06:39.33 1101.13 5
72 19071304 J. VAN MEER W WOUW 937405 1-1249205 30-07 22:11.19 1101.12 4
73 24259101 CORTENRAAD-SLANGEN M MEERSSEN 886276 2-8634509 30-07 21:24.55 1101.08 10
74 11281021 G.J.A DE KLERK A ALMERE 1042645 1-1054318 31-07 06:52.29 1100.44 18
75 21280043 GERARD SCHALKWIJK L LOPIK 2 1-1025169 31-07 06:07.41 1099.10 18
76 19350411 C.J.DE HEIJDE M MADE 958246 2-2229112 31-07 05:18.28 1098.91 5
77 19320968 H. BLOKLAND K KLUNDERT 955559 1-2132341 31-07 03:37.43 1095.83 8
78 18059001 COMB ASANI & NOLET A AXEL 905490 2-2229703 30-07 21:46.55 1095.02 16
79 20021411 JACK VAN DELFT D DONGEN 954026 2-8540120 31-07 00:00.01 1094.07 14
80 6900938 WOUT NIJBOER W WESTERHAAR 1070448 2-8176809 31-07 07:23.47 1093.65 10
81 21281328 G. VAN TUYL H HELLOUW 979301 0-1613709 31-07 06:00.37 1093.44 11
82 24500042 J. HABETS H HEERLEN 893210 1-1389962 30-07 21:37.40 1092.39 13
83 19800003 JOHAN PIETERSE A ANDEL 972720 1-1752588 31-07 05:56.56 1090.58 16
84 19390335 J.W. VAN GILS O OOSTERHOUT 955216 1-2113226 31-07 05:42.03 1089.12 5
85 18500846 E. DEK K KRUININGEN 2 0-2022660 30-07 22:12.08 1087.06 13
86 18260013 JAC VAN DE BOSCH H HENGSTDIJK 3 1-2101136 30-07 22:02.34 1085.51 150
87 18630001 KO VAN DOMMELEN S ST. PHILIPSLAND 945957 2-2207734 31-07 05:29.46 1084.81 8
88 25790466 S.A. DECKERS M MEERS 2 9-1141938 30-07 21:45.16 1082.98 7
89 10000146 JAAP DIRKSEN V VEENENDAAL 1004750 1-1014382 31-07 06:33.21 1082.30 8
90 17550642 P.J. VAN SCHAIK B BENSCHOP 995008 0-1517168 31-07 06:24.34 1082.04 3
91 22580201 B. GIEBELS S ST. OEDENRODE 955094 9-3948872 31-07 05:49.21 1080.00 6
92 17050706 GERO DIJK A ALBLASSERDAM 978131 9-1658984 31-07 06:11.04 1079.54 21
93 17660002 D. VAN DAM Z ZEGVELD 1006861 0-1524653 31-07 06:38.32 1078.55 28
94 4040667 ARJAN BEENS G GENEMUIDEN 1078201 2-8092329 31-07 07:44.56 1078.27 42
95 12069338 COMB VERWEIJ-DE HAAN M MIJDRECHT 2 0-1364989 31-07 06:50.11 1077.66 32
96 4040667 ARJAN BEENS G GENEMUIDEN 2 2-8092525 31-07 07:45.40 1077.48 42
97 24041019 TH. PETERS E ELSLOO 892664 1-1376646 30-07 21:49.09 1076.60 3
98 25380141 P.J.F. KOCKEN S SITTARD 900481 1-1400155 30-07 21:56.38 1076.32 3
99 24049225 DEMANDT & ZN. E ELSLOO 892639 1-1374256 30-07 21:52.06 1072.75 7
100 18260614 ANGELO VD VEEKEN C CLINGE 2 0-2019037 30-07 22:09.02 1069.12 10
101 18160888 CARLO DOMINICUS G GOES 931961 2-8432499 31-07 00:31.32 1068.76 26
102 23370496 J. THEELEN B BUGGENUM 927015 9-1084919 31-07 05:37.25 1062.58 3
103 16140185 A.P. OVERWATER S STRIJEN 963031 2-8426722 31-07 06:11.30 1062.36 66
104 21301530 MEVR VERHOEVEN H HEESCH 973173 8-1230523 31-07 06:22.18 1060.91 14
105 18620451 J.F.J. COOPS K KLOOSTERZANDE 918087 1-1244317 31-07 01:02.17 1052.85 6
106 10109071 COMB STEENBEEK & ZN D DE BILT 1009967 1-1018959 31-07 07:05.04 1051.98 12
107 19959037 GEBR MAAS & ZN Z ZUNDERT 936624 1-2120693 31-07 05:56.41 1050.40 36
108 18421336 MARTIN DE POORTER S SLUIS 3 1-2131874 30-07 22:24.08 1049.98 18
109 19839003 COMB.LEIJS-GEERINGS O OSSENDRECHT 922448 2-8537835 31-07 05:43.41 1049.81 16
110 21281328 G. VAN TUYL H HELLOUW 2 1-1305075 31-07 06:37.55 1049.72 11
111 24490847 J. HEUTS H HEERLEN 891712 9-1113216 30-07 22:10.42 1048.21 5
112 23370763 TH. BERBEN H HAELEN 927434 0-1669342 31-07 05:50.01 1047.93 4
113 17551095 GERRIT TULS A AMMERSTOL 986393 0-1518080 31-07 06:46.28 1047.72 6
114 11150611 J. VAN 'T LAND N NAARDEN 1031603 1-1082049 31-07 07:29.41 1047.65 22
115 12069338 COMB VERWEIJ-DE HAAN M MIJDRECHT 3 1-1068091 31-07 07:18.14 1046.60 32
116 17551095 GERRIT TULS A AMMERSTOL 2 1-1215233 31-07 06:47.46 1046.28 6
117 23120002 ANNA MERRY E ECHT 911658 8-1353399 30-07 23:21.35 1045.48 2
118 21309001 COMB VOS-VAN WANROOI G GEFFEN 2 0-2043917 31-07 06:36.11 1044.49 71
119 17050706 GERO DIJK A ALBLASSERDAM 2 2-8450163 31-07 06:41.54 1044.01 21
120 18261458 GUY FIJEN N NIEUW-NAMEN 910182 1-2102493 31-07 00:26.34 1043.79 6
121 25630822 HELMUT-GEERT SCHMITZ E EIJS 3 1-1407760 30-07 22:06.38 1042.47 58
122 12649007 DIRK&ELITSA VELDHUIS D DIEMEN 1033489 9-1534202 31-07 07:36.49 1042.02 11
123 23370810 J. NIJSSEN H HAELEN 2 7-1475045 31-07 05:56.15 1040.65 3
124 20199003 A. VAN DONGEN & ZN. S SPRANG-CAPELLE 960635 1-2124343 31-07 06:28.41 1040.01 6
125 18260013 JAC VAN DE BOSCH H HENGSTDIJK 4 1-2101125 31-07 05:45.24 1038.86 150
126 16759306 BATENBURG V.D. MERWE K KLAASWAAL 963873 2-8442183 31-07 06:33.15 1038.38 68
127 8659002 DE VREUGD-VAN BEEK R RHENEN 1000532 0-1291229 31-07 07:11.28 1035.25 12
128 18620451 J.F.J. COOPS K KLOOSTERZANDE 2 1-1244310 31-07 05:52.23 1034.60 6
129 23290428 MARC GIELEN M MAASBREE 939916 9-1080988 31-07 06:13.40 1034.39 7
130 17381359 I VAN DER RHEE A ALBLASSERDAM 977786 0-1508315 31-07 06:50.34 1034.07 7
131 16149117 GEBR. VAN OORT K KLAASWAAL 963812 2-8426082 31-07 06:38.52 1032.07 7
132 16759306 BATENBURG V.D. MERWE K KLAASWAAL 2 2-8442147 31-07 06:39.08 1031.84 68
133 18260013 JAC VAN DE BOSCH H HENGSTDIJK 5 9-1704570 31-07 05:51.25 1031.81 150
134 21280044 RAYMOND SCHALKWIJK L LEERDAM 986259 1-1025222 31-07 07:01.18 1031.33 11
135 23260796 J.ENGELS K KESSEL 934729 1-1356437 31-07 06:11.32 1031.10 7
136 18260013 JAC VAN DE BOSCH H HENGSTDIJK 6 0-2031656 31-07 05:53.11 1029.76 150
137 15429001 TEAM VOLLEBREGT W WASSENAAR 1006206 8-1041297 31-07 07:22.23 1029.49 10
138 25790466 S.A. DECKERS M MEERS 3 0-1722255 30-07 22:28.20 1029.27 7
139 21670002 NICO PRONK M MILL 3 2-2240315 31-07 06:50.08 1028.65 14
140 6530007 W. TUTEN D DALMSHOLTE 1065760 0-1165182 31-07 08:21.37 1028.11 5
141 24040018 ROY ABELS P PUTH 895574 8-1320485 31-07 05:12.24 1027.03 6
142 19280009 R DE BRUIJN S STEENBERGEN 941613 0-1565580 31-07 06:21.52 1026.99 5
143 16221246 R. VAN DEN BOS S STAD A/H HARINGVLIET 959896 1-1166309 31-07 06:39.55 1026.72 4
144 16260121 MARISKA V.D. MADE A ACHTHUIZEN 954616 0-1469045 31-07 06:35.35 1025.83 11
145 7720162 BAS JANSEN Z ZUTPHEN 1028291 1-1674202 31-07 07:47.29 1025.74 5
146 8700782 JOOP STEENTJES S SILVOLDE 1006993 9-1459422 31-07 07:26.49 1025.64 7
147 25810210 L. MARTENS S STEIN 894232 2-8661607 30-07 23:07.07 1025.50 21
148 24049055 FAM. JACOBS B BEEK 893529 2-8626206 31-07 05:36.03 1024.69 16
149 12060004 H. HENDRIKS V VINKEVEEN 1018945 9-1697467 31-07 07:39.52 1024.20 4
150 16149117 GEBR. VAN OORT K KLAASWAAL 2 2-8496015 31-07 06:47.33 1022.56 7
151 16260121 MARISKA V.D. MADE A ACHTHUIZEN 2 0-1469049 31-07 06:38.55 1022.16 11
152 19351298 R. DE LEEUW M MADE 958081 2-2211982 31-07 06:42.49 1021.61 13
153 25429112 BOIJEN & DOCHTER N NUTH 890803 9-1130889 31-07 01:25.51 1021.56 3
154 21371128 J. VAN HEUMEN O OSS 974418 2-8566570 31-07 07:00.20 1019.98 29
155 17050706 GERO DIJK A ALBLASSERDAM 3 2-8450208 31-07 07:04.07 1019.83 21
156 16759306 BATENBURG V.D. MERWE K KLAASWAAL 3 2-8442155 31-07 06:50.18 1019.65 68
157 10109071 COMB STEENBEEK & ZN D DE BILT 2 1-1018910 31-07 07:35.39 1019.50 12
158 24820909 T. JACOBS H HEERLEN 888985 0-1702335 31-07 05:19.08 1019.48 11
159 16759306 BATENBURG V.D. MERWE K KLAASWAAL 4 2-8442181 31-07 06:50.30 1019.43 68
160 18260013 JAC VAN DE BOSCH H HENGSTDIJK 7 0-2031593 31-07 06:02.39 1018.90 150
161 13040016 N.C. VOLKENS B BERGEN 1066068 2-8359945 31-07 08:31.23 1018.81 20
162 18620021 LUC VAN DER GUCHT H HULST 2 1-2102841 31-07 05:58.18 1017.57 5
163 18320898 A.J. MALJAARS Z ZOUTELANDE 929758 9-1718251 31-07 06:18.47 1017.48 14
164 15429001 TEAM VOLLEBREGT W WASSENAAR 2 7-1215556 31-07 07:34.13 1017.18 10
165 19400004 MARION GEERINGS O OSSENDRECHT 919358 9-3916418 31-07 06:09.41 1016.22 6
166 18639002 COMB DE GRAAF T THOLEN 937187 2-2207633 31-07 06:27.30 1015.92 7
167 25630512 GEERT SCHMITZ S SIMPELVELD 2 2-8662850 31-07 03:33.20 1015.30 32
168 18260012 FRANS BRAEM C CLINGE 3 1-2103350 31-07 05:58.27 1015.24 29
169 12640001 TH.B.W. RENTING W WESTZAAN 1045584 1-1085654 31-07 08:14.55 1015.21 4
170 23090707 MICHAEL SCHMELL H HUCKELHOVEN 915050 2-8599720 31-07 06:06.39 1014.86 17
171 20072130 GERARD SCHELLEKENS R RIEL 942873 0-2033091 31-07 06:34.26 1014.46 97
172 18500935 A.C. VAN DE LINDE R RILLAND 924174 1-1241884 31-07 06:16.03 1014.41 3
173 10240899 JAY LISSENBERG U UTRECHT 1009957 1-1029685 31-07 07:40.38 1014.39 10
174 4040667 ARJAN BEENS G GENEMUIDEN 3 2-8092454 31-07 08:48.33 1013.78 42
175 21280209 W. PIETERSEN M METEREN 984687 2-8683745 31-07 07:16.21 1013.73 8
176 16759306 BATENBURG V.D. MERWE K KLAASWAAL 5 2-8442310 31-07 06:55.54 1013.64 68
177 15190763 K. VAN DELFT R RIJNSBURG 1011205 0-1424985 31-07 07:42.43 1013.52 4
178 19351298 R. DE LEEUW M MADE 2 0-2003593 31-07 06:50.32 1013.27 13
179 13169001 J. HOMMES & ZONEN A AKERSLOOT 1054305 1-1100643 31-07 08:25.45 1013.02 31
180 18320898 A.J. MALJAARS Z ZOUTELANDE 2 1-2100653 31-07 06:23.15 1012.53 14
181 2250004 PETER JAARSMA H HARLINGEN 1128718 1-4222467 31-07 09:40.12 1012.12 10
182 8650383 HEIKAMP & V. DOORN Z ZETTEN 2 1-1712823 31-07 07:31.12 1011.19 60
183 19950453 A KLIJS A ACHTMAAL 930489 1-1280026 31-07 06:25.14 1011.15 9
184 16041352 BEN DE KEYZER B BERKEL EN RODENRIJS 991729 0-1452436 31-07 07:25.50 1011.11 5
185 23120912 RUUD BEUNEN O OHE EN LAAK 3 1-1349029 31-07 06:06.42 1011.09 7
186 17530010 VINCENT VORK N NOORDEN 1013039 2-8476708 31-07 07:47.16 1010.75 42
187 16220500 JAN POLDER M MIDDELHARNIS 961519 9-1637080 31-07 06:56.22 1010.67 6
188 21430878 W. VAN OOIJEN R ROSMALEN 969507 0-2045532 31-07 07:04.27 1010.48 2
189 17380132 H.P. VERHEIJ H HENDRIK IDO AMBACHT 974227 9-1663651 31-07 07:10.36 1008.93 8
190 19831313 RONALD GEERDINK H HOOGERHEIDE 2 1-1277471 31-07 06:24.06 1008.66 19
191 19280006 MEVR M VAN GEEL N NIEUW VOSSEMEER 943475 1-2129698 31-07 06:41.16 1007.70 24
192 24440023 ERIC CAUBERGH M MAASTRICHT 878466 2-8638741 31-07 05:36.00 1007.42 10
193 23099004 DAMEN - HILKENS E ECHT 912893 8-1278077 31-07 06:11.13 1007.37 5
194 20072130 GERARD SCHELLEKENS R RIEL 2 2-2228696 31-07 06:41.16 1007.06 97
195 12640001 TH.B.W. RENTING W WESTZAAN 2 0-1382697 31-07 08:23.22 1006.95 4
196 19471218 L. ROKS S STANDDAARBUITEN 948264 2-8525718 31-07 06:46.56 1006.72 6
197 25660424 MEVR. TROISFONTAINE R REIJMERSTOK 877807 1-1410582 31-07 05:35.07 1006.66 12
198 6530221 J.T.E. MORSINK M MARLE 1062867 0-1165853 31-07 08:40.52 1006.63 5
199 13079070 VERTELMAN EN ZNN H HOOGKARSPEL 1074594 1-1095229 31-07 08:52.34 1006.58 10
200 12160005 M. KOK R RANSDORP 2 1-1073999 31-07 08:17.21 1006.50 20
201 13169001 J. HOMMES & ZONEN A AKERSLOOT 2 0-1396937 31-07 08:32.52 1006.14 31
202 11289024 COMB. HARTOG L LAREN 1026310 0-1352562 31-07 08:05.08 1006.06 7
203 4320010 K. VAN URK U URK 1076900 2-8116958 31-07 08:55.32 1005.95 18
204 12069338 COMB VERWEIJ-DE HAAN M MIJDRECHT 4 2-8338718 31-07 07:57.40 1005.85 32
205 18599228 COMBINATIE PIETERS P PHILIPPINE 906684 1-1243746 31-07 06:06.29 1005.77 4
206 24440253 GEORGE VAESSEN G GRONSVELD 876988 2-8639891 31-07 00:20.33 1005.72 6
207 2260658 J. BUWALDA N NIJEMIRDUM 1096313 1-1465954 31-07 09:15.14 1005.58 19
208 17660067 WIEBE BENSCHOP W WOERDEN 1003764 2-8484984 31-07 07:43.12 1005.57 12
209 15429003 COMB VAN TILBURG N NIEUW-VENNEP 1021781 9-1545676 31-07 08:01.34 1005.13 23
210 16269040 JAN EN TWAN NOBELS A ACHTHUIZEN 954753 1-1167848 31-07 06:55.05 1004.92 8
211 23710276 L. HAMERS W WESSEM 917786 1-1373939 31-07 06:18.33 1004.64 4
212 2260119 BENNIE HOMMA B BALK 3 0-4216694 31-07 09:22.10 1003.72 23
213 15391137 A.W.M. VAN DIJK H HONSELERSDIJK 991147 0-1435995 31-07 07:32.59 1003.20 11
214 16140185 A.P. OVERWATER S STRIJEN 2 2-8426679 31-07 07:06.37 1001.47 66
215 21371128 J. VAN HEUMEN O OSS 2 2-2239025 31-07 07:18.21 1001.10 29
216 15010002 A. HEUVELMAN ' 'S-GRAVENZANDE 989022 2-8387328 31-07 07:33.17 1000.75 17
217 23010308 P. WUSTMANS L LULLINGEN 962610 2-8595062 31-07 07:06.57 1000.69 24
218 16759306 BATENBURG V.D. MERWE K KLAASWAAL 6 2-8442182 31-07 07:08.21 1000.54 68
219 23370089 J. BOUTEN N NEER 930436 8-1292672 31-07 06:35.03 1000.42 4
220 6540115 JELLE JELLEMA N NIJVERDAL 1055701 2-8153085 31-07 08:40.50 999.88 62
221 6540115 JELLE JELLEMA N NIJVERDAL 2 2-8442291 31-07 08:40.51 999.86 62
222 4330021 PIETER WOORD U URK 1076062 2-8118033 31-07 09:01.26 999.66 39
223 10209486 C.J.J. VAN WIJK & ZN B BENSCHOP 996689 6-1338394 31-07 07:42.32 999.15 46
224 5060637 B.G. PRASING L LELYSTAD 1058183 0-1132345 31-07 08:44.22 998.88 5
225 15390344 J.C.M. POST N NAALDWIJK 989006 0-1436111 31-07 07:35.12 998.79 4
226 21281263 G.A. KNOOP E EST 983690 1-1306496 31-07 07:30.08 998.54 10
227 19959037 GEBR MAAS & ZN Z ZUNDERT 2 0-2011218 31-07 06:43.00 998.53 36
228 19959037 GEBR MAAS & ZN Z ZUNDERT 3 1-2120766 31-07 06:43.03 998.48 36
229 18320898 A.J. MALJAARS Z ZOUTELANDE 3 2-2203676 31-07 06:36.34 998.06 14
230 19350861 J. VAN GIJZEL M MADE 958988 0-2003700 31-07 07:05.59 997.92 5
231 4040667 ARJAN BEENS G GENEMUIDEN 4 2-8092371 31-07 09:05.39 997.73 42
232 25810473 J. MARTENS S STEIN 2 2-8662838 31-07 06:01.47 997.68 21
233 25810392 Y VAN BRIEL M MEESWIJK 2 1-1414008 31-07 06:05.33 997.45 12
234 19831313 RONALD GEERDINK H HOOGERHEIDE 3 2-2218614 31-07 06:34.33 997.33 19
235 16220992 P.A. DE VOGEL O OUDE TONGE 954783 2-8432465 31-07 07:02.54 996.75 25
236 17189445 GEBR. BRAS D DORDRECHT 970382 1-1197202 31-07 07:18.33 996.75 9
237 21371128 J. VAN HEUMEN O OSS 3 2-2238971 31-07 07:22.44 996.61 29
238 12649008 COMB ZOMERDIJK-BERK N NOORDBEEMSTER 1057834 1-1104422 31-07 08:47.06 995.98 14
239 6540115 JELLE JELLEMA N NIJVERDAL 3 2-8153066 31-07 08:45.37 995.37 62
240 24490847 J. HEUTS H HEERLEN 2 0-1696717 31-07 06:01.00 995.21 5
241 21281107 JEROEN VAN VUGT A AMMERZODEN 970808 1-1300597 31-07 07:20.29 995.21 3
242 2250004 PETER JAARSMA H HARLINGEN 2 1-4222521 31-07 09:59.19 995.06 10
243 2259175 COMB REKKER-WESTRA B BERLIKUM 1139960 9-4201922 31-07 10:10.43 994.98 10
244 13169001 J. HOMMES & ZONEN A AKERSLOOT 3 1-1100429 31-07 08:45.13 994.42 31
245 16371226 A.H.M. POT R ROTTERDAM 2 0-1369210 31-07 07:34.08 994.31 6
246 8659002 DE VREUGD-VAN BEEK R RHENEN 2 0-1325681 31-07 07:51.25 994.15 12
247 16140185 A.P. OVERWATER S STRIJEN 3 2-8426548 31-07 07:13.45 994.10 66
248 21309157 VAN SCHIJNDEL & ZNN G GEFFEN 2 1-2136550 31-07 07:23.08 994.08 81
249 13160031 ED MAAT L LIMMEN 1056131 0-1387125 31-07 08:47.38 993.88 11
250 10240899 JAY LISSENBERG U UTRECHT 2 1-1029691 31-07 08:01.12 993.86 10
251 17530441 SIL VAN VLIET T TER AAR 1014740 2-8476680 31-07 08:06.01 993.85 29
252 18160017 J.J. LINDENBERG Y YERSEKE 931000 0-1545024 31-07 06:41.47 993.83 13
253 16759306 BATENBURG V.D. MERWE K KLAASWAAL 7 2-4094291 31-07 07:14.59 993.70 68
254 16759306 BATENBURG V.D. MERWE K KLAASWAAL 8 2-8442210 31-07 07:15.46 992.90 68
255 17460005 D.BOELHOUWER JR R ROTTERDAM 2 1-1210228 31-07 07:37.03 992.88 11
256 21280043 GERARD SCHALKWIJK L LOPIK 3 2-8299296 31-07 07:44.25 992.72 18
257 18640010 J.J.M. STEKETEE B BRUINISSE 950605 0-2029015 31-07 07:02.42 992.59 4
258 14259002 COMB NIESTEN-NIEMARK U UITGEEST 1049932 1-1113936 31-07 08:42.49 992.55 14
259 15010456 J. BOERS ' 'S-GRAVENZANDE 987037 0-1416222 31-07 07:39.28 992.53 1
260 12649013 COMB PETER EN MILA B A ASSENDELFT 1047278 2-8354281 31-07 08:40.20 992.37 30
261 16750218 AD FORTUIN S STRIJEN 3 2-8443462 31-07 07:14.57 991.89 39
262 10209486 C.J.J. VAN WIJK & ZN B BENSCHOP 2 2-8299661 31-07 07:50.27 991.29 46
263 16049143 GEBR.DE VREEDE JR. B BLEISWIJK 993316 2-8419224 31-07 07:47.24 990.94 20
264 17460005 D.BOELHOUWER JR R ROTTERDAM 3 1-1286945 31-07 07:39.00 990.93 11
265 16220008 J.C. WAGNER S STAD A/H HARINGVLIET 960180 0-1467035 31-07 07:13.58 990.93 3
266 16140185 A.P. OVERWATER S STRIJEN 4 2-8426557 31-07 07:17.01 990.76 66
267 17059250 COMB. DE JONG A ALBLASSERDAM 977910 1-1183872 31-07 07:32.17 990.51 5
268 14250344 J. SNEEKES D DRIEHUIS 1041712 1-1115573 31-07 08:36.42 990.50 5
269 19530025 FR. BELLETER N NISPEN 2 0-2026527 31-07 06:46.16 990.45 5
270 17530441 SIL VAN VLIET T TER AAR 2 2-8476630 31-07 08:09.42 990.28 29
271 6540115 JELLE JELLEMA N NIJVERDAL 4 2-8153028 31-07 08:51.25 989.95 62
272 25770230 JAN DRIESSEN S STEIN 894122 9-1145052 31-07 06:08.20 989.80 2
273 12069338 COMB VERWEIJ-DE HAAN M MIJDRECHT 5 1-1067933 31-07 08:14.30 989.40 32
274 12069338 COMB VERWEIJ-DE HAAN M MIJDRECHT 6 2-8338871 31-07 08:14.36 989.31 32
275 19280006 MEVR M VAN GEEL N NIEUW VOSSEMEER 2 0-2028616 31-07 06:58.42 989.28 24
276 16160020 J.H. HAGENDIJK K KRIMPEN AAN DEN IJSS 982017 2-8428573 31-07 07:37.53 989.06 5
277 24509003 H. PEKEL & ZOON B BRUNSSUM 2 1-1382277 31-07 06:10.55 988.74 10
278 15391137 A.W.M. VAN DIJK H HONSELERSDIJK 2 1-1133199 31-07 07:47.27 988.73 11
279 16750218 AD FORTUIN S STRIJEN 4 2-8443498 31-07 07:18.08 988.65 39
280 24140025 R.MUIJTJENS U UBACHSBERG 885667 8-1347890 31-07 06:00.54 988.58 4
281 16220488 J. KOESE S SOMMELSDIJK 962613 1-1165131 31-07 07:18.48 988.51 12
282 16751345 J.J. HOLLAAR S STRIJENSAS 960532 0-1481620 31-07 07:16.45 988.46 6
283 16220992 P.A. DE VOGEL O OUDE TONGE 2 2-8432406 31-07 07:11.17 988.10 25
284 23120084 HANS BODELIER O OHE EN LAAK 911415 1-4105193 31-07 06:27.34 987.91 2
285 19790460 KEES DE GRAAF E EETHEN 967114 1-1275009 31-07 07:24.50 987.02 17
286 10319002 MEVR WOUTERSE & ARIE V VARIK 982243 1-1034157 31-07 07:40.25 986.77 10
287 16379211 KOOTKAR P. EN ZN R ROTTERDAM 984487 9-1643787 31-07 07:43.26 986.03 32
288 17050706 GERO DIJK A ALBLASSERDAM 4 2-8450194 31-07 07:37.24 985.62 21
289 16149044 A. SAARLOOS & ZN K KLAASWAAL 965741 0-1459551 31-07 07:25.05 985.37 19
290 16220992 P.A. DE VOGEL O OUDE TONGE 3 0-1466242 31-07 07:14.39 984.67 25
291 18500022 JOOST CORRE K KAPELLE 930724 0-1538463 31-07 06:50.14 984.65 3
292 12649008 COMB ZOMERDIJK-BERK N NOORDBEEMSTER 2 2-8356554 31-07 08:59.30 984.49 14
293 19790460 KEES DE GRAAF E EETHEN 2 1-1275050 31-07 07:27.29 984.36 17
294 23090707 MICHAEL SCHMELL H HUCKELHOVEN 2 0-1655347 31-07 06:34.46 984.17 17
295 23099005 PAULSSEN & ZN. R ROOSTEREN 908744 9-1072559 31-07 06:28.37 983.90 20
296 17070509 R.A.M. DE JONG R ROELOFARENDSVEEN 1013362 0-1488960 31-07 08:15.22 983.50 21
297 22010662 JOHAN MEULENDIJKS B BAKEL 951362 1-2141518 31-07 07:12.35 983.24 6
298 25380029 J. BACHUS E ELEN 905989 0-1657644 31-07 06:27.03 982.58 4
299 12100891 O. PALS B BOVENKERK 1026359 1-1072646 31-07 08:29.37 982.52 24
300 12160005 M. KOK R RANSDORP 3 1-1074114 31-07 08:42.49 982.27 20
301 8389089 J. MEIJER EN ZOON H HENGELO 1021430 1-1695865 31-07 08:25.16 981.89 5
302 14259001 COR SNEEKES & ZN D DRIEHUIS NH 1041587 9-1576393 31-07 08:46.38 981.12 5
303 18109006 COMB. R. & L. TRAAS L LEWEDORP 929942 1-1230951 31-07 06:52.53 981.07 17
304 12020032 G.J. VAN ZELDEREN D DE KWAKEL 1018833 0-1362160 31-07 08:23.31 981.05 11
305 24490847 J. HEUTS H HEERLEN 3 8-1323323 31-07 06:14.03 980.93 5
306 17660067 WIEBE BENSCHOP W WOERDEN 2 2-8485036 31-07 08:08.23 980.83 12
307 18421336 MARTIN DE POORTER S SLUIS 4 1-1240027 31-07 06:30.34 980.29 18
308 23251330 G. DE RENET S STRAMPROY 918427 0-1663850 31-07 06:42.00 980.18 12
309 19959037 GEBR MAAS & ZN Z ZUNDERT 4 0-2011168 31-07 07:00.34 980.18 36
310 24820925 H. PADSCHUDA U UBACH-PALENBERG 896602 1-1394021 31-07 06:20.09 979.73 7
311 16759306 BATENBURG V.D. MERWE K KLAASWAAL 9 2-8442153 31-07 07:29.01 979.53 68
312 16260121 MARISKA V.D. MADE A ACHTHUIZEN 3 1-1168433 31-07 07:19.35 979.51 11
313 17350301 C. MUILWIJK H HARDINXVELD GIESSEND 2 0-1521149 31-07 07:41.27 979.40 20
314 15429003 COMB VAN TILBURG N NIEUW-VENNEP 2 0-1376650 31-07 08:28.22 979.31 23
315 19630015 MARK VALENTIJN S ST. WILLEBRORD 942157 2-8580004 31-07 07:07.19 979.05 16
316 7130477 J. DOPPENBERG JR. V VOORTHUIZEN 1024200 1-1625642 31-07 08:31.09 979.02 4
317 24449058 G. HEIJNEN EN ZN. G GRONSVELD 877494 8-1340956 31-07 06:01.31 978.78 12
318 17381359 I VAN DER RHEE A ALBLASSERDAM 2 0-1508351 31-07 07:44.07 978.65 7
319 12649013 COMB PETER EN MILA B A ASSENDELFT 2 2-8354206 31-07 08:55.18 978.49 30
320 21280043 GERARD SCHALKWIJK L LOPIK 4 1-1025282 31-07 07:59.11 978.27 18
321 6540115 JELLE JELLEMA N NIJVERDAL 5 2-8153036 31-07 09:04.28 977.98 62
322 17530010 VINCENT VORK N NOORDEN 2 0-1515123 31-07 08:20.52 977.96 42
323 16759306 BATENBURG V.D. MERWE K KLAASWAAL 10 2-8442132 31-07 07:30.55 977.64 68
324 18370014 H.M. CALON H HOOFDPLAAT 2 0-2021342 31-07 06:42.32 977.57 20
325 15030007 M.V.D.HELM P PIJNACKER 991547 1-1118694 31-07 07:59.19 977.55 10
326 16140827 J.P. VAN NEDERPELT K KLAASWAAL 964077 2-8425620 31-07 07:31.19 977.45 24
327 12100891 O. PALS B BOVENKERK 2 0-1369098 31-07 08:35.04 977.42 24
328 21280044 RAYMOND SCHALKWIJK L LEERDAM 2 8-1708454 31-07 07:54.10 977.30 11
329 4330021 PIETER WOORD U URK 2 2-8118929 31-07 09:26.05 977.28 39
330 12640001 TH.B.W. RENTING W WESTZAAN 3 1-1089829 31-07 08:54.54 977.27 4
331 25630822 HELMUT-GEERT SCHMITZ E EIJS 4 1-1407778 31-07 06:08.13 977.16 58
332 16140185 A.P. OVERWATER S STRIJEN 5 2-8426668 31-07 07:30.33 977.15 66
333 12069338 COMB VERWEIJ-DE HAAN M MIJDRECHT 7 2-8338784 31-07 08:27.37 976.95 32
334 24490901 P. ARETS K KERKRADE 890770 0-1696174 31-07 06:17.31 976.17 3
335 23719135 COMB P. STAMMEN EN Z H HORN 2 9-1097795 31-07 06:51.10 976.12 5
336 11281021 G.J.A DE KLERK A ALMERE 2 9-1520352 31-07 08:53.12 976.08 18
337 12069338 COMB VERWEIJ-DE HAAN M MIJDRECHT 8 2-8338746 31-07 08:28.58 975.69 32
338 17180250 PIET VAN DE MERWE D DORDRECHT 2 0-1500443 31-07 07:40.23 975.65 7
339 16740184 M.A. ORGERS H HEKELINGEN 969881 2-8441045 31-07 07:39.36 975.15 13
340 21280861 A. POULISSE K KERKDRIEL 975649 1-1307091 31-07 07:45.36 975.06 20
341 17669001 THEO & SEM VISSER W WOERDEN 1004169 0-1524881 31-07 08:15.09 974.78 11
342 16759306 BATENBURG V.D. MERWE K KLAASWAAL 11 2-8442317 31-07 07:33.50 974.76 68
343 10209486 C.J.J. VAN WIJK & ZN B BENSCHOP 3 1-1025010 31-07 08:07.44 974.54 46
344 10471212 A.J. VAN AMERONGEN B BUNNIK 2 2-8312908 31-07 08:17.15 973.94 18
345 17381359 I VAN DER RHEE A ALBLASSERDAM 3 0-1508341 31-07 07:49.07 973.78 7
346 17630694 ARCO VAN VLIET A AMMERSTOL 986167 1-1217746 31-07 07:57.48 973.70 5
347 6070013 WIJAN SMIT W WIERDEN 1058646 1-1521931 31-07 09:12.25 973.54 11
348 23540084 JAN. STRAETEMANS T THORN 917043 1-1357881 31-07 06:46.59 973.52 8
349 12649010 FAM. HENDRIKS Z ZUIDERWOUDE 1044395 1-1075711 31-07 08:57.49 973.51 16
350 19800246 PETER VAN ESSEN W WOUDRICHEM 975535 1-1275634 31-07 07:47.21 973.25 5
351 17359254 COMB. DE BRUIJN S SLIEDRECHT 974161 9-1677298 31-07 07:46.06 973.09 4
352 23010308 P. WUSTMANS L LULLINGEN 2 2-8595119 31-07 07:34.39 972.68 24
353 20139001 NIEUWENHUIZEN & ZN. S SPRANG-CAPELLE 960335 0-1591678 31-07 07:32.20 972.66 14
354 2260119 BENNIE HOMMA B BALK 4 0-4216642 31-07 09:57.14 972.63 23
355 12680157 E.S.P. HOOYSCHUUR Z ZAANDIJK 1045668 0-1386201 31-07 09:00.08 972.59 8
356 16130221 J. J. TORREMAN O OOSTVOORNE 977035 2-8425192 31-07 07:49.38 972.53 26
357 19351298 R. DE LEEUW M MADE 3 1-2112435 31-07 07:30.10 972.51 13
358 16220992 P.A. DE VOGEL O OUDE TONGE 4 2-8432392 31-07 07:27.00 972.28 25
359 23450942 W. SCHAEFER R ROERMOND 2 1-1363517 31-07 06:55.02 972.05 4
360 18420349 FREDERIK LELIAERT A AARDENBURG 904122 2-8502187 31-07 06:35.13 971.95 12
361 18320898 A.J. MALJAARS Z ZOUTELANDE 4 1-2104232 31-07 07:01.37 971.92 14
362 15429206 GEBR. VAN DIJK N NOORDWIJK 1016555 2-8407133 31-07 08:30.59 971.87 24
363 16140185 A.P. OVERWATER S STRIJEN 6 2-8426715 31-07 07:35.55 971.86 66
364 4040667 ARJAN BEENS G GENEMUIDEN 5 2-8092377 31-07 09:34.26 971.85 42
365 15429206 GEBR. VAN DIJK N NOORDWIJK 2 2-8407160 31-07 08:31.03 971.80 24
366 5060637 B.G. PRASING L LELYSTAD 2 0-1132304 31-07 09:13.56 971.76 5
367 14160200 JOHN HARDEBOL C CASTRICUM 1052090 2-8382652 31-07 09:07.46 971.67 11
368 16759306 BATENBURG V.D. MERWE K KLAASWAAL 12 2-8442185 31-07 07:37.21 971.30 68
369 11281021 G.J.A DE KLERK A ALMERE 3 2-8324952 31-07 08:58.30 971.26 18
370 11281021 G.J.A DE KLERK A ALMERE 4 2-8324979 31-07 08:58.43 971.06 18
371 11281021 G.J.A DE KLERK A ALMERE 5 1-1054317 31-07 08:58.45 971.03 18
372 17660002 D. VAN DAM Z ZEGVELD 2 1-1221287 31-07 08:21.57 970.98 28
373 12069338 COMB VERWEIJ-DE HAAN M MIJDRECHT 9 0-1364823 31-07 08:34.13 970.81 32
374 17660002 D. VAN DAM Z ZEGVELD 3 1-1221286 31-07 08:22.31 970.45 28
375 17469003 GEBR. DE VREEDE B BERKENWOUDE 990114 2-8474334 31-07 08:05.28 970.26 29
376 11281021 G.J.A DE KLERK A ALMERE 6 1-1054341 31-07 08:59.49 970.07 18
377 16830138 L. HOKKE O OOLTGENSPLAAT 954879 2-8447096 31-07 07:29.46 969.65 5
378 16750218 AD FORTUIN S STRIJEN 5 2-8443503 31-07 07:37.27 969.41 39
379 25810392 Y VAN BRIEL M MEESWIJK 3 1-1414188 31-07 06:31.46 969.23 12
380 24049225 DEMANDT & ZN. E ELSLOO 2 9-1101660 31-07 06:26.00 969.21 7
381 7510634 H.B. WEGH L LOCHEM 1036669 0-1228358 31-07 08:54.37 969.20 4
382 25810783 J. DRIESSEN S STEIN 3 9-1143510 31-07 06:28.42 969.19 14
383 18421158 E. ULIJN W WATERLANDKERKJE 910342 7-3748449 31-07 06:44.24 969.07 8
384 20021411 JACK VAN DELFT D DONGEN 2 2-8540107 31-07 07:29.33 969.00 14
385 8650383 HEIKAMP & V. DOORN Z ZETTEN 3 2-8268409 31-07 08:14.20 968.81 60
386 18100015 SJAAK DE VOS ' 'S-HEERENHOEK 2 0-2030808 31-07 07:00.14 968.77 10
387 16759306 BATENBURG V.D. MERWE K KLAASWAAL 13 2-8442161 31-07 07:40.09 968.57 68
388 26180024 R.J. VAN OS H HEERLEN 889927 1-1406615 31-07 06:24.07 968.24 10
389 16169050 MUDDE - HERPST K KRIMPEN AAN DEN IJSS 981691 1-1161764 31-07 07:59.08 968.01 7
390 8650383 HEIKAMP & V. DOORN Z ZETTEN 4 2-8268411 31-07 08:15.50 967.40 60
391 16371226 A.H.M. POT R ROTTERDAM 3 9-1644499 31-07 08:01.40 967.38 6
392 24040006 F. MERTENS N NUTH 891274 9-1099453 31-07 06:26.21 967.36 4
393 6580381 B. KASTELEIN H HENGELO 1053596 1-1593008 31-07 09:14.11 967.33 3
394 23120572 ALB. BEUNEN O OHE EN LAAK 911880 1-1348910 31-07 06:47.43 967.29 6
395 2260658 J. BUWALDA N NIJEMIRDUM 2 1-1466053 31-07 09:58.43 967.01 19
396 16759306 BATENBURG V.D. MERWE K KLAASWAAL 14 2-8442307 31-07 07:41.46 967.00 68
397 16140185 A.P. OVERWATER S STRIJEN 7 2-8426689 31-07 07:40.59 966.92 66
398 25570035 MEVR. PAPPERS H HEERLEN 893743 1-1391141 31-07 06:29.23 966.85 7
399 17350301 C. MUILWIJK H HARDINXVELD GIESSEND 3 1-1205257 31-07 07:54.54 966.36 20
400 6530005 V.SCHUMER A ALMELO 1061713 1-1588127 31-07 09:23.54 966.16 12
401 16140185 A.P. OVERWATER S STRIJEN 8 2-8426691 31-07 07:41.55 966.01 66
402 25810392 Y VAN BRIEL M MEESWIJK 4 2-8662551 31-07 06:35.05 965.78 12
403 13169001 J. HOMMES & ZONEN A AKERSLOOT 4 1-1100682 31-07 09:16.40 965.78 31
404 17530010 VINCENT VORK N NOORDEN 3 1-1109044 31-07 08:34.02 965.69 42
405 7510634 H.B. WEGH L LOCHEM 2 0-1228375 31-07 08:58.36 965.60 4
406 12649011 KAPTEIN-SOETERBROEK A AKERSLOOT 1055249 2-8354030 31-07 09:17.55 965.54 25
407 23460027 HERMAN HENDRIX B BROEKHUIZENVORST 958432 2-8598729 31-07 07:37.43 965.46 20
408 6540115 JELLE JELLEMA N NIJVERDAL 6 2-8153162 31-07 09:18.34 965.37 62
409 12680157 E.S.P. HOOYSCHUUR Z ZAANDIJK 2 0-1386203 31-07 09:08.12 965.35 8
410 15369075 P.SOLLEVELD & PALOMA M MAASDIJK 984016 8-1034002 31-07 08:04.42 965.01 9
411 20072130 GERARD SCHELLEKENS R RIEL 3 2-2228649 31-07 07:22.12 964.87 97
412 6540115 JELLE JELLEMA N NIJVERDAL 7 2-8153168 31-07 09:19.23 964.65 62
413 17530441 SIL VAN VLIET T TER AAR 3 2-8476664 31-07 08:37.00 964.58 29
414 15320497 HAROLD V.D. KRUIJK M MONSTER 991980 1-1129936 31-07 08:13.27 964.54 22
415 11150611 J. VAN 'T LAND N NAARDEN 2 2-8323330 31-07 08:54.38 964.45 22
416 10209486 C.J.J. VAN WIJK & ZN B BENSCHOP 4 1-1024995 31-07 08:19.05 963.84 46
417 21371128 J. VAN HEUMEN O OSS 4 2-8566595 31-07 07:55.59 963.83 29
418 10479194 COMB. VAN DEN BERG U UTRECHT 1004766 1-1038747 31-07 08:27.49 963.51 14
419 26180025 J. QUADEN L LANDGRAAF 2 0-1691378 31-07 06:33.39 963.49 10
420 26170122 L. OLISCHLAGER N NIJSWILLER 2 0-1732020 31-07 06:19.20 963.43 4
421 21280044 RAYMOND SCHALKWIJK L LEERDAM 3 1-1024502 31-07 08:08.47 963.35 11
422 16759306 BATENBURG V.D. MERWE K KLAASWAAL 15 2-8442188 31-07 07:46.08 962.78 68
423 8650005 FRANS VAN DEN DONK D DEEST 992721 9-1466320 31-07 08:16.08 962.75 7
424 17460005 D.BOELHOUWER JR R ROTTERDAM 4 1-1210244 31-07 08:08.08 962.72 11
425 16140827 J.P. VAN NEDERPELT K KLAASWAAL 2 2-8425607 31-07 07:46.33 962.59 24
426 18350236 J.C. HOEK M MIDDELBURG 930527 1-2105047 31-07 07:11.43 962.56 10
427 15199452 JD V EGMOND &DOCHTER K KATWIJK 1012272 0-1424221 31-07 08:36.41 962.53 3
428 6540115 JELLE JELLEMA N NIJVERDAL 8 2-8153014 31-07 09:21.50 962.50 62
429 10109071 COMB STEENBEEK & ZN D DE BILT 3 0-1316409 31-07 08:34.36 962.24 12
430 10109071 COMB STEENBEEK & ZN D DE BILT 4 0-1326578 31-07 08:34.56 961.93 12
431 12069338 COMB VERWEIJ-DE HAAN M MIJDRECHT 10 1-1068014 31-07 08:44.00 961.84 32
432 25630822 HELMUT-GEERT SCHMITZ E EIJS 5 8-1346131 31-07 06:22.45 961.69 58
433 16759306 BATENBURG V.D. MERWE K KLAASWAAL 16 2-4094299 31-07 07:47.26 961.53 68
434 21371128 J. VAN HEUMEN O OSS 5 1-2139503 31-07 07:58.28 961.47 29
435 12069338 COMB VERWEIJ-DE HAAN M MIJDRECHT 11 2-8338845 31-07 08:44.38 961.27 32
436 16130221 J. J. TORREMAN O OOSTVOORNE 2 2-8425187 31-07 08:01.31 961.16 26
437 17640078 FLIP HOOGERVORST T TER AAR 1013583 9-1695483 31-07 08:39.53 960.85 6
438 25440625 J. SMITS G GREVENBICHT 902474 2-8652611 31-07 06:44.24 960.69 12
439 17660890 A. VAN DER BIJL JR. W WOERDEN 1003604 1-1221206 31-07 08:30.02 960.36 8
440 4330021 PIETER WOORD U URK 3 1-1554628 31-07 09:45.37 960.24 39
441 19800988 WEGREST. NAPOLEON BV H HANK 965766 1-1276250 31-07 07:51.09 959.86 8
442 24049055 FAM. JACOBS B BEEK 2 2-8626026 31-07 06:35.59 959.77 16
443 10479194 COMB. VAN DEN BERG U UTRECHT 2 2-8330322 31-07 08:31.54 959.75 14
444 6540115 JELLE JELLEMA N NIJVERDAL 9 2-8153118 31-07 09:25.17 959.48 62
445 14160200 JOHN HARDEBOL C CASTRICUM 2 2-8382612 31-07 09:21.40 959.35 11
446 4330021 PIETER WOORD U URK 4 2-8118002 31-07 09:46.47 959.24 39
447 22589111 VERHAGEN V/D STEEN S ST. OEDENRODE 2 1-2144884 31-07 07:40.59 959.04 9
448 22589111 VERHAGEN V/D STEEN S ST. OEDENRODE 955188 9-3948584 31-07 07:40.59 959.04 9
449 6541234 HENK LEEFTINK N NIJVERDAL 1056571 2-8154355 31-07 09:26.49 958.94 8
450 24049001 ROUMANS EN ZN. B BEEK 891452 2-8626589 31-07 06:35.03 958.50 6
451 17380821 P.J. WESTERLAKEN A ALBLASSERDAM 977484 1-1208150 31-07 08:04.58 958.35 5
452 19959037 GEBR MAAS & ZN Z ZUNDERT 5 0-2011182 31-07 07:22.27 958.23 36
453 17530441 SIL VAN VLIET T TER AAR 4 2-8476684 31-07 08:44.08 958.09 29
454 12069338 COMB VERWEIJ-DE HAAN M MIJDRECHT 12 1-1067911 31-07 08:48.20 957.92 32
455 10240899 JAY LISSENBERG U UTRECHT 3 0-1326557 31-07 08:39.31 957.74 10
456 22589111 VERHAGEN V/D STEEN S ST. OEDENRODE 3 1-2144906 31-07 07:42.23 957.69 9
457 2260658 J. BUWALDA N NIJEMIRDUM 3 1-1466003 31-07 10:09.52 957.59 19
458 7130017 CORNE VAN OEVEREN O OVERBERG 1006961 1-1016087 31-07 08:36.34 957.58 12
459 12069338 COMB VERWEIJ-DE HAAN M MIJDRECHT 13 1-1068081 31-07 08:48.50 957.47 32
460 12649011 KAPTEIN-SOETERBROEK A AKERSLOOT 2 1-1733472 31-07 09:27.30 957.14 25
461 12649008 COMB ZOMERDIJK-BERK N NOORDBEEMSTER 3 1-1104428 31-07 09:30.18 957.06 14
462 18329201 COMB. VERHAGEN-BUYL W WESTKAPELLE 932633 0-2020155 31-07 07:19.36 956.94 19
463 26180025 J. QUADEN L LANDGRAAF 3 1-1380326 31-07 06:40.10 956.78 10
464 17530441 SIL VAN VLIET T TER AAR 5 2-8476686 31-07 08:45.42 956.67 29
465 18509144 COMB. KRIJGER & ZN S SCHORE 927735 1-1240777 31-07 07:14.46 956.66 10
466 18260614 ANGELO VD VEEKEN C CLINGE 3 1-2102975 31-07 06:53.54 956.60 10
467 12069002 GEBR VERHEIJEN A AMSTERDAM 1031840 0-1369150 31-07 09:03.53 956.40 6
468 4330021 PIETER WOORD U URK 5 2-8118006 31-07 09:50.09 956.37 39
469 16379423 GEBR. VOETS R ROTTERDAM 2 7-1266999 31-07 08:14.49 956.29 3
470 17070509 R.A.M. DE JONG R ROELOFARENDSVEEN 2 9-1660403 31-07 08:45.01 955.99 21
471 18630001 KO VAN DOMMELEN S ST. PHILIPSLAND 2 2-2207738 31-07 07:35.09 955.37 8
472 17530441 SIL VAN VLIET T TER AAR 6 2-8476649 31-07 08:47.09 955.36 29
473 10000146 JAAP DIRKSEN V VEENENDAAL 2 9-1477035 31-07 08:36.43 955.34 8
474 20079003 COMB VD HULST & ZN T TILBURG 949417 2-2228255 31-07 07:38.54 955.24 27
475 20069111 COMB. AARTS B BAARLE NASSAU 934648 2-2220383 31-07 07:23.30 955.18 19
476 17050706 GERO DIJK A ALBLASSERDAM 5 2-8450209 31-07 08:09.02 955.18 21
477 17630694 ARCO VAN VLIET A AMMERSTOL 2 1-1185157 31-07 08:17.27 955.17 5
478 12100891 O. PALS B BOVENKERK 3 0-1369067 31-07 08:59.38 955.08 24
479 25810783 J. DRIESSEN S STEIN 4 1-1414396 31-07 06:42.46 954.65 14
480 18590890 H. ZEGERS S SLUISKIL 906456 2-2207109 31-07 06:54.40 954.50 12
481 12640047 N.B. KONIJN A ALKMAAR 1067559 2-8370131 31-07 09:43.31 954.44 12
482 18501078 J.J. DUINKERKE W WEMELDINGE 933821 2-2200880 31-07 07:23.31 954.32 8
483 23090707 MICHAEL SCHMELL H HUCKELHOVEN 3 1-1346560 31-07 07:03.51 954.32 17
484 17460005 D.BOELHOUWER JR R ROTTERDAM 5 1-1210274 31-07 08:17.12 954.26 11
485 20139001 NIEUWENHUIZEN & ZN. S SPRANG-CAPELLE 2 0-2030039 31-07 07:51.53 953.77 14
486 11150611 J. VAN 'T LAND N NAARDEN 3 2-8323302 31-07 09:06.53 953.53 22
487 21309157 VAN SCHIJNDEL & ZNN G GEFFEN 3 1-2136327 31-07 08:04.55 953.35 81
488 6530221 J.T.E. MORSINK M MARLE 2 9-1326806 31-07 09:39.59 953.26 5
489 9379006 JANSSEN - WEIJERS G GROESBEEK 2 0-1304752 31-07 08:18.45 953.20 11
490 10471212 A.J. VAN AMERONGEN B BUNNIK 3 2-8313016 31-07 08:39.45 953.16 18
491 17660002 D. VAN DAM Z ZEGVELD 4 1-1221264 31-07 08:41.23 953.12 28
492 21510316 HANS VERSTEEGDE U UDEN 967665 2-2224111 31-07 08:00.17 953.10 10
493 24049001 ROUMANS EN ZN. B BEEK 2 2-8626596 31-07 06:40.28 952.95 6
494 15320497 HAROLD V.D. KRUIJK M MONSTER 2 2-8398334 31-07 08:26.02 952.88 22
495 7510634 H.B. WEGH L LOCHEM 3 9-1390375 31-07 09:13.00 952.82 4
496 6540115 JELLE JELLEMA N NIJVERDAL 10 2-8153159 31-07 09:33.00 952.80 62
497 15320497 HAROLD V.D. KRUIJK M MONSTER 3 2-8398333 31-07 08:26.15 952.68 22
498 17070606 J. VAN KLINK O OUDE WETERING 1015830 0-1745703 31-07 08:51.29 952.50 4
499 10000316 P.J. WESTERLAKEN V VEENENDAAL 1007199 1-1015021 31-07 08:42.26 952.49 7

NPO Inkorf Lokaal Plaatsnaam DuivenGezet DuivenGemeld Percentage
429 Nieuwleusen 166 60 36.1
617 Borne 175 80 45.7
713 Voorthuizen 54 28 51.9
751 Lochem 44 18 40.9
823 Didam 27 11 40.7
850 Lichtenvoorde 12 4 33.3
865 Zetten 202 83 41.1
1020 IJsselstein (UTR) 113 20 17.7
1139 Soest 118 49 41.5
1264 Wormerveer 462 193 41.8
1536 Maasdijk 107 39 36.4
1539 Naaldwijk 148 57 38.5
1542 Noordwijkerhout 141 65 46.1
1614 Klaaswaal 190 56 29.5
1622 Middelharnis 143 48 33.6
1738 Hendrik ido ambacht 354 175 49.4
1766 Woerdense verlat 336 134 39.9
1850 Kruiningen 270 131 48.5
1859 Hoek 451 220 48.8
1980 Werkendam 122 52 42.6
1983 Hoogerheide 277 139 50.2
2013 Kaatsheuvel 199 100 50.3
2128 Velddriel 140 58 41.4
2139 Oss 329 118 35.9
2201 Helmond 77 22 28.6
2259 Valkenswaard 44 7 15.9
2312 Echt 108 53 49.1
2337 Neer 161 43 26.7
2404 Beek (LB) 265 102 38.5
2444 Gronsveld 114 39 34.2
2449 Heerlen 178 74 41.6
2563 Simpelveld 310 93 30.0
Totaal - 5837 2371 40.6

Frans Keijbets uit Landgraaf (Z-Limburg).
Wint 1ste Nationaal Narbonne ZLU


.


.
Landgraaf
Narbonne is een Franse stad gelegen in het zuid-oostelijke departement Aude aan de kust van de middellandse zee. Het ligt in de vlieglijn van het ca. 50 km zuidelijker gelegen Perpignan, de sluitvlucht van het seizoen. De organisatie van internationaal Narbonne lag in het verleden in handen van de L‘Independante de Liège, doch dit jaar wordt het internationale concours ingericht door Cureghem Centre uit Anderlecht. Internationaal zijn er twee afzonderlijke concoursen ingericht, een voor oude duiven en een voor jaarlingen. En er is een dubbeling mogelijk voor alleen duivinnen. Ook hier vliegen de oude- en jaarling duivinnen dan in een afzonderlijk concours. Ieder heeft dus een ruime keus ofwel “voor elk wat wils‘. In Nederland is het óók toegestaan om met jaarlingen deel te nemen aan het nationale concours en deze vliegen dan samen met de oude duiven in één gezamenlijk concours. Dit jaar werden er internationaal 24.650 ouden en jaarlingen ingetekend voor deze ZLU-klassieker. Toch weer een aanzienlijk aantal van 1.500 duiven minder dan in 2022. In Nederland werden er dit jaar 5.798 oude en jaarlingen samen ingemand en dit waren er ten opzichte van verleden jaar, toen er 6.260 duiven aan het nationale concours deelnamen, 462 minder.

Voor vrijdag en zaterdag 28 en 29 juli waren de weersomstandigheden op de losplaats en vluchtlijn uitermate slecht. Op de losplaats beide dagen bewolking en dreiging van (mot)regen en ook op de vluchtlijn was ervan zuidwest naar noordoost een zone met regen en onweer. Veel bewolking en slechte zichten. Er stond een zwakke tot matige wind uit het zuid-westen. Daarom werd de lossingen op vrijdag resp. zaterdag uitgesteld naar zondag. Zondag werden er betere mogelijkheden verwacht. Zondag 30 Juli, morgen was het op de losplaats aan de Rue de la Pinède in Narbonne, aan de rand van de baai ‘Anse de Galère‘, goed met een lichte bewolking met een temperatuur van 23 °C. In het begin van de vluchtlijn was wind overwegend westelijk en zwak tot matig en gaandeweg de vluchtlijn krimpend naar Z-W en bij vlagen zelfs sterk. Boven België bewolking en mogelijk hier en daar een bui. De lossing vond plaats om 8 uur.
Gezien er in hetzelfde weekend in Nederland en België nationale vluchten zoals Bergerac (Nl), Bourges (Vierzon) en Souillac (Be) werden vervlogen met op Bergerac nogal wat nachtelijke aankomsten en op de Belgische fondvluchten snelheden tussen 90 en 100 km werden behaald, werden er ook op Narbonne ZLU toch redelijk snelheden verwacht. Er werd dan ook al vroeg bij PIPA uitgekeken naar een eerste melding vanuit Frankrijk. Dan, even na 18 uur verscheen de eerste melding uit Frankrijk en wel aan het oostelijk gelegen Melroy, even beneden Metz onder Luxemburg. Maurice Didier klokte hier een jaarling om 18.03 uur op een afstand van 715 km. Dit zou een snelheid geven van 1184 m/min. Al snel verscheen er een gemelde duif (oude) uit Duisland waar Karl Heinz Koers uit Ormesheim (Saarbrücken) klokte om 17.55 uur op 742 km. Snelheid 1247 m/min. L&D&P Maurer uit Massweiler klokte in Duitsland de eerste jaarling om 18.27 uur op 764 km. Snelheid 1218 m/min.

Ook België volgde al snel met een jaarling om 18.15 uur geklokt door Adrien Feck uit Halanzy, in de provincie Luxemburg, op een afstand van 744 km. Snelheid 1209 m/min.
In Nederland kon de liefhebbers aan het rekenen slaan. Waar zou de eerste duif in Nederland aankomen. Gezien de eerste aankomsten in Frankrijk, Luxemburg, Duitsland en België, zou dit ook in het oosten van het land zijn? Helaas trok er vanaf 17 uur een brede zone met lichte en matige regenbuien van west naar oost over het noorden van België en het midden en zuiden van Nederland. Plaatselijk zelfs zware regenbuien. Het zou de duiven parten gaan spelen om met een goede regelmaat aan te komen. Het duurde tot even na 20 uur toen er op de site van de ZLU een melding verscheen, zoals verwacht kwam deze uit het oosten van Nederland en wel uit het Limburgse Landgraaf in de Oostelijke Mijnstreek. Frans Keijbets klokte zijn tweede duif van de inzetlijst om 20.12 uur. Ze had de afstand van 893 km afgelegd met een gemiddelde snelheid van 1220 m/min. Helaas zorgde de regen voor verdere gestage aankomsten en tegen het begin van de neutralisatietijd waren er 64 duiven in Nederland gemeld. Hierbij één duif op de verdere afstanden, nl. bij de combinatie Heikamp & van Doorn uit Zetten. Zij klokten hun duif om 22.24 uur op 997 km. Helaas verpeste de volgende ochtend het donkere en druilerige regenweer op vele plaatsen voor een verder goed verloop van de aankomsten. Toch liep het concours rond de klok van 10 uur ten einde.

Met een nat pak.
Frans had voor deze ZLU-wedvlucht 2 doffers ingemand in het NIC in Heerlen. Het waren twee oudere weduwnaars. Zoals velen had Frans ook de eerste aankomsten gevolgd op de site van PIPA en ergens in gedachte rond de klok van 20 uur te moeten klokken. Hij zat in zijn eentje in de veranda om de aankomst van zijn duiven te zien. Zijn echtgenote Til liet hem weten dat zijn dochter op visite zou komen rond 20 uur. Hij zou dan het klokje binnen kunnen leggen en hun gezelschap houden. Nog even een controle en net binnen toen de “piep" ging en er een duif binnen was gelopen. Snel even ijken en warempel de “636" was aangekomen. Na snel melden aan het NIC kwam hij bovenaan de meldlijst te staan en zou er niet meer van wijken. Om 21 uur meldde zich zijn eerste inzet, “d‘r Worm" en deze maakte het feest compleet. Uitslag 1 en 21 Nationaal Narbonne tegen 5.837 duiven. Internationaal 6 en 191 tegen 24.650 duiven. Frans liet weten dat beiden flink nat waren toen ze binnen waren en je kon het aan de neusdoppen nog zien.

.


.


.
“Will"
Het was de driejarige weduwnaars met ringnummer NL20-1697636 welke voor deze prachtige nationale zege zorgde. Hij kreeg de naam “Will". Deze naam kreeg hij als eerbetoon aan de bekende fondspeler wijlen Will Beckers uit Sittard. Frans kreeg de moeder van “Will" als net gekipt jong van Will als cadeau. “Will" is een kleine geschelpte doffer en het is een doffer met karakter en een echte doorzetter. De week voor Narbonne was hij tijdens het trainen heel energiek en zocht met iedere andere doffer ruzie. Op het hok is hij rustig van aard, zegt Frans.
Als Jaarling vloog hij de 26ste Nat. Agen ZLU (6804 Jrl). Als tweejarige 279ste Nat. Agen ZLU (6019 od) en 811de Nat. Narbonne (6260 d)
Op Agen ZLU (duiven) van dit jaar vloog hij de 573e tegen 5.449 d. om nu te zegevieren op Narbonne.
Internationaal staat hij op een voorlopige 6de plaats en is de 3de gemelde oude duif.

Vader is de “458" ‘16 en is afkomstig van Roman Kazmierczak uit Heerlen.
Gr. vader is de “060" van ‘12 ofwel de “Roman" met o.a. 21e Nat. Narbonne ‘15 (5528 d) en werd gekweekt uit “627" een broer van “626" welke 2de Asduif werd op Marseille over 3 jaar (62e – 19de – 138e Nat.) (Carteus-Batenburg-van Ophuizen)

Gr. moeder is de “670" van ‘07 en is een zuivere Saarloos en Zn uit Klaaswaal – lijn “Barracuda" en verkregen via Jac van Heel uit Maria Hoop.

Moeder is de “574" van ‘19 en is rechtsreeks van Will Beckers uit Sittard. Het was een van de jongen welke Frans van Will cadeau kreeg.

Gr. vader is de “188" van ‘18 van Will Beckers en vloog o.a. een 24e Prov. Agen (soort Jelle Jellema)

Gr. moeder is “Het Mooi Bont" van ‘13 volle zus van de “Nachtvlieger" - 15de Nat. Barcelona 13.946 d. in ‘12 bij Beckers-Willems.

Zie verder stamkaart.

.


.
De tweede aankomst is “d‘r Worm" en maakte het succes compleet. Hij draagt ringnummer Nl18-1324020 en was om 21.00 uur present en zou de 21ste plaats innemen op de meldlijst. Hij was eerder al goed voor een 117de Nat Agen ‘20 (6844 d), 269e Nat. Agen ‘21 (6.896 d), 591e Nat. Agen (6.019 d) en 197e Nat. Marseille in ‘22 (3.338 d) en voegt er een 21e Nat Narbonne ‘23 aan toe. Hij werd in ‘22 8ste Asduif Agen over drie jaar en 13de Asduif over vier jaar. Vader is van het soort van Batenburg x Rothkrans Waubach en de moeder eveneens een Batenburg x Rothkrans Waubach.

.


.
De liefhebber Frans Keijbets.
Frans, momenteel 76 jaar, is werkzaam geweest bij het Limburg Dagblad. In de duivensport raakte hij verzeild door zijn grootvader “Opa Keibeck". Op zijn 15de bouwde zijn vader een hokje voor hem en kreeg Frans de eerste duiven van “Opa Keibeck". In het begin waren het de programmavluchten waarop hij meevloog. Toen hij in 1970 op zijn huidige adres aan de Apollolaan in Landgraaf ging wonen werd de garage naast het huis verlengt en verrezen er de eerste hokjes. Later zijn er in de tuin nog een drietal hokjes bijgebouwd. Zo bezit hij nu twee hokjes voor twee maal 17 weduwnaars en een hokje met twee afdelingen voor de weduwduivinnen en op de garagehokken zijn de 18 koppels kweekduiven en een 50-tal jonge duiven ondergebracht. Het zijn allen kleine hokjes en al heel wat jaartjes wordt er heel goed op gevlogen. Enkele jaren geleden verwisselde hij het glas in de deur van de weduwnaarshokken met draad zodat er meer verse lucht kon binnenkomen. Deze openingen kan hij d.m.v. een plaat afschermen zodanig dat ‘s nachts alleen via de open onderkant van de plaat lucht binnen kan. Soms voorziet hij deze opening met windbreekgaas. Frans kan uren vertoeven tussen zijn duiven en enkele keren per week neemt hij alle jonge duiven in de hand om ze te bekijken en te keuren. Bij de geringste twijfel is het “gezien". Hij selecteert voortdurend en uiterst streng. Goede zijn er maar weinig en slechte “te “veel is het motto van Frans.
Van een goedgekeurde duif kan hij dan ook erg genieten. Je krijgt er door de jaren heen een goed gevoel voor, aldus Frans een beetje het “Fingerspitzen Gefühl".
Frans is beslist geen poetser en alleen de woonbakken worden schoongehouden en eens in maand haalt hij de krabber over de vloer.

.


.


.
Basis van zijn kolonie
Toen Frans overstapte naar de fond werd de basis gelegd met een duivin van 1993 welke hij op een bon kreeg van Bas en Hugo Batenburg uit Klaaswaal. De bekende duivenreporter Fons van Ophuizen verzilverde deze bon en bracht Frans een mooi jong uit “Broer van de 05" van ‘88. X dochter “De Ruffec". De “05" vloog o.a. 16de Nat. Marseille ‘90 en 16de Nat. Perpignan ‘91. (Uit “Bonte Kweker").

Later kwamen er duiven bij van o.a.
* De Saarloos (Peiren) duiven via Jac van Heel uit Maria Hoop
* van Ophuizen uit Landgraaf (lijn “Rambo" – Batenburg – Siegmüller)
* Lei Rothkrans uit Landgraaf uit de “Slaaploze" lijn.
* Roman Kazmierczak uit Heerlen (Piet Boyen en Dochter uit Nuth)
* Will Beckers uit Sittard uit diens Jellema duiven
* Piet Geerlings uit Landgraaf uit duiven welke afkomstig zijn van Dieter Ballman uit Amblève (Belgié). Lijn 1ste Nat. Brive ‘01 en 1ste Nat. Perpignan.

Op het kweekhok zitten 18 koppels bestaande uit voornoemde duiven respectievelijk lijnen en koppelt ze ergens begin februari als het weer het toelaat. Hiervan kweekt hij twee rondes jongen voor eigen aanvulling. De jonge duiven zien in hun geboortejaar geen mand en Frans lapt ze na het spel met de oude duiven zelf een 6-tal keer tot ca. 30 km.

.


.
De kleine mand.
Frans heeft weliswaar 34 weduwnaars maar heel zelden is het aantal duiven welke hij naar een marathonvlucht inzet meer dan 4. Zo ook dit jaar. Agen ZLU (5.449 ouden) 4 mee – 531-575 en 629. St. Vincent ZLU (2532 d) 2 mee – 116-343. Marseille (3200 d) 2 mee – 35. Barcelona (4832 d) 2mee – 961. Pau (3934 d) 2 mee – 893. En nu op Narbonne (5837 d) 2 mee – 1 en 21. En zo gaat dit al vele jaren. Hij observeert de duiven welke hij wil inmanden voor een wedvlucht heel nauwkeurig en gaat dan met een kleine mand naar het inzetlokaal. Frans koppelt zijn weduwnaars begin april. Mocht het zijn dat de duiven door zacht te parig worden, dan koppelt hij eerder. De oude duiven broeden twee keer 5 dagen en de eitjes van de beste oude weduwnaars verlegt hij naar de jaarlingen en deze brengen de jonge dan groot. De tweede ronde eitjes van de oude duiven zijn voor vrienden. Eenmaal op weduwschap trainen ze tweemaal daags. In het begin gedwongen met bv de vlag en nadien trainen ze heel goed, zegt Frans. De jaarlingen gaan mee op een aantal tussenweekse vluchten en nadien mee op de programmavluchten tot ca. 500 km. De oude duiven gaan wekelijks mee tot ca. 500 km. Eenmaal de marathonvluchten beginnen zoekt hij steeds de duiven uit welke het beste in conditie zijn voor een vlucht. Tijdens het seizoen is het vaker bijsturen als de vluchten niet naar wens verlopen.

Voorbereiding van het seizoen en verzorging
De start van een nieuw seizoen begint voor Frans eigenlijk al na het eindigen van het voorbij seizoen. Einde augustus krijgen ze een 8 tot 10-daagse kuur tegen paratyfus. Daarna staat er een 3-weekse kuur van een kruidenthee van dovennetel, kamille, weegbree en paardenbloem op het menu. Na de rui een wormpil voor de oude duiven en de kweekduiven. Uit eigen tuin ook sap van rode bieten of knoflook staan ook regelmatig op het menu. Als de duiven op eitjes zitten volgt er een geelkuur en tijdens het vliegseizoen houdt Frans de gedragingen van de trainende duiven heel goed in de gaten en als hij meent iets gezien te hebben wat hem niet bevalt dan handelt hij meteen. De ervaring heeft hem geleerd wat te doen. Hij behandelt de duif dan individueel met b.v. een combipil TRICHOCCIE of ORNIMYCO, beiden van DAC. Supplementen van de dierenarts komen ook regelmatig op tafel. In de ruiperiode krijgen alle duiven Rui van Paloma.In het vliegseizoen maakt hij een mix van Koopman All-in One en de Jellema mengeling van Beyers en Weduwschap van Spinne. Van deze mix is de voerbak nagenoeg steeds vol. Het restant gaat naar de jonge duiven. De duiven welke naar een vlucht toe gaan voert hij bij in de nestbak met een energierijke mengeling en snoep, hennep, lijnzaad met daarbij enkele pinda‘s DE duiven maken zelf wel hun keuze is het motto van Frans.

Fondclub Parkstad.
Vijfendertig jaar geleden werd er door diverse liefhebbers uit Landgraaf de Fondclub Landgraaf opgericht welke haar leden in de winterdag een feestavond organiseerde om haar kampioenen te huldigen voor de behaalde kampioenschappen in de fondclub. Dit zowel op de programma vluchten en fondvluchten. Heden ten dage draagt ze de naam Fondclub Parkstad en zijn Frans en zijn vriend Piet Geerlings de steunpilaren van deze club.

Tenslotte
Naast de duivensport is Frans ook nog enkele uurtjes per week actief op de tennisbaan en spit en verbouwd graag allerlei groeten in zijn groetentuin. Ook steekt hij graag een helpende hand toe bij zijn vrienden duivenliefhebbers. Doch bij de duiven kan Frans in de omgang uren bezig zijn en kan er dan ook intens van genieten van de wijze waarop ze van een marathon vlucht thuiskomen en dan ok een vroege prijs hebben behaald. Dat hij op deze Narbonnen een nationale overwinning zou gaan behalen is wel het mooiste wat hem overkwam in zijn lange loopbaan. Een dag welke waaraan hij nog lang zal terugdenken en van blijven genieten.
Frans gefeliciteerd

Marcel Görtzen
Wedvlucht: Internationaal - NARBONNE
gelost: 30-07-2023, 08.00 uur
Nederland 5798
Belgie 11.100
Duitsland 1145
Frankrijk 6475
Engeland ---
Luxemburg 132
Internationaal 24.650 DuivenLossing Narbonne om 08,00 uur

.


.


.


.Wij vragen jouw akkoord voor het gebruik van cookies op onze website. Meer informatie over wat cookies zijn, welke cookies op onze website worden gebruikt en wat ze bijhouden is beschikbaar in het onderdeel cookies van ons privacy statement    Akkoord Niet akkoord