Home


Op deze website vindt U alle informatie van de unie en haar activiteiten in het duiven seizoen, hier kunt U zich inschrijven, resultaten bekijken van wedvluchten, etc. Bezoek dus de site regelmatig om op de hoogte te blijven.

 

Onze winterkampioenen 2020.

 Sportvrienden,

Onze winterkampioenen 2020. Even vliegensvlug door de tijd.  Het wordt een lange winter, zonder huldigingen, zonder gezellig samen zijn, zonder hapje, zonder drankje, zonder geouwhoer.
 


>>> Onze winterkampioenen 2020 <<<

( met dank aan de diverse org. voor de foto‘s)
 

Blijf gezond dat is belangrijkste voor iedereen !!
Hub Wetzelaer.

 
25-11-2020

ZLU - Verkoop-1

Sportvrienden,

Zoals inmiddels bekend gaat de ZLU een internetverkoop houden, en wel van 11 tot 21 jan. 2021. Het wordt bij wijze van proef dus een internetverkoop in de hoop dat wij in het kader van “ZLU nieuwe stijl “ overgaan naar diverse wijzigingen inzake Sterrenshow en verkoop duiven. ZLU heeft afgelopen seizoen diverse partijen aangeschreven om aan de weet te komen welke mogelijkheden er zijn.Herbots Imex bv organiseert op hun website
www.herbots.be voor ZLU een veiling de welke aanvangt op
11 januari en loopt tot 21 januari 2021.
 
De keuze viel uiteindelijk op Herbots. Diverse partijen in den lande kwamen daarna met verbaasde blikken en vragen hoe het een en ander tot stand is gekomen. Na uitvoerige uitleg was alles duidelijk. Gezien de corona-regelgeving blijft de ZLU niet veel meer aan mogelijkheden over. Helaas meenden een aantal liefhebbers een soort kartel te moeten vormen en niets te schenken, helaas voor deze mensen, de ZLU wil ook in de toekomst nog dit internationaal hoog aangeschreven spel in stand houden. Toch zijn er bijna een 40 tal inschrijvingen ontvangen met zeer vele hoog gekwalificeerde schenkingen 2020. Een mooiere start is nauwelijks denkbaar.
Lees meer
18-11-2020

ZLU Grootmeester Top 10

De herfst staat voor de deur, helaas geen huldigingen, helaas geen gezellig samenzijn, helaas geen …, maar gelukkig wel lekker thuis voor de ZLU site !!In Het Spoor der Kampioenen werd ook dit jaar weer veel aandacht besteed aan de ZLU vluchten, met dank hiervoor aan Gerrit Knol. Onze Limburgs reporters, de ZLU verslaggevers Marcel Görtzen en Ad van Gils hebben van de winnaars een prachtige reportage gemaakt incl. aangeleverde foto‘s. De uitslagen van deze competitie zijn berekend door Frans Huynen, huis-uitrekenaar ZLU, met dank namens de ZLU spelers voor hun geleverde werkzaamheden


Lees meer
04-11-2020

Concept ZLU reisprogramma 2021.

Op vrijdag 23 okt. j.l. heeft de KBDB in samenspraak met haarbestuur  het concept vluchtprogramma 2021 opgesteld. Gezien de ZLU op een 6 tal vluchten hiervan inzet zal het voorlopig ZLU programma er dan als volgt gaan uitzien.
 

 
Wijzigingen/aandachtspunten 2021:
 1.  poelebrief voor de nationale en internationale wedvluchten 2021 - Er zal een nieuwe poelbrief gebruikt worden voor 2021.
 2.  inleg voor kosten, maximum aantal duiven in de manden en minimale afstanden voor de internationale wedvluchten - Identiek aan 2020  Het maximum aantal duiven in de manden zal eveneens, in toepassing van art. 44 van het NSR, worden vermeld bij temperaturen hoger dan 25%.
Namens bestuur ZLU,
Hub Wetzelaer. Pr. wedvluchten.
 
28-10-2020

KBDB reactie uitslag int. Narbonne 2020.

Beste sportvrienden,

Veel negatieve reacties bereikten bestuur ZLU inzake de verzending en samenstelling van de internationale uitslag Narbonne. Zie onderstaande verklaring van de ZLU voorzitter. 
 
Sportvrienden,
bij deze de snelle en positieve reactie van de KBDB. De tekst spreekt voor zich ! Bedankt, Pascal Bodengien.


Aan het Bestuur van de ZLU

Geachte Heer Voorzitter, Beste leden van het bestuur,

Ik heb kennis genomen van uw mededeling, dewelke werd gepubliceerd op de website van de ZLU, aangaande de internationale uitslagen van Narbonne. Wij betreuren ten zeerste dit voorval en zullen uiteraard bij de inrichter, Indépendante de Liège, tussenkomen teneinde de liefhebbers “kwalitatieve” uitslagen, waarvoor ze hebben betaald, toe te zenden (gebonden en met een mooie cover). We spreken hier toch van een internationale uitslag waaraan, door de liefhebbers, heel veel belang wordt gehecht. Wij, als KBDB, wensen ons, in naam van Indépendante de Liège, te verontschuldigen voor dit ongemak en zullen al het nodige doen om deze situatie recht te zetten.

Met vriendelijke groeten. 
De nationale voorzitter,
Pascal Bodengien.
21-10-2020
Meer nieuws

Agenda

14 jan
ZLU Internetverkoop
21 jan
ZLU Internetverkoop


Volledige agenda

Sponsoren en organisaties

 • Nederlandse Postduivenhouders Organisatie
 • Brabant 2000
 • Afdeling Limburg
 • kbdb.Belgie
 • Club de Fond Wallonie
 • Cureghem-Centre
 • Belgische Verstandhouding
 • Les Amis Du Bordeaux- Televie
 • La Colombe Joyeuse
 • Verband Deutscher Brieftaubenzuchter
 • Freunde der Internaionalen Weitstrecke - Stolberg
 • ArGe Barcelona-Marseille - Euskirchen

Weerkaart

Bestuur

Z.L.U. secretariaat
Jo Bijsmans
Jeneverbes 14
6467 HX Kerkrade
Tel. 045-5416609
E-mail : jo.bijsmans@home.nl
Wedvluchten & financiën
P. Franssen
Huls 85
6369 EV Simpelveld
Tel.: 045- 5442872
( tot 21.00 uur )
Fax: 045 - 5446354

Bekijk onze videos op Youtube

De ZLU op Facebook

De ZLU op Twitter

Wij vragen jouw akkoord voor het gebruik van cookies op onze website. Meer informatie over wat cookies zijn, welke cookies op onze website worden gebruikt en wat ze bijhouden is beschikbaar in het onderdeel cookies van ons privacy statement    Akkoord Niet akkoord